czech mycology journal cover

Czech Mycology Contents   |   About the journal

Obsahy Czech Mycology   |   O časopisu

Česká vědecká společnost pro mykologii Czech Scientific Society for Mycology
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy
Červený seznam hub ČR
aktuality


Předběžný termín 6. česko-slovenské mykologické konference 2019

Pro konferenci je vybrán týden 18.-23.8.2019, rezervujte si jej. Bude se konat v Konferenčním centru Slovenské akademie věd, Stará Lesná, Vysoké Tatry.
[27.09.2018]

Seminář „Praktické otázky sbírek kultur mikroorganismů 2018, Praha 2018

Dne 12.11.2018 se bude ve VÚRV v.v.i. Praze – Ruzyni konat seminář „Praktické otázky sbírek kultur mikroorganismů 2018.

příloha
[16.07.2018]

Výstava "Houby na hrázích rybníků v jižních Čechách", České Budějovice, 2018

V Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích je v období od 27. června 2018 do 28. října 2018 otevřena zajímavá výstava. Více informací naleznete na stránce http://www.muzeumcb.cz/program/vystavy/houby-na-hrazich-rybniku-v-jiznich-cechach.html
pozvánka
[29.06.2018]

ČVSM a GDPR

Výbor ČVSM na svém jednání 6.6.2018 projednal a schválil obecné zásady práce s osobními údaji členů a klientů společnosti. Naleznete je v přiloženém souboru.
příloha
[07.06.2018]Stránky jsou archivovány Národní knihovnou CR
© 2018   czech mycology   |   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   Czech Scientific Society for Mycology