czech mycology journal cover

Czech Mycology Contents   |   About the journal

Obsahy Czech Mycology   |   O časopisu

Česká vědecká společnost pro mykologii Czech Scientific Society for Mycology
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy
Červený seznam hub ČR
aktuality / zprávy / news


Zprávy – nový formát dokumentů na webu ČVSM

V poslední době se ukázala potřeba vytvoření kategorie zpráv, které by měly trvale platný a dokumentačně hodnotný obsah, byly by delší než Aktuality a kratší než články v Mykologických listech.
celá zpráva
[03.07.2020]Crossref Member Badge Stránky jsou archivovány Národní knihovnou CR
© 2020   czech mycology   |   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   Czech Scientific Society for Mycology