czech mycology journal cover

Czech Mycology Contents   |   About the journal

Obsahy Czech Mycology   |   O časopisu

Česká vědecká společnost pro mykologii Czech Scientific Society for Mycology
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy
Červený seznam hub ČR

5. česko-slovenská mykologická konference
aktuality


Exkuzrze zaměřená na jarní saprotrofní a parazitické mikroskopické houby

Pozvánka na exkurzi zaměřenou na jarní saprotrofní a parazitické mikroskopické houby dolního Posázaví v okolí vrchu Kozly nad Stříbrnou Skalicí, která se bude konat 10.6.2017
příloha
[22.05.2017]

5. česko-slovenská mykologická konference

5. česko-slovenská mykologická konference, se uskuteční koncem srpna v Brně. Více v příloženém cirkuláři nebo na webu konference: www.czechmycology.org/cs-konference.
cirkulář
[20.03.2017]Stránky jsou archivovány Národní knihovnou CR
© 2017   czech mycology   |   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   Czech Scientific Society for Mycology