CZ   |   EN

All content is available online. Up to vol.57 as full issues, from vol.58 single articles only (not full issues).
(Click "full issue" links located next to the issue heading, or link inside/next to article specification)

Since vol. 64 the printed version of Czech Mycology (ISSN 1211-0981) is published parallel to the online version (ISSN 1805-1421).

If you want to be notified about new articles, subscribe here.

Czech Mycology (ISSN 1805-1421 - online version) : content / obsah

70 [2018] 69 [2017] 68 [2016] 67 [2015] 66 [2014] 65 [2013] 64 [2012]

Czech Mycology (ISSN 1211-0981 - printed version) : content / obsah

63 [2011] 62 [2010] 61 [2009] 60 [2008] 59 [2007] 58 [2006] 57 [2005] 56 [2004]
55 [2003] 54 [2002] 53 [2001] 52 [2000] 51 [1999] 50 [1997] 49 [1996] 48 [1995] 47 [1994]

Česká Mykologie (ISSN 0009-0476) : content / obsah

46 [1992-1993]
45 [1991] 44 [1990] 43 [1989] 42 [1988] 41 [1987] 40 [1986] 39 [1985] 38 [1984] 37 [1983] 36 [1982] 35 [1981] 34 [1980] 33 [1979] 32 [1978] 31 [1977] 30 [1976] 29 [1975] 28 [1974] 27 [1973] 26 [1972] 25 [1971] 24 [1970] 23 [1969] 22 [1968] 21 [1967] 20 [1966] 19 [1965] 18 [1964] 17 [1963] 16 [1962] 15 [1961] 14 [1960] 13 [1959] 12 [1958] 11 [1957] 10 [1956] 09 [1955] 08 [1954] 07 [1953] 06 [1952] 05 [1951] 04 [1950] 03 [1949] 02 [1948] 01 [1947]

Index to fungal genera and species published in Volumes 1–64

Index to fungal genera and species published in Volumes 1–64
Česká Mykologie - volume 1

issue 1(1), 1947

  full issue   (5.43MB)

Několik slov úvodem – 1-2

Velenovský J.: O poměru hub k ostatním organismům - 2-6

Pilát A.: Výživná hodnota hub - 6-10

Veselý R.: Trsnatec sírový - Grifola sulphurea (Bull.) Pilát - 11-14

Melzer V.: Holubinka Lundellova (Russula Lundelli Sing.) v Čechách - 15-19

Neuwirth F.: Putování za hlívou olivovou - 19-23

Vacek V.: Lanýž pýřitý (Tuber rapaeodorum Tul.) na Moravě - 23-26

Cejp K.: Bestialismus některých nižších hub - 27-32

back to content

issue 1(2), 1947

  full issue   (5.32MB)

Cejp K.: Bestialismus některých nižších hub - 33-35

Herink J.: Jak se naučíte znát houby? - 36-39

Vacek V.: Lanýž ryšavý (Tuber rufum Pico) v Čechách - 40-42

Pilát A. a Svrček M.: Sclerotinia Veselýi sp. n., nová hlízenka rostoucí na přesličce v Čechách - 42-45

Svrček M.: Pindara terrestris Vel. - Pindarovka zemní na Táborsku - 45-47

Melzer V.: Medovka tlustá. Meliderma crassum (Fr.) Vel. - 48-50

Šimr J.: Tři pýchavky výslunných strání Českého Středohoří - 50-51

Charvát I.: Praktické pokyny při určování holubinek - 52-54

Pilát A.: Otravy houbami ve Švýcarsku - 54-55

Melzer V.: Divoká fylogenese - 55-57

Pilát A.: Palčivost i hořkost ryzce peprného - 57

Charvát I.: 15 minut rozhodlo o životě dvou osob - 57-58

Pilát A.: Kolik je druhů hub na světě? - 58-59

Charvát I.: Hřib podezřelý. Boletus suspectus Krombholz - 59

back to content

issue 1(3), 1947

  full issue   (5.43MB)

Herink J.: Úkoly československé mykologické vědy - 59-71

Šmarda F.: Nový druh hvězdice - Geaster atratus sp. n. (hvězdice černavá) - 71-74

Vacek V.: Zemnička úhledná, Genea pulchra Corda, po 100 letech - 75-77

Cejp K.: Rozšiřování hub mravenci - 78-80

Beneš R.: Plžatka Hendrychova - Limacium Hedrychii Vel. - 80-81

Veselý R.: Písečník tlustonohý - Pisolithus crassipes D. L. - 81-83

Herink J.: Vděčná podzimní houba - čirůvka fialová. Tricholoma nudum (Fr. ex Bull.) Quél. - 84-89

Šebek S.: Teplomilné houby v Československu - 89-92

Pilát A.: Tuhý život olšovky suché či klanolístky (Schizophyllum alneum) - 93

Trapl J.: O otravě způsobené vláknicí Inocybe fastigiata - 94-95

Kubička J.: Křemenáče nerostou jen pod břízami a osikami! - 95

Herink J.: Houbařská sensace ve Stockholmu - 96

Pilát A.: O antibiotických látkách u některých vyšších hub – 96

back to content

issue 1(4), 1947

  full issue   (4.97MB)

Kavina K.: Blána buněčná u hub - 97-99

Macků J.: Teorie houbových kultur - 99-101

Herink J.: Život a mykologické dílo odborného učitele H. Schmidta - 102-105

Cejp K.: Houbová antibiotika I. - 105-110

Schaefer Z.: Ryzec oranžově hnědý, Lactarius ichoratus Fries, - 110-115

Nečásek J.: O výtrusech druhu Geaster pectinatus Pers. - 115-119

Svrček M.: Dva vzácné koprofilní diskomycety - Fimaria humana Vel. a Lachnea humana Vel. - 119-124

back to content

Česká Mykologie - volume 2

issue 2(1), 1948

  full issue   (5.32MB)

Pilát A.: Za zesnulým prof. Ph. Drem Karlem Kavinou - 2-5

Vacek V.: Nově nalezené Hymenogastery v Čechách - 5-10

Horák J.: Čirůvka topolová - Tricholoma populinum Lange - 11-13

Pilát A.: Dodatek ke článku J. Horáka o čirůvce topolové (Tricholoma populinum Lange) - 13-15

Svrček M.: Naše ohnivce - Sarcoscypha - 15-17

Herink J.: Historie průzkumu nejedovatosti muchomůrky citronové - 17-22

Kubička J.: Mycena strobilicola Favre et Kühner - Helmovka šiškomilná v ČSR - 22-25

Pilát A.: Sclerotinum Aegerita Hoffm. a Peniophora Aegerita (Hoffm.) v. H. et L. - 25-29

Šmarda F.: Lepiota prominens Viv. - bedla vyniklá, staronový druh naší mykologické literatury - 29-31

Šmarda F.: Křemenáč smrkových lesů – 31

Vacek V.: Neobvyklý substrát hřibu hnědého, Boletus badius Fr. - 32

Pilát A.: Švýcarské obrazové dílo o houbách - 32

back to content

issue 2(2), 1948

  full issue   (5.21MB)

Pilát A.: K devadesátým narozeninám prof. Dra Josefa Velenovského - 34-38

Cejp K.: Parasiti na kloboucích helmovek - Mycen, A note on the knowledge of the genus Spinellus from Bohemia - 38-41

Neuwirth F.: Ciboria amentacea Balb. (Peziza julacea Pers.) - Jehnědka olšová - 41-42

Neuwirth F.: Auricularia mesenterica Pers.- Ušíčko fialové - 42-44

Šmarda F.: O variabilitě muchomůrky narůžovělé - Amanita rubens (Scop.) Quél. et Bat. - 45-46

Veselý R.: Spálenka skořepatá (Ustulina vulgaris Tul., Hypoxylon ustulatum Bull.) - 46-48

Herink J.: Hovoříme o smržích - 48-58

Vacek V.: Příspěvek k poznání našich podzemek (Hypogeí) - 58-64

back to content

issue 2(3), 1948

  full issue   (5.46MB)

Vacek V.: Příspěvek k poznání našich podzemek (Hypogeí) - 65-69

Smolák J.: Rostlinná pathologie a mykologie - 70-74

Pilát A.: Hlíva číšovcovitá (Pleurotus cyphelliformis Berk.) v Čechách - 74-77

Cejp K.: Dva tropičtí zástupci bělohnojníků v našich sklenících - 78-83

Schaefer Z.: Nový druh ryzců: r. hradecký (Lactarius hradecensis sp. n.) - 83-85

Šebek S.: Nový nález škárky hvězdicovité (Mycenastrum corium [Guers.] Desv.) - 85-88

Svrček M.: Galera coprophila Kühner v Československu - 88-89

Neuwirth F.: Něco o slizovkách (Myxothallophyta) - 89-90

Charvát I.: Hřib satan (Boletus satanas Lenz.) - 91-92

Šinták J.: Neobvyklý substrát hřibu hnědého, Boletus badius Fr. - 93

Fürst J.: Houby parků - 93

Fürst J.: Mé zkušenosti s pestřecem - 93-94

Fürst J.: Co můžeme očekávat od lesních požárů? - 94

Melzer V.: Něco pro houbařské generalogy - 94-95

Čapek O.: Zajímavá zpráva o houbách v Herbáři Jana Černého - 95

Herink J.: Opět křemenáče pod smrky! - 95-96

Herink J.: Další nález škárky hvězdicovité (Mycenastrum corium [Guers.] Desv.) v Československu - 96

back to content

issue 2(4), 1948

  full issue   (5.47MB)

Velenovský J.: Houbové otravy - 97-98

Voneš K.: Otrava čirůvkou osmahlou (Tricholoma ustale Fr.). - 98-99

Strnad J.: Čirůvka topolová, (Tricholoma populinum Lange), biologickou odrůdou čirůvky masité, (T. pessundatum Fr. )? - 99-100

Horníček E.: Jedovatý dvojník čirůvky topolové, Tricholoma populinum Lange: čirůvka znetvořená, Tricholoma pessundatum (Fr.) Quél. - 100-102

Herink J.: je nutno zlepšiti organisaci boje proti otravám houbami v Československu - 102-110

Schaefer Z.: Příspěvek ke studiu variability ryzce zeleného (Lactarius blennius Friče) - 110-114

Schmidt H.: Šíření „čarovných kruhů“ čirůvky fialové, (Tricholoma nudum [Fr. ex Bull.] Quél.) - 114-117

Vacek V.: Hyaloscypha reticulata sp. n., průsvitka síťnatá - 117-120

Svrček M.: Ohnivka domácí (Pyronema domesticum [Sow.] Sacc.) - 120-122

Charvát I.: Pečárka pařeništní (Psalliota vaporaria [Vitt.] Möll. et Schaeff.) na pražské dlažbě a v pražských sklepích - 122-125

Šebek S.: Moravská lokalita střechanu bedlovitého (Secotium agaricoides [Cz.] Holl.) - 125-128

back to content

Česká Mykologie - volume 3

issue 3(1-2), 1949

  full issue   (5.71MB)

Vacek V.: Skrytka olivová (Pachyphloeus melanoxanthus [Berk.] Tul. na Moravě - 1-3

Macků J.: Velké úchylky ve výskytu hub v r. 1948 - 3-4

Fürst J.: Moje zkušenosti s klouzky - 4-6

Cejp K.: Houbová antibiotika II. - 6-11

Frágner P.: O proměnách plísně Aspergillus chevalieri var. intermedius - 11-13

Babička J.: Vysoký obsah minerálních látek v houbách chorošovitých - 14-16

Pilát A.: Lošák sírožlutý (Calodon sulphureum [Kalchbr.] Quél.) na Moravě a v Čechách - 16-19

Neuwirth F.: Kuřátka tříslová (Ramaria epichnoa fr.) v Čechách - 19-20

Neuwirth F.: První nález Hydnangium candidum Tul. v Československu - 20

Kubička J.: Nové naleziště jehnědky olšové (Ciboria amentacea Balb.) v Čechách - 21-22

Šebek S.: Další nález škárky hvězdicovité (Mycenastrum corium [Guers.] Desv.) u Nymburka - 22

Zach V.: Čirůvka topolová (Tricholoma populinum Lange) v Polabí - 22

Pilát A.: Druhý nález hlívy číšovcovité (Pleurotus cyphelliformis Berk.) v Čechách - 23

Vacek V.: Zemnička úhledná (Genea pulchra Corda) také na Moravě - 24

Strnad J.: První nález kalichovky osténkaté (Omphalia asterospora Lange) v Československu – 24

Neuwirth F.: Nálevkovitá forma chorošovníku plástvového (Polyporellus arcularius /Batsch./ f. infundibuliformis Pilát) na Moravě - 24-25

Herink J.: Plžatka březnová - Limacium camarophyllum [A. et S. ex Fr.] Her.ssp. marzuolum [Fr.] Her. V Československu - 26-30

Svrček M.: O nálezu Pseudotapesia Pilati Vel. v Čechách - 30-32

back to content

issue 3(3-5), 1949

  full issue   (4.53MB)

Herink J.: Ucháče a kačenky- houby jara - 33-37

Herink J. a Vacek V.: Hlízenka borůvková (Sclerotinia baccarum [Schröt.] Rehm) v Československu - 37-42

Svrček M.: Unguiculella falcipila v. H., diskomycet s háčkovitými chlupy - 42-45

Veselý R.: Naše žaludice (Disciseda compacta Czern. a D. circumscissa B. et C.) - 45-49

Schaefer Z.: Jest ryzec bledý (Lactarius pallidus Fr.) totožný s L. rubescens Bres. a L. decipiens Quél.? - 49-54

Vacek V.: Jelenka sírobledá (Elaphomyces sulphureopallidus sp. n.) - 54-57

Herink J.: Plžatka březnová - Limacium camarophyllum [A. et S. ex Fr.] Her.ssp. marzuolum [Fr.] Her. V Československu - pokračování - 57-61

Kotlaba F.: Čirůvka nahloučená (Tricholoma aggregatum [Fr. ex Schaeff.] ssp.cinerascens [Bull.] Konrad) v podzemí pražského Hradu - 61

Nečásek J.: Obrovský exemplář hlívy jilmové (Pleurotus ulmarius Fr. ex Bull.) - 61-63

Kotlaba F.: Růst čechratky sklepní (Paxillus panuoides Fr.) v pokoji - 63

Strnad J.: Zajímavá morcheloidní abnormita pavučince odchylného (Cortinarius anomalus Fr.) - 63

Cejp K.: Zpráva pro holubinkáře - 64

Herink J.: Zajímavá pomůcka k poznávání a určování vyšších hub - 64

back to content

issue 3(6-7), 1949

  full issue   (5.22MB)

Pilát A.: Za profesorem Josefem Velenovským - 65-67

Herink J.: Zemřel Ing. Stanislav Havlena - 67-69

Benda R.: Hřib pravý (Boletus impolitus Fr.) v pražských sadech - 69-72

Veselý R.: Prášivka plstnatá (Bovista tomentosa [Vitt.] de Toni) na Slovensku - 72-73

Šmarda F.: Nový nález špičky odporné (Marasmius foetidus Fr. ex Sow.) na Moravě - 73-75

Vacek V.: Druhý příspěvek k pozníní našich podzemek (Hypogeí) - 75-76

Herink J.: Pohár smrti - muchomůrka zelená (Amanita phalloides [Fr. ex Vaill.] Quél.) - 76-83

Svrček M.: Houby na spáleništích - 83-87

Strnad J.: Zemní forma chorošovníku šupinatého (Polyporellus squamosus [Fr. ex Huds.] Karst. f. clusiana Britz.) - 87-89

Šimr J.: Hadovka psí (Mutinus canius Huds.) v českém Středohoří - 89

Furst J.: Hřib šiškovitý (Strobilomyces strobilaceus [Scop.] B. et Br.) - 89

Neuwirth F.: Plesňák karafiátový (Thelephora caryophyllea Schaeff.) - 89-90

Svrček M.: Nová lokalita trepkovitky Kašparovy (Crepidotus Caspari Vel.) - 90

Šebek S.: Námel černající (Spermoedia nigricans [Tul.] Seaver) v jižních Čechách - 90-91

Horníček E.: Další naleziště Tricholoma helviodor Pil. et Svr. - 91-92

Herink J.: Plžatka březnová - Limacium camarophyllum [A. et S. ex Fr.] Her.ssp. marzuolum [Fr.] Her. V Československu - pokračování - 92-96

back to content

issue 3(8-10), 1949

  full issue   (5.03MB)

Pilát A.: Boletus Fechtneri Velenovský - 1922 Hřib Fechtnerův - 97-102

Melzer V.: Hřib lví či lvobarvý (Boletus [Xerocomus] leoninus Boudier) - 102-104

Svrček M.: Bedla Eyreova, Lepiota Eyrei [Masere] Lange), v Čechách - 104-106

Herink J.: Plžatka březnová - Limacium camarophyllum [A. et S. ex Fr.] Her.ssp. marzuolum [Fr.] Her. V Československu - dokončení - 107-109

Schaefer Z.: Ryzec statný (Lactarius repraesentaneus Britz.) - 110-114

Vytouš B.: Pokus o umělé vypěstování hnojníku - 114-117

Strnad J.: Dvě nové české vláknice: Inocybe lanuginella Schröt., Inocybe descissa (Fr.) var. brunneo-atra Heim - 117-119

Vacek V.: Nová lanýžovitá houba v Čechách: Skrytka pospolitá (Pachyphloeus conglomeratus Berk. et Br.) - 119-121

Neuwirth F.: Návrch na umělé pěstování čirůvky fialové (Tricholoma nudum [Fr. ex Bull.] Quél.) na Moravě a v Čechách - 121-122

Neuwirth F.: Zajímavý případ plachetkové čepičky u katmanky pošvaté (Amanitopsis vaginata Bul.) - 122-123

Pilát A.: Zajímavá srostlice klouzka kravského a slizáka růžového - 123-124

Pilát A.: Zajímavá abnormalita holubinky trávozelené (Russula aeruginea (Lindbl.) Fr. - 124-125

Neuwirth F.: Nezvyklá úroda čirůvky fialové (trich. Nudum [Fr. ex Bull.] Quél.) - 125-127

Pilát A.: Požerek veverky na povrchu klobouku hřiba koloděje (Boletus erythropus Pers.) – 127

back to content

Česká Mykologie - volume 4

issue 4(1-2), 1950

  full issue   (5.05MB)

Šebek S.: K padesátinám prof. dr. Karla Cejpa - 1-3

Pilát A. a Charvát I.: Liška pohárkovitá v Československu - Cantharellus cupulatus Fr . - 3-6

Kubička J.: Helmovka koromilná - Mycena pseudocorticola Kühner - 6-9

Veselý R.: Hřib krvavý - Boletus sanguineus Fr. ex With. - 9-11

Vacek V.: Řasnatka mléčná - Plicaria hyalino-alba (Speg.) Vacek c. n. - 11-12

Rypáček V.: Rozklad dřeva dřevokaznými houbami - 12-14

Neuwirth F.: Abnormita u mlženky – Clitocybe nebularis Batsch. - 14-16

Herink J.: Třepenitka modrající (Hypholoma coprinifacies [Roll.] Her.) – nový středomořský typ lupenatých hub v Československu - 16-20

Šmarda F.: Dva význačné jihoevropské druhy na Žďársku - 21-22

Šebek S.: Poznámky k ekologii žaludice bělostné - Disciseda candida [Schw.] Lloyd. - 22-23

Macků J.: Nové konservační způsoby hub - 23-25

Neuwirth F.: Další zkušenosti o růstu žampionů na ječných plevách - 26-27

Pilát A.: Oříš, výtečný jedlý choroš (Grifola umbellata [Pers.] Pilát) - 27-29

Strnad J.: Sbíráte čirůvku holubičí (Tricholoma columbetta (Fr.)? - 29-30

Horníček B.: Je čirůvka plavohnědá (Tricholoma flavobrunneum Fr.) jedovatá? - 30-32

back to content

issue 4(3-5), 1950

  full issue   (5.44MB)

Pilát A.: Tržní houby v Číně a v Japonsku - 33-39

Svrček M.: Heterochaetella crystallina Bourdot, nová rosolovkovitá houba v Čechách - 39-42

Vacek V.: Pirottka šedozelená (Pirottaea glauco-viridis sp. n.) - 42-44

Veselý R.: Ouško hnědé (Otidea auricula [Schaef.] Cooke) - 44-45

Vacek V.: Hřib moravský - Boletus moravicus Vacek - 45-47

Herink J.: Ekologické studie - I. vyšší houby v dutinách stromů - 47-53

Šmarda F.: Břichatkovité houby jihoslovanských písčin - 53-54

Neuwirth F.: Případ hromadné morchelloidní abnormity u václavky (Armillaria mellea) Vahl. - 54-56

Šmarda F.: Druhý moravský nález Rutstroemia elatina (A. et S.) Rehm - 56-57

Herink J.: Nová naleziště outkovky rumělkové (Trametes cinnabarina Fr. ex Jacq.) v Československu - 57-58

Šmarda F.: Nové naleziště klouzku nažloutlého (Boletus flavidus Fr.) - 58

Šmarda F.: Čirůvka peřestná (Tricholoma furcatum Fr.) na Moravě - 58-59

Svrček M.: Ještě o lišce pohárkovité- Cantharellus cupulatus Fr. - 59

Herink J.: Šupinovka měnlivá - opěnka. Pholiota mutabilis [Schaef. ex Fr.] Quél. - 59-62

Kubička J.: Poznámky k otravě hníkem inkoustovým (Coprinus atramentarius Bull. ex Fr.) - 62-64

Herink J.: Výzkumnictví v průmyslovém zpracování hub na nových cestách.

back to content

issue 4(6-7), 1950

  full issue   (7.58MB)

Landkammer V.: Zajímavý nález hřibu, vázaného na Douglasovu jedli (Pseudotsuga douglasii)- 65-67

Kubička J.: Hřib tridentský odr. Landkammerova [Boletinus tridentinus (Bres.) ssp. Landkammeri Pilát et Svr.] - 67

Pilát A.: Tmavobělka šedobílá - Melanoleuca polioleuca (Fr.) Kühner et Maire v Čechách - 68-71

Neuwirth F.: Dva druhy našich špiček - špička kolovitá a špička provrtaná - 72-74

Herink J.: Ekologické studie - II: Vyšší houby v dutinách stromů - 74-79

Pilát A.: Penízovka rašeliníková – Collybia palustris (Peck) v Čechách - 79-82

Svrček M.: Pozoruhodné nálezy basidiomycetů z Českého Středohoří - 82-85

Schaefer Z.: Ryzec ukoptěný - Lactarius picinus Fries - 85-90

Vacek V.: Třetí příspěvek k poznání našich podzemek (hypogaeí) - 90-95

Neuwirth F.: Černorosol bukový (Exidia glandulosa Fr.) - 95

Kubička J.: Nález zajímavé šťavnatky: voskovky liškové - Hygrocybe cantharellus (Schw.) Fr. - 96-97

Šmarda F.: Strmělka bažinná (Clitocybe ectypa Fr.) nový druh pro ČSR - 97

Pouzar Z.: Houževnatec kalichovitý - Lentinus omphalodes Fr. var. flabelliformis (Bolt.) Pilát v Čechách - 97

Šebek S.: Hvězdice květovitá (Geastrum floriforme Vitt) ve středním Polabí - 98

Pilát A.: Tulostoma granulosum Lév. - Palečka zrněná v Polabí - 98-99

Pilát A.: K rozšíření pýchavkovité houby Gastrosporium simplex Mat. - 99

Baudyš E.: O houbách, způsobujících hnilobu ovoce - 99-102

Příhoda A.: Houby ve dřevě - 102-104

Šindelka G.: Dětem se podařilo vypěstovat žampiony - 104-108

Melnikov E.: K otázce pěstování čirůvky fialové (Tricholoma nudum Bull.) a ještě některých lesních hub - 108-110

Kubička J.: Otrava muchomůrkou hlíznatou - 110

Procházka A.: Přehled vzácnějších hřibovitých hub, nalezených na Moravě v roce 1949 - 110-111

Herink J.: Zpráva o činnosti odborné komise“Výzkum hub“ při Svazu pro výzkumnictví v průmyslu výživy – 111-112

Herink J.:Československá mykologická bibliografie 1948-1950 – 112

back to content

issue 4(8-10), 1950

  full issue   (7.4MB)

Krejčík K.: Otrava hřibem nachovým čili purpurovým, Boletus purpureus (Fr.) – B. rhodoxanthus (Kr.-Kbch) - 113-114

Pilát A.: Otravy houbami ve Švýcarsku v roce 1948 - 115-121

Pilát A. a Charvát I.: Čirůvka Guernisacova- Tricholoma Guernisaci Crouan in Čechoslovakia - 121-127

Staněk V. J.: K lepšímu poznání našich hvězdic - 128-131

Svrček M.: Kulháček bílý - Claudopus niveus Vel. a poznámky o druzích rodu Claudopus - 131-136

Vacek V.: Muchomůrka Vittadiniho, odr. ježohlavá na Moravě - Amanita Vittadinii (Mor.) Vitt. var. echinocephala (Vitt.) Veselý in Moravia - 136-137

Vacek V.: Nově nalezená Hydnangia v Československu - 137-141

Pilát A.: Vzácná teplomilná houba: náramkovitka žlutozelená - Armillaria luteovirens (A. et S.) Sacc. - 141-145

Kult K.: Zpracování druhů hub z naleziště Čelákovice - 145-152

Kubička J. a Pouzar Z.: Mycena pelianthina (Fr.) Quél. - Helmovka zoubkatá - 152-158

Pouzar Z.: Další nálezy bedly Eyreovy- Lepiota Eyrei (Massee) Lge. V Čechách - 158

Šindelka G.: Vyrostly houby ve výkladní skříni - 159-160

Pilát A.: Houbařská hádanka – 160

back to content

Česká Mykologie - volume 5

issue 5(1-2), 1951

  full issue   (6.71MB)

Pilát A.: Klouzek žlutavý - Boletus flavidus Fr. v Čechách - 1-3

Vacek V.: Zemnička kulovitá - Genea sphaerica Tull. - 3-5

Melzer V.: Holubinka lepkavá - Russula viscida Kudrna - 6-9

Svrček M.: Jehnědka jedlová, terčoplodá houba na jedlových šupinách – Ciboria rufofusca (Weberb.) Sacc. - 9-13

Pilát A.: Ještě o otravě hřibem nachovým - Boletus purpureus Fr. - 13-16

Rypáček V. a Radvan R.: Čisté kultury hub, pěstované v ústavu pro fysiologii rostlin Masarykovy university v Brně - 16-19

Charvát I.: Špička masová - Marasmius putillus Fr. - 19-22

Pilát A.: Kuřátka zelenající a kuřátka Invalova čili kuřátka jedlová ve smyslu Persoonově a Friesově - 22-25

Příhoda A.: Houby působící hniloby mrkve - 26-30

Staněk M.: Žampionové zárodky - 30-33

Šindelka B.: Kam na smrže? - 33-37

Pilát A.: Kuriosní abnormita holubinky bukovky - Russula heterophylla Fr. - 38-39

Herink J.: Nová úprava zdravotnických opatření při oběhu jedlých hub - 39-44

Kubička J.: Lékařská komise Čs. mykologického klubu - 44

Svrček M.: Ciboria subvillosula (Rehm.) Svr. c. n., nový diskomycet pro Čechy - 45-46

Kubička J.: Mycena strobilicola Favre et Kühner - 46-47

Schaefer Z.: Ryzec statný - Lactarius repraesentaneus Britz. - 47-48

Kubička J.: Zemřel Alois Brabec - 48

back to content

issue 5(3-5), 1951

  full issue   (7.16MB)

Schaefer Z.: Ryzec severský - Lactarius trivialis Fr. - 49-52

Herink J. a Kubička J.: Varujeme před masovou propagací sběru muchomůrky šedé (Amamita spissa [Fr.] Quél.) - 52-60

Šmarda F.: Československé druhy prášivek - Bovista Pers. - 60-69

Herink J.: Tržní houby v Československu - 69-75

Pilát A.: Hřib zlatoporý - Boletus auriporus Peck. - 76-79

Staněk M.: Organisujeme zájemce o pěstování jedlých hub - 79-80

Řezník J.: Několik poznámek k pěstování žampionů u nás - 80-84

Pilát A.: Pěstování žampionů v SSSR - 84-85

Lukavec A.: Poznámky k rozlišování hřibu satana (Boletus Satanas Lenz) a hřibu nachového (Boletus purpureus Fr.) - 85-87

Charvát I.: Albert Pilát- České druhy žampionů (Agaricus) - 88-89

Herink J.: Zemřel Václav Vacek - 89-95

Pilát A.: Za akad. malířem Bohumilem Dvořákem - 95-96

back to content

issue 5(6-7), 1951

  full issue   (7.19MB)

Pilát A.: Čirůvka tygrovitá - Tricholoma pardinum Quél. - jedna z nejzákeřnějších jedovatých hub - 97-100

Kult K.: Plžatka holubinková a načervenalá, dvě dobré konsumní houby, Limacium russula (Fr. Ex Schff.) – Limacium erubescens (Fr.) - 101-108

Melzer V.: Holubinka rudonohá - Russula rhodopoda Zvára - 108-111

Pouzar Z.: Lactarius glaucescens Crossl.,- nový ryzec pro ČSR - 111-117

Pilát A.: Penízovka páchnoucí - Collybia rancida Fr., naše málo známá jedlá houba - 117-120

Příhoda A.: Hericium alpestre Pers. f. caput-ursi (Fr.) Nikol. V Čechách - 120-122

Herink J.: Další nálezy plžatky březnové (Limacium camarophyllum [Fr.] Her. ssp. marzuolum [Fr.] Her.) v Čechách - 122

Herink J.: Jarní nálezy rudočechratky fialové (Rhodopaxillus nudus [Bull. ex Fr.] R. Maire) - 122-123

Pouzar Z.: Dva nové nálezy trávničky bukové - Leptonia placida Fr. - 123-124

Kubička J.: Další naleziště helmovky zoubkaté - Mycena pelianthina Fr. - 124-125

Kubička J.: Palečka bradavčitá - Tulostoma granulosum Lév. - 125

Soudková M.: Nové antibiotikum lenzitin - 125-126

Kříž K.: Jedlá nebo jedovatá? - 126-131

Lukavec A.: Houby v kuchyni - 131-134

Herink J.: Konservování jedlých hub - 134-142

Příhoda A.: Proč se někdy kazí houby v octě – 143

back to content

issue 5(8-10), 1951

  full issue   (4.41MB)

Lukavec A.: Hřib siný - Boletus cyanescens Bull. v Polabí - 145-148

Pilát A.: Kuřátka uťatá a kuřátka Herkulova (Clavaria truncata Quél. in Bohemia) - 148-152

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Příspěvek k poznání mykoflory pralesa na Boubíně - 153-158

Šebek S.: Pestřec hnědý - Scleroderma fuscum (Corda) E. Diech., - málo známý český pestřes - 158-160

Herink J.: Konservování hub chladem - 160-166

Příhoda A.: Nejdůležitější hniloby dřeva - 167-172

Herink J.: Výstava hub odbočky Čs. mykologického klubu v Brně – 172

back to content

Česká Mykologie - volume 6

issue 6(1-2), 1952

  full issue   (4.83MB)

Herink J.: Křemenáče, červené druhy kozáků (Krombholzia), (Krombholzia aurantiaca [Bull. ex Roq.] Gilb. et K. rufescens [Secr. Ex Konr.] Sing. - 1-11

Šmarda J.: Montagnites Candollei Fr. na Moravě - 11-20

Kubička J.: Jedovatost hlívy olivové - Pleurotus olearius (DC) Fr. a její výskyt v ČSR - 20-24

Kříž K.: Lanýž letní - Tuber aestivum Vitt. v brněnském okolí - 24-27

Svrček M.: Vzpomínky na Václava Vacka - 27-32

back to content

issue 6(3-5), 195

  full issue   (6.19MB)

Cejp K.: Ruská a sovětská mykologie I. - 33-38

Nanáy E.: Život a práce maďarských houbařů v roce 1951 - 38-41

Kotlaba F. a Pilát A.: Hlízenka kliková - Sclerotinia Oxycocci Voron. v Československu - 41-44

Svrček M.: Pilátův klíč k určování našich hub hřibovitých a bedlovitých - 44-45

Melzer V.: Holubinka olivová - Russula olivacea (Sch.) Fr. - 46-49

Charvát I.: Abnormita slizobedly tygronohé - Limacella furnacea (Let.) Gilbert - 49-54

Herink J.: Několik poznámek o hlívě olivové - Pleurotus olearius [DC ex Fr.] Gill. - 54-58

Staněk V. J.: Polystomasie u rodu Geastrum Pers. - 58-70

Pilát A.: Pozor na prudce jedovatou vláknici Patouillardovu - Inocybe Patouillardi Bres.! - 70-73

Kotlaba F.: Helmovka kuželovitá rašeliníková - Mycena metata (Fr.) Quél. f. sphagnicola f. n. – helmovka kuželovitá rašeliníková - 74-75

Mandlík J.: Výskyt podloubníku siného - Gyrodon lividus Bull. v okolí Chocně - 75-78

Šindelka G.: Lampovi žáci v mičurinském houbařském kroužku vypěstovali žampiony - 78-80

back to content

issue 6(6-7), 1952

  full issue   (7.87MB)

Cejp K.: Ruská a sovětská mykologie II. - 81-84

Pospíšil V.: Pleurotus Eryngii (DC.) Fr. v Československu - 85-87

Pilát A.: Kovář a koloděj - 87-93

Rypáček V. a Tichý V.: Kultury hub, pěstované v Ústavu pro fysiol. rostlin Masarykovy university v Brně - 93-94

Pilát A.: Rudočechratka tmavá - Rhodopaxillus obscurus Pilát je snad totožná s africkou rudočechratkou černající – Rhodopaxillus nigreescens Maire 1945 - 94-97

Hlaváček J.: Příspěvek k řešení systematických problémů našich pečárek (Agaricus) I. - 97-107

Svrček M.: O významu floristického výzkumu v mykologii - 107-112

Melzer V.: Příspěvek k studiu výtrusů holubinek a ryzců - 112-113

Kříž K.: Pozor na baňku zdobenou - Pustularia coronaria Jacq. - 113-115

Pilát A.: Pečárka vlnatá - Agaricus lanipes [Moell. et Schaef.] Sing. - byla poprvé nalezena v ČSR - 116-118

Staněk V. J.: Doplněk ke zprávě „Polystomasie u rodu Geastrum Pers.“ Otištěné v minulém čísle České mykologie - 118-123

Šmarda F.: Paralelní druhy štítovek (Pluteus Fr.) s tmavým ostřím lupenů - 123-131

Pilát A. a Kotlaba F.: Tři severské hlízenky, nové pro Československo: hlízenka rojovníková – Sclerotinia Ledi Naw., hlízenka Vahlova – Sclerotinia Vahliana Rostr. a hlízenka brusinková – Sclerotinia urnula (Weinm.)Ehm. - 131-138

Charvát I.: Tři naše nejhojnější a snadno zaměnitelné muchomůrky - 138-144

Dörfler J.: Holubinka půvabná - Russula amonea Quél. - 144

back to content

issue 6(8-10), 1952

  full issue   (6.55MB)

Kříž K.: Houby v ruské kuchyni - 145-152

Cejp K.: Ruská a sovětská mykologie III. - 152-156

Cejp K.: Další nálezy hlenky Lycogala flavo-fuscum (Ehrenb.) Rost. u nás - 156-159

Pilát A.: Plaménka devonská - Flammula devonica Pilát 1951 - 159-162

Staněk V. J.: Nález vzácných břichatkovitých hub na stepi jihozápadnějšího Slovenska - 162-165

Cejp K.: Hnojník obecný - Coprinus comatus (Müller) Fr. (= C. porcellanus Schaeff.) - 165-169

Kotlaba F.: Křehutička orobincová - Psathyrella Typhae (Kalchbr.) Kühner in Favre, v Československu - 169-175

Pilát A.: Hřib bronzový - Boletus edulis subsp. aereus Bull. v Čechách - 175-180

Příhoda A.: Poznámky o výskytu rosolovce červeného - Guepinia helvelloides (DC) Fr. na Slovensku - 180-184

Procházka A.: Otrava hřibem satanem a neškodnost (?) hřibu purpurového - 184-187

Kubička J. a Kuneš F.: Příspěvek k otravám hnědými čirůvkami - 188-190

Nová literatura - 191-192

back to content

Česká Mykologie - volume 7

issue 7(1), 1953

  full issue   (7.55MB)

Bukowski T.: Nové problémy při pěstování pečárek - 1-8

Pilát A. a Svrček M.: O menším oušku sivém - Leptotus glaucus - ve smyslu Batschově - Frieseově a Quelétově i pozdějších autorů - 8-13

Charvát I.: Strmělka ojíněná - Clitocybe pruinosa (Lasch) Fr. - 13-18

Cejp K. a Fassatiová O.: Podivné zplesnivění naložených třešní - 18-20

Pilát A.: Housenica střevlíková - Cordyceps entomorrhiza (Dicks) Link v Československu - 21-25

Zeman J.: Poznámky o růstu plodnic smrkového plemene hřibu obecného - Boletus edulis Fr. subsp. bulbosus Schaef. - 25-28

Šmarda F.: Zvoneček pohárový - Geopyxis Craterium Schw. - houba časného jara - 29-30

Pilát A.: Je muchomůrka ztepilá - Amanita excelsa Fr. jen odrůdou muchomůrky tlusté, nebo odlišným druhem? - 31-34

Staněk V. J.: Rehabilitace hvězdovky uherské - Gaestrum hungaricum (Hollós 1901) V. J. Staněk 1952 a její výskyt v ČSR - 34-42

Kubička J.: Příspěvek k poznání lysohlávky rašelinné- Psilocybe turficola Favre. - 42-44

Kotlaba F.: Mycena Typhae (Schweers) Kotlaba comb. nov.- helmovka orobincová, nová pro Československo - 44-48

back to content

issue 7(2), 1953

  full issue   (7.77MB)

Pilát A.: Prof. Dr. Bohumil Němec osmdesátníkem - 49-51

Nánay E.: Carolus Clusius, první vědecký mykolog - 51-52

Kotlaba F.: Mycena Typhae (Schweers) c. n. - helmovka orobincová, nová pro ČSR (dokončení) - 53-56

Svrček M.: Nové, vzácné nebo méně známé československé houby bedlovité. I. Rod Leptonia (Fr.) Quél. - Trávnička - 56-62

Příhoda A.: Odstraňování pařezů houbami - 62-65

Pilát A.: Hřib Quéletův - Boletus Quéleti Schulzer v Čechách - 65-69

Zeman J.: Oceňování jedlých druhů hub s hlediska praktického houbaře - 69-79

Herink J.: Penízečka liláková - Baeospora myriadophylla (Peck) Singer v Československu - 80-89

Pilát A.: O menším oušku laločnatém - Leptotus lobatus (Pers.) Karsten - 89-91

Šmarda F.: Rosoloklihatka čirá - Neobulgaria pura (Fr.) Petrak - 92-93

Kubička J.: Drobné zprávy - Strmělka bažinná - Clitocybe ectypa Fr. v Čechách-Amanita phalloides ssp. virosa (Fr.) Gilb. a slimáci - 93-94

Schützner J.: Názvoslovné drobnosti - 94-95

Charvát I.: Literatura: „Naše houby“ – od Dr. A. Piláta a O. Ušáka - 95-96

back to content

issue 7(3), 1953

  full issue   (8.1MB)

Kubička J.: Smrtelná otrava muchomůrkou zelenou - Amanita phalloides (Fr. ex Vaill.) Quél. - 97-100

Pilát A.: Suchohřib modračka - Xerocomus pulverulentus (Opat.) Gilb. - 101-103

Pilát A.: Suchohřib hvězdákožijný - Xerocomus astereicola Imazeki - 103

Cejp K.: M. S. Voronin (1830-1903) - 104-106

Svrček M.: Další nová rosolovkovitá houba v Československu - Heterochaetella dubia B. et G. - 106-108

Schaefer Z.: Barevné reakce mléka ryzců - 108-112

Svrček M.: Muchomůrka královská - Amanita regalis (Fr.) Macků - 112-115

Pilát A.: Zajímavá nová hlízenka (Sclerotinia) pro Československo (Sclerotini pro Československo - Sclerotinia caricis-ampullaceae Nyberg in Bohemia) - 115-117

Kotlaba F.: Nebezpečný parasit jabloní - Sarcodontia crocea (Schweinitz) comb. nov. - 117-123

Příhoda A.: Škodlivost choroše trámovky trámové - Gloeophyllum trabeum (Pers. ex Fr.) Murrill. - 123-125

Kubička J.: Číselné vyjádření hustoty lupenů v popisech hub - 125-126

Pilát A.: Hnojník řasový - Coprinus plicatilis Fr. ex Curtis vyrostl v Národním museu v Praze - 127-128

Fassatiová O.: O dvou pozoruhodných druzích rodu Penicillium Link zjištěných na hmyzu - 128-132

Skalický V.: Nebezpečný houbový parasit tařice - Perenospora galligena- v Československu - 133-136

Svrček M.: Práce a zprávy sekce pro mykologický oblastní průzkum ČSR- Vzácné a méně vnámé druhy hub sbírané na exkursích floristické sekce - 136-139

Pouzar Z.: Poznámky k mykofloře Studeného vrchu u Stříbrné Skalice - 139-141

Lukavec A.: Houby v kuchyni - 141-142

Různá literatura - 143-144

back to content

issue 7(4), 1953

  full issue   (8.07MB)

Herink J. a Svrček M:: K padesátinám Dr. Alberta Piláta - 145-162

Herink J.: Lentinellus Piláti sp. n., nový druh rodu houžovec (Lentinellus Karst. em. Kühner) - 162-167

Melzer V.: Holubinka Velenovského - Russula velenovskýi Mlz.-Zv. - 168-172

Svrček M.: Nové, vzácné nebo méně známé československé houby bedlovité. II. Rod Leptonia (Fr.) Quél. - Trávnička (2. část) Dokončení - 172-176

Pouzar Z. a Svrček M.: O některých druzích dřevních hub, význačných pro Středočeskou oblast vápencovou oblast - 176-183

Šebek S.: Dva druhy rodu Leptoglossum Karst. na Nymbursku - 183-185

Pilát A.: Liškovec spáleništní - Geopetalum carbonarium (A. et S.) Pat. V Čechách - 185-191

Kotlaba F.: Vzácné nebo nové druhy mykoflory Soběslavských blat - 191-192

Svrček M.: Literatura: Albert Pilát: Listnaté stromy a keře našich zahrad a parků - 192

back to content

Česká Mykologie - volume 8

issue 8(1), 1954

  full issue   (8.18MB)

Bukowski T.: Kukmák pochvatý - Volvaria volvacea (Bull. ex Fr.) quél., nová plevelná houba na pečárkových záhonech - 1-4

Pilát A.: Pavučinec fialovoporfyrový - Cortinarius subporhyropus sp. n. - 4-6

Zeman J.: Tuhost dužniny jedlých druhů hub v hotových pokrmech - 6-10

Svrček M.: Hebeloma anthracophilum R. Maire - Slzivka spáleništní v Čechách - 10-13

Kubička J.: Jarní penízovky - 14-15

Benada J.: Dvě alternariové choroby karafiátů - 15-17

Kubička J. a Ježek V.: Příspěvek k parasitismu vyšších hub na rašeliništích - 18-21

Fassatiová O.: Housenice menší - Cordyceps gracilis Grev., nová pro Československo - 21-25

Pilát A.: Antibiotické účinky pečárky polní - Agaricus campester - 25-26

Lukavec A.: Hřib nachový - Boletus purpureus Fr. a jeho problematika - 26-30

Herink J.: Příspěvek k poznání pečárky šupinkaté - Agaricus squamuliferus (Moell.) Pilát - 30-39

Pouzar Z.: Poznámky k některým našim druhům ryzců - Lactarius I. - 40-45

Svrček M.: Hřib hnědorůžový čili růžovník - Boletus fuscoroseus Sm. - 45-46

Svrček M.: Trávnička modrá - Leptonia euchroa (Pers. ex Fr.) Gill. - 46

Staněk J. V.: Skupina čs. mykologů a botaniků, kteří se zúčastnili společné večeře v hotelu „Alcron“ na oslavu 50. narozenin Dr. A. Piláta - 47

Literatura - 48

back to content

issue 8(2), 1954

  full issue   (7.72MB)

Čermák S.: Zemřel akademik Josef Podpěra - 49-51

Pilát A.: Nejnovější výzkumy o soužití vyšších hub s lesními stromy - 51-58

Svrček M.: Ascocorticium anomalum (Ell. et Harkn.) Earle, zajímavý typ resupinátního askimycetu, nalezen v Čechách - 58-60

Herink J.: Zrnečka podivná (Cystoderma paradoxum Smith & Singer) nalezena v Československu - 60-66

Sobotka A.: Muchomůrka hlízovitá - Amanita phalloides (Fr.) Quél. v čisté kultuře - 66-70

Charvát I.: Čirůvka májovka - Tricholoma georgii (Fr. ex Clus.) Quél. a její jedovatý dvojník závojenka olovová - Entoloma lividum (Fr. ex Bull.) Quél. - 70-75

