Nabídka některých čísel Mykologických listů

Nabídka některých čísel Mykologických listů
Všem členům, kteří si chtějí doplnit mezery v řadě Mykologických listů, i ostatním zájemcům o mykologii nabízíme některá čísla Mykologických listů z našich zásob. K dispozici už bohužel nejsou čísla 1-20.

K zakoupení nabízíme tato čísla:
21, 24, 26, 28, 29-32, 34-55, 57-71
(přičemž čísla 24, 28, 31, 34, 35, 37, 38 jsou pouze v omezeném počtu)
Cena
za jedno číslo ML do č. 58: 10,- Kč, u č. 59-67: 20,- Kč a u č. 68-71: 25,- Kč (+ poštovné).

Čísla ML lze zakoupit nebo objednat na adrese:
Česká vědecká společnost pro mykologii
P.O. Box 106
111 21 Praha 1

nebo přímo u některého z níže vyjmenovaných členů ČVSM.

RNDr. Alena Kubátová CSc.
Katedra botaniky PřF UK
Benátská 2
128 43 Praha 2
e-mail: kubatova@natur.cuni.cz

zpět

Poslední aktualizace: 04 července 2004