Zpráva České vědecké společnosti pro mykologii 03.09.2020

Herbářové položky Erharda Ludwiga jsou uloženy v mnichovském herbáři (M)


Erhard Ludwig byl německý amatérský mykolog, který je dobře znám jako autor monumentálního díla „Pilzkompendium“. Dokladové sběry k tomuto dílu jsou uloženy v Mnichově.


JAN HOLEC

Erhard Ludwig byl německý amatérský mykolog, který je dobře znám jako autor monumentálního díla „Pilzkompendium“. Dokladové sběry k tomuto dílu jsou uloženy v Mnichově.|Erhard Ludwig (1938–2019) byl německý amatérský mykolog, který je dobře znám jako autor monumentálního díla „Pilzkompendium“. Čtyři prozatím vyšlé svazky (2001, 2007, 2012, 2017) vždy sestávají z textového a obrazového dílu. Texty psal sám, jsou směsí vlastních i převzatých informací. Ilustrace malované technikou akvarelu vytvořil také sám, z drtivé většiny podle konkrétních nalezených plodnic, u některých vzácných druhů podle publikovaných předloh a fotografií. Jeho snahou bylo zahrnout do probíraných rodů co největší možný počet zástupců, takže jsou často uvedeny velmi vzácné nebo sporné druhy. V takovýchto případech je třeba na Ludwigovo taxonomické pojetí nahlížet velmi opatrně. U řady druhů jsou naštěstí uvedeny odkazy na doklady v osobním herbáři autora (v odstavci Herb.Nr.), takže je možné údaje ověřit na reálném materiálu. Donedávna ovšem nebylo jasné, jak se k Ludwigovým položkám dostat. On sám uvedl v prvním dílu Pilkompendia na str. XII, že je po skončení prací zamýšlí předat do herbáře Botanické zahrady a Botanického muzea v Berlíně (B). Tento herbář jsem v září roku 2020 kontaktoval se žádostí o jeden Ludwigův sběr, ale dostal jsem odpověď, že Ludwigova sbírka je uložena v Mnichově (Botanische Staatssammlung – herbář M). Tato informace zatím není k dispozici v databázi Index Herbariorum a proto jí české mykologické veřejnosti sděluji jako novinku zde. Kurátorka Dagmar Triebelová napsala, že v současnosti mají ve sbírkách kolem 4000 Ludwigových sběrů a v blízké budoucnosti získají i zbytek jeho herbáře.
Pokud by tedy někdo chtěl studovat Ludwigovy sběry, je to možné – stačí kontaktovat mnichovský herbář. Ten má ovšem poměrně přísné podmínky zápůjček – je třeba napsat oficiální žádost a materiál je zasílán jen renomovaným institucím, ne jednotlivcům.


<<< back to news list / zpět na zprávyPermanent link:

http://www.czechmycology.org/zprava.php?m=2 copy to clipboard

page generated in 0.0003 sec.
© 2024   Czech Scientific Society for Mycology   |   czech mycology   |   home