Setkání mladých zájemců o mykologii Chřibská 2001

Ve dnech 18. - 21. října 2001 se uskutečnilo setkání studentů a mladších mykologů v Českém Švýcarsku.  Do této obce na rozhraní Lužických hor a Českého Švýcarska přijelo 17 zájemců (snímek č. 1) z různých částí republiky. Během pobytu se účastníci vydali na pět exkurzí do okolí. Ti, kteří přijeli první den brzy, bádali na  bučinami pokrytém kopci Spravedlnost nebo v nivě potoka nedaleko Chřibského hrádku. Druhý den se uskutečnila celodenní exkurze na Böhmův vrch a do oblasti Na Tokáni, kam však již někteří účastníci díky velkému množství objektů svého badatelského zájmu nedošli. Další den proběhla exkurze na Chřibský vrch (snímek č. 2) a do přilehlého okolí. Poslední den čtyři z účastníků udělali exkurzi do Pavlinina údolí u Rynartic. Během exkurzí se sbírali nejen makromycety, ale i mikroskopické houby na rozličném materiálu. Každý večer probíhalo určování donesených hub za pomoci mikroskopů a binokulárních lup (snímek č.  3) a též volná diskuse nejen o mykologické problematice.

Rádi bychom poděkovali Správě Národního parku České Švýcarsko a zejména Lence Voříškové za možnost exkurzí v této velmi zajímavé oblasti, ubytování a poskytnutí techniky.

O setkání si bude moci přečíst v Mykologických listech, nejspíše čísle 80. Nálezy učiněné během exkurzí budou publikovány v jednom z dalších čísel jmenovaného časopisu.