Pilát A.: Albinotická odrůda ucháče jedlého - Gyromitra esculenta var. alba Pilát - 75-77

Paclt J.: Mykoflora zapařeného bukového dřeva - 77-82

Melzer V.: Černolupen ježatý - Melanophyllum echinatum (Roth) Sing - 82-87

Uhrová-Hejtmánková N.: O antibiotických účincích metabolických produktů některých našich dřevokazných hub - 87-92

Moravec Z.: Dialonectria cosmariospora v Československu - 92-95

Literatura – 95-96

back to content

issue 8(3), 1954

  full issue   (8.68MB)

Pilát A.: Současná činnost Čs. Akademie věd a její plány do budoucnosti - 97-99

Staněk J. V.: Hvězdovka Pouzarova - Geastrum pouzari sp. n. - nová břichatkovitá houba nalezená v ČSR - 100-107

Zeman J.: Poznatky o růstu smrkového plemene hřibu obecného - 107-114

Balcárek J.: Zlepšení výroby žampionů v pěstírnách n. p. Svit. - 114-120

Herink J.: Vláknice šafránová - Inocybe crocifolia sp. n. - 121-124

Pouzar Z.: Cytidiella Melzeri g. N. et sp. n., nový typ resupinátních hub číšovcovitých - 125-129

Svrček M.: Druhý příspěvek k poznání mykoflory Českého Středohoří - 129-134

Charvát I.: Několik slov o strmělce ojíněné - Clitocybe pruinosa (Lasch) Fr. - 134-137

Fassatiová O.: Houby v chodbách kůrovců - 138-143

Šebek S.: Poznámky k taxonomii r. Montagnea Fr. - 143-144

Literatura - 144

back to content

issue 8(4), 1954

  full issue   (8MB)

Pilát A.: Mykologie na VIII. Mezinárodním botanickém kongresu v Paříži - 145-151

Kotlaba F.: Další nové lokality Secotium agaricoides (Czern.) Holl. v ČSR a jeho rozšíření u nás - 151-153

Schaefer Z.: Dva vzácnější ryzce blízké Lactarius theiogalus Fr., které popsal Velenovský z Čech - 153-159

Pilát A.: Pečárka Maškova - Agaricus Maškae Pilát, nový druh z blízkého příbuzenstva P. velkovýtrusé - 159-165

Micka K.: Nové chemické reagencie v mykologii - 165-168

Příhoda A.: Coniothyrium Gregori sp. n., nová houba rostoucí na vajíčkách obaleče dubového - 168-170

Pouzar Z. a Svrček M.: Ucháčovec šumavský - Helvellella gabretae (Kavina) Pouz. et Svr. na Slovensku - 170-172

Langkramer O. a Řezník J.: Umělá mrva - náhradní substrát pro pěstování žampionů - 172-175

Skalický V.: Studie o parasitické čeledi Perenosporaceae II. - 176-179

Kotlaba F.: Další vzácné nebo nové druhy mykoflory Soběslavských blat - 179-180

Šebek S.: Co je Boletus satanoides Smotlacha - 181-183

Melzer V.: Vliv Měsíce na růst hub - 183-184

Svrček M.: Jak hledáme podzemní houby - 184-187

Schützner J.: Houby v mezinárodním obchodě - 188

Literatura – 188-192

back to content

Česká Mykologie - volume 9

issue 9(1), 1955

  full issue   (7.75MB)

Urban Z.: Křemenáč - Krombholzia aurantiaca (Roques) Gilb. jako příklad pojetí druhu u masitých hub - 1-5

Herink J.: Červenolupen zelenavý - Rhodophyllus viridulus nom. nov. - 5-9

Hejtmánková N. a Hejtmánek M.: Vznik koremií v kultuřeTrichophyton Kaufmann-Wolf - 9-14

Svrček M.: Několik zajímavých druhů našich větších vřeckatých hub - 14-19

Kubička J. a Svrček M.: Helmovka sazová - Mycena fuliginaria (Batsch. ex Fr.) Bres. v Československu - 19-23

Rypáček V. a Jurášek L.: Kultury hub, pěstované v Ústavu pro fysiologii rostlin Masarykovy university v Brně - 23-24

Kotlaba F.: Slizoporka osmahlá - Gloeoporus adustus (Willd. ex Fr.) Pil. - 24-26

Herink J. a Kubička J.: Výsledky studia helmovek (Mycena) Československa- příspěvek prvý - 26-35

Charvát I.: Preparování pokožek klobouků holubinek k účelům dokumentačním - 36-38

Pilát A.: Výstava hub v Národním museu v Praze - 38-45

Vlk V.: Zárodky hub ve vzduchu Vysokých Tater - 46-47

Literatura - 47

back to content

issue 9(2), 1955

  full issue   (8.23MB)

Pilát A.: Vzorek sazby prvního svazku mykologicko-lichenologické řady „Flory ČSR“, který bude obsahovat Gasteromycetes- břichatky - 49-65

Cejp K.: Deset let česloslovenské mykologie - 66-69

Herink J.: Druhý příspěvek k poznání československých pečárek: pečárka vločkatá- Agaricus subfloccosus (Lange) Pilát - 69-75

Chinková G. a Pouzar Z.: Hřibovec Lakeův - Boletinus Lakei (Murr.) Sing. roste v Československu - 76-82

Pilát A.: Pavučinec tečkovaný - Cortinarius punctatus (Pers.) Fr. - 82-83

Kotlaba F.: Nový druh mykoflory ČSR - Trametes subsinuosa Bres. - 83-90

Kubička J.: Coryne turficola Boud. - čihovitka blatní v Čechách - 90-91

Pilát A.: Věnujte v roce 1955 zvýšenou pozornost houbám břichatkovitým - Gasteromycetes! - 91-94

Svrček M.: Sbírejte podzemní houby - 94

Pouzar Z.: Sbírejte lošákovité houby! - 95-96

Kubička J.: K výskytu Cordyceps militaris L. na Třeboňsku – 96

Literatura - 96

back to content

issue 9(3), 1955

  full issue   (8.16MB)

Stárka J.: Submerzní pěstování vyšších hub – 97-103

Kubička J.: Příspěvek k poznání helmovek středního Slovenska - 103-107

Pilát A.: Pavučinec rumělkový - Cortinarius cinnabarinus Fr. - 107-108

Ondrušová V.: Gloeosporium polystigmicola Bond. v Československu - 108-111

Svrček M.: Hyalinia flavide-roseola (Rehm) Svrček, nový diskomycet pro Čechy - 112-114

Schaefer Z.: Méně známé, vzácné a nové ryzce ČSR II. - 114-119

Kotlaba F.: O systematické hodnotě hadovky valtické - Phallus Hadriani Vent. ex Pers. - 120-124

Hlaváček J. a Hlaváčková Z.: Leucocoprinus luteus (With.) Pat. a jeho měnlivost v podmínkách umělého pěstování - 125-131

Šebek S.: Příspěvek k teratologii břichatkovitých hub - 132-134

Fassatiová O.: O isariových formách entomofágních hub - 134-139

Frágner P. a Svatek Z.: Sporotrichum Gougeroti Matr. u nás - 139-143

Literatura - 144

back to content

issue 9(4), 1955

  full issue   (8.2MB)

Sobotka A.: Využití hub k umělé mykorrhizaci - 145-151

Herink J.: Ucháčovec šumavský - Helvellela gabretae (Kavina) Pouz. et Svrček v Československu - 151-156

Pilát A.: Vláknice potměchuťová - Inocybe dulcamara (A. et S. ex Fr. Quél. a vláknice zemní - Inocybe terrigena (Fr.) Kühner - 157-161

Svrček M.: O dvou zajímavých diskomycetech z Brdských Hřebenů - Vibrissea truncorum (A. et S. ex Fr.) et Ombrophila carnosa Vel. - 161-165

Frágner J. a Krauskopf J.: Trichophyton Schoenleini Lebert 1843 var. album Sabouraud 1908, původce epidemií a epizootií v zemědělství - 165-169

Kotlaba F.: Prášivka uherská - Bovista hungarica Holl. - houba našich polí - 169-171

Herink J.: Sklerocia oříše větevnatého - Polypilus umbellatus (Pers. ex Fr.) Bond et Sing. - 171-176

Charvát I.: Existuje jedovatý dvojník muchomůrky načervenalé: Amanita pseudorubescens Herrfurth? - 176-179

Pilát A.: O čechratce fialové - Paxillus ionipus Quél. - 180-184

Svrček M.: Co jest Hydnotrya carnea (Corda) Zobel? - 185-189

Kotlaba F.: Lokalita vzácných teplomilných břichatek (Gasteromycetes) „Pasienok“ u Vel. Levár - 189-192

Drobné zprávy - 192

back to content

Česká Mykologie - volume 10

issue 10(1), 1956

  full issue   (10.92MB)

Herink J.: Červenolupen jarní - Rhodophyllus vernus (Lund.) Romag. v Československu - 1-9

Pilát A.: Jubilejní kongres Dánské mykologické společnosti v Kodani 1955 - 9-14

Pilát A.: Mykologický sjezd, pořádaný Rakouskou mykologickou společností ve Vídni v říjnu 1955 - 14-18

Staněk V. J.: Hvězdovka Šmardova - Gaestrum Šmardae sp. n. - 18-23

Horníček E.: Holubinka vodnatá- Russula aquosa Leclair - 23-27

Svrček M.: Podzimní výstava hub 1955 v Národním museu v Praze - 27-30

Wichanský E.: Druhý nález bedly hnědohedvábné odrůdy krvavějící - Lepiota rufovelutina Vel. var. sanguinescens Pilát - 30-31

Cejp K.: Hynutí vos housenicí Ditmarovou (Cordyceps Ditmari Quél.) - 31-36

Frágner P. a Svatek Z.: Sporotrichum Carougeaui Langeron u nás - 36-40

Langkramer O. a Sobotka A.: Mykorrhiza lesních dřevin a její praktické využití v lesním hospodářství - 41-48

Cejp K. a Pilát A.: Dějiny výzkumu hub Vysokých Tater - 48-54

Hlaváček J.: Poznámky k pečárce šupinkaté - Agaricus squamuliferus Moeller - 55-56

Pilát A.: Lanýž letní - Tuber aestivum Vitt. byl nalezen u Kladna - 57-58

Kotlaba F. a Pouzar Z.: Nové nebo málo známé choroše pro Československo: Bělochoroš bělohnědý - Tyromyces albobrunneus (Rom.) Bond. - 59-63

Literatura – 64

back to content

issue 10(2), 1956

  full issue   (9.59MB)

Pouzar Z.: Příspěvek k poznání našich kloboukatých lošáků - 65-76

Kocková A., Gebauerová A. a Hrdinová M.: Tvoření těkavých sloučenin arsenu houbami - 77-87

Moravec Z.: Nové nebo méně známé tvrdohouby z řádu Hypocreales - 87-91

Pilát A.: Phleogena faginea (Fr.) Link - prachovečník bukový v Karpatech - 91-94

Příhoda A.: Fusarium na vajíčkách pilatky dubové - Apethymus braccatus (Gmelin) - 94-97

Kotlaba F.: Návrh na vypracování závazného českého názvosloví vyšších hub - 97-99

Leontovyč R.: Nález vzácného choroše - Ganoderma Pfeifferi Bres. na Slovensku - 99-102

Novacký A.: Thelephora atrocitrina Quél. - Plesňovka sivastožltá v Československu - 103-105

Frágner P.: Příspěvek k proměnlivosti Trichophyton gypseum Bodin 1902 - 105-113

Melzer V.: Holubinka tečkovaná - Russula punctata Krbh. (non Gill. Mre.) - 113-116

Charvát I.: Otravy houbami ve Švýcarsku v letech 1949 až 1953 - 116-120

Příhoda A.: Co je Sphaeronema amenticolum Cesati? - 120-122

Kubička J.: Tricholoma atrosquamosum (Chev.) Sacc. ssp. squarrulosum (Bres.) Konrád - Čirůvka černošupinatá odr. Šupinkatá - 122-124

Kříž K.: K šedesátinám Aloise Procházky - 125-126

Literatura – 127-128

back to content

issue 10(3), 1956

  full issue   (10.44MB)

Svrček M.: První pracovní konference československých mykologů - 129-135

Blattný C.: Současný stav a úkoly československé fytopathologické mykologie - 136-140

Pilát A.: Revise československých druhů Onygena Pers.- kaziroh - 141-147

Herink J.: Makrochemické reakce mléka ryzců - Lactarius (D. C. ex) S. F. Gray - 148-159

Kubička J.: Omphalia cincta Favre - kalichovka blatní v Tatrách - 159-161

Herink J.: Eccila Mougeotii (Quél. ex Fr.) ve Slovenském ráji - 162

Sobotka A.: Využití mykorrhizy v praxi – 162-168

Schaefer Z.: Méně známé, vzácné a nové ryzce ČSR III. - 168-172

Pilát A.: Leucopaxillus tricolor (Peck) Kühner - čechratkovec trojbarvý v Čechách - 172-174

Svrček M.: Nové, vzácné nebo méně známé československé houby bedlovité III. - 174-183

Hofman B.: Hymenochaete Mougeotii (Fr.) Cooke v Orlických horách - 183

Micka K., Pouzar Z. a Svrček M.: Barevné reakce vyšších hub s benzidinem - 184-188

Melzer V.: Vliv stanoviště na barvu hřibu purpurového - Boletus purpureus Fr. - 188-190

Kselík R.: Rychlé silážování hub - 190-192

back to content

issue 10(4), 1956

  full issue   (10.07MB)

Herink J.: Deset let časopisu „Česká mykologie“ - 193-196

Herink J.: Třetí příspěvek k poznání československých pečárek: pečárka sněhobílá - Agaricus chionodermus Pilát - 197-204

Fassatiová O. a Fassati M.: Příspěvek k poznání našich zástupců Laboulbeniales - 204-208

Urban Z.: Nové druhy lignikolních stromatických pyrenomycetů - Pyrenomycetorum stromaticorum species novae lignicolae - 208-216

Frágner P. a Svatek Z.: Sporotrichum schenckii Matruchot u nás - 217-221

Milovidov P.: Příspěvek k mikroskopicko-morfologickému studiu vývoje námele (Claviceps purpurea (Fr.) Tul.) - 221-229

Kult K.: Plžatka Hendrychova - Hygrophorus Hendrychii (Vel.) n. c. - 232-235

Svrček M.: Scodellina onotica (Pers. ex Fr.) S. F. Gray- ouško kornoutkové a poznámky o rodu Scodellina - 235-237

Šebek S.: Poznámky k houbovým chorobám pěstovaných léčivých a aromatických rostlin I. - 237-242

Fassatiová O.: Spicaria farinosa (Dicks.) Vuill. na puklici jasanové Eulecanium corni Bouché - 242-245

Kotlaba F. a Pouzar Z.: O některých pozapomenutých mykologických pracích, které mají význam pro nomenklaturu hub - 246-249

Pilát A.: I mezi lupenatými houbami jsou patrně druhy pathogenní pro člověka! - 249-250

Pilát A.: Houbařství v Číně a Japonsku - 250-251

Frágner P.: Candida albicans (Robin 1853) Berkhout 1923, několik kulturálních forem u nás běžných - 251-254

Pilát A.: K sedmdesátce Dr. Fr. Petraka - 255-256

back to content

Česká Mykologie - volume 11

issue 11(1), 1957

  full issue   (9.96MB)

Pilát A.: Premičre Session Européenne de Mycologie, Belgique 1956 - 1-12 (in Czech)

Herink J., Kotlaba F. and Pouzar Z.: Stropharia Hornemannii (Fr. ex Fr.) Lund. et Nannf. in Čechoslovakia - 13-20 (in Czech)

Frágner P.: Ad Blastomycetis dermatitidis Gilchrist et Stokes 1898 res problematicas additamentum et inventum culturae similis in Bohemia - 21-30 (in Czech)

Veselý R.: Ad biologiam Sarcosomatis globosi (Schmid.) Rehm additamentum -30-32 (in Czech)

Svrček M.: Kubičkia tatrensis Discomycetum genus et species nova čechoslovaca atque adnotationes ad genera Coryne et Ombrophila - 32-41 (in Czech)

Charvát I.: Species nonnulae magis notae Discomycetum čechoslovacorum - 41-45 (in Czech)

Šmarda F. and Kříž K.: Pluteus coccineus (Cooke) Massee in Čechoslovakia - 46-48 (in Czech) - Abstract

Pouzar Z.: Nova genera macromycetum I. - 48-50 (in Czech)

Schaefer Z.: Lactarii čechoslovaci rariores vel novi. VI. -50-53 (in Czech)

Pilát A.: Taphrina carpini Rostr. Prope Košice (Slovakia orientalis) - 53-54

Pilát A.: Coprinus picaceus (Bull. ex Fr.) Fr. - 55 (in Czech)

Baudyš E.: In memoriam: RNDr. Richard Picbauer (1886-1955) - 56-60 (in Czech)

Kříž K.: Impulsi nonnuli ad preparationem ciborum bonorum e fungis, quos mycologi moravici coquunt - 60-64 (in Czech)

Literatura – 64 (in Czech)

back to content

issue 11(2), 1957

  full issue   (10.1MB)

Herink J.: In memoriam: Dr. František Smotlacha (1888-1956) - 65-66 (in Czech)

Pilát A.: Conspectus specierum europaerum ordinis Protoclavariales Heim - 66-95 (in Czech)

Havlíčková V. and Rypáček V.: Enzyme der holzzersetzenden Pilze. I. Die Feststellung der Oxydationsexoenzyme - 96-102 (in Czech)

Kubička J.: Delicatula quisquiliaris (Joss.) Cejp in paludosis prope Třeboň, Bohemiae - 102-104 (in Czech)

Svrček M.: Ad Discomycetes familiae Ascobolacearum Čechoslovakiae adnotationes - 105-118 (in Czech)

Herink J.: Adnotationes ulteriores de reactionibus macrochemicis lactis Lactariorum (D. C. ex) S. F. Gray - 119-124 (in Czech)

Hofman B.: Fungi imperfecti in juglandibus post frigoribus extraordinariis anno 1956 - 125-127 (in Czech)

Horníček E.: Synonymia specierum nonnullarum Velenovskýi generis Tricholoma - 127-128(in Czech)

Literatura – 128 (in Czech)

back to content

issue 11(3), 1957

  full issue   (10.89MB)

Orłoś H.: Methodus taxationis fungorum functionis in biotopo - 129-138 (in Czech)

Macků J.: La trufficulture en Tchécoslovaquie - 138-146 (in Czech)

Šebek S.: De mycoflora prati turfosi prope, Loučeň, discrictus Nymburk, Bohemiae - 146-149(in Czech)

Frágner P.: Candida Krusei (Cast.) Berkhout; aliquod formae variabiles e materiis nostris - 149-152 (in Czech)

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Notes on classification of european pore fungi - 152-170 (in Czech)

Melzer V.: De Russula Lundellii Sing. - 170-172 (in Czech)

Svrček M.: Arrhenia auriscalpium Fr. in Čechoslovakia - 172-173 (in Czech)

Horníček E.: De Lactario cremori Fr. ss. Neuhoff, Lactario camphorato valde simili - 174-175 (in Czech)

Skála J.: Methodus et apparatura meliorata ad culturam mycelli sterilis Agarici hortensis - 176-177 (in Czech)

Sajner J.: Est Tricholoma nudum (Bull. ex Fr.) Quél. venenatum? - 177-179 (in Czech)

Svrček M.: Ad annos Dr. Venceslai J. Staněkii quinquaginta - 180-182 (in Czech)

Příhoda A.: Commutationes ligni vi fungorum excitatae earumque classificatio et declaratio - 183-190 (in Czech)

Literatura – 191-192 (in Czech)

back to content

issue 11(4), 1957

  full issue   (10.52MB)

Kříž K.: Conferencia secunda mycologorum Čechoslovakiae, Brunum 8.-12. junio 1957 - 193-202 (in Czech)

Herink J. and Kříž K.: Expositio fungorum brunnensis 10.-12.VI. 1957 - 202-205 (in Czech)

Blattný C. and Pilát A.: Die Möglichkeit der Existenz von Virosen bei den Hutpilzen - 205-211 (in Czech) - Abstract

Frágner P.: Varietas alba Rhodotorulae mucilaginisae (Jörg.) Harrison - 211-214 (in Czech) - Abstract

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Polypori novi vel minus cogniti Čechoslovakiae II. - 214-224 (in Czech)

Pilát A.: Tremella pisiformis Velenovský 1922 quid est? - 224-228 (in Czech) - Abstract

Veselý R.: De Fomite pinicola (Sw. e Fr) Gill - 228-229 (in Czech)

Příhoda A.: Nocivitas Fomitis pinicolae - 230-231 (in Czech)

Kotlaba F.: De localitatibus duarum rararum specierum generis Lentinus in Čechoslovakia - 231-235 (in Czech)

Svrček M.: Taxonomical and nomeclatorical notes on discomycete Obrophila strobilina sensu Rehm. - 235-240 (in Czech)

Felklová M.: Materiarum concentratarum ad inoculationem fungorum lignobioticorum fabricatio - 241-246 (in Czech) - Abstract

Kotlaba F.: Psathyrellae typhae (Kalchbr.) Kühn. localitates navae in Cechoslovakia enumarantur - 247-248 (in Czech)

Příhoda A.: Mitrula sclerotiorum Rostr. in Bohemia - 248-250

Pilát A.: Ad annos C. Blatnýi sexaginta - 250-252

back to content

Česká Mykologie - volume 12

issue 12(1), 1958

  full issue   (10.75MB)

Pilát A.: Pictor fungorum plantarumque Otto Ušák mortuus est - 1-3 (in Czech)

Pilát A.: Mycologentagung Dresden 1957 - 4-7 (in Czech)

Frágner P. and Toman K.: Varietas variabilis Candidae albicantis (Robin) Berkhout - 8-11 (in Czech) - Abstract

Charvát I.: Hydrocybe isabellina (Batsch ex Fr.) Rick. - 12-14 (in Czech) - Abstract

Fassatiová O.: Über die Variabilität der Gattungsmerkmale bei den Nebengattungen der imperfekten Pilze Fusarium Link und Cephalosporium Corda - 15-22(in Czech) - Abstract

Urban Z.: Über Valsa oxystoma Rehm - 23-26 (in Czech) - Abstract

Pouzar Z.: Stereum sulcatum Burt in Peck, new and very rare species of Czechoslovakian mycoflora - 26-30 (in Czech) - Abstract

Pouzar Z.: Nova genera macromycetum II. - 31-36 (in Czech) - Abstract

Kubička J.: Mycena mirata (Peck) Sacc. in Čechoslovakia - 36-39 (in Czech) - Abstract

Pilát A. and Svrček M.: Cortinarius (Inoloma) tophaceus Fr. in Čechoslovakia - 40-41 (in Czech)

Frágner P.: Ad specierum generis Trichophyton Malmsten 1845 taxonomiam - 42-47 (in Czech)

Fassatiová O.: Über zwei Arten der Gattung Melanospora Corda aus der Tschechoslowakei - 47-49 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: Melanospora caprina (Fr. in Hornem.) Sacc. in Bohemia - 50 (in Czech)

Němec J.: Formal education way of prevention against fungal poisoning - 54 (in Czech)

Herink J.: Objektive and formal respekt of scientific publications – 54-58 (in Czech)

Pilát A.: De fungorum crudorum venenositate - 58-59 (in Czech)

Kubička J.: Localitas Mycenae pelianthinae (Fr.) Quél. sub. quercu – 59 (in Czech)

Kubička J.: Boletus gentilis (Quél.) Kallenb. Prope urbem Třeboň, Bohemiae – 59 (in Czech)

Kříž K.: Impulsi nonnuli ad preparationem ciborum bonorum e fungis, quos mycologi moravici coquunt - 60-61 (in Czech)

Literatura – 61-63 (in Czech)

back to content

issue 12(2), 1958

  full issue   (10.27MB)

Pilát A.: Ad quintum et octogesimum diem natalem academici Bohumil Němec – 65 (in Czech)

Svrček M.: Contribution to the taxonomy of the resupinate Thelephoraceous Fungi - 66-77 (in Czech) - Abstract

Charvát I.: Leucopaxillus amarus (Alb.& Schw. ex Fr.) Kühner in Czechoslovakia - 78-82 (in Czech) - Abstract

Kocková A., Kutková M. and Petrová M.: Die Arten der GattungFusarium, welche die Herzfäulnis der Zuckerrübe im Jahre 1956 in der Slowakei verursachten - 83-94 (in Slovak) - Abstract

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Polypori novi vel minus cogniti Čechoslovakiae III. - 95-104 (in Czech) - Abstract

Chmel L.: Adnotationes ad questiones dermatomycologiae in Čechoslovakia - 104-110 (in Czech) - Abstract

Komárek J.: Coenomyces consuens Deckenb. In Albanien - 110-113 (in Czech) - Abstract

Herink J.: Expositio fungorum publica in Mnich. Hradiště 1957 – 113 (in Czech)

Podpěrová A.: Contemplationes novissimae ad compositionem chimicam et constitutionem biogeneticam muscarini, Amanitae muscariae principii venenati - 114-118 (in Czech)

Zacha V.: Putredo nigra fructuum Citri aurantii - 118-120 (in Czech)

Opršal F.: Quam cito carposomata carnosa fungorum crescunt? - 120-122 (in Czech)

Svrček M.: Expositio fungorum publica in Museo Nationali Pragae 1957 – 122-123 (in Czech)

Svrček M.: Expositio fungorum publica in Přeštice 1957 - 124-127 (in Czech)

(in Czech)

Literatura – 127-128 (in Czech)

back to content

issue 12(3), 1958

  full issue   (10.39MB)

Cejp K.: The memory of Prof. J. Velenovský and his mycological excursions - 129-131 (in Czech)

Palmer J. T.: A review of Nidularia arundinacea Vel. and a comparison with related species - 132-136 (in Czech)

Kotlaba F.: On an interesting euroasiatic fungus Hymenochaete Mougeotii (Fr.) Cooke - 136-143 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: Pyrenomycetes novi vel rariori Čechoslovakiae - 143-150 (in Czech) - Abstract

Fassatiová O.: Parasitische Deuteromyceten auf höheren Pilzen - 151-157 (in Czech) - Abstract

Frágner P.: Endomyces lactis Windisch 1951 - 157-162(in Czech) - Abstract

Skalický V. and Niederlová B.: Einige Bemerkungen zur Kenntnis der Erysiphaceen auf Stachelbeeren und Johannisbeeren - 163-169 (in Czech) - Abstract

Horníček E.: Russula hydrophila sp. n. - 170-172 (in Czech)

Staněk M.: The germination of the Basidiospores of cultivated mushroom - Agaricus hortensis (Cooke) Pilát - 173-179 (in Czech) - Abstract

Jeschková R.: Die Kultivation der zwei Arten der Gattung Taphrina - 180-184 (in Czech) - Abstract

Pilát A.: Spathularia neesii Bres. in montibus Tatra Magna Carpatorum Centralium - 184-185 (in Czech)

Hofman B.: Rare micromycetes from Peklo valley near Nové Město n. M. - 185-187 (in Czech)

Pilát A.: Protodontia piceicola (Kühner) Martin in montibus Carpaticis Orientalibus (URSS) - 187-189 (in Czech)

Skala J.: Aparatura emendata ad isolationes monosporicas et unicellulares - 189-190 (in Czech) - Abstract

Literatura – 190-192 (in Czech)

back to content

issue 12(4), 1958

  full issue   (10.53MB)

Pilát A.: Ad octogesimum diem natalem Venceslai Melzerii - 193-199 (in Czech)

Orłos H.: De Polyporacearum sporificatione - 200-204 (in Czech) - Abstract

Schaefer Z.: Lactarii čechoslovaci rariores vel novi V. - 205-212 (in Czech)

Šmarda F.: Russula solaris Ferd. et Winge - 212-214 (in Czech) - Abstract

Pilát A.: Species nova generis Ceratellopsis Konr. et Maubl. in Bohemia: Ceratellopsis kubičkae sp. n. - 215-217 (in Czech)

Wichanský E.: Myxomyces Diderma spumarioides Fr. in Prague - 218-219 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: Species novae Discomycetum e montibus Belanské Tatry (Slovakia septentrionalis) - 219-231 (in Czech) - Abstract

Felklová M.: Ein Beitrag zur Kultivation von Claviceps purpurea Tul. auf den künstlichen Nährböden - 232-240 (in Czech) - Abstract

Kubička J.: Fungi Trebonenses I. - 240-243 (in Czech) - Abstract

Wichanský E.: Revisio critica specierum Geoglossum thymiphilum Vel. et Geoglossum hirsutum Pers. sensu Vel. - 243-246 (in Czech) - Abstract

Herink J.: Das Vorkommen von Pilzvergiftungen in der Tschechoslowakei und dessen statistiche Verfolgung - 246-253 (in Czech)

Literatura – 254-256 (in Czech)

back to content

Česká Mykologie - volume 13

issue 13(1), 1959

  full issue   (8.9MB)

Svrček M.: Plectania cocinea (Scop. Ex Fr.) Fuck. - 1-3 (in Czech)

Herink J.: Die Bekämpfung der Pilzvergiftungen in der Tschechoslowakei in den Jahren 1948-1958 - 3-10 (in Czech)

Pouzar Z.: New genera of higher fungi III. - 10-19 (in Czech) - Abstract

Wichanský E.: Acetabulae leucomelantis Pers. varietas nova: var. semihypogaea Wich. - 20-25 (in Czech)

Pilát A.: Eocronartium muscicola (Pers. ex Fr.) Fitzp. in Bohemia - 25-26 (in Czech)

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Polypori novi vel minus cogniti Čechoslovakiae IV. - 27-37 (in Czech) - Abstract

Kocková-Kratochvílová A. and Petrová M.: The occurence of yeasts and yeast like micro-organism in the montainous region of Malé Karpaty - 37-50 (in Czech) - Abstract

Wichanský E.: Two species of the genus Arcyria - A. nutans Grev. and A.cinerea Pers. - in the Kinský-garden in Prague - 50-52 (in Czech) - Abstract

Pilát A.: Cortinarius (Phlegmaticum) turmalis Fr. 1838 ss. Ricken in Moravia - 52-57 (in Czech) - Abstract

Wichanský E.: Lepiota serena (Fr.) Quél. sensu Kühner et Lepiota naucina (Fr.)Quél. in horto publico, Kinského sady dicto, in Praga - 57-60(in Czech) - Abstract

Pilát A.: Agaricus caroli Pilát in districto Česká Lípa (Bohemia) - 60-61 (in Czech)

Novacký A.: Chlamodosporae vel teliosporae Ustilaginalium? – 62 (in Czech)

Literatura - 62-64 (in Czech)

back to content

issue 13(2), 1959

  full issue   (10.1MB)

Kotlaba F.: Zum 75. Geburstag Rudolf Veselýs - 65-73 (in Czech)

Pilát A.: Species rariores Clavariacearum in Bohemia anno 1958 lectae - 73-85 (in Czech) - Abstract

Poner K.: Der Fund des Anthurus javanicus (Penz.) G. H. Cunn. in Prag - 85-86 (in Czech) - Abstract

Macků J.: Boletus rubinus W. G. Smith et B. pseudosulphureus Kallenbach in Čechoslovakia - 87-92 (in Czech) - Abstract

Pilát A. and Svrček M.: Supplementum ad articulum J. Macků: Boletus rubinus Smith – 92 (in Czech)

Svrček M.: Über einige interessante Arten der im Jahre 1958 beobachteten koprophilen Pilzen - 92-102 (in Czech) - Abstract

Hejtmánek M.: Intensity of keratinolytic activity of soil Dermatophytes - 103-108 (in Czech) - Abstract

Herink J.: Leucocoprinus denudatus (Rabenh.) Singer - 108-116 (in Czech) - Abstract

Melzer V.: Lepiota Badhamii (B. et Br.) Quél. in teppidario in urbe Domažlice (Bohemia austro-occid.) - 117-119 (in Czech) - Abstract

Frágner P.: Ein Beitrag zur Mykoflora des Ohrenganges - 119-124 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: Neue Ascomyzeten für die Tschechoslowakei - 124-125 (in Czech) - Abstract

Literatura - 125-128 (in Czech)

back to content

issue 13(3), 1959

  full issue   (10.28MB)

Veselý R.: Ad centenarium Joanni Bezděki, mycologi bohemici, memoria - 129-130 (in Czech)

Herink J.: Rhodophyllus caccabus Kühn. - l`espčce nouvelle pour la mycoflore tchécoslovaque - 130-139 (in Czech) - Abstract

Kotlaba F.: Beitrag zur Pilzflora von Rumänien - 140-152 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: Resultate der mykologischen Durchforschung Böhmens für das Jahr 1958, I. Der Winter und Frühlingsaspekt der mittelböhmischen Mykoflora - 153-159 (in Czech) - Abstract

Frágner P.: Pathogene Hefen in der Milchindustrie - 160-163 (in Czech) - Abstract

Pilát A.: Volvaria media (Schum. ex Fr.) Quél. et Volvaria media sensu Bresadola - 163-168 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: Cortinarius (Myxacium) mucifluus Fr. et conspectus specierum sectionis Colliniti Fr. - 168-171 (in Czech)

Hejtmánková-Uhrová N.: Zur faviformen Variabilität des Trichophyton gypseum Bodin - 171-181 (in Czech) - Abstract

Poner K.: Ciboria subvillosula (Rehm) Svrček und ihre neue Funde in Böhmen - 181-182 (in Czech)

Hejtmánek M. and Dadák V.: Antimykotische Wirkung der Quecke (Agropyrum repens (L.) P. Beauv.) - 183-188 (in Czech)

Literatura - 188-192 (in Czech)

back to content

issue 13(4), 1959

  full issue   (10.28MB)

Macura J.: Academiae sodali I. Málek quinquagenario ad salutem! - 193-195 (in Czech)

Pilát A.: Podaxis pistillaris (L. ex Pers.) Morse in R. S. S. Tadžikistan (Asia centralis) - 195-199 (in Czech) - Abstract

Kotlaba F. and Pouzar Z.: A new find of a rare fungus, Galeropsis desertorum Velen. et Dvoř., in Czechoslovakia with notes on the genus Galeropsis Velen. - 200-211 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: Resultate der Mykologischen Durchforschung Böhmens für das Jahr 1958. II. Kritische Bemerkungen zu einigen Discomyceten der Winter und Frühjahraspekt der mittelböhmischen Mykoflora - 211-217 (in Czech) - Abstract

Hofman B.: The contribution to the knowledge of the lignicolous mycoflora of the valley „Peklo“ near Nové Město nad Metují, Bohemia - 217-223 (in Czech) - Abstract

Wichanský E.: De speciebus generis Lycogala in Bohemia - 223-226 (in Czech) - Abstract

Frágner P.: Zur Mykoflora des Flaschenbiers - 227-233 (in Czech) - Abstract

Schaefer Z.: Lactarii čechoslovaci rariores vel novi VI. - 233-241 (in Czech) - Abstract

Staněk M.: The germination of the basidiospores of cultivated mushroom - Agaricus hortensis (Cooke) Pilát. II. The volatile stimulant of germination, produced by mycelium of A. hortensis - 241-251 (in Czech) - Abstract

Literatura - 251-253 (in Czech)

back to content

Česká Mykologie - volume 14

issue 14(1), 1960

  full issue   (10.01MB)

Pilát A.: Sexagenario Prof. Dr. K. Cejp ad salutem! - 1-3 (in Czech)

Němec B.: August C. J. Corda (1809-1849) - 3-6 (in Czech)

Benedix E. H.: De Helvella (Gyromitra) infula Schaeff. in confinio Saxo-Bohemico - 6-11 (in German) - Abstract

Svrček M.: Some interesting Discomycetes from „Prameniště u Jindrů“ near Třeboň in Southern Bohemia - 12-20 (in Czech) - Abstract

Pilát A.: Ramaria bourdotiana Maire in Čechoslovakia - 21-24 (in Czech) - Abstract

Moravec Z.: The fungicolous Hypocreales - 24-32 (in Czech) - Abstract

Pilát A.: Tres species rarae fungorum in Čechoslovakia lectae - 32-40 (in Czech) - Abstract

Wichanský E.: Nonnuli Agaricales rariores vel minus cogniti annis 1958-1959 lecti - 40-49 (in Czech)

Samšiňáková A.: Ein neuer Fund des Pilzes Rickia berlesiana (Bacc.) Paoli (Laboulbeniales) - 49-52 (in Czech) - Abstract

Frágner P.: Mykoflora des Flaschenbiers - 52-59 (in Czech) - Abstract

Pilát A.: Carposoma morchelloideum Amanitae rubescentis (Pers. ex Fr.) S. F. Gray e vicinitate urbis Mníšek (Bohemia) - 60-61 (in Czech)

Literatura - 61-63 (in Czech)

back to content

issue 14(2), 1960

  full issue   (11.25MB)

Svrček M.: Eine mykofloristische Skizze der Umgebung von Karlštejn (Karlstein) im Mittelböhmen - 67-86

Kubička J.: Die höheren Pilze des Kubani Urwaldes im Böhmerwald - 86-90

Kotlaba F. and Kubička J.: Die Mykoflora des Moores „Rotes Moos“ bei Schalmanowitz in ihrer Beziehung zur Mykoflora der südböhmischen torfgebiete - 90-100

Moravec Z.: The Mohelno serpentine steppe - 101-108

Šmarda F.: Laubwälder des Gebirges Ždánický les (Steinitzer Wald) und seines Vorlands (Mähren) - 108-121

Šmarda F. and Kříž K.: Českomoravská vrchovina (Böhmisch-Mährische Höhe)-mykofloristische Charakteristik der submontanen Fichtenwälder und der naheliegenden wärmeliebenden Eichenwälder am Flusslauf der Svratka (Schwarzach) - 121-129

Pouzar Z.: The Kersko forest in the Central Elbe Region - 129-132

back to content

issue 14(3), 1960

  full issue   (11.22MB)

Pilát A.: Quindecim anni in mycologia čechoslovaca et libellus progressus ad annos advenientes - 133-138 (in Czech)

Herink J. and Pilát A.: Ivan Charvát (1892-1959) - 138-142 (in Czech)

Špaček J.: Doc. Dr. J. Jedlička (1912-1959) - 143(in Czech)

Procházka A.: Suillus rubinus (W. G. Smith) Singer - 144-145 (in Czech)

Benada J.: Drei und mehrzellige Teleutosporen des Schwarzrostes Puccinia graminis Pers. - 145-147 (in Czech)

Samšiňáková A.: Ein Fund von Macrosporium myrmecophilum (Fres.) Sacc. in Infrabukkaltasche der Ameise Dendrolasius fuliginosus Latr. - 148-149 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: Species rarissimae Basidiomycetum ex anno 1959 - 150-152 (in Czech)

Frágner P.: Ein Beitrag zur Variabilität Candida robusta Diddens et Lodder - 152-157(in Czech) - Abstract

Moravcová V.: The occurence of the genus Leptomitus in the river Jizera (N-E Bohemia) - 158-160(in Czech) - Abstract

Wichanský E.: Geoglossum nigritum (Fr.) Cke. in horto publico Pragensi Kinské sdicto lectum est - 160-164 (in Czech)

Kubička J.: Fungi trebonenses II. - 164-176 (in Czech) - Abstract

Kotlaba F. and Pouzar Z.: On the interesting fungus Paxillus filamentosus Fr. - 176-184 (in Czech) - Abstract

Kocková-Kratochvílová A. and Valošková-Kotulová A.: Das Vorkommen einer aktiven Giberella`s auf der Slowakei - 185-187 (in Slovak)

Hervert V.: Resistenz des Myzeliums von Podosphaera leucotricha (Ell. et Ev.) Salm. gegen die Kälteeinwirkung - 187-192 (in Czech) - Abstract

Fassatiová O.: Neue Funde von imperfekten Pilzen aus der Hyphomyceten.Gruppe - 193-197 (in Czech) - Abstract

Krejčová J.: Monilinia fructigena (Aderh. et Ruhl.) Honey producing the brown rot of stone fruit - 198-207 (in Czech)

back to content

issue 14(4), 1960

  full issue   (7.34MB)

Příhoda A.: Sexagenario Jan Šimr ad salutem! - 209-210 (in Czech)

Tichý V.: Quinquagenario Prof. Dr. V. Rypáček ad salutem! - 211-214 (in Czech)

Kubička J.: Svrčekia, genus novum Discomycetum - 214-218 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: Galactinia vesiculosa f. cerea (Sow. ex Fr.) Svr. - 219-221(in Czech) - Abstract

Šmarda F.: Mykoflora der Pflanzengesellschaften des Hügels Čebínka bei Brünn - 222-228 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: Fomitopsis rosea (Alb. et Schw. ex Fr.) Karst. in vicinitate urbis Pragae - 229-230 (in Czech) - Abstract

Schaefer Z.: Lactarii čechoslovaci rariores vel novi VII. - 230-237 (in Czech) - Abstract

Pospíšil L. and Krečmerová B.: The question of a possible appearance of histoplasmosis, blastomycosis and coccidioidosis in our regions - 238-241(in Czech) - Abstract

Pilát A.: Cyphella friesii Crouan in Bohemia - 241-244 (in Czech) - Abstract

Paclt J.: The decay of Paulownia tomentosa - 244-247 (in Czech) - Abstract

Krejčová J.: The Monilia black rot in pome and stone fruit - 247-248 (in Czech) - Abstract

Literatura - 248-250 (in Czech)

back to content

Česká Mykologie - volume 15

issue 15(1), 1961

  full issue   (8.15MB)

Pilát A. and Svrček M.: Congressus secundus mycologorum europaeorum. Čechoslovakia 1960 - 1-12 (in Czech)

Kříž K., Svrček M. and Šmarda F.: Pilzausstellung in Brünn 1960 - 13-26 (in Czech)

Kříž K.: Octogenario František Skyva ad salutem! - 27-28 (in Czech)

Petrlík Z. and Štys Z.: Eine neue Methode der Laboratoriumskultivation der Hopfenperonospora - 28-30 (in Czech) - Abstract

Vasilkov B. P.: Tri svoeobraznych vida šljapočnych gribob na travjanictych rastenijach - 31-34(in Russian) - Abstract

Blatný C. Note on J. Krejčová paper: Monilinia fructigena – 34-35 (in Czech)

Svrček M.: Sclerotinia denisii sp. n. cum conspectu sperierum subgeneris Myriosclerotonia - 35-41 (in Czech) - Abstract

Pouzar Z.: The taxonomical value of Helvellella gabretae (Kavina) Pouz. et Svr. - 42-45 (in Czech) - Abstract

Literatura - 46-47 (in Czech)

back to content

issue 15(2), 1961

  full issue   (12.11MB)

Kříž K.: Octogenario Jan Macků ad salutem! - 49-55 (in Czech)

Pilát A.: De varietate squamosa Strophariae aeruginosae: Stropharia aeruginosa (Curt. ex Fr.) Quél. var. calolepis Pilát - 56-58 (in Czech) - Abstract

Melzer V.: Russula exalbicans (Secr.) Melzer et Zvára in Čechoslovakia - 58-60 (in Czech) - Abstract

Svrček M. and Kubička J.: Some operculate Discomycetes from the vinicity of the pound „Dvořiště“ in Southern Bohemia - 61-77 (in Czech) - Abstract

Marvanová L.: On the collection of Myriostoma coliforme (Dicks. ex Pers.) Corda and other rare Gasteromycetes at Pohořelice in Moravia - 77-81 (in Czech) - Abstract

Macků J. and Skalník V.: Relatio specifica inter Boletum rubinum et Boletum impolitum - 81-86 (in Czech) - Abstract

Ottová-Svobodová V.: Die Bemerkungen zur Biologie des Pilzes Venturia inaequalis (Cooke) Winter in Bezug auf den Kampf gegen Apfelschorf - 86-93 (in Czech) - Abstract

Šebek S.: On the steppe mycoflora on the State Nature Reserve „Chroustov“ at Radim (Bohemia) - 93-97 (in Czech) - Abstract

Pilát A.: Ramaria subbotrytis (Coker) Corner in Bohemia - 98-99 (in Czech) - Abstract

Pilát A.: De forma palida Clavariae purporeae Fr. - 102-103 (in Czech) - Abstract

Wichanský E.: Coprinus insignis Peck - 104-107 (in Czech) - Abstract

Frágner P.: Cryptococcus Kützing emen. Vuillemin (Monographia generis) - 107-123 (in Czech)

Svrček M.: Christian Hendrik Persoon 1761-1836 - 124-126 (in Czech)

Zavřel H.: Tolyposporium bullatum Schröt. in vinicitate urbis Kroměříž, Moraviae - 126-128 (in Czech)

Literatura - 128-130 (in Czech)

back to content

issue 15(3), 1961

  full issue   (9.48MB)

Pouzar Z.: Hydnellum caeruleum (Hornem. ex Pers.) P. Karst. - 131-132 (in Czech) - Abstract

Veselý R. and Kubička J.: Coprinus cinereus (Schaff. ex Fr.) S. F. Gray - 133-134 (in Czech) - Abstract

