Přírůstky knihovny ČVSM - VII.-IX. 2008

 

Přírůstky knihovny ČVSM VII.- IX.  2008

 

Časopisy:

Annals of the Benaki Phytopathological Institute 20(1), 2004, 20(2), 2006

Bulletin Myccologique et Botanique Dauphiné-Savoie 48(188, 189, 190), 2008

Coolia 51(3), 2008

Edinburgh Journal of Botany 65(2), 2008

Fungal Ecology 1(1), 2008

Funghi e Ambiente 108, 2008

Hellenic Plant Protection Journal 1(1), 2008

Micologia Aplicada International 20(2), 2008

Micologia Italiana 37(1), 2008

Mitteilungen aus der Biologischen Bundesanstalt fűr Land- und forstwirtschaft Berlin-Dahlem 391, 2002; 392-394, 2003; 395-397, 2004; 398-399, 2005; 400-408, 2006; 409-412, 2007 No. 405: Brandenburger et Hagedorn, Peronosporales in Deutschland; No. 406: Brandenburger et Hagedorn, Erysiphales in Deutschland

Mycologia 100(3), 2008

Mycological Research 112(6, 7, 8), 2008

Mycoscience 49(3), 2008

Mycosystema 27(2, 3), 2008

Mycotaxon 104, 2008

Mykologický sborník 85(2), 2008

Nippon Kingakukai Kaiho 49(1), 2008

Persoonia 20, 2008

Rivista di Micologia 51(1), 2008

Studia Universitatis Babes-Bolyai Biologia 52(2), 2007

Synopsis Fungorum 25, 2008

Willdenowia 38(1), 2008

 

 

Knihy:

Pârvu M. (2007): Ghid Practic de Micologie. – 342 p., Casa Cărţii de Stiinţă, Cluj-Napoca.

 

 

Knižní dary paní Ječné (z pozůstalosti Dr. Václava Ječného):

Arieviča A. M. et Turanova N. M. (1955): Očerki po gribkovym zabolevaniam koži. – Gos. Idz. Medicin. Lit., Moskva

Dočekal B. et Dvořák J. (1954): Příručka lékařské mykologie. – SZN, Praha.

Fassatiová O. (1979): Plísně a vláknité houby v technické mikrobiologii. – SNTL, Praha.

Fassatiová O. (1986): Moulds and filamentous fungi in technical microbiology. – Elsevier, Amsterdam etc.

Fragner P. (1962): Rod Candida Berkhout 1923 a jeho perfektní stadia. – Nakl. ČSAV, Praha.

Fragner P. (1984): Malá lékařská mykologie. – Avicenum, Praha.

Fragner P. (1992): Určování kvasinek izolovaných z lidského organismu. – Academia, Praha.

Fragner P. et Hejtmánek M. (1990): Určování dermatofytů. - Univ. Palackého v Olomouci.

Garret S. D. (1944): Root disease fungi. – Chronica Botanica Co.

 Hampl B. et Šilhánková L. (1957): Klíč k určování technicky důležitých plísní. – SNTL, Praha.

Horsfall J. G. (1945): Fungicides and their action. – Chronica Botanica Co.

Karling J. S. (1942): The Plasmodiophorales. – New York.

Kocková-Kratochvílová A. (1957): Kvasinky. – SVTL, Bratislava.

Kocková-Kratochvílová A. (1982): Kvasinky a kvasinkovité mikroorganismy. – ALFA, Bratislava a SNTL, Praha.

Kocková-Kratochvílová A. (1990): Taxonómia kvasiniek a kvasinkovitých mikroorganizmov. – ALFA, Bratislava.

Kocková-Kratochvílová A. et Kutková M. (1961): Atlas kvasinek a kvasinkovitých mikroorganismů. – SNTL a SVTL, Praha a Bratislava.

Koch H. (1977): Leitfaden der Medizinischen Mykologie. – VEB Gustav Fischer Verlag, Jena.

Krzemieniewska H. (1960): Sluzowce Polski na tle flory sluzowcow europejskich. – PWN, Warszawa.

Laxa O. (1921): Mlékařská mykologie. – Min. zeměd., Praha.

Martin G. W. et Alexopoulos C. J.: The Myxomycetes. – Univ. of Iowa Press.

Nickerson W. J. (1947): Biology of pathogenic fungi. – Chronica Botanica Co.

Prokofjeva-Belgovskaja A. A. (1963): Strojenie i razvitije aktinomicetov. – Izd. Akademii Nauk, Moskva.

Riefer M. W. (2002): Candida albicans. – ELFA, Praha.

Špaček J. (1999): Hlenky, houby, řasy. – Masarykova Univerzita, Brno.

Tomšíková A. (1988): Obranné mechanismy u mykóz vyskytujících se v ČSSR. – Univ. Karlova, Praha.

Vosmík F. et Skořepová M. (1995): Dermatomykózy. – Galén.

Vraná D. (ed.) (1986): Kvasinky ve výzkumu a praxi. – Academia, Praha.

 

 

Knižní dar prof. V. Kůdely:

Kůdela V., Braunová M. et al. (2007): Česko-anglická rostlinolékařská terminologie. – Academia, Praha.
 

Poslední aktualizace: 02 listopadu 2008