Konference
Houby v antropogenním prostředí

Vážení členové, kolegyně, kolegové, přátelé

Rádi bychom Vás pozvali na výroční konferenci  Houby v antropogenním prostředí, která se bude konat 14. 4. 2007 v Krajinově posluchárně na Katedře botaniky PřF UK, Benátská 2, Praha 2.

Zde si můžete stáhnout pozvánku a přihlášku.

Těšíme se na Vaši  hojnou účast.
 

RNDr. Vladimír Antonín, CSc.
předseda ČVSM