Wichanský E.: Coprinus micacaeoides sp. nov. - 134-136 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: Stromatinia rapulum (Bull. ex Fr.) Boud. in Bohemia centralis - 137-140 (in Czech) - Abstract

Hejtmánek M.: Beitrag zur Ernährungsphysiologie des Microsporum nanum Fuentes 1956 - 141-149 (in Czech) - Abstract

Příhoda A.: Sporotrichum martinekii sp. n. sur les oeufs d`Apethymus braccatus (Gmelin) - 150-153 (in Czech) - Abstract

Skirgiełło A.: De la nécessité de la protection des champignons et des terrains respectifs(in French) - 153-158 - Abstract

Pieschel E.: Einige mykologische Erinnerungen aus Nordwest-Böhmen - 159-160 (in Czech) - Abstract

Kubíková J.: Endogone sp. in association with vesicular-arbuscular mycorrhiza of ash (Fraxinus excelsior L.) - 161-164 (in Czech) - Abstract

Schützner J.: Ad summam mycologiae peritiam educari oportet - 164-169 (in Czech)

Cejp K.: Fungous diseases of dahlias in Czechslovakia - 169-179 (in Czech) - Abstract

Kotlaba F.: Notes on the morphology of fruitbodies in the pore fungi ( Polyporales) - 180-190 (in Czech) - Abstract

Pilát A.: Clavariaceae in excursionibus Congressus Secundi Mycologorum Europaeorum in Cechoslovakiae lectae – 191 (in Czech)

Pilát A.: Cyphella friesii Crouan in Moravia – 191 (in Czech)

Literatura - 191-194 (in Czech)

back to content

issue 15(4), 1961

  full issue   (9.41MB)

Kreisel H.: Über Phellorinia herculeana (Pers.) Kreisel comb. nov. und ihr Vorkommen in Europa - 195-200Abstract

Svrček M.: Conocybe aberrans Kühner et Psathyrella panaeoloides R. Maire in Bohemia - 201-205 (in Czech) - Abstract

Herink J.: Etudes sur deux russules: Russula lilacea Quél. et Russula persicina Krombh. s. Melz. et Zv. - 206-210 (in Czech) - Abstract

Pilát A.: De Cortinario (Phlegmacio) subarquato Moser - 211-213 (in Czech) - Abstract

Pilát A.: De carposomatibus morchelloideis Tricholomatis gambosi (Fr.) Kummer - 213-217 (in Czech) - Abstract

Herink J.: Etudes sur les Lepioteae Fayod I. - 217-234 (in Czech) - Abstract

Voždová G.: K voprosu o golovnenych boleznjach kukuruzy v ČSSR - 235-246 (in Czech) - Abstract

Cejp K.: Two dangerous and noxious species of genus Phytophthora in Czechoslovakia – 246-252 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: Septuagenario Dr. E. Wichanský ad salutem! - 253-254 (in Czech)

Literatura - 256-258 (in Czech)

back to content

Česká Mykologie - volume 16

issue 16(1), 1962

  full issue   (9.02MB)

Novák J. B.: Octogenario Prof. Jaroslav Smolák, D.Sc. ad salutem! - 1-5 (in Czech)

Pilát A.: Clavaria zollingeri Lév. In Bohemia - 6-8 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: De genere Discocistella gen. nov. familiae Hyaloscyphacearum - 9-13 (in Czech) - Abstract

Varia – 13 (in Czech)

Šebek S.: A new find of Polyporus rhizophilus (Pat.) Sacc. in Bohemia - 14-18 (in Czech) - Abstract

Kříž K.: Zwei Pilzaustellungen in Mähren im Jahre 1961 - 19-22 (in Czech) - Abstract

Varia - 22

Cejp K.: Pythium megalacanthum de Bary - 23-26 (in Czech) - Abstract

Pilát A. and Fassatiová O.: Mutationes morfologicae in carposomatibus Tricholomatis imbricati (Fr.) Kumm. vi fungi parasitici Sporodinia grandis Link effectae - 27-28 (in Czech) - Abstract

Příhoda A.: Chromosporium sp. sur les pommes - 29-30 (in Czech) - Abstract

Průšová H.: Zur Frage der Kultivierung von Phytophthora infestans de Bary auf künstlichen Nährböden - 31-33 (in Czech) - Abstract

Wichanský E.: Nonnulae species, varietates atque formae rariores vel minus cognitae Myxomycetum annis 1957 usque 1960 in Čechoslovakia lectae - 34-43 (in Czech) - Abstract

Literatura – 43 (in Czech)

Urban Z.: Infektionsversuche mit Puccinia graminis Pers. in Böhmen. 2. - 44-55 - Abstract

Literatura – 55 (in Czech)

Petrlík Z. and Štys Z.: Methode der Laboratoriumskultivation der Hopfenperonospora (Peronoplasmospora humuli Miy. Et Tak.) auf den Hopfensetzlingen - 56-62 (in Czech) - Abstract

Literatura – 62 (in Czech)

Varia – 63-64 (in Czech)

back to content

issue 16(2), 1962

  full issue   (12.71MB)

Kříž K.: Sexagenario Dr. František Šmarda ad salutem! - 65-70 (in Czech)

Šmarda F.: Zur Ökologie der Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Secr. - 71-82 (in Czech) - Abstract

Pilát A. and Kocková-Kratochvílová A.: CarposomataAgarici xanthodermi Gen. fungo saccharomycetiformi Candida humicola (Daszewska) Diddens et Lodder infecta et deformata - 83-86 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: Discomycetes, qui in montibus Nízké Tatry, Slovakiae, excursione post Congressum Secundum Mycologorum Europaeorum procedente, tempore 5.-10. septembri 1960 collecti sunt - 87-114 (in Czech) - Abstract

Šmarda F.: Inocybe atripes Atk. – 114 (in Czech)

Svrček M.: Neottiella vivida (Nyl.) Dennis - 115-116Abstract

Wichanský E.: Badhamia affinis Rost. - 116

Pilát A. and Melzer V.: Nova localitas Russulae helodis Melzer in Bohemia - 117-118Abstract

Danko J.: Peronospora der Sojabohne - Peronospora manshurica (Naumoff) Sydow in der Slowakei - 119-122 (in Slovak) - Abstract

Hejtmánek M.: Über die sogenannte pleomorphe Degeneration der Dermatophyten - 123-127 (in Czech) - Abstract

Herink J.: Cortinarius malachius (Fr. ex Fr.) Fr. in Czechoslovakia - 128-139 (in Czech) - Abstract

Poner K.: De fructificatione Tubariae conspersae (Pesr. ex Fr.) Fayod in olla - 140-141 (in Czech)

Šmarda F. et J.: Vojtěch Vlach 1886-1961 – 142 (in Czech)

Urban Z.: II. Deutsche Mykologentagung - 143-144 (in Czech)

Kotlaba F. and Kříž K.: Excursio autumnalis mycologorum bohemoslovanicorum in silvas prope arcem Karlštejn - 144-146 (in Czech)

Literatura – 146 (in Czech)

back to content

issue 16(3), 1962

  full issue   (9.18MB)

Pilát A. and Kotlaba F.: In honour of the eightyfifth birthday of professor A. S. Bondarcev, D.Sc. - 147-154 (in Czech)

Cohortatio ad colaborationem distributionis macromycetum europaeorum explorandi causa - 155-160 (in Czech)

Svrček M.: Ad cognitionem Agaricalium nonnullorum bohemicorum additamenta - 161-172 (in Czech) - Abstract

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Agarics and Boleti (Agaricales) from the Dobročský Virgin Forest in Slovakia - 173-191 (in Czech) - Abstract

Kubička J.: Les résultans des recherches sur le genre Mycena S. F. Gray dans les montagnes Belanské Tatry en Tchécoslovaquie - 192-197 (in Czech) - Abstract

Cejp K. and Jechová V.: Subtropical species of the genus Phytophthora de Bary transported into Czechoslovakia on the fruits of southern origin: Phytophthora citrophthora (Sm. et Sm.) Leonian and P. citricola Sawada - 198-202 (in Czech) - Abstract

Literatura – 203-204 (in Czech)

Varia – 204-206 (in Czech)

back to content

issue 16(4), 1962

  full issue   (7.28MB)

Němec B.: Decem anni Academiae Scientiarum Čechoslovacae - 207-208 (in Czech)

Šmarda F.: Verlauf der Pilzsaison im Jahre 1961 - 209-213 (in Czech) - Abstract

Průšová H.: Methode der getrockenen tropfen der Fungizidensuspension (Ein Beitrag zur Vereinfachung der Prüfung von Fungizidenwirksamkeit) - 214-218Abstract

Varia – 218 (in Czech)

Herink J.: Studia Lepiotarum (trib. Lepioteae Fayod) Čechoslovakiae, pars II - 219-236 (in Czech) - Abstract

Králová-Křísová M.: Yeastlike micro-organism in milk and some liquid milk products - 237-244 (in Czech) - Abstract

Literatura – 245-251 (in Czech)

back to content

Česká Mykologie - volume 17

issue 17(1), 1963

  full issue   (8.12MB)

Černý A.: Inonotus andersonii (Ellis et Everhart) Černý comb. nov. - A new Polypore for Czechoslovakia - 1-8 (in Czech) - Abstract

Šmarda F.: Hypholoma coprinifacies (Roll.) Herink - von dem ökologischen Standpunkt aus - 9-11 (in Czech) - Abstract

Varia – 11 (in Czech)

Jechová V.: New species of the genus Nigrospora causing rots of southern fruits-Nigrospora maydis (Garov.) Jechová and N. vietnamensis Jechová - 12-20 (in Czech) - Abstract

Urban Z.: Uredo avenochloae, ein neuer Rostpilz auf Avenochloa pubescens - 21-26 (in Czech) - Abstract

Kotlaba F. and Pouzar Z.: A new genus of the Polypores - Pachykytospora gen. nov. - 27-34 (in Czech) - Abstract

Kubička J.: Les résultats des recherches sur le genre Mycena S. F. Gray dans les montagnes Belanské Tatry en Tchécoslovaquie - 35-42 (in Czech)

Kříž K.: Ramaria gracilis (Fr.) Quél. in Moravia - 43-44 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: Wynnella atrofusca (Beck) Svrček comb. nov. (cum tabula no. 48 color. impressa) - 45-46 (in Czech)

Cejp K.: A peculiar Myxomycete on moudly herbarium material - 47-48 (in Czech) - Abstract

Novacký A.: Conferencia tertia mycologorum Čechoslovakiae, Banská Štiavnica 4.-7.IX.1962 - 49-51 (in Czech)

Kříž K. and Šmarda F.: Mykologische Tage in Mähren im Jahre 1962 - 52-54 (in Czech) - Abstract

Literatura - 54-56 (in Czech)

back to content

issue 17(2), 1963

  full issue   (9.47MB)

Pilát A.: In honorem annorum sodalis Academiae Scientiarum Čechoslovacae Theophili Němecii nonaginta – 57 (in Czech)

Pilát A.: Cortinarius (Hydrocybe) bicolor Cooke in Čechoslovakia - 58-59 (in Czech) - Abstract

Svrček M. and Kubička J.: Deuxičme contribution ŕ la connaissance des Discomycčtes operculés de la region de l´étang „Dvořiště“ en Sud-Bohęme - 61-70 (in Czech) - Abstract

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Two rare arenicolous fungi in Czechoslovakia: Psathyrella ammophila (Dur. et Lév.) P. D. Orton and Sacrosphaera ammophila (Dur. et Mont.) Moesz - 71-76 (in Czech) - Abstract

Varia – 76 (in Czech)

Kubička J.: Les résultats des recherches sur le genre Mycena S. F. Gray dans les montagnes Belanské Tatry en Tchécoslovaquie - 77-88 (in Czech)

Pouzar Z.: Boletus aeruginascens Secr. (cum tabula no. 49 color. impressa) – 89 (in Czech)

Svrček M.: In honorem annorum MUDr. Jiří Kubička quinquaginta – 90 (in Czech)

Wichanský E.: The Czechoslovakian species of the genus Trichia (Myxomycetes) - 91-97 (in Czech) - Abstract

Benada J.: Einige Eigenschaften des orangeroten Pigmentes des Schneeschimmels - Fusarium nivale (Fr.) Ces. - und sein diagnostischer Wert - 98-101 (in Czech) - Abstract

Hejtmánková-Uhrová N.: Vergleichung der Assimilationsfähigkeiten des Trichophyton violaceum (Sab.) Bodin und der faviformen Morphose des Trichophyton gypseum Bodin - 102-108 (in Czech) - Abstract

Literatura - 109-112 (in Czech)

back to content

issue 17(3), 1963

  full issue   (8.86MB)

Cejp K. and Palmer J. T.: The genera Nidularia Fr. and Mycocalia J. T. Palmer in Czechoslovakia and Mycocalia sphagneti J. T. Palmer sp. nov. from England - 113-126 (in Czech) - Abstract

Šmarda F.: Beitrag zur Kartierung der Makromyceten in Europa am Beispiel des Xerocomus parasiticus (Bull. ex Fr.) Quél. in der Tschechoslovakei (mit Farbtafel no. 50) - 127-133 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: Les Ascomycčtes isolées du sol et du bois par la méthode de H. et S. Krzemieniewski - 134-140 (in Czech) - Abstract

Varia – 140 (in Czech)

Šmarda F.: Beitrag über gegenseitige Beziehungen der Pilze und des Makroklima im Jahre 1962 - 141-148 (in Czech) - Abstract

Varia – 148 (in Czech)

Vězda A.: Beitrag zur Kenntnis der flechtenbewohnenden Pilze aus der Tschechoslovakei I - 149-159 (in Czech) - Abstract

Příhoda A.: La coloration du bois en rouge - 160-162 (in Czech) - Abstract

Urban Z.: Traian Savulescu 1889-1963 – 163 (in Czech)

Kříž K.: In honorem annorum mycologi moravici Spytihněv Krejčí septuagintaquinque – 164(in Czech)

Literatura - 165-168 (in Czech)

back to content

issue 17(4), 1963

  full issue   (8.56MB)

Cejp K.: Sexagenario DrSc. Albert Pilát ad salutem - 169-173 (in Czech)

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Three noteworthy polypores of the Slovakian Carpathians - 174-185 (in Czech) - Abstract

Neuwirth F.: Anomalia, quae Morchellas imitatur, in superficie pilei Psathyrellae sp. - 186-187 (in Czech)

Svrček M.: Über einigen koprophilen Discomyceten (mit Farbtafel no. 51) - 188-192 (in Czech) - Abstract

Urban Z.: A new method for observing urediospore germ-pores and its use in the taxonomy of graminicolous rust species - 193-194 (in Czech) - Abstract

Hejtmánek M.: Trichophyton terreste Durie et Frey - Isolation des konidialen und perfekten Stadiums - 195-199 (in Czech) - Abstract

Tichý V.: Hundert Jahre von den Anfängen der wissenschaftlichen Forschung in der Physiologie der holzzerstörenden Pilze - 200-202 (in Czech) - Abstract

Kreisel H.: Ergänzungen und kritische Bemerkungen zur „Flora ČSR-Gasteromycetes“ – 203-206 - Abstract

Kříž K.: Octogenario František Neuwirth ad salutem - 207-209 (in Czech)

Kříž K.: Alois Procházka in memoriam - 210-211 (in Czech)

Literatura - 212-214 (in Czech)

back to content

Česká Mykologie - volume 18

issue 18(1), 1964

  full issue   (9.73MB)

Kotlaba F. and Pilát A.: The Third European Mycological Congress, Scotland 1963 - 1-6 (in Czech)

Šmarda F.: Beitrag zur mykozönologischen Charasteristik des pannonischen Gebietes in der Umgebung von Brno - 7-15 (in Czech) - Abstract

Pouzar Z.: Boletus aereus Bull. ex Fr. em Quél. in localitate nova regioni carsticae bohemicae „Český kras“ dictae lectus - 16-18 (in Czech)

Pilát A.: Cortinarius violaceus (L. ex Fr.) Fr. in Čechoslovakia (cum tab. 52) - 19-23 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: Micromphale inodorum (Pat.) Svr. In Bohemia – 24-28 (in Czech) - Abstract

Kocková-Kratochvílová A.: Beitrag zur Ökologie der hefeartigen Mikroorganismen aus Pflanzenblüten - 29-35(in Slovak) - Abstract

Cejp K.: Two species of the genus Pythium Pringsh. new for Czechoslovakia: Pythium aphanidermatum (Eds.) Fitz. and P. monosporum Pringsh. - 36-41 (in Czech) - Abstract

Pilát A.: Prof. K. Lohwag annorum quinquaginta ad salutem! – 41 (in Czech)

Nováková-Pfeiferová J.: Beitrag zur Kenntnis der Peronospora manshurica in der Tschechoslowakei - 42-47 (in Czech) - Abstract

Hanušová M.: Production of conidia by Venturia inaequalis (Cke.) Wint. in arteficial culture - 48-52 (in Czech) - Abstract

Varia – 52 (in Czech)

Zavřel H.: Ustilaginales rariores e vicinitate urbis Kroměříž (Morava centralis) - 53-54 (in Czech)

Wichanský E.: Myxomycetum species rariores vel minus cognitae in Bohemia et Moravia - 55-59 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: Physarum aurantium Bull. ex Fr. in localitatibus duabus novis in Bohemia meridionali inventum – 59 (in Czech)

Varia – 60-61 (in Czech)

Literatura – 62-64 (in Czech)

back to content

issue 18(2), 1964

  full issue   (10.06MB)

Kotlaba F. and Pouzar Z.: A study of Tyromyces pannocinctus (Romell) comb. nov. - 65-76 (in Czech) - Abstract

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Ad distributionem Pani suavissimi in Czechoslovakia additamentum – 76 (in Czech)

Pilát A.: De distributione geographica Cortinarii pholidei (Fr. ex Fr.) Fr. in Čechoslovakia (cum tab. 53) - 77-81 (in Czech) - Abstract

Cejp K. and Milko A. A.: Genera of the Eurotiaceae with 32 ascospores-I. Westerdykella - 82-84 (in Czech) - Abstract

Skalický V.: Bemerkungen zur Biologie einiger Frühjahrspilze der Familie Peronosporaceae - 85-90 (in Czech) - Abstract

Kocková-Kratochvílová A., Petrovová T., Šandula J. and Hronská L.: Ein Beitrag zur Ökologie der hefeartigen Mikroorganismen. Die hefeartigen Mikroorganismen auf der Oberfläche der höheren Pilze aus dem Urwald von Dobroč - 91-98 (in Slovak) - Abstract

Příhoda A.: Verticillium heterocladum Penz., parasite des larves de Cécidiomyides - 99-101 (in Czech) - Abstract

Fassatiová O.: Notes on Humicola Traaen - 102-108 (in Czech) - Abstract

Pilát A.: Prof. R. Ciferri in memoriam – 108 (in Czech)

Šebek S.: Die Bauchpilze des Sanddünengebietes im böhmischen Zentral-Elbetalgebeit - 109-116 (in Czech) - Abstract

Buchníček J.: Variability of the respiration of Trichophyton mentagrophytes var.interdigitale - 117-121 (in Czech)

Kotlaba F. and Pouzar Z.: De Inocybe patouillardii Bres. in regione carstica Slovakiae „Slovenský kras“ dicta – 122 (in Czech)

Kotlaba F. and Pouzar Z.: De localitate nova gasteromycetis rari Battarreae phalloidis in Moravia – 123 (in Czech)

Pilát A.: In honorem annorum Rudolphi Veselýi octoginta - 124-125 (in Czech)

Urban Z.: Ernst Gäumann: 1893-1963 - 125-126 (in Czech)

Literatura – 127-128

back to content

issue 18(3), 1964

  full issue   (10.43MB)

Kříž K.: Die Verbreitung des Nördlichen Zinnoberschwammes, Pycnoporus cinnabarinus (Jacq. ex Fr.) Karst., in der Tschechoslowakei; ein weiterer Beitrag zur Kartierung der Makromyceten in Europa - 129-143 (in Czech) - Abstract

Arnold G.: Über eine Hypomyzetazee, Hypomyces odoratus Arnold sp. nov. - 144-146 (in Czech) - Abstract

Pouzar Z.: Stereum subtomentosum sp. nov. and its taxonomic relations - 147-156 (in Czech) - Abstract

Svrček M. and Kubička J.: Fungi from the Žofínský Virgin Forest in the Novohradské mountains (Southern Bohemia) - 157-179 (in Czech) - Abstract

Cejp K.: Tilachlidium tomentosum (Schrad.) Lindau, a parasite of slime moulds in Bohemia - 180-182 (in Czech) - Abstract

Kříž K.: Jan Macků (21.V.1881-13.III.1964) in memoriam - 183-184 (in Czech)

Nožička J.: The life and basic works of the Moravian mycologists Gustav Niessl - 185-188 (in Czech)

Jančařík V. and Samek V.: Pay attention to Armillaria – 189-190 (in Czech)

Kotlaba F.: Arbeitstagung der AG Mykologie (Sektion Mikrobiologie) der Biologischen Gesellschaft der DDR in Halle 29.II.-1.III.1964 – 191 (in Czech)

Literatura – 192 (in Czech)

back to content

issue 18(4), 1964

  full issue   (9.03MB)

Herink J.: Etude sur le Xerocomus moravicus (Vacek) Herink (tab. 54) - 193-203 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: Leptonia lepidissima sp. nov. - 204-206 (in Czech) - Abstract

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Tyromyces gloeocystidiatus Kotl. et Pouz. sp. nov. - a name for an old polypore - 207-218 (in Czech) - Abstract

Šmarda F.: Inocybe patouillardi Bres. als Indikator - 219-220 (in Czech) - Abstract

Kubička J.: Auftreten kartographisch erfasster Pilzarten in der Tatra - 221-225 (in Czech) - Abstract

Jechová V.: Contribution towards the knowledge of Septoria digitalis Pass. - 226-231 (in Czech) - Abstract

Pešek F.: Preliminary report on autoradiographical investigations into the occurrence of natural radioactive substances in fungal fruitbodies - 232-233 (in Czech) - Abstract

Kotlaba F.: Aliquot notulae ad definitionem generum macromycetum - 234-235 (in Czech)

Wichanský E.: Didymium macrospermum Rost. - 236-237 (in Czech) - Abstract

Kotlaba F. and Pouzar Z.: De distributione Micromphalidis foetidae in Slovakia - 238-239 (in Czech)

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Localitates novae Clavicoronae pyxidatae in Slovakia - 240-241 (in Czech)

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Pluteus umbrosus (Pers. ex Fr.) Kumm. in Slovakia lectus est - 241-242 (in Czech)

Svrček M.: Anthurus archeri (Berk.) E. Fischer in Bohemia meridionali – 243(in Czech)

Svrček M.: Octospora libussae Svr. et Kub. In Anglia et Czechoslovakia – 244(in Czech)

Varia – 245-247 (in Slovak)

Literatura – 247 (in Czech)

back to content

Česká Mykologie - volume 19

issue 19(1), 1965

  full issue   (10.28MB)

Pilát A.: Pleuroti serotini (Pers. in Hofman ex Fr.) Kummer distributio geographica in Czechoslovakia (tab. 55) - 1-8 (in Czech) - Abstract

Pilát A.: Amylocystis lapponica (Romell) Bond. et Sing. (tab. 56) - 9-10 (in Czech)

Šmarda F.: Mykozönologischer Vergleich der Kiefernforsten auf Flugsanden des beckens Dolnomoravský úval in Südmähren mit denen der Tiefebene Záhorská nížina in der westlichen Slowakei - 11-20 (in Czech) - Abstract

Kotlaba F.: The boreal polypore Phellinus ferrugineofuscus (P. karst.) Bourd. collected in Czechoslovakia - 21-30 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: Clavis analytica generum europaeorum Discomycetum. I. Pezizales - 31-42 (in Czech)

Novacký A.: Dwarf bunt on rye in Czechoslovakia – 42 (in Slovak)

Svrček M.: Agaricales from Bohemia. I. - 43-51 (in Czech) - Abstract

Pilát A.: Agarici deylii Pilát nova localitas in Bohemia – 52 (in Czech) - Abstract

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Further finds of Pleurotus calyptratus (Lindbl. in Fr.) Sacc. in Czechoslovakia - 53-56 (in Czech) - Abstract

Varia – 56 (in Czech)

Jechová V.: Some fungal parasits of Digitalis lanata Ehrh. - 57-63 (in Czech) - Abstract

Varia – 64-66 (in Slovak)

Varia – 66-68 (in Czech)

back to content

issue 19(2), 1965

  full issue   (9.61MB)

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Spongipellis litschaueri Lohwag and Tyromyces kmetii (Bres.) Bond. et Sing., two rare polypores in Czechoslovakia - 69-78 (in Czech) - Abstract

Kotlaba F.: Lenzites betulina (L. ex Fr.) Fr. (cum tab. 57) - 79-82(in Czech) - Abstract

Nezbeda E.: Successus in sanatione intoxicationum Amanita phalloide in Čechoslovakia effectis vi acidi thiooctici - 83-84 (in Czech)

Svrček M.: Über den gegenwärtigen Stand der mykofloristischen Durchforschung der Tschechoslowakei - 85-99 (in Czech) - Abstract

Pilát A.: Leucopaxillus alboalutaceus (Möller) Möller in Bohemia - 100-101(in Czech) - Abstract

Pilát A.: Bondarzewia montana (Quél.) Sing. in urbe Praga lecta est - 102-103 (in Czech) - Abstract

Fassatiová O.: Studies on the variability of Penicillium albidum Sopp emend. Fassatiová and the development of the conidia - 104-110 (in Czech) - Abstract

Frágner P.: Die mykostatische Wirkung von Trichophyton rubrum auf Kryptokokken - 111-113 (in Czech) - Abstract

Varia – 113 (in Czech)

Kocková-Kratochvílová A., Šmarda F. and Pokorná M.: Ein Beitrag zur Ökologie der hefeartigen Mikroorganismen. Die hefeartigen Mikroorganismen auf der oberfläche der höheren Pilze aus dem Böhmisch-Mährischen Höhenzug und aus dem Brünner Bergland in Mähren - 114-120 (in Slovak) - Abstract

Novacký A. and Macko V.: Some notes on the relationship of Tilletia secalis and Tilletia controversa - 121-122 (in Slovak) - Abstract

Varia – 123-126 (in Czech)

Kříž K.: Expositio fungorum in Nové Město in Moravia, 1964 - 127-128 (in Czech)

Literatura – 129-132(in Czech)

back to content

issue 19(3), 1965

  full issue   (10.53MB)

Pilát A., Blattný C. and Kalandra A.: Progressus mycologiae et phytopathologiae in Czechoslovakia liberata - 133-141 (in Czech)

Herink J.: Tricholoma focale (Fries) Ricken (cum tab. 58) - 142-154 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: Über den gegenwärtigen Stand der mykofloristischen Durchforschung der Tschechoslowakei - 155-174 (in Czech)

Příhoda A.: Essai expérimental d’une protection biologique du bois dans les mines - 175-179(in Czech) - Abstract

Pilát A.: Pulveroboletus lignicola (Kallenbach) comb. nov. In Silva Gabreta, Bohemiae - 180-181 (in Czech) - Abstract

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Lentinellus ursinus (Fr.) Kühn. in Czechoslovakia - 182-186 (in Czech) - Abstract

Šmarda F.: Battarrea phalloides (Dicks.) ex Pers. in Slovakia primum lecta est – 186(in Czech)

Bartoš P. and Klír O.: Goldhafer - Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.- als Wirt des Haferflugbrandes - Ustilago avenae (Pers.) Jens. - 187-191 (in Czech) - Abstract

Pilát A.: Dr. Ernö Nánay 1896-1964 – 192 (in Czech)

Špaček J.: Doc. Dr. Jan Šmarda sexaginta ad salutem - 193-194 (in Czech)

Šmarda F.: Rhodophyllus (Entoloma) saundersii (Fr.) Romagn. in Moravia lectus est – 194 (in Czech)

Literatura – 195-196 (in Czech)

back to content

issue 19(4), 1965

  full issue   (8.57MB)

Herink J.: Der Riesen-Ritterling, Tricholoma colossus (fr.) Quél. In der Tschechoslowakei (tab. 59) - 197-200 (in Czech)

Weiser J.: Notes on two new species of the genus Tarichium Cohn (Entomophthoraceae) - 201-204 -Abstract

Moser-Rohrhofer M.: Der Anteil des Pilzes und der Alge am Aufbau der Gallerte von Collema - 205-211 - Abstract

Svrček M. and Kubička J.: Fimaria porcina sp. nov. (Discomycetes) - 212-215 (in Czech) - Abstract

Pilát A.: Calocybe georgii var. aromatica (Roques) in Bohemia lecta est – 215 (in Czech)

Cejp K.: New or less known species of the genus Phyllosticta Pers. - 216-222 (in Czech) - Abstract

Fassatiová O.: Über die Variabilität der imperfekten Art Chrysosporium pannorum (Link) Hughes - 223-225 (in Czech) - Abstract

Kunert J.: Neue keratinophile Pilze in der ČSSR - 226-229 (in Czech) - Abstract

Semerdžieva M.: Kultivierungen und morphologische Untersuchungen einiger Pilze der Familie Agaricaceae in vitro - 230-239 (in Czech) - Abstract

Societas Bohemoslovaciae pro scientia mycologica. Index sodalium definitus die tricesimo primo mensis Mai 1965 - 240-245 (in Czech)

Varia – 246-248 (in Czech)

back to content

Česká Mykologie - volume 20

issue 20(1), 1966

  full issue   (9.28MB)

Pouzar Z.: Two interesting species of the family Boletaceae: Boletus truncatus and Boletus subtomentosus var. leguei (tab. 60) - 1-7 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: Species novae Discomycetum e Cechoslovakia - 8-17 (in Czech) Abstract

Pouzar Z.: Micromphale carneo-pallidum spec. nov., a new steppe fungus similar to Marasmius oreades - 18-24 (in Czech) Abstract

Pilát A.: De varietate Amanitae phalloidis cum annulo distincte striato (var. moravecii var. n.) - 25-26 (in Czech)

Frágner P.: Trichophyton rubrum (Cast.) Sabouraud var. nigricans var. nova - 27-28 (in Czech) Abstract

Svrček M.: Addenda ad distributionem Melanogasteris tuberiformis Corda in Bohemia centrali - 28 (in Czech)

Cejp K.: On the several species of the order Nidulariales - 29 (in Czech)

Szemere L.: Leucopaxillus rhodoleucus (Romell) Kühner - 30-31

Wichanský E.: Coprinus velox God. ap. Gill. (sensu Lange) in Böhmen - 32-33 (in Czech) - Abstract

Hlůza B.: Beitrag zur Ökologie des Hypholoma coprinifacies (Roll.) Herink - 34-37 (in Czech) - Abstract

Urban Z.: On the taxonomy of Puccinia recondita Rob. ex Desm. s. l. - 38-44 Abstract

Kotýnková-Sychrová E.: themycoflora of bark-beetle galleries in Czechoslovakia - 45-53 (in Czech) Abstract

Sobotka A. and Sobotková M.: A contribution to the relations of the growth of fruiting bodies of some Hymenomycetes and of the ecological factors - 54-61 (in Czech) - Abstract

Wichanský E.: Physarum rubiginosum Fr. - 61 (in Czech)

Literature - 62-64 (in Czech)

back to content

issue 20(2), 1966

  full issue   (10.26MB)

Pilát A.: De specie nova generisLeucopaxillus Bours.: L. pseudogambosus sp. nov. - 65-68 Abstract

Svrček M.: A revision of some genera of Agaricales described by J. Velenovský - 69-74 Abstract

Neuwirth F.: Carposoma anomalum morchellaeforme speciei Cortinarius (Inoloma) traganus (Fr.) Fr. describitur.-Commentario de speciebus anomalis in genere Cortinarius hucusque cognitis adiungitur - 75-80 (in Czech) Abstract

Číha M. J.: Calocybe georgii var. aromatica (Roques) Pilát - 80 (in Czech) Abstract

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Buglossosporus gen. nov.-A new Genus of Polypores (tab. 61) - 81-89 (in Czech) Abstract

Černý A.: Phaeolus croceus (Pers. ex Fr.) Pat. - A New Polypore for Czechoslovakia - 90-96 (in Czech) Abstract

Kotlaba F. and Pouzar Z.: What isPolyporus acanthoides Bull. sensu Velenovský?- with Notes on theSystematic position of Polyporus croceus (Pers.) ex Fr. - 97-104 (in Czech) Abstract

Petrlík Z. and Štys Z.: Der Einfluss der Temperatur auf das Ausschwärmen der Zoosporen, Infektion und infektionszeit der Hopfenperonospora (Peronoplasmopara humuli Miy. et Tak.) - 105-110 - Abstract

Varia - 110 (in Czech)

Pilát A.: In bonorem annorum mycologi Josephi Herink, medicinae universalis doctoris, quinquaginta - 111-116 (in Czech)

Mayer S. and Petrovšek V.: Vojtech Lindtnern 15.VI.1904-26.VIII.1965 in memoriam - 117-119 (in Czech)

Kříž K. and Šmarda F.: Dauer-Pilzausstellung in Brno - 120-124 (in Czech)

Varia - 124 (in Czech)

Kotlaba F.: Excursio autumnalis mycologorum bohemoslovenicorum in silvas prope arcem Karlštejn anno 1965 - 125-127 (in Czech)

Varia - 128 -129(in Czech)

Literature - 129-131 (in Czech)

back to content

issue 20(3), 1966

  full issue   (10.44MB)

Pilát A.: Academiae sodali Theoptilo Němec in memoriam - 133-134 (in Czech)

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Haasiella, a new Agaric genus and H. splendidissima sp. nov. (tab. 62) - 135-140 - Abstract

Svrček M.: Agaricales in Böhmen. II. - 141-150 - Abstract

Schaefer Z.: Lactarii čechoslovaci rariores vel novi. VIII. - 151-159 (in Czech) Abstract

Cejp K. and Milko A. A.: Genus Pseudogymnoascus Raillo (Gymnoascaqceae) - 160-163 Abstract

Kříž K.: Ergebnisse der Kartierung des Strobilomyces floccopus und des Porphyrellus pseudoscaber in der ČSSR - 164-170 Abstract

Pouzar Z.: Studies in thetaxomomy of the Polypores I. - 171-177 Abstract

Kubička J.: Vier Vergiftungsfälle durch Gyromitra - 178-181 (in Czech) Abstract

Frágner P. and Múčka V.: Rubronigrin, new antibiotic substance from Trichophyton rubrum var. nigricans - 182-183 (in Czech) Abstract

Kotlaba F.: What is Polyporus sorbi Velenovský? - 184-188 (in Czech) Abstract

Wichanský E.: The Czechoslovakian species of the genus Hemitricha (Myxomycetes) - 189-198 (in Czech) Abstract

Cejp K.: Century jubilee of thebirthday of the late Prof. Dr. F. Bubák - 199-202 (in Czech)

Corrections - 202 (in Czech)

Varia - 202 (in Czech)

Jedlička V.: Prof. Jan Bubník in memoriam - 203-204 (in Czech)

Literature - 204 (in Czech)

back to content

issue 20(4), 1966

  full issue   (8.2MB)

Cejp K.: The occurrence of some Phyllostictas on ornamental plants and shrubs. II. - 205-214 Abstract

Blattný C.: Viröse Mikrokefalie bei Laccaria sp. und weiter Pilzarten - 215 Abstract

Blattný C.: Hoplothrips pedicularius (Haliday) auf Fruchtkörpern von Stereum purpureum - 216 - Abstract

Pouzar Z.: Scytinostroma hemidichophyticum Pouz. spec. nov. a new species of resupinate Hymenomycetes - 217-220 - Abstract

Málek J.: Zur Verbreitung des Hallimasches - Armillaria mellea (Vahl. ex Fr.) Kumm. - und der Rotfäule in den Waldtypengruppen - 221-225 Abstract

Svrček M.: Über den ersten Fund von Verpatinia calthicola Whetzel in der Tschechoslowakei - 226-228 (in Czech) Abstract

Kotlaba F.: Distribution of Leucopaxillus gentianeus (Quél.) comb. nov. in Czechoslovakia and notes on its nomenclature - 229-236 (in Czech) Abstract

Šebek S.: Stachelschuppinger Wulstling - Amanita echinocephala (Vitt.) Quél. - im Mittellbegebiet gefunden - 237-241 (in Czech) Abstract

Varia - 242 (in Czech)

Pouzar Z.: Sextagenario Ing. Z. Schaeferi ad salutem! - 244-247 (in Czech)

Varia - 248 (in Czech)

Societas Bohemoslovaciae pro scientia mycologica - 249, 250, 251 (in Czech)

Literature - 252-255 (in Czech)

Corrections - 256

back to content

Česká Mykologie - volume 21

issue 21(1), 1967

  full issue   (8.96MB)

Herink J. and Kotlaba F.: Distributio Tricholomatis pardini in Čechoslovakia et notula de eius nomone correcto - 1-11 (in Czech) - Abstract

Urban Z.: The taxonomy of some European graminicolous rusts - 12-16 - Abstract

Nečásek J.: The production of sterile fruit bodies in Coprinus sterquilinus Fr. - 17-23 (in Czech) - Abstract

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Distributio Lentini degeneris Kalchbr. in Fr. in Čechoslovakia (tab. 63) - 24-28 (in Czech) - Abstract

Pilát A.: Crepidotus microsporus (Karst. ss. Romell) Pilát in Bohemia - 29-30 - Abstract

Svrček M.: Galactinia gerardii (Cooke) Svr. in Čechoslovakia - 31-32 (in Czech) - Abstract

Kreisel H. and Lazebníček J.: Weissgezähnelter Träuschling - Stropharia albocrenulata (Peck) Kreisel-in der Tschechoslowakei gefunden - 33-39 (in Czech) - Abstract

Janitor A.: Der Einfluss einiger organischer Stoffe auf die Keimung von Konidien des PilzesErysiphe graminis f. sp. hordei Marchal - 40-44 (in Slovak) - Abstract

Funfálek A.: Fungi cultivated in submersion cultures - 45-47 (in Czech)

Pilát A.: In honorem annorum Doctoris Francisci Petrak octoginta - 48-49 (in Czech)

Urban Z.: In honorem annorum Doctoris Ivar Jorstad octoginta - 49-50 (in Czech)

Pilát A.: Septagenario prof. Viktor Jedlička ad salutem! - 51-52 (in Czech)

Kotlaba F.: Excursio autumnalis mycologorum bohemoslovenicorum in silvas prope arcem Karlštejn ano 1966 - 52-53 (in Czech)

Kotlaba F. and Lazebníček J.: theFourth European Mycological Congress, Poland 1966 - 54-59 (in Czech)

Litterae - 60 (in Czech)

back to content

issue 21(2), 1967

  full issue   (11.06MB)

Pilát A.: Boletus carpinicola species nova e proxima affinitate Boleti edulis Bull. ex Fr. - 61-63 - Abstract

Svrček M.: Species novae generis Dasyscyphus S. F. Gray (Discomycetes) e montibus Tatry, Slovakiae - 64-68 - Abstract

Pouzar Z. and Jechová V.: Botryobasidium robustior spec. nov., a perfect state of Oidium rubiginosum (Fr.) linder - 69-73 - Abstract

Moravec J.: Additamentum ad cognitionen generum Verpa Swatz ex Pers. et Ptychoverpa Boud. - 74-77 (in Czech) - Abstract

Litterae - 77 (in Czech)

Fassatiová O.: Notes on the genusHumicola Traaen. II. - 78-89 - Abstract

Benada J.: The dependence on the pH of the host tissue for the production of Uredia and Telia in Uramyces pisi (Pers.) de Bary - 90-91 - Abstract

Šmarda F.: Die Häufigkeit des Vorkommens von Pilzen in Beziehung zu den Mondphasen - 92-97 (in Czech) - Abstract

Lazebníček J.: Phallogaster saccatus Morg. found for the second time in Czechoslovakia - 98-109 - Abstract

Litterae - 109 (in Czech)

Dermek A.: Leccinum scabrum (Bull. ex Fr.) S. F. Gray f. chioneum (Fr.) Vasilk. In West Slovakia (tab. 64) - 110-111 (in Slovak) - Abstract

Litterae - 111 (in Czech)

Kuthan J. and Veselský J.: Mutinus ravenelii (Berk. et Curt.) E. Fischer in Cechoslovakia - 112-116 (in Czech) - Abstract

Kotlaba F.: Xylobolus frustulatus (Pers. ex Fr.) P. Karst. in Bohemia - 117-119 (in Czech) - Abstract

Pilát A.: Agaricus maskae Pilát 1954 in Bohemia - 120-121 (in Czech) - Abstract

Litterae - 121 (in Czech)

Pilát A.: Ramaria crispula (Fr.) Quél. in Czechoslovakia - 122-125 (in Czech) - Abstract

Litterae - 125 (in Czech)

Kotlaba F.: In memoriam Rudolf Veselý (16. 4. 1884-3. 11. 1966) - 126-127 (in Czech)

Kříž K.: Good mycological tradition of Muzeum Vysočiny in Jihlava - 128-129 (in Czech)

Kocková-Kratochvílová A.: International yeast symposium - 129-131 (in Slovak)

Litterae - 131-132 (in Czech)

back to content

issue 21(3), 1967

  full issue   (8.86MB)

Pilát A.: Ad septuagesimum diem natalem Cztiboris Blattnýi - 133-135 (in Czech)

Pilát A. and Svrček M.: Revisio specierum sectionis Herbicolae Pil. et Svr. generis Coprinus (Pers. ex) S. F. Gray - 136-145 - Abstract

Svrček M.: Species novae Discomycetum (Helotiales) e montibus Belanské Tatry, Slovakiae - 146-150 - Abstract

Svrček M. and Kubička J.: Poloniodiscus fischeri, gen. nov. et sp. nov. Discomycetum - 151-155 (in Czech) - Abstract

Correction - 155

Fassatiová O.: Paecilomyces baarnense sp. nov. - 156-158 - Abstract

Neuwirth F.: Singularis casus fasciationis in carposomate Tricholomatis conglobati Vitt. sensu Velenovský - 159-163 - Abstract

Lazebníček J.: Die Verbreitung von Boletus aereus bull. ex Fr. em. Quél. in der Tschechoslowakei (tab. 65) - 164-176 (in Czech) - Abstract

Mišíková S.: Experiments with the cultivation of the fungus Sorosporella uvella (Kras.) Giard in a liquid medium - 177-184 - Abstract

Janitor A.: Inhibierende Wirkung von Extrakten und dichten Suspensionen von Konidien des Pilzes Erysiphe graminis f. sp. hordei Marchal auf deren eigene Keimung - 185-191 (in Slovak) - Abstract

Řehořek V.: Six new habitats of Geastrum melanocephalum (Čerň.) V. J. Staněk in Slovakia - 192-194 (in Czech) - Abstract

Hlůza B. and Řihošek B.: Ladislav Rychtera 1922-1967 - 195 (in Czech)

Pilát A.: Sunt Tremellae affines fungis saccharomycetiformibus generis Cryptococcus? - 196 (in Czech)

Litterae - 196-200 (in Czech)

back to content

issue 21(4), 1967

  full issue   (8.8MB)

Šašek V.: Meeting with Soviet mycologists - 201-204 (in Czech)

Pouzar Z.: Studies in the taxonomy of the Polypores. III. - 205-212 - Abstract

Cejp K. and Dolejš K.: Rare species of the genus Septoria from Czechoslovakia - 213-219 - Abstract

Urban Z.: - On two Central Asiatic rust fungi - 220-222 - Abstract

Pilát A.: Phlegmacium corruscans (Fr.) Moser in Bohemia - 223-224 - Abstract

Svrček M.: Russula cremeoavellanea Sing. und R. decipiens (Sing.) Kühn. Et Romagn., zwei seltene in Böhmen gefundene Russula-Arten - 225-231 (in Czech) - Abstract

Kubička J.: Ergebnisse der Kartierung der Mycena crocata in der ČSSR - 232-238 (in Czech) - Abstract

Moravec J.: Contribution to the classification of Sepultaria speluncarum (Velen.)Svr. - 239-241 (in Czech) - Abstract

Petrlík Z. and Štys Z.: Der Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf die Bildung der Zoosporangien und auf das Ausschwärmen der Zoosporen der Hopfenperonospora - Peronoplasmopara humuli Miy. et Tak. - 242-246 - Abstract

Herink J. and Šmarda F.: Sexagenario Ing. K. Kříž ad salutem - 247-250 (in Czech)

Pilát A.: František Fechtner 1883-1967 - 251-252 (in Czech)

Societas Bohemoslovaca pro scientia mycologica - 253-255 (in Czech)

Litterae - 256-260 (in Czech)

back to content

Česká Mykologie - volume 22

issue 22(1), 1968

  full issue   (11.62MB)

Černý A.: Phellinus pilatii sp. nov., ein sehr schädlicher Parasit an Populus alba L. und Populus canescens Smith - 1-13 - Abstract

Litterae (reviews) - 13 (in Czech)

Schaefer Z.: Lactarii cechoslovaci rariores vel novi. IX. - 14-19 (in Czech) - Abstract

