Přírůstky knihovny ČVSM - XI. 2008 - I. 2009

 

Přírůstky knihovny ČVSM XI. 2008 - I. 2009

 

Časopisy:

Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid 31, 2007

Bulletin de la Société Mycologique de France 123 (2), 2007

Bulletin Mycologique et Botanique Dauphiné-Savoie 48 (191), 2008

Coolia 52 (1), 2009

Edinburgh Journal of Botany 65 (3), 2008

Folia Cryptogamica Estonica 44, 2008

Hoehnea 35, 2008

Lejeunia 184, 185, 2008

Mikologia i fitopatologia 42 (1, 2, 3, 4), 2008

Mikológiai Közlemények Clusiana 47 (2), 2008

Miscellanea Mycologica 93, 2008

Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt fűr Land- und Forstwirschaft Berlin-Dahlem 413, 2007

Mitteilungen aus dem Julius Kűhn-Institut 414-417, 2008

Mycologia 100 (5, 6), 2008

Mycological Research 112 (10, 11, 12), 2008

Mycoscience 49 (5, 6), 2008

Mycosystema 27 (4), 2008

Mycotaxon 105, 2008

Mykologický sborník 85 (3), 2008

Persoonia 21, 2008

Polish Botanical Journal 52 (2), 2007

Rivista di Micologia 51 (2), 2008

Schweizerische Zeitschrift fűr Pilzkunde 76 (1, 2, 4, 5, 6), 1998; 77 (1, 2, 3, 4, 5, 6), 1999; 78 (3, 5, 6), 2000; 79 (1, 2, 3, 4, 5, 6), 2001; 80 (1, 3, 4, 5, 6), 2002; 81 (2, 3, 4, 5, 6), 2003; 82 (1, 2, 3, 4, 5, 6), 2004; 86 (4, 6), 2008

Willdenowia 38 (2), 2008

 

Knihy:

Gallegly M. E. & Hong C. (2008): Phytophthora. Identifying Species by Morphology and DNA Fingerprints. – APS Press, St. Paul.

Kol. autorů (2008): Termíny z oblasti genetických zdrojů a biologické bezpečnosti. – Ministerstvo životního prostředí, Praha.

Lebeda A., Spencer-Phillips P. T. N. et Cooke B. M. (2008): The Downy Mildews – Genetics, Molecular Biology and Control. – Springer.

Nováková A. (ed.) (2008): Sborník příspěvků z workshopu Micromyco 2008. – Ústav půdní biologie BC AV ČR, v.v.i. České Budějovice

Ripková S., Adamčík S., Kučera V. et Palko L. (2007): Fungi of the Protected landscape Area of Vihorlat. Huby Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat. – Bot. ústav SAV, Bratislava.

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 12 února 2009