CZ   |   EN

Journal contents / obsah

Czech Mycology (ISSN 1211-0981 - printed version; ISSN 1805-1421 - online version, since vol. 64)

76 [2024] 75 [2023] 74 [2022]
73 [2021] 72 [2020] 71 [2019] 70 [2018] 69 [2017] 68 [2016] 67 [2015] 66 [2014] 65 [2013]
64 [2012] 63 [2011] 62 [2010] 61 [2009] 60 [2008] 59 [2007] 58 [2006] 57 [2005] 56 [2004]
55 [2003] 54 [2002] 53 [2001] 52 [2000] 51 [1999] 50 [1997] 49 [1996] 48 [1995] 47 [1994]

formerly Česká Mykologie (ISSN 0009-0476)   [Volumes 01-46]


Search for:  

If you want to be notified about new articles, subscribe here.

Chronological sorting / setřídění obsahu: newest on top   |   oldest on top


back to content

issue 1(1), 1947

  Česká Mykologie 1(1)  

Několik slov úvodem. - 1-2  

Česká Mykologie - volume 1

VELENOVSKÝ J. (1947): O poměru hub k ostatním organismům.   Česká Mykologie 1(1): 2-6   (published: 1947)

PILÁT A. (1947): Výživná hodnota hub.   Česká Mykologie 1(1): 6-10   (published: 1947)

VESELÝ R. (1947): Trsnatec sírový - Grifola sulphurea (Bull.) Pilát.   Česká Mykologie 1(1): 11-14   (published: 1947)

MELZER V. (1947): Holubinka Lundellova (Russula Lundelli Sing.) v Čechách.   Česká Mykologie 1(1): 15-19   (published: 1947)

NEUWIRTH F. (1947): Putování za hlívou olivovou.   Česká Mykologie 1(1): 19-23   (published: 1947)

VACEK V. (1947): Lanýž pýřitý (Tuber rapaeodorum Tul.) na Moravě.   Česká Mykologie 1(1): 23-26   (published: 1947)

CEJP K. (1947): Bestialismus některých nižších hub.   Česká Mykologie 1(1): 27-32   (published: 15th August, 1947)

back to content

issue 1(2), 1947

  Česká Mykologie 1(2)  

CEJP K. (1947): Bestialismus některých nižších hub.   Česká Mykologie 1(2): 33-35   (published: 15th August, 1947)

HERINK J. (1947): Jak se naučíte znát houby?   Česká Mykologie 1(2): 36-39   (published: 15th August, 1947)

VACEK V. (1947): Lanýž ryšavý (Tuber rufum Pico) v Čechách.   Česká Mykologie 1(2): 40-42   (published: 15th August, 1947)

PILÁT A., SVRČEK M. (1947): Sclerotinia Veselýi sp. n., nová hlízenka rostoucí na přesličce v Čechách.   Česká Mykologie 1(2): 42-45   (published: 15th August, 1947)

SVRČEK M. (1947): Pindara terrestris Vel. - Pindarovka zemní na Táborsku.   Česká Mykologie 1(2): 45-47   (published: 15th August, 1947)

MELZER V. (1947): Medovka tlustá. Meliderma crassum (Fr.) Vel.   Česká Mykologie 1(2): 48-50   (published: 15th August, 1947)

ŠIMR J. (1947): Tři pýchavky výslunných strání Českého Středohoří.   Česká Mykologie 1(2): 50-51   (published: 15th August, 1947)

CHARVÁT I. (1947): Praktické pokyny při určování holubinek.   Česká Mykologie 1(2): 52-54   (published: 15th August, 1947)

PILÁT A. (1947): Otravy houbami ve Švýcarsku.   Česká Mykologie 1(2): 54-55   (published: 15th August, 1947)

MELZER V. (1947): Divoká fylogenese.   Česká Mykologie 1(2): 55-57   (published: 15th August, 1947)

PILÁT A. (1947): Palčivost i hořkost ryzce peprného.   Česká Mykologie 1(2): 57   (published: 15th August, 1947)

CHARVÁT I. (1947): 15 minut rozhodlo o životě dvou osob.   Česká Mykologie 1(2): 57-58   (published: 15th August, 1947)

PILÁT A. (1947): Kolik je druhů hub na světě?   Česká Mykologie 1(2): 58-59   (published: 15th August, 1947)

CHARVÁT I. (1947): Hřib podezřelý. Boletus suspectus Krombholz.   Česká Mykologie 1(2): 59   (published: 15th August, 1947)

back to content

issue 1(3), 1947

  Česká Mykologie 1(3)  

HERINK J. (1947): Úkoly československé mykologické vědy.   Česká Mykologie 1(3): 59-71   (published: 25th October, 1947)

ŠMARDA F. (1947): Nový druh hvězdice - Geaster atratus sp. n. (hvězdice černavá).   Česká Mykologie 1(3): 71-74   (published: 25th October, 1947)

VACEK V. (1947): Zemnička úhledná, Genea pulchra Corda, po 100 letech.   Česká Mykologie 1(3): 75-77   (published: 25th October, 1947)

CEJP K. (1947): Rozšiřování hub mravenci.   Česká Mykologie 1(3): 78-80   (published: 25th October, 1947)

BENEŠ R. (1947): Plžatka Hendrychova - Limacium Hedrychii Vel.   Česká Mykologie 1(3): 80-81   (published: 25th October, 1947)

VESELÝ R. (1947): Písečník tlustonohý - Pisolithus crassipes D. L.   Česká Mykologie 1(3): 81-83   (published: 25th October, 1947)

HERINK J. (1947): Vděčná podzimní houba - čirůvka fialová. Tricholoma nudum (Fr. ex Bull.) Quél.   Česká Mykologie 1(3): 84-89   (published: 25th October, 1947)

ŠEBEK S. (1947): Teplomilné houby v Československu.   Česká Mykologie 1(3): 89-92   (published: 25th October, 1947)

PILÁT A. (1947): Tuhý život olšovky suché či klanolístky (Schizophyllum alneum).   Česká Mykologie 1(3): 93   (published: 25th October, 1947)

TRAPL J. (1947): O otravě způsobené vláknicí Inocybe fastigiata.   Česká Mykologie 1(3): 94-95   (published: 25th October, 1947)

KUBIČKA J. (1947): Křemenáče nerostou jen pod břízami a osikami!   Česká Mykologie 1(3): 95   (published: 25th October, 1947)

HERINK J. (1947): Houbařská sensace ve Stockholmu.   Česká Mykologie 1(3): 96   (published: 25th October, 1947)

PILÁT A. (1947): O antibiotických látkách u některých vyšších hub.   Česká Mykologie 1(3): 96   (published: 25th October, 1947)

back to content

issue 1(4), 1947

  Česká Mykologie 1(4)  

KAVINA K. (1947): Blána buněčná u hub.   Česká Mykologie 1(4): 97-99   (published: 15th December, 1947)

MACKŮ J. (1947): Teorie houbových kultur.   Česká Mykologie 1(4): 99-101   (published: 15th December, 1947)

HERINK J. (1947): Život a mykologické dílo odborného učitele H. Schmidta.   Česká Mykologie 1(4): 102-105   (published: 15th December, 1947)

CEJP K. (1947): Houbová antibiotika I.   Česká Mykologie 1(4): 105-110   (published: 15th December, 1947)

SCHAEFER Z. (1947): Ryzec oranžově hnědý, Lactarius ichoratus Fries.   Česká Mykologie 1(4): 110-115   (published: 15th December, 1947)

NEČÁSEK J. (1947): O výtrusech druhu Geaster pectinatus Pers.   Česká Mykologie 1(4): 115-119   (published: 15th December, 1947)

SVRČEK M. (1947): Dva vzácné koprofilní diskomycety - Fimaria humana Vel. a Lachnea humana Vel.   Česká Mykologie 1(4): 119-124   (published: 15th December, 1947)

back to content

 

Česká Mykologie - volume 2

issue 2(1), 1948

  Česká Mykologie 2(1)  

PILÁT A. (1948): Za zesnulým prof. Ph. Drem Karlem Kavinou.   Česká Mykologie 2(1): 2-5   (published: 15th February, 1948)

VACEK V. (1948): Nově nalezené Hymenogastery v Čechách.   Česká Mykologie 2(1): 5-10   (published: 15th February, 1948)

HORÁK J. (1948): Čirůvka topolová - Tricholoma populinum Lange.   Česká Mykologie 2(1): 11-13   (published: 15th February, 1948)

PILÁT A. (1948): Dodatek ke článku J. Horáka o čirůvce topolové (Tricholoma populinum Lange).   Česká Mykologie 2(1): 13-15   (published: 15th February, 1948)

SVRČEK M. (1948): Naše ohnivce - Sarcoscypha.   Česká Mykologie 2(1): 15-17   (published: 15th February, 1948)

HERINK J. (1948): Historie průzkumu nejedovatosti muchomůrky citronové.   Česká Mykologie 2(1): 17-22   (published: 15th February, 1948)

KUBIČKA J. (1948): Mycena strobilicola Favre et Kühner - Helmovka šiškomilná v ČSR.   Česká Mykologie 2(1): 22-25   (published: 15th February, 1948)

PILÁT A. (1948): Sclerotinum Aegerita Hoffm. a Peniophora Aegerita (Hoffm.) v. H. et L.   Česká Mykologie 2(1): 25-29   (published: 15th February, 1948)

ŠMARDA F. (1948): Lepiota prominens Viv. - bedla vyniklá, staronový druh naší mykologické literatury.   Česká Mykologie 2(1): 29-31   (published: 15th February, 1948)

