Zpráva České vědecké společnosti pro mykologii 05.10.2021

Zapomenutá možnost – rychlá publikace taxonomických a nomenklatorických novinek v časopisu Czech Mycology


Na nedávno konané 7. česko-slovenské mykologické konferenci se jasně projevilo, že častou prací mnohých mykologů je publikování taxonů nových pro vědu nebo různých nomenklatorických změn, typicky přeřazení druhů do jiných rodů. Obvykle je nutné, aby takové publikace vyšly rychle z důvodu uplatnění priority nově publikovaných jmen a nebrzdil je neúměrně dlouhý a většinou těžko předvídatelný redakční proces, v současnosti bohužel častý i u mnohých renomovaných časopisů.


JAN HOLEC

Redakce našeho časopisu Czech Mycology si tohoto požadavku byla vědoma a proto už v roce 2015 připravila speciální formát článku přesně pro tyto účely, nazvaný „Rapid publication of taxonomic and nomenclatural novelties“. Veškeré informace k tomuto formátu jsou dostupné na webu Czech Mycology v sekci „Instructions to authors“. Článek tohoto typu, pokud neobsahuje odborné nedostatky, vyjde na webu Czech Mycology během několika málo týdnů a dostane (stejně jako jiné články v našem časopisu) veškerý potřebný servis: rychlé a nezaujaté recenze, korekturu angličtiny, publikování bezplatně včetně barevných obrázků, volný přístup pro všechny zájemce (open access), přidělení DOI, zahrnutí do databáze SCOPUS, PDF reprint pro autory, následně i publikování tištěné verze s možností objednat si (za mírný poplatek) papírové separáty.
Neváhejte a v případě potřeby tuto formu využijte.


<<< back to news list / zpět na zprávyPermanent link:

http://www.czechmycology.org/zprava.php?m=4 copy to clipboard

page generated in 0.0003 sec.
© 2024   Czech Scientific Society for Mycology   |   czech mycology   |   home