czech mycology journal cover

Czech Mycology Contents   |   About the journal

Obsahy Czech Mycology   |   O časopisu

Česká vědecká společnost pro mykologii Czech Scientific Society for Mycology
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy
Sborníky
Červený seznam hub ČR
Metodika druhové ochrany hub
 aktuality   /    tiskové zprávy - press releases


Nový článek v Czech Mycology

KOUKOL O., MAGDALINOU E., PÁNKOVÁ H., BOROVIČKA J., MÜNZBERGOVÁ Z.: Do microclimatic conditions in two forest types on serpentine bedrock affect culturable microfungi in pine litter needles?
Czech Mycology 74(2): 181-194
[24.11.2022]

Nový článek v Czech Mycology

EL-NAGDY M.A., ALI E.H., RAWAA A.M., EL-GARNI S.: Comparative study of the diversity of zoosporic fungi (oomycetes and chytrids) in freshwater bodies in Assiut Governorate, Egypt and Jeddah Governorate, Saudi Arabia.
Czech Mycology 74(2): 153-179
[23.11.2022]

8. česko-slovenská mykologická konference: 21.-24. září 2023, Nitra

Opět se můžeme začít těšit na již 8. česko-slovenskou mykologickou konferenci. Organizace tentokrát připadá na slovenskou stranu a obětavě se jí ujali K. Pastirčáková s kolegy (za Slovenskou akadémii vied - SAV) a V. Kučera (za výbor Slovenskej mykologickej spoločnosti). Konference proběhne na pracovišti SAV v Nitre ve dnech 21.-24.9.2023 (první dva dny přednášková část, poté dvoudenní terénní část). Již nyní si rezervujte volno na tento termín! Podrobnější údaje budou zveřejňovány průběžně.
[11.11.2022]

19. kongres evropských mykologů: 4.-9. září 2023, Itálie, Perugia

Tradiční kongres, který se obvykle koná jednou za čtyři roky, již zná termín a místo konání. Proběhne v italské Perugii ve dnech 4.-9. září 2023. Podrobnosti naleznete pod přiloženým odkazem.
odkaz
[11.11.2022]Crossref Member Badge Stránky jsou archivovány Národní knihovnou CR
© 2022   czech mycology   |   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   Czech Scientific Society for Mycology