ŠMARDA F. (1948): Křemenáč smrkových lesů.   Česká Mykologie 2(1): 31   (published: 15th February, 1948)

VACEK V. (1948): Neobvyklý substrát hřibu hnědého, Boletus badius Fr.   Česká Mykologie 2(1): 32   (published: 15th February, 1948)

PILÁT A. (1948): Švýcarské obrazové dílo o houbách.   Česká Mykologie 2(1): 32   (published: 15th February, 1948)

back to content

issue 2(2), 1948

  Česká Mykologie 2(2)  

PILÁT A. (1948): K devadesátým narozeninám prof. Dra Josefa Velenovského.   Česká Mykologie 2(2): 34-38   (published: 15th May, 1948)

CEJP K. (1948): Parasiti na kloboucích helmovek - Mycen, A note on the knowledge of the genus Spinellus from Bohemia.   Česká Mykologie 2(2): 38-41   (published: 15th May, 1948)

NEUWIRTH F. (1948): Ciboria amentacea Balb. (Peziza julacea Pers.) - Jehnědka olšová.   Česká Mykologie 2(2): 41-42   (published: 15th May, 1948)

NEUWIRTH F. (1948): Auricularia mesenterica Pers.- Ušíčko fialové.   Česká Mykologie 2(2): 42-44   (published: 15th May, 1948)

ŠMARDA F. (1948): O variabilitě muchomůrky narůžovělé - Amanita rubens (Scop.) Quél. et Bat.   Česká Mykologie 2(2): 45-46   (published: 15th May, 1948)

VESELÝ R. (1948): Spálenka skořepatá (Ustulina vulgaris Tul., Hypoxylon ustulatum Bull.).   Česká Mykologie 2(2): 46-48   (published: 15th May, 1948)

HERINK J. (1948): Hovoříme o smržích.   Česká Mykologie 2(2): 48-58   (published: 15th May, 1948)

VACEK V. (1948): Příspěvek k poznání našich podzemek (Hypogeí).   Česká Mykologie 2(2): 58-64   (published: 15th May, 1948)

back to content

issue 2(3), 1948

  Česká Mykologie 2(3)  

VACEK V. (1948): Příspěvek k poznání našich podzemek (Hypogeí).   Česká Mykologie 2(3): 65-69   (published: 15th May, 1948)

SMOLÁK J. (1948): Rostlinná pathologie a mykologie.   Česká Mykologie 2(3): 70-74   (published: 15th August, 1948)

PILÁT A. (1948): Hlíva číšovcovitá (Pleurotus cyphelliformis Berk.) v Čechách.   Česká Mykologie 2(3): 74-77   (published: 15th August, 1948)

CEJP K. (1948): Dva tropičtí zástupci bělohnojníků v našich sklenících.   Česká Mykologie 2(3): 78-83   (published: 15th August, 1948)

SCHAEFER Z. (1948): Nový druh ryzců: r. hradecký (Lactarius hradecensis sp. n.).   Česká Mykologie 2(3): 83-85   (published: 15th August, 1948)

ŠEBEK S. (1948): Nový nález škárky hvězdicovité (Mycenastrum corium [Guers.] Desv.).   Česká Mykologie 2(3): 85-88   (published: 15th August, 1948)

SVRČEK M. (1948): Galera coprophila Kühner v Československu.   Česká Mykologie 2(3): 88-89   (published: 15th August, 1948)

NEUWIRTH F. (1948): Něco o slizovkách (Myxothallophyta).   Česká Mykologie 2(3): 89-90   (published: 15th August, 1948)

CHARVÁT I. (1948): Hřib satan (Boletus satanas Lenz.).   Česká Mykologie 2(3): 91-92   (published: 15th August, 1948)

ŠINTÁK J. (1948): Neobvyklý substrát hřibu hnědého, Boletus badius Fr.   Česká Mykologie 2(3): 93   (published: 15th August, 1948)

FÜRST J. (1948): Houby parků.   Česká Mykologie 2(3): 93   (published: 15th August, 1948)

FÜRST J. (1948): Mé zkušenosti s pestřecem.   Česká Mykologie 2(3): 93-94   (published: 15th August, 1948)

FÜRST J. (1948): Co můžeme očekávat od lesních požárů?   Česká Mykologie 2(3): 94   (published: 15th August, 1948)

MELZER V. (1948): Něco pro houbařské generalogy.   Česká Mykologie 2(3): 94-95   (published: 15th August, 1948)

ČAPEK O. (1948): Zajímavá zpráva o houbách v Herbáři Jana Černého.   Česká Mykologie 2(3): 95   (published: 15th August, 1948)

HERINK J. (1948): Opět křemenáče pod smrky!   Česká Mykologie 2(3): 95-96   (published: 15th August, 1948)

HERINK J. (1948): Další nález škárky hvězdicovité (Mycenastrum corium [Guers.] Desv.) v Československu.   Česká Mykologie 2(3): 96   (published: 15th August, 1948)

back to content

issue 2(4), 1948

  Česká Mykologie 2(4)  

VELENOVSKÝ J. (1948): Houbové otravy.   Česká Mykologie 2(4): 97-98   (published: 15th November, 1948)

VONEŠ K. (1948): Otrava čirůvkou osmahlou (Tricholoma ustale Fr.).   Česká Mykologie 2(4): 98-99   (published: 15th November, 1948)

STRNAD J. (1948): Čirůvka topolová (Tricholoma populinum Lange) biologickou odrůdou čirůvky masité (T. pessundatum Fr.)?   Česká Mykologie 2(4): 99-100   (published: 15th November, 1948)

HORNÍČEK E. (1948): Jedovatý dvojník čirůvky topolové, Tricholoma populinum Lange: čirůvka znetvořená, Tricholoma pessundatum (Fr.) Quél.   Česká Mykologie 2(4): 100-102   (published: 15th November, 1948)

HERINK J. (1948): je nutno zlepšiti organisaci boje proti otravám houbami v Československu.   Česká Mykologie 2(4): 102-110   (published: 15th November, 1948)

SCHAEFER Z. (1948): Příspěvek ke studiu variability ryzce zeleného (Lactarius blennius Friče).   Česká Mykologie 2(4): 110-114   (published: 15th November, 1948)

SCHMIDT H. (1948): Šíření „čarovných kruhů“ čirůvky fialové, (Tricholoma nudum [Fr. ex Bull.] Quél.).   Česká Mykologie 2(4): 114-117   (published: 15th November, 1948)

VACEK V. (1948): Hyaloscypha reticulata sp. n., průsvitka síťnatá.   Česká Mykologie 2(4): 117-120   (published: 15th November, 1948)

SVRČEK M. (1948): Ohnivka domácí (Pyronema domesticum [Sow.] Sacc.).   Česká Mykologie 2(4): 120-122   (published: 15th November, 1948)

CHARVÁT I. (1948): Pečárka pařeništní (Psalliota vaporaria [Vitt.] Möll. et Schaeff.) na pražské dlažbě a v pražských sklepích.   Česká Mykologie 2(4): 122-125   (published: 15th November, 1948)

ŠEBEK S. (1948): Moravská lokalita střechanu bedlovitého (Secotium agaricoides [Cz.] Holl.).   Česká Mykologie 2(4): 125-128   (published: 15th November, 1948)

back to content

 

Česká Mykologie - volume 3

issue 3(1-2), 1949

  Česká Mykologie 3(1-2)  

VACEK V. (1949): Skrytka olivová (Pachyphloeus melanoxanthus [Berk.] Tul. na Moravě.   Česká Mykologie 3(1-2): 1-3   (published: 15th February, 1949)

MACKŮ J. (1949): Velké úchylky ve výskytu hub v r. 1948.   Česká Mykologie 3(1-2): 3-4   (published: 15th February, 1949)

FÜRST J. (1949): Moje zkušenosti s klouzky.   Česká Mykologie 3(1-2): 4-6   (published: 15th February, 1949)

CEJP K. (1949): Houbová antibiotika II.   Česká Mykologie 3(1-2): 6-11   (published: 15th February, 1949)

FRÁGNER P. (1949): O proměnách plísně Aspergillus chevalieri var. intermedius.   Česká Mykologie 3(1-2): 11-13   (published: 15th February, 1949)

BABIČKA J. (1949): Vysoký obsah minerálních látek v houbách chorošovitých.   Česká Mykologie 3(1-2): 14-16   (published: 15th February, 1949)

PILÁT A. (1949): Lošák sírožlutý (Calodon sulphureum [Kalchbr.] Quél.) na Moravě a v Čechách.   Česká Mykologie 3(1-2): 16-19   (published: 15th February, 1949)

NEUWIRTH F. (1949): Kuřátka tříslová (Ramaria epichnoa fr.) v Čechách.   Česká Mykologie 3(1-2): 19-20   (published: 15th February, 1949)

NEUWIRTH F. (1949): První nález Hydnangium candidum Tul. v Československu.   Česká Mykologie 3(1-2): 20   (published: 15th February, 1949)

KUBIČKA J. (1949): Nové naleziště jehnědky olšové (Ciboria amentacea Balb.) v Čechách.   Česká Mykologie 3(1-2): 21-22   (published: 15th February, 1949)

ŠEBEK S. (1949): Další nález škárky hvězdicovité (Mycenastrum corium [Guers.] Desv.) u Nymburka.   Česká Mykologie 3(1-2): 22   (published: 15th February, 1949)

