Návrh pořádání mikromycetových workshopů
(zde text ke stažení - 7,2 kB)

Vážení kolegové,

již delší dobu zamýšlím založit novou tradici – a to pořádat pravidelná setkávání mykologů, kteří se zabývají studiem mikroskopických hub. Všichni víme, že odborníků – „mikromycetologů“ je v naší republice i na Slovensku velice málo a zpravidla s výjimkou Katedry botaniky Př. f. UK v Praze jsou na svých pracovištích většinou jediným specialistou v této oblasti a mnohdy současně i jediným mykologem v širokém okolí. Proto se domnívám, že pravidelná setkávání „mikromycetologů“ formou workshopů budou pro nás všechny velkým přínosem! Na těchto setkáních můžeme nejen prezentovat výsledky své  práce  (a to dokončené, ale i předběžné výsledky v průběhu řešení projektů) formou přednášek nebo posterů, ale také prodiskutovat metodické postupy, taxonomické otázky, problémy s determinací,... – vlastně vše, co nás trápí a s čím si nevíme rady.

Vzhledem k tomu, že jsem na podzim nestihla rozeslat tento dopis včas, nechávám nyní na vaší úvaze, zda budete mít zájem o pořádání těchto workshopů (zatím pod názvem „MICROMYCO“) a zda první setkání (pokud bude zájem) uspořádat již v tomto roce (pokud ano, vhodným termínem by asi byl konec srpna nebo začátek září).

Myslím, že by se tento první workshop mohl uskutečnit v Českých Budějovicích s tím, že buď se bude konat vždy na stejném místě nebo se budeme v pořádání workshopu střídat a pokaždé bude na jiném místě.

Protože čas velice utíká, uvítala bych vaši odezvu co nejdříve a současně bych ráda pozvala zájemce o workshop na krátkou schůzku během polední pauzy na výroční konferenci České vědecké společnosti pro mykologii 14.4. 2007 (cca 15 min. před zahájením odpoledního bloku přednášek) a současně vás prosím předat tuto informaci dalším kolegům (zřejmě nemám kontakty na všechny „mikromycetology“ a studenty mykologie).

Srdečně zdravím a těším se nejen na vaše reakce, ale doufám, že i na naše budoucí přínosné workshopy!

 

                                                                Alena Nováková
                                                                Ústav půdní biologie
                                                                Biologické centrum AV ČR
                                                                Na Sádkách 7
                                                                370 05 České Budějovice
                                                                email: alena@upb.cas.cz