Odborná pracoviště zabývající se mykologií v ČR
(tato stránka je ve výstavbě)

Pracoviště jsou uspořádány jednak podle typu institucí tak i podle zaměření.

 

Podle typu institucí
Vysoké školy
Ústavy AV a výzkumné ústavy
Nemocnice a hygienické stanice

Muzea

Sbírky kultur hub
Ostatní instituce

 

 

Vysoké školy

Brno    České Budějovice    Olomouc    Praha

 

Brno

Česká sbírka mikroorganismů (CCM)
Zaměření:
sbírka, taxonomie (Hyphomycetes, Ascomycetes), ekologie (vodní hyfomycety, mykoflóra dřevin)
Adresa:
Česká sbírka mikroorganismů,Masarykova Univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Tvrdého 14, Brno
Kontaktní osoby nebo WWW stránky:
WWW

Katedra systematické botaniky a geobotaniky PřF MU
Zaměření:
taxonomie (Basidiomycetes), ekologie
Adresa:
Katedra systematické botaniky a geobotaniky PřF MU, Přírodovědecká fakulta,  Masarykova Univerzita v Brně, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Kontaktní osoby nebo WWW stránky:
WWW

Katedra biochemie PřF MU
Zaměření: biochemie, ekologie
Adresa:
Katedra biochemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita v Brně, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Kontaktní osoby nebo WWW stránky:
WWW

Katedra mikrobiologie PřF MU
Zaměření: molekulární  genetika, fyziologie, biochemie
Adresa: Katedra mikrobiologie,  Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita v Brně,  Tvrdého 14, Brno
Kontaktní osoby nebo WWW stránky:
WWW

Ústav ochrany lesů a myslivosti FLD MZLU
Zaměření:
fytopatologie, taxonomie (Basidiomycetes), ekologie 
Adresa:
Ústav ochrany lesů a myslivosti, Fakulta lesnická a dřevařská, MZLU Brno, Zemědělská 3, 613 00 Brno
Kontaktní osoby nebo WWW stránky:
WWW

Ústav ochrany rostlin AF MZLU
Zaměření:
fytopatologie, taxonomie (Basidiomycetes), ekologie 
Adresa:
Ústav ochrany rostlin, Fakulta agronomická, MZLU Brno, Zemědělská 3, 613 00 Brno
Kontaktní osoby nebo WWW stránky:
WWW

 

České Budějovice

Mykologická skupina Katedry botaniky BF JU
Zaměření: systematická a ekologická mykologie, fytopatologie
Adresa:
Katedra botaniky, Na Zlaté stoce 1, 370 05 České Budějovice
Kontaktní osoby nebo WWW stránky:
WWW

Praha

Oddělení genetiky Katedry genetiky a mikrobiologie PřF UK
Zaměření:
molekulární genetika, biochemie
Adresa:
Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK, Viničná 5, 128 44 Praha 2 
Kontaktní osoby nebo WWW stránky:
WWW

Oddělení systematiky a ekologie bezcévných rostlin Katedry botaniky PřF UK
Zaměření: taxonomie (Ascomycetes, Basidiomycetes, Hyphomycetes, Zygomycetes), ekologie 
Adresa: Katedra botaniky PřF UK, Benátská 2, 128 01 Praha 2
Kontaktní osoby nebo WWW stránky: WWW

Sbírka kultur hub katedry botaniky PřF UK (CCF)
Zaměření:
sbírka, taxonomie (Ascomycetes, Hyphomycetes, Zygomycetes), ekologie
Adresa:
Katedra botaniky PřF UK, Benátská 2, 128 01 Praha 2
Kontaktní osoby nebo WWW stránky:
WWW

Katedra ochrany rostlin AF ČZU
Zaměření: fytopatologie
Adresa:
Katedra ochrany rostlin, Agronomická fakulta, Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol,
Kontaktní osoby nebo WWW stránky:

Katedra ochrany lesa AF ČZU
Zaměření:
fytopatologie
Adresa:
Katedra ochrany rostlin, Lesnická fakulta,  Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
Kontaktní osoby nebo WWW stránky:

Národní referenční laboratoř pro toxiny vyšších hub
Zaměření:
toxikologie, makromycety
Adresa:
Národní referenční laboratoř pro toxiny vyšších hub, Ústav pro toxikologii a soudní chemii, 1. Lékařská fakulta UK
Na bojišti 3,  121 08 Praha 2

Kontaktní osoby nebo WWW stránky:

 

Olomouc

Ústav biologie LF UP
Zaměření:
lékařská mykologie
Adresa: Ústav biologie,  Lékařská fakulta, Univerzita Palackého, Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Kontaktní osoby nebo WWW stránky:
WWW

Katedra botaniky PřF UP
Zaměření:
fytopatologie
Adresa:
Katedra botaniky, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Šlechtitelů 11, 771 46 Olomouc
Kontaktní osoby nebo WWW stránky:

 

 

Ústavy AV a výzkumné ústavy

České Budějovice     Kunovice    Praha    Průhonice u Prahy

 

České Budějovice

Laboratoř ekologie lesa
Zaměření:
ekologie (ektomykorhiza, makromycety)
Adresa:
Laboratoř ekologie lesa, Ústav ekologie krajiny AV ČR,  Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice
Kontaktní osoby nebo WWW stránky:
WWW

Oddělení mikrobiology a chemie UPB AV ČR
Zaměření: ekologie (půdní mikromycety)
Adresa: Oddělení mikrobiology a chemie, Ústav půdni biologie AV ČR, Na Sádkách 7, 370 05 České Budějovice
Kontaktní osoby nebo WWW stránky: WWW

 

Průhonice u Prahy

Oddělení populační ekologie BU AV ČR
Zaměření:
lichenologie, ekologie (endomykorhiza),
Adresa:
Oddělení populační ekologie, Botanický ústav  AV ČR,  252 43 Průhonice u Prahy
Kontaktní osoby nebo WWW stránky:
WWW

Taxonomické oddělení BU AV ČR
Zaměření: taxonomie (Ascomycetes, Hyphomycetes)
Adresa:
Taxonomické oddělení, Botanický ústav  AV ČR, 252 43 Průhonice u PrahyWWW
Kontaktní osoby nebo WWW stránky:

 

Kunovice

Oddělení lesního semenářství
Zaměření: fytopatologie
Adresa:
Oddělení lesní semenářství, Útvar reprodukčních zdrojů, VÚLHM Výzkumná stanice Uherské Hradiště, 686 04 Kunovice
Kontaktní osoby nebo WWW stránky:
WWW

 

Praha

Útvar ochrany lesa VÚLHM
Zaměření:
fytopatologie, ekologie (makromycety)
Adresa:
Útvar ochrany lesa, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště - Strnady, 156 04 Praha 5 - Zbraslav
Kontaktní osoby nebo WWW stránky: WWW

Oddělení aplikované genetiky VÚRV
Zaměření: fytopatologie
Adresa:
Oddělení aplikované genetiky, Odbor genetiky a šlechtění rostlin, Výzkumný ústav rostlinné výroby (VÚRV), Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně
Kontaktní osoby nebo WWW stránky:
WWW

Oddělění mykologie VÚRV
Zaměření:
fytopatologie, genetika
Adresa:
Oddělení mykologie, Odbor rostlinolékařství, Výzkumný ústav rostlinné výroby (VÚRV),  Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně
Kontaktní osoby nebo WWW stránky:
WWW

Laboratoř biochemie dřevokazných hub
Zaměření:
ekologie (půdní mikromycety)
Adresa:
Laboratoř biochemie dřevokazných hub, Mikrobiologický ústav AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4-Krč
Kontaktní osoby nebo WWW stránky:
WWW

Laboratoř fyziologie a genetiky vláknitých hub
Zaměření:
fyziologie, genetika
Adresa:
Laboratoř fyziologie a genetiky vláknitých hub, Mikrobiologický ústav AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4-Krč
Kontaktní osoby nebo WWW stránky:
WWW

 

 

Muzea

Brno   České Budějovice   Praha   Rychnov nad Kněžnou

 

