Mykologické oddělení Národního muzea vás zve

na seminář

 

Nové taxony hub popsané Josefem Velenovským

– typové položky a jejich databáze

na webových stránkách Národního muzea

 http://katalogy.nm.cz/opac/houby/index.php

 

který se koná dne

 

16. května 2007

 

v přednáškovém sále hlavní budovy Národního muzea

(přízemí, zadní trakt, vlevo)

 

Program semináře
(zde na stažení)

 

 

9:00 - 9:10

Zahájení semináře

9:10 - 9:25

J. Holec: Proč bylo nutné vytvořit databázi Velenovského typových položek
9:25 - 9:55

M. Svrček: Osobnost a dílo J. Velenovského a historie muzejního zpracování   jeho herbářových položek hub
9:55 - 10:30

J. Holec a , P. Hemerle: Prezentace databáze na Internetu, popis její struktury a naprogramování
10:30 - 10:45

Z. Soldán: Velenovského položky hub v herbářích UK v Praze
10:45 - 11:00

přestávka
11:00 - 11:25

M. Chlebická: Velenovského nové druhy vřeckovýtrusných hub a jejich revize

11:25 - 11:50

J. Holec: Velenovského nové druhy stopkovýtrusných hub a jejich revize

11:50 - 12:10

L. Edrová: Zkušenosti se zápisem dat do databáze, poloha Velenovského lokalit v terénu

12:10 - 12:30

J. Holec: Databáze Velenovského typů hub v mezinárodním kontextu
 

 

Drobné občerstvení zajištěno

 

Bližší informace na tel. 224 497 259 nebo na emailové adrese jan.holec@nm.cz