czech mycology journal cover

Czech Mycology Contents   |   About the journal

Obsahy Czech Mycology   |   O časopisu

Česká vědecká společnost pro mykologii Czech Scientific Society for Mycology
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy
Červený seznam hub ČR
aktuality


Prezentace přednášky F. Sklenáře "Renesance druhové delimitace: změna druhového konceptu nejen u rodu Aspergillus"

Se svolením autora zveřejňujeme kompletní prezentaci zajímavé přednášky, která zazněla 11.4.2019 v rámci pražského cyklu přednášek ČVSM. Po expiraci aktuality (1 měsíc) bude prezentace dostupná v Archivu aktualit, v sekci Přednášky.
příloha
[15.04.2019]

6. Česko-slovenská mykologická konference, srpen 2019, 1. cirkulář

Základní informace o chystané konferenci naleznete v příloze. Podrobné informace včetně přihlášky budou součástí 2. cirkuláře, který bude zveřejněn na přelomu března a dubna 2019.
cirkulář
[25.02.2019]

Jarní cyklus přednášek ČVSM v Praze (2019)

Pozvánka na pět přednášek, které se v dubnu a květnu 2019 uskuteční na katedře botaniky PřF UK. Jste srdečně zváni.
pozvánka
[08.02.2019]Crossref Member Badge Stránky jsou archivovány Národní knihovnou CR
© 2019   czech mycology   |   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   Czech Scientific Society for Mycology