CZ   |   EN
Česká vědecká společnost pro mykologii

Neperiodické publikace


Česká vědecká společnost pro mykologii vydává, kromě dvou časopisů (Czech Mycology a Mykologických listů), i další publikace. Jedná se zejména o sborníky ze konferencí společnosti.

Doposud byly vydány následující publikace:

Sborníky

Šebek S. (ed.) (1979): Ochrana hub a jejich životního prostředí. Sborník referátů na stejnojmenném semináři, konaném dne 28. května 1979 v Praze - 29 stran

Šebek S. (ed.) (1980): Ochrana hub a jejich životního prostředí II. - 39 stran

Semerdžieva M., Šašek V. (ed.) (1981): Organizace boje proti otravám houbami v ČSSR a Polsku. Sborník českých, slovenských a polských referátů s anglickými souhrny z československo-polského mykologického semináře, konaného ve dnech 6.-10. října 1981 v Ostravici v Beskydech na Moravě - 112 stran

Šebek S. (ed.) (1981): Bioindikační význam lišejníků a jejich ochrana. Sborník referátů na III. semináři "Ochrana hub a jejich životního prostředí", konaném dne 15. června 1981 v Praze - 28 stran

Šebek S. (ed.) (1982): Úkoly mykofloristiky a mykocenologie v ohrožených ekosystémech přírody ČSSR. Sbornik referátů na IV. semináři "ochrana hub a jejich životního prostředí", konaném dne 19. května 1982 v Praze - 38 stran

Šebek S. (ed.) (1983): Teoretické a praktické otázky ochrany hub. Sborník referátů, přednesených na V. semináři „Ochrana hub a jejich životního prostředí", konaném dne 21.června 1983 v Praze - 33 stran

Šebek S. (ed.) (1985): Dosavadní vývoj, současný stav a perspektivy studia mikromycetů v ČSSR. Sborník referátů, přednesených u příležitosti 175. výročí narození a 135. výročí úmrtí vynikajícího mykologa A.C.J. Cordy na semináři, konaném dne 5. září 1984 v Praze - 44 stran

Šebek S. (ed.) (1985): Předběžný výběr hub pro červenou knihu ČSSR. Sborník referátů, přednesených na VI. celostátním semináři „Ochrana hub a jejich životního prostředí", konaném dne 19.června 1984 v Praze. - 42 stran

Šebek S. (ed.) (1985): Karlštejnské smrčiny jako životní prostředí hub. Zvláštní příloha ML k č. 21/1985; Sborník referátů, přednesených na Vll.celostátnim semináři "Ochrana hub a jejich životního prostředí" konaném dne 20.6.1985 v Praze - 33 stran

Kuthan J. (ed.) (1986): Houby nelesních stanovišť ČSSR: písky, stepi, černavy. Zvláštní příloha ML k č. 23/1986; Sborník referátů ze semináře ve dnech 5.-7.X.1984 v Kostelci nad Černými lesy - 31 stran

Kuthan J. (ed.) (1987): Houby horských smrčin a podhorských smrkových porostů v Československu. - 61 stran

Kuthan J. (ed.) (1988): Houby bučin v Československu. - 51 stran

Kuthan J. (ed.) (1989): Houby rašelinišť a bažinatých lesů v Československu. - 90 stran

Kotlaba F. et Šebek S. (ed.) (1989): Aktuální rozšíření některých druhů řas, mechů, lišejníků a hub v Československu. - 52 stran

Kotlaba F., Smotlacha M. (1989): Omezený seznam hub doporučených ke sběru v ČSSR. Příloha ML k č. 35, 1989; - 13 stran

Kuthan J., Kotlaba F. (ed.) (1990): Výzkum a ochrana hub v přírodních rezervacích - I. - 64 stran

A. Černý (ed.) (1989): 8. celostátní vědecká mykologická konference - Genofond hub, jeho ochrana a využití - 28.8.- 1.9. 1989, VŠZ Brno. Sborník referátů a souhrn - 140 stran

Prášil K. (ed.) (1990): Problematika a metodika determinace některých skupin mikroskopických hub. Sborník referátů, přednesených na seminářích sekce pro studium mikroskopických hub v ČSSR ČS. vědecké společnosti pro mykologii př i CSAV ve dnech 8.2.1988 a 8.2.1989 v Praze - 95 stran

Kuthan J. (ed.) (1991): Houby rostoucí v prostředí ovlivněném činností člověka. - 84 stran

Rod J. (ed.) (1992): Plasmodiophora brassicae, původce nádorovitosti brukvovitých plodin. - 47 stran

Holubová V. et Prášil K. (ed.) (1992): Ophiostomatales - výsledky současného taxonomického a fytopatologického výzkumu. sborník referátů, přednesených na semináři sekce pro studium mikroskopických hub v ČSFR čs. vědecké společnosti pro mykologii při ČSAV dne 29. května 1991 v Praze - 110 stran

Semerdžieva M., Šašek V. (ed.) (1993): Mycophilately in Czechoslovakia. - 58 stran

Kubátová A. et Prášil K. (ed.) (1995): Současný stav, využití moderních metod a perspektivy studia rodu Penicillium. Sborník referátů přednesených na semináři sekce pro studium mikroskopických hub Ceské vědecké společnosti pro mykologii - 121 stran
architekt
© 2020   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   czech mycology   |   home