Pouzar Z.: Notes on some of our species of the genus Lactarius II. - 20-23 - Abstract

Kotlaba F.: Phellinus pouzarii sp. nov. - 24-31 - Abstract

Moravec J.: A study concerning a better recognition of operculate discomycetes of the genusCheilymenia Boud. - 32-41 (in Czech) - Abstract

Litterae (reviews) - 41 (in Czech)

Pilát A. and Svrček M.: Verpa bohemica var. pallida Pil. et Svr. var. nov. (tab. 67) - 42 - Abstract

Jurášek L., Sopko R. and Váradi J.: Decomposition of beech wood and holocellulose by supernatants of stationary cultures of wood-destroying fungi - 43-49 - Abstract

Šašek V. and Musílek V.: Antibiotic activity of mycorrhizal Basidiomycetes and their relation to thehost-plant parasites - 50-55 - Abstract

Kunert J. and Otčenášek M.: Perfect states of Dermatophytes - 56-67 - Abstract

Frágner P. and Maňák J.: Absidia corymbifera in der trepanationshöle nach tympanoplastischer Operation - 68-76 - Abstract

Litterae (reviews) - 79-80 (in Czech)

back to content

issue 22(2), 1968

  full issue   (11.91MB)

Pilát A.: De Agarico velenovskyi sp. nov. [=Agaricus meleagris var. nigricans (Velen?) Pilát 1951] - 81-86 - Abstract

Litterae (reviews) - 86 (in Czech)

Svrček M. and Moravec J.: Helvella (Leptopodia) branzeziana sp. nov., eine neue Spezies aus Böhmen - 87-89 - Abstract

Svrček M.: Galactinia moravecii sp. nov., eine neue Art aus der Tschechioslowakei - 90-92 - Abstract

Litterae (reviews) - 92 (in Czech)

Pilát A.: Adnotationes ad oecologiam Mycenae megasporae Kauffm - 93-94 (in Czech) - Abstract

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Leucopaxillus lepistoides (R. Maire) Sing. in Czechoslovakia - 95-104 (in Czech) - Abstract

Pilát A.: De collecto novo Leucopaxilli alboalutacei (Möller) Möller in Bohemia - 105 - Abstract

Dermek A.: A contribution toward a mycoflora of the Boletaceae of Záhorská nížina and theenvirons of Bratislava (tab. 68) - 106-111 (in Slovak) - Abstract

Litterae (reviews) - 111 (in Czech)

Frágner P. and Kvičera J.: Candida albicans non-forming chlamydospores - 112-113 (in Czech) - Abstract

Litterae (reviews) - 113 (in Czech)

Šmarda F.: Kriterien der soziologischen Bewertung der Pilze - 114-120 - Abstract

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Tyromyces balsameus (Peck) Murrill in Bohemia - 121-128 (in Czech) - Abstract

Wichanský E.: The Czechoslovakian species of the genus Arcyria (Myxomycetes) - 129-145 (in Czech) - Abstract

Kotlaba F.: Excursio autumnalis mycologorum bohemoslovenicorum in silvam Kersko dictam anno 1967 - 146-148 (in Czech)

Pilát A.: Theophilus Klika - Ad centesimum anniversarium diei natalis Gasteromycetum Bohemicorum scrutatoris - 149-151 (in Czech)

Pilát A.: Ad 150. anniversarium diem natalem Frederici Augusti Hazslinszkyi - 152-154 (in Czech)

Kříž K.: Centesimum anniversarium diei natalis sculptoris figurarum fungorum Josephi Rulíšek - 155-157 (in Czech)

Šmarda F.: In memoriam MUDr. Karel Brychta - 158-159 (in Czech)

Litterae (reviews) - 159-160 (in Czech)

Correction - 160

back to content

issue 22(3), 1968

  full issue   (11.18MB)

Blattný C. and Králík O.: A virus disease of Laccaria laccata (Scop. ex Fr.) Cooke and some other fungi - 161-166 - Abstract

Pilát A.: Boletus gabretae sp. nov. bohemica ex affinitate Boleti junquillei (Quél.) Boud. (tab. 69) - 167-170 - Abstract

Pilát A.: Pluteus dianae sp. nov. bohemica subsectionis Depauperati Lange - 171-173 - Abstract

Kotlaba F.: Phellinus tricolor (Bres.) comb. nov., a tropical relative of Phellinus pilatii Černý - 174-179 - Abstract

Svrček M. and Kubička J.: Beitragzur Kenntnis der operculaten Discomyceten des Gebirges Jeseníky (Hochgesenke) in der Tschechoslowakei - 180-185 - Abstract

Cejp K.: Contribution to the knowledge of the species of the genus Ascochyta Lib. from Western Bohemia - 186-188 (in Czech) - Abstract

Kubičková L.: Scutellinia lusatiae (Cooke) Kuntze januario lecta - 188 (in Czech)

Tortić M.: Fungus collections in the Pinus peuce forests in the Pelister National Park (Macedonia, Jugoslavia) - 189-201 - Abstract

Frágner P.: Epidermophyton floccosum (Harz) Langeron et Milochevitch var. nigricans, var. nova - 202-205 (in Czech) - Abstract

Urban Z. and Gjaerum H. B.: Inoculation experiments with Puccinia bromina var. paucipora in 1967 - 206-211 - Abstract

Moravec J.: Some operculate discomycetes found during the winter months 1966 and 1967, in the district Mladá Boleslav - 212-216 (in Czech) - Abstract

Moravec J.: Further localities for Galactinia gerardii (Cooke) Svr. in Czechoslovakia - 217-219 (in Czech) - Abstract

Krejzová R. and Weiser J.: Stigmatomyces limnophorae Thaxter 1901 (Ascomycetes, Laboulbeniales), a new fungus for Cuba with remarks to its morphology - 220-224 - Abstract

Samšiková A.: Fund des Pilzes Dimeromyces falcatus Paoli (Laboulbeniales) auf einem neuen Wirt - 225-228 (in Czech) - Abstract

Fábry I.: Seltene Formen und Varietäten von Amanita vaginata (Bull. ex Fr.) in Orava - 229-231 (in Slovak) - Abstract

Funfálek A.: Prüfungen über pilzkundliche Grundkenntisse der mit Pilzen beschäftigten Arbeitskräfte in der Tschechoslowakei - 232-234 (in Czech)

Čača Z.: In memoriam Prof. Dr. Eduard Baudyš, Dr.Sc. - 235-237 (in Czech)

Litterae (reviews) - 237-240 (in Czech)

back to content

issue 22(4), 1968

  full issue   (12.32MB)

Svrček M.: In honorem annorum Doctoris Alberti Pilati sexagintaquinta - 241-246 (in Czech)

Pilát A.: Diversity and phylogenetic position of the thelephoraceae sensu amplissimo - 247-258 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: Cortinarius (Telamonia) pilatii sp. nov. und andere Arten aus der Verwandschaft von Cortinarius (Telamonia) flexipes (Pers. ex Fr.) Fr. emend. Kühner - 259-278 (in Czech) - Abstract

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Some new data concerning Phellinus tremulae (Bond.) Bond. Et Borisov (tab. 70) - 279-295 (in Czech) - Abstract

Litterae (reviews) - 295 (in Czech)

Váňová M.: Contribution to the taxonomy of the genus Absidia (Mucorales) I. Absidia macrospora sp. nov. - 296-300 - Abstract

Litterae (reviews) - 300 (in Czech)

Moravec Z.: Remarks on some coprophilous fungi in Norway - 301-309 - Abstract

Čech J.: In honour of the eighty fifth birthday of prof. František Neuwirth - 310-311 (in Czech)

Societas Bohemoslovaca pro scientia mycologica - 311-315 (in Czech)

Litterae (reviews) - 315-316 (in Czech)

back to content

Česká Mykologie - volume 23

issue 23(1), 1969

  full issue   (12.16MB)

Herink J. and Kotlaba F.: Life and work of Václav Melzer (1878-1968) - 1-9 (in Czech)

Pilát A.: Rhodophyllus svrcekii species nova sphagnophila in Bohemia lecta (Tab. 71) - 10 - Abstract

Pilát A.: Über Floccularia luteovirens (Alb. et Schw. Ex Fr.) Pouz. f. alba (A. H. Smith) pil. in Ungarn - 13-14 - Abstract

Moser-Rohrhofer M.: Wachstumszonen des vegetativen Flechtenthallus und des Ascophors einiger Flechtenpilze - 15-23 - Abstract

Moravec J.: Some operculate Discomycetes from the Vysoké Tatry Mts. (High Tatra) and Belanské Tatry Mts. and Spišská Magura Mts. in Slovakia - 24-34 (in Czech) - Abstract

Cejp K.: Contribution to the knowledge of the species of the genus Septoria Fr. from Western Bohemia - 35-36 (in Czech) - Abstract

Kotlaba F.: The relative dates of publications for the genus Agaricus - 37-44 - Abstract

Fragner P.: Die Möglichkeiten der mikroskopischen Unterscheidung von Scopulariopsis brevicaulis und Dermatophyten in den Nägeln bei Onychomykosen - 45-49 (in Czech) - Abstract

Fragner P.: Morphologische Unterscheidung von Geotrichum und Trichosporon capitatum im sputum - 50-52 (in Czech) - Abstract

Langkramer O.: Effect of some vitamins on the growth of Suillus variegatus (Sw. ex Fr.) D. Kuntze - 53-60 (in Czech) - Abstract

Seth H.K.: The genus Chaetomium in Wales - 61-64 - Abstract

Mukerji K. G.: Fungi of delhi. VI. Two members of Mucorales - 65-67 - Abstract

Kříž K.: Erneuerung der Dauer - Pilzausstellung Houby/Fungi in Brno - 68-72 - Abstract

Parmasto E.: Paullicorticium curiosum Parm. et Žukov sp. nov. and the phylogenetical development of the basidium of the Corticiaceous fungi - 73-78 - Abstract

Lazebníček J.: Arbeitstagung zu Fragen der Pilzfloristik und Kartierung in der DDR - 78-80 (in Czech)

back to content

issue 23(2), 1969

  full issue   (9.89MB)

Pilát A. and Dermek A.: Rubinoboletus and genus novum Boletacearum - 81-82 - Abstract

Svrček M.: Neue Gattungen operculater Discomyceten - 83-96 (in Czech) - Abstract

Pouzar Z. and Holubová-Jechová V.: Botryobasidium simile spec. nov. and a perfect state of Oidium simile Berk. - 97-101 - Abstract

Cejp K.: The new species of the genus Phyllosticta Pers. ex Desm. from Western Bohemia - 102-103 - Abstract

Vězda A.: Beiträge zur Kenntnis der flechtenbewohnenden Pilze in der Tschechoslowakei. II.- Zwei neue Arten: Opegrapha rinodiae sp. nov. und Polycoccum galligenum sp. nov. - 104-109 - Abstract

Kubička J.: Pluteus luteovirens Rea (Tab. 72) - 110-114 (in Czech) - Abstract

Veselský J. and Kuthan J.: Tricholoma radotinense Pilát et Charvát ex Pilát et Ušák - 115-117 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: Bolinia tubulina (Alb. et Schw. ex fr.) Sacc. in der Tschechoslowakei gefunden - 118-122 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: Sowerbyella unicolor (Gill.) Nannf. in der Schweiz gefunden - 123-128 (in Czech) - Abstract

Fragner P. and Múčka V.: Experiments on the separation and identification of „Rubronigrin“ - 127-128 (in Czech) - Abstract

Seth H. K.: Studies on the genus Chaetomium. V. Morphological studies - 129-134 - Abstract

Marvanová L. and Marvan P.: Aquatic Hyphomycetes in Cuba - 135-140 - Abstract

Pilát A. and Kotlaba F.: in memoriam pictoris Karel Poner - 140-141 (in Czech)

References - 142-144 (in Czech)

Societas Bohemoslovaciae pro scientia mycologica - 144 (in Czech)

back to content

issue 23(3), 1969

  full issue   (9.33MB)

Pilát A.: Academiae sodali I. Málek sexagenario ad salutem! - 145-146 (in Czech)

Pilát A.: International symposium on the evolution of the higher Basidiomycetes and theState University of Tennessee and Knoxville and Tenn. and August 1968 (Tab. 74) - 147-155 (in Czech) - Abstract

Svrček M. and Moravec J.: Species novae Discomycetum e Bohemia - 156-159 - Abstract

Fragner P.: Trichosporon jirovecii sp nov. - 160-162 (in Czech) - Abstract

References - 162 (in Czech)

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Inonotus rheades (Pers.) Bond. Et Sing. (Tab. 73) - 163-170 (in Czech) - Abstract

Kubička J.: Die Pilzvergiftungen im Südböhmischen bezirk im Jahre 1965 - 171-180 (in Czech) - Abstract

References - 180 (in Czech)

Šmarda F.: Die Verbreitung der Lactarius-Arten in den Waldgesellschaften Süd- und Westmährens - 181-186 - Abstract

Váňová M.: Contribution to the taxonomy of the genus Absidia (Mucorales). II. A reappraisal of the characters - 187-189 - Abstract

References - 189 (in Czech)

Pilát A.: Regeneratio in margine pileorum Flammulinae velutipedis (Curt. ex fr.) Sing. frigore afflictis - 190 (in Czech) - Abstract

Dvořák J. and Hubálek Z.: thecell number of the macroconidia in a colony of Keratinomyces ajelloi - 191-195 - Abstract

References - 195 (in Czech)

Kotlaba F.: Professor A. S. Bondarcev D. Sc. - 196-197 (in Czech)

Kotlaba F.: Congressus mycologorum Daniae and Assens anno 1968 - 197-202 (in Czech)

Kotlaba F.: Exsursio autumnalis mycologorum cechoslovenicirum in silvas prope arcem Karlštejn anno 1968 - 203-206 (in Czech)

Špaček J.: Die gesamtstaatliche Konferenz über die Biogeographie - 206-207 (in Czech)

References – 207-208 (in Czech)

back to content

issue 23(4), 1969

  full issue   (8.65MB)

Holubová-Jechová V.: New species of the genus Oidium Link ex Fr. emend. Linder - 209-221 - Abstract

Moravec J.: Some operculate discomycetes from the district of Mladá Boleslav and Jičín (Bohemia) - 222-235 (in Czech) - Abstract

References - 235 (in Czech)

Urban Z.: Taxonomie der parasitischen Pilze und die Wiederstandsfähigkeit der Kulturpflanzen - 236-242 - Abstract

References - 242 (in Czech)

Fassatiová O.: Bodenmikromyceten im Gebirge Ždánický les (Steinitzer Wald) und in der Steppe bei Pouzdřany (Pausram) - 243-252 - Abstract

References - 252 (in Czech)

Mejstřík V.: Inoculation of Pinus silvestris L. and Picea excelsa (Lam.) Link. withArmillaria mellea (Vahl ex Fr.) Kumm. for mycorrhiza formation - 253-255 - Abstract

Mukerji K. G. and Kapoor S.: Fungi of Delhi. V. Some interesting Loculoascomycetes - 256-261 - Abstract

Svrček M.: Psathyrella silvestris (Gill.) Moser in Cechoslovakia - 262-264 (in Czech)

Pilát A.: Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. in Czechoslovakia - 264-265 (in Czech)

Bulíř J.: Anthurus archeri (Berk.) E. Fischer in Bohemia meridionali - 265-266 (in Czech)

Pilát A.: Celebritates ad Caroli Clusii memoriam anno 1969 in hungaria actae - 267-269 (in Czech)

References - 270 (in Czech)

back to content

Česká Mykologie - volume 24

issue 24(1), 1970

  full issue   (9.88MB)

Pilát A.: Ad septuagesimum diem natalem professoris dr. Caroli Cejpii - 1-4 (in Czech)

References - 4 (in Czech)

Svrček M. and Pouzar Z.: Cejpomyces gen nov., a new genus of resupinate Hymenomycetes (Corticiaceae) - 5-11 - Abstract

Herink J.: Quinquagenario doc. ing. Antonín Příhoda ad salutem - 12-20 (in Czech)

Kotlaba F.: A study of Geastrum pouzarii V. J. Staněk - 21-31 (in Czech) - Abstract

Moravec J.: Morchella pragensis Smotlacha 1952, species male nota bohemica - 32-39 (in Czech) - Abstract

References - 39 (in Czech)

Příhoda A.: Battarraea stevenii (Lib.) Fr. in Graecia (Tab. 75) - 40-43 (in Czech) - Abstract

Smerdžieva M. and Musílek V.: Wachstum und Entwicklung des Basidiomyzeten Oudemansiella mucida - 44-53 - Abstract

References - 53 (in Czech)

Blattný C. jun.: Armillaria mellea (Vahl. ex Fr.) Kummer as a parasite of Rubus idaeus L. - 54 - Abstract

Svrček M.: Cephalotheca sulfurea Fuckel (New records. 4.) - 55-56 (in Czech)

References - 56 (in Czech)

back to content

issue 24(2), 1970

  full issue   (10.19MB)

Svrček M.: Über einige Arten der Diskomyzetengattung Peziza (Dill.) L. ex St-Amans - 57-77 - Abstract

References - 77 (in Czech)

Lazebníček J.: Crepidotus crocophyllus (Berk.) Sacc., a new species for the european mycological flora (Tab 76) - 78-86 (in Czech) - Abstract

References - 86 (in Czech)

Krejzová R.: Submerged cultivation of Entomophthora virulenta Hall et Dunn 1957 - 87-94 - Abstract

Sobotka A.: Vliv gama záření na růst čistých kultur Suillus variegatus (Sow. ex Fr.) O. Kuntze - Abstract

Veselský J.: Inocybe carbonaria Velen - 100-102 - Abstract

Svrček M.: Lamproderma sauteri Rost. (New records. 5.) - 103-104 (in Czech)

Kříž K. and Lazebníček J.: Conferencia qwuata mycologorum Čechioslovakiae, Opava 2.-5. Septembri 1969 - 104-109 (in Czech)

Pilát A.: Scientia mycologia in XI. Congressu internationali botanocorum in Seattle, Washington, U.S.A., 1969 - 110-115

Societas Bohemoslovaciae pro scientia mycologica - 116-117 (in Czech)

References - 118-120 (in Czech)

back to content

issue 24(3), 1970

  full issue   (10.16MB)

Pilát A.: Cortinarius orellanus Fr. et species affines (Explicatio ad tabulam coloribus impressam) - 121-124 (in Czech) - Abstract

References - 124 (in Czech)

Svrček M.: Hygrocybe sciophana (Fr.) Wünsche (Tab. 77) - 125-128 (in Czech) - Abstract

Podlahová R. and Svrček M.: Three new species of pyrenomycetes from alders - 129-133 - Abstract

References - 133 (in Czech)

Moravec J.: Operculate discomycetes of the family Ascoboloceae from the Mladá Boleslav district in Central Bohemia - 134-145 (in Czech) - Abstract

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Revision of the original material of Phellinus sulphuranscens Pil., Xanthochrous glomeratus ssp. heinrichii Pil. and Polyporus rheades Pers. (Hymenochaetaceae) - 146-152 - Abstract

References – 152 (in Czech)

Fragner P.: Spannweite der Art Trichosporon cutaneum - 153-161 (in Czech) - Abstract

Fassatiová O.: Micromycetes unhabiting the mines of Příbram (Czechoslovakia) - 162-165 - Abstract

Bahadur Ali: Sporocarps of anEndogone species associated with the roots of Nardus plant - 166-176 - Abstract

Pilát A.:First international Mycologicla Congress - Exeter 1971 - 1977-1978 (in Czech)

References – 179-184 (in Czech)

back to content

issue 24(4), 1970

  full issue   (7.26MB)

Tichý V.: Academiae sodali V. Rypáček sexagenario ad salutem! - 185-186 (in Czech)

Hejtmánek M. and Lenhart K.: Reversion of the pleomorphism of dermatophytes - 187-191 (in Czech) - Abstract

Hejtmánek M. and Lenhart K.: Contribution to faviform variability and pathogenicity of dermatophytes - 192-197 (in Czech) - Abstract

Janitor A.: Influence of artificial radiation on the vegetative growth and the formation of the fruiting organs in Monilia fructigena (Pers. ex Pers.) Steud. - 198-206 - Abstract

Holubová-Jechová V.: The internal rots of Brazil nuts - 207-214 - Abstract

Pilát A.: De speciebus nonnullis cortinariorum subgeneris Leprocybe Moser (Explicatio ad tabulam coloribus imprassam) - 215-216 (in Czech)

Babos M.: Lepiota wichanskyi Pilát, rara conspextaque species in Hungaria (Tab. 78) - 217-219 (in Czech) - Abstract

Vězda A.: Beitrag zur Kenntnis der flechtenbewohnenden Pilze aus der Tschechoslowakei. III. - 220-229 (in Czech) - Abstract

Semerdžieva M.: Ad septuagesimum diem natalem doctoris gerhardi Faerberi - 230-231 (in Czech)

In memoriam (Prof. Dr. Kurt Lohwag, Dr. J. Walton grives) - 231-232 (in Czech)

back to content

Česká Mykologie - volume 25

issue 25(1), 1971

  full issue   (8.71MB)

Stangl J. and Veselský J.: Beitrag zur Kenntnis der selteneren Inocybe-Arten (Farbtafel Nr. 79) - 1-9 - Abstract

Pilát A.: Species nova turficola generis Ramariopsis (Donk) Corner: Ramariopsis subarctica sp. nov. - 10 - Abstract

Pilát A.: De Leccino rotundifoliae (Sing.) A. H. Smith, Thiers et Watling - 11-14 (in Czech) - Abstract

Pouzar Z.: Notes on taxonomy and nomenclature of Ischnoderma resinosum (Fr.) P. Karst. and I. benzoinum (Wahlenb.) P. Karst. (Polyporaceae) - 15-21 - Abstract

Pilát A.: Agaricus osecanus Pilát in Bohemia iterum lectus est - 22 - Abstract

Holubová-Jechová V.: Polyphenoloxidase enzymes from wood-inhabiting Hyphomycetes - 23-32 - Abstract

Podlahová R.: Some new or rarer Pyrenomycetes from Czechoslovakia - 33-42 (in Czech) - Abstract

Kotlaba F.: Chamonixia caespitosa Rolland, a rare gasteromycetous fungus new for Czechoslovakia - 43-46 (in Czech) - Abstract

Fragner P. and Herold K.: Candida-Paronychien und Candida-Onychomykosen. Auftreten, Mykologie und Therapie - 47-54 (in Czech) - Abstract

Lenhart K. and Weigl E.: Macroconidia of mutants of Trichophyton ajelloi (Vanbreuseghem 1952) Ajello 1968 - 55-56 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: Lasiosphaeria sphagnorum (Crouan) Sacc. (New records. 6.) - 56-58 (in Czech) - Abstract

Scholz H.: Melanopsichium pennsylvanicum Hirschhorn (New records. 7.) - 58-59

Kotlaba F.: Excursio mycologorum bohemicorum in silvas „Karlštejnsko“ dictas - 60-63 (in Czech)

References - 63-64 (in Czech)

back to content

issue 25(2), 1971

  full issue   (9.17MB)

Blattný C., Kasala B., Pilát A., Santilliová - Svobodová J. and Semerdžieva M.: Proliferation of Armillariella mellea (Vahl in Fl. Dan. ex Fr.) P. Karst., probably caused by a virus - 66-74 - Abstract

Pilát A.: Species nova bohemica generis Tricholoma: T. vaccinoides Pilát - 75-76 - Abstract

Svrček M.: Tschechoslowakische Arten der Diskomyzetengattung Scutellinia (Cooke) Lamb. Emend. Le Gal (Pezizales) 1. - 77-87 - Abstract

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Ganoderma adspersum (S. Schulz) Donk-a species resembling G.applanatum (Pers. ex S. F. Gray) Pat. (Tab. 80) - 88-102 (in Czech) - Abstract

References - 102 (in Czech)

Svrček M. and Kubička J.: Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Mykoflora des Urwaldes „Žofínský prales“ im Gebirge Novohradské hory (Südböhmen) - 103-111 (in Czech) - Abstract

Fassatiová O.: Some new records of Hyphomycetes from Czechoslovakia - 112-117 (in Czech) - Abstract

References - 117 (in Czech)

Krejzová R.: Submerse Kultivation der insektenpathogenen Pilzarten Entomophthora traxteriana (Petch) Hall et Bell und Entomophthora destruens Weiser et Batko - 118-124 - Abstract

Pilát A.: In memoriam - Julius Peter - 124 (in Czech)

References - 125-128 (in Czech) (in Czech)

back to content

issue 25(3), 1971

  full issue   (9.14MB)

Petersen R. H.: A new genus segregated from Kavinia Pilát - 129-134

Kuthan J. and Šedivý J.: Pulveroboletus lignicola (Kallenb.) Pil. in der Tschechoslowakei - 135-139(in Czech) - Abstract

Příhoda A.: Suillus sibiricus (Sing.) Sing. et les associations mycorrhiziques de l’arole (Pinus cembra) en Tchécoslovaquie - 140-146 (in Czech) - Abstract

Veselský J.: Über ein Allergie-ähnliches Syndrom, das nach dem genusse eines Pilzgerichtes von Pfefferröhrlingen - Suillus piperatus (Bull. ex Fr.) O. Kuntze und Hallimasch-Exemplaren - Armillariella mellea (Vahl. ex Fr.) P. Karst. aufgetreten ist - 147-149 (in Czech) - Abstract

Kubička J.: Sarcodon versipellis (Fr.) Quél. (New records. 8) - 149 (in Czech)

Moravec J.: Discomycetes of the family Thelebolaceae (Brumm.) Eckbl. from the district of Mladá Boleslav (Bohemia) - 150-160 (in Czech) - Abstract

Kotlaba F.: A new locality for the rare gasteromycete Myriostoma coloforme (With. ex Pers.) Corda in Czechoslovakia - 161-164 (in Czech) - Abstract

Ondřej M.: Fungi of the genus Fusicladium Bonorden, developing conidia in chains (Hyphomycetes, Fungi imperfecti) - 165-172 (in Czech) - Abstract

Váňová M.: Contribution to the taxonomy of the genus Absidia (Mucorales) III. Absidia fassatiae spec. nov. - 173-176 - Abstract

Příhoda A.: Tilletia lolii Auersw. ex Kühn 1859 in Bohemia - 177-180 (in Czech) - Abstract

Kluzák Z.: Die Ausbreitung von Anthurus archeri (Berk) E. Fischer in Südböhmen - 181-182 (in Czech) - Abstract

Sobotka A.: A contribution to the ecology of the fungus Leccinum aurantiacum (Bull. ex St.-Am.) S. F. Gray - 183-184 (in Czech) - Abstract

Urban Z.: Herbarium Arthurianum - 185-187 (in Czech)

Rypáček V.: The Fifth European Mycological Congress, Denmark 1970 - 187-190 (in Czech)

References - 191, 192 (in Czech)

back to content

issue 25(4), 1971

  full issue   (7.91MB)

Svrček M. and Kubička J.: Omphalina lilaceorosea spec. nov. - 193-196 - Abstract

References - 196 (in Czech)

Moravec J.: Some operculate Discomycetes from the park in Ilidža near Sarajevo (Jugoslavia) - 197-202 - Abstract

Votýpka J.: Experiments with the fructication of Lepista nuda (Bull. ex Fr.) Cooke in vitro - 203-210 (in Czech) - Abstract

References - 210 (in Czech)

Molnár J.: Cleistothecia of the fungus Podosphaera leucotricha (Ell. et Ev.) Salm. under the conditions of Czechoslovakia - 211-218 - Abstract

Fragner P.: Pityrosporum orbiculare und seine Züchtung - 219-230 (in Czech) - Abstract

Personalia (dr. E. Wichanský, prof. V. Jedlička) - 230 (in Czech)

Krejzová R.: Resistance and germinability of resting spores of some species of the Entomophthora - 231-238 - Abstract

Kubička J.: Inocybe geraniodora Favre, eine neue Art für die Tschechoslowakei - 239-241 (in Czech) - Abstract

Houda J.: Carposoma abnormale Phalli impudici L. - 242-243 (in Czech)

References - 243 (in Czech)

Svrček M.: Phoma muscorum E. Rostrup (New records. 9.) - 244 (in Czech)

Wojewoda W.: Prof. Dr. Alina Skirgielo - sexagenaria - 245-246 (in Czech)

References - 247-248 (in Czech)

back to content

Česká Mykologie - volume 26

issue 26(1), 1972

  full issue   (9.58MB)

Svrček M. and Moravec J.: Über die Helvella fastigiata Krombholz (Farbtafel Nr. 81) - 1-8 (in Czech) - Abstract

Ondráčková J. and Urban Z.: Infection experiments with Puccinia perplexans Plow. var. triticina (Eriks.) Urban f. sp. persistens in Bohemia - 9-22 (in Czech) Abstract

Kod’ousek R. and Hejtmánek M.: Enzymatic activity of spherules of Emmonsia crescens Emmons et Jellison - 23-24 - Abstract

Pouzar Z. and Svrček M.: On thetypification of the genus Ascophanus Boud. (Pezizales) - 25-28 Abstract

Svrček M.: Species novae generis Ascophanus Boud. (Pezizales) - 29-31 Abstract

Pouzar Z.: Sacrosphaera crassa (Santi ex Steud.) Pouz., the correct name forSacrosphaera coronaria (Jacq. ex M. C. Cooke) J. Schroet (Pezizaceae) - 32-36 - Abstract

Kubička J.: Beitrag zur Kenntnis der mykoflora des Tales Zadielská dolina in dem Südslovakischen Karstgebeit. I. Lamprospora lutziana Boud. - 37-42 - Abstract

Podlahová R.: A contribution to the knowledge of Pyrenomycetes of the Lubietovský Vepor near the town Banská Bystrica (Central Slovakia) - 43-57 (in Czech) Abstract

Kubíková J.: Interesting record of Leccinum scabrum in alive peat-bog in České středohoří (Northern Bohemia) - 57 (in Czech) Abstract

Houda J.: De vita et labore Hieronimi Šubrtii, mycologi diligentis Lounensis - 58-59 (in Czech)

Herink J.: Congressus mycologorum austro-bohemicorum in České Budějovice 11.-13.IX.1971 - 60-62 (in Czech)

Mejstřík V.: First International Mycological Congress in Exeter, England, 1971 - 63-64 (in Czech)

back to content

issue 26(2), 1972

  full issue   (9.94MB)

Pilát A.: Agaricus bernedii (Quél.) Sacc. in Mongolia (Tab. 82) - 65-69 Abstract

Holubová-Jechová V.: Craspedodidymum, new genus of pheilosporous Hyphomycetes - 70-73 Abstract

Moravec J.: Operculate Discomycetes of the genera Aleuria Fuck. and Melastiza Boud. From the district of Mladá Boleslav (Bohemia) - 74-81 Abstract

Pouzar Z.: Amyloidity in polypores I. The genus Polyporus Mich. ex Fr. - 82-90 Abstract

Kotlaba F.: Ecology and distribution of Phellinus nigrolimitatus (Romell) Bourd. et Galz. In Czechoslovakia - 91-102 (in Czech) Abstract

Svrček M.: Myxomycetes developed in moist chamber cultures. I. - 103-113 (in Czech) Abstract

Fassatiová O. and Hartmannová V.: A finding of the species Talaromyces vermiculatus (Dang.) Benj. in mines in Czechoslovakia - 114-115 (in Czech) Abstract

Pilát A.: Czechoslovak records 10. Pistillaria todei (Fr.) Corner - 116-117

Svrček M.: Czechoslovak records 11. Marasmius capillipes Sacc. - 117-118 (in Czech)

Pilát A.: Supplementum ad diagnosem Boleti subaerei Pilát - 118 (in Czech)

Pilát A.: Prof. Dr. Jaroslav Smolák in memoriam - 119-120 (in Czech)

Černý A. and Kříž K.: 2. Mykologische Studientage in Mähren 24.-27.VIII.1971 - 121-125 (in Czech)

References - 69, 90, 126-128 (in Czech)

back to content

issue 26(3), 1972

  full issue   (9.75MB)

Pouzar Z.: Hypoxylon fraxinophilum spec. nov. and H. moravicum spec. nov., two interesting species found on Fraxinus angustifolia - 129-137 Abstract

Moravec J.: One interesting collection of operculate discomycete from Cairo (Egypt) - 138-140 - Abstract

Schaefer Z.: Die Gruppe Lactarius pyrogalus (Bull. ex Fr.) Fr., Stirps Pyrogalus - 141-148 (in Czech) Abstract

Lizoň P.: Verbreitung der Arten Sacroscypha coccinea (Jacq. ex S. F. Gray) Lamb. und Bulgaria inquinans (Pers. ex Hook.) Fr. in der Slowakei - 149-154 - Abstract

Dong B.xuan: Contributions á l’étude taxonomique des Hyphomycetes (Deuteromycetes). I. Esquisse d’un nouvelle classification - 155-166 - Abstract

Fragner P., Vítovec J. and Vladík P.: Rhizopus cohnii in der Mukormykose des Schweines und Besprechung über ähnliche rhizopen - 167-178 (in Czech) Abstract

Pilát A.: Ad septuagesimum quintum diem natalem Cztiboris Blattnyi - 179-181 (in Czech)

Kříž K.: Dr. František Šmarda - 70 Jahre - 182-188 (in Czech)

References - 137, 140, 148, 189-192 (in Czech)

back to content

issue 26(4), 1972

  full issue   (7.98MB)

Pilát A.: Academia Scientiarum Cechoslovaca ante duo decenia condita est - 193 (in Czech)

Pouzar Z.: Contribution to the knowledge of the genus Albatrellus (Polyporaceae) I. A conspectus of species of the North Temperate Zone - 194-200 Abstract

Veselský J. and Watling R.: A new species of Conocybe with ornamented basidiospores - 201-209 Abstract

Svrček M.: Tephrocybe oldae spec. nov., eine neue Art aus Böhmen - 210-212 Abstract

Svrček M.: Miladina gen. nov., eine neue Gattung für Peziza lechithina Cooke - 213-216 - Abstract

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Taxonomic and nomenclatural notes on some Macromycetes - 217-222 Abstract

Holubová-Jechová V.: A note on Pleurophragmium simplex (Hyphomycetes) - 223-225 Abstract

Pilát A. and Svrčková J.: Deformatio et sterilitas carposomatis Agarici arvensis Schaeff. ex Fr. bacterio effectae - 226-227 Abstract

Fragner P., Pavlíčková H. and Sodomková M.: Nährboden mit Indikator für Dermatophytenzüchtung - 228-229 (in Czech) Abstract

Marvanová L.: Concerning Calcarispora hiemalis - 230-232 Abstract

Häuslerová J.: Occurrence of Saprochaete saccharophyla Coker et Shanor in fungoid growths below thedischarge of breweries - 233-237 (in Czech) Abstract

Kubát K.: Beitrag zur Verbreitung von Gasteromycetes im Böhmischen Mittelgebirge. II. - 238-241 (in Czech) Abstract

Pilát A.: In memoriam doctoris Eugenii Wichanskyi - 242-243 (in Czech)

Pilát A.: Ad octogesimum diem natalem directoris Venceslai Cipra - 244 (in Czech)

Vasser S.: Prof. Dr. M. J. Zerova, septagenarian - 245-246

References - 241, 247-248 (in Czech)

back to content

Česká Mykologie - volume 27

issue 27(1), 1973

  full issue   (8.49MB)

Blattný C., Králík O., Veselský J., Kasala B. and Herzová H.: Particles resembling virions accompanying the proliferation of Agaric mushrooms - 1-5 - Abstract

Pilát A.: Boletus pinophilus nomen novum pro Boletum pinicolam (Vittadini 1835) Venturi 1836 - 6-8

Pilát A.: Duae species generis Leccinum S. F. Gray regionum Europaee borealium incolae - 9-10 - Abstract

Stangl J. and Veselský J.: Zweiter Beitrag zur Kenntnis der selteneren Inocybe-Arten (Farbtafel Nr. 83) - 11-25 - Abstract

Pouzar Z.: Taxonomic position of Peniophora sanguinea (Fr.) Höhn, et Litsch. - 26 (in Czech) - Abstract

Dörfelt H.: Oudemansiella nigra spec. nov. und ihre phytocönologischen Beziehungen - 27-32 - Abstract

Toma M.: Stropharia hornemanii (Fr. ex Fr.) Lund. et Nannf. in Rumänien - 33-34 - Abstract

Dong Xuan B.: Contributions á l’étude taxonomique des Hyphomycetes (Deuteromycetes). II. Sur l’identité de deux genresAcremonium (Link ex Fries) Fries et Acremoniella Sacc. - 35-41 - Abstract

Semerdžieva M. and Nerud F.: Halluzinogene Pilze in der Tschechoslowakei - 42-47 - Abstract

Hartmannová V., Rupeš V. and Vránová J.: The effect of some insecticides on Tyrophagus putrescentiae (Schrank) and selected fungal species - 48-54 (in Czech) - Abstract

Samšiňáková A. and Mišíková S.: Enzyme activities in certain entomophagous representative of Deuteromycetes (Moniliales) in relationships to their virulence - 55-60 - Abstract

Varia - 61 (in Czech)

References - 63, 64 (in Czech)

back to content

issue 27(2), 1973

  full issue   (9.52MB)

Moravec J.: Sowerbyella fagicola J. Moravec spec. nov., a new species from Czechoslovakia - 65-68 (in Czech) - Abstract

Kotlaba F.: Two rare quercicolous xanthochroic polypores in Czechoslovakia: Inonotus dryadeus (Pers. ex Fr.) Murrill and I. dryophilus (Berk.)Murrill - 69-83 (in Czech) - Abstract

References - 83 (in Czech)

Podlahová R.: Über einige Pyrenomycetes auf Alnus viridis (Chaix) Lam. et DC. aus Südböhmen - 84-97 - Abstract

Fragner P. and Hejzlar J.: „Graphiosis“- eine neue Erkrankung des Menschen? - 98-106 (in Czech) - Abstract

Krejzová R.: The resistance of cultures and dried resting spores of three species of the genus Entomophthora to ajatin and the viability of their resting spores after long-term storage in the refrigerator - 107-111 - Abstract

References - 111 (in Czech)

Petrlík Z. and Štys Z.: Einfluss des Lichtes auf das Ausschwärmen von Zoosporen und die Bildung von Zoosporangien der Hopfenperonospora (Peronoplasmopara humuli Miy. et Tak.) - 112-117 (in Czech) - Abstract

References - 117 (in Czech)

Černý A. and Kříž K.: Symposium mycologicum de nocivitate Armillariae melleae (Vahl ex Fr.) Kumm. in urbe Brno 28.-29.IX.1972 constitutum - 118-120 (in Czech)

Herink J.: Dr. M. A. Donk in memoriam (14. 8. 1908 - 2. 9.1972) - 121-122 (in Czech)

Svrček M.: Dr. Georgius Kubička sexagenario ad salutem! - 123-127 (in Czech)

References - 127 (in Czech)

back to content

issue 27(3), 1973

  full issue   (7.87MB)

Svrček M. and Moravec J.: Jafneadelphus olivaceofuscus spec. nov. (Pezizales) - 129-132 (in Czech) - Abstract

Prášil K., Šašek V. and Urban Z.: Isolation and cultivation of some stromatic lignicolous Pyrenomycetes. I. Xylariales - 133-150 (in Czech) - Abstract

References - 150 (in Czech)

Fragner P., Vítovec J., Vladík P. and Záhoř Z.: Aspergillus penicilloides im solitären Lungenaspergillom bei einer Rehgeise - 151-155 (in Czech) - Abstract

Otčenášek M. and Dvořák J.: A comparison of media for macroconidial production of Trichophyton rubrum - 156-158 - Abstract

Hejtmánek M., Hejtmánková N. and Kunert J.: On the occurrence of geophilic dermatophytes in Asia - 159-161 (in Czech) - Abstract

Saxena A. S. and Mukerji K. G.: Fungi of Delhi. XVI. Further additions to Indian species of Chaetomium - 162-164 - Abstract

Saxena A. S. and Mukerji K. G.: Fungi of Delhi. XVII. Three unrecorded coprophilous Ascomycetes - 165-168 - Abstract

Lakhanpal T. N. and Mukerji K. G.: Morphology of some Indian species of Xylariceae and Clavicipitaceae - 169-173 - Abstract

References - 173(in Czech)

Dong Xuan B.: Penicillium atrosanguineum spec. nov. - 174-176 - Abstract

Lizoň P.: Andrej Kmet‘ und mykologische Erfoschung der Slowakei - 177-179 (in Slovak)

Svrček M.: Doc. Dr. Zdeněk Urban quinquagenarius - 180-185 (in Czech)

Kříž K.: Dr. Jaroslav Veselský - sexagenarius - 186-191 (in Czech)

References - 191, 192 (in Czech)

back to content

issue 27(4), 1973

  full issue   (6.67MB)

Herink J.: Ad septuagesimum diem natalem Alberti Pilátii - 193-200 (in Czech)

Svrček M.: Species novae Corticiacearum e Bohemia - 201-206 (in Czech) - Abstract

Urban Z.: New taxa of Uredinales from Cuba - 208-211 - Abstract

Kubička J.: Übersicht den bischer veröffentlichten Pilzarten aus dem Kubani Urwald (Boubín) in Böhmerwald - 212-228 (in Czech) - Abstract

Kuthan J.: Chroogomphus helveticus (Sing.) Mos. in der Tschechoslowakei (Farbtafel Nr. 84) - 229-235 (in Czech) (in Czech) - Abstract

Ondřej M.: Neue und wenig bekannte Pilze der Gattung Fusicladium Bonorden an Pappeln (Populus L.) und an Weide (Salix L.) - 236-240 (in Czech) - Abstract

Herink J.: Dr. Petr Fragner quinquagenarius - 241-247 (in Czech)

Jedlička V.: Václav Cipra (1892-1973) - 247 (in Czech)

References - 248 (in Czech)

back to content

Česká Mykologie - volume 28

issue 28(1), 1974

  full issue   (8.62MB)

Prášil K., Šašek V. and Urban Z.: Isolation and cultivation of some stromatic lignicolous Pyrenomycetes. II. Diaporthales - 1-18 (in Czech) - Abstract

Moravec J.: Several operculate Discomycetes from Greece and remarks on the genus Scutellinia (Cooke) Lamb. Emend. le Gal - 19-25 - Abstract

Tortić M. and Jelić M.: New European records of Tyromycetes kmetii and Pycnoporellus alboluteus (Polyporaceae) and the identity of Irpex woronowii Bres. - 26-34 - Abstract

Fassatiová O., Máca B., Sváta V. and Urban Z.: Armillaria mellea (Vahl. ex Fr.) Kumm. in coal mines of Kladno (Bohemia) - 35-43 (in Czech) - Abstract

Benada J.: The susceptibility and the resistance of the tissues of cucumber and squash to powdery mildew Sphaerotheca fuliginea in the dependence on oxidation reduction potencial and pH - 44-53 (in Czech) - Abstract

Imreh L.: Fruchtkörpebildung einiger Pilzen ohne Temperaturinduktion (Daten) - 54-56

References - 56 (in Czech)

Dermek A.: Pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quél. in Slovakia (Tab. 85) - 57-59 (in Slovak) - Abstract

Pilát A.: Dr. Franz Petrak in memoriam 1886-1973 - 60-61 (in Czech)

References - 62-64 (in Czech)

back to content

issue 28(2), 1974

  full issue   (10.15MB)

Hubálek Z.: Dispersal of fungi of the family Chaetomiaceae by free-living birds. I. A survey of records - 65-79 - Abstract

Urban Z.: Concerning taxonomic concept and nomenclature of some cereal rust fungi - 80-83 - Abstract

References - 83 (in Czech)

Kotlaba P. and Pouzar Z.: Additional localities of Gyromitra fastigiata (Krombh.) Rehm in Bohemia with notes on the generic classification of Gyromitra and Discina - 84-95 (in Czech) - Abstract

Juhásová G.: Die Cylindrosporiose von Blättern der Edelkastanien in der Slowakei - 96-98 (in Slovak) - Abstract

Hejtmánek M. and Urban Z.: Consilium quintum Mycologorum Cechoslovacorum in urbe Olomouc 25.-27.septembri 1973 - 99-103 (in Czech)

Summa actionum, quae in Quinto Consilio Mycologorum Cechoslovacorum in urbe Olomouc 25.-27.septembri 1973 traditae sunt - 104-126

References - 127 (in Czech)

back to content

issue 28(3), 1974

  full issue   (8.79MB)

Svrček M.: New or less known Discomycetes. I. - 129-137 - Abstract

Stangl J. and Veselský J.: Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 3: Inocybe brevispora Huijsman - 138-142 - Abstract

Stangl J. and Veselský J.: Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 4: Inocybe boltonii Heim in der Variationsbreite ihrer Formen - 143-150 - Abstract

Příhoda A.: L’altération de l´écorce du pommier causée par le champignon Dermatea polygonia (Fuckel) Rehm - 151-155 (in Czech) - Abstract

Sarwag M.: A new anthracnose disease of Salvia sclarea L. - 156-158 - Abstract

Weiser J. and Žižka Z.: theultrastructure of the Chytrid Coelomycidium simulii Deb. I. Ultrastructure of the thalli - 159-162 - Abstract