Brno

Botanické oddělení Moravského zemského muzea
Zaměření:
taxonomie (Basidiomycetes), ekologie, mykofloristika
Adresa:
Botanické oddělení (vč. Houbařské poradny) , Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno
Kontaktní osoby nebo WWW stránky:
WWW

 

České Budějovice

Přírodovědné oddělení Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
Zaměření:
mykofloristika, taxonomie (Basidiomycetes)
Adresa:
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská 1, 370 51 České Budějovice
Botanické oddělení (vč. Houbařské poradny)
, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno
Kontaktní osoby nebo WWW stránky:
WWW

 

Praha

Mykologické oddělení Národního muzea
Zaměření:
taxonomie (Basidiomycetes, Ascomycetes), ekologie, lichenologie
Adresa:
Mykologické oddělení, Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
Kontaktní osoby nebo WWW stránky:
WWW

 

Rychnov nad Kněžnou

Botanické oddělení Okresního muzeum Orlických hor

Zaměření: lichenologie
Adresa:
Botanické oddělení, Okresní muzeum Orlických hor, Jiráskova ul. 2, Rychnov nad Kněžnou
Kontaktní osoby nebo WWW stránky:

 

Nemocnice a hygienické stanice

 

Sbírky kultur hub

Brno    České Budějovice    Praha

 

Brno

Česká sbírka mikroorganismů (CCM)
Zaměření:
sbírka, taxonomie (Hyphomycetes, Ascomycetes), ekologie (vodní hyfomycety, mykoflóra dřevin)
Adresa:
Česká sbírka mikroorganismů, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita v Brně, Tvrdého 14, Brno
Kontaktní osoby nebo WWW stránky:
WWW

 

Praha

Sbírka kultur hub katedry botaniky PřF UK (CCF)
Zaměření:
sbírka, taxonomie (Ascomycetes, Hyphomycetes, Zygomycetes), ekologie 
Adresa:
Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Universita  Karlova  , Benátská 2, 128 01 Praha 2
Kontaktní osoby nebo WWW stránky:
WWW

 

Sbírka kultur basidiomycetů (CCBAS)
Zaměření:
sbírka
Adresa:
Mikrobiologický ústav AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 - Krč
Kontaktní osoby nebo WWW stránky:
WWW

Sbírka kultur makromycetů (CCMAC)
Zaměření:
sbírka
Adresa:
Sbírka kultur makromycetů (CCMAC), Národní referenční laboratoř toxinů hub, Ústav pro toxikologii a soudní chemii
1. Lékařská fakulta UK, Na bojišti 3, 121 08 Praha 2

Kontaktní osoby nebo WWW stránky:

Sbírka kvasinek oddělení mikrobiologie (DMUP)
Zaměření:
sbírka
Adresa:
Sbírka kvasinek oddělení mikrobiologie (DMUP), Katedra genetiky a mikrobiologie, Přírodovědecká fakulta, Universita  Karlova, Viničná 5, 128 44 Praha 2 
Kontaktní osoby nebo WWW stránky:

Sbírka pivovarských kvasinek (RIBM)
Zaměření:
sbírka
Adresa:
Sbírka pivovarských kvasinek (RIBM), Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, Lípová 15, 120 44 Praha 2
Kontaktní osoby nebo WWW stránky:

České Budějovice

 

Sbírka mikroskopických hub (CMF ISB)
Zaměření:
sbírka
Adresa:
Sbírka mikroskopických hub (CMF ISB, Ústav půdní biologie AV ČR, Na sádkách 7, 370 05 České Budějovice
Kontaktní osoby nebo WWW stránky:
WWW

 

Ostatní instituce

 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Zaměření:
fytopatologie
Adresa:
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kališnická 4-6, P.O.Box 85, 130 23 Praha 3
Kontaktní osoby nebo WWW stránky:

Podle zaměření

Taxonomie
Ekologie
Fytopatologie
Fyziologie a biochemie
Genetika
Lékařská mykologie
Sbírky
Lichenologie

 

 

Poslední aktualizace: 04 července 2004