Exkurze do okolí Mokrovrat v roce 2004

V sobotu 29. května 2004 se uskutečnila exkurze sekce pro mikroskopické houby do oblasti Brd poblíž Mokrovrat (Voznické rybníky pod Jezbernou). Exkurzi tradičně vedli Dr. M. Svrček, Mgr. M. Suková (oba Národní Muzeum Praha), Dr. J. Marková a Dr. K. Prášil (oba Katedra botaniky Př.f. UK Praha).  Exkurze se zúčastnilo 16 mykologů a fytopatologů nejen z Prahy, ale i z dalších částí republiky. Hlavním objektem zájmu zúčastěných byly mikroskopické houby a také přání setkat se dalšími nadšenci.  Při exkurzi byly nalezeny různé druhy  parazitických a saprofytických  mikroskopických a makroskopických hub.