Aktualizace údajů o členech

Vážení členové

Rádi bychom Vás požádali o aktualizaci údajů týkajících se Vaší osoby pro lepší fungování ČVSM. Zvláště bychom chtěli v souvislosti se změnami v informačních technologiích požádat o poskytnutí údajů tzv. rychlého spojení (tj. email, telefon) na Vás. Pokud používáte elektronickou poštu (email) nebo máte možnost ji využívat, velmi rádi bychom Vás požádali o jeho sdělení výboru ČVSM. Komunikace tímto způsobem je oproti tradičním způsobům rychlejší a šetří finanční prostředky ČVSM. Na základě Vašich informací bude aktualizovaný přehled členů publikován v Mykologických listech a to v rozsahu jak byl publikován ve zmíněném časopise v čísle 71 (jméno, kontaktní adresa, email, okruh odborného zájmu).

 Vyplněný přiložený formulář zašlete, prosím, na adresu Česká vědecká společnost pro mykologii, P.O.Box 106, 111 21 Praha 1 nebo si tento formulář můžete zde stáhnout  a zaslat v elektronické formě Davidu Novotnému na emailovou adresu novotdad@natur.cuni.cz  Preferujeme zaslání v elektronické podobě, protože Vaše údaje budou uloženy do elektronické databáze členů ČVSM. Údaje zašlete, prosím, co nejdříve (pokud možno do 31. 3. 2005).Údaje z této databáze slouží pouze výboru ČVSM pro potřeby ČVSM. V případě zájmu o činnost v některé ze sekcí, poboček nebo pracovních skupin bude spojení na Vás předáno vedení těchto organizačních částí ČVSM.

 Za poskytnutí a zaslání údajů předem velmi děkujeme

RNDr. Vladimír Antonín, CSc.
předseda ČVSM