Exkurze Sekce pro studium mikroskopických hub - 2002

Dne 25. května 2002 uspořádala Sekce pro studium mikroskopických hub ČVSM tradiční jarní exkurzi. Dvanáct členů společnosti pod vedením RNDr. M. Svrčka, RNDr. J. Markové,  Prom. biol. K. Prášila a Mgr. M. Sukové se vydalo do Karlického údolí u Dobřichovic v Českém krasu. Na lukách okolo obce Karlík , ale i přímo v intravilánu obce, se zajímali především o biotrofní parazity (rzi, padlí aj.) na různých druzích rostlin. V doubravách Karlického údolí bylo pozorováno mnoho zajímavých druhů askomycetů (především diskomycetů a pyrenomycetů) rostoucích nejen na větvích stromů, ale i na půdě. Během cesty se také debatovalo o mnoha mykologických problémech. Že Karlické údolí není zajímavé jen pro zájemce o mikroskopické houby, ale i pro makromycetology,  dokládá setkání s Ing. Landou a dalšími členy společnosti.  Exkurze byla zakončena příjemným posezením v jedné z tamních hospůdek.