czech mycology journal cover

Czech Mycology Contents   |   About the journal

Obsahy Czech Mycology   |   O časopisu

Česká vědecká společnost pro mykologii Czech Scientific Society for Mycology
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy
Červený seznam hub ČR
aktuality


Jarní cyklus přednášek ČVSM v Praze (2020)

Srdečně zveme všechny zájemce na tradiční jarní cyklus přednášek.
pozvánka
[17.02.2020]

Roční výkaz o činnosti ČVSM za rok 2019 (i další roky)

Naše společnost už od roku 2008 heslovitě zapisuje hlavní výsledky své činnosti do databáze, kterou spravuje Rada vědeckých společnost ČR. Na tomto základě pak prostřednictvím Rady dostáváme od Akademie věd ČR každoroční finanční příspěvky na vydávání našich časopisů (Czech Mycology, Mykologické listy). Na webu Rady už je zveřejněna zpráva o naší činnosti za rok 2019 i roky předchozí - prohlédněte si je. Děkujeme všem členům za jejich členství a jakoukoli pomoc při podpoře mykologického dění u nás. Výbor ČVSM.
roční výkazy činnosti
[11.02.2020]

Seminář Novinky studia velkých hub, 28.3.2020, Praha

Srdečně zveme všechny zájemce na tradiční seminář, který se tentokrát bude konat v Historické budově Národního muzea.
pozvánka
[11.02.2020]

Přednášky brněnské pobočky ČVSM v roce 2020

Výbor brněnské pobočky České vědecké společnosti pro mykologii a Botanické oddělení Moravského zemského muzea zvou všechny zájemce na přednáškový cyklus v roce 2020

pozvánka
[04.01.2020]Crossref Member Badge Stránky jsou archivovány Národní knihovnou CR
© 2020   czech mycology   |   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   Czech Scientific Society for Mycology