czech mycology journal cover

Czech Mycology Contents   |   About the journal

Obsahy Czech Mycology   |   O časopisu

Česká vědecká společnost pro mykologii Czech Scientific Society for Mycology
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy
Sborníky
Červený seznam hub ČR
Metodika druhové ochrany hub
 aktuality   /    tiskové zprávy - press releases


Mykologické listy #149

Vyšlo nové číslo Mykologických listů.
Obsah ML na webu
[04.12.2021]

Nový článek v Czech Mycology

VLASENKO A.V., SAMBYLA CH.N., NOVOZHILOV YU.K., VLASENKO V.A.: Rare myxomycete species from Siberia and first record of Tubifera dimorphotheca in Russia.
Czech Mycology 73(2): 215-228
[02.12.2021]

Nový článek v Czech Mycology

PERINI C., SALERNI E., CANTINI D., ANTONINI D., ANTONINI M., BISTOCCHI G., ARCANGELI A., PADULA R., ANGELES FLORES G., VENANZONI R., ANGELINI P.: New insights confirming the presence of Myriostoma coliforme in Italy.
Czech Mycology 73(2): 203-214
[02.12.2021]

7. Česko-Slovenská mykologická konference - abstrakty posterů

S předstihem zveřejňujeme abstrakty posterů, které budou prezentovány během konference.
abstrakty posterů
[15.09.2021]

7. Česko-Slovenská mykologická konference - abstrakty přednášek

S předstihem zveřejňujeme abstrakty přednášek, které zazní na konferenci.
abstrakty přednášek
[15.09.2021]

7. Česko-Slovenská mykologická konference - 2. cirkulář s nejnovější verzí programu

Ve druhém cirkuláři naleznete zejména informace o tom, jak se do místa konání konference dostat, "covidové" pokyny, a také nejnovější verzi programu, ve které byly doplněny dodatečně přihlášené příspěvky a opraveny časy konání některých přednášek.
cirkulář
[09.09.2021]

7. Česko-Slovenská mykologická konference - program

V příloze naleznete definitivní program konference. Pokud zaujme i toho, kdo se ještě na konferenci nepřihlásil, je možné tak učinit i dodatečně podle podmínek uvedených v níže uvedeném 1. cirkuláři (ve kterém je obsažena i přihláška). V takovém případě samozřejmě půjde o účast pasivní, bez možnosti prezentovat svůj příspěvek. Těšíme se na vás.
program konference
[30.08.2021]Crossref Member Badge Stránky jsou archivovány Národní knihovnou CR
© 2021   czech mycology   |   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   Czech Scientific Society for Mycology