Zpráva České vědecké společnosti pro mykologii 03.07.2020

Zprávy – nový formát dokumentů na webu ČVSMVÝBOR ČVSM

Česká vědecká společnost pro mykologii doposud publikovala dokumenty trojím hlavním způsobem. Prvním a nejdůležitějším jsou recenzované anglicky psané vědecké články v časopisu Czech Mycology, které vycházejí nejprve online (volně, v režimu „open access“) a poté dvakrát ročně tiskem. Druhou kategorií jsou recenzované česky psané odborné články v Mykologických listech, kde zároveň vycházejí texty o životě naší společnosti a jejích členů, recenze literatury, personálie, bibliografie a další. Texty se šíří třikrát ročně tiskem a s odstupem dvou let jsou jednotlivá celá čísla časopisu publikována na webu společnosti v podobě PDF souborů. Třetím typem zveřejňovaných informací jsou Aktuality na webu ČVSM, které mohou členové i nečlenové společnosti dostávat elektronickou poštou (pokud si toto zasílání aktivují). Ty slouží k rychlému informování o plánovaných akcích a po jejich skončení se automaticky přesouvají do archivu aktualit, kde je každý může zpětně dohledat a při jejich vyhledávání použít třídění podle kategorií. S jejich přesunem do archivu je spojena i změna webové adresy.

V poslední době se ukázala potřeba ještě další kategorie – zpráv, které by měly trvale platný a dokumentačně hodnotný obsah, byly by delší než Aktuality, kratší než články v Mykologických listech a vycházely by průběžně podle potřeby na webu ČVSM. Tam by měly trvale platnou webovou adresu, na kterou by bylo možné odkazovat. O jaký typ informací by se jednalo? Oficiální vyjádření ČVSM, informace o významných událostech v oboru mykologie, texty o úspěších našich členů na poli vědeckém i popularizačním a jakékoli další aktuálně potřebné krátké zprávy s informačně hodnotným obsahem. Autor zprávy bude zveřejněn bez uvedení adresy. Může jím být jak jednotlivý člen společnosti, tak skupina členů (např. sekce) nebo výbor společnosti. Ke zprávě bude možné připojit jednu nebo více fotografií. Zprávy budou redigovány členy, které určí výbor společnosti, a tito členové obratem (v řádu dnů) zajistí jejich zveřejnění na webu společnosti v nově založené sekci Zprávy. Redakce zpráv bude „mírná“, s cílem zajistit věcnou a jazykovou správnost, a bude probíhat ve spolupráci s autorem, který konečné znění zprávy potvrdí.

Zveřejnění několika prvních zpráv zajistí Jan Holec, poté bude ustaven širší redakční tým. Texty a fotografie, které byste tímto způsobem chtěli zveřejnit, posílejte na adresu jan.holec(zavinac)nm.cz.

Věříme, že Zprávy se stanou dalším užitečným prvkem nejen webu ČVSM, ale i celého mykologického dění u nás.


<<< back to news list / zpět na zprávyPermanent link:

http://www.czechmycology.org/zprava.php?m=1 copy to clipboard<<< back to news list / zpět na zprávy
page generated in 0.0003 sec.
© 2023   Czech Scientific Society for Mycology   |   czech mycology   |   home