References - 162

Fragner P.: Assimilation tests in some trichosporons - 163-168 (in Czech) - Abstract

Čapek A. and Hanč O.: Biotransformation of steroids-chemotaxonomic characteric of lower fungi - 169-172 (in Czech) - Abstract

Fábry I.: Mykoflora der südlichen Slowakei - 173-178 (in Slovak) - Abstract

Svrček M.: Acanthophiobolus chaetophorus (P. et H. Crouan) Svr. (New records. 12.) - 179

Svrček M.: Pleospora rubicola H. Sydow (New records. 13.) - 179-180

Kluzák Z.: Lysurus gardneri Berk. - eine neue Art für die Tschechoslowakei - 181-184 (in Czech) - Abstract

Ondřej M.: Mykofloristische Notizen I. Centrospora Neerg. - 185-188 (in Czech) - Abstract

Krejzová R.: List of species and strains of the genus Entomophthora cultivated in the collection of theInstitute of Entomology, Czechoslovak Academy of Sciences, Prague - 189-190

References - 191 (in Czech)

back to content

issue 28(4), 1974

  full issue   (9.8MB)

Cejp K.: Corresponding Member of the Czechoslovak Academy of Sciences RNDr. Albert Pilát D. Sc., 2.11.1903-29.5.1974 - 193-194 (in Czech)

Stangl J. and Veselský J.: Fünfter Beitrag zur Kenntnis der selteneren Inocybe-Arten (Farbtafel Nr. 86) - 195-218 - Abstract

Svrček M.: Gnomonia pratensis spec. nov., a new species from leaves of Geranium pratense L. in Bohemia - 219-222 - Abstract

Moravec J.: Peziza vagneri spec. nov. from Czechoslovakia (Discomycetes, Pezizales) - 223-226 - Abstract

Weiser J. and Žižka Z.: theultrastructure of the Chytrid Coelomycidium simulii Deb. II. Division of the thallus and structures of zoospores - 227-232 - Abstract

Fragner P., Vítovec J. and Vladík P.: Aspergillus flavus in visceral mycosis of female chick - 233-237 (in Czech) - Abstract

Doležálek J.: Prof. Ing. Dr. Otakar Laxa, D. Sc. 1874-1961 - 238-239(in Czech)

Societas Bohemoslovaciae pro scientia mycologica - 240-246 (in Czech)

References - 247 (in Czech)

back to content

Česká Mykologie - volume 29

issue 29(1), 1975

  full issue   (9.63MB)

Holubová-Jechová V.: Ad diem septuagesimum quintum natalem professoris dr. Caroli Cejpii - 1-4 (in Czech)

Kotlaba F.: Geographical distribution and ecology of the polypore Phellinus torulosus (Pers. ex Pers.) Bourd. et Galz. With special regard to Czechoslovakia - 5-24 - Abstract

Kubička J.: Mykoflora des Naturschutzgebietes „Vyšenské kopce“ bei Český Krumlov - 25-34 (in Czech) - Abstract

Janitor A.: Effect of ultraviolet radiation on the germination of conidia and the growth of the fungus Erysiphe graminis f. sp. hordei Marchal in course of its ontogenic development - 35-45 - Abstract

Hubálek Z.: Dispersal of fungi of the family Chaetomiaceae by free-living birds. II. Ecological aspects - 46-58 - Abstract

Fragner P., Vítovec J. and Vladík P.: Mucor pusillus as a causative agent of nodose mucormycosis in a young bull - 59-60 (in Czech) - Abstract

Doll R.: Seltene Pilzfunde für die deutsche Mykoflora - 61-63

back to content

issue 29(2), 1975

  full issue   (8.54MB)

Stangl J. and Veselský J.: Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 6: Inocybe albidodisca Kühner und etliche ähnliche der gänzlich stielbereiften Glattsporigen. (Farbtafel Nr. 87) - 65-78 - Abstract

Svrček M.: A new species of the genus Clitocybe (Agaricales) from Bohemia - 79-82 - Abstract

Nováková J. and Zacha V.: Ein Beitrag zur Kenntnis der Biologie der Tilletia controversa Kühn von Agropyron repens (L.) P.B. - 83-89 (in Czech) - Abstract

Tichý V.: An experimental study of fungus succesion in wood - 90-96 - Abstract

Sutton B. C.: Wojnowicia and Angiopomopsis - 97-104 - Abstract

Nešvera J.: Genetic analysis of formation of chlamydospore-like structures in Schizophyllum commune - 105-109 - Abstract

Drbal K., Kalač P., Šeflová A. and Šefl J.: Content of the trace elements iron and manganese in some edible mushrooms - 110-114 (in Czech) - Abstract

Fragner P., Vítovec J. and Vladík P.: Enzootic of disseminated visceral aspergillosis in turkey chicks - 115-118 (in Czech) - Abstract

Fragner P., Vítovec J. and Vladík P.: Absidiosis in a hog - 119-123 (in Czech) - Abstract

Dermek A.: In honour of the seventy fifth birthday of Igor Fábry - 124-126 (in Czech)

Demeš P.: Sphinctrina kylemoriensis (Larb. ex Leight.) Cromb. (New records.14.) - 127 (in Slovak)

References - 127-128 (in Czech)

back to content

issue 29(3), 1975

  full issue   (7.83MB)

Svrček M.: New or less known Discomycetes II. - 129-134 - Abstract

Urban Z. and Marková-Ondráčková J.: Inoculation experiments with Puccinia bromina Eriks. 2. - 135-139 - Abstract

Jablonský I.: Einfluss der Belichtungsintensität und anderen Faktoren des Milieus auf die Entwicklung der Fruchtkörper des Austernseitlings - Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kumm./ - 140-152 - Abstract

Musílková M., Musílek V. and Šašek V.: Release of yeast spheroplasts by an enzyme complex from Lycoperdon perlatum Pers. ex Pers. - 153-156 - Abstract

Herink J. and Kotlaba F.: What isRhodocybe xylophila Vasil’k. and Omphalina lilaceorosea Svr. et Kub.? - 157-166 - Abstract

Kubát K.: Polyporus rhizophilus Pat. im Böhmischen Mittelgebirde - 167-170 (in Czech) - Abstract

Juhásová G. and Hrubík P.: Plötzliches Vertrockenen von wintergrünen Eichen (Quercus turneri cv. „Pseudoturneri“) - 171-173 (in Slovak) - Abstract

Krejzová R.: Morphology and taxonomy of the species Conidiobolus coronatus (Constantin) Srinivasan et Thirumalachar (1964) - 174-178 - Abstract

Hubálek Z.: Dispersal of fungi of the family Chaetomiceae by free-living birds. III. Remarks on dispersal mechanisms - 179-183 - Abstract

Drbal K., Kalač P., Šeflová A. and Šefl J.: Content of copper in some edible mushrooms - 184-186 (in Czech) - Abstract

Lizoň P.: Aurel Dermek quinquagintagenarius - 187-189 (in Slovak)

Šašek V.: PhDr. et RNDr. Gerhard Färber - ad diem septuagesimum quintum natalem - 189 (in Czech)

Kotlaba F.: Hana Pondělíčková (1934-1975) in memoriam - 190-191 (in Czech)

References - 192 (in Czech)

back to content

issue 29(4), 1975

  full issue   (9.39MB)

Urban Z.: Czechoslovak mycology 1945-1975 - 193-198 (in Czech)

Petersen R. H.: Notes on cantharelloid fungi. VI. New species of Craterellus and infrageneric rearrangement. (With colored plate No. 88) - 199-204 - Abstract

Kuthan J.: Der Gitterpilz - Clathrus ruber Mich. ex Pers. in der Tschechoslowakei - 205-207 (in Czech) - Abstract

Bandre T. R. and Patil B. V.: Studies on the leaf blight of Embelia robusta Roxb. from India - 208-210 - Abstract

Samšiňáková A.: List of strains of entomogenic fungi - 211-212

Uroševič B.: In honorem annorum Prof. Dr. techn. Ing. A. Kalandra, DrSc., septuagintaquinta - 213-216 (in Czech)

Tichý V.: In honorem annorum Doctoris V. Rypáček sexagintaquinta - 217-218 (in Czech)

Kubička J.: Doctor rerum naturalium et scientiarum biologicarum candidatus Mirko Svrček quinquagintagenarius - 219-228 (in Czech)

Minárik E.: RNDr. Anna Kocková-Kratochvílová, DrSc., sexaginta ad salutem - 229-236 (in Slovak)

Špaček J.: Ing. Dr. techn. Vl. Zacha, CSc., quinquagintagenarius - 237-240 (in Czech)

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Expositio de vita et opere Prof. Dr. K. Cejpii, DrSc. - 241-242 (in Czech)

Příhoda A.: Conference on Medical Plants with international participation, Mariánské Lázně 21.-25.IV.1975 - 243 (in Czech)

Societas Bohemoslovaciae pro scientia mycologica - 244 (in Czech)

References - 244-248 (in Czech)

back to content

Česká Mykologie - volume 30

issue 30(1), 1976

  full issue   (9.4MB)

Dermek A., Kuthan A. and Singer R.: An interesting subspecies of Boletus erythropus (Fr. ex Fr.) Krombh. (With colored plate No. 89) - 1-2 - Abstract

Holubová-Jechová V.: Haplotrichum Link instead of Oidium Link, a necessary nomenclatural change - 3-4 - Abstract

Moravec J.: Svrčekomyces J.Moravec gen. nov., a new genus of Pyronemyceae Corda em. Eckblad (Discomycetes) - 5-7 - Abstract

Svrček M.: New or less known Discomycetes. III. - 8-16 - Abstract

Kotlaba F.: The problem of occurrence of Phellinus torulosus (Hymenochaetaceae) in Soviet Far East - 17-19 - Abstract

Hejtmánek M. and Hejtmánková N.: Fluorescence microscopy of hyphal nuclei - 20-23 - Abstract

Drbal K. and Kalač P.: Content of cobalt in some edible mushrooms - 24-26 (in Czech) - Abstract

Grunda B.: Effects of fungal „fairy rings“on soil properties - 27-32 (in Czech) - Abstract

Bednářová M. and Fassatiová O.: Fungus contamination of algal cultures - 33-37 (in Czech) - Abstract

Ryvarden L.: On the identity ofAcia sibirica Pil. and A. licentii Pil. - 38-40 - Abstract

Buchníček J.: Growth inhibition in Dermatophytes by light - 41-45 (in Czech) - Abstract

Semerdžieva M. and Musílek V.: List of cultures of Basidiomycetes of the Institute of Microbiology, Czechoslovak Academy of Sciences - 49-57

Kříž K.: MUDr. Josef Herink - sexagenarian - 58-61 (in Czech)

References – 62-64 (in Czech)

back to content

issue 30(2), 1976

  full issue   (8.95MB)

Stangl J. and Veselský J.: Inocybe abietis Kühner und irgend welche der nächst Verwandten. (Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 7) (Farbtafel Nr. 90) - 65 -80 - Abstract

Singer R. and Kuthan J.: Notes on Chroogomphus (Gomphidiaceae) - 81-89 - Abstract

Marková J.: To the knowledge of the brown rust of couch grass in Bohemia and Moravia.1. - 90-105 (in Czech) - Abstract

Hubálek Z.: Occurrence of keratinolytic fungi in nests of Tree Sparrow (Passer montanus L.) in relation to the to the substrate moisture - 106-109(in Czech) - Abstract

Krejzová R.: Ultrastructure of conidia of Paecilomyces fumoso-roseus (Wize) Brown et Smith isolated from Zoothermopsis sp. - 110-114 - Abstract

Fragner P., Váňová M., Vítovec M. and Vladík P.: Absidia ramose - first finding on the Czechoslovak territory - 115-117 (in Czech) - Abstract

Samšiňáková A. and Kálalová S.: Mass cultivation of entomophagous fungus Verticillium lecanii - 118-120 - Abstract

Madžarovová-Nohejlová J.: Mushroom intolerance caused by small bowel trehalase deficiency - 121-125(in Czech) - Abstract

Veselský J.: Inocybe brunneo-rufa Stangl et Veselský (Czechoslovak records 15.) - 126-127

Veselský J.: Inocybe fuligineo-atra Huijsman (Czechoslovak records 15.) - 127-128

References - 105 (in Czech)

back to content

issue 30(3-4), 1976

  full issue   (17.21MB)

Svrček M.: A revision of species of the genus Peziza Dill. ex St-Amans described by J.Velenovský. I. - 129-134 - Abstract

Svrček M.: A revision of species of the genus Peziza Dill. ex St-Amans described by J.Velenovský II. - 135-142 - Abstract

Singer R. and Kuthan J.: Notes on Boletes - 143-155 - Abstract

Kotlaba F.: Contribution to the knowledge of the Turkish Macromycetes - 156-169 - Abstract

Stangl J. and Veselský J.: Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 8: Analytische Darstellung der glattsporigen inocyben mit völliger Stielbereifung - 170-175 - Abstract

Stangl J. and Veselský J.: Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 9: Inocybe queletii R. Maire et Konrad - 176-180 - Abstract

Kotlaba F. and Pouzar Z.: thepolypore Spongipellis fractipes in Czechoslovakia - 181-192 (in Czech) - Abstract

Kubička J.: Zweiter Beitrag zur Mykoflora der südböhmischen Kalksteingebiete (Hügel Ostrý bei Domanice, Kreis Strakonice) - 193-199 (in Czech) - Abstract

Hubálek Z.: Comparison between the occurrence of Chaetomium Kunze ex Fries on free-living mammals and birds - 200-206 (in Czech) - Abstract

Krejzová R.: Record of Entomophthora (Triplosporium) fresenii (Nowakowski) Gustafsson in Czechoslovakia and its taxonimic evaluation - 207-213 - Abstract

Procházka V. and Tichý V.: On thevariability of some physiological characteristics of the fungi Stereum hirsutum and Trametes hirsuta - 214-220 - Abstract

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Prof. Dr. Rolf Singer-septuagenarian - 221-224

Kotlaba F.: In memoriam PhDr. Erich Pieschel (1894-1975) - 225-226 (in Czech)

Svrček M.: Le sixičme congrčs européen de mycologie, Avignon, le 19-27 octobre 1974, organisé par la Société Mycologique de France et la Société Mycologique du Vaucluse - 227-229 (in Czech)

Holubová-Jechová V. and Urban Z.: XII. International Botanical Congress - 230-231 (in Czech)

Lizoň P.: Mykologische Studientage in der Slowakei - 232-235 (in Slovak)

Scháněl L. and Marvanová L.: Seminar in enzymological methods in mycology (Brno, 1975) - 237-241

Lenhart K.: Seminar in „Genetics of fungi in ground and applied research“ (Olomouc, 1976) - 242-246

References - 235-236, 247-255 (in Czech)

back to content

Česká Mykologie - volume 31

issue 31(1), 1977

  full issue   (7.46MB)

Prášil K. and Šašek V.: Antibiotic activity of some Pyrenomycetes - 1-7 - Abstract

Svrček M.: New or less known Discomycetes. IV. - 8-14 - Abstract

Stangl J. and Veselský J.: Inocybe flocculosa (Berk.) Saccardo und die Verwandten (Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 10) (Farbtafel Nr. 91) - 15-27 - Abstract

Krejzová R.: Morphology and surface of Conidiobolus coronatus (Cost.) Batko - 28-30 - Abstract

Fábry I.: Einige seltene Arten aus der Gruppe der Agaricales in der Slowakei - 31-37 (in Slovak) - Abstract

Novák D.: Ein Versuch mit Mykose in der Stechmückenbekämpfung - 38-40 - Abstract

Veselý D.: Das Vorkommen von Pythium oligandrum Drechsler auf der Wurzeloberfläche auflaufender Zuckerrüben in Böhmen und einige Erkenntnisse zur Biologie des Pilzes - 41-51 - Abstract

Vasser S. P. and Tomilin B. A.: In honorem annorum B. P. Vasil’kov septuaginta - 52-54 (in Czech)

References - 55-56 (in Czech)

back to content

issue 31(2), 1977

  full issue   (9.37MB)

Blattný C. sr., Králík O., Rajtr L. and Hervert V.: Virose dystopische vielfältig mikrokarpophorische Proliferation des Pilzes Flammulina velutipes (Curt. ex Fr.)Sing. und Bemerkungen zu den Virosen der höheren Pilze - 57-59 (in Czech) - Abstract

Nováková J.: Wechselseitige Beziehungen zwischen den Virus- und Pilz- krankheiten bei Kulturpflanzen - 60-68 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: New combinations and taxa in Operculate Discomycetes (Pezizales) - 69-71 - Abstract

Marková J. and Urban Z.: To the knowledge of the brown rust of couch grass in Bohemia and Moravia. 2. - 72-80 (in Czech) - Abstract

Weiser J.: The intermediary host of the fungus Coelomomyces chironomi Rašín - 81-90 - Abstract

Křivanec K., Janečková V. and Otčenášek M.: Arthroderma melis spec. nov.-a new dermatophyte species isolated from badger burrows in Czechoslovakia - 91-99 - Abstract

Veselý D.: Pilze der Gattung Alternaria Nees ex Wallr., die am Wurzelbrand der Zuckerruben beteiligt sind - 100-107 - Abstract

Kříž K.: RNDr. František Šmarda (1902-1976) in memoriam - 108-110 (in Czech)

Šebek S.: Societas bohemoslovaca pro scientia mycologica 8.XI.1976 - 111-112 (in Czech)

Kříž K.: 2.mykologische Studientage in České Budějovice - 113-115

Kotlaba F.: Autumn Foray 1976 of the British Mycological Society, Isle of Man - 116-120 (in Czech)

back to content

issue 31(3), 1977

  full issue   (8.85MB)

Šašek V.: Vývoj experimentální mykologie v laboratoři biochemie nižších rostlin Botanického ústavu AN SSSR v Leningradu. (K šedesátému výročí Velké říjnové revoluce) - 121-125 (in Czech)

Černý A., Ludvík J., Hervert V. and Blattný sr. C.: Vielfarbige Verkümmerung der Fichte und Zusammenhang dieser Erkrankung mit dem massenhaften Auftreten des Hallimasches in der Ostslowakei - 126-131 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: New or less known Discomycetes. V. - 132-138 - Abstract

Krejzová R.: Morphology and surface structure of Conidiobolus coronatus (Cost.) Batko II. Formation and germination of conidia - 139-141 - Abstract

Hilber O.: Einige Aspekte aus der Pleurotus ostreatus Gruppe - 142-154 - Abstract

Janitor A.: Effect of light quality on the growth of the mycelium and the formation of thefructification organs in the fungus Cytospora cincta Sacc. - 155-163 (in Slovak) - Abstract

Kuthan J.: Zwei interessante Pilzfunde im Untertagebau einer Kohlengrube - 164-169 (in Czech) - Abstract

Novotný J.: Isolation of fungus Phialophora radicicola - 170-172 (in Czech) - Abstract

Müller J.: Über die Verbreitung der Puccinia scillae Linhart - 173-178 (in Czech) - Abstract

Kotlaba F. and Pouzar Z.: RNDr. Václav J. Staněk septuagenarius - 179-182 (in Czech)

Šebek S.: Prof. Karel Kult sexaginarius - 183-184 (in Czech)

back to content

issue 31(4), 1977

  full issue   (9.03MB)

Urban Z.: Vývoj mykologie v SSSR za 60 let. (K výročí Velké říjnové revoluce) - 185-188 (in Czech)

Dermek A. and Veselský J.: Inocybe fastigiata (Schaeff. ex Fr.) Quél. And its subspecific taxonomy. (With colored plate No. 92) - 189-192 (in Slovak) - Abstract

Svrček M.: New or less known Discomycetes. VI. - 193-200 - Abstract

Stangl J. and Veselský J.: Inocybe griseovelata Kühner. (Beuträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 11.) - 201-205 - Abstract

Janečková V., Fassatiová O., Daniel M. and Křivanec K.: Findings of soil microscopic fungi in the Himalaya Mountains (Nepal) - 206-213(in Czech) - Abstract

Vařeková I. and Tichý V.: The significance of riboflavin in the fruit-body formation in Lentinus tigrinus (Bull. ex Fr.) Fr. - 214-222 - Abstract

Hervert V.: Academician Ctibor Blattný octogenarian - 223-224 (in Czech)

Herink J.: Zum 70. Geburtstag des Ing. K. Kříž - 225-232(in Czech)

Rotta J.: Doc.MUDr.Jiří Manych, CSc. quinquagintagenarius - 233-237 (in Czech)

Herink J.: Ing. Zdeněk Schaefer (1906-1974) in memoriam - 238-241(in Czech)

References - 242-248 (in Czech)

back to content

Česká Mykologie - volume 32

issue 32(1), 1978

  full issue   (9.49MB)

Veselský J., Kubička J. and Čuřík R.: Some recent remarks to death-cap poisonings - Amanita phalloides (Fr.) Link - 1-10 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: New or less known Discomycetes. VII. - 11-18 (in Czech) - Abstract

Pouzar Z.: Hypoxylon macrocarpum Pouz. spec. nov., a new fragrant pyrenomycete - 19-21 - Abstract

Stangl J. and Veselský J.: Inocybe descissa (Fr.) Quél. Und ihre taxonomische Stellung (Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 12) - 22-31 - Abstract

Fragner P.: Yeasts in human material in our country and their differentiation. Part I. - 32-42 (in Czech) - Abstract

Šebek S.: Maire’scher Streifling - Amanita mairei Foley in ČSSR gefunden - 43-46 (in Czech) - Abstract

Klán J.: Inonotus tamaricis (Pat.) Maire in Greece, its general distribution and taxonomic notes to the section Phymatopilus Donk - 47-54 - Abstract

Hřib J. and Rypáček V.: The growth response of wood-destroying fungi to the presence of spruce callus - 55-60 - Abstract

Adámková A., Váňová M.and Lávička M.: Rhizopus cohnii as thecase of mucormycotic abortion in cattle - 61-64 (in Czech) - Abstract

References - 10, 31, 42, 46, 54 (in Czech)

back to content

issue 32(2), 1978

  full issue   (9.41MB)

Staněk M.: Thirty years of mushroom cultivation and cultivated edible fungi research in Czechoslovakia - 65-69 (in Czech) - Abstract

Moravec J.: Fungi of Kilimanjaro - I. Discomycetes, Pezizales - 70-78 - Abstract

Braun U.: Zur taxonomischen Stellung des Mehltaupilzes auf Silene alba (Mill.) E.H.L.Krause - 79-81 - Abstract

Hübsch P.: Nebenfruchtformen bei Pholiota-Arten in Reinkultur - 82-86 - Abstract

Nováková J.: Die Übertragung von Pflanzenviren durch Pilze - 87-96 (in Czech) - Abstract

Paulech C. and Urban Z.: 6th Conference of Czechoslovak mycologists - 97-98 (in Czech)

Abstracts of papers delivered at the 6th Conference of Czechoslovak mycologists held at Pezinok, 19. - 23. September, 1977 - 99-122

Urban Z. and Otčenášek M.: International mycological congress, Tampa, Florida, 1977 - 123-127 (in Czech)

References - 128 (in Czech)

back to content

issue 32(3), 1978

  full issue   (7.99MB)

Fragner P.: Yeasts in human material in our country and their differentiation. Part II. - 129-143 (in Czech) - Abstract

Fragner P.: Yeasts in human material in our country and their differentiation. Part III. - 144-156 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: New or less known Discomycetes. VIII. - 157-160 - Abstract

Stangl J. and Veselský J.: Inocybe appendiculata Kühner (Beitrage zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 13.) - 161-166 - Abstract

Kubička J. and Veselský J.: Mycena rosea (Bull.) ex Sacc. et Dalla Costa ist giftig - 167-168 - Abstract

Kůdela V. and Sychrová E.: Potentional fungus pathogens of premature dying of the strawberry (Fragaria ananassa Duch.) - 169-173 (in Czech) - Abstract

Cagaš B.: Zum Wirstpflanzenkreis des Kronenrostes (Puccinia coronata Corda var. coronata) - 174-181 - Abstract

Šebek S.: Iubilea sodalium Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1978 - 182-183 (in Czech)

Kotlaba F.: PhDr. JUDr. Josef Schützner (1888-1977) in memoriam - 184-185 (in Czech)

Šebek S.: De activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1977 - 185-186

References - 187-192

back to content

issue 32(4), 1978

  full issue   (7.48MB)

Blattný C.: Poznámky fytopatologa k československé vědecké mykologii ve středních desítkách let 20.století (1940-1977) a výhled do budoucna - 193-196 (in Czech)

Micka K.: The significance of chemical reactions in mycology - 197-201 - Abstract

Svrček M.: New or less known Discomycetes. IX. - 202-204 - Abstract

Klán J.: Flammulina ononidis Arnolds, ein besonderer Steppen-Samtfussrübling in der Tschechosliwakei - 205-214 - Abstract

Dermek A.: A contribution to the mycoflora of the forests on environs of the villages Brodské, Čáry, Gbely, Kopčany, Kúty and Smolinské (Western Slovakia). (with coloured plates No.93 and 94) - 215-225 (in Slovak) - Abstract

Fassatiová O.: Soil micromycetes in abandoned fields in Bohemian Karst - 226-234 - Abstract

Fragner P.: Yeasts in human material in our country and their differentiation. Part IV. - 235-245 (in Czech) - Abstract

Doll R.: Bemerkenswerte Arten der Gattung Tomentella Pat. - 246-247 - Abstract

back to content

Česká Mykologie - volume 33

issue 33(1), 1979

  full issue   (9.57MB)

Schaefer Z.: Beitrag zum Studium der Sektion Albates der Lactarien - 1-12 - Abstract

Moravec J.: Trichophaeopsis latispora sp. nov. - a new Discomycete from Moravia (Czechoslovakia) - 13-18 - Abstract

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Schizopora carneo-lutea, mycogeographically interesting species of fungi (Corticiaceae) - 19-35 (in Czech) - Abstract

Klán J.: Clitocybe collina (Velen.) Klán, a characteristic species of dry non-sylvan communities - 36-39 - Abstract

Klán J. and Kubičková L.: Arrhenia auriscalpium (Fr.) Fr., a new species in the mycoflora of the Soviet Union - 40-46 - Abstract

Horníček E.: Einige kritische Russula-Arten in der Tschechoslowakei - 47-50 - Abstract

Mejstřík V. and Kelley A.P.: Mycorrhizae in Sequoia gigantea Lindl. et Gard. and Sequoia sempervirens Endl. - 51-54 - Abstract

Referate, die auf dem gesamtstaatlichen Seminar „Ausgewählte Kapitel aus der Toxikologie höherer Pilze“ vorgetragen wurden (Prag, 12.IV.1978) - 55-59

Varia - 60-61 (in Czech)

References - 62 (in Czech)

back to content

issue 33(2), 1979

  full issue   (8.19MB)

Hervert V.: Academicus Ctibor Blattný (8. IX. 1897-15. XII. 1978) in memoriam - 65-67

Stangl J. and Veselský J.: Inocybe pyriodora (Pers. ex Fr.) Kummer und die Verwandten (Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 14) - 68-80 - Abstract

Hubálek Z., Rosický B. and Otčenášek M.: Fungi on the hair of small wild mammals in Czechoslovakia and Yugoslavia -81-93 - Abstract

Soukup F.: An interesting record of Serpula lacrimans in the Botanical Garden in Průhonice near Prague - 94-98 (in Czech) - Abstract

Černý A.: Spongipellis delectans (Peck) Murr. - a new polypore for Czechoslovakia - 99-105 (in Czech) - Abstract

Fragner P.: Yeasts in human material in our country and their differentiation. Part V. - 106-117 (in Czech) - Abstract

Svrček M. and Kubička J.: Congressus mycologorum Europaeorum, Budapest 17. - 24. IX. 1978 - 118-120 (in Czech)

Kubička J.: Symposium on Amanita phalloides, Heidelberg 1. - 3. XI. 1978 - 121-123 (in Czech)

Varia (Šebek S.) - 124-126 (in Czech)

References - 127 (in Czech)

back to content

issue 33(3), 1979

  full issue   (9.36MB)

Kotlaba F. and Pouzar Z.: An interesting Asian polypore Pachykytospora subtrametea - 129-133 - Abstract

Stangl J. and Veselský J.: Inocybe kuthanii sp. nov. Eine neue Art in Sektion Rimosae, Stirps Cookei Heim gehörend. (Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 15) - 134-137 - Abstract

Holubová-Jechová V.: Lignicolous and some other saprophytic Hyphomycetes from Hungary - 138-149 - Abstract

Svrček M.: Fungi in Hungaria Mense Septembri 1978 lecti - 150-158 - Abstract

Šebek S.: Zur Pilzflora des Hügels „Semická hůrka“ (Kreis Nymburk, Bez. Mittelböhmen) - 159-169 (in Czech) - Abstract

Vinduška L.: Fungi in Heterodera schachtii cysts - 170-175 (in Czech) - Abstract

Fassatiová O. and Mošnová M.: Epicoccum purpurascens Ehrenb. ex Schlecht. and its sterile mycelium - 176-180 (in Czech) - Abstract

Musílková M., Fencl Z., Ujcová E. and Seichert L.: theviability and physiological activity of spores of Aspergillus niger under different methods of preservation - 181-184 - Abstract

Kotlaba F.: Pictoris František Procházka in memoriam - 185-186 (in Czech)

Šebek S.: De activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1978 - 187-189 (in Czech)

Paulech C.: Czechoslovak Scientific Society for Mycology, Branche Office Bratislava - 189-190 (in Slovak)

Šebesta J.: Section for Phytopathological Mycology of the Czechoslovak Scientific Society for Mycology founded - 190-192

back to content

issue 33(4), 1979

  full issue   (9.49MB)

Svrček M.: New or less known Discomycetes. X. - 193-206 - Abstract

Pouzar Z.: Notes on taxonomy and nomenclature of Nummularia (Pyrenomycetes) - 207-219 - Abstract

Stangl J. and Veselský J.: Inocybe metrodii sp. nov. (Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 16.) - 220-224 - Abstract

Svrček M. and Matheis W.: Über einen schweizerischen Fund von Helotium longisporum Schweers und seiner Identität mit Phaeohelotium geogenum (Cooke) comb. nov. - 225-228 - Abstract

Fragner P., Hejzlar J. and Rubeš M.: Otomycoses and mycoflora of otitides - 229-236 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: Important anniversaries of world known mycologists - 237-244 (in Czech)

Referate, die auf dem gesamtstaatlichen Seminar „Aussergewöhnliche Pilzvergiftungen“ vorgetragen wurden (Prag, 5.IV.1979) - 245-249

Varia de activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1979 (Šebek S. and Hlůza B.) - 250-254 (in Czech)

References - 219, 255-256 (in Czech)

back to content

Česká Mykologie - volume 34

issue 34(1), 1980

  full issue   (6.98MB)

Nečásek J.: Prof. dr. Karel Cejp, DrSc. (1900-1979) in memoriam - 1-2 (in Czech)

Kubička J.: Giftige Schleierlinge (Gattung Cortinarius) - 3-8 - Abstract

Kroupa M., Kalač P. and Drbal K.: The variability of thecontens of trace elements in some edible mushrooms - 9-12 (in Czech) - Abstract

Hervert V., Marvanová L. and Kazda V.: Alternaria pluriseptata on cucumbers and remarks to its classification - 13-20 (in Czech) - Abstract

Sláviková E. and Kocková-Kratochvílová A.: The yeasts of the genus Debaryomyces transferred by insects on the lowlands of Záhorie - 21-28 - Abstract

Fragner P.: Pityrosporum ovale and its cultivation from the scalp - 29-34 (in Czech) - Abstract

Fellner R.: Russula pumila found in Czechoslovakia (with some notes about its distribution, ecology and sociology) - 35-44 (in Czech) - Abstract

Strangl J. and Veselský J.: Analytische Bestimmungstabelle der europäischen höckerig-eckigsporigen Risspilze. (Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr.17.) - 45-53 - Abstract

References - 54-56 (in Czech)

back to content

issue 34(2), 1980

  full issue   (8.27MB)

Singer R. and Kuthan J.: Comparison of some lignicolous white-spored American agarics with European species - 57-73

Micka K. and Klán J.: Chemical spot tests of macromycetes with benzidine - 74-81

Fragner P. and Šimková M.: Yeasts in children - 82-91 (in Czech)

Šebek S.: Neufunde des Erlen-Wulstlings [Amanita friabilis (P. Karst) Bas] in Böhmen - 92-97 (in Czech)

Babos M.: Agaricus elvensis in der Slowakei - 98-101 (in Slovak)

Lizoň P.: Igor Fábry octogenarius - 102-104 (in Slovak)

Vaník K.: II. Mykologische Tagung in der Slowakei - 105-106 (in Slovak)

Šebek S.: De activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1979 - 107-109 (in Slovak)

References - 73, 81, 104, 110 (in Slovak)

back to content

issue 34(3), 1980

  full issue   (9.03MB)

Váňová M.: Genus Absidia van Tiegh (Mucorales) in Czechoslovakia. I. - 113-122 (in Czech) - Abstract

Hilber R. et Hilber O.: Notizen zur Gattung Camarops (Boliniaceae) - 123-151 - Abstract

Juhásová G.: Konidienkeimung des Pilzes Melanconis modonia Tul. Beim Edelkastanienbaum - 152-157 (in Slovak) - Abstract

Stangl J. and Veselský J.: Inocybe lutescens Velenovský (Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 18) - 158-164 - Abstract

Kubička J.: Beitrag zur Kenntnis der tschechoslovakischen hydrophilen Risspilze: Inocybe rhacodes Favre, I. salicis Kühn. und I. acutella Bon - 165-168 - Abstract

Fellner R.: Czechoslovak records. 17. Inocybe langei Heim - 169-170

Bendová O.: Lebensjubileum von RNDr.Anna Kocková-Kratochvílová, DrSc. - 171 (in Czech)

Šebek S.: Diesjährige Jubilaren unserer Gesellschaft I.-II. - 157, 173-176 (in Czech)

back to content

issue 34(4), 1980

  full issue   (8.2MB)

Svrček M.: Drei neue Mikromyzeten aus Iran - 177-182 - Abstract

Novák J. and Rypáček V.: Growth dynamics of hyphae in Fomitopsis pinicola - 183-187 - Abstract

Bouška I., Řehánek L., Motyčka K. and Veselský J.: Detection of UV-fluorescence in renal tissues in Cortinarius orellanus Fr. poisoning - 188-190 (in Czech) - Abstract

Cudlín P., Mejstřík V. and Šašek V.: The effect of thefungicide Dithane M-45 and the herbicide Gramoxone on the growth of mycorrhizal fungi in vitro - 191-198 - Abstract

Sláviková E. and Kocková - Kratochvílová A.: The yeasts in thegenus Aureobasidium transferred by insects on the lowlands of Záhorie (Slovakia, ČSSR) - 199-207 - Abstract

Parmasto E. and Kotlaba F., Pouzar Z.: Re-collection of Phellinus chinensis (Pil.) Pil. (Hymenochaetaceae) - 208-213 - Abstract

Moravec J.: Helvella leucopus Pers. in Czechoslovakia (Discomycetes, Helvellaceae) - 214-216 - Abstract

Moravec J.: A new collection of Aleuria cestrica (Ell. et Ev.) Seaver from Bulgaria and comments to Aleuria dalhousiensis Thind et Waraitch - 217-221 - Abstract

Laštúvka Z.: Septuagenario Prof. Dr. Vladimír Rypáček, DrSc. ad salutem - 222-223 (in Czech)

Leontovyč R.: Sexagenario Doc. ing. Antonín Příhoda ad salutem - 224-227 (in Czech)

Černý A.: Prof. Dr. Ing. Augustin Kalandra in memoriam - 228-229 (in Czech)

Pouzar Z. and Svrček M.: Bedřich Vytouš in memoriam - 230 (in Czech)

Šebek S.: Zum 100. Geburstag des tschechischen Mykologen Rudolf Beneš - 231-235 (in Czech)

Varia - 236-237 (in Czech)

References - 207, 237-240 (in Czech)

back to content

Česká Mykologie - volume 35

issue 35(1), 1981

  full issue   (7.88MB)

Svrček M.: List of Operculate Discomycetes (Pezizales) recorded from Czechoslovakia I. (A-N) - 1-24 (in Czech) - Abstract

Pouzar Z.: Notes on the taxonomy and nomenclature of the polypore Inonotus polymorphus - 25-28 - Abstract

Holubová - Jechová V. and Borowská A.: Hyphodiscosia europaea, a new species of lignicolous Hyphomycetes - 29-31 - Abstract

Kubičková L. and Klán J.: Notes on Mycena renati Quél., M. viridimarginata P. Karst. and M. luteoalcalina Sing. (Agaricales) - 32-43 - Abstract

Hájek Z.: Coprinus angulatus - ein kohlelliebender Tintling aus der Sektion Setulosi - 44-46 (in Czech) - Abstract

Bandre T. R. and Daginawala H. F.: Mycoflora associated with various food commodities - 47-49 - Abstract

Černý A. and Špaček J.: Ing.Karel Kříž in memoriam -50-51 (in Czech)

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Jan Šimr in memoriam - 52-53 (in Czech)

References -54-56 (in Czech)

back to content

issue 35(2), 1981

  full issue   (8.51MB)

Krejzová R.: Surface structure of the fungus Zoophthora radicans - 57-63 - Abstract

Svrček M.: List of Operculate Discomycetes (Pezizales) recorded from Czechoslovakia II. (O-W) - 64-89 - Abstract

Minter D. W.: Microfungi on needles, twigs and cones of pines in Czechoslovakia - 90-101 - Abstract

Fellner R.: Some rare agarics from the Krkonoše (Giant Mountains) I. Inocybe acutella Bon - 102-107 - Abstract

Kotlaba F.: Excursio mycologorum Bohemicorum in Karlštejn anno 1980 - 108-111 (in Czech)

Referate, die auf dem gesamtstaatlichen Seminar „Biochemische und morphologische Veränderungen bei Vergiftungen durch höhere Pilze“ (Prag, 17. IV. 1980) vorgetragen wurden - 112-119

References - 111, 119-120 (in Czech)

back to content

issue 35(3), 1981

  full issue   (9.72MB)

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Distribution and ecology of Ganoderma atkinsonii in Czechoslovakia - 121-133 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: List of Operculate Discomycetes (Pezizales) recorded from Czechoslovakia III. - 134-151 - Abstract

Zajícová S., Jablonský I. and Jaša B.: The influence of substratum composition and cultivating method on fruit-body yield in Flammulina velutipes (Curt. Ex Fr.) Sing. - 152-160 (in Czech) - Abstract

Fragner P.: Further experience with Castellani’s „Water cultures“ - 161-164 (in Czech) - Abstract

Kuthan J.: MUDr. Jaroslav Veselský in memoriam - 165-169 (in Czech)

Sexagenario Ing. Branislav Urošević, DrSc., ad salutem - 170-176 (in Czech)

Šebek S.: Bedeutsame Gedenkstage unserer Vereinsmitglieder im Jahre 1981 - 177-179 (in Czech)

Šebek S.: De activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1980 - 181-183 (in Czech)

References - 133, 160, 176, 184 (in Czech)

back to content

issue 35(4), 1981

  full issue   (9.69MB)

Pouzar Z.: Faerberia, a genus of cantharelloid fungi - 185-188 - Abstract

Moravec J.: Boudiera caucasica sp. nov., a new species of operculate Discomycetes from Caucasus - 189-191 - Abstract

Sláviková E. and Kocková - Kratochvílová A.: The yeasts of thedifferent genera transferred by insects on thelowlands of Záhorie - 192-195 (in Czech) - Abstract

Musílek V.: Enzymatic activity of cultures of Basidiomycetes. A short survey - 196208 (in Czech) - Abstract

Hubálek Z.: A systematic survey of dimorphic and polymorphic fungi - 209-226 - Abstract

Fragner P. and Hejzlar J.: Yeasts flora of the tonsills - 227-233 (in Czech) - Abstract

Kuthan J.: Zum 100. Geburstag des Prof. Dr. Jan Macků - 234-236 (in Czech)

Hájek Z.: Czechoslovak records. 18. Pachylepyrium funariophilum (Mos.) Sing. - 237-238 (in Czech)

Svrček M.: A new series of Fungus exsiccati - 239-241

References - 242-247 (in Czech)

Announcements - 247, 248 (in Czech)

back to content

Česká Mykologie - volume 36

issue 36(1), 1982

  full issue   (8.96MB)

Pouzar Z.: Marasmius quercophilus, a new species, common on oak leaves - 1-6 - Abstract

Kuthan J.: A new species of the genus Tricholoma: Tricholoma singeri spec. nova - 7-10 - Abstract

Černý A.: Biology of Inonotus andersonii and its occurrence in Czechoslovakia - 11-19 (in Czech) - Abstract

Klán J. and Kotilová-Kubičková L.: Macrofungi from the West Caucasus Part I. Aphyllophoraceous Fungi (Aphyllophorales, Basidiomycetes) - 20-39 - Abstract

Příhoda A.: The fungi on rotting plant matter of tobacco - 40-44 (in Czech) - Abstract

Nerud F., Zouchová Z. and Musílek V.: Lipolytic activity in submerged cultures of some wood-destroying Basidiomycetes - 45-46 - Abstract

Musílková M., Ujcová E., Seichert L., Sikyta B. and Krumphanzl V.: A comparison of the effect of mutagens on a high citric acid producing strain ofAspergillus niger - 47-51 - Abstract

Fragner P. and Preisler M.: Incidence of yeasts in the mouth cavity of patients with parodontopathias - 52-56 (in Czech) - Abstract

Šebek S.: Zum 25. Todestag des tschechischen Mykologen und Lichenologen Dr. Jan Podzimek - 57-60 (in Czech)

References - 61-64 (in Czech)

back to content

issue 36(2), 1982

  full issue   (8.88MB)

Čača Z.: Present trends in the world phytopathological research - 65-71 (in Czech) - Abstract

Pouzar Z.: The problem of the correct name of Vararia granulosa (Lachnocladiaceae) - 72-76 - Abstract

Šutara J.: Nomenclatural problems concerning the generic name Krombholziella R. Maire - 77-84 - Abstract

Stangl J. and Veselský J.: Risspilze der Sektion Lilacinae Heim (Beiträge zur Kenntnis seltener Inocyben. Nr. 19.) - 85-99 - Abstract

Fassatiová O.: New or rare records of some Deuteromycetes and Ascomycetes from Czechoslovakia - 100-108 - Abstract

Moravec J.: Daleomyces phillipsii in Czechoslovakia (Discomycetes, Pezizaceae) - 109-113 - Abstract

Kotilová-Kubičková L.: Occurrence of amyloid substance in the plasma in hyphae of basidiocarps of some Amanita species (Agaricaceae) - 114-117 - Abstract

Kausar T., Šašek V. and Musílek V.: Physiological aspects of antibiotic formation in the pyrenomycete Melanconis flavovirens. I. Role of inoculum - 118-121 - Abstract

Benda J. and Fragner P.: Problems of chronic candida tonsillitis in children - 122-127 (in Czech) - Abstract

References - 128 (in Czech)

back to content

issue 36(3), 1982

  full issue   (9.17MB)

Šebek S.: Zum 60. Entstehungstag des Tschechoslowakischen Mykologischen Klubs (1922-1939) - 129-140 (in Czech)

Pouzar Z.: Taxonomic studies in resupinate fungi I. - 141-145 - Abstract

Svrček M.: New or less known Discomycetes XI. - 146-153- Abstract

Lizoň P.: Mushroom poisoning by Omphalotus olearius (DC. ex Fr.) Sing. and distribution of the fungus in Slovakia - 154-159 (in Slovak) - Abstract

Semerdžieva M. and Wolf A.: Kernverhältnisse terminaler Zellen von Agrocybe aegerita - 160-165- Abstract

Fragner P. and Škopek J.: Incidence of yeasts in themouth cavity in person with removable dentures - 166-172 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: Czechoslovak records. 19. Coprinus laanii Kits van Waveren - 173-174 (in Czech) - Abstract

Lizoň P.: Igor Fábry (1900-1982) in memoriam - 175-176 (in Slovak)

Příhoda A.: Zum 100. Geburstag des Prof. PhDr. Jaroslav Smolák, DrSc. - 177-178 (in Czech)

Šebek S.: Bedeutsame Gedenkstage unserer Vereinsmitglieder im Jahre 1982 - 179-180

Šebek S.: De activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1981 - 181-183

Černý A. and Antonín V.: 3. Mykologische Studientage in Mähren im Jahre 1981 - 184- 187 (in Czech)

Kubička J.: VIII. congressus mycologorum Europaerum in Bologna, 23.-29. IX. 1981 - 188-190 (in Czech)

References - 145, 165, 191-192 (in Czech)

back to content

issue 36(4), 1982

  full issue   (9.67MB)

Šebek S.: Das Leben und Werk des Gründers der tschechischen Pilzkunde Vinzenz Julius Krombholz (Zum 200. Jahrfeste seines Geburstages) - 193-205 (in Czech)

Kotlaba F.: Distribution of Geastrum pouzarii and the question of its endemism - 206-210 - Abstract

