Členství v ČVSM

V současné době je ve společnosti organizováno okolo 206 amatérských i profesionálních mykologů hlavně z České republiky, ale i ze zahraničí. Členem se může stát zájemce o mykologii jehož doporučí dva současní členové a bude schválen výborem společnosti. (zde možno stáhnout přihlášku)

Členské příspěvky a poplatky pro rok 2012:
- standardní - 300 Kč
- studenti středních a vysokých škol a členové v důchodu  - 200 Kč
- předplatné časopisu Czech Mycology od roč. 62 činí 250 Kč za jeden odběr (další odběry -   650 Kč).

Jak možno platit členské příspěvky a poplatky
- osobně u některých členů výboru ČVSM (prom. biol. K. Prášil)
- složenkou
- bankovním převodem

Bankovní spojení :
Česká spořitelna, pobočka Praha 1
Václavské nám.
16111 21 Praha 1

Při veškerých platbách uvádějte již jen nové číslo účtu ČVSM:
číslo účtu 19 23 22 43 49 / 0800

Při platbách převodem z  Vašeho účtu na účet ČVSM nebo při platbě poštovní poukázkou typu A-V:
uvádějte vždy variabilní, specifický a konstantní symbol dle následujícího příkladu (jinak nelze zaručit identifikaci platby):

P ř í k l a d

variabilní symbol: první tři místa – číselný kód člena, další dvě místa-běžný rok, další tři místa - výše členského příspěvku na běžný rok 2004 (250 Kč a výše)
        například
XXX 04 250

specifický symbol: první tři místa – kód člena, další dvě místa – běžný rok, další tři místa - výše ostatních plateb kumulovaně, včetně eventuelních nedoplatků za minulá období a předplatného za časopis a jiné.
        například
XXX 04 120
        konstantní symbol:
0379

Poslední aktualizace: 16 února 2012