Česká vědecká společnost pro mykologii

 6. setkání mladých mykologů
(zde ve rtf formátu na stažení)

 

Zdar mykologové!

 

Zasílám oznámení o místě a datu konání 6. setkání mladých mykologů tj. pregraduálních i postgraduálních studentů, řádných denních i dálkových a dalších mladých zájemců o mykologii, které se uskuteční ve dnech 13.-16. října 2005 na terénní stanici SVČVS Labyrint v Libušíně u Kladna.

 

Nelekněte se lokace v blízkosti Prahy, stanice je obklopena hustým polesím, nedaleko je několik hodnotných maloplošných chráněných území a auty se dá dojet i do CHKO Křivoklátsko.

Hlavní náplní setkání budou exkurze spojené se sběrem a demonstrací hub, následné podvečerní seance u mikroskopů, prezentace vlastních vědeckých výsledků a diskuse nad sklenkou něčeho ostřejšího (vše volitelné ).

Tento dopis je prvním oficiálním ohlášením termínu a místa konání letošního setkání. Podrobnější informace ohledně programu, dopravy a dalších záležitostí budou uveřejněny v průběhu roku (srpen – září 2005). Budete je moci také nalézt na internetové adrese ČVSM: http://www.natur.cuni.cz/cvsm/cestina.htm v části Aktuality.

Pokud máte zájem se zúčastnit, kontaktujte mne osobně, e-mailem, dopisem nebo telefonem. Pozvěte své kolegy a kamarády, kteří by se rádi zúčastnili tohoto setkání a neví o něm. V případě velkého zájmu mají přednost členové ČVSM, ale nebojte, místa bude dost pro všechny .

Ondřej Koukol
Odd. mykorhizních symbióz BÚ AV ČR
Lesní 322
252 43 Průhonice
tel: 271015346
e-mail: o.koukol@seznam.cz
koukol@ibot.cas.cz
 

 

Těším se na Vás

Ondřej Koukol

hlavní organizátor

BÚ AV ČR a PřF UK