czech mycology journal cover

Czech Mycology Contents   |   About the journal

Obsahy Czech Mycology   |   O časopisu

Česká vědecká společnost pro mykologii Czech Scientific Society for Mycology
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy
Červený seznam hub ČR
aktuality


Časopis Czech Mycology zavedl od čísla 70/2 (2018) elektronické přílohy

Novinka umožňuje připojit k článku jeden nebo více souborů, obsahujících např. rozsáhlá základní data, doplňující obrázky apod. Soubory podléhají recenznímu řízení. Jejich formátování dělá autor sám se zohledněním připomínek recenzentů a redakce. Nevycházejí tiskem. Na webu jsou publikovány v jedné ZIP složce, ve stejný den jako hlavní text článku. První příklad použití viz odkaz níže (článek Holec et al. 2018).
odkaz
[26.10.2018]

Předběžný termín 6. česko-slovenské mykologické konference 2019

Pro konferenci je vybrán týden 18.-23.8.2019, rezervujte si jej. Bude se konat v Konferenčním centru Slovenské akademie věd, Stará Lesná, Vysoké Tatry.
[27.09.2018]

ČVSM a GDPR

Výbor ČVSM na svém jednání 6.6.2018 projednal a schválil obecné zásady práce s osobními údaji členů a klientů společnosti. Naleznete je v přiloženém souboru.
příloha
[07.06.2018]Stránky jsou archivovány Národní knihovnou CR
© 2018   czech mycology   |   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   Czech Scientific Society for Mycology