ZACH V. (1949): Čirůvka topolová (Tricholoma populinum Lange) v Polabí.   Česká Mykologie 3(1-2): 22   (published: 15th February, 1949)

PILÁT A. (1949): Druhý nález hlívy číšovcovité (Pleurotus cyphelliformis Berk.) v Čechách.   Česká Mykologie 3(1-2): 23   (published: 15th February, 1949)

VACEK V. (1949): Zemnička úhledná (Genea pulchra Corda) také na Moravě.   Česká Mykologie 3(1-2): 24   (published: 15th February, 1949)

STRNAD J. (1949): První nález kalichovky osténkaté (Omphalia asterospora Lange) v Československu.   Česká Mykologie 3(1-2): 24   (published: 15th February, 1949)

NEUWIRTH F. (1949): Nálevkovitá forma chorošovníku plástvového (Polyporellus arcularius /Batsch./ f. infundibuliformis Pilát) na Moravě.   Česká Mykologie 3(1-2): 24-25   (published: 15th February, 1949)

HERINK J. (1949): Plžatka březnová - Limacium camarophyllum [A. et S. ex Fr.] Her. ssp. marzuolum [Fr.] Her. V Československu.   Česká Mykologie 3(1-2): 26-30   (published: 15th February, 1949)

SVRČEK M. (1949): O nálezu Pseudotapesia Pilati Vel. v Čechách.   Česká Mykologie 3(1-2): 30-32   (published: 15th February, 1949)

back to content

issue 3(3-5), 1949

  Česká Mykologie 3(3-5)  

HERINK J. (1949): Ucháče a kačenky - houby jara.   Česká Mykologie 3(3-5): 33-37   (published: 15th May, 1949)

HERINK J., VACEK V. (1949): Hlízenka borůvková (Sclerotinia baccarum [Schröt.] Rehm) v Československu.   Česká Mykologie 3(3-5): 37-42   (published: 15th May, 1949)

SVRČEK M. (1949): Unguiculella falcipila v. H., diskomycet s háčkovitými chlupy.   Česká Mykologie 3(3-5): 42-45   (published: 15th May, 1949)

VESELÝ R. (1949): Naše žaludice (Disciseda compacta Czern. a D. circumscissa B. et C.).   Česká Mykologie 3(3-5): 45-49   (published: 15th May, 1949)

SCHAEFER Z. (1949): Jest ryzec bledý (Lactarius pallidus Fr.) totožný s L. rubescens Bres. a L. decipiens Quél.?   Česká Mykologie 3(3-5): 49-54   (published: 15th May, 1949)

VACEK V. (1949): Jelenka sírobledá (Elaphomyces sulphureopallidus sp. n.).   Česká Mykologie 3(3-5): 54-57   (published: 15th May, 1949)

HERINK J. (1949): Plžatka březnová - Limacium camarophyllum [A. et S. ex Fr.] Her. ssp. marzuolum [Fr.] Her. V Československu - pokračování.   Česká Mykologie 3(3-5): 57-61   (published: 15th May, 1949)

KOTLABA F. (1949): Čirůvka nahloučená (Tricholoma aggregatum [Fr. ex Schaeff.] ssp. cinerascens [Bull.] Konrad) v podzemí pražského Hradu.   Česká Mykologie 3(3-5): 61   (published: 15th May, 1949)

NEČÁSEK J. (1949): Obrovský exemplář hlívy jilmové (Pleurotus ulmarius Fr. ex Bull.).   Česká Mykologie 3(3-5): 61-63   (published: 15th May, 1949)

KOTLABA F. (1949): Růst čechratky sklepní (Paxillus panuoides Fr.) v pokoji.   Česká Mykologie 3(3-5): 63   (published: 15th May, 1949)

STRNAD J. (1949): Zajímavá morcheloidní abnormita pavučince odchylného (Cortinarius anomalus Fr.).   Česká Mykologie 3(3-5): 63   (published: 15th May, 1949)

CEJP K. (1949): Zpráva pro holubinkáře.   Česká Mykologie 3(3-5): 64   (published: 15th May, 1949)

HERINK J. (1949): Zajímavá pomůcka k poznávání a určování vyšších hub.   Česká Mykologie 3(3-5): 64   (published: 15th May, 1949)

back to content

issue 3(6-7), 1949

  Česká Mykologie 3(6-7)  

PILÁT A. (1949): Za profesorem Josefem Velenovským.   Česká Mykologie 3(6-7): 65-67   (published: 15th August, 1949)

HERINK J. (1949): Zemřel Ing. Stanislav Havlena.   Česká Mykologie 3(6-7): 67-69   (published: 15th August, 1949)

BENDA R. (1949): Hřib pravý (Boletus impolitus Fr.) v pražských sadech.   Česká Mykologie 3(6-7): 69-72   (published: 15th August, 1949)

VESELÝ R. (1949): Prášivka plstnatá (Bovista tomentosa [Vitt.] de Toni) na Slovensku.   Česká Mykologie 3(6-7): 72-73   (published: 15th August, 1949)

ŠMARDA F. (1949): Nový nález špičky odporné (Marasmius foetidus Fr. ex Sow.) na Moravě.   Česká Mykologie 3(6-7): 73-75   (published: 15th August, 1949)

VACEK V. (1949): Druhý příspěvek k pozníní našich podzemek (Hypogeí).   Česká Mykologie 3(6-7): 75-76   (published: 15th August, 1949)

HERINK J. (1949): Pohár smrti - muchomůrka zelená (Amanita phalloides [Fr. ex Vaill.] Quél.).   Česká Mykologie 3(6-7): 76-83   (published: 15th August, 1949)

SVRČEK M. (1949): Houby na spáleništích.   Česká Mykologie 3(6-7): 83-87   (published: 15th August, 1949)

STRNAD J. (1949): Zemní forma chorošovníku šupinatého (Polyporellus squamosus [Fr. ex Huds.] Karst. f. clusiana Britz.).   Česká Mykologie 3(6-7): 87-89   (published: 15th August, 1949)

ŠIMR J. (1949): Hadovka psí (Mutinus canius Huds.) v českém Středohoří.   Česká Mykologie 3(6-7): 89   (published: 15th August, 1949)

FÜRST J. (1949): Hřib šiškovitý (Strobilomyces strobilaceus [Scop.] B. et Br.).   Česká Mykologie 3(6-7): 89   (published: 15th August, 1949)

NEUWIRTH F. (1949): Plesňák karafiátový (Thelephora caryophyllea Schaeff.).   Česká Mykologie 3(6-7): 89-90   (published: 15th August, 1949)

SVRČEK M. (1949): Nová lokalita trepkovitky Kašparovy (Crepidotus Caspari Vel.).   Česká Mykologie 3(6-7): 90   (published: 15th August, 1949)

ŠEBEK S. (1949): Námel černající (Spermoedia nigricans [Tul.] Seaver) v jižních Čechách.   Česká Mykologie 3(6-7): 90-91   (published: 15th August, 1949)

HORNÍČEK E. (1949): Další naleziště Tricholoma helviodor Pil. et Svr.   Česká Mykologie 3(6-7): 91-92   (published: 15th August, 1949)

HERINK J. (1949): Plžatka březnová - Limacium camarophyllum [A. et S. ex Fr.] Her. ssp. marzuolum [Fr.] Her. V Československu - pokračování.   Česká Mykologie 3(6-7): 92-96   (published: 15th August, 1949)

back to content

issue 3(8-10), 1949

  Česká Mykologie 3(8-10)  

PILÁT A. (1949): Boletus Fechtneri Velenovský 1922 Hřib Fechtnerův.   Česká Mykologie 3(8-10): 97-102   (published: 15th November, 1949)

MELZER V. (1949): Hřib lví či lvobarvý (Boletus [Xerocomus] leoninus Boudier).   Česká Mykologie 3(8-10): 102-104   (published: 15th November, 1949)

SVRČEK M. (1949): Bedla Eyreova, Lepiota Eyrei [Masere] Lange), v Čechách.   Česká Mykologie 3(8-10): 104-106   (published: 15th November, 1949)

HERINK J. (1949): Plžatka březnová - Limacium camarophyllum [A. et S. ex Fr.] Her. ssp. marzuolum [Fr.] Her. V Československu - dokončení.   Česká Mykologie 3(8-10): 107-109   (published: 15th November, 1949)

SCHAEFER Z. (1949): Ryzec statný (Lactarius repraesentaneus Britz.).   Česká Mykologie 3(8-10): 110-114   (published: 15th November, 1949)

VYTOUŠ B. (1949): Pokus o umělé vypěstování hnojníku.   Česká Mykologie 3(8-10): 114-117   (published: 15th November, 1949)

STRNAD J. (1949): Dvě nové české vláknice: Inocybe lanuginella Schröt., Inocybe descissa (Fr.) var. brunneo-atra Heim.   Česká Mykologie 3(8-10): 117-119   (published: 15th November, 1949)

VACEK V. (1949): Nová lanýžovitá houba v Čechách: Skrytka pospolitá (Pachyphloeus conglomeratus Berk. et Br.).   Česká Mykologie 3(8-10): 119-121   (published: 15th November, 1949)

NEUWIRTH F. (1949): Návrch na umělé pěstování čirůvky fialové (Tricholoma nudum [Fr. ex Bull.] Quél.) na Moravě a v Čechách.   Česká Mykologie 3(8-10): 121-122   (published: 15th November, 1949)

NEUWIRTH F. (1949): Zajímavý případ plachetkové čepičky u katmanky pošvaté (Amanitopsis vaginata Bul.).   Česká Mykologie 3(8-10): 122-123   (published: 15th November, 1949)

