Česko-slovenská vědecká mykologická konference

 

 

Česká vědecká společnost pro mykologii (ČVSM)

Slovenská mykologická společnost (SMS) a

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (MZLU)

 

zvou všechny profesionální i amatérské mykology na

 

Česko-slovenskou vědeckou mykologickou konferenci

(zde si můžete stáhnout 2. cirkulář  vč. přihlášky)

tématicky zahrnující všechny obory mykologie

 

 

 

 

Datum a místo konání:

27. – 29. 8. 2009, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

 

Organizační výbor:
Vladimír Antonín (předseda ČVSM) Pavel Lizoň (předseda SMS)
Michal Tomšovský Libor Jankovský
Karel Prášil David Novotný
Alena Kubátová Jan Holec
Viktor Kučera  

 

Program  (bude postupně aktualizován):

27. 8. (čtvrtek): prezence, zahájení, všeobecné přednášky, případně zahájení jednání v sekcích (MZLU v Brně, budova Q)

28. 8. (pátek): pokračování jednání v sekcích (MZLU v Brně, budova Q), společenský večer (MZLU v Brně, budova Q)

29. 8. (sobota): exkurze ( školní lesní podnik MZLU, Křtiny)

 

Přihláška:

Závaznou přihlášku naleznete buď v tomto cirkuláři nebo na internetových stránkách ČVSM: www.natur.cuni.cz/cvsm/cestina.htm v části Česko-slovenská vědecká mykologická konference. Zašlete ji zpět buď elektronicky na adresu: cvsm@natur.cuni.cz s předmětem konference2009 nebo poštou: ČVSM, P.O. Box 106, 111 21 Praha 1 do 31. května 2009 (upřednostňujeme zaslání přihlášky e-mailem).

 

Abstrakty:

Abstrakty přednášek a posterů budou publikovány v suplementu časopisu Mykologické listy. Velikost abstraktu je do 4000 znaků, obsahuje český (nebo slovenský) a anglický název příspěvku, adresu pracoviště (bydliště) autora, e-mail, text v češtině nebo slovenštině. Je možné uveřejnit i tabulky a pérovky, velikost abstraktu však nesmí přesáhnout stanovený rozsah. Abstrakty zasílejte do konce července 2009 V. Antonínovi (vantonin@mzm.cz).

 

Konferenční poplatek:

- je stanoven na 800,- Kč a 700,- Kč (sleva pro studenty a důchodce) – termín úhrady do 31.5.2009

- po stanoveném termínu bude požadována částka 1000,- Kč (pro  všechny kategorie účastníků).

- zahrnuje účast na jednání konference, materiály, dopravu autobusy na exkurzi a drobné občerstvení v přestávkách jednání konference.

 

Společenský večer:

Bude hrazen zvlášť – poplatek ve výši 340,- Kč. Částka zahrnuje: aperitiv, teplé a studené občerstvení formou rautu, nealkoholické nápoje, káva, víno, lahvové pivo. Točené pivo  a víno nad rámec zaplacené konzumace bude možné přikoupit.

 

Ubytování a stravování (více v 2. cirkuláři):

Ubytování je zajištěno na kolejích MZLU, bude hrazeno na místě v hotovosti. Je možné také již z 26. na 27. 8. 2009.

Pro účastníky je zajištěna možnost zakoupení obědů v místě konání konference.

V případě specifických požadavků si účastníci zajišťují ubytování a obědy individuálně.

 

Konferenční poplatek a úhrady za společenský večer posílejte bankovním převodem nebo složenkou na účet ČVSM (více v přihlášce). Ve zcela výjimečných případech (nutná předchozí domluva s organizátory) možno poplatek uhradit i při prezenci.

 

 

S dotazy se obracejte na V. Antonína nebo M. Tomšovského, e-mail: vantonin@mzm.cz; tomsovsk@mendelu.cz

 

 

 

 

            Za organizační výbor

Vladimír Antonín

Pavel Lizoň

Michal Tomšovský