Exkurze Sekce pro studium mikroskopických hub - 2002

Dne 25. května 2002 uspořádala Sekce pro studium mikroskopických hub ČVSM tradiční jarní exkurzi. Dvanáct členů společnosti pod vedením dr. M. Svrčka, dr. J. Markové,  prom. biol. K. Prášila a mgr. M. Sukové se vydalo do Karlického údolí u Dobřichovic v Českém krasu. Na lukách okolo obce Karlík ale i přímo v intravilánu obce se zajímali především o biotrofní parazity (rzi, padlí aj.) na různých druhách rostlin. V doubravách Karlického údolí bylo pozorováno mnoho zajímavých druhů askomycetů (především diskomycetů a pyrenomycetů)rostoucíci nejen na větvích stromů, ale i na půdě. Během cesty se také debatovalo o mnoha mykologických problémech. Že Karlické údolí není zajímavé jen pro zájemce o mikroskopické houby, ale i pro makromycetology,  dokládá setkání s ing. Landou a dalšími členy společnosti.  Exkurze byla zakončena přijemným posezením v jedné z tamních hospůdek.