CZ   |   EN
Česká vědecká společnost pro mykologii

Metodika druhové ochrany hub


Metodika druhové ochrany hub je primárně umístěna na webových stránkách Ministerstva životního prostředí ČR.

Na vzniku Metodiky se autorsky podíleli členové České vědecké společnosti pro mykologii (ČVSM). Z tohoto důvodu a se souhlasem MŽP ČR je Metodika zveřejněna i zde na stránkách ČVSM.

Obsah metodiky

Metodika druhové ochrany hub - obecný text   (pdf, 7MB)

Lignikolní druhy - příloha   (pdf, 17MB)

Mykorhizní druhy - příloha   (pdf, 26MB)

Terestrické saprotrofní druhy a ostatní skupiny - příloha   (pdf, 13MB)

Metodika druhové ochrany hub - všechny dokumenty najednou   (zip, 60MB)

Doprovodné výstupy

Terénní metodika sběru dat   (pdf, 0.9MB)

Rozvoj struktur a prostředí databáze BioLib   (pdf, 1.4MB)

Obecný model zpracování terénních setření   (pdf, 0.4MB)

Návrh kategorizace managementových opatření   (pdf, 0.4MB)Datum zveřejnění na webu ČVSM: 02.03.2021architekt
© 2024   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   czech mycology   |   home