Catalogue of rust fungi of the Czech and Slovak Republics

 

Vyšla kniha Urban, Zdeněk - Marková, Jaroslava (2009): Catalogue of rust fungi of the Czech and Slovak Republics - 165 x 230 mm, 366 str., 1. vydání,  ISBN 978-80-246-1664-3, vydalo nakladatelství Karolinum - cena 1 200 Kč

 

Jedná se o rozsáhlý rukopis vědeckého díla o rzích České a Slovenské republiky pojednává o důležité skupině hub, které jsou parazity na cévnatých rostlinách. Práce vychází jak z dosud publikovaných údajů o výskytu rzí, tak z vlastních sběrů a některých dokladů uložených v našich herbářích. Vedle podrobných údajů o rozšíření jednotlivých druhů jsou rozebírány i otázky systematiky, ekologie a  fytopatologie.