czech mycology journal cover

Czech Mycology Contents   |   About the journal

Obsahy Czech Mycology   |   O časopisu

Česká vědecká společnost pro mykologii Czech Scientific Society for Mycology
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy
Červený seznam hub ČR
aktuality


Exkurze za mikroskopickými houbami dolního Posázaví, 30.5.2020

Vážení a milí kolegové,
tak snad ani zlý korunový výtrus nám nezabrání uskutečnit tradiční exkurzi Mikrosekce v sobotu 30.5. 2020. Naše cesta bude začínat pietní vzpomínkou na místě slavné mykologické svatby na břehu Sázavy, pokračovat plavbou na trajektu přes peřeje mohutného toku řeky Sázavy a po překonání posázavských skal a roklí pak zakončena u pěnivého moku v cíli. Účastníkům vřele doporučujeme vzíti si módní roušku nebo jiný náhubek proti přítulným sázavským moskytům. Bližší informace v přiložené pozvánce. K. Prášil, jednatel sekce.
pozvánka
[18.05.2020]

Jarní cyklus přednášek ČVSM v Praze (2020)

Srdečně zveme všechny zájemce na tradiční jarní cyklus přednášek.
pozvánka
[17.02.2020]Crossref Member Badge Stránky jsou archivovány Národní knihovnou CR
© 2020   czech mycology   |   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   Czech Scientific Society for Mycology