PILÁT A. (1949): Zajímavá srostlice klouzka kravského a slizáka růžového.   Česká Mykologie 3(8-10): 123-124   (published: 15th November, 1949)

PILÁT A. (1949): Zajímavá abnormalita holubinky trávozelené (Russula aeruginea (Lindbl.) Fr.   Česká Mykologie 3(8-10): 124-125   (published: 15th November, 1949)

NEUWIRTH F. (1949): Nezvyklá úroda čirůvky fialové (trich. Nudum [Fr. ex Bull.] Quél.).   Česká Mykologie 3(8-10): 125-127   (published: 15th November, 1949)

PILÁT A. (1949): Požerek veverky na povrchu klobouku hřiba koloděje (Boletus erythropus Pers.).   Česká Mykologie 3(8-10): 127   (published: 15th November, 1949)

back to content

 

Česká Mykologie - volume 4

issue 4(1-2), 1950

  Česká Mykologie 4(1-2)  

ŠEBEK S. (1950): K padesátinám prof. dr. Karla Cejpa.   Česká Mykologie 4(1-2): 1-3   (published: 15th February, 1950)

PILÁT A., CHARVÁT I. (1950): Liška pohárkovitá v Československu - Cantharellus cupulatus Fr.   Česká Mykologie 4(1-2): 3-6   (published: 15th February, 1950)

KUBIČKA J. (1950): Helmovka koromilná - Mycena pseudocorticola Kühner.   Česká Mykologie 4(1-2): 6-9   (published: 15th February, 1950)

VESELÝ R. (1950): Hřib krvavý - Boletus sanguineus Fr. ex With.   Česká Mykologie 4(1-2): 9-11   (published: 15th February, 1950)

VACEK V. (1950): Řasnatka mléčná - Plicaria hyalino-alba (Speg.) Vacek c. n.   Česká Mykologie 4(1-2): 11-12   (published: 15th February, 1950)

RYPÁČEK V. (1950): Rozklad dřeva dřevokaznými houbami.   Česká Mykologie 4(1-2): 12-14   (published: 15th February, 1950)

NEUWIRTH F. (1950): Abnormita u mlženky - Clitocybe nebularis Batsch.   Česká Mykologie 4(1-2): 14-16   (published: 15th February, 1950)

HERINK J. (1950): Třepenitka modrající (Hypholoma coprinifacies [Roll.] Her.) - nový středomořský typ lupenatých hub v Československu.   Česká Mykologie 4(1-2): 16-20   (published: 15th February, 1950)

ŠMARDA F. (1950): Dva význačné jihoevropské druhy na Žďársku.   Česká Mykologie 4(1-2): 21-22   (published: 15th February, 1950)

ŠEBEK S. (1950): Poznámky k ekologii žaludice bělostné - Disciseda candida [Schw.] Lloyd.   Česká Mykologie 4(1-2): 22-23   (published: 15th February, 1950)

MACKŮ J. (1950): Nové konservační způsoby hub.   Česká Mykologie 4(1-2): 23-25   (published: 15th February, 1950)

NEUWIRTH F. (1950): Další zkušenosti o růstu žampionů na ječných plevách.   Česká Mykologie 4(1-2): 26-27   (published: 15th February, 1950)

PILÁT A. (1950): Oříš, výtečný jedlý choroš (Grifola umbellata [Pers.] Pilát).   Česká Mykologie 4(1-2): 27-29   (published: 15th February, 1950)

STRNAD J. (1950): Sbíráte čirůvku holubičí (Tricholoma columbetta (Fr.)?   Česká Mykologie 4(1-2): 29-30   (published: 15th February, 1950)

HORNÍČEK E. (1950): Je čirůvka plavohnědá (Tricholoma flavobrunneum Fr.) jedovatá?   Česká Mykologie 4(1-2): 30-32   (published: 15th February, 1950)

back to content

issue 4(3-5), 1950

  Česká Mykologie 4(3-5)  

PILÁT A. (1950): Tržní houby v Číně a v Japonsku.   Česká Mykologie 4(3-5): 33-39   (published: 15th May, 1950)

SVRČEK M. (1950): Heterochaetella crystallina Bourdot, nová rosolovkovitá houba v Čechách.   Česká Mykologie 4(3-5): 39-42   (published: 15th May, 1950)

VACEK V. (1950): Pirottka šedozelená (Pirottaea glauco-viridis sp. n.).   Česká Mykologie 4(3-5): 42-44   (published: 15th May, 1950)

VESELÝ R. (1950): Ouško hnědé (Otidea auricula [Schaef.] Cooke).   Česká Mykologie 4(3-5): 44-45   (published: 15th May, 1950)

VACEK V. (1950): Hřib moravský - Boletus moravicus Vacek.   Česká Mykologie 4(3-5): 45-47   (published: 15th May, 1950)

HERINK J. (1950): Ekologické studie - I. vyšší houby v dutinách stromů.   Česká Mykologie 4(3-5): 47-53   (published: 15th May, 1950)

ŠMARDA F. (1950): Břichatkovité houby jihoslovanských písčin.   Česká Mykologie 4(3-5): 53-54   (published: 15th May, 1950)

NEUWIRTH F. (1950): Případ hromadné morchelloidní abnormity u václavky (Armillaria mellea) Vahl.   Česká Mykologie 4(3-5): 54-56   (published: 15th May, 1950)

ŠMARDA F. (1950): Druhý moravský nález Rutstroemia elatina (A. et S.) Rehm.   Česká Mykologie 4(3-5): 56-57   (published: 15th May, 1950)

HERINK J. (1950): Nová naleziště outkovky rumělkové (Trametes cinnabarina Fr. ex Jacq.) v Československu.   Česká Mykologie 4(3-5): 57-58   (published: 15th May, 1950)

ŠMARDA F. (1950): Nové naleziště klouzku nažloutlého (Boletus flavidus Fr.).   Česká Mykologie 4(3-5): 58   (published: 15th May, 1950)

ŠMARDA F. (1950): Čirůvka peřestná (Tricholoma furcatum Fr.) na Moravě.   Česká Mykologie 4(3-5): 58-59   (published: 15th May, 1950)

SVRČEK M. (1950): Ještě o lišce pohárkovité- Cantharellus cupulatus Fr.   Česká Mykologie 4(3-5): 59   (published: 15th May, 1950)

HERINK J. (1950): Šupinovka měnlivá - opěnka. Pholiota mutabilis [Schaef. ex Fr.] Quél.   Česká Mykologie 4(3-5): 59-62   (published: 15th May, 1950)

KUBIČKA J. (1950): Poznámky k otravě hníkem inkoustovým (Coprinus atramentarius Bull. ex Fr.).   Česká Mykologie 4(3-5): 62-64   (published: 15th May, 1950)

HERINK J. (1950): Výzkumnictví v průmyslovém zpracování hub na nových cestách.   Česká Mykologie 4(3-5): 64+   (published: 15th May, 1950)

back to content

issue 4(6-7), 1950

  Česká Mykologie 4(6-7)  

LANDKAMMER V. (1950): Zajímavý nález hřibu, vázaného na Douglasovu jedli (Pseudotsuga douglasii).   Česká Mykologie 4(6-7): 65-67   (published: 15th August, 1950)

KUBIČKA J. (1950): Hřib tridentský odr. Landkammerova [Boletinus tridentinus (Bres.) ssp. Landkammeri Pilát et Svr.].   Česká Mykologie 4(6-7): 67   (published: 15th August, 1950)

PILÁT A. (1950): Tmavobělka šedobílá - Melanoleuca polioleuca (Fr.) Kühner et Maire v Čechách.   Česká Mykologie 4(6-7): 68-71   (published: 15th August, 1950)

NEUWIRTH F. (1950): Dva druhy našich špiček - špička kolovitá a špička provrtaná.   Česká Mykologie 4(6-7): 72-74   (published: 15th August, 1950)

HERINK J. (1950): Ekologické studie - II: Vyšší houby v dutinách stromů.   Česká Mykologie 4(6-7): 74-79   (published: 15th August, 1950)

PILÁT A. (1950): Penízovka rašeliníková - Collybia palustris (Peck) v Čechách.   Česká Mykologie 4(6-7): 79-82   (published: 15th August, 1950)

SVRČEK M. (1950): Pozoruhodné nálezy basidiomycetů z Českého Středohoří.   Česká Mykologie 4(6-7): 82-85   (published: 15th August, 1950)

SCHAEFER Z. (1950): Ryzec ukoptěný - Lactarius picinus Fries.   Česká Mykologie 4(6-7): 85-90   (published: 15th August, 1950)

VACEK V. (1950): Třetí příspěvek k poznání našich podzemek (hypogaeí).   Česká Mykologie 4(6-7): 90-95   (published: 15th August, 1950)

NEUWIRTH F. (1950): Černorosol bukový (Exidia glandulosa Fr.).   Česká Mykologie 4(6-7): 95   (published: 15th August, 1950)

KUBIČKA J. (1950): Nález zajímavé šťavnatky: voskovky liškové - Hygrocybe cantharellus (Schw.) Fr.   Česká Mykologie 4(6-7): 96-97   (published: 15th August, 1950)

ŠMARDA F. (1950): Strmělka bažinná (Clitocybe ectypa Fr.) nový druh pro ČSR.   Česká Mykologie 4(6-7): 97   (published: 15th August, 1950)

