P O Z V Á N K A

Česká vědecká společnost pro mykologii

Výbor brněnské pobočky České vědecké společnosti pro mykologii a Botanické oddělení Moravského zemského muzea zvou všechny zájemce
 
na přednáškový cyklus v roce 2007
  (na stažení ve formátu rtf)

9. ledna 2007
Josef Šutara (Teplice): Hřibovité houby a jejich anatomická stavba

23. ledna 2007
Doc. Dr. Ing. Libor Jankovský (Ústav ochrany lesů, lesnická fakulta, MZLU, Brno): Pěstování hub v jihovýchodní Asii

6. února 2007
Ing. Helena Deckerová (Ostrava): Naše druhy rodu dřevomor (Hypoxylon s.l.)

27. února 2007
Miroslav Junek (Ústí nad Orlicí): Houby Podorlicka

13. března 2007
Dr. Vladimír Antonín, CSc. (Moravské zemské muzeum, Brno): Cesty za houbami v roce 2006

27. března 2007
MVDr. Vladimír Ostrý, CSc. (Státní zdravotní ústav v Praze, Centrum hygieny potravinových řetězců v Brně): Toxinogenní vláknité mikroskopické houby, mykotoxiny a réva vinná

Přednášky doplněné promítáním barevných obrázků se konají vždy v úterý v 17,00 hod. v přednáškovém sále v 1. patře Dietrichsteinského paláce Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno.
Pozor, výjimka! Přednáška 27. 3. se koná v historickém sále MZM (vchod z nádvoří muzea).

Za brněnskou pobočku ČVSM a botanické oddělení MZM
dr. Vladimír Antonín, CSc. a Alois Vágner