CZ   |   EN
Česká vědecká společnost pro mykologii

Červený seznam hub (makromycetů) České republiky


Ke stažení

Červený seznam hub (makromycetů) České republiky   (pdf, 1.9 MB)

Editoři

Jan Holec (Národní muzeum) & Miroslav Beran (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích)

Autoři

Vladimír Antonín, Miroslav Beran, Zuzana Bieberová, Jan Borovička, Jiří Burel, Karel Čížek, Helena Deckerová, Daniel Dvořák, Lenka Edrová, Michal Graca, Jan Holec, Petr Hrouda, Václav Janda, Oldřich Jindřich, František Kotlaba, Zdeněk Pouzar, Mirko Svrček, Josef Šutara, Petr Vampola, Martina Vašutová, Alois Vágner, Luboš Zelený, Vladimír Zíta

Vydavatel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR)

Červený seznam byl publikován jako monotematické číslo časopisu Příroda. / The list was published as a monotematic issue of the journal Příroda.

Citace:

Holec J. & Beran M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky [Red list of fungi (macromycetes) of the Czech Republic]. – Příroda, Praha, 24: 1-282. [in Czech with English summary]

ISBN 80-87051-02-5
ISSN 1211-3603

Použité kategorie ohrožení

Mírně modifikované kategorie podle IUCN (2001, 2005)

IUCN (2001): IUCN red list categories and criteria: version 3.1 – IUCN Species Survival Commission. IUCN Gland, Switzerland and Cambridge, UK. ii + 30 pp.
http://www.iucn.org/themes/ssc/redlists/RLcats2001booklet.html

IUCN (2005): Guidance for using the IUCN red list categories and criteria. – 52 p.,
http://app.iucn.org/webfiles/doc/SSC/RedList/RedListGuidelines.pdf

?EX = ? extinct = nezvěstný druh
CR = critically endangered = kriticky ohrožený druh
EN = endangered = ohrožený druh
VU= vulnerable = zranitelný druh
NT = near threatened = téměř ohrožený druh
DD = data deficient = druh, o němž jsou nedostatečné údaje (z hlediska jeho ohrožení)

Červený seznam v tabulkové podobě

Zkrácená verze bez textů o ekologii, rozšíření a ohrožení druhu, bez literatury a autora zpracování; kompletní údaje viz tištěná verze

Abecedně podle latinských jmen hub - (xls)

Abecedně podle českých jmen hub - (xls)

Abecedně podle kategorie ohrožení - (xls)

Objednávka

Adresa na objednání:

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
knihovna
Kališnická 4-6, 130 23 Praha 3
Tel.: 283 069 277
e-mail: barbora.molikova@nature.cz

Sběr dat

Pracovní databáze slouží ke shromažďování údajů o výskytu ohrožených druhů hub, tedy těch, které jsou zařazeny do současného Červeného seznamu(vydán v roce 2006). Vložené údaje se využijí pro přípravu jeho nové verze, která by měla vzniknout asi za 10 let od vydání té současné.

Budeme vděčni za každý spolehlivý údaj o nálezu ohrožené houby, který do této databáze zapíšete! Pomůžete dobré věci a zároveň budete mít přístup k vybraným údajům, které do databáze vložili Vaši kolegové.

Červený seznam hub ČR - sběr dat

Summary in english

Red list of fungi (macromycetes) of the Czech Republic - summary   (pdf)architekt
© 2024   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   czech mycology   |   home