POUZAR Z. (1950): Houževnatec kalichovitý - Lentinus omphalodes Fr. var. flabelliformis (Bolt.) Pilát v Čechách.   Česká Mykologie 4(6-7): 97   (published: 15th August, 1950)

ŠEBEK S. (1950): Hvězdice květovitá (Geastrum floriforme Vitt) ve středním Polabí.   Česká Mykologie 4(6-7): 98   (published: 15th August, 1950)

PILÁT A. (1950): Tulostoma granulosum Lév. - Palečka zrněná v Polabí.   Česká Mykologie 4(6-7): 98-99   (published: 15th August, 1950)

PILÁT A. (1950): K rozšíření pýchavkovité houby Gastrosporium simplex Mat.   Česká Mykologie 4(6-7): 99   (published: 15th August, 1950)

BAUDYŠ E. (1950): O houbách, způsobujících hnilobu ovoce.   Česká Mykologie 4(6-7): 99-102   (published: 15th August, 1950)

PŘÍHODA A. (1950): Houby ve dřevě.   Česká Mykologie 4(6-7): 102-104   (published: 15th August, 1950)

ŠINDELKA G. (1950): Dětem se podařilo vypěstovat žampiony.   Česká Mykologie 4(6-7): 104-108   (published: 15th August, 1950)

MELNIKOV E. (1950): K otázce pěstování čirůvky fialové (Tricholoma nudum Bull.) a ještě některých lesních hub.   Česká Mykologie 4(6-7): 108-110   (published: 15th August, 1950)

KUBIČKA J. (1950): Otrava muchomůrkou hlíznatou.   Česká Mykologie 4(6-7): 110   (published: 15th August, 1950)

PROCHÁZKA A. (1950): Přehled vzácnějších hřibovitých hub, nalezených na Moravě v roce 1949.   Česká Mykologie 4(6-7): 110-111   (published: 15th August, 1950)

HERINK J. (1950): Zpráva o činnosti odborné komise“Výzkum hub“ při Svazu pro výzkumnictví v průmyslu výživy.   Česká Mykologie 4(6-7): 111-112   (published: 15th August, 1950)

HERINK J. (1950): Československá mykologická bibliografie 1948-1950.   Česká Mykologie 4(6-7): 112   (published: 15th August, 1950)

back to content

issue 4(8-10), 1950

  Česká Mykologie 4(8-10)  

KREJČÍK K. (1950): Otrava hřibem nachovým čili purpurovým, Boletus purpureus (Fr.) - B. rhodoxanthus (Kr.-Kbch).   Česká Mykologie 4(8-10): 113-114   (published: 15th November, 1950)

PILÁT A. (1950): Otravy houbami ve Švýcarsku v roce 1948.   Česká Mykologie 4(8-10): 115-121   (published: 15th November, 1950)

PILÁT A., CHARVÁT I. (1950): Čirůvka Guernisacova- Tricholoma Guernisaci Crouan in Čechoslovakia.   Česká Mykologie 4(8-10): 121-127   (published: 15th November, 1950)

STANĚK V. J. (1950): K lepšímu poznání našich hvězdic.   Česká Mykologie 4(8-10): 128-131   (published: 15th November, 1950)

SVRČEK M. (1950): Kulháček bílý - Claudopus niveus Vel. a poznámky o druzích rodu Claudopus.   Česká Mykologie 4(8-10): 131-136   (published: 15th November, 1950)

VACEK V. (1950): Muchomůrka Vittadiniho, odr. ježohlavá na Moravě - Amanita Vittadinii (Mor.) Vitt. var. echinocephala (Vitt.) Veselý in Moravia.   Česká Mykologie 4(8-10): 136-137   (published: 15th November, 1950)

VACEK V. (1950): Nově nalezená Hydnangia v Československu.   Česká Mykologie 4(8-10): 137-141   (published: 15th November, 1950)

PILÁT A. (1950): Vzácná teplomilná houba: náramkovitka žlutozelená - Armillaria luteovirens (A. et S.) Sacc.   Česká Mykologie 4(8-10): 141-145   (published: 15th November, 1950)

KULT K. (1950): Zpracování druhů hub z naleziště Čelákovice.   Česká Mykologie 4(8-10): 145-152   (published: 15th November, 1950)

KUBIČKA J., POUZAR Z. (1950): Mycena pelianthina (Fr.) Quél. - Helmovka zoubkatá.   Česká Mykologie 4(8-10): 152-158   (published: 15th November, 1950)

POUZAR Z. (1950): Další nálezy bedly Eyreovy- Lepiota Eyrei (Massee) Lge. V Čechách.   Česká Mykologie 4(8-10): 158   (published: 15th November, 1950)

ŠINDELKA G. (1950): Vyrostly houby ve výkladní skříni.   Česká Mykologie 4(8-10): 159-160   (published: 15th November, 1950)

PILÁT A. (1950): Houbařská hádanka.   Česká Mykologie 4(8-10): 160   (published: 15th November, 1950)

back to content

 

Česká Mykologie - volume 5

issue 5(1-2), 1951

  Česká Mykologie 5(1-2)  

PILÁT A. (1951): Klouzek žlutavý - Boletus flavidus Fr. v Čechách.   Česká Mykologie 5(1-2): 1-3   (published: 15th February, 1951)

VACEK V. (1951): Zemnička kulovitá - Genea sphaerica Tull.   Česká Mykologie 5(1-2): 3-5   (published: 15th February, 1951)

MELZER V. (1951): Holubinka lepkavá - Russula viscida Kudrna.   Česká Mykologie 5(1-2): 6-9   (published: 15th February, 1951)

SVRČEK M. (1951): Jehnědka jedlová, terčoplodá houba na jedlových šupinách - Ciboria rufofusca (Weberb.) Sacc.   Česká Mykologie 5(1-2): 9-13   (published: 15th February, 1951)

PILÁT A. (1951): Ještě o otravě hřibem nachovým - Boletus purpureus Fr.   Česká Mykologie 5(1-2): 13-16   (published: 15th February, 1951)

RYPÁČEK V., RADVAN R. (1951): Čisté kultury hub, pěstované v ústavu pro fysiologii rostlin Masarykovy university v Brně.   Česká Mykologie 5(1-2): 16-19   (published: 15th February, 1951)

CHARVÁT I. (1951): Špička masová - Marasmius putillus Fr.   Česká Mykologie 5(1-2): 19-22   (published: 15th February, 1951)

PILÁT A. (1951): Kuřátka zelenající a kuřátka Invalova čili kuřátka jedlová ve smyslu Persoonově a Friesově.   Česká Mykologie 5(1-2): 22-25   (published: 15th February, 1951)

PŘÍHODA A. (1951): Houby působící hniloby mrkve.   Česká Mykologie 5(1-2): 26-30   (published: 15th February, 1951)

STANĚK M. (1951): Žampionové zárodky.   Česká Mykologie 5(1-2): 30-33   (published: 15th February, 1951)

ŠINDELKA G. (1951): Kam na smrže?   Česká Mykologie 5(1-2): 33-37   (published: 15th February, 1951)

PILÁT A. (1951): Kuriosní abnormita holubinky bukovky - Russula heterophylla Fr.   Česká Mykologie 5(1-2): 38-39   (published: 15th February, 1951)

HERINK J. (1951): Nová úprava zdravotnických opatření při oběhu jedlých hub.   Česká Mykologie 5(1-2): 39-44   (published: 15th February, 1951)

KUBIČKA J. (1951): Lékařská komise Čs. mykologického klubu.   Česká Mykologie 5(1-2): 44   (published: 15th February, 1951)

SVRČEK M. (1951): Ciboria subvillosula (Rehm.) Svr. c. n., nový diskomycet pro Čechy.   Česká Mykologie 5(1-2): 45-46   (published: 15th February, 1951)

KUBIČKA J. (1951): Mycena strobilicola Favre et Kühner.   Česká Mykologie 5(1-2): 46-47   (published: 15th February, 1951)

SCHAEFER Z. (1951): Ryzec statný - Lactarius repraesentaneus Britz.   Česká Mykologie 5(1-2): 47-48   (published: 15th February, 1951)

KUBIČKA J. (1951): Zemřel Alois Brabec.   Česká Mykologie 5(1-2): 48   (published: 15th February, 1951)

back to content

issue 5(3-5), 1951

  Česká Mykologie 5(3-5)  

SCHAEFER Z. (1951): Ryzec severský - Lactarius trivialis Fr.   Česká Mykologie 5(3-5): 49-52   (published: 15th May, 1951)

HERINK J., KUBIČKA J. (1951): Varujeme před masovou propagací sběru muchomůrky šedé (Amamita spissa [Fr.] Quél.).   Česká Mykologie 5(3-5): 52-60   (published: 15th May, 1951)

ŠMARDA F. (1951): Československé druhy prášivek - Bovista Pers.   Česká Mykologie 5(3-5): 60-69   (published: 15th May, 1951)

HERINK J. (1951): Tržní houby v Československu.   Česká Mykologie 5(3-5): 69-75   (published: 15th May, 1951)

PILÁT A. (1951): Hřib zlatoporý - Boletus auriporus Peck.   Česká Mykologie 5(3-5): 76-79   (published: 15th May, 1951)

STANĚK M. (1951): Organisujeme zájemce o pěstování jedlých hub.   Česká Mykologie 5(3-5): 79-80   (published: 15th May, 1951)

ŘEZNÍK J. (1951): Několik poznámek k pěstování žampionů u nás.   Česká Mykologie 5(3-5): 80-84   (published: 15th May, 1951)

