czech mycology journal cover

Czech Mycology Contents   |   About the journal

Obsahy Czech Mycology   |   O časopisu

Česká vědecká společnost pro mykologii Czech Scientific Society for Mycology
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy
Sborníky
Červený seznam hub ČR
Metodika druhové ochrany hub
aktuality / zprávy / news


Metodika druhové ochrany hub

Byla zveřejněna nová metodika, která bude užitečná pro všechny mykology a milovníky přírody zajímající se o ochranu hub a jejich stanovišť

celá zpráva
[02.03.2021]

Česko-slovenská mykologická konference bude 16.-19. září 2021 v Praze

Pevně věříme, že pandemie COVID-19 bude v druhé polovině roku 2021 za námi a budeme moci uspořádat již 7. česko-slovenskou mykologickou konferenci. Organizace tentokrát připadá na českou stranu a obětavě se jí ujal Mikrobiologický ústav AV ČR v Praze-Krči, jmenovitě RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D. Na prosincovém jednání výboru České vědecké společnosti pro mykologii byl stanoven předběžný termín konference:
16. – 19. září 2021
Již nyní si rezervujte volno na tento termín!
Podrobnější údaje naleznete v příloze, veškeré další informace budou zveřejňovány průběžně.


pozvánka
[30.12.2020]Crossref Member Badge Stránky jsou archivovány Národní knihovnou CR
© 2021   czech mycology   |   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   Czech Scientific Society for Mycology