czech mycology journal cover

Czech Mycology Contents   |   About the journal

Obsahy Czech Mycology   |   O časopisu

Česká vědecká společnost pro mykologii Czech Scientific Society for Mycology
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy
Sborníky
Červený seznam hub ČR
Metodika druhové ochrany hub
 aktuality   /    tiskové zprávy - press releases


Exkurze za mikroskopickými houbami údolí Berounky, 28.5.2022

Všechny příznivce (nejen) mikroskopických hub zveme na tradiční každoroční exkurzi.
pozvánka
[13.05.2022]

Cyklus přednášek brněnské pobočky ČVSM, jaro 2022

Výbor brněnské pobočky České vědecké společnosti pro mykologii a Botanické oddělení Moravského zemského muzea zvou všechny zájemce na přednáškový cyklus v roce 2022.
pozvánka
[24.03.2022]

Mezinárodní konference o oomycetech v Brně, 22.-25. srpna 2022

Ve dnech 22.-25. srpna 2022 se bude v Brně konat mezinárodní konference Oomycete Biology, Pathology, and Ecology, pořádaná v rámci výročních setkání mezinárodní pracovní skupiny Oomycete Molecular Genetics Network (OMGN) na Mendelově univerzitě v Brně. Bližší informace pro zájemce o účast na konferenci jsou na stránkách OMGN (viz odkaz).
odkaz
[24.03.2022]Crossref Member Badge Stránky jsou archivovány Národní knihovnou CR
© 2022   czech mycology   |   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   Czech Scientific Society for Mycology