PILÁT A. (1951): Pěstování žampionů v SSSR.   Česká Mykologie 5(3-5): 84-85   (published: 15th May, 1951)

LUKAVEC A. (1951): Poznámky k rozlišování hřibu satana (Boletus Satanas Lenz) a hřibu nachového (Boletus purpureus Fr.).   Česká Mykologie 5(3-5): 85-87   (published: 15th May, 1951)

CHARVÁT I. (1951): Albert Pilát- České druhy žampionů (Agaricus).   Česká Mykologie 5(3-5): 88-89   (published: 15th May, 1951)

HERINK J. (1951): Zemřel Václav Vacek.   Česká Mykologie 5(3-5): 89-95   (published: 15th May, 1951)

PILÁT A. (1951): Za akad. malířem Bohumilem Dvořákem.   Česká Mykologie 5(3-5): 95-96   (published: 15th May, 1951)

back to content

issue 5(6-7), 1951

  Česká Mykologie 5(6-7)  

PILÁT A. (1951): Čirůvka tygrovitá - Tricholoma pardinum Quél. - jedna z nejzákeřnějších jedovatých hub.   Česká Mykologie 5(6-7): 97-100   (published: 15th August, 1951)

KULT K. (1951): Plžatka holubinková a načervenalá, dvě dobré konsumní houby, Limacium russula (Fr. Ex Schff.) - Limacium erubescens (Fr.).   Česká Mykologie 5(6-7): 101-108   (published: 15th August, 1951)

MELZER V. (1951): Holubinka rudonohá - Russula rhodopoda Zvára.   Česká Mykologie 5(6-7): 108-111   (published: 15th August, 1951)

POUZAR Z. (1951): Lactarius glaucescens Crossl. - nový ryzec pro ČSR.   Česká Mykologie 5(6-7): 111-117   (published: 15th August, 1951)

PILÁT A. (1951): Penízovka páchnoucí - Collybia rancida Fr., naše málo známá jedlá houba.   Česká Mykologie 5(6-7): 117-120   (published: 15th August, 1951)

PŘÍHODA A. (1951): Hericium alpestre Pers. f. caput-ursi (Fr.) Nikol. V Čechách.   Česká Mykologie 5(6-7): 120-122   (published: 15th August, 1951)

HERINK J. (1951): Další nálezy plžatky březnové (Limacium camarophyllum [Fr.] Her. ssp. marzuolum [Fr.] Her.) v Čechách.   Česká Mykologie 5(6-7): 122   (published: 15th August, 1951)

HERINK J. (1951): Jarní nálezy rudočechratky fialové (Rhodopaxillus nudus [Bull. ex Fr.] R. Maire).   Česká Mykologie 5(6-7): 122-123   (published: 15th August, 1951)

POUZAR Z. (1951): Dva nové nálezy trávničky bukové - Leptonia placida Fr.   Česká Mykologie 5(6-7): 123-124   (published: 15th August, 1951)

KUBIČKA J. (1951): Další naleziště helmovky zoubkaté - Mycena pelianthina Fr.   Česká Mykologie 5(6-7): 124-125   (published: 15th August, 1951)

KUBIČKA J. (1951): Palečka bradavčitá - Tulostoma granulosum Lév.   Česká Mykologie 5(6-7): 125   (published: 15th August, 1951)

SOUDKOVÁ M. (1951): Nové antibiotikum lenzitin.   Česká Mykologie 5(6-7): 125-126   (published: 15th August, 1951)

KŘÍŽ K. (1951): Jedlá nebo jedovatá?   Česká Mykologie 5(6-7): 126-131   (published: 15th August, 1951)

LUKAVEC A. (1951): Houby v kuchyni.   Česká Mykologie 5(6-7): 131-134   (published: 15th August, 1951)

HERINK J. (1951): Konservování jedlých hub.   Česká Mykologie 5(6-7): 134-142   (published: 15th August, 1951)

PŘÍHODA A. (1951): Proč se někdy kazí houby v octě.   Česká Mykologie 5(6-7): 143   (published: 15th August, 1951)

back to content

issue 5(8-10), 1951

  Česká Mykologie 5(8-10)  

LUKAVEC A. (1951): Hřib siný - Boletus cyanescens Bull. v Polabí.   Česká Mykologie 5(8-10): 145-148   (published: 15th November, 1951)

PILÁT A. (1951): Kuřátka uťatá a kuřátka Herkulova (Clavaria truncata Quél. in Bohemia).   Česká Mykologie 5(8-10): 148-152   (published: 15th November, 1951)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1951): Příspěvek k poznání mykoflory pralesa na Boubíně.   Česká Mykologie 5(8-10): 153-158   (published: 15th November, 1951)

ŠEBEK S. (1951): Pestřec hnědý - Scleroderma fuscum (Corda) E. Fisch. - málo známý český pestřec.   Česká Mykologie 5(8-10): 158-160   (published: 15th November, 1951)

HERINK J. (1951): Konservování hub chladem.   Česká Mykologie 5(8-10): 160-166   (published: 15th November, 1951)

PŘÍHODA A. (1951): Nejdůležitější hniloby dřeva.   Česká Mykologie 5(8-10): 167-172   (published: 15th November, 1951)

HERINK J. (1951): Výstava hub odbočky Čs. mykologického klubu v Brně.   Česká Mykologie 5(8-10): 172   (published: 15th November, 1951)

back to content

 

Česká Mykologie - volume 6

issue 6(1-2), 1952

  Česká Mykologie 6(1-2)  

HERINK J. (1952): Křemenáče, červené druhy kozáků (Krombholzia), (Krombholzia aurantiaca [Bull. ex Roq.] Gilb. et K. rufescens [Secr. Ex Konr.] Sing.   Česká Mykologie 6(1-2): 1-11   (published: 15th February, 1952)

ŠMARDA J. (1952): Montagnites Candollei Fr. na Moravě.   Česká Mykologie 6(1-2): 11-20   (published: 15th February, 1952)

KUBIČKA J. (1952): Jedovatost hlívy olivové - Pleurotus olearius (DC) Fr. a její výskyt v ČSR.   Česká Mykologie 6(1-2): 20-24   (published: 15th February, 1952)

KŘÍŽ K. (1952): Lanýž letní - Tuber aestivum Vitt. v brněnském okolí.   Česká Mykologie 6(1-2): 24-27   (published: 15th February, 1952)

SVRČEK M. (1952): Vzpomínky na Václava Vacka.   Česká Mykologie 6(1-2): 27-32   (published: 15th February, 1952)

back to content

issue 6(3-5), 1952

  Česká Mykologie 6(3-5)  

CEJP K. (1952): Ruská a sovětská mykologie I.   Česká Mykologie 6(3-5): 33-38   (published: 15th May, 1952)

NANÁY E. (1952): Život a práce maďarských houbařů v roce 1951.   Česká Mykologie 6(3-5): 38-41   (published: 15th May, 1952)

KOTLABA F., PILÁT A. (1952): Hlízenka kliková - Sclerotinia Oxycocci Voron. v Československu.   Česká Mykologie 6(3-5): 41-44   (published: 15th May, 1952)

SVRČEK M. (1952): Pilátův klíč k určování našich hub hřibovitých a bedlovitých.   Česká Mykologie 6(3-5): 44-45   (published: 15th May, 1952)

MELZER V. (1952): Holubinka olivová - Russula olivacea (Sch.) Fr.   Česká Mykologie 6(3-5): 46-49   (published: 15th May, 1952)

CHARVÁT I. (1952): Abnormita slizobedly tygronohé - Limacella furnacea (Let.) Gilbert.   Česká Mykologie 6(3-5): 49-54   (published: 15th May, 1952)

HERINK J. (1952): Několik poznámek o hlívě olivové - Pleurotus olearius [DC ex Fr.] Gill.   Česká Mykologie 6(3-5): 54-58   (published: 15th May, 1952)

STANĚK V. J. (1952): Polystomasie u rodu Geastrum Pers.   Česká Mykologie 6(3-5): 58-70   (published: 15th May, 1952)

PILÁT A. (1952): Pozor na prudce jedovatou vláknici Patouillardovu - Inocybe Patouillardi Bres.!   Česká Mykologie 6(3-5): 70-73   (published: 15th May, 1952)

KOTLABA F. (1952): Helmovka kuželovitá rašeliníková - Mycena metata (Fr.) Quél. f. sphagnicola f. n. - helmovka kuželovitá rašeliníková.   Česká Mykologie 6(3-5): 74-75   (published: 15th May, 1952)

MANDLÍK J. (1952): Výskyt podloubníku siného - Gyrodon lividus Bull. v okolí Chocně.   Česká Mykologie 6(3-5): 75-78   (published: 15th May, 1952)

ŠINDELKA G. (1952): Lampovi žáci v mičurinském houbařském kroužku vypěstovali žampiony.   Česká Mykologie 6(3-5): 78-80   (published: 15th May, 1952)

back to content

issue 6(6-7), 1952

  Česká Mykologie 6(6-7)  

CEJP K. (1952): Ruská a sovětská mykologie II.   Česká Mykologie 6(6-7): 81-84   (published: 15th August, 1952)

POSPÍŠIL V. (1952): Pleurotus Eryngii (DC.) Fr. v Československu.   Česká Mykologie 6(6-7): 85-87   (published: 15th August, 1952)

PILÁT A. (1952): Kovář a koloděj.   Česká Mykologie 6(6-7): 87-93   (published: 15th August, 1952)

