CZ   |   EN
Česká vědecká společnost pro mykologii

Neperiodické publikace (a další předměty s mykologickou tématikou)


Česká vědecká společnost pro mykologii vydává, kromě dvou časopisů (Czech Mycology a Mykologických listů), i další publikace. Jedná se zejména o sborníky ze konferencí společnosti.

publikace

Doposud byly vydány následující publikace:

Název publikace / Cena pro člena ČVSM / Cena pro nečlena ČVSM , ceny jsou v Kč

Kotlaba F. et Šebek S. (ed.) (1989): Aktuální rozšíření některých druhů řas, mechů, lišejníků a hub v Československu. - 52 p. vyprodáno

Kuthan J. (ed.) (1989): Houby rašelinišť a bažinatých lesů v Československu. - 90 p. vyprodáno

Kuthan J. et Kotlaba F. (ed.) (1990): Výzkum a ochrana hub v přírodních rezervacích - I. - 64p. vyprodáno

Prášil K. (ed.) (1990): Problematika a metodika determinace některých skupin mikroskopických hub. - 95 p. vyprodáno

Rod J. (ed.) (1992): Plasmodiophora brassicae, původce nádorovitosti brukvovitých plodin. - 47 p. 0

Holubová V. et Prášil K. (ed.) (1992): Ophiostomatales - výsledky současného taxonomického a fytopatologického výzkumu. - 110 p. 0

Rod J. (ed.) (1992): Plasmodiophora brassicae, původce nádorovitosti brukvovitých plodin 0

Kubátová A. et Prášil K. (ed.) (1995): Současný stav, využití moderních metod a perspektivy studia rodu Penicillium. - 121 p. 0

Semerdžieva: Mycophilately in Czechoslovakia 0


pohlednice a samolepky


Nabídka mykologických pohlednic Jeden soubor 0

na souboru 4 pohlednic vydaných při příležitosti 50. výročí založení ČVSM jsou tyto náměty:

Russula amara Kučera 1927 - holubinka hořká, reprodukce z knihy V. Melzera (1945): Atlas holubinek.
vyprodáno

Russula rhodopoda Zvára 1927 - holubinka rudonohá, reprodukce z knihy V. Melzera (1945): Atlas holubinek.
vyprodáno

Boletus regius Krombholz 1832 - hřib královský, reprodukce z díla V. J. Krombholze (1831-46).
vyprodáno

Sparassis brevipes Krombholz 1832 - kotrč štěrbákový, reprodukce z díla V. J. Krombholze (1831-46).
vyprodáno

Samolepka (10 x 15 cm) vyprodáno
s vyobrazením Polyactis nebo Dactylium nebo Syzygites, nebo Coremium (od A. K. J. Cordy)trička


Bílé tričko s vyobrazením Coremium vulgare (od A. K. J. Cordy) vyprodáno

Černé tričko s vyobrazením Coremium vulgare (od A. K. J. Cordy) vyprodáno

Zelené tričko s vyobrazením Coremium vulgare (od A. K. J. Cordy) vyprodáno


Bílé tričko s vyobrazením Triposporum (od A. K. J. Cordy) vyprodáno

Černé tričko s vyobrazením Triposporum (od A. K. J. Cordy) vyprodáno

Zelené tričko s vyobrazením Triposporum (od A. K. J. Cordy) vyprodáno

Černé tričko s vyobrazením Clathrus (od A. Bielicha) vyprodáno

Khaki tričko s vyobrazením Clathrus (od A. Bielicha) vyprodáno

Krémové tričko s vyobrazením Clathrus (od A. Bielicha) vyprodáno

Černé tričko s logem ČVSM 140 / 160

Hnědé tričko s logem ČVSM 140 / 160

Zelené tričko s logem ČVSM 140 / 160

tašky

Plátěná taška s vyobrazením Clathrus (od A. Bielicha) vyprodáno

Plátěná taška s vyobrazením s logem ČVSM vyprodáno
Při zaslání publikace či předmětu poštou si ČVSM účtuje poštovné.

Publikace lze zakoupit nebo objednat na adrese:
Česká vědecká společnost pro mykologii, Knihovna botaniky, Univerzita Karlova, Benátská 2, 128 01 Praha 2

nebo kontaktujte některého z členů výboru ČVSM.architekt
© 2020   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   czech mycology   |   home