czech mycology journal cover

Czech Mycology Contents   |   About the journal

Obsahy Czech Mycology   |   O časopisu

Česká vědecká společnost pro mykologii Czech Scientific Society for Mycology
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy
Sborníky
Červený seznam hub ČR
Metodika druhové ochrany hub
 aktuality   /    tiskové zprávy - press releases


Pozvánka na valnou hromadu ČVSM dne 9. února 2022

Výbor České vědecké společnosti pro mykologii zve všechny členy na valnou hromadu. Pozvánka se všemi potřebnými informacemi je v příloze zprávy.
pozvánka
[07.01.2022]Crossref Member Badge Stránky jsou archivovány Národní knihovnou CR
© 2022   czech mycology   |   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   Czech Scientific Society for Mycology