czech mycology journal cover

Czech Mycology Contents   |   About the journal

Obsahy Czech Mycology   |   O časopisu

Česká vědecká společnost pro mykologii Czech Scientific Society for Mycology
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy
Červený seznam hub ČR




aktuality


Nový článek v Czech Mycology

KŘÍŽ M., JINDŘICH O., KOLAŘÍK M.: Contribution to the knowledge of mycobiota of Central European dry grasslands: Phaeoclavulina clavarioides and Phaeoclavulina roellinii (Gomphales).
Czech Mycology 71(2): 137-150
[06.11.2019]



Crossref Member Badge Stránky jsou archivovány Národní knihovnou CR
© 2019   czech mycology   |   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   Czech Scientific Society for Mycology