ram2         ram2
english version of Červený seznam hub (makromycetů) CR   main web page

Červený seznam hub (makromycetů) České republiky

Základní informace
Vzhled obálky
Červený seznam v tabulkové podobě
Summary

Adresa na objednání
Sběr dat pro příští vydání Červeného seznamu

 

 

Červený seznam hub (makromycetů) České republiky
Editoři: Jan Holec1 & Miroslav Beran2  -   1Národní muzeum  2Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Autoři: Vladimír Antonín, Miroslav Beran, Zuzana Bieberová, Jan Borovička, Jiří Burel, Karel Čížek, Helena Deckerová, Daniel Dvořák, Lenka Edrová, Michal Graca, Jan Holec, Petr Hrouda, Václav Janda, Oldřich Jindřich, František Kotlaba, Zdeněk Pouzar, Mirko Svrček, Josef Šutara, Petr Vampola, Martina Vašutová, Alois Vágner, Luboš Zelený, Vladimír Zíta

Vydavatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR)

Červený seznam byl publikován jako monotematické číslo časopisu Příroda. / The list was published as a monotematic issue of the journal Příroda.

Citace: Holec J. & Beran M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky [Red list of fungi (macromycetes) of the Czech Republic]. – Příroda, Praha, 24: 1-282. [in Czech with English summary]

ISBN 80-87051-02-5
ISSN 1211-3603

Použité kategorie ohrožení
Mírně modifikované kategorie podle IUCN (2001, 2005)

IUCN (2001): IUCN red list categories and criteria: version 3.1 – IUCN Species Survival Commission. IUCN Gland, Switzerland and Cambridge, UK. ii + 30 pp. http://www.iucn.org/themes/ssc/redlists/RLcats2001booklet.html

IUCN (2005): Guidance for using the IUCN red list categories and criteria. – 52 p., http://app.iucn.org/webfiles/doc/SSC/RedList/RedListGuidelines.pdf

?EX

? extinct

nezvěstný druh

CR

critically endangered

kriticky ohrožený druh

EN

endangered

ohrožený druh

VU

vulnerable

zranitelný druh

NT

near threatened

téměř ohrožený druh

DD

data deficient

druh, o němž jsou nedostatečné údaje (z hlediska jeho ohrožení)

Zpět

 

Červený seznam v tabulkové podobě

Zkrácená verze bez textů o ekologii, rozšíření a ohrožení druhu, bez literatury a autora zpracování; kompletní údaje viz tištěná verze

Abecedně podle latinských jmen hub - v Excelu
Abecedně podle českých jmen hub - v Excelu
Abecedně podle kategorie ohrožení - v Excelu

Zpět

 

 

Adresa na objednání

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
knihovna
Kališnická 4-6
130 23 Praha 3
Tel.: 283 069 277
e-mail: barbora.molikova@nature.cz

Zpět