czech mycology journal cover

Czech Mycology Contents   |   About the journal

Obsahy Czech Mycology   |   O časopisu

Česká vědecká společnost pro mykologii Czech Scientific Society for Mycology
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy
Červený seznam hub ČR

5. česko-slovenská mykologická konference
aktuality


Nový článek v Czech Mycology

PARVEEN S., WANI A.H., BHAT M.Y., PALA S.A.: Comparative study of the antimycotic activity of aqueous and ethanolic extracts of Berberis lyceum and Rumex obtusifolius against selected rot fungi
Czech Mycology 70(1): 47-56
[16.03.2018]

Jarní cyklus přednášek ČVSM v Praze (2018)

Zveme všechny členy na znovuobnovený jarní cyklus přednášek České vědecké společnosti v Praze
pozvánka
[26.02.2018]

Výsledky korespondenčních voleb vo výboru a revizní komise ČVSM na období 2018-2021

V příloze naleznete výsledky voleb. Proběhlo už i rozdělení úkolů mezi členy nového výboru. Jejich funkce lze vidět v sekci Výbor.
příloha
[21.02.2018]

XXI. česká a slovenská konference o ochraně rostlin

Ve dnech 5. – 7. září 2018 se koná na Mendelově univerzitě v Brně XXI. česká a slovenská konference o ochraně rostlin.
příloha
[17.02.2018]

11. ročník konference Dreviny vo verejnej zeleni 2018

11. ročník konference Dreviny vo verejnej zeleni 2018, která sa bude konat 7.6.2018 v Nitře
příloha
[17.02.2018]

Cyklus přednášek Brněnské pobočky České vědecké společnosti pro mykologii v roce 2018

Výbor Brněnské pobočky České vědecké společnosti pro mykologii a Botanické oddělení Moravského zemského muzea zvou všechny zájemce na přednáškový cyklus v roce 2018. Přednášky se konají ve dnech 16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 13.3. a 27.3. 2018.
příloha
[16.02.2018]Stránky jsou archivovány Národní knihovnou CR
© 2018   czech mycology   |   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   Czech Scientific Society for Mycology