Členské příspěvky a poplatky
(zde možno stáhnout v rtf. formatu)

Výše příspěvku a poplatků v tuzemsku :

Dne 13.4.2004 schválil výbor ČVSM a valná hromada následně odsouhlasila novou výši členského příspěvku pro rok 2004, v minimální částce 250 Kč, přičemž je možné platit individuelně a dobrovolně částku vyšší.

Současně byla schválena výše příspěvku 160 Kč pro studenty středních a vysokých škol a členy v důchodovém věku.

Zlevněné předplatné časopisu Czech Mycology pro členy od Vol.53 činí 250 Kč za jeden odběr, přičemž další odběry jakož i cena pro instituce a další nečleny v tuzemsku činí 600 Kč.

Předplatné Mykologických Listů, za 4 čísla ročně, činí 250 Kč pro nečleny.
Členové obdrží Mykologické Listy v ceně členského příspěvku bezplatně.
Výše uvedené ceny již kalkulují se zvýšením poštovného od roku 2001.

Platby - bankovní spojení :
Adresa bankovního ústavu:
Česká spořitelna, pobočka Praha 1
Václavské nám.
16111 21 Praha 1

Při veškerých platbách uvádějte již jen nové číslo účtu ČVSM:
číslo účtu:
19 23 22 43 49 / 0800

Při platbách převodem z  Vašeho účtu na účet ČVSM nebo při platbě poštovní poukázkou typu A-V:
uvádějte vždy variabilní, specifický a konstantní symbol dle následujícího příkladu (jinak nelze zaručit identifikaci platby):

Příklad

variabilní symbol: první tři místa – číselný kód člena, další dvě místa-běžný rok, další tři místa - výše členského příspěvku na běžný rok 2001 (200 Kč a výše)
        například
XXX 01 200

specifický symbol: první tři místa – kód člena, další dvě místa – běžný rok, další tři místa - výše ostatních plateb kumulovaně, včetně eventuelních nedoplatků za minulá období a předplatného za časopis a jiné.
        například
XXX 01 120

konstantní symbol:
0379

Poslední aktualizace: 17 března 2005