P O Z V Á N K A
(zde možno stáhnout v rtf formátu - 9,2 kb)

ČESKÁ   VĚDECKÁ  SPOLEČNOST  PRO  MYKOLOGII
Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 115 79  Praha 1

 

 zve všechny členy a zájemce na jarní cyklus přednášek v roce 2007,

které se konají každé pondělí od 17,00 hod v posluchárně -  „Seminarium“

(2.patro) katedry botaniky  přírodovědecké fakulty UK, Benátská 2, Praha 2.

 

 

26. března 2007
Mgr. Jan Borovička:
Mykogeochemická studie na malých povodích.

 

2. dubna 2007
Ing. Ivan Jablonský, CSc.: 
Pěstování hub v Číně.

 

16. dubna 2007
Mgr. Jan Holec, Dr., Mgr. Miroslav Beran:
Červený seznam hub – jaké druhy v něm jsou?

 

23. dubna 2007
Mgr. Milena Johnová:
Lignikolní pyrenomycety a jejich anamorfy v NP České Švýcarsko.

 

30. dubna 2007
Ing. Helena Deckerová: Naše druhy rodů Hypoxylon / Nemania.

 

 Před přednáškami budou zájemcům určovány donesené houby.

 TĚŠÍME   SE  NA  VAŠI  ÚČAST

 Za výbor ČVSM

Jaroslav Klán