czech mycology journal cover

Czech Mycology Contents   |   About the journal

Obsahy Czech Mycology   |   O časopisu

Česká vědecká společnost pro mykologii Czech Scientific Society for Mycology
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy
Červený seznam hub ČR

5. česko-slovenská mykologická konference
aktuality


ČVSM a GDPR

Výbor ČVSM na svém jednání 6.6.2018 projednal a schválil obecné zásady práce s osobními údaji členů a klientů společnosti. Naleznete je v přiloženém souboru.
příloha
[07.06.2018]

7. ročník workshopu MICROMYCO, Praha-Krč, září 2018

7. ročník workshopu MICROMYCO se uskuteční ve dnech 11.–12. září 2018 v kinosále Fyziologického ústavu AV ČR v areálu Biologických ústavů AV ČR v Praze-Krči.
příloha
[06.04.2018]

XXI. česká a slovenská konference o ochraně rostlin, Brno, září 2018

Ve dnech 5. – 7. září 2018 se koná na Mendelově univerzitě v Brně XXI. česká a slovenská konference o ochraně rostlin.
příloha
[17.02.2018]Stránky jsou archivovány Národní knihovnou CR
© 2018   czech mycology   |   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   Czech Scientific Society for Mycology