Česká vědecká společnost pro mykologii

 9. setkání mladých mykologů
(zde ve rtf formátu na stažení)

 

Milý mladý houbomile, mykologu!

 

Rádi bychom Tě pozvali na již tradiční (9.) setkání studentů a dalších ± mladých zájemců o mykologii, které se uskuteční ve dnech 16.-19. října 2008 v Uhřínově v Orlických horách.

Akce volně navazuje na setkání z předchozích osmi let. Její hlavní náplní je pozorování a sběr hub všech systematických skupin v terénu a jejich následné večerní zpracování a určování, jakož i rozličné diskuse a rozpravy o houbách i jiných záležitostech a prezentace vlastních poznatků a zjištění.

Podrobnější informace o dopravě, náplni exkurzí a podobně budou rozeslány v průběhu léta ve druhém cirkuláři. Budou také k dispozici na internetové stránce ČVSM: http://www.natur.cuni.cz/cvsm/cestina.htm v části Aktuality.

Letošní setkání organizuje Česká vědecká společnost pro mykologii (ČVSM), Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v O.h.Muzeum zimních sportů a řemesel a Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.

Pokud máš zájem se zúčastnit nebo Tě trápí nějaká nejasnost týkající se akce, kontaktuj osobně nebo e-mailem David Novotného. Pozvi také své kolegy a kamarády, které houby zajímají nejen jako potravina a o našem setkání neví. V případě opravdu velkého zájmu mají přednost členové ČVSM, ale zatím jsme se vždy vešli.

Těšíme se na Tebe

Organizátoři

David Novotný, Lenka Edrová, Martina Vašutová a Bohumír Dragoun

David Novotný

Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.

Odbor rostlinolékařství

Oddělení mykologie

Drnovská 507

161 06 Praha 6 - Ruzyně

email: novotny@vurv.cz, novotdad@natur.cuni.cz

tel.:233022373, 233022358

Lenka Edrová

Národní muzeum

mykologické odd.

Václavské nám. 68

115 79 Praha 1

e-mail: lenka_edrova@nm.cz

Martina Vašutová

Katedra biologie PF Jihočeská Univerzita

Jeronýmova 10

České Budějovice

371 15 České Budějovice

e-mail: martina.vasut@seznam.cz

Bohumír Dragoun

Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v O.h.

517 91 Deštné v Orlických horách 133

email: villanova@seznam.cz