czech mycology journal cover

Czech Mycology Contents   |   About the journal

Obsahy Czech Mycology   |   O časopisu

Česká vědecká společnost pro mykologii Czech Scientific Society for Mycology
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy
Sborníky
Červený seznam hub ČR
Metodika druhové ochrany hub
aktuality / zprávy / news


7. Česko-Slovenská mykologická konference - 1. cirkulář

Jak jsme již na podzim roku 2020 avizovali, 16.–19. září 2021 se na půdě Mikrobiologického ústavu AV ČR v Praze bude konat tradiční konference, která se koná jednou za dva roky střídavě v České republice a na Slovensku. Srdečně zveme všechny zájemce, jak aktivní (prezentující), tak posluchače. Všechny podstatné informace naleznete v přiloženém cirkuláři.
cirkulář
[04.05.2021]Crossref Member Badge Stránky jsou archivovány Národní knihovnou CR
© 2021   czech mycology   |   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   Czech Scientific Society for Mycology