czech mycology journal cover

Czech Mycology Contents   |   About the journal

Obsahy Czech Mycology   |   O časopisu

Česká vědecká společnost pro mykologii Czech Scientific Society for Mycology
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy
Červený seznam hub ČR
aktuality


Na webu přibyl seznam všech autorů článků v CM.

U každého autora se zobrazuje počet publikovaných článků a aktivní roky (rok první a poslední publikace)
odkaz
[22.05.2019]

Nový článek v Czech Mycology

PASAILIUK M.V., SUKHOMLYN M.M., GRYGANSKYI A.P.: Patterns of Hericium coralloides growth with competitive fungi.
Czech Mycology 71(1): 49-63
[22.05.2019]

Exkurze za mikroskopickými houbami dolního Posázaví, 25.5.2019

Pozvánka na tradiční exkurzi zaměřenou na jarní saprotrofní a parazitické mikroskopické houby dolního Posázaví, konkrétně přírodní památky Vlčí rokle a Hornopožárského lesa. Jste srdečně zváni!
pozvánka
[13.05.2019]

6. Česko-slovenská mykologická konference, srpen 2019, 2. cirkulář a přihláška

Můžete se přihlašovat na letní mykologickou konferenci ve Vysokých Tatrách. Krásné prostředí, zajímavé přednášky, milí kolegové, možnost prodloužení pobytu i účasti doprovázející osoby - co více si lze koncem léta přát. Organizátoři nabízejí 2. cirkulář i přihlášku ve dvou formátech: PDF a Word.
příloha
[25.04.2019]

6. Česko-slovenská mykologická konference, srpen 2019, 1. cirkulář

Základní informace o chystané konferenci naleznete v příloze. Podrobné informace včetně přihlášky budou součástí 2. cirkuláře, který bude zveřejněn na přelomu března a dubna 2019.
cirkulář
[25.02.2019]

Jarní cyklus přednášek ČVSM v Praze (2019)

Pozvánka na pět přednášek, které se v dubnu a květnu 2019 uskuteční na katedře botaniky PřF UK. Jste srdečně zváni.
pozvánka
[08.02.2019]Crossref Member Badge Stránky jsou archivovány Národní knihovnou CR
© 2019   czech mycology   |   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   Czech Scientific Society for Mycology