RYPÁČEK V., TICHÝ V. (1952): Kultury hub, pěstované v Ústavu pro fysiol. rostlin Masarykovy university v Brně.   Česká Mykologie 6(6-7): 93-94   (published: 15th August, 1952)

PILÁT A. (1952): Rudočechratka tmavá - Rhodopaxillus obscurus Pilát je snad totožná s africkou rudočechratkou černající - Rhodopaxillus nigreescens Maire 1945.   Česká Mykologie 6(6-7): 94-97   (published: 15th August, 1952)

HLAVÁČEK J. (1952): Příspěvek k řešení systematických problémů našich pečárek (Agaricus) I.   Česká Mykologie 6(6-7): 97-107   (published: 15th August, 1952)

SVRČEK M. (1952): O významu floristického výzkumu v mykologii.   Česká Mykologie 6(6-7): 107-112   (published: 15th August, 1952)

MELZER V. (1952): Příspěvek k studiu výtrusů holubinek a ryzců.   Česká Mykologie 6(6-7): 112-113   (published: 15th August, 1952)

KŘÍŽ K. (1952): Pozor na baňku zdobenou - Pustularia coronaria Jacq.   Česká Mykologie 6(6-7): 113-115   (published: 15th August, 1952)

PILÁT A. (1952): Pečárka vlnatá - Agaricus lanipes [Moell. et Schaef.] Sing. - byla poprvé nalezena v ČSR.   Česká Mykologie 6(6-7): 116-118   (published: 15th August, 1952)

STANĚK V. J. (1952): Doplněk ke zprávě „Polystomasie u rodu Geastrum Pers.“ Otištěné v minulém čísle České mykologie.   Česká Mykologie 6(6-7): 118-123   (published: 15th August, 1952)

ŠMARDA F. (1952): Paralelní druhy štítovek (Pluteus Fr.) s tmavým ostřím lupenů.   Česká Mykologie 6(6-7): 123-131   (published: 15th August, 1952)

PILÁT A., KOTLABA F. (1952): Tři severské hlízenky, nové pro Československo: hlízenka rojovníková - Sclerotinia Ledi Naw., hlízenka Vahlova - Sclerotinia Vahliana Rostr. a hlízenka brusinková - Sclerotinia urnula (Weinm.)Ehm.   Česká Mykologie 6(6-7): 131-138   (published: 15th August, 1952)

CHARVÁT I. (1952): Tři naše nejhojnější a snadno zaměnitelné muchomůrky.   Česká Mykologie 6(6-7): 138-144   (published: 15th August, 1952)

DÖRFLER J. (1952): Holubinka půvabná - Russula amonea Quél.   Česká Mykologie 6(6-7): 144   (published: 15th August, 1952)

back to content

issue 6(8-10), 1952

  Česká Mykologie 6(8-10)  

KŘÍŽ K. (1952): Houby v ruské kuchyni.   Česká Mykologie 6(8-10): 145-152   (published: 15th November, 1952)

CEJP K. (1952): Ruská a sovětská mykologie III.   Česká Mykologie 6(8-10): 152-156   (published: 15th November, 1952)

CEJP K. (1952): Další nálezy hlenky Lycogala flavo-fuscum (Ehrenb.) Rost. u nás.   Česká Mykologie 6(8-10): 156-159   (published: 15th November, 1952)

PILÁT A. (1952): Plaménka devonská - Flammula devonica Pilát 1951.   Česká Mykologie 6(8-10): 159-162   (published: 15th November, 1952)

STANĚK V. J. (1952): Nález vzácných břichatkovitých hub na stepi jihozápadnějšího Slovenska.   Česká Mykologie 6(8-10): 162-165   (published: 15th November, 1952)

CEJP K. (1952): Hnojník obecný - Coprinus comatus (Müller) Fr. (= C. porcellanus Schaeff.).   Česká Mykologie 6(8-10): 165-169   (published: 15th November, 1952)

KOTLABA F. (1952): Křehutička orobincová - Psathyrella Typhae (Kalchbr.) Kühner in Favre, v Československu.   Česká Mykologie 6(8-10): 169-175   (published: 15th November, 1952)

PILÁT A. (1952): Hřib bronzový - Boletus edulis subsp. aereus Bull. v Čechách.   Česká Mykologie 6(8-10): 175-180   (published: 15th November, 1952)

PŘÍHODA A. (1952): Poznámky o výskytu rosolovce červeného - Guepinia helvelloides (DC) Fr. na Slovensku.   Česká Mykologie 6(8-10): 180-184   (published: 15th November, 1952)

PROCHÁZKA A. (1952): Otrava hřibem satanem a neškodnost (?) hřibu purpurového.   Česká Mykologie 6(8-10): 184-187   (published: 15th November, 1952)

KUBIČKA J., KUNEŠ F. (1952): Příspěvek k otravám hnědými čirůvkami.   Česká Mykologie 6(8-10): 188-190   (published: 15th November, 1952)

Nová literatura. - 191-192

back to content

 

Česká Mykologie - volume 7

issue 7(1), 1953

  Česká Mykologie 7(1)  

BUKOWSKI T. (1953): Nové problémy při pěstování pečárek.   Česká Mykologie 7(1): 1-8   (published: 28th February, 1953)

PILÁT A., SVRČEK M. (1953): O menším oušku sivém - Leptotus glaucus - ve smyslu Batschově - Frieseově a Quelétově i pozdějších autorů.   Česká Mykologie 7(1): 8-13   (published: 28th February, 1953)

CHARVÁT I. (1953): Strmělka ojíněná - Clitocybe pruinosa (Lasch) Fr.   Česká Mykologie 7(1): 13-18   (published: 28th February, 1953)

CEJP K., FASSATIOVÁ O. (1953): Podivné zplesnivění naložených třešní.   Česká Mykologie 7(1): 18-20   (published: 28th February, 1953)

PILÁT A. (1953): Housenica střevlíková - Cordyceps entomorrhiza (Dicks) Link v Československu.   Česká Mykologie 7(1): 21-25   (published: 28th February, 1953)

ZEMAN J. (1953): Poznámky o růstu plodnic smrkového plemene hřibu obecného - Boletus edulis Fr. subsp. bulbosus Schaef.   Česká Mykologie 7(1): 25-28   (published: 28th February, 1953)

ŠMARDA F. (1953): Zvoneček pohárový - Geopyxis Craterium Schw. - houba časného jara.   Česká Mykologie 7(1): 29-30   (published: 28th February, 1953)

PILÁT A. (1953): Je muchomůrka ztepilá - Amanita excelsa Fr. jen odrůdou muchomůrky tlusté, nebo odlišným druhem?   Česká Mykologie 7(1): 31-34   (published: 28th February, 1953)

STANĚK V. J. (1953): Rehabilitace hvězdovky uherské - Gaestrum hungaricum (Hollós 1901) V. J. Staněk 1952 a její výskyt v ČSR.   Česká Mykologie 7(1): 34-42   (published: 28th February, 1953)

KUBIČKA J. (1953): Příspěvek k poznání lysohlávky rašelinné- Psilocybe turficola Favre.   Česká Mykologie 7(1): 42-44   (published: 28th February, 1953)

KOTLABA F. (1953): Mycena Typhae (Schweers) Kotlaba comb. nov.- helmovka orobincová, nová pro Československo.   Česká Mykologie 7(1): 44-48   (published: 28th February, 1953)

back to content

issue 7(2), 1953

  Česká Mykologie 7(2)  

PILÁT A. (1953): Prof. Dr. Bohumil Němec osmdesátníkem.   Česká Mykologie 7(2): 49-51   (published: 31st May, 1953)

NÁNAY E. (1953): Carolus Clusius, první vědecký mykolog.   Česká Mykologie 7(2): 51-52   (published: 31st May, 1953)

KOTLABA F. (1953): Mycena Typhae (Schweers) c. n. - helmovka orobincová, nová pro ČSR (dokončení).   Česká Mykologie 7(2): 53-56   (published: 31st May, 1953)

SVRČEK M. (1953): Nové, vzácné nebo méně známé československé houby bedlovité. I. Rod Leptonia (Fr.) Quél. - Trávnička.   Česká Mykologie 7(2): 56-62   (published: 31st May, 1953)

PŘÍHODA A. (1953): Odstraňování pařezů houbami.   Česká Mykologie 7(2): 62-65   (published: 31st May, 1953)

PILÁT A. (1953): Hřib Quéletův - Boletus Quéleti Schulzer v Čechách.   Česká Mykologie 7(2): 65-69   (published: 31st May, 1953)

ZEMAN J. (1953): Oceňování jedlých druhů hub s hlediska praktického houbaře.   Česká Mykologie 7(2): 69-79   (published: 31st May, 1953)

HERINK J. (1953): Penízečka liláková - Baeospora myriadophylla (Peck) Singer v Československu.   Česká Mykologie 7(2): 80-89   (published: 31st May, 1953)

PILÁT A. (1953): O menším oušku laločnatém - Leptotus lobatus (Pers.) Karsten.   Česká Mykologie 7(2): 89-91   (published: 31st May, 1953)

ŠMARDA F. (1953): Rosoloklihatka čirá - Neobulgaria pura (Fr.) Petrak.   Česká Mykologie 7(2): 92-93   (published: 31st May, 1953)

KUBIČKA J. (1953): Drobné zprávy: Strmělka bažinná - Clitocybe ectypa Fr. v Čechách. Amanita phalloides ssp. virosa (Fr.) Gilb. a slimáci.   Česká Mykologie 7(2): 93-94   (published: 31st May, 1953)