Kubička J. and Lizoň P.: Zur Verbreitung der Gemeinen Stinkmorchel (Phallus impudicus L. ex Pers.) in der ČSSR - 211-222 (in Czech) - Abstract

Stangl J. and Veselský J.: Inocybe albomarginata Velen. (Beiträge zur Kenntnis seltener Inocyben Nr. 20) - 223-227- Abstract

Ginterová A., Janotková O., Brabec J. and Farkaš J.: The effect of chemical treatment on the decay of wood by Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kumm. - 228-231 (in Slovak) - Abstract

Ginterová A., Černý M.and Janotková O.: The substrates for growing of oyster mushroom Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kumm. - 232-235 (in Slovak) - Abstract

Ditrich O. and Otčenášek M.: Microsporum vanbreuseghemii and Trichophyton simii in Czechoslovakia - 236-242 (in Czech) - Abstract

Fragner P. and Michálková B.: Is there a professional hazard of yeast incidence in stomatologic personnel? - 243-247 (in Czech) - Abstract

Lizoň P.: Johann Bolla (1806-1881) - 248-250

Semerdžieva M.: Tschechoslowakisch-polnisches mykotoxikologisches Seminar 1981 - 251

References - 252-255 (in Czech)

back to content

Česká Mykologie - volume 37

issue 37(1), 1983

  full issue   (8.31MB)

Müller J. and Skalický V.: Beitrag zur Kenntnis der Peronospora-Arten auf Astragalus s. 1. - 1-11 - Abstract

Holubová-Jechová V.: Studies on Hyphomycetes from Cuba I. - 12-18 - Abstract

Řepová A.: Soil micromycetes of forest reserve „Voděradské bučiny“ in Central Bohemia - 19-34 - Abstract

Fragner P. and Miřejovský P.: Unusual shape of cryptococci in human tissue and in culture. A case of disseminated infection with a survey of cryptococcosis in ČSSR - 35-41 (in Czech) - Abstract

Ditrich O. and Otčenášek M.: A mycological and ecological study of dermatophyte Microsporum persicolor - 42-48 (in Czech) - Abstract

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Taxonomic and nomenclatural notes on Trametes cervina and Ganoderma atkinsonii - 49-51 (in Czech) - Abstract

Klán J.: Melanoleuca iris in Czechoslovakia (Agaricakes, Tricholomataceae) - 52-55 - Abstract

Kluzák Z.: 7th Conference of Czechoslovak mycologists - 56-59

References - 60-63 (in Czech)

back to content

issue 37(2), 1983

  full issue   (9.27MB)

Svrček M.: New or less known Discomycetes. XII. - 65-71 - Abstract

Ondřej M.: Zum Auftreten von Pilzen der Gattungen Drechslera Ito und Dendryphion Wallroth (Fungi imperfecti) auf dem Flachs in der Tschechoslowakei - 72-76 (in Czech) - Abstract

Ondřej M.: Auftreten der Gattung Ascochyta Lib. an Pflanzen der Familie Apiaceae - 77-82 (in Czech) - Abstract

Šebek S.: Localities of mushrooms cited in the mycological works of V. J. Krombholz - 83-89 (in Czech) - Abstract

Fragner P., Kulhánková J. and Lukášová M.: Cerebral mucormycosis caused by Mucor pusillus - 90-92 (in Czech) - Abstract

Rybnikář A., Ditrich O. and Pytela F.: Lyophilization of some cultures of dermatophytes - 93-98 (in Czech) - Abstract

Kubička J.: Czechoslovak records. 20. Leptoglossum polycephalum (Bres.) Moser - 99-100 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: MUDr. Georgius Kubička septuagenario ad salutem! - 101-105 (in Czech)

Šebek S.: De activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1982 - 106-107 (in Czech)

Abstracts of papers delivered at the 7th Conference of Czechoslovak mycologists held at České Budějovice, 13-18 September, 1982 - 108-128

References -76, 98 (in Czech)

back to content

issue 37(3), 1983

  full issue   (9.11MB)

Urban Z. and Marková J.: Ecology and taxonomy of Puccinia graminis Pers. in Czechoslovakia - 129-150 - Abstract

Váňová M.: Genus Absidia van Tiegh. (Mucorales) in Czechoslovakia. II. - 151-171 (in Czech) - Abstract

Pouzar Z.: Taxonomic and nomenclatural notes on some families of larger fungi - 172-176 - Abstract

Šebek S.: Böhmischer Kahlkopf - Psilocybe bohemica - 177-181 (in Czech) - Abstract

Šebek S.: De activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1982 - 182-185 (in Czech)

Šebek S.: Bedeutsame Gedenkstage unserer Vereinsmitglieder im Jahre 1983 - 185-192 (in Czech)

References - 171 (in Czech)

back to content

issue 37(4), 1983

  full issue   (11.08MB)

Herink J. and Pouzar Z.: Albert Pilát (2. 11. 1903 - 29. 5. 1974) - 193-205 (in Czech)

Pouzar Z.: Taxonomic studies in resupinate fungi II. - 206-211 - Abstract

Svrček M.: New or uncommon Agaricales from Bohemia - 212-236 (in Czech) - Abstract

Moravec J.: Several Operculate Discomycetes from Central and east Africa - 237-251 - Abstract

Fragner P., Miřejovský P. and Lukášová M.: Pancarditis in disseminated human absidiosis - 252-256 - Abstract

back to content

Česká Mykologie - volume 38

issue 38(1), 1984

  full issue   (9.56MB)

Staněk M.: Microorganisms in the hyphosphere of fungi. I. Introduction - 1-10 (in Czech) - Abstract

Kocková-Kratochvílová A., Švorcová L:, Breierová E. and Delgado R.: Taxonomic characteristics of yeasts isolated from bath facilities - 11-20 -Abstract

Jaroš F.: Incidence of fungal intoxications (especially by Amanita) in last three decades at the region Považie (Central Slovakia) - 21-30 (in Slovak) - Abstract

Cagaš B.:Unterschiedliche Virulenz der Kronenrostpopulationen (Puccinia coronata Corda var. coronata f. sp. festucae) in der ČSSR - 31-38 -Abstract

Ondřej M.: The genus Deightoniella Hughes in Czechoslovakia - 39-45 (in Czech) - Abstract

Ondřej M.: Pollaccia spiraeae (Karakulin) Ondřej - 46-48 (in Czech) - Abstract

Kubička J.: František Kuneš (1904-1982) in memoriam - 49-50 (in Czech)

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Ing. Vladimír Landkammer (1901-1983) in memoriam - 50-52 (in Czech)

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Dr. E. H. Benedix (1914-1983) in memoriam - 52-54

Varia - 55-57

References - 20, 30, 45, 48, 57-64

back to content

issue 38(2), 1984

  full issue   (8.42MB)

Urban Z. and Marková J.: Ecology and evolution of Puccinia graminis Pers. - 65-95 -Abstract

Holubová-Jechová V. and Mercado Sierra A.: Studies on Hyphomycetes from Cuba II. Hyphomycetes from the Isla de la Juventud - 96 -Abstract

Moravec J.: Peziza obtusapiculata, a new species related to Peziza apiculata - 121-122 -Abstract

References - 123-127

Varia - 127-128

back to content

issue 38(3), 1984

  full issue   (9.76MB)

Šebek S.: August C. J. Corda und die Anfänge der Mykologie in Böhmen - 129-136 (in Czech)

Kotlaba F., Pouzar Z. and Ryvarden L.: Some polypores, rare or new for Cuba - 137-145 -Abstract

Moravec J.: Two new species of Coprobia and taxonomic remarks on the genera Cheilymenia and Coprobia (Discomycetes, Pezizales) - 146-155 -Abstract

Gáper J.: Dynamics of spore discharge in basidiocarps of chosen wood-destroying fungi - 156-160 (in Slovak) - Abstract

Antonín V. and Fellner R.: Czechoslovak records. 21. Mycena diosma Krieglsteiner et Schwöbel - 161-163 (in Czech) - Abstract

Černohorský Z.: RNDr. V. J. Staněk - in memoriam - 164-165 (in Czech)

Rypáček V.: Doc. PhDr. Jan Macků (1919-1983) in memoriam - 166-167 (in Czech)

Urban Z.: International Mycological Congress (IMC 3), Tokyo 1983 - 168-172 (in Czech)

Moravec J.: A pre-congress foray of the IMC 3, Tokyo 1983 – Foray 2 with Discomycetes workshop and conference on cup-fungi. (Panel discussion: Taxonomy of Discomycetes) - 173-175 (in Czech)

Herink J.: Dritte Pilztagung auf der Slowakei (Skýcov, 4.-8.10.1983) - 176-178 (in Czech)

Šebek S.: De activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1983 - 179-182 (in Czech)

Societas Bohemoslovaciae pro scientia mycologica. Index sodalium 1983 - 183-191 (in Czech)

References - 163, 178, 191-192 (in Czech)

back to content

issue 38(4), 1984

  full issue   (8.15MB)

Brillová D. and Šuťáková G.: Viruslike particles in hyphae of parasitic fungus Cercospora beticola Sacc. - 193-196 (in Slovak)- Abstract

Svrček M.: New or less known Discomycetes. XIII. - 197-202 - Abstract

Pouzar Z.: Notes on four European polypores - 203-204 - Abstract

Klán J.: The genus Xeromphalina (Tricholomataceae) in Europe - 205-217 - Abstract

Kocková-Kratochvílová A., Sláviková E. and Breierová E.: Yeasts isolated from fruitbodies of mushrooms of the Lowland of Zahorie - 218-229 - Abstract

Ondřej M.: Funde von parasitischen imperfekten Pilzen Cercospora Fres. Aus der Tschechoslowakei (Teil III.) - 230-234 (in Czech) - Abstract

Rod J.: Antagonistic effects of some fungi on fungal pathogens causing storage rots of onion (Allium cepa L.) - 235-239 - Abstract

Řepová A.: New records of soil microfungi from Czechoslovakia - 240-242 - Abstract

Braslavská O.: Species of the genus Fusarium Link ex Fr. on potatoes in Slovakia - 243-245 (in Slovak)- Abstract

Špaček J.: Dr. A. Podpěrová ad salutem! - 246

Bedeutsame Gedenkstage unserer Vereinsmitglieder im Jahre 1984 - 247-254 (in Czech)

References - 255-256 (in Czech)

back to content

Česká Mykologie - volume 39

issue 39(1), 1985

  full issue   (10.22MB)

Kotlaba F.: Ecology and distribution of Stereum insignitum with special regard to Czechoslovakia - 1-14 (in Czech) - Abstract

Pouzar Z.: Reassessment of Hypoxylon serpens - complex I. - 15-25 - Abstract

Kubička J.: Connaissance actuelles sur la répartition de deux espčces toxiques, Psilocybe mairei et P. semilanceata, en Tchécoslovaquie - 26-35 (in Czech) - Abstract

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Auripora aurulenta, a new polyporaceous fungus in Czechoslovakia - 36-38 (in Czech) - Abstract

Cagaš B. and Marková J.: Spezializierung des Rostes Puccinia poae-nemoralis Otth auf Poa pratensis L. und Poa palustris L. - 39-43 - Abstract

Kocková-Kratochvílová A. and Ronaldo Contreras O.: Yeast-like organisms isolated form plant material on Cuba - 44-50 - Abstract

Hagara L.: Chamonixia caespitosa Rolland in der Slowakei - 51 (in Slovak) - Abstract

Svrček M.: Czechoslovak records. 22.-24. Myxarium grilletii (Boud.) Reid, Sebacina dimitica Oberw. et Sebacina microbasidia Christ. et Hauerslev in Christ. - 52-55 (in Czech) - Abstract

Vančura V. and Jablonský I.: Sexagenario RNDr. Miloslav Staněk, CSc., ad salutem! - 56-57 (in Czech)

Ganzstaatliches mykotoxikologisches Seminar „Über psychotrope Stoffe in Kahlköpfen“, Prag 21.IV.1983. Zusammenfassungen der Referate - 58-64

References - 57 (in Czech)

back to content

issue 39(2), 1985

  full issue   (9.67MB)

Šebek S.: Johannes Baptista Zobel und seine Stelle in den Anfängen unserer Mykologie - 65-70 (in Czech)

Černý A.: Taxonomic study in the Phellinus pini-complex - 71-84 - Abstract

Váňová M.: Genus Absidia van Tiegh. (Mucorales) in Czechoslovakia. III. - 85-96 (in Czech) - Abstract

Volleková A.: Keratinophilic fungi in rodents‘ burrows and in their adjoining surroundings - 97-105 (in Slovak) - Abstract

Fragner P. and Soukup K.: Contemporary views on mycotic colpitis - 106-118 (in Czech) - Abstract

Čatská V.: Sexagenariae RNDr. Olga Fassatiová, CSc., ad salutem! - 119-123 (in Czech)

Hrabovec I.: The first published report on the history of mycology in a Slovak journal - 124 (in Slovak)

Šebek S.: Czechoslovak records. 25. Inocybe phaeoleuca Kühner - 125-126 (in Czech)

Varia - 70, 105 (in Czech)

References - 126-128 (in Czech)

back to content

issue 39(3), 1985

  full issue   (10.18MB)

Pouzar Z.: Reassessment of the Hypoxylon serpens-complex II. - 129-134 - Abstract

Donadini J.C. and Svrček M.: Une espčce nouvelle du genre Parascutellinia Svr., P. fuckelii spec. nov. (Pezizales) - 135-137 - Abstract

Šebek S.: Hellflockiger Scheidenstreifling – Amanita beckeri Huijsman – in ČSSR gefunden - 138-143 (in Czech) - Abstract

Müller J.: Ustilago trichophora (Link) Kunze ex Körn. –ein neuer Brandpilz für die Tschechoslowakei - 144-149 (in Czech) - Abstract

Fragner P., Miřejovský P. and Lukášová M.: Stomatomaxillary and rhinoorbital absidiosis - 150-154 (in Czech) - Abstract

Otčenášek M. and Dvořák J.: Fungi infecting man. Taxonomy of agents of human mycoses in an alphabetical survey - 155-164 (in Czech) - Abstract

Moravec J.: Czechoslovak records. 26. Aleuria rhenana Fuckel - 165-168 (in Czech) - Abstract

Pikálek P.: Sexagenario RNDr. Jan Nečásek, CSc., ad salutem! - 169-172 (in Czech)

Lizoň P.: Aurel Dermek sexagenario ad salutem! - 173-176 (in Czech)

Kotlaba F. and Pouzar Z.: MUDr. Jiří Kubička in memoriam (16. 3. 1913 - 9. 1. 1985) - 177-182 (in Czech)

Hlůza B.: Jaromír Diener (14. V. 1906 - 26. V. 1984) - 183-184 (in Czech)

Bendová O.: In honorem annorum RNDr. Anna Kocková-Kratochvílová, DrSc. septuaginta - 185 (in Czech)

Urban Z. and Bartoš P.: VIe conférence européenne et méditerranéenne sur les rouilles des céréales - 185-186 (in Czech)

Šebek S.: De activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1984 - 187-189 (in Czech)

References - 190-192 (in Czech)

back to content

issue 39(4), 1985

  full issue   (8.71MB)

Kotlaba F.: A remarkable Stereum: S. subpileatum (Aphyllophorales), its ecology and distribution with special regard to Czechoslovakia - 193-204 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: Notes on the genus Hyaloscypha (Helotiales) - 205-219 - Abstract

Pouzar Z.: More notes on family names of Fungi (Basidiomycetes) - 220-224 - Abstract

Urban Z. and Marková J.: Ecology of brown rust of couch grass, Puccinia persistens, in Bohemia - 225-233 (in Czech) - Abstract

Fragner P.: Keys for identification of yeasts from human material according to new points of view - 234-242 - Abstract

Pouzar Z. and Urban Z.: To the 60th birthday of RNDr. Mirko Svrček, CSc. - 243-249 (in Czech)

Šebek S.: Bedeutsame Gedenkstage unserer Vereinsmitglieder im Jahre 1985 - 250-253 (in Czech)

References - 233, 254-256 (in Czech)

back to content

Česká Mykologie - volume 40

issue 40(1), 1986

  full issue   (8.65MB)

Pouzar Z.: A key and conspectus of Central European species of Biscogniauxia and Obolarina (Pyrenomycetes) - 1-10 - Abstract

Moravec J.: A revision of the type of Gyromitra bubaci and the problem of ascospore size of Gyromitra esculenta (Discomycetes) - 11-18 - Abstract

Řepová A.: The occurrence of microscopic fungi in air of the building of the Czechoslovak Acadeny of Sciences in České Budějovice - 19-29 (in Czech) - Abstract

Záhorovská E.: Parasitärer Pilz Microsphaera und sein Konidienstadium an den Eichen der Slowakei. I. - 30-37 (in Slovak) - Abstract

Antonín V.: Studies in annulate species of the genus Armillaria - I. Study of type-specimens of Armillaria cepaestipes Velenovský - 38-40 - Abstract

Hagara L.: Czechoslovak records. 26. Clavariadelphus flavo-immaturus Petersen - 41 (in Slovak)

Urban Z.: Symposium „Ökologie der Pilze in der Kulturlandschaft“, Reinhardsbrunn. DDR - 42-43 (in Czech)

Referate, die auf dem gesamtstaatlichen Seminar „Mykotoxine (d. i. Toxine mikroskopischer Pilze)“ (Prag, 27. IV. 1984) vorgetragen wurden - 44-51(in German)

Seminar on „Morphogenesis of Fungi“, Olomouc, May 31, 1984 - 52-58

References - 59-64 (in Czech)

back to content

issue 40(2), 1986

  full issue   (9.18MB)

Betina V.: Fungi in biotechnology-history, present times, perspectives - 65-73 (in Czech) - Abstract

Holubová - Jechová V. and Castaňeda Ruiz R. F.: Studies on Hyphomycetes from Cuba III. New and interesting dematiaceous taxa from leaf litter - 74-85 - Abstract

Hýsek J. and Tempírová Z.: The occurrence of Ascochyta Lib. and Didymella Sacc. on the leaves of cereals in Czechoslovakia - 86-94 - Abstract

Klán J.: The calcium oxylate spherocrystals in mycelial culture of Phallus impudicus L.: Pers. - 95-98 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: IX. Congressus mycologicus Europaeus (Oslo, 15.-21.August 1985) - 99-100 (in Czech)

Svrček M.: Septuagenario MUDr. Josephus Herink ad salutem - 101-104 (in Czech)

Antonín V.: Septuagenario Květoslava Koncerová ad salutem! - 105 (in Czech)

Czechoslovak records. 27. Volvariella caesiotincta Orton (Fellner R. et Hálek V.) - 107-109 (in Czech) - Abstract

Seminar Fungi in Biotechnology, Brno 1985 (Šašek V.) - 110-115

Ganzstaatliches mykotoxikologisches Seminar „Aktuelle Probleme der Vergiftungen durch Makromyzeten in der Tschechoslowakei“, Prag 24. IV. 1985 (Semerdžieva M.) - 116-123 (in German)

References - 124-128 (in Czech)

back to content

issue 40(3), 1986

  full issue   (8.93MB)

Kotlaba F.: Stereum frustulatum, its ecology and geographical distribution in Czechoslovakia - 129-141 (in Czech) - Abstract

Holubová - Jechová V. and Mercado Sierra A.: Studies on Hyphomycetes from Cuba IV. Dematiaceous Hyphomycetes from the Province Pinar del Rio - 142-164 - Abstract

Herink J. and Pouzar Z.: Svatopluk Šebek sexagenarius - 165-176 (in Czech)

Kuthan J.: Octogenario Prof. Dr. Rolf Singer ad salutem! - 177-179 (in Czech)

Šebek S.: De activitate Societatis scientificae mycologicae Bohemoslovacae anno 1985 - 180-189 (in Czech)

Šebek S.: In memoriam Jaroslav Veselý - 190-192 (in Czech)

References - 179 (in Czech)

back to content

issue 40(4), 1986

  full issue   (9.72MB)

Rypáček V.: Some interesting ways of wood infection by fungi - 193-202 (in Czech)

Svrček M.: New or less known Discomycetes.XIV. - 203-217 - Abstract

Pouzar Z.: Camarops subgen. Bolinia in Czechoslovakia - 218-222 - Abstract

Kotlaba F.: Ecology and distribution of Lopharia spadicea (Aphyllophorales) in Czechoslovakia - 223-233 (in Czech) - Abstract

Landa J. and Fellner R.: Some rare agarics from theKrkonoše (Giant Mountains). II. Russula salmoneolutea sp. nov. - 234-246(in Czech) - Abstract

Kotlaba F.: Sexagenario Zdeněk Kluzák ad salutem! - 247-250 (in Czech)

Herink J.: Octogenario Emil Horníček ad salutem!- 251-254 (in Czech)

Šebek S.: Bedeutsame bedenkstage unserer Vereinsmitglieder im Jahre 1986 - 255-256 (in Czech)

back to content

Česká Mykologie - volume 41

issue 41(1), 1987

  full issue   (8.78MB)

Urban Z., Azbukina Z. M. and Marková J.: Puccinia urbani Savile in the Soviet Far East - 1-7 - Abstract

Fassatiová O., Kubátová A., Prášil K. and Váňová M.: Microscopical fungi in archive environment - 8-15 (in Czech) - Abstract

Svrček M.: New or less known Discomycetes. XV. - 16-25 - Abstract

Pouzar Z.: Taxonomic studies in resupinate fungi III. - 26-28 - Abstract

Holubová - Jechová V.: Studies on Hyphomycetes from Cuba V. Six new species of dematiaceous Hyphomycetes from Havana Province - 29-36 - Abstract

Brillová D.: Intra-specific variability of Cercospora beticola Sacc. - 37-45 (in Slovak) - Abstract

Fragner P. and Kunzová E.: The problem of reliability of microscopic demonstration of yeasts in smears - 46-49(in Czech) - Abstract

Mišurcová Z., Nerud F. and Musílek V.: Screening of Basidiomycetes for the production of milk-clotting enzymes - 50-53 - Abstract

Hagara L.: Flammulina fennae Bas in the Western Carpathians - 54-56 (in Slovak) - Abstract

Špaček J.: Ad centenarium Eduardi Baudyš (1886-1968) - 57-58 (in Czech)

Špaček J.: Ad centenarium Richardi Picbauer (1886-1955) - 59-60 (in Czech)

Šebek S.: Bedeutsame Gedenkstage unserer Vereinsmitglieder im Jahre 1986 - 61-64 (in Czech)

References - 25, 45, 63-64 (in Czech)

back to content

issue 41(2), 1987

  full issue   (9.8MB)

Krejzová R.: Pathogenicity of Erynia neoaphidis for Acyrthosiphon pisum - 65-72 - Abstract

Šutara J.: Mariaella, a new boletaceous genus - 73-84 - Abstract

Antonín V.: Setulipes, a new genus of marasmioid fungi (Tricholomatales) - 85-87 - Abstract

Svrček M.: New or less known Discomycetes. XV. - 88-96 - Abstract

Šebesta J., Harder D. E. and Zwatz B.: Contribution concerning the occurrence and pathogenicity of the European population of oat crown rust (Puccinia coronata Cda. var. avenae Fraser et Led.) and donors of resistance - 97-106 (in Czech) - Abstract

Holubová - Jechová V.: Studies on Hyphomycetes from Cuba VI. New and rare species with tretic and phialidic conidiogenous cells - 107-114 - Abstract

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Geastrum berkeleyi in Czechoslovakia - 115-119 (in Czech) - Abstract

Šašek V.: Sexagenario RNDr. et PhMr.Vladimír Musílek, DrSc. ad salutem! - 120-126

References - 127-128 (in Czech)

back to content

issue 41(3), 1987

  full issue   (10.29MB)

Kotlaba F.: Cystostereum murraii (Corticiaceae), its ecology and geographical distribution in Czechoslovakia - 129-138 (in Czech) - Abstract

Šutara J.: The limit between the genera Boletinus and Suillus - 139-152 - Abstract

Fragner P.: Microscopical diagnostic of onychomycoses - 153-161 (in Czech) - Abstract

Urban Z.: Die tschechoslowakische Mykologie 1981-1985 - 162-171 (in Czech)

Pouzar Z.: RNDr. František Kotlaba, CSc., sexagenarius - 172-184 (in Czech)

References - 185-192 (in Czech)

back to content

issue 41(4), 1987

  full issue   (9.47MB)

Svrček M.: The European genera of the family Hyaloscyphaceae (Helotiales) - 193-206 - Abstract

Kotlaba F.: Stereum subtomentosum, its ecology and geographical distribution in Czechoslovakia - 207-218 (in Czech) - Abstract

Weiser J.: Mosquito-killing activity of strains of Tolypocladium cylindrosporum and T. niveum - 219-224 (in Czech) - Abstract

Fellner R.: Notes to mycocoenological syntaxonomy. 1. Principles of the arrangement of syntaxonomic classification of mycocoenoses - 225-231 (in Czech) - Abstract

Řepová A.: The first record of Mycotypha microspora Fenner in Czechoslovakia - 232-233 - Abstract

Lisická E. and Moravec J.: Czechoslovak records. 27. Octospora wrightii (Berk. et Curt.) J.Moravec - 234-237 (in Czech)

Kvíčala B.A.: Sexagenario Ing. Zdeněk Čača, DrSc., ad salutem! - 238-242 (in Czech)

Soukup F.: Vlastislav Jančařík sexagenarius - 243-249 (in Czech)

Šebek S.: De activitate Societatis scientificae mycologicae Bohemoslovacae anno 1986 - 250-252 (in Czech)

Lizoň P.: Vierte slowakische Pilztagung - 253 (in Slovak)

References - 255-256 (in Czech)

back to content

Česká Mykologie - volume 42

issue 42(1), 1988

  full issue   (9.18MB)

Soukup F.: Contribution to the sporulation knowledge of some polypores. I. - 1-11 (in Czech) - Abstract

Fassatiová O.: Toxinogenic species of the genus Penicillium Link and a key to the determination of frequently occurring representatives in Bohemia - 12-22 (in Czech) - Abstract

Holubová - Jechová V.: Studies on Hyphomycetes from Cuba VII. Seven new taxa of dematiaceous Hyphomycetes - 23-30 - Abstract

Krejzová R.: The formation and discharge of conidia in cultures of entomophthorus fungi - 31-40 - Abstract

Fellner R.: Notes to mycocoenological syntaxonomy. 2. The survey of the syntaxonomic classification of mycocoenoses taking into account the principle of the unity of the substratum and trophism - 41-51 (in Czech) - Abstract

Křen V., Kozová J., Ludvík J., Kofroňová O. and Řeháček Z.: Physiological activity of immobilized Claviceps cells producing clavine alkaloids - 52-55 - Abstract

Bedeutsame Gedenkstage unserer Vereinsmitglieder im Jahre 1987 (Šebek S., Paulech C., Urban Z.) - 56-61 (in Czech)

International Symposium on „Fungi from the Standpoint of Nature Protection and Men’s Health, Prague, March 31 and April 1, 1987 (Semerdžieva M.) - 62-64

back to content

issue 42(2), 1988

  full issue   (7.99MB)

Kotilová - Kubičková L. and Pouzar Z.: Three types of basidiospores in Amanita - 65-70 - Abstract

Antonín V.: Taxonomic notes on Marasmius anomalus group (Tricholomataceae) - 71-75 - Abstract

Svrček M.: New or less known Discomycetes. XVII. - 76-80 - Abstract

Ondřej M.: Pyricularia luzulae Ondřej sp. n. - 81-83 (in Czech) - Abstract

Ondřej M.: New species of Drechslera Ito in Czechoslovakia - 84-89 (in Czech) - Abstract

Novotná J. and Fassatiová O.: Three species of thegenus Penicillium Link isolated from the cysts of Globodera rostochiensis Woll. in Czechoslovakia - 90-96 - Abstract

Brillová D., Sladká O. and Peterková I.: Respiration of the wild strain and the mutants of Cercospora beticola Sacc. - 97-104 (in Slovak) - Abstract

Krejzová R.: Seasonal dynamics of the formation and discharge of Entomophthora conidia in vitro - 105-113 - Abstract

Kocková - Kratochvílová A., Sláviková E. and Kovačovská R.: Yeasts isolated from fruitbodies of mushrooms of the Lowland of Záhorie (Slovakia) - 114-121 - Abstract

Musílek V.: RNDr. Miloslav Staněk, CSc., ad memoriam - 122 (in Czech)

Kotlaba F., Pouzar Z.: In memoriam Dr. Hermann Jahn - 123-124 (in Czech)

Urban Z.: Supplementum - 124 (in Czech)

References - 121, 125-128 (in Czech)

back to content

issue 42(3), 1988

  full issue   (8.35MB)

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Type studies of polypores described by A. Pilát - I. - 129-136 - Abstract

Svrček M.: New or less known Discomycetes. XVIII. - 137-148 - Abstract

Záhorovská E.: Parasitischer PilzMicrosphaera und dessen askokarpisches Stadium auf den Eichen in der Slowakei. II. - 149-157 (in Slovak) - Abstract

Klán J., Řanda Z., Benada J. and Horyna J.: Investigation of non-radioactive Rb, Cs, and radiocaesium in higher fungi - 158-169 - Abstract

Kocková - Kratochvílová A., Sláviková E., Kováčovská E. and Wai Yin Mok: Unusually occurring yeast-like organisms isolated from theequatorial locality in the basin of the river Amazon - 170-175 - Abstract

Herink J.: Octogenariae Anna Pilátová ad salutem! - 176-177 (in Czech)

Kunert J. and Lenhart K.: Sexagenario Dr.Milan Hejtmánek ad salutem! - 178-186 (in Czech)

Svrček M. and Urban Z.: Jaromír Klika-100 Jahre von seinem Geburtstag - 187-189 (in Czech)

References - 190-192 (in Czech)

back to content

issue 42(4), 1988

  full issue   (10.63MB)

Moravec J.: A key to the species of Sowerbyella (Discomycetes, Pezizales) - 193-199 - Abstract

Holubová - Jechová V.: Studies on Hyphomycetes from Cuba VIII. A new genus Piricaudilium and some species new for the territory of Cuba - 200-204 - Abstract

Kotlaba F.: Stereum rameale, its ecology and geographical distribution in Czechoslovakia - 205-214 (in Czech) - Abstract

Paulech C. and Maglocký Š.: Contribution to the study of the fungus Tilletia controversa Kühn on dog’s grass (Elytrigia Desv.) in Czechoslovakia - 215-221 (in Slovak) - Abstract

Semerdžieva M., Cvrček Z., Herink J., Hlůza B., Hruška L., Kuthan J. and Štetková A.: Statistik der Pilzvergiftungen in den Jahren 1985 und 1986 in vier Bezirken der böhmischen Länder - 222-226 (in German) - Abstract

Kováčiková E.: Naučno-koordinacionálnaja konferencija SEV i simpozium „Issledovanije principov ustojčivosti rastěnij k bolezňjam i vreditěljam“ - 227-232 (in Russian)

Musílek V.: Sexagenariae RNDr. Marta Semerdžieva, CSc., ad salutem! - 233-239 (in Czech)

Paulech C.: Sexagenariae dominae RNDr.Dorota Brillová ad salutem! - 240-242 (in Slovak)

Svrček M.: In memoriam Růžena Hilbertová - Podlahová - 243-245 (in Czech)

Svrček M.: Prof. PhDr. Karel Kavina, a reminiscence - 246-248 (in Czech)

Šebek S. et al.: Bedeutsame Gedenkstage unserer Vereinsmitglieder im Jahre 1988 - 249-251 (in Czech)

Šebek S.: De activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1987 - 252-254 (in Czech)

References - 254-256 (in Czech)

back to content

Česká Mykologie - volume 43

issue 43(1), 1989

  full issue   (9.98MB)

Šutara J.: The delimitation of the genus Leccinum - 1-12 Abstract

Horáková J. and Skalický V.: Contribution to the ecology of Peronospora violacea Berk. - 13-29 Abstract

Klán J., Baudišová D. and Beneš K.: Cytochemical demonstration of enzymes in hyphae of mycelial cultures of macromycetes (Ascomycotina and Basidiomycotina). I. Esterases and glycosidases - 30-35 Abstract

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Type studies of polypores described by A. Pilát - II. - 36-44 Abstract

Ondřej M.: Key to the species of Drechslera Ito sensu lato on the territory of Czechoslovakia - 45-50 (in Czech) - Abstract

Hagara L.: Seltene Elemente von Pilzflora der Slowakei - 51-60 (in Slovak) - Abstract

Antonín V., Černý A., Mann J. and Valter J.: Albatrellus hirtus (Cooke) Donk found in Czechoslovakia - 61-64 (in Czech) - Abstract

References - 12 (in Czech)

back to content

issue 43(2), 1989

  full issue   (8.69MB)

Svrček M.: New or less known Discomycetes. XIX. - 65-76 Abstract

Antonín V.: Notes on identity of Marasmius wettsteinii (Tricholomataceae) - 77-81 Abstract

Svrček M.: Psilocybe (Deconica) magica sp. nov. - 82-84 Abstract

Klán J. and Rulfová I.: Antibiotic activity of cultures of some saprotrophic basidiomycetous fungi - 85-95 (in Czech) - Abstract

Novotná J.: Mikroskopische pilze auf Zysten Globodera rostochiensis Wollenw - 96-107 (in Czech) - Abstract

Hagara L.: Phallus duplicatus Bosc in der Tschechoslovakei - 108-109 (in Slovak) - Abstract

Hejtmánek M. and Lazebníček J.: Doc. RNDr. Bronislav Hlůza, CSc., sexagenarius - 110-114 (in Czech)

Lazebníček J.: Ing. Jan Kuthan sexagenarius - 115-121 (in Czech)

Šebek S.: De activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1988 - 122-125

References - 81, 125-128 (in Czech)

back to content

issue 43(3), 1989

  full issue   (9.87MB)

Šebek S.: Botaniker Ph. M. Opiz und sein Beitrag zur tschechischen Pilzkunde im XIX. Jahrhundert - 129-137 (in Czech)

Kotlaba F.: Laxitextum bicolor (Corticiaceae), its ecology and geographical distribution in Czechoslovakia - 138-148 (in Czech) - Abstract

Pospíšil J., Otčenášek M., Postupa J., Vejbora O. and Šteiner I.: Trichosporon capitatum as a little known opportunistic mycotic agent in man - 149-154 (in Czech) - Abstract

Brillová D. and Sl’adká O.: Transmission of virus-like particles from the infected into the healthy strains of Cercospora beticola Sacc. - 155-165 (in Slovak) - Abstract

Minarčic P., Janisch R. and Paulech C.: Ultrastructure representation of the powdery mildew conidium by the freezeetching method - 166-168 (in Slovak) - Abstract

Řepová A.: Soil micromycetes from Czechoslovakia-a list of isolated species with bibliography - 169-175 - Abstract

Semerdžieva M.: Ganzstaatliches mykotoxikologisches Seminar „Gesundheitsaspekte der praktischen Mykologie“, Prag 30.V.1988. Zusammenfassungen der Referate - 176-186 (in German)

Mejstřík V.: The second European Symposium about Mycorrhizae - 187-189 (in Czech)

References - 190-190 (in Czech)

back to content

issue 43(4), 1989

  full issue   (9.55MB)

Rauschert S.: Nomenklatorische Studien bei höheren Pilzen I. Russulales (Täublinge und Milchlinge) - 193-209 - Abstract

Svrček M. and Moravec J.: Galeoscypha gen. nov., a monotypic new genus of Pezizales based on Galeoscypha pileiformis - 210-214 - Abstract

Svrček M.: New or less known Discomycetes. XX. - 215-226 - Abstract

Kocková - Kratochvílová A., Sláviková E., Kovačovská R. and Tomanová E.: Yeasts and yeast-like organisms in the fresh-water lake Rudava - 227-234 - Abstract

Řepová A.: Soil micromycetes from Czechoslovakia - a list of isolated species with bibliography. II. - 235-243 - Abstract

Špaček J.: Sexagenario Ing. Alois Černý ad salutem! - 244-249

References - 250-256

back to content

Česká Mykologie - volume 44

issue 44(1), 1989

  full issue   (8.41MB)

Fragner P. and Miřejovský P.: Key to histological identification of causative agents in systemic mycoses I. - 1-13 (in Czech) Abstract

Bacigálová K.: Beitrag zur Kenntnis des Lebenszyklus von Taphrina deformans in vitro - 14-19 (in Slovak) Abstract

Kubátová A.: Eladia saccula (Dale) G. Smith, a new micromycete for Czechoslovakia - 20-25 (in Czech) Abstract

Hagara L.: Saltene Trichterlinge (Clitocybe) von der Slowakei - 26-30 (in Slovak) Abstract

Čížek K.: Two interesting finds of Tremellaceae in East Bohemia - 31-34 (in Czech) Abstract

Řepová A.: Soil micromycetes from Czechoslovakia-a list of isolated species with bibliography. III. - 35-50 Abstract

Brillová D.: Cyprián Paulech sexagenarius - 51-61 (in Slovak)

Špaček J.: In memoriam Anna Podpěrová - 62 (in Czech)

References - 63-64 (in Czech)

back to content

issue 44(2), 1990

  full issue   (8.91MB)

Fragner P. and Miřejovský P.: Key to histological identification of causative agents in systemic mycoses II. - 65-76 (in Czech) Abstract

Svrček M.: A report on mycological trips to Krkonoše Mts. (Giant Mts.), Bohemia, in theyears 1986-1989 - 77-91 Abstract

Pouzar Z.: Additional notes on the taxonomy and nomenclature of Ischnoderma (Polyporaceae) - 92-100 Abstract

Holubová - Jechová V.: A new species of Scytalidium isolated from cysts of Globodera rostochiensis in Czechoslovakia - 101-105 Abstract

Holubová - Jechová V.: Zygosporium mycophilum (Vuill.) Sacc. in Czechoslovakia - 106-108 Abstract

Antonín V., Šebek S. and Urban Z.: Bedeutsame Gedenkstage unserer Vereinsmitglieder im Jahre 1989 - 109-110 (in Czech)

Lizoň P. and Borja D.: Aurel Dermek (1925-1989) in memoriam - 111-114 (in Slovak)

Čača Z.¨ and Černý A.: 8th Conference of Czechoslovak mycologists (Brno, 28.8.-1.9.1989) - 115-118 (in Czech)

Kotlaba F.: X. Congress of European Mycologists, Estonia 1989 - 119-125 (in Czech)

References - 126--128 (in Czech)

back to content

issue 44(3), 1990

  full issue   (9.22MB)

Fragner P. and Miřejovský P.: Key to histological identification causativeagents in systemic mycoses III. - 129-139 (in Czech) Abstract

Svrček M.: A report on mycological trips to Krkonoše Mts. (Giant Mts.), Bohemia, in theyears 1986-1989 - 140-146 Abstract

Volleková A.: Anixiopsis stercoraria -a rare agent of human dermatomycoses - 147-151 (in Slovak) Abstract

Sláviková E., Kovačovská R. and Kocková-Kratochvílová A.: On the occurrence of yeasts in fresh-water of the artificial lake in Plavecký Štvrtok - 152-161 Abstract

Gryndlerová H.: Indriella bolleyi on the wheat roots in Bohemia - 162-164 Abstract

Bezděčka P.: Epizootische Pilze der Gattung Aegeritella Bal. et Wils. (Hyphomycetales, Blastosporae) an Ameisen in der Tschechoslowakei - 165-169 (in Czech) Abstract

Řepová A.: Soil micromycetes from from Czechoslovakia - a list of isolated species with bibliography.IV. - 170-178 Abstract

Tichý V.: 80 anniversarium prof RNDr. et PhMr. Vladimír Rypáček, DrSc., ad salutem! - 179-182 (in Czech)

Herink J.: 75. anniversarium MUDr. Jan Zdeněk Cvrček ad salutem! - 183-185 (in Czech)

Šebek S.: De activitate Socientatis scientificae Bohemoslovacae anno 1989 - 186-189 (in Czech)

References - 161, 182, 190-192 (in Czech)

back to content

issue 44(4), 1990

  full issue   (9.88MB)

Fragner P. and Miřejovský P.: Key to histological identification of causative agents in systemic mycoses IV - 193-202 (in Czech) Abstract

Klán J. and Baudišová D.: Enzyme activity of mycelial cultures of saprotrophic macromycetes (Basidiomycotina). I. Methods of hydrolases estimation - 203-211 Abstract

Klán J. and Baudišová D.: Enzyme activity of mycelial cultures of saprotrophic macromycetes (Basidiomycotina and Ascomycotina). II. Methods of oxidoreductases estimation - 212-219 Abstract

Klán J.: Lignin test - its mycotoxicological and chemotaxonomical significance - 220-224 (in Czech) Abstract

Klán J. and Baudišová D.: Toxicity of Amanita phalloides (Fr.) Link in a vinegar brine - 225-227 (in Czech) Abstract

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Type studies of polypores described by A. Pilát-III. - 228-237 Abstract

Vlasák J.: Antrodiella citrinella - a new polypore for Czechoslovakia - 238-239 (in Czech) Abstract

Fassatiová O. and Pěčková M.: Sagenomella bohemica Fassatiová et Pěčková sp. n. (Moniliales) - 240-242 Abstract

Benada J.: Less common symptoms of cereal diseases by two parasitic fungi - 243(in Czech) Abstract

Šašek V.: Sexagenario RNDr. Anastázie Ginterová, CSc., ad salutem! - 244-249 (in Czech)

Šebek S. and Paulech C.: Bedeutsame Gedenkstage unserer Vereinsmitglieder im Jahre 1990 - 250-252 (in Czech)

References - 249, 253, 254, 255 (in Czech)

back to content

Česká Mykologie - volume 45

issue 45(1-2), 1991

  full issue   (10.59MB)

Šutara J.: Pseudoboletus, a new genus of Boletales - 1-9 (in Czech) Abstract

Vampola P.: Antrodiella parasitica, a new species of polypores - 10-14 (in Czech) Abstract

Kotlaba F.: Ecology and geographical distribution of two stereoid fungi - Columnocystis abietina and Stereum gausapatum - in Czechoslovakia - 15-24 (in Czech) Abstract

Váňová M.: Nomen novum, nomenclatural changes and taxonomic rearrangements in Mucorales - 25-26 Abstract

Vondrová S.: Echinostelium minutum and other Myxomycetes developed in moist chamber culture - 27-32 Abstract

Abstracts of papers delivered at the 8th conference of Czechoslovak mycologists held in Brno (August 28-September 1. 1989) - 33-53

Pouzar Z.: Dr. Vladimír Skalický sexagenarius - 54-58 (in Czech)

Jančařík V.: Ing. Hana Červinková, CSc. sexagenaria - 59-62

References - 62-63

Contentus et index nominum generum atque specierum fungorum vol. 44 (1990) (M.Svrček)

back to content

issue 45(3), 1991

  full issue   (9.28MB)

Ondřej M.: A new species Phomopsis fabae Ondřej - 65-67 (in Czech) Abstract

Müller J.: Urocystis rytzii (Massenot) Müller - ein neuer Brandpilz für die Karpaten - 69-74 Abstract

Čížek K.: Lazulinospora cyanea (Corticiaceae), a new species of resupinate Basidiomycetes from Czechoslovakia - 75-80 (in Czech) Abstract

Vampola P.: Antrodiella onychoides - a new polypore of Czechoslovak mycoflora - 81-84 (in Czech) Abstract

Kubátová A.: Findings of a Sphaerodes fimicola and S. retispora var. inferior (Ascomycetes, Sordariales) in Czechoslovakia - 85-89 (in Czech) Abstract

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Type studies of polypores described by A. Pilát - IV. - 91-97(in Czech) Abstract

Urban Z.: Broad and narrow species concept in graminicolours rust fungi - 99-102 Abstract

Sláviková E., Kovačovská R. and Kocková-Kratochvílová A.: theincidence of yeast organisms in the water of the artificial lake in Jakubov (Slovakia) - 103-111 Abstract

Fragner P.: Identification of Aspergilli isolated from human and animal diseases I - 113-122 (in Czech) Abstract

Fassatiová O.: Sexagenario RNDr. Ludmila Marvanová ad salutem - 123-127 (in Czech)

References - 68, 74, 80, 84, 90, 97, 98, 112, 127, 128 (in Czech)

Correction - 128

back to content

issue 45(4), 1992

  full issue   (8.63MB)

Šutara J.: Paxillus albidulus, a new species of the family Paxillaceae - 129-133 Abstract

Svrček M.: New or less known Discomycetes. XXI - 134-143 Abstract

Vampola P.: Oligoporus septentrionalis, a new polypore for Czechoslovak mycoflora - 144-149 (in Czech) Abstract

Vampola P.: Oxyporus philadelphi, a new polypore of the Centraleuropean mycoflora - 150-154(in Czech) Abstract

Kubátová A.: New records of micromycetes from Czechoslovakia. I - 155-163 Abstract

Volleková A.: Microscopic and cultural proof of Malassezia furfur in skin scales - 164-171 (in Slovak) Abstract

Fragner P.: Identification of Aspergilli isolated from human and animal disease II - 172-179 (in Czech) Abstract

Nováková-Řepová A.: Cherry decoction agar with glucose (CDAG) - a modified isolation medium for soil saprophytic fungi - 180 Abstract

