3. setkání mladých mykologů v NP Podyjí

V letošním roce se setkání mladých mykologů uskutečnilo v Národním parku Podyjí. Zúčastnili se mladí pracovníci a studenti z Brna, Olomouce, Prahy, Plzně, Českých Budějovic, i jeden mykolog z Rakouska. Ve dnech 17.-20.10.2002 byly navštíveny zejména lokality Klaperův potok, Braitava a Havranické vřesoviště. Kromě nejkrásnějších hub (např. Auriscalpium vulgare a Macrotyphula fistulosa) na nás v podzimní přírodě čekala spousta dalších makromycetů i mikromycetů.

Za povolení bádání v národním parku děkujeme Správě NP Podyjí, rovněž za ubytování na terénní stanici v Čížově, kde byly i vhodné podmínky pro mikroskopování a zpracování materiálu po návratu z terénu.

Krátkou zprávu o setkání najdete i v Mykologických listech, tamtéž bude později publikován i seznam nalezených druhů.

Poslední aktualizace: 04 července 2004