Česká vědecká společnost pro mykologii

Botanické oddělení Moravského zemského muzea v Brně 

Mykologický klub Přerov

 

zvou zájemce na už tradiční

  

13. JARNÍ TERÉNNÍ SETKÁNÍ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH MYKOLOGŮ

 (zde možno stáhnout pozvánku a přihlášku)

 

tentokrát v Hostýnských vrších

(informace o okolí a plánovaných cílech exkurzí)

 

Termín:  24. – 26. června 2005

Místo:  Hostýnské vrchy, Tesák, chata Pod Tesákem; nachází se asi 5,5 km jv. od Chvalčova (nedaleko Bystřice pod Hostýnem).

Ubytování:  Čtyřlůžkové chatky. Cena noclehu je 95,- Kč za osobu a noc. Kapacita ubytování je 52 osob.

Stravování:  Je možnost zajištění stravy. Ceny jídel jsou následující: snídaně 40,- Kč, teplá večeře 75,- Kč.

Do hlavní budovy (snídaně, večeře, večerní posezení) je nutná domácí obuv!

Program:   pátek – příjezd (ubytování možné po 14 hod.), volný sběr hub v okolí

                     sobota - celodenní terénní exkurze

                     neděle - polodenní exkurze, odpoledne odjezd

 

Přihlášky zasílejte na adresu:

Vladimír Antonín, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno (tel. 542321205; e-mail: vantonin@mzm.cz) nebo

Jiří Polčák, Bratrská 8, 750 02 Přerov 2 (tel. 737716979; e-mail: j.polcak@email.cz)

do 30. dubna 2005 (termín je závazný, protože majitel chaty potřebuje upřesnit počet účastníků).

 

Novinkou oproti minulým rokům je fakt, že je vyžadována záloha ve výši 50 % ceny ubytování i stravování. Společně s přihláškou tedy pošlete zálohu na účet, případně složenkou, kterou je možné si vyžádat na adrese Moravského zemského muzea. Potvrzení o platbě vám bude vydáno na místě akce.

 

Podrobnosti k platbě na účet:

název účtu:            Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno

Číslo účtu:        4138621/0100

var. symbol:          18061

IBAN:                  CZ7301000000000004138621  (pro mezinárodní styk)

SWIFT(BIC):       KOMBCZPPXXX                    (pro mezinárodní styk)

Název banky:        Komerční banka, pobočka Brno, nám. Svobody 21, 631 31 Brno

 

 

Na setkání se těší

                                     Jiří Polčák

                                     Vladimír Antonín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o okolí a o plánovaných cílech exkurzí

Hostýnské vrchy byly vyhlášeny v roce 1995 za přírodní park o celkové rozloze 204 km2. Převládají zde bukové porosty. V některých částech byly v minulosti vysázeny smrkové monokultury. Nejcennější části porostů mají charakter pralesů nebo suťových lesů, patří mezi zvláště chráněná území. Chata pod Tesákem se nachází v centrální části Hostýnských vrchů a je zde dobrá přístupnost do blízkých mykologických lokalit. Doporučuji navštívit zejména tyto lokality:

PR Bernátka (3ha, 540-590 m. ), dominantně zastoupenou dřevinou je buk lesní, vtroušeně se vyskytuje jedle bělokorá .

PR Čerňava (18,13ha, 570-730 m.), lesní porosty  květnatých bučin a suťových lesů, které v horní části přecházejí ve světlinu s pískovcovými skalisky. Dominantně zastoupenou dřevinou je buk lesní, řídce jedle bělokorá, javor mléč a jasan ztepilý.

PR Obřany (19,37ha, 535-704 m.), Lesní vegetaci tvoří květnatá bučina a pod vrcholem je vyvinut suťový les. Dominantně zastoupenou dřevinou je buk lesní, javor klen, a vysazený smrk ztepilý. Vtroušeně se vyskytuje lípa velkolistá, jilm horský, jasan ztepilý, bříza bělokorá a jeřáb ptačí.

PR Skaliska Sochová (2 ha, 700-741 m.), většinu plochy rezervace zaujímají květnaté bučiny. Ve stromovém patře dominuje buk lesní, lípa malolistá, řidčeji se vyskytuje jedle bělokorá, jilm horský, javor mléč a jasan ztepilý.

PR Smrdutá (3,12ha, 550-750 m.), Vegetaci tvoří podhorská bučina a suťový les. Ve stromovém patře převažují buk lesní, javor klen, lípa velkolistá, jilm horsky, ojediněle habr obecný, jeřáb ptačí a jedle bělokorá.

PR Tesák (7,55 ha, 565-640 m.), Květnatá bučina s dominujícím bukem lesním a příměsí jedle bělokoré, javoru klenu a smrku ztepilého.