Šašek V.: In memoriam Dr. Vladimír Musílek - 181-182 (in Czech)

References - 183-191 (in Czech)

Varia - 192

back to content

Česká Mykologie - volume 46

issue 46(1-2), 1992

  full issue   (16.31MB)

Kuthan J.: Mycoflora of large-scale greenhouse plantation of salad cucumbers - 1-32 Abstract

Svrček M.: New or less known Discomycetes. XXII. - 33-40 Abstract

Svrček M.: On the genus Didonia Vel. (Helotiales) - 41-49 Abstract

Šutara J.: The genera Paxillus and Tapinella in Central Europe - 50-56 Abstract

Vampola P.: Pouzaroporia, gen. nov. - a new genus of the polypores - 57-61 (in Czech) - Abstract

Čížek K. and Pouzar Z.: A new European species of the genus Thanatephorus subgen. Ypsilonidium (Corticiaceae) - 62-66 Abstract

Semerdžieva M., Vobecký M., Tamchynová J. and Těthal T.: Aktivitäten von 137Cs und 134Cs in einigen Hutpilzen zweier unterschiedlichen Standorte Mittelböhmens in den Jahren 1986-1990 - 67-74 Abstract

Klán J., Baudišová D. and Skála Z.: Enzymy activity of mycelial cultures of saprotrophic macromycetes (Basidiomycotina). III. A taxonomic application - 75-85 Abstract

Nováková-Řepová A.: The growth of soil micromycetes in the media containing herbicides Basagran, Labuctril 25 and Oxytril CM - 86-92 Abstract

Gryndler M.: The ecological role of mycorrhizal symbiosis and the origin of the land plants - 93-98 Abstract

Šimonovičová A.: Microfungal community structure in forest soil of North Slovakia. I. Similarity of mykocenosis (The Valley Tichá) - 99-105 (in Slovak) Abstract

Šimonovičová A.: Microfungal community structure in forest soils of North Slovakia. II. Similarity of mykocenosis (Krížna, Koprová and Furkotská Vallies) - 106-113 (in Slovak) Abstract

Vampola P. and Vlasák J.: Dichomitus albidofuscus and Gelatoporia subvermispora - two new polypores for Czechoslovakia - 114-120 (in Czech) Abstract

Klán J.: Two Gerronema species growing on Marchantia thalli 1. G. marchantiae Sing. et Clém., 2. G. postii (Fr.) Sing. - 121-125 Abstract

Kubátová A.: New records of micromycetes from Czechoslovakia. II. Filobasidiella depauperata (Petch) Samson, Stalpers et Weijman - 126-130 Abstract

Paulech P.: Characteristic of the fungus Tilletia controversa Kühn and its new locality on dog’s grass (Elytrida Desv.) - 131-137 (in Slovak) Abstract

Bacigálová K.: Taphrina potentillae (Farl.) Johans. on Parageum montanum (L.) Hara-a new species in Slovakia - 138-142 Abstract

Kotlaba F.: Finds of Serpula lacrymans in nature - 143-147(in Czech) Abstract

Obituary (Dr. A. Kocková-Kratochvílová) - 148

back to content

issue 46(3-4), 1993

  full issue   (20.71MB)

Svrček M.: New or less known Discomycetes. XXIII. - 149-162 Abstract

Holec J.: Ecology of macrofungi in the beech woods of the Šumava mountains and Šumava foothills - 163-202 Abstract

Šutara J.: Boletus hypochryseus, a new bolete from the Boletus piperatus group - 203-208 (in Czech) Abstract

Antonín V.: Studies in marasmioid fungi - VIII. Marasmius teplicensis, a new species of the sct. Sicci growing in a greenhouse - 209-212 Abstract

Vampola P. and Pouzar Z.: Contribution to the knowledge of a rare resupinate polypore Amyloporia sitchensis - 213-222 (in Czech) Abstract

Vampola P.: The North American polypore Fibroporia radiculosa was found in Czechoslovakia - 225-227 (in Czech) Abstract

Vampola P.: Oxyporus obducens, a polypore displaying variability - 228-231 (in Czech) Abstract

Vampola P.: Contribution to the knowledge of the polypore Oxyporus corticola - 234-239 Abstract

Antonín V.: First report of Chaetocalathus craterellus (Dur. et Lév.) Singer from Albania - 240-242 Abstract

Marvanová L., Kalousková V., Hanuláková D. and Scháněl L.: Misroscopic fungi in the Zbrašov agaronite caves - 243-250 Abstract

Nováková - Řepová A. and Chalupský J.: Microscopic fungi isolated from Fridericia galba (Oligochaeta, Enchytraeidae) - 251-255 Abstract

Jaroš F.: Incidencie of fungal intoxications including Amanita phalloides in last four decades in the district of Trenčín in Slovakia - 256-262 (in Slovak) Abstract

Jesenská Z., Piecková E. and Bernát D.: Relationships of heat resistant micromycetes from soil to sucrose, natrium chloride and pH - 263-271 Abstract

Sláviková E. and Vadkertiová R.: Ecological studies on yeasts in fish-ponds - 272-281 Abstract

Mihál I.: Frequency and occurrence stability-method of determination of dominant fungi species in beech wood after cutting operation - 282-295 (in Slovak) Abstract

Bacigálová K.: New localities of Taphrina carpini (Rostr.) Johans. on Carpinus betulus in Slovakia - 296-302 Abstract

Paulech C., Herrera S. and Fornet E.: Phytopathogenic micromycetes of the family Erysiphaceae distributed in Cuba - 305-314 (in Slovak) Abstract

Lizoň P.: Fungi described by Carl Kalchbrenner - 315-327 Abstract

Houda J.: Proliferation on Phallus impudicus - 328-331 (in Czech)

Varia and references - 332-337 (in Czech)

back to content

Czech Mycology - volume 47

issue 47(1), 1994 - published 6.january 1994

  full issue   (11.91MB)

Editorial - 1

Subramanian C. V.: Veramyces, a new hyphomycete genus from Kumaon Himalayas - 3-5 Abstract

Moravec J.: Taxonomic revision of the genus Cheilymenia - 7-37 Abstract

Antonín V. and Hausknecht A.: First European records of Hohenbuehelia angustata (Berk.) Sing. - 39-42 Abstract

Fellner R. and Landa J.: Some species of Cortinariaceae and Russulaceae in the alpine belt of the Belaer Tatras - II - 45-57 Abstract

Kotlaba F. and Vampola P.: Oligoporus folliculocystidiatus, a new polypore species allied to Oligoporus cerifluus - 59-64 Abstract

Klán J. and Baudišová D.: Enzyme N-acetyl-beta-D-glucosaminidase (NAG) as an early marker of intoxications by the Cortinarius species (nephrotoxic syndrom) - 65-72 Abstract

Paulech P., Paulech C. and Liška M.: Distribution and characteristics of the fungus Tilletia controversa Kühn in the stands of winter wheat in eastern Slovakia - 73-80 Abstract

Fassatiová O. and Kotlaba F.: In memoriam of Dr. Věra Holubová-Jechová (1936-1993) - 81-88

Herink J. and Kotlaba F.: Dr. Zdeněk Pouzar sexagenarian - 89-100

Bookreviews - 43-44

back to content

issue 47(2), 1994 - published 15.march 1994

  full issue   (6.84MB)

Palmer J.: Sclerotiniaceae on sweet chestnut burrs in the northern' old world‘ - 101-138 Abstract

Horáková J.: Arthonia pragensis spec. nov. (Ascomycetes, Arthoniales), a new lichenicolous fungus from the Czech Republic - 139-143 Abstract

Klán J., Zima T. and Baudišová D.: Potentiated effect of ethanol on Amanita phalloides poisoning - 145-150 Abstract

Kubátová A.: New records of micromycetes from Czech and Slovak Republics. III. Acremonium furcatum, Gonatobotryum parasiticum, Stachybotrys bisbyi, and Wardomyces inflatus - 151-158 Abstract

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Two new localities of Inonotus rickii in Europe - 159-161 Abstract

Gáper J.: Fructification and sporulation of Laetiporus sulphureus in the urban environment - 163-169 Abstract

Fassatiová O. and Prášil K.: Doc. RNDr. Vladimír Skalický has passed away - 171-172

back to content

issue 47(3), 1994 - published 17.june 1994

  full issue   (8.47MB)

Holec J.: The ultrastructure of the spore wall and ornamentation in the Xerocomus group of Boletus - 173-184 Abstract

Vampola P. and Pouzar Z.: Antrodiella genistae - a new polypore for Czech Republic and Slovak Republic - 185-188 Abstract

Vampola P., Kotlaba F. and Pouzar Z.: Antrodia pini-cubensis, a new polypore from the Caribbean area - 189-192 Abstract

Lizoň P.: Type specimens of fungi held in the Herbarium of the Slovak National Museum (BRA), Bratislava, Slovakia - 193-198 Abstract

Kotlaba F. and Klán J.: A handful of Aphyllophorales collected in Greece - 199-206 Abstract

Knobloch E. and Kotlaba F.: Trametites eocenicus, a new fossil polypore from the Bohemian Eocene - 207-213 Abstract

Piecková E. and Jesenská Z.: The effect of the heat-stable and chloroform-extractable secondary metabolites of filamentous fungi on the respiratory tract cilia movement of one-day-old chicken in vitro - 215-221 Abstract

Bacigálová K.: Species of Taphrina on Alnus in Slovakia - 223 Abstract

Bookreview - 206

back to content

issue 47(4), 1994 - published 16.february 1995

  full issue   (9.55MB)

Moravec J.: Melastiza (Boud.) comb. et stat. nov. - a subgenus of the genus Aleuria Fuck. emend. nov. (Discomycetes, Pezizales) - 237-259 Abstract

Moravec J.: Some new taxa and combinations in the Pezizales - 261-269 Abstract

Galán R. and Raitviir A.: Luciotrichus lasioboloides, a new genus and a new species of the Pezizales - 271-275 Abstract

Bacigálová K.: Species of Taphrina on Populus in Slovakia - 277-283 Abstract

Bacigálová K.: Taphrina viridis - a new species for the Karpaty Mts. - 285-288 Abstract

Antonín V.: Cystolepiota cystophora: first record from the Czech Republic - 289-292 Abstract

Janitor A. and Vizárová G.: Production of abscisic acid and cytokinins in static liquid culture by Schizophyllum commune - 293-302 Abstract

Jesenská Z., Volná F. and Piecková E.: The effect of disinfection substances on the propagules of heat-resistant fungi in vitro - 303-309 Abstract

Hlůza B.: Jiří Lazebníček - 60th birthday - 311-317

Remembrance of Dr.Marta Semerdžieva - 319-320

back to content

Czech Mycology - volume 48

issue 48(1), 1995 - published 16.may 1995

  full issue   (10.49MB)

Preface - 1

Hawksworth D. L.: Tailoring fungal nomenclature to suit user needs - 3-10 Abstract

Stijve T.: Worldwide occurrence of psychoactive mushrooms-an update - 11-19 Abstract

Kaufman L.: Merits and limitations of immunodiagnostic assays for systemic mycoses - 21-29 Abstract

Pohle W.: Paxillus involutus-a dangerous mushroom? - 31-38 Abstract

Sterner O. and Anke H.: Toxic terpenoids isolated from higher fungi - 39-52 Abstract

Molitoris H. P.: Fungi in biotechnology. Past, present, future - 53-65 Abstract

Bookreview -66

Yamaura Y. and Chang I.-M.: Protective action against Amanita poisoning by iridoid glucoside, aucubin - 67-72 Abstract

Jesenská Z. and Piecková E.: Heat-resistant fungi - 73-76 Abstract

Fassatiová O.: Micromycetes in archives and book depositories in the Czech Republic - 77-86 Abstract

Bookreview - 87-88

back to content

issue 48(2), 1995 - published 25. září 1995

  full issue   (12.54MB)

Steenberg T. and Eilenberg J.: Natural occurence of entomopathogenic fungi on Aphids at an agricurtural field site - 89-96 Abstract

Seeger R.: Intoxications by higher fungi - 97-138 Abstract

Hubálek Z., Rychnovský B. and Peško J.: Adiasporomycosis of rodents inhabiting the shores of fishponds - 139-144 Abstract

Sláviková E. and Vadkertiová R.: Yeast population in the water of a polluted fish-pond - 145-154 Abstract

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Phellinus cavicola, a new xanthochroic setae-less polypore with coloured spores - 155-159 Abstract

Müller J.: Australischer Rostpilz Puccinia lagenophorae auch in der Tschechischen und Slowakischen Republik und in Ungarn - 161-167 Abstract

Pavel Lizoň fifty years old - 169-174

Dr. Josef Poelt, professor emeritus passed away - 175-176

back to content

issue 48(3), 1995 - published 22.december 1995

  full issue   (7.09MB)

Pande A. and Rao V. G.: The genus Rosellinia (Sphaeriales) from Peninsular India - 177-182 Abstract

Jesenská Z.: Cryptococcus neoformans in the environment (a review) - 183-198 Abstract

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Pseudoomphalina kalchbrenneri (Agaricales) in the Czech Republic - 199-205 Abstract

Paulech P. and Paulech C.: Discribution and ecophysiological characterics of the fungus Tilletia controversa in Slovakia - 207-216 Abstract

Lisická E.: Dacryonaema rufum (Basidiomycota) neu für die Slowakei (Westkarpaten) - 217-220 Abstract

Urban Z.: Actual state of the rust fungi systematics in the world - 221224 Abstract

Present state, modern methods and perspectives in penicillium study - 225-229

Amanita strobiliformis - 230-231

back to content

issue 48(4), 1996 - published 14.march 1996

  full issue   (10.71MB)

Pouzar Z.: Eighty years of Dr. Josef Herink - 233-236

Wasser S. P.: New, remarkable and rare higher Basidiomycetes from Israel - 237-250 Abstract

Heinman P.: Un cas de malformation sporale chez un Agaricus - 251-255 Abstract

Hausknecht A. and Zuccherelli A.: Ein interesanter Fund von Marasmiellus omphaliformis aus Italien - 257-260 Abstract

Reid D. A.: Mycena truncosalicicola-a new species of mycena from Britain - 261-263 Abstract

Krisai-Greilhuber I.: Myriosclerotinia caricis-ampullaceae on Carex rostrata and C. lasiocarpa - thefirst records for Austria, and two further Austrian localities for Lanzia henningsiana - 265-271 Abstract

Kreisel H.: A preliminary survey of the genus Phallus sensu lato - 273-281 Abstract

Holec J.: What is in fact Nemecomyces mongolicus Pilát? - 283-294 Abstract

Svrček M.: Einige neue Agaricales aus Böhmen (Tschechische Republik) - 295-308 Abstract

Antonín V. and Noordeloos M. E.: Gymnopus herinkii spec. nov.: a critical review of the complex of Agaricus porreus and A. prasiosmus - 309-313 Abstract

Vampola P. and Pouzar Z.: Notes on some species of genera Ceriporia and Ceriporiopsis (Polyporaceae) - 315-324 Abstract

back to content

Czech Mycology - volume 49

issue 49 (1), 1996 - published 30.may 1996

  full issue   (7.25MB)

Ando K.: A new species of Mycoleptodiscus from Australia - 1-6 Abstract

Marvanová L.: Concerning Pseudoanguillospora and water-borne Mycocentrospora spp. - 7-20 Abstract

Vampola P. and Pouzar Z.: Contribution to the knowledge of the Central European species of the genus Antrodiella - 21-33 Abstract

Hrouda P.: Notes on two hydnums - Bankera violascens and Sarcodon versipellis - 35-39 Abstract

Bookreview - 40

Gáper J.: Discharge of basidiospores from Fistulina hepatica fruitbodies in the natural environment - 41-48 Abstract

Bečvář K.: Aspergillus viridinutans and Stilbella aciculosa - new records from Czech Republic - 49-52 Abstract

Urban Z. and Prášil K.: To the 70th birthday of RNDr. Mirko Svrček, CSc. - 53-58

Pikálek P.: To commemorate the seventieth birthday of Jan Nečásek - 59-63

Bookreview - 64

back to content

issue 49 (2), 1996 - published 13.october 1996

  full issue   (9.37MB)

Ranković B. and Čomić L.: The genus Erysiphe in Serbia - 65-76 Abstract

Réblová M.: Two new Capronia species from the Czech Republic - 77-83 Abstract

Vampola P.: New localities of Pilatoporusibericus in Europe and Asia - 85-90 Abstract

Kunert J.: Growth and production of extracellular proteases by the fungus Aspergillus fumigatus on various media I. Media without proteins - 91-106 Abstract

Paulech C. and Paulech P.: Occurrence of phytopathogenous micromycetes of the order Erysiphales in thenational park Slovenský ráj - 107-118 Abstract

Ondřej M.: Seven little known species of the genus Alternaria - 119-127 Abstract

Gáper J.: Polypores associated with native woody host plants in urban areas of Slovakia - 129-145 Abstract

Bookreview - 147-148

back to content

issue 49 (3-4), 1997 - published 23.may 1997

  full issue   (12.45MB)

Moravec J.: Fungi of the Kilimanjaro - II Octospora kilimanjarensis sp. nov., a new species of the section Neottiellae (Discomycetes, Pezizales) - 149-161 Abstract

Lizoň P.: Fungi described by and in honor of Carl Kalchbrenner 1. Additions and corrections. 2. Eponymy - 163-167 Abstract

Kotlaba F.: Common polypores (Polyporales s. l.) collected on uncommon hosts - 169-188 Abstract

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Further localities of Phellinus cavicola in Europe - 189-192 Abstract

Réblová M. and Svrček M.: New records of Pyrenomycetes from the Czech Republic I. - 193-206 Abstract

Réblová M. and Svrček M.: New records of Pyrenomycetes from the Czech and Slovak Republics II. Some rare and interesting species of the orders Dothideales and Sordariales - 207-227 Abstract

Piecková E. and Jesenská Z.: Dichotomomyces cejpii - some characteristics of strains isolated from soil in theSlovak Republic - 229-237 Abstract

Mráz P.: Rediscovery of Trichoglossum hirsutum in Slovakia - 239-243 Abstract

Bookreview - 244

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Svatopluk Šebek (1926-1996) in memoriam - 245-248

Bookreview - 249-252

back to content

Czech Mycology - volume 50

issue 50 (1), 1997 - published 29. září 1997

  full issue   (9MB)

Marvanová L., Fisher P. J., Descals E. and Barlocher F. : Fontanospora fusirama sp. nov. a hyphomycete from live tree roots and from stream foam - 3-11 - Abstract

Ersek T., English J. T. and Schoelz J. E.: Triparental species hybrids from fused zoospores of Phytophthora - 13-20 Abstract

Moravec J.: Discomycetes of Madagascar - I. Phillipsia ranomafanensis sp. nov. and ascospore sculpture of Cookeina colensoi proved by SEM (Discomycetes, Pezizales, Sarcoscyphaceae) - 21-33 Abstract

Abdel-Mallek A. Y., Mazen M. B., Allam A. D. and Hashem M.: Specific responses of some phytopathogenic fungi to fungicides - 35-44 Abstract

Holec J.: First records of Pholiota subochracea and Pholiota elegans in the Czech Republic - 45-56 Abstract

Piecková E. and Jesenská Z.: The effect of chloroform extracts of micromycete biomass on the movement of tracheal cilia in one-day old chickens in vitro - 57-62 Abstract

Stijve T.: Close encounters with Clathrus ruber, the latticed stinkhorn - 63-70 Abstract

Bookreview - 71-72

back to content

issue 50 (2), 1997 - published 16.december 1997

  full issue   (8.83MB)

Réblová M. : Revision and reclassification of some Chaetosphaeria species - 73-83 - Abstract

Moravec J.: Key to the species of Scutellinia subgen. Geneosperma (Rifai) comb. et stat. nov. (Discomycetes, Pezizales, Pyronemataceae) - 85-97 Abstract

Nasser L. and Abdel-Sater M. A.: Fungi associated with sheep hairs in Saudi Arabia - 99-106 Abstract

Bacigálová K.: Species of Taphrina on Betula in Slovakia - 107-118 Abstract

Paulech P., Zlinská J. and Szittayová S.: Anthracoidea michelli and Thecaphora affinis in Slovakia - 119-125 Abstract

Toncheva - Panova T. G.: Identification of a fungal contaminant in a culture of Dunaliella salina - 127-131 Abstract

Kotlaba F.: Some uncommon or rare polypores (Polyporales s.l.) collected on uncommon hosts - 133-142 Abstract

Pouzar Z.: Dr. František Kotlaba septuagenarian - 143-150

back to content

issue 50 (3), 1998 - published 16.may 1998

  full issue   (12.51MB)

Réblová M.: A new Chaetosphaeria with a Dictyochaeta anamorph - 151-159 Abstract

Réblová M.: Revision of threeMelanomma species described by L.Fuckel - 161-179 Abstract

Antonín V. and Neville P.: Rhodocollybia giselae, a new species from the Mediterranean region in Europe - 181-184 Abstract

Dighe S. and Kulkarni S. M.: Revival of Oyster Mushroom (Pleurotus spp.) strains after mineral oil preservation - 185-188 Abstract

Moravec J.: Taxonomic revision of the genus Cheilymenia - 6 Cheilymenia polaripustulata sp. nov. - a new species of the section Striatisporae - 189-200 Abstract

Holec J.: The taxonomy of Pholiota aurivella and Pholiota adiposa - a return to Batsch and Fries - 201-221 Abstract

Kocourková - Horáková J.: Records of new, rare or overlooked lichens from the Czech Republic - 223-239 Abstract

Antonín V.: Jiří Moravec fifty-five years old - 241-244

back to content

issue 50 (4), 1998 - published 12.july 1998

  full issue   (9.88MB)

Šimonovičová A.: The occurrence of the rare species Circinella umbellata (Mucorales) - 245-248 Abstract

Reinprecht L.: Loss of antifungal activity of selected fungicides in treated wood due to natural ageing. Part 1: Activity against moulds - 249-258 Abstract

Reinprecht L.: Loss of antifungal activity of selected fungicides in treated wood due to natural ageing. Part 2: Activity against wood-destroying fungi - 259-269 Abstract

Kocourková - Horáková J.: Distribution and ecology of the genus Thelocarpon (Lecaronales, Thelocarpaceae) in the Czech Republic - 271-302 Abstract

Šašek V., Novotný Č. and Vampola P.: Screening for efficient organopollutant fungal degrades by decolorization - 303-312 Abstract

Ostrý V., Ruprich J. and Kožíšek J.: Determination of toxigenic Fusarium spp. in the domestic wheat-using the ICFM methodological recommendation - 313-323 Abstract

Bookreview - 324

Pholiota aurivella (color plate) - 325

back to content

Czech Mycology - volume 51

issue 51(1), 1999 - published 29.january 1999

  full issue   (10.13MB)

Réblová M., Gams W.: Teleomorph-anamorph connections in Ascomycetes. 1. Cylindrotrichum and Cacumisporium anamorphs of Chaetosphaeria - 1-40- Abstract

Hausknecht A.: Revision von Velenovskýs Galera-Arten, die den Gattungen Conocybe und Pholiotina angehören - 41-70 - Abstract

Huňková Z., Kubátová A., Weignerová L., Křen V.: Induction of extracellular glycosidases in filamentous fungi and their potential use in chemotaxonomy - 71- 87 - Abstract

Index to new names and combinations appearing in Czech Mycology 51 (1) - 88

back to content

issue 51(2-3), 1999 - published 25.may 1999

  full issue   (13.36MB)

Vaccaro G., Bennett J. W.: Norsolorinic acid mutants and aflatoxin research - 89-98 - Abstract

Hrouda P.: Hydnaceous fungi of the Czech Republic and Slovakia - 99-156 - Abstract

Gherbawy Youssuf A. M. H., Abdelzaher Hani M. A.: Isolation of fungi from tomato rhizosphere and evaluation of the effect of some fungicides and biological agents on the production of cellulase enzymes by Nectria haematococca and Pythium ultimum var. ultimum - 157-170 - Abstract

Kocourková J., Berger F.: Polycoccum minutulum (Dothideales, Ascomycetes), a new lichenicolous fungus on Trapelia placodioides - 171-178 - Abstract

Kocourková J.: Lichenicolous fungi from the Czech Republic. 1. Weddellomyces xanthoparmeliae Calatayud et Nav.-Ros. - 179-184 - Abstract

Müller J.: Peronospora swinglei - ein neuer Falscher Mehltaupilz für die Tschechische Republik - 185-191- Abstract

Bookreview - 192

Czech Scientific Society for Mycology: List of members - 193-204

Bookreview - 205

back to content

issue 51(4), 1999 - published 20.july 1999

  full issue   (9.7MB)

Hlůza B.: The contents and bibliographical index of vol. 1-8 of thejournal Mycologia (Praha) 1924-1931 - 209-270 - Abstract

back to content

Czech Mycology - volume 52

issue 52(1), 2000 - published 21.january 2000

  full issue   (10.83MB)

Lagana A., Salerni E., Barluzzi C., Perini C., De Dominicis V.: Mycocoenological studies in Mediterranean forest ecosystems: calcicolous deciduous oak woods of central-southern Tuscany (Italy) - 1-16 - Abstract

Holec J.: A revision of new species of Pholiota and Flammula (Fungi, Agaricales) described by Josef Velenovský - 17-40 - Abstract

Antonín V., Herink J.: Notes on the variability of Gymnopus luxurians (Tricholomataceae) - 41-50 - Abstract

Antonín V.,Vágner A.: Type specimens of fungi preserved in the Herbarium of the Moravian Museum in Brno, Czech Republic (BRNM) - 51-68 - Abstract

Mandeel Q., Gul J.: Occurrence of vesicular arbuscular mycorrhizae (VAM) in coastal habitats of Bahrain - 69-80 - Abstract

Pažoutová S., Kolínská R.: Record of Cerebella sp. in Czech Republic and of Cerebella andropogonis in Brazil - 81-88 - Abstract

Kotlaba F., Pouzar Z.: The decease of Dr. Josef Herink - 89-92

Lazebníček J.: Professor RNDr. Bronislav Hlůza, CSc. - 70 years - 93-96

back to content

issue 52(2), 2000 - published 20.april 2000

  full issue   (9.72MB)

Molitoris H. P.: Methods for determination of enzymatic activities of marine fungi - 97-124 - Abstract

Hasan H. A. H.: Fungal association and deterioration of Oil-type Safflower (Carthamus tinctorius L.) seed during storage - 125-138 - Abstract

Kunert J., Šašek V.: Colloquium "Fungi as Model Organisms in Research and Biotechnology", Olomouc September 14th, 1999 - 139-178 - Abstract

Bookreview - 179

Bookreview - 180

Šašek V.: Prof. Dr. Zdeněk Urban, DrSc. passed away... - 181 - Abstract

back to content

issue 52(3), 2000 - published 7.december 2000

  full issue   (7.43MB)

Agerer R., Ammirati J., Baroni T. J., Blanz P., Courtecuisse R., Desjardin D. J., Gams W., Hallenberg N., Halling R., Hawksworth D. L., Horak E., Korf R. P., Mueller G. M., Oberwinkler F., Rambold G., Summerbell R. C., Triebel D. and Watling R.: Open Letter to the scientific community of mycologists. Inputs from referees requested - 189-194

Gryganski A. Ph., Kirchhoff B. and Molitoris H. P.: Fruitbody quality and enzyme production of strains of Hericium erinaceus, an edible mushroom of medicinal relevance - 195-208 Abstract

Salerni E., Lagan`a A., Perini C. and De Dominicis V.: Effects of various forestry operations on the fungal flora of fir woods - first results - 209-213 Abstract

Gherbawy Youssuf A. M. H. and Prillinger H.: Root mycoflora of pepper (Capsicum annuum) antagonistic to Verticillium dahliae - 219-226 - Abstract

Kubátová A., Novotný D., Prášil K. and Mráček Z.: The nematophagous hyphomycete Esteya vermicola found in the Czech Republic - 227-236 - Abstract

Antonín V.: Xeromphalina brunneola (Tricholomataceae), a new member of the European mycoflora - 237-242 Abstract

Holec, J.: The taxonomy of Pholiota fusus -- a critical evaluation - 243-251 Abstract

Journal Review - 252

Book Review - 253

back to content

issue 52(4), 2001 - published 5.march 2001

  full issue   (9.66MB)

Korf R. P. et Lizoň P.: The status of the ordinal name Leotiales - 255-257 - Abstract

Spooner B. M.: Plicaria (Pezizales) in Britain, and Plicariella reinstated - 259-266 - Abstract

Gamundí I. J. et Lorenzo L. E.: Ascomycetes from burnt places in the NW Patagonia, Argentina - 267-277- Abstract

Galán R. et Palmer J. T.: The occurence of rare Ciboria aestivalis in Europe - 277-288 - Abstract

Raitviir A.: Taxonomic notes on Dematioscypha and Amicodisca - 289-294 - Abstract

Antonín V. et Moravec J.: Some notes on the remarkable variability of Ascobolus scatigenus (Discomycetes, Pezizales) - 295-298 - Abstract

Hausknecht A.: The problem of Pholiotina sulcatipes - P. aberrans - 299-306 - Abstract

Parmasto E.: Hymenochaete cruenta and H. sphaericola, two sibling species of Hymenochaetales (Hymenomycetes, Basidiomycota) - 307-315 - Abstract

Book review -316

Moser M. et Kirchmair M.: Notes on two rare Lactarius species - 317-322 - Abstract

Holm K. et Holm L.: Venturia glaciali, an overlooked species - 323-327 - Abstract

Book review - 328

Watling R.: An usual Inocybe sp. from West Africa - 329-334 - Abstract

back to content

Czech Mycology - volume 53

issue 53(1), 2001 - published 10.june 2001

  full issue   (14.75MB)

Marvanová L. et Barlocher F.: Hyphomycetes from Canadian streams . VI. Rare species in pure cultures - 1-28- Abstract

Hrouda P.: Pleurotoid fungi of the family Polyporaceae in the Czech Republic and Slovakia - 29-88 - Abstract

Dietrich W. et Muller J.: The rust fungi, smut fungi and downy mildews in the Czech part of Krušné hory (Erzgebirge) - 89-118 - Abstract

Book review - 119-120

back to content

issue 53(2), 2001 - published 20.february 2002

  full issue   (7.73MB)

Pouzar Z.: Notes on taxonomy and distribution of Aphyllophorales I. - 121-131 Abstract

Holec J.: Remarks to the taxonomy of Gymnopilus josserandii based on records from Bohemia Forest (Czech Republic) - 133-139 Abstract

Tomšovský M.: Remarks on the distribution of Hymenochaete carpatica in Central and Eastern Europe - 141-148 Abstract

Mostafa M. E., Zohri A. A. et Kotrby R. S.: Lipid, sterol and ergosterol accumulation in isolates of dematiaceous hyphomycete - 149-159 Abstract

Hýsek J. et Brožová J.: The role of some saprophytic micromycetes and fungus Micromucor ramannianus var. ramannianus in forest soil - 161-171 Abstract

Šimonovičová A.: Supplement to the Checklist of non-vascular and vascular plants of Slovakia. The species of microscopic fungi of the order Eurotiales - 173-188 Abstract

back to content

issue 53(3), 2002 - published 10.january 2002

  full issue   (7.67MB)

Kunert J. et Novotný R.: Degradation of human hair by three soil fungi. An electron microscopic study - 189-202 - Abstract

Novotný D.: Diplogelasinospora princeps (Sordariales), the first record in the Czech Republic - 203-209 - Abstract

Book review - 210

Novotný D.: Contribution to the knowledge of the mycoflora in roots of oaks with and without tracheomycotic symptoms - 211-222 - Abstract

Khan M. R., Saha M. L., Anisuzzaman M. et Sláviková E.: Yeasts isolated from the lakes of Dhanmondi and Ramna, Bangladesh - 223-228 - Abstract

Piecková E. et Jesenská Z.: Fusarium moniliforme, F. subglutinans and Aspergillus flavus in maize products in Slovakia - 229-235 - Abstract

Book review - 236 - Abstract

Kubátová A., Černý M. et Nováková A.: New records of micromycetes from the Czech Republic. IV. Acrodontium salmoneum, Chaunopycnis alba and Cylindrocarpostylus gregarius, and notes on Dactylaria lanosa and Trichoderma saturnisporum - 237-255 - Abstract

back to content

issue 53(4), 2002 - published 3.october 2002

  full issue   (10.31MB)

Špaček J.: Ludmila Marvanová -70th birthday - 259-264

Bandoni R. J. et Inderbitzin P.: On a new Atractiella - 265-273 - Abstract

Gulis V. et Subercropp K. : The effect off excluding plant litter on the aquatic hyphomycete conidia in a headwater stream - 274-284 - Abstract

Nikolcheva L.G. et Barlocher F.: Phylogeny of Tetracladium based on 18S RDNA - 285-295 - Abstract

Seifert K. A., Gams W. et Louis-Seize G.: Arthroxylaria elegans, a new coprophilous anamorphic fungus allied with the Xylariaceae, with the notes on the genus Bisporostilbella - 297-307 - Abstract

Book review - 308

Gonzol J. et Marvanová L.: Anquillospora mediocris sp. nov. from streams in Hungary - 309-317 - Abstract

Book review - 318

Dvořáková R.: Myxomycetes in Bohemia Karts and Hřebeny Mts. - 319-349- Abstract

Liška J.: In memoriam Prof. Zdeněk Černohorský (1910-2001) - 351-352

back to content

Czech Mycology - volume 54

issue 54(1-2), 2002 - published 3.october 2002

  full issue   (12.4MB)

Kotlaba F.: To the 70th birthday of Zdeněk Pouzar - 3-6

Legon N. et Roberts P.: Steccherinum albidum: a new species from southern England - 7-9 - Abstract

Wojewoda W.: Dacryomyces ovisporus (Dacryomycetales, Basidiomycetes) new to the Czech Republic - 11-17- Abstract

Decock C., Ryvarden L.: Two underscibed Microporellus species and notes on M. clemensiae, M. setigerus and M. subincarnatus - 19-30 - Abstract

Bandoni R., Krug J. et Ginns J.: On some Colacogloea species from Canada. - 31-43 - Abstract

tomšovský M.: The genus Phellinus in the Šumava Mts. - 45-78 - Abstract

Rogers J. D. et Ju Y. M.: Nemania pouzarii, a new species from Oahu Island, Hawaii - 79-81 - Abstract

Esteve - Raventós F. et Villarreal M.: Two new species of Psathyrella - 83-91 - Abstract

Migliozzi V. et Gamboni M.: The mycoflora of Roman coastal woodlands 7th contribution: some species of the WWF oasis of Macchiagrande: Chaetocalathus craterellus and Crepidotus calolepis - 93-100 - Abstract

Bujakiewicz A.: On the ecology of Scytinostroma portentosum found in Poland - 101-104 - Abstract

Holec J. et Suková M.: Notes on the taxonomy of Cordyceps longisegmentis based on collections from the the Czech Republic - 105-111 - Abstract

back to content

issue 54(3-4), 2003 - published 23.may 2003

  full issue   (19.74MB)

Moravec J.: Taxonomic revision of the genus Cheilymenia - 7. A reassessment of the sections Paracheilymeniae and Raripilosae. - 113-134 Abstract

Moravec J.: Taxonomic revision of the genus Cheilymenia - 8. The section Micropilosae. - 135-144 Abstract

Senn-Irlet B. et Moreau P.-A.: Notes on three Rimbachia species from the Alps. - 145-154 Abstract

Pažoutová S. et Kolínská R.: Relationship of Cerebella to Epicoccum and their closest relatives among Dothideales. - 155-160 Abstract

Moreau P.-A. et Courtecuisse R.: Une réévaluation de Mycena radicifera J. Favre. - 161-176 Abstract

Adamčík S.: Russula faginea and similar taxa. - 177-192 Abstract

Fellner R. et Landa J.: Mycorrhizal revival: case study from the Giant Mts., Czech Republic. - 193-204 Abstract

Antonín V.: A revision of the type specimens of new species of Delicatula (Agaricales, Tricholomataceae) described by Josef Velenovský. - 205-234 Abstract

Antonín V.: The first record of Amyloflagellula inflata from Benin, West Africa. - 235-238 Abstract

Sláviková E. et Vadkertiová R.: The occurrence of yeasts in grass-grown soils. - 239-248 Abstract

Gulis V. et Suberkropp K.: The effect of excluding plant litter on the aquatic hyphomycete conidia in a headwater stream. - 249--260 Abstract

Vizárová G., Bacigálová K. et Tamás L.: Physiological reactions of Aspergillus niger isolates from different heavy metal polluted sites in Slovakia. - 261-272 Abstract

Kunert J. et Němec M.: Doc. RNDr. Zdeněk Hubálek sexagenarian - 273-274

back to content

Czech Mycology - volume 55

issue 55(1-2), 2003 - published 23.july 2003

  full issue   (17.66MB)

Pouzar Z.: A new polypore from Cuba: Junghuhnia kotlabae - 1-6 - Abstract

Kotlaba F. et Pouzar Z.: Polypores (Polyporales s. l.) collected in Cuba - 7-50 Abstract

Kumaran R. S. et Kannabiran B.: Mycotoxic effect of Abrus precatorius and Rauvolfia tetraphylla root extracts on the growth of Colletotrichum capsici - 51-56 Abstract

Novotný D.: Cryptosporiopsis radicicola and Pezicula eucrita – neglected species of microscopic fungi in the Czech Republic - 57-72 - Abstract

Novotný D.: A comparison of two methods for the study of microscopic fungi associated with oak roots - 73-82 - Abstract

Nováková A. et Pižl V.: Mycoflora in the intestine of Eisenia andrei (Oligochaeta, Lumbricidae) and in vermiculture substrates - 83-102 Abstract

Colloquium "Fungi as Model Organisms in Research and Biotechnology – II" Olomouc, Czech Republic, September 5th – 6th, 2002 - 103-149

Bookreview - 150-151

Bookreview - 152

Bookreview - 153

back to content

issue 55(3-4), 2003 - published 22.december 2003

  full issue   (17.06MB)

Tomšovský M. et Homolka L.: Pigment production in incompatibility zones of Trametes versicolor is in correlation with the laccase activity of the dikaryons involved - 155 Abstract

Holec J., Antonín V., Graca M. et Moreau P.-A.: Gymnopilus igniculus - find from the Czech Republic and notes on its variability - 161 Abstract

Jankovský L.: Distribution and ecology of Armillaria species in some habitats of southern Moravia, Czech Republic - 173 Abstract

Ripková S. et Hagara L.: New, rare and less known macromycetes in Slovakia I - 187 Abstract

Adamčík S., Kučera V., Lizoň P., Ripka J. et Ripkova S.: State of diversity research on macrofungi in Slovakia - 201 Abstract

Moravec J.: Taxonomic revision of the genus Cheilymenia - 10. Cheilymenia apiculispora spec. nov., a new species of the section Coprobia - 215 Abstract

Suková M., Scheuer C. et Buryová B.: New records and ecology of Naeviopsis carneola in Central Europe with notes on other fungi growing on Juncus filiformis - 223 Abstract

Maria G. L. et Sridhar K. R.: Endophytic fungal assemblage of two halophytes from west coast mangrove habitats, India - 241 Abstract

Udaya Prakash N. K. et Vittal B. P. R.: Aerometric study on thermophilous fungi in a farm house, Chennai - 253 Abstract

Babu S., Nandakumar R., Sriram S., Raguchander T., Balasubramanian P. et Samiyappan R.: Phytotoxin production and rice sheath blight development by Rhizoctonia solani mutants derived from gamma irradiation - 261 Abstract

Bookreview - 272

Rybníkář A., Hejtmánek M. et Weigl E.: Survival rate of Trichophyton equinum and T. verrucosum mutants at lyophilisation - 273 Abstract

Muller J.: Rost-, Brand- und Falsche Mehltaupilze neu für Mähren und tschechisch Schlesien - 277 Abstract

Černý K., Gregorová B., Holub V. et Strnadová V.: First finds of "alder- Phytophthora" in the Czech Republic - 291 Abstract

back to content

Czech Mycology - volume 56

issue 56(1-2), 2004 - published 12.august 2004

  full issue   (19.91MB)

Kubátová A., Kolařík M., Prášil K. and Novotný D.: Bark beetles and their galleries: well-known niches for little known fungi on the example of Geosmithia. - 1-18 - Abstract

Novotný D. and Šrůtka P.: Ophiostoma stenoceras and O. grandicarpum (Ophiostomatales), first records in the Czech Republic. - 19-32 - Abstract

Girivasan K. P. and Suryanarayanan T. S.: Intact leaves as substrate for fungi: distribution of endophytes and phylloplane fungi in rattan palms. - 33-43 - Abstract

Jankovský L., Haltofová P., Juhásová G., Kobza M., Adamčíková K. and Palovčíková D.: The first record of Cryphonectria parasitica in the Czech Republic. - 45-51 - Abstract

Farghaly R. M.,Gherbawy Y. A. M. H. and Yosef M. S.: Contamination of meat stored in home refrigerators in Qena (Egypt). – 53-62 - Abstract

Suková M.: Fungi on Juncus trifidus in the Czech Republic. I. – 63-84 - Abstract

Mossebo D.C. and Antonín V.: Marasmius species (Tricholomataceae) found in man-influenced habitats in thevicinity of Yaoundé, Cameroon. - 85-111 - Abstract

Hoshino T., Prończuk M., Kiriaki M. and Yumoto I.: Effect of temperature on the production of sclerotia by the psychrotrophic fungus Typhula incarnata in Poland. - 113-120 - Abstract

Kokeš P. and Müller J.: Checklist of downy mildews, rusts and smuts of Moravia and Silesia. - 121-148 - Abstract

Vězda A.: Zur Systematik von Bacidia permira (foliicole Flechte, Ascomycotina). - 149-150 - Abstract

Vězda A.: Notes on the exsiccatum „Vězda: Lichenes rariores“ with Index to fascicles 1 - 50 (Nos. 1 - 500). - 151-162. - Abstract

Seminar “Mycoremediation 2003”, Prague, Czech Republic, October 9th-10th, 2003 - Czech Mycol. 56: 163-173, 2004. - Abstract

Bookreview – 174 - Abstract

Lazebníček J.: 75th anniversary of Professor Bronislav Hlůza. – 175-176.

back to content

issue 56(3-4), 2004 - published 22.december 2004

  full issue   (13.79MB)

Kubátová A.: To the 80th birthday of Olga Fassatiová

Kubátová A.: The arachnogenous fungus Gibellula leiopus – second find from the Czech Republic - 185-192 - Abstract

Marvanová L.: New hyphomycete species from streams in the Šumava National Park (Bohemian Forest, Czech Republic) - 193-202 - Abstract

Suková M. and Chlebicki A.: Fungi on Juncus trifidus in the Czech Republic (II) with taxonomical notes to some species - 203-222 - Abstract

Hashem M.: Biological control of two phytopathogenic fungal species isolated from the rhizoplane of soybean (Glycine max) - 223-238 - Abstract

Adamčík S. and Ripková S.: First record of a Pseudobaeospora species from the Czech Republic - 239-246 - Abstract

Antonín V.: New species of marasmioid genera (Basidiomycetes, Tricholomataceae) from tropical Africa – V. Marasmius violaceoides, a new species based on M. violaceus Henn. in the sense of Singer - 247-252 - Abstract

Čížek K.: Tomentella spinosispora Čížek spec. nov. (Thelephoraceae), a new species from the Czech Republic - 253-259 - Abstract

Vašutová M.: Macromycetes of permanent plots in cultural forests in the Moravskoslezské Beskydy Mts. and Vsetínské vrchy hills (Czech Republic) - 259-260 - Abstract

Holec J.: Distribution and ecology of the rare polypore Pycnoporellus fulgens in the Czech Republic - 291-302 - Abstract

Hlůza B.: Ing. Jiří Lazebníček – septuagenarian - 303-305

Acknowledgements - 306

back to content

Czech Mycology - volume 57

issue 57(1-2), 2005 - published 31.august 2005

  full issue   (25.99MB)

Šutara J.: Central European genera of the Boletaceae and Suillaceae, with notes on their anatomical characters - 1-50 - Abstract

Jindřich O. and Antonín V.: Clavulinopsis umbrinella (Basidiomycetes, Clavariaceae), the first record in theCzech Republic - 51-56 - Abstract

Hrouda P.: Bankeraceae in Central Europe. 1 - 57-79 - Abstract

Řezáčová V. and Kubátová A.: Saprobic microfungi in tea (Camellia sinensis) and dried herbs - 79-90 - Abstract

Novotný D. and Jankovský L.: Notes on mycobiota associated with Ips typographus from the Šumava Mts. (Czech Republic) - 91-97 - Abstract

Holec J.: Distribution and ecology of Camarops tubulina (Ascomycetes, Boliniaceae) in the Czech Republic and remarks on its European distribution - 97-116 - Abstract

Chlebicki A.: Some species of the genus Diatrype from the Czech Republic preserved in PRM, BRNM and KRAM - 117-138 - Abstract

Suková M.: A revision of selected material of lignicolous species of Brunnipila, Capitotricha, Dasyscyphella and Neodasyscypha from the Czech Republic - 139-174 - Abstract

