Program semináře Mykologický průzkum v chráněných územích ČR
(zde možno stáhnout - 58kb)

23. 4. 2005 Praha
Druhý cirkulář

Organizují
ČESKÁ VĚDECKÁ SPOLEČNOST PRO MYKOLOGII
UNIVERZITA KARLOVA, Přírodovědecká fakulta,Katedra botaniky
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ROSTLINNÉ VÝROBY, Odbor rostlinolékařství, Oddělení mykologie

Tématické okruhy semináře:
- informace o mykologickém průzkumu v chráněných územích ČR
- společenstva makroskopických, mikroskopických a lichenizovaných hub v chráněných územích ČR
- nálezy zajímavých a významných druhů hub v chráněných územích ČR

Organizační informace
Datum konání: 23. 4. 2005
Místo konání:  Krajinova posluchárna, Katedra botaniky, Přírodovědecká fak., Univerzita Karlova, Benátská 2, Praha 2
Konferenční poplatek:
         - členové ČVSM - 50,- Kč
         - nečlenové ČVSM – 70,- Kč
Zvýhodněný konferenční poplatek:
        - studenti, doktorandi a důchodci - členové ČVSM - 25 Kč
        - studenti, doktorandi a důchodci - nečlenové ČVSM – 40 Kč

Poplatek zahrnuje organizační náklady.
Poplatek nezahrnuje číslo Mykologických listů s otištěnými abstrakty. Členové ČVSM a další odběratelé mají toto číslo Mykologický listů s otištěnými abstrakty předplaceno v rámci poplatků na rok 2005. Další zájemci si mohou toto číslo Mykologických listů objednat u organizátorů – cena 65 Kč.
Účastnický poplatek se bude hradit přímo před seminářem na místě.
Na semináři možné zakoupit publikace vydané Českou vědeckou společností pro mykologii (ČVSM).
Zajištěno drobné občerstvení během semináře (káva, čaj)
Stravování: v restauracích poblíž místa jednání

S dotazy se můžete obrátit na Davida Novotného, e-mail: novotdad@natur.cuni.cz, novotny@vurv.cz, tel.: 233022373, 233022358

PROGRAM
8:00 – 9:45 Prezentace
9:45 – 10:00 Zahájení semináře

PŘEDNÁŠKY
1. Blok – Současný stav mykologického průzkumu v ČR (řídí J. Holec a M. Beran) – 10:00-11:20
10:00-10:20 - V. ANTONÍN a K. PRÁŠIL: Mykofloristický výzkum ČR v posledních 40 letech.
10:20-10:40 - J. HOLEC: Metodika mykologického průzkumu v chráněných územích.
10:40-11:00 – H. BOROVIČKOVÁ (MŽp): Povolování výzkumů v chráněných územích.
11:00-11:20 – O. VÍTEK: Inventarizační průzkumy nejen hub na Správě ochrany přírody.

2. Blok – Makromycety I. (řídí J. Holec a M. Beran) – 11:20-12:05
11:20-11:35 - H. DECKEROVÁ: Průzkum lužních lesů severní a severovýchodní Moravy
11:35-11:50 - R. FELLNER a J. LANDA: Mykologická charakteristika I.zóny Krkonošského národního parku: oblast arktoalpínské tundry.
11:50-12:05 – V. ANTONÍN a A. VÁGNER: Výzkum makromycetů ve vybraných chráněných územích CHKO Moravský kras.

12:05-13:10 - Přestávka na oběd

3. Blok – Makromycety II. (řídí V. Antonín a H. Deckerová) – 13:10-14:55
13:10-13:25 - S. HOLEC: Stručný přehled mykologických průzkumů v západních Čechách v posledních desetiletích.
13:25-13:40 – V. JANDA a J. BUREL: Mykologický průzkum CHKO Český kras.
13:40-13:55 - D. DVOŘÁK: Zajímavé nálezy makromycetů v Přírodním parku Králický Sněžník.
13:55-14:10 - J. VALTER: Mykoflóra vybraných chráněných území bývalého okresu Tábor.
14:10-14:25 - M. BERAN: Diverzita štítovek (Pluteus) na dřevě buku zjištěná při průzkumu mykoflóry několika chráněných území na jihu Čech a její indikační význam.
14:25-14:40 - O. JINDŘICH: Kuřátkovité houby rodu Ramaria v CHKO Český Kras.
14:40-14:55 - J. HOLEC a M. BERAN: Databáze nepublikovaných mykofloristických prací v České republice.

14:55-15:30 - Přestávka a prezentace posterů

4. Blok – Askomycety a mikroskopické houby (řídí K. Prášil a D. Novotný) – 15:30-16:54
15:30-15:42 - I. KAUTMANOVÁ: Cordyceps rouxii v PR Malá niva – nový druh pre ČR.
15:42-15:57 - A. NOVÁKOVÁ: Mikroskopické houby některých chráněných území ČR.
15:57-16:09 - L. ZELENÝ: Masenka lišejníkovitá v PR Postřekovské rybníky.
16:09-16:24 - M. TŮMOVÁ: Lignikolní pyrenomycety a jejich anamorfy NP České Švýcarsko.
16:24-16:39 - A. KUBÁTOVÁ, M. VÁŇOVÁ a K. PRÁŠIL: Půdní mikromycety v NP Krkonoše a Šumava.
16:39-16:54 - K. PRÁŠIL: Průzkum některých skupin lignikolních askomycetů v národních parcích Šumava a Krkonoše.

PŘIHLÁŠENÉ POSTERY
1. Z. BIEBEROVÁ: Zajímavé nálezy při inventarizacích ZCHÚ JM kraje – makromycety.
2. R. FELLNER: Mykologický průzkum v PR Farské bažiny, PR Podkovák a PR Přimda v Českém lese v r. 2004.
3. M. HUJSLOVÁ: Saprotrofní mikroskopické houby v půdách extrémních stanovišť (na příkladu NPR SOOS).
4. J. MARKOVÁ: Rzi (Uredinales) v Národních parcích ČR.
5. D. NOVOTNÝ: Mykologický průzkum endofytických hub větví a kořenů dubu zimního v CHKO Křivoklátsko.
6. M. SUKOVÁ a A. CHLEBICKI: Nálezy méně známých askomycetů a anamorfních hub v horských chráněných územích ČR.
7. M. SVRČEK: Mapa ČR s vyznačenými rezervacemi v nichž jsem se v letech 1946-2000 věnoval mykologickému průzkumu.
8. M. ŠILHÁNOVÁ a D. NOVOTNÝ: Endofytické houby větví a listů révy v CHKO Karlštejnsko.
9. M. VAŠUTOVÁ: Mykofloristický průzkum v bučinách – PP Brodská a NPR Špraněk.

Poslední aktualizace: 31 března 2005