Česká vědecká společnost pro mykologii, o.s.

Sekce pro studium mikroskopických hub

 Ústav půdní biologie, Biologické centrum AV ČR, v.v.i, České Budějovice

 

Vážení kolegové a kolegyně, studenti, přátelé

 dovoluji si Vás pozvat na druhé pracovní setkání „mikromycetologů“

 

 MICROMYCO 2008

 (přihláška v rtf formátu)

 

 

které se uskuteční 2. – 3. 9. 2008 v prostorech Ústavu půdní biologie BC AV ČR, v.v.i. v Českých Budějovicích

 

 

Tématické okruhy setkání:

 vše, co se týká mikroskopických hub, např.

     -         taxonomie, biologie a ekologie mikroskopických hub

-         mikroskopické houby v různých prostředích a substrátech (ovzduší, půda, potraviny, rostlinný materiál, jeskyně, ...)

-         metodika studia mikroskopických hub + využití nových metod při studiu mikromycetů

-         sbírky mikroskopických hub

-         využití mikromycetů v biotechnologiích

-         zajímavé nálezy mikromycetů na našem území

-         lékařská a veterinární mykologie

-         a další

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Datum konání: 2.- 3. 9. 2008 od 11:00 hod.

Místo konání: Velká posluchárna, budova BC AV ČR, v.v.i., Na Sádkách 7, České Budějovice

 

Účastnický poplatek: 550,- Kč, studenti a doktorandi 450,-

(zahrnuje občerstvení, organizační náklady, společnou večeři, tištěný sborník + CD-ROM)

Účastnický poplatek uhraďte bankovním převodem do konce července – číslo účtu: ČNB 5527231/0710, VS 7079