Book Reviews - 173

back to content

issue 57(3-4), 2005 - published 10.february 2006

  full issue   (17.21MB)

Prášil K.: To commemorate theeightieth birthday of Mirko Svrček - 179 - Abstract

Suková M.: A revision of selected material of lignicolous Lachnum species from the Czech Republic with a note on graminicolous material of the Lachnum pygmaeum complex - 183-219 - Abstract

Kubátová A. and Dvořák L.: Entomopathogenic fungi associated with insect hibernating in underground shelters - 221-237 - Abstract

Labuda R.: Newly recorded Acremonium species from Slovakia:Acremonium atrogriseum, A. roseogriseum, A. spinosum, and Acremonium sp. (anamorph of Neocosmospora vasinfecta var. africana) - 239-248 - Abstract

Antonín V.: Daleomyces phillipsii (Ascomycota, Pezizaceae), new Moravian finds and its distribution in the Czech Republic - 249-256 - Abstract

Dietrich W.: Die Rost-, Brand- und Falschen Mehltaupilze des tschechischen Teiles des Erzgebirges (Krušné hory): erster Nachtrag - 257-273 - Abstract

Kokeš P.: Anthracoidea vankyi, a new smut fungus for Moravia - 275-278 - Abstract

Hrouda P.: Bankeraceae in Central Europe. 2. - 279-297 - Abstract

Pouzar Z.: Notes on some European species of the genus Crepidotus (Agaricales) - 299-305 - Abstract

Colloquium „Fungi as Model Organisms in Research and Biotechnology – III“ Olomouc, Czech Republic, 2 September 2005 - 307-323 - Abstracts

Book Review - 325-326 - Abstract

back to content

Czech Mycology - volume 58

issue 58(1-2), 2006 - published 10.august 2006

Vašutová M.: Preliminary checklist of the genus Psathyrella in the Czech Republic and Slovakia – 1-30 Abstract | article (471K)

Šutara J. and Špinar P.: Boletus kluzakii, a new species related to Boletus radicans – 31-42 Abstract | article (374K)

Adamčík S., Ripková S. and Zaliberová M.: Diversity of Russulaceae in the Vihorlatské vrchy Mts. (Slovakia) – 43-66 Abstract; article (164K)

Škubla P.: Lactarius hrdovensis, a new species of section Uvidi from Slovakia – 67-74 Abstract | article (197K)

Borovička J.: New variety of Psilocybe moravica and notes on Psilocybe bohemica – 75-80 Abstract | article (185K)

Kolařík M., Sláviková E. and Pažoutová S.: The taxonomic and ecological characterisation of the clinically important heterobasiodiomycete Fugomyces cyanescens and its association with bark beatles – 81-98 Abstract | article (410K)

Chlebicki A.: Two species of smut fungi on Polygonaceae from Thian Shan, Kazakhstan – 99-104 Abstract | article (133K)

Boom P. P. G. van den and Palice Z.: Some interesting lichens and lichenicolous fungi from the Czech Republic – 105-116 Abstract | article (149K)

Deshmukh S. K. and Verekar S. A.: The occurrence of dermatophytes and other keratinophilic fungi from the soils of Himachal Pradesh (India) – 117-124 Abstract | article (783K)

Gminder A.: Studies in the genus Mollisia s. l. II: Revision of some species of Mollisia and Tapesia described by J. Velenovský (part 1) - 125-148 Abstract | article (544K)

Moravec J.: Note on the excipular structure of Cheilymenia theleboloides (Discomycetes, Pezizales, Pyronemataceae) - 149-151 Abstract | article (124K)

Book Reviews - 152 article (38K)

back to content

issue 58(3-4), 2006 - published 29.december 2006

Kubátová A.: Chaetomium in the Czech Republic and notes to three new records - 155-171 Abstract | article (340K)

Kautmanová I. and Kautman V.: Cordyceps rouxii (Ascomycetes, Clavicipitales) in Slovakia and Czech Republic, with notes to distribution, ecology and taxonomy - 173-188 Abstract | article (528K)

Bacigálová K. and Marková J.: Erysiphe azaleae (Erysiphales) – a new species of powdery mildew for Slovakia and further records from the Czech Republic - 189-199 Abstract | article (406K)

Muller J.: Puccinia trollii – ein neuer Rostpilz für die Karpaten - 201-208 Abstract | article (62K)

Antonín V., Jankovský L., Lochman J. and Tomšovský M.: Armillaria socialis – morphological-anatomical and ecological characteristics, pathology, distribution in the Czech Republic and Europe and remarks on its genetic variation - 209-224 Abstract | article (300K)

Zelený L.: Taxonomic literature on the genus Lepiota s. l. in the Czech Republic - 225-265 Abstract | article (216K)

Jindřich O.: Ramaria bataillei (Basidiomycetes, Ramariaceae), the first finds in the Czech Republic - 267-271 Abstract | article (242K)

Book Reviews - 272 article

Prydiuk M. P.: New records of Pholiotina species in Ukraine - 273-285 Abstract | article (404K)

Book Reviews - 286 article

Book Reviews - 287 article

back to content

Czech Mycology - volume 59

issue 59(1), 2007 - published 28.june 2007

Hausknecht A., V. Antonín and Polčák J.: A new, conspicuously coloured Bolbitius species from the Czech Republic – 1-9 Abstract | article (481K)

Book Reviews - 10 article (28K)

Šutara J. and Skála E.: Boletus marekii, a new species with truncate spores from the Boletus chrysenteron group – 11-24 Abstract | article (1391K)

Prydiuk M. P.: New records of Conocybe species from Ukraine. I. The sections Mixtae and Pilosellae – 25-38 Abstract | article (387K)

Prydiuk M. P.: New records of Conocybe species from Ukraine. II. The section Conocybe – 39-50 Abstract | article (269K)

Holec J. and Beran M.: Distribution, ecology and fructification of a rare ascomycete, Pseudorhizina sphaerospora, in the Czech Republicand its habitats in Europe – 51-66 Abstract | article (416K)

Adamčík S., Christensen M., Heilmann-Clausen J.and Walleyn R.: Fungal diversity in the Poloniny National Park with emphasis on indicator species of conservation value of beech forests in Europe – 67-81 Abstract | article (173K)

Book Reviews - 82 article (27K)

Pažoutová S. and Šrůtka P.: Symbiotic relationship between Cerrena unicolor and the horntailTremex fuscicornis recorded in the Czech Republic – 83-90 Abstract | article (203K)

Tomšovský M. and Jankovský L.: DNA sequence analysis of extraordinary fruiting specimens of Fuscoporia torulosa (Phellinus torulosus) on Pyrus spp. – 91-99 Abstract | article (105K)

Book Reviews - 100 article (24K)

Medardi G.: Overview of the genus Claussenomyces and a description of Italian collections – 101-109 Abstract | article (100K)

Koukol O. and Kovářová M.: Autecology of Scleroconidioma sphagnicola particularly in Šumava National Park (Czech Republic) – 111-123 Abstract | article (185K)

Lysková P.: Saprotrophic microscopic fungi and dermatophytes accompanying infections of theskin and nails of patients in the Moravian-Silesian Region (Czech Republic) - 125-137 Abstract | article (94K)

back to content

issue 59(2), 2007

Spirin W. and Zmitrovich I.: Frantisekia – a new polypore genus (Polyporales, Basidiomycota) - 141 article (193K)

Decock C.: On the genus Microporellus, with two new species and one recombination (M. papuensis spec. nov., M. adextrinoideus spec. nov., and M. terrestris comb. nov.) - 153 article (509K)

Dai Y.-C.: Amylosporus campbellii, a noteworthy polypore new to Southeast Asia - 171 article (345K)

Čížek K., Hagara L. and Lizoň P.:Amaurodon mustialaënsis (Basidiomycetes, Thelephoraceae), new to Slovakia - 177 article (602K)

Ripková S., Adamčík S. and Kučera V.: New, rare and less known macromycetes in Slovakia II - 185 article (344K)

Boyle H., Dietrich W. and Bräutigam S.: First report of the powdery mildew Golovinomyces cichoracearum onTelekia speciosa in Germany - 201 article (186K)

Remešová J., Kolařík M. and Prášil K.: Microfungi on the kernels of transgenic and non-transgenic maize damaged by theEuropean corn borer - 205 article (104K)

Vohník M., Fendrych M., Kolařík M., Gryndler M., Hršelová H., Albrechtová J. and Vosátka M.: The ascomycete Meliniomyces variabilis isolated from a sporocarp of Hydnotrya tulasnei (Pezizales) intracellularly colonises roots of ecto- and ericoid mycorrhizal host plants - 215 article (305K)

Jankowiak R., Rossa R. and Miśta K.: Survey of fungal species vectored by Ips cembrae to European larch trees in Raciborskie forests (Poland) - 227 article (96K)

Ostrý V., Škarková J., Procházková I., Kubátová A., Malíř F. and Ruprich J.: Mycobiota of Czech wine grapes and occurrence of ochratoxin A and Alternaria mycotoxins in fresh grape juice, must and wine - 241 article (116K)

Book Review- 255 article (36K)

back to content

Czech Mycology - volume 60

issue 60(1), 2008

Tomšovský M.: Molecular phylogeny and taxonomic position of Trametes cervina and description of a new genus Trametopsis – 1-11 - abstract | article (115K)

Antonín V. and Legon N. W.: Gymnopus obscuroides (Agaricomycetes, Omphalotaceae), a new species of sect. Levipedes from England - 13-19 - abstract | article (354K)

Noordeloos M. E. and Antonín V.: Contribution to a monograph of marasmioid and collybioid fungi in Europe - 21-27 - abstract | article (120K)

Šutara J.: Xerocomus s. l. in the light of the present state of knowledge – 29-62 - abstract | article (881K)

Karamchand K. S. and Sridhar K. R.: Water-borne conidial fungi inhabiting tree holes of the west coast and Western Ghats of India – 63-74 - abstract | article (231K)

Ismail M. A., Taligoola H. K. and Nakamya R.: Mycobiota associated with baby food products imported into Uganda with special reference to aflatoxigenic aspergilli and aflatoxins – 75-89 - Abstract | article (106K)

Muller J. und Kokeš P.: Erweitertes Verzeichnis der Falschen Mehltaupilze Mährens und tschechisch Schlesiens – 91-104 - abstract | article (94K)

Kout J.: Sistotrema dennisii (Basidiomycetes, Sistotremataceae) – a new species for theCzech Republic – 105-111 - abstract | article (250K)

Book Reviews - 112 - article (32K)

Adamčík S. and Ripková S.: New collections of Flammulina rossica – 113-121 - abstract | article (174K)

Book Reviews - 122 - article (32K)

Borovička J.: The correct author citation of the recently published name Pluteus fenzlii – 123-124 - abstract | article (37K)

Holec J.: Ecology of the rare fungus Hydropus atramentosus (Basidiomycota, Agaricales) in the Czech Republic and its potential value as a bioindicator of old-growth forests – 125-136 - abstract | article   (481KB)

back to content

issue 60(2), 2008

Vašutová M.: Taxonomic studies on Psathyrella sect. Spadiceae - 137 article (1132K)

Borovička J.: The wood-rotting bluing Psilocybe species in Central Europe – an identification key - 173 - article (884K)

Guzmán G., Noordeloos M. E. and Trappe J. M.: First discovery of the European Psilocybe magica in America - 193 article (86K)

Antonín V., Ryoo R. and Shin H. D.: Gerronema nemorale (Basidiomycota, Agaricomycetes): anatomic-morphological, cultivational, enzymatic and molecular characteristics and its first records in the Republic of Korea - 197 - article (690K)

Kotlaba F. and Pouzar Z.: Some stereoid fungi from Cuba - 213 article (351K)

Ripková S., Adamčík S. and Kučera V.: Flammulina ononidis – a new species for Slovakia – 221 - article (352K)

Gryndler M., Borovička J., Gryndlerová H. and Gryndler E.: Fructification of Langermannia gigantea in artificially inoculated field soil - 231 article (299K)

Singh S. K., Singh P. N. and Mistra P.: New species of Passalora (cercosporoid hyphomycete) from Western Ghats, India - 243 article (304K)

Pastirčaková K., Ivanová H. and Bernadovičová S.: Neoerysiphe galeopsidis on Stachys species in Slovakia and theCzech Republic based on a re-examination of herbarium collections - 251 - article (409K)

Černý K., Gregorová B., Strnadová V., Tomšovský M., Holub V. and Gabrielová Š.: Phytophthora cambivora causing ink disease of sweet chestnut recorded in the Czech Republic - 265 - article (152K)

Šoun J. and Vondrák J.: Caloplaca aurantia and Caloplaca flavescens (Teloschistaceae, lichen-forming fungi) in the Czech Republic; with notes to their taxonomy and nomenclature - 275 article (389K)

Book Reviews - 293 - article (44K)

back to content

Czech Mycology - volume 61

issue 61(1), 2009

Antonín V., Beran M., Dvořák D. and Holec J.: First records of Callistosporium pinicola in the Czech Republic and new findings on its ecology. - 1-12 abstract | article

Holec J.: Unusual occurrence of Phellinus nigrolimitatus in man-influenced habitats at low altitudes in the České Švýcarsko National Park, Czech Republic – 13-26 abstract | article (441K)

Malysheva E. F. and Morozova O. V.: Notes on Hemimycena from European Russia – 27-71 abstract | article (1902K)

Book Reviews - 72 article

Kocourková J. and Knudsen K.: A new species of Stigmidium (Mycosphaerellaceae, Ascomycetes) from western North America – 73-80 abstract | article (149K)

Johnová M.: Diversity and ecology of selected lignicolous Ascomycetes in the Bohemian Switzerland National Park (Czech Republic) – 81-97 abstract | article (136K)

Book Reviews - 98 article

Svobodová P., Pejčoch M., Heroldová M., Pavlíček T., Nevo E., Šumbera R. and Hubálek Z.: Examination of rodents (Rodentia) for emmonsiosis in the Czech Republic, Israel and Africa – 99-106 abstract | article (187K)

Ravikumar M., Sridhar K. R., Sivakumar T., Karamchand K. S., Sivakumar N., Vellaiyan R.: Diversity of filamentous fungi on coastal woody debris after tsunami on thesoutheast coast of India - 107-115 abstract | article (115K)

Book Reviews - 116 article

Koukol O.: Geographical distribution of Scleroconidioma sphagnicola in coniferous forests in Europe and Canada – 117-124 abstract | article (115K)

back to content

issue 61(2), 2010

Leišová-Svobodová L., Hanzalová A. and Kučera L.: The variability of a Pyrenophora tritici-repentis population as revealed by inter-retrotransposon amplified polymorphism with regard to the Ptr ToxA gene - 125 abstract | article

Zouhar M., Douda O., Novotný D., Nováková J. and Mazáková J.: Evaluation of the pathogenicity of selected nematophagous fungi - 139 abstract | article

Book Reviews - 148 article

Abdullah S. K., Monforte E., Asensio L., Salinas J., Lopez Llorca L. V. and Jansson H. B.: Soil mycobiota of date palm plantations in Elche, SE Spain - 149 abstract | article

Streiblová E., Gryndlerová H., Valda S. and Gryndler M.: Tuber aestivum – hypogeous fungus neglected in the Czech Republic. A review - 163 abstract | article

Book Reviews - 174 article

Ripková S. and Glejdura S.: Crepidotus ehrendorferi in Slovakia and taxonomic notes on related species - 175 abstract | article

Book Reviews - 186 article

Vlasák J. and Kout J.: Sarcoporia polyspora and Jahnoporus hirtus: two rare polypores collected in South Bohemia, Czech Republic - 187 abstract | article

Book Reviews - 196 article

Pouzar Z. and Kotlaba F.: Two new species of the genus Dendrothele (Corticiaceae) from the Czech Republic - 197 abstract | article

Book Reviews - 206 article

back to content

 

Czech Mycology - volume 62

issue 62(1), 2010

Antonín V. and Moravec J.:Jafnea semitosta (Ascomycota, Pyronemataceae), first collection in the Czech Republic - 1–11 abstract | article   (2512KB)

Kučera V., Lizoň P and Kautmanová I.: Geoglossoid fungi in Slovakia II. Trichoglossum octopartitum, a new species for the country - 13–18 abstract | article   (959KB)

Chlebická M. and Konvalinková T.:Pirottaea lychnidis comb. nov. from the Bohemian Switzerland National Park, Czech Republic - 19–32 abstract | article   (3561KB)

Moreau P.-A. and Borovička J.: Epitypification of Naucoria bohemica (Agaricales, Hymenogastraceae) -33–42 abstract | article   (2263KB)

Prydiuk M. P.: New records of dung-inhabiting Coprinus species in Ukraine I. SectionPseudocoprinus -43–58 abstract | article

Novotný D.: First record of Ceratocystis laricicola (Ascomycota, Ceratocystidaceae) in the Czech Republic -59–65 abstract | article   (1019KB)

Barta M.: Pathogenicity assessment of entomopathogenic fungi infecting Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae) - 67–78 abstract | article

Kokeš P.:Tilletia anthoxanthi, a smut fungus new to Moravia - 79–86 abstract | article

Muller J.: Beitrag zur mykofloristischen Erforschung der Rost-, Brandund Falschen Mehltaupilze auf dem Králický Sněžník (Glatzer Schneeberg) und seiner Umgebung (Tschechische Republik) - 87–101 abstract | article

Book review - 102 article

back to content

issue 62(2) - INDEX of Volumes 1-64

HOLEC J., LANDA J., KŘÍŽ M., DANEŠ P. (2013): Index to fungal genera and species published in Czech Mycology, formerly Česká Mykologie, Volumes 1–64. - Czech Mycology 62(2): 103-384

back to content

 

Czech Mycology - volume 63

issue 63(1), 2011

Antonín V., Beran M., Borovička J., Dvořák D. and Holec J.:Clitocybula familia(Fungi, Agaricales) – taxonomy, distribution, ecology and first records in the Czech Republic and Slovakia - 1–11 abstract | fulltext  (2.23MB)

Prydiuk M. P.: New records of dung inhabiting Coprinus species in Ukraine II. Section Coprinus - 13-32 abstract | article  (1.34MB)

Kotlaba F.: Contribution to the knowledge of the very rare species Cytidiella albomellea (Corticiaceae s.l.) - 33–38 abstract | article

Kunca V.: Ecology and incidence of Polyporus umbellatus in Slovakia -39–53 abstract | article  (2.2MB)

Perić B.:Peziza acroornata (Ascomycota, Pezizales) – quatričme récolte européenne, premičre du Monténégro - 55–64 abstract | article  (2.7MB)

Kubátová A., Koukol O. and Nováková A.: Geomyces destructans, phenotypic features of some Czech isolates - 65–75 abstract | article

Hortová B. and Novotný D.: Endophytic fungi in branches of sour cherry trees: a preliminary study - 77–82 abstract | article

Stuchlík D., Mencl K., Hubka V. and Skořepová M.: Fungal melanonychia caused by Onychocola canadensis: first records of nail infections due to Onychocola in the Czech Republic - 83–91 abstract | article   (877kB)

Taligoola H. K., Ismail M. A. and Chebon S. K.: Mycobiota and aflatoxins associated with imported rice grains stored in Uganda - 93–107 abstract | article

back to content

issue 63(2), 2011

Editorial Board of Czech Mycology: This number of Czech Mycology is dedicated to Ludmila Marvanová on the occasion of her 80th birthday - 109-112 fulltext

Bärlocher F., Stewart M. and Ryder D.: Analyzing aquatic fungal communities in Australia: impacts of sample incubation and geographic distance of streams - 113-132 abstract | article   (247kB)

Gönczöl J. and Révay Á.: Aquatic hyphomycetes and other water-borne fungi in Hungary - 133–151 abstract | article   (183kB)

Koukol O.: Early spring mycobiota of pine litter needles - 153–161 abstract | article   (136kB)

Jeannerot B.: Contribution to the study of the genus Scutellinia (Pezizales) II: Type study of Scutellinia uliginosa and S. phymatodea - 163–175 abstract | article  (2.15MB)

Perić B.:Helvella branzeziana (Ascomycota, Pezizales) – premiere récolte Monténégrine d’une espece rare. - 177–187 abstract | article  (2.91MB)

Malysheva V. F. and Akulov A. Y.: New records of Dacrymyces ovisporus and Tremella diaporthicola from the Ukraine - 189–194 abstract | article   (840kB)

Vampola P. and Vlasák J.: Antrodiella niemelaei, a new polypore species related to Antrodiella americana - 195–201 abstract | article  (187kB)

Chun-Ying D., Tai-Hui L. and Bin S.: A revised checklist of Marasmiellus for China Mainland - 83–91 abstract | article  (1.87MB)

Jančovičová S., Mišíková K., Guttová A. and Blanár D.: The ecological knowledge on Crepidotus kubickae – a case study from central Slovakia - 215–241 abstract | article   (947kB)

Holec J. and Wild J.: Fungal diversity in sandstone gorges of the Bohemian Switzerland National Park (Czech Republic): impact of climatic inversion - 243–263 abstract | article  (2.73MB)

back to content

 

Czech Mycology - volume 64

issue 64(1), 2012 - published on July 02, 2012

EDITORIAL BOARD OF CZECH MYCOLOGY (2012): This number of Czech Mycology is dedicated to František Kotlaba and Zdeněk Pouzar on the occasion of their 85th and 80th birthday, respectively. - Czech Mycology 64(1): 1

VAMPOLA P., VLASÁK J. (2012): Rigidoporus pouzarii, a new polypore species related to Rigidoporus crocatus. - Czech Mycology 64(1): 3-11

RYVARDEN L. (2012): Type studies in Polyporaceae 27. Species described by P. Ch. Hennings. - Czech Mycology 64(1): 13-21

NAKASONE K. K. (2012): Type studies of corticioid Hymenomycetes (Basidiomycota) with aculei - Part II. - Czech Mycology 64(1): 23-42

DEMOULIN V. (2012): What is Polyporus burkillii Lloyd and how should it be spelled? - Czech Mycology 64(1): 43-53

INSUMRAN Y., KLINHOM U., PRAMUAL P. (2012): Variability of internal transcribed spacer ribosomal DNA sequences of Fuscoporia gilva and Fuscoporia sp. in Thailand. - Czech Mycology 64(1): 55-64

REBRIEV Y. A., ASSYOV B. (2012): New localities of Gastropila fragilis (Lycoperdaceae) in Europe and Asia. - Czech Mycology 64(1): 65-72

KOUKOL O. (2012): A new species of Rhexoampullifera (Pezizomycotina) from a rotten broadleaved trunk. - Czech Mycology 64(1): 73-78

BĚŤÁK J., PÄRTEL K., KŘÍŽ M. (2012): Ionomidotis irregularis (Ascomycota, Helotiales) in the Czech Republic with comments on its distribution and ecology in Europe. - Czech Mycology 64(1): 79-92

HOLEC J. (2012): Tricholomopsis osiliensis (Basidiomycota, Agaricales), recently described from Estonia, found in Slovakia. - Czech Mycology 64(1): 93-100

Book Reviews (2012): SOCHA R. ET AL. (2011): Holubinky (Russula). - KREISEL H. (2011): Pilze von Mecklenburg-Vorpommern. - BOCKUS W.W. ET AL. (2010): Compendium of Wheat Diseases and Pests, Third Edition. - Czech Mycology 64(1): 101-104

back to content

issue 64(2), 2012 - published on December 7, 2012

GMINDER A. (2012): Studies in the genus Mollisia s.l. III: Revision of some species of Mollisia and Tapesia described by J. Velenovský (part 2). - Czech Mycology 64(2): 105-126

CHLEBICKÁ M. (2012): A European find of Hymenoscyphus dearnessii (Ascomycota, Helotiales) on Reynoutria sachalinensis with notes on taxonomy and distribution. - Czech Mycology 64(2): 127-134

KUČERA V., GAISLER J. (2012): First record of Geoglossum uliginosum (Ascomycota, Geoglossales) in the Czech Republic. - Czech Mycology 64(2): 135-140

PETERSEN R.H., HUGHES K.W., ADAMČÍK S., TKALČEC Z., MEŠIĆ A. (2012): Typification of three European species epithets attributable to Strobilomyces (Boletales). - Czech Mycology 64(2): 141-163

KUNCA V. (2012): Boletus moravicus – ecological conditions of new localities in Slovakia. - Czech Mycology 64(2): 165-174

ANTONÍN V., DE KESEL A. (2012): Crinipellis beninensis (Basidiomycota, Marasmiaceae), a new species from Benin (tropical Africa). - Czech Mycology 64(2): 175-180

BOROVIČKA J., ROCKEFELLER A., WERNER P.G. (2012): Psilocybe allenii – a new bluing species from the Pacific Coast, USA. - Czech Mycology 64(2): 181-195

ANTONÍN V., KRAMOLIŠ J., TOMŠOVSKÝ M. (2012): Two collections of albinotic forms of Tubaria (Basidiomycota, Agaricales, Inocybaceae). - Czech Mycology 64(2): 197-208

JANČOVIČOVÁ S., ADAMČÍK S. (2012): Entoloma jahnii (Fungi, Agaricales) reported from Slovakia and notes on differences with E. byssisedum. - Czech Mycology 64(2): 209-222

HOLEC J., KŘÍŽ M. (2012): Tricholoma borgsjoeënse found in the Czech Republic and Tricholoma luridum documented in Slovakia. - Czech Mycology 64(2): 223-232

Book review (2012): VÁNKY K.: Smut Fungi of the World. - Czech Mycology 64(2): 233-234

back to content

 

Czech Mycology - volume 65

issue 65(1), 2013 - published on June 10, 2013

KOUT J., ZÍBAROVÁ L. (2013): Revision of the genus Cotylidia (Basidiomycota, Hymenochaetales) in the Czech Republic. - Czech Mycology 65(1): 1-13

HOLEC J., KOLAŘÍK M. (2013): Notes on the identity of Hygrophoropsis rufa (Basidiomycota, Boletales). - Czech Mycology 65(1): 15-24

BĚŤÁK J. (2013): Distribution and ecology of Lactarius rostratus and Lactarius rubrocinctus (Basidiomycota, Russulales) in the Czech Republic. - Czech Mycology 65(1): 25-43

VAŠUTOVÁ M., DVOŘÁK D., BERAN M. (2013): Rare macromycetes from raised bogs in the Hrubý Jeseník Mts. (Czech Republic). - Czech Mycology 65(1): 45-67

GANNIBAL P.B., KAZARTSEV I.A. (2013): Development of a PCR assay for amplification of mating-type loci of Alternaria spp. and related fungi. - Czech Mycology 65(1): 69-78

SHARMA G., SHENOY B.D. (2013): Multigene sequence-based identification of Colletotrichum cymbidiicola, C. karstii and C. phyllanthi from India. - Czech Mycology 65(1): 79-88

SAWMYA K., VASUDEVAN T.G., MURALI T.S. (2013): Fungal endophytes from two orchid species – pointer towards organ specificity. - Czech Mycology 65(1): 89-101

ONDRÁČKOVÁ E., ONDŘEJ M., PROKINOVÁ E., NESRSTA M. (2013): Mycoparasitic fungi reducing the incidence and virulence of Bipolaris sorokiniana. - Czech Mycology 65(1): 103-112

APINE I., BANKINA B., NIKOLAJEVA V., TOMSONE S. (2013): Powdery mildew on Rhododendron caused by Erysiphe azaleae in Latvia. - Czech Mycology 65(1): 113-123

PASTIRČÁKOVÁ K., PASTIRČÁK M. (2013): Powdery mildew (Pseudoidium sp.) found on Chelidonium majus in the Czech Republic and Slovakia. - Czech Mycology 65(1): 125-132

ISMAIL M.A., ABDEL-HAFEZ S.I.I., HUSSEIN N.A., ABDEL-HAMEED N.A. (2013): Contribution to physiological and biochemical diagnostics of Fusarium taxa commonly isolated in Egypt. - Czech Mycology 65(1): 133-150

back to content

issue 65(2), 2013 - published on December 20, 2013

MIERSCH J., ANTONÍN V. (2013): Hemimycena longipilosa (Agaricales), a new species from Germany. - Czech Mycology 65(2): 151-156

JANDA V., KŘÍŽ M., REJSEK J. (2013): First records of Xerocomus chrysonemus (Boletaceae) in the Czech Republic. - Czech Mycology 65(2): 157-169

CHIARELLO O., BATTISTIN E. (2013): Marasmiellus carneopallidus: first Italian record of a rare taxon. - Czech Mycology 65(2): 171-178

CABOŇ M., ADAMČÍK S., VALACHOVIČ M. (2013): Diversity of the family Russulaceae in the Scots pine forests of Záhorská nížina (SW Slovakia). - Czech Mycology 65(2): 179-191

ZOTTI M., PAUTASSO M. (2013): Macrofungi in Mediterranean Quercus ilex woodlands: relations to vegetation structure, ecological gradients and higher-taxon approach. - Czech Mycology 65(2): 193-218

BALAJI P., HARIHARAN G.N. (2013): Checklist of microlichens in Bolampatti II Forest Range (Siruvani Hills), Western Ghats, Tamil Nadu, India. - Czech Mycology 65(2): 219-232

KARUN N.C., SRIDHAR K.R. (2013): Occurrence and distribution of Termitomyces (Basidiomycota, Agaricales) in the Western Ghats and on the west coast of India. - Czech Mycology 65(2): 233-254

KOTLABA F., POUZAR Z. (2013): Ten wood-inhabiting agarics from Cuba. - Czech Mycology 65(2): 255-265

back to content

 

Czech Mycology - volume 66

issue 66(1), 2014 - published on June 4, 2014

ŠUTARA J., JANDA V., KŘÍŽ M., GRACA M., KOLAŘÍK M. (2014): Contribution to the study of genus Boletus, section Appendiculati: Boletus roseogriseus sp. nov. and neotypification of Boletus fuscoroseus Smotl.. - Czech Mycology 66(1): 1-37

VAMPOLA P., ORDYNETS A., VLASÁK J. (2014): The identity of Postia lowei (Basidiomycota, Polyporales) and notes on related or similar species. - Czech Mycology 66(1): 39-52

KOUT J., VLASÁK J., SPIRIN V. (2014): Contribution to the Antrodiella americana species complex (Basidiomycota, Polyporales). - Czech Mycology 66(1): 53-60

ZÍBAROVÁ L., KOUT J. (2014): First record of Skeletocutis ochroalba (Polyporales) in the Czech Republic. - Czech Mycology 66(1): 61-69

DVOŘÁK D., BĚŤÁK J., TOMŠOVSKÝ M. (2014): Aurantiporus alborubescens (Basidiomycota, Polyporales) – first record in the Carpathians and notes on its systematic position. - Czech Mycology 66(1): 71-84

JANČOVIČOVÁ S., TOMKA P., ANTONÍN V. (2014): Gymnopus vernus (Omphalotaceae, Agaricales) recorded in Slovakia. - Czech Mycology 66(1): 85-97

HAGARA L. (2014): An albinotic form of Lactarius vietus and an annulate form of Psathyrella multipedata. - Czech Mycology 66(1): 99-105

back to content

issue 66(2), 2014 - published on December 23, 2014

KOUKOL O., KOTLABA F., POUZAR Z. (2014): Taxonomic evaluation of the polypore Daedaleopsis tricolor based on morphology and molecular data. - Czech Mycology 66(2): 107-119

JANČOVIČOVÁ S., ADAMČÍK S. (2014): Exploring the limits of morphological variability and ecological preferences of Entoloma albotomentosum. - Czech Mycology 66(2): 121-134

JANDA V., KŘÍŽ M., GRACA M. (2014): First records of Xerocomus silwoodensis (Boletaceae) in the Czech Republic. - Czech Mycology 66(2): 135-146

JANDA V., KŘÍŽ M., REJSEK J. (2014): Supplementary notes on Xerocomus chrysonemus (Boletaceae): bluing context and distribution in the Czech Republic. - Czech Mycology 66(2): 147-155

ŠUTARA J. (2014): Anatomical structure of pores in European species of genera Boletus s.str. and Butyriboletus (Boletaceae). - Czech Mycology 66(2): 157-170

CABOŇ M., ADAMČÍK S. (2014): Ecology and distribution of white milkcaps in Slovakia. - Czech Mycology 66(2): 171-192

BUČINOVÁ K., JANÍK R., JAMNICKÁ G., KUKLOVÁ M. (2014): Accumulation and bioconcentration factors of mineral macronutrients in representative species of macrofungi prevailing in beech-dominated forests affected by air pollution. - Czech Mycology 66(2): 193-207

EDITORIAL BOARD (2014): Editorial announcement. - Czech Mycology 66(2): 209

back to content

 

Czech Mycology - volume 67

issue 67(1), 2015

ABDEL-HAFEZ S.I.I., ABO-ELYOUSR K.A.M., ABDEL-RAHIM I.R. (2015): Leaf surface and endophytic fungi associated with onion leaves and their antagonistic activity against Alternaria porri. - Czech Mycology 67(1): 1-22   [published on April 10, 2015]

ANTONÍN V., TESTONI A., TOMŠOVSKÝ M. (2015): Crinipellis mezzanensis, a new species from Italy. - Czech Mycology 67(1): 23-27   [published on April 10, 2015]

KOLAŘÍK M., HULCR J., KIRKENDALL L.R. (2015): New species of Geosmithia and Graphium associated with ambrosia beetles in Costa Rica. - Czech Mycology 67(1): 29-35   [published on April 10, 2015]

KOLAŘÍK M., HUJSLOVÁ M., VÁZQUEZ-CAMPOS X. (2015): Acidotolerant genus Fodinomyces (Ascomycota: Capnodiales) is a synonym of Acidiella. - Czech Mycology 67(1): 37-38   [published on April 10, 2015]

KUMAR S., SINGH R. (2015): Pseudocercospora bischofigena, a new cercosporoid fungus from northeastern Uttar Pradesh, India. - Czech Mycology 67(1): 39-44   [published on April 10, 2015]

GHATE S.D., SRIDHAR K.R. (2015): Rain-borne fungi in stemflow and throughfall of six tropical palm species. - Czech Mycology 67(1): 45-58   [published on May 29, 2015]

KOUT J., HAJŠMANOVÁ P. (2015): Kavinia alboviridis in the Czech Republic. - Czech Mycology 67(1): 59-67   [published on May 29, 2015]

MÜLLER J. (2015): Seltenere Falsche Mehltaupilze, Rost- und Brandpilze der Tschechischen und Slowakischen Republik. I. Teil Peronosporomycetes. - Czech Mycology 67(1): 69-83   [published on May 29, 2015]

TEJKLOVÁ T., DECKEROVÁ H., GAISLER J. (2015): Sabuloglossum arenarium (Geoglossaceae) in the Czech Republic. - Czech Mycology 67(1): 85-94   [published on June 11, 2015]

Abstracts of the International Symposium „Fungi of Central European Old-Growth Forests“. - Czech Mycology 67(1): 95-118   [published on June 18, 2015]

back to content

issue 67(2), 2015

EGERTOVÁ Z., ECKSTEIN J., VEGA M. (2015) : Lamprospora tuberculata, Octospora ithacaensis, O. orthotrichi and O. affinis – four bryoparasitic ascomycetes new to the Czech Republic. - Czech Mycology 67(2): 119-133   [published on July 2, 2015]

KOLAŘÍK M. (2015) : New combinations for ergot species described under their anamorphic names by S. Pažoutová and colleagues. - Czech Mycology 67(2): 135-136   [published on July 24, 2015]

KUNTTU P., KULJU M., KOTIRANTA H. (2015) : Contributions to the Finnish aphyllophoroid funga (Basidiomycota): new and rare species. - Czech Mycology 67(2): 137-156   [published on August 31, 2015]

HOLEC J., KŘÍŽ M., POUZAR Z., ŠANDOVÁ M. (2015) : Boubínský prales virgin forest, a Central European refugium of boreal-montane and old-growth forest fungi. - Czech Mycology 67(2): 157-226   [published on September 10, 2015]

NOVÁKOVÁ A., KUBÁTOVÁ A., VALINOVÁ Š., HUBKA V., KOLAŘÍK M. (2015) : Trichoderma fassatiae, a new species from the section Pachybasium isolated from soil in the Czech Republic. - Czech Mycology 67(2): 227-231   [published on October 30, 2015]

NOVÁKOVÁ A., SAVICKÁ D., KOLAŘÍK M. (2015) : Two novel species of the genus Trichosporon isolated from a cave environment. - Czech Mycology 67(2): 233-239   [published on October 30, 2015]

KOUKOL O., KUBÁTOVÁ A. (2015) : New European records of basidiomycete Burgoa anomala from coniferous litter and sediment in underground tunnel. - Czech Mycology 67(2): 241-247   [published on November 6, 2015]

back to content

 

Czech Mycology - volume 68

issue 68(1), 2016

ADAMČÍK S., AUDE E., BÄSSLER C., CHRISTENSEN M., DORT K. VAN, FRITZ Ö., GLEJDURA S., HEILMANN-CLAUSEN J., HOLEC J., JANČOVIČOVÁ S., KUNCA V., LACKOVIČOVÁ A., LÜTH M., ÓDOR P. (2016) : Fungi and lichens recorded during the Cryptogam Symposium on Natural Beech Forests, Slovakia 2011. - Czech Mycology 68(1): 1-40   [published on February 1, 2016]

PARVEEN S., WANI A.H., BHAT M.Y., KOKA J.A. (2016) : Biological control of postharvest fungal rots of rosaceous fruits using microbial antagonists and plant extracts – a review. - Czech Mycology 68(1): 41-66   [published on February 1, 2016]

KAUTMANOVÁ I., MATOUŠ J., TOMŠOVSKÝ M., KOUKOL O. (2016) : Redescription and epitypification of Clavaria atrofusca Velen.. - Czech Mycology 68(1): 67-77   [corrected version published on April 13, 2016; for more information, see Erratum in the article]

KOUKOL O., LOTZ-WINTER H. (2016) : Secondary conidia observed in Bartheletia paradoxa. - Czech Mycology 68(1): 79-84   [published on May 12, 2016]

KŘÍŽ M., ZÍTA V. (2016) : First records of gasteromycete Queletia mirabilis in the Czech Republic. - Czech Mycology 68(1): 85-95   [published on May 31, 2016]

KŘÍŽ M., JANDA V. (2016) : First records of Tricholoma bresadolanum (Agaricales) in the Czech Republic. - Czech Mycology 68(1): 97-108   [published on May 31, 2016]

JANDA V., KŘÍŽ M. (2016) : Rubroboletus satanas f. crataegi, validly published name for xanthoid form of Rubroboletus satanas. - Czech Mycology 68(1): 109-110   [published on June 6, 2016]

back to content

issue 68(2), 2016

GHATE S.D., SRIDHAR K.R. (2016) : Aquatic hyphomycetes associated with leaves, leaf detritus and crown humus in palm canopies. - Czech Mycology 68(2): 111-126   [published on July 8, 2016]

JUKIĆ N. (2016) : First record of the Mediterranean species Ciboria brunneorufa in the Balkan Peninsula. - Czech Mycology 68(2): 127-137   [published on July 29, 2016]

AMOOPOUR M., GHOBAD-NEJHAD M., KHODAPARAST S.A. (2016) : New records of polypores from Iran, with a checklist of polypores for Gilan Province. - Czech Mycology 68(2): 139-148   [published on September 27, 2016]

EGERTOVÁ Z., GAISLER J., ZEMANOVÁ L., HRADÍLEK Z. (2016) : Mniaecia jungermanniae (Helotiales), an overlooked bryophilous ascomycete in the Liberec Region (Czech Republic). - Czech Mycology 68(2): 149-165   [published on October 14, 2016]

NOVÁKOVÁ A., VAUGHAN M.J. (2016) : Dimargaris bacillispora – novel records from cave environment and its isolation in culture. - Czech Mycology 68(2): 167-182   [published on November 7, 2016]

ABDEL-SATER M.A., MOUBASHER A.H., SOLIMAN Z.S.M. (2016) : Diversity of filamentous and yeast fungi in soil of citrus and grapevine plantations in the Assiut region, Egypt. - Czech Mycology 68(2): 183-214   [published on December 20, 2016]

back to content

 

Czech Mycology - volume 69

issue 69(1), 2017

HOLEC J., KOLAŘÍK M. (2017) : First report of Mycena clavata (Fungi, Agaricales) in the Czech Republic including notes on its taxonomy, phylogenetic position and ecology. - Czech Mycology 69(1): 1-14   [published on January 19, 2017]

ĎURIŠKA O., ANTONÍN V., PARA R., TOMŠOVSKÝ M., JANČOVIČOVÁ S. (2017): Taxonomy, ecology and distribution of Melanoleuca strictipes (Basidiomycota, Agaricales) in Europe. - Czech Mycology 69(1): 15-30   [published on May 9, 2017]

JANDA V., KŘÍŽ M., KONVALINKOVÁ T., BOROVIČKA J. (2017): Macroscopic variability of Rubroboletus legaliae with special regard to Boletus spinarii. - Czech Mycology 69(1): 31-50   [published on May 12, 2017]

MATOUŠ J., HOLEC J., KOUKOL O. (2017): Ramariopsis robusta (Basidiomycota, Clavariaceae), a new European species similar to R. kunzei. - Czech Mycology 69(1): 51-64   [published on May 12, 2017]

ZÍBAROVÁ L. (2017): Notes on corticioid fungi of the Czech Republic. I. Phlebia acanthocystis and Phlebia bispora (Meruliaceae). - Czech Mycology 69(1): 65-76   [published on June 9, 2017]

ZÍBAROVÁ L., KOUT J. (2017): Xylariaceous pyrenomycetes from Bohemia: species of Biscogniauxia and Hypoxylon new to the Czech Republic, and notes on other rare species. - Czech Mycology 69(1): 77-108   [published on June 29, 2017]

Mirko Svrček passed away. - Czech Mycology 69(1): 109-110   [published on June 29, 2017]

Invitation to the 36th Annual Meeting of the European Culture Collections’ Organisation. - Czech Mycology 69(1): 111   [published on June 29, 2017]

back to content

issue 69(2), 2017

VAHEDI-DARMIYAN M.E., JAHANI M., MIRZAEE M.R., ASGARI B. (2017): A noteworthy record of endophytic Quambalaria cyanescens from Punica granatum in Iran. - Czech Mycology 69(2): 113-123   [published on July 26, 2017]

KAYGUSUZ O., ÇOLAK Ö.F.: (2017): Typhula spathulata – first record from Turkey. - Czech Mycology 69(2): 125-131   [published on October 4, 2017]

ŠAFRÁNKOVÁ I., HOLKOVÁ L. (2017): First record of Pythium mastophorum on celery seedlings in the Czech Republic. - Czech Mycology 69(2): 133-142   [published on October 11, 2017]

FARID A., FRANCK A.R., GAREY J.R. (2017): Boletus rubricitrinus belongs in Pulchroboletus (Boletaceae). - Czech Mycology 69(2): 143-162   [published on November 10, 2017]

PARRA L.A., DELLA MAGGIORA M., SIMONINI G., TRASSINELLI R. (2017): Nomenclatural study and current status of the names Boletus emileorum, Boletus crocipodius and Boletus legaliae (Boletales), including typification of the first two. - Czech Mycology 69(2): 163-192   [published on November 24, 2017]

MARWA ABDEL-KAREEM M., ZOHRI A.A. (2017): Inhibition of three toxigenic fungal strains and their toxins production using selenium nanoparticles. - Czech Mycology 69(2): 193-204   [published on November 24, 2017]

KAUR G., KAUR P., SINGH A.P., DHINGRA G.S. (2017): New records of resupinate, non-poroid agaricomycetous fungi from India. - Czech Mycology 69(2): 205-219   [published on December 12, 2017]

back to content

 

Czech Mycology - volume 70

issue 70(1), 2018

MOUBASHER A.H., ABDEL-SATER M.A., SOLIMAN Z.S.M. (2018): Diversity of yeasts and filamentous fungi in mud from hypersaline and freshwater bodies in Egypt. - Czech Mycology 70(1): 1-32   [published on January 26, 2018]

FAMILONI T.V., OGIDI C.O., AKINYELE B.J., ONIFADE A.K. (2018): Evaluation of yield, biological efficiency and proximate composition of Pleurotus species cultivated on different wood dusts. - Czech Mycology 70(1): 33-45   [published on January 26, 2018]

PARVEEN S., WANI A.H., BHAT M.Y., PALA S.A. (2018): Comparative study of the antimycotic activity of aqueous and ethanolic extracts of Berberis lyceum and Rumex obtusifolius against selected rot fungi. - Czech Mycology 70(1): 47-56   [published on March 16, 2018]

ÇOLAK Ö.F., KAYGUSUZ O. (2018): First record of Scutellinia legaliae (Ascomycota, Pyronemataceae) from relict endemic Liquidambar orientalis forest in Turkey. - Czech Mycology 70(1): 57-65   [published on May 18, 2018]

MOUBASHER A.H., ABDEL-SATER M.A., SOLIMAN Z.S.M. (2018): First records of Aspergillus porphyreostipitatus and Aspergillus carlsbadensis since their original descriptions. - Czech Mycology 70(1): 67-82   [published on May 29, 2018]

back to content

To receive notifications about new articles, subscribe here.
architekt
© 2018   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   czech mycology   |   home