CZ   |   EN
Česká vědecká společnost pro mykologii

členové společnosti


níže naleznete v přiloženém souboru kontakty na jednotlivé členy společnosti a jejich odborné zájmy. Nejsou zde uvedeni všichni členové, ale pouze ti, kteří projevili svůj zájem zveřejnit uvedené údaje na Internetu. Aktuálnost údajů je záležitost jednotlivých členů ČVSM a správce těchto internetových stránek je aktualizuje na základě poskytnutých informací.

členové společnosti


architekt
© 2018   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   czech mycology   |   home