POZVÁNKA

 na valnou hromadu České vědecké společnosti pro mykologii,

 (ke stažení ve formátu rtf)

která se koná ve středu 14. února 2007 v 17,00 hod.

v Krajinově posluchárně na katedře botaniky,

přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Benátská 2, Praha 2

 Program:

1.   Zahájení valné hromady.

2.  Informace o 8. mezinárodním mykologickém kongresu v Austrálii (M. Kolařík a O. Koukol) a prezentace internetové stránky ČVSM (D. Novotný).

3.  Zpráva o činnosti ČVSM za minulé volební období 2004-2006.

4.  Zpráva o hospodaření ČVSM za období 2004-2006.

5.  Zpráva o vydávání časopisů Czech Mycology a Mykologické listy.

6.  Návrhy na změnu stanov ČVSM.

7.  Zpráva revizní komise o kontrole hospodaření.

8.  Zpráva volební komise o výsledcích korespondenčních voleb do výboru Společnosti a revizní komise na období 2007-2009.

9.  Diskuse a různé.

 

Těšíme se na Vaši  hojnou účast.
 

RNDr. Vladimír Antonín, CSc.
předseda ČVSM