CZ   |   EN
Czech mycology

o časopisu


czech mycology journal cover Czech Mycology (dříve Česká Mykologie) je recenzovaný mezinárodní vědecký časopis publikující články ze všech oblastí mykologie, zahrnující jak taxonomii, ekologii, fysiologii a mykofloristiku tak oblasti mykologie v lesnictví, zemědělství a lékařství. Czech Mycology publikuje plné původní práce, krátká původní sdělení a také přehledové články.
Časopis vychází od roku 1947.

Vydavatelem časopisu je Česká vědecká společnost pro mykologii (ČVSM). Možnost publikování je otevřena členům i nečlenům společnosti.

Tento časopis je zaznamenáván nebo abstraktován v:
Biological Abstracts, Abstracts of Mycology, Chemical Abstracts, Excerpta Medica, Bibliography of Systematic Mycology, Index of Fungi, Review of Plant Pathology, Veterinary Bulletin, CAB Abstracts, Rewiew of Medical and Veterinary Mycology, Scopus.

ISSN 0009-0476 (Česká Mykologie, vols. 1-46)
ISSN 1211-0981 (Czech Mycology, printed version. Since vol. 64 the printed version is published along with the online version, usually 2-4 weeks later.
ISSN 1805-1421 (Czech Mycology, online version, since vol. 64)


OBSAH ČÍSEL
INDEX
INDEX RODŮ
AUTOŘI
VYHLEDÁVÁNÍ
architekt
© 2024   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   czech mycology   |   home