P O Z V Á N K A
(zde možno stáhnout)

ČESKÁ   VĚDECKÁ  SPOLEČNOST  PRO  MYKOLOGII
P.O. Box 106, 111 21 Praha 1

 

 zve všechny členy a zájemce na jarní cyklus přednášek v roce 2012,

které se konají každé pondělí od 17,00 hod v posluchárně -  „Seminarium“

(2.patro, č. dv. 95) Katedry botaniky  Přírodovědecké fakulty UK, Benátská 2, Praha 2.

 

 

 

26. března 2012
Ing. Jiří Burel: Naše hnojníky.

 

   2. dubna 2012
Prom. biol. Karel Prášil, CSc.: Jaké organismy studuje současná mykologie?  

 

16. dubna 2012
RNDr. Vladimír Antonín, CSc.: Příroda a houby Jižní Koreje.

 

23. dubna 2012
Doc. RNDr. Michal Tomšovský, Ph.D.: Molekulární taxonomie vybraných skupin chorošovitých hub.

 

30. dubna 2012
Mgr. Martin Kříž: Orientační průzkumy maloplošných CHÚ v Českém Středohoří.

 

  7. května 2012
Doc. RNDr. Michaela Sedlářová, Ph.D.:
Plísně slunečnice - výskyt, patogenní variabilita, patofyziologie

 

 

 

 

 Před přednáškami budou zájemcům určovány donesené houby.

 TĚŠÍME   SE  NA  VAŠI  ÚČAST

 Za výbor ČVSM

Jaroslav Klán, místopředseda