P O Z V Á N K A
(zde možno stáhnout v rtf formátu - 8,4 kb)

ČESKÁ   VĚDECKÁ  SPOLEČNOST  PRO  MYKOLOGII
Národní muzeum, Václavské náměstí 68, 115 79  Praha 1

 

 zve všechny členy a zájemce na cyklus přednášek v roce 2009,

které se konají každé pondělí od 17,00 hod v posluchárně -  „Seminarium“

(2.patro) Katedry botaniky  Přírodovědecké fakulty UK, Benátská 2, Praha 2.

 

 

 

30. března 2009
Mgr. Jan Holec, Dr.: Houby Národního parku České Švýcarsko.

 

6. dubna 2009
RNDr. et Mgr.  Jaroslav Klán, CSc.:   Stavební mykologie.

 

20. dubna 2009
 RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.:  Obsahy těžkých kovů v plodnicích dřevokazných hub.

 

27. dubna 2009
RNDr. Petr Baldrian, PhD.:  Význam saprotrofních hub a jejich enzymů v lesních půdách.

 

4. května 2009

Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.,  Pseudoperonospora cubensis-mykologická zajímavost a fytopatologická výzva

 

 

 Před přednáškami budou zájemcům určovány donesené houby.

 TĚŠÍME   SE  NA  VAŠI  ÚČAST

 Za výbor ČVSM

Jaroslav Klán, místopředseda ČVSM