5. česko-slovenská mykologická konference


Datum a místo konání

28.–30. 8. 2017    Brno-Bohunice, kampus Masarykovy univerzity

Předběžný program

28. 8. (pondělí)     registrace, přednášky, společenský večer
29. 8. (úterý)     přednášky (společné nebo v sekcích v závislosti na počtu), poster session
30. 8. (středa)     terénní exkurze – Holý kopec (Chřiby) nebo Coufavá (svah údolí Svitavy)

Pro zájemce, kteří chtějí přijet již v neděli 27. 8. a po cestě navštívit vybrané lokality (čistě ve vlastní režii), může být v neděli večer k dispozici prostor ke zpracování sběrů a mikroskopická technika (bude upřesněno dle zájmu).

Pořádající subjekty

Česká vědecká společnost pro mykologii
Slovenská mykologická spoločnosť pri SAV
Ústav botaniky a zoologie PřF MU

Konference se koná pod záštitou doc. Jaromíra Leichmanna, děkana Přírodovědecké fakulty MU.

Konferenční poplatek

1400 Kč – základní (pro nečleny ČVSM nebo SMS a pro předem nepřihlášené účastníky)
1200 Kč – členský pro členy ČVSM nebo SMS, přihlášené v řádném termínu
600 Kč – snížený pro studenty (včetně interní formy doktorského studia), důchodce a ženy/muže na mateřské nebo rodičovské dovolené (členy ČVSM nebo SMS)

Konferenční poplatek zahrnuje účast na programu, konferenční materiály, drobné občerstvení v průběhu přednáškových dní a dopravu na exkurzi. Nezahrnuje ubytování, obědy a společenský večer.

Aktivní účastníci z řad členů ČVSM a SMS, kterým poplatek nehradí jejich zaměstnavatel ani jej nemohou hradit z jiných prostředků (granty aj.), mohou požádat organizační výbor o účast za snížený poplatek (bude posuzováno individuálně na základě zaslaných abstraktů, rozhodnutí je v kompetenci organizačního výboru).

Účastníci ze Slovenska mohou zaplatit při registraci v eurech podle aktuálního kurzu.

Termín přihlášek: 10. dubna 2017

K přihlášení použijte přihláškový formulář
(přednášky/postery a jejich témata vyplňuje první autor, abychom předešli duplicitám).

Alternativně lze použít     offline přihlášku;
využijete-li tuto přihlášku, zašlete ji elektronicky na adresu cs-konference@czechmycology.org nebo poštou na adresu: Petr Hrouda, Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Kotlářská 2, 61137 Brno.


S jakýmikoli dotazy je možno se obrátit e-mailem na výše uvedenou adresu, případně telefonicky na (+420)549494474 nebo (+420)607534211 (Petr Hrouda).

Abstrakty

nebudou vydány formou uceleného sborníku, ale budou předem zveřejněny ke stažení na webu konference. Na registraci bude možnost nahrát soubor abstraktů na vlastní nosič (přenosný disk, flashdisk).

Ubytování

je možno objednat na kolejích MU:

Možnost 1: koleje Vinařská 5 (nově rekonstruované pokoje)
cena za noc: 700 Kč za jednolůžkový pokoj se snídaní, 880 Kč za dvojlůžkový pokoj se snídaní
doprava z kampusu: 10 minut trolejbusem + 5 minut pěšky
Možnost 2: koleje Komárov, budova Bratří Žůrků 5
cena za noc: 570 Kč za dvojlůžkový pokoj, 810 Kč za trojlůžkový pokoj
doprava z kampusu: 20 minut autobusem + 10 minut pěšky

Mimoto je možnost zajistit si ubytování v okolí.
(základní informace o některých penzionech v oblasti Pisárek a Nového Lískovce zde ke stažení).
Ubytování zde je čistě v režii účastníků, nebude zajišťováno organizátory.

Obědy

nebudou organizovány centrálně; v přilehlém komplexu Campus Square je k dispozici menza (Academic Restaurant) a řada restaurací různého typu.

Společenský večer

je třeba objednat samostatně, cena 350 Kč (splatná s konferenčním poplatkem) zahrnuje jídlo a nealkoholické nápoje v průběhu večera, zatímco pivo a víno bude hrazeno na místě dle osobní spotřeby.

Ke stažení

1. cirkulář
offline přihláška
možnosti ubytování

Na Vaši účast se těší:
Vladimír Antonín (předseda ČVSM), Viktor Kučera (delegovaný předsedou SMS),
Daniel Dvořák, Jakub Salaš a Petr Hrouda (organizátoři z Ústavu botaniky a zoologie PřF MU).


© 2017   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   czech mycology   |   home