SCHÜTZNER J. (1953): Názvoslovné drobnosti.   Česká Mykologie 7(2): 94-95   (published: 31st May, 1953)

Literatura: „Naše houby“ - od Dr. A. Piláta a O. Ušáka. (Charvát I.). - 95-96

back to content

issue 7(3), 1953

  Česká Mykologie 7(3)  

KUBIČKA J. (1953): Smrtelná otrava muchomůrkou zelenou - Amanita phalloides (Fr. ex Vaill.) Quél.   Česká Mykologie 7(3): 97-100   (published: 15th September, 1953)

PILÁT A. (1953): Suchohřib modračka - Xerocomus pulverulentus (Opat.) Gilb.   Česká Mykologie 7(3): 101-103   (published: 15th September, 1953)

PILÁT A. (1953): Suchohřib hvězdákožijný - Xerocomus astereicola Imazeki.   Česká Mykologie 7(3): 103   (published: 15th September, 1953)

CEJP K. (1953): M. S. Voronin (1830-1903).   Česká Mykologie 7(3): 104-106   (published: 15th September, 1953)

SVRČEK M. (1953): Další nová rosolovkovitá houba v Československu - Heterochaetella dubia B. et G.   Česká Mykologie 7(3): 106-108   (published: 15th September, 1953)

SCHAEFER Z. (1953): Barevné reakce mléka ryzců.   Česká Mykologie 7(3): 108-112   (published: 15th September, 1953)

SVRČEK M. (1953): Muchomůrka královská - Amanita regalis (Fr.) Macků.   Česká Mykologie 7(3): 112-115   (published: 15th September, 1953)

PILÁT A. (1953): Zajímavá nová hlízenka (Sclerotinia) pro Československo (Sclerotini pro Československo - Sclerotinia caricis-ampullaceae Nyberg in Bohemia).   Česká Mykologie 7(3): 115-117   (published: 15th September, 1953)

KOTLABA F. (1953): Nebezpečný parasit jabloní - Sarcodontia crocea (Schweinitz) comb. nov.   Česká Mykologie 7(3): 117-123   (published: 15th September, 1953)

PŘÍHODA A. (1953): Škodlivost choroše trámovky trámové - Gloeophyllum trabeum (Pers. ex Fr.) Murrill.   Česká Mykologie 7(3): 123-125   (published: 15th September, 1953)

KUBIČKA J. (1953): Číselné vyjádření hustoty lupenů v popisech hub.   Česká Mykologie 7(3): 125-126   (published: 15th September, 1953)

PILÁT A. (1953): Hnojník řasový - Coprinus plicatilis Fr. ex Curtis vyrostl v Národním museu v Praze.   Česká Mykologie 7(3): 127-128   (published: 15th September, 1953)

FASSATIOVÁ O. (1953): O dvou pozoruhodných druzích rodu Penicillium Link zjištěných na hmyzu.   Česká Mykologie 7(3): 128-132   (published: 15th September, 1953)

SKALICKÝ V. (1953): Nebezpečný houbový parasit tařice - Perenospora galligena - v Československu.   Česká Mykologie 7(3): 133-136   (published: 15th September, 1953)

SVRČEK M. (1953): Práce a zprávy sekce pro mykologický oblastní průzkum ČSR- Vzácné a méně vnámé druhy hub sbírané na exkursích floristické sekce.   Česká Mykologie 7(3): 136-139   (published: 15th September, 1953)

POUZAR Z. (1953): Poznámky k mykofloře Studeného vrchu u Stříbrné Skalice.   Česká Mykologie 7(3): 139-141   (published: 15th September, 1953)

LUKAVEC A. (1953): Houby v kuchyni.   Česká Mykologie 7(3): 141-142   (published: 15th September, 1953)

Různá literatura. - 143-144

back to content

issue 7(4), 1953

  Česká Mykologie 7(4)  

HERINK J., SVRČEK M. (1953): K padesátinám Dr. Alberta Piláta.   Česká Mykologie 7(4): 145-162   (published: 16th November, 1953)

HERINK J. (1953): Lentinellus Piláti sp. n., nový druh rodu houžovec (Lentinellus Karst. em. Kühner).   Česká Mykologie 7(4): 162-167   (published: 16th November, 1953)

MELZER V. (1953): Holubinka Velenovského - Russula velenovskýi Mlz.-Zv.   Česká Mykologie 7(4): 168-172   (published: 16th November, 1953)

SVRČEK M. (1953): Nové, vzácné nebo méně známé československé houby bedlovité. II. Rod Leptonia (Fr.) Quél. - Trávnička (2. část) Dokončení.   Česká Mykologie 7(4): 172-176   (published: 16th November, 1953)

POUZAR Z., SVRČEK M. (1953): O některých druzích dřevních hub, význačných pro Středočeskou oblast vápencovou oblast.   Česká Mykologie 7(4): 176-183   (published: 16th November, 1953)

ŠEBEK S. (1953): Dva druhy rodu Leptoglossum Karst. na Nymbursku.   Česká Mykologie 7(4): 183-185   (published: 16th November, 1953)

PILÁT A. (1953): Liškovec spáleništní - Geopetalum carbonarium (A. et S.) Pat. V Čechách.   Česká Mykologie 7(4): 185-191   (published: 16th November, 1953)

KOTLABA F. (1953): Vzácné nebo nové druhy mykoflory Soběslavských blat.   Česká Mykologie 7(4): 191-192   (published: 16th November, 1953)

Literatura: Albert Pilát - Listnaté stromy a keře našich zahrad a parků. (Svrček M.). - 192

back to content

 

Česká Mykologie - volume 8

issue 8(1), 1954

  Česká Mykologie 8(1)  

BUKOWSKI T. (1954): Kukmák pochvatý - Volvaria volvacea (Bull. ex Fr.) quél., nová plevelná houba na pečárkových záhonech.   Česká Mykologie 8(1): 1-4   (published: 18th February, 1954)

PILÁT A. (1954): Pavučinec fialovoporfyrový - Cortinarius subporhyropus sp. n.   Česká Mykologie 8(1): 4-6   (published: 18th February, 1954)

ZEMAN J. (1954): Tuhost dužniny jedlých druhů hub v hotových pokrmech.   Česká Mykologie 8(1): 6-10   (published: 18th February, 1954)

SVRČEK M. (1954): Hebeloma anthracophilum R. Maire - Slzivka spáleništní v Čechách.   Česká Mykologie 8(1): 10-13   (published: 18th February, 1954)

KUBIČKA J. (1954): Jarní penízovky.   Česká Mykologie 8(1): 14-15   (published: 18th February, 1954)

BENADA J. (1954): Dvě alternariové choroby karafiátů.   Česká Mykologie 8(1): 15-17   (published: 18th February, 1954)

KUBIČKA J., JEŽEK V. (1954): Příspěvek k parasitismu vyšších hub na rašeliništích.   Česká Mykologie 8(1): 18-21   (published: 18th February, 1954)

FASSATIOVÁ O. (1954): Housenice menší - Cordyceps gracilis Grev., nová pro Československo.   Česká Mykologie 8(1): 21-25   (published: 18th February, 1954)

PILÁT A. (1954): Antibiotické účinky pečárky polní - Agaricus campester.   Česká Mykologie 8(1): 25-26   (published: 18th February, 1954)

LUKAVEC A. (1954): Hřib nachový - Boletus purpureus Fr. a jeho problematika.   Česká Mykologie 8(1): 26-30   (published: 18th February, 1954)

HERINK J. (1954): Příspěvek k poznání pečárky šupinkaté - Agaricus squamuliferus (Moell.) Pilát.   Česká Mykologie 8(1): 30-39   (published: 18th February, 1954)

POUZAR Z. (1954): Poznámky k některým našim druhům ryzců - Lactarius I.   Česká Mykologie 8(1): 40-45   (published: 18th February, 1954)

SVRČEK M. (1954): Hřib hnědorůžový čili růžovník - Boletus fuscoroseus Sm.   Česká Mykologie 8(1): 45-46   (published: 18th February, 1954)

SVRČEK M. (1954): Trávnička modrá - Leptonia euchroa (Pers. ex Fr.) Gill.   Česká Mykologie 8(1): 46   (published: 18th February, 1954)

STANĚK V. J. (1954): Skupina čs. mykologů a botaniků, kteří se zúčastnili společné večeře v hotelu „Alcron“ na oslavu 50. narozenin Dr. A. Piláta.   Česká Mykologie 8(1): 47   (published: 18th February, 1954)

Literatura. - 48

back to content

issue 8(2), 1954

  Česká Mykologie 8(2)  

ČERMÁK S. (1954): Zemřel akademik Josef Podpěra.   Česká Mykologie 8(2): 49-51   (published: 28th May, 1954)

PILÁT A. (1954): Nejnovější výzkumy o soužití vyšších hub s lesními stromy.   Česká Mykologie 8(2): 51-58   (published: 28th May, 1954)

SVRČEK M. (1954): Ascocorticium anomalum (Ell. et Harkn.) Earle, zajímavý typ resupinátního askimycetu, nalezen v Čechách.   Česká Mykologie 8(2): 58-60   (published: 28th May, 1954)

HERINK J. (1954): Zrnečka podivná (Cystoderma paradoxum Smith & Singer) nalezena v Československu.   Česká Mykologie 8(2): 60-66   (published: 28th May, 1954)

SOBOTKA A. (1954): Muchomůrka hlízovitá - Amanita phalloides (Fr.) Quél. v čisté kultuře.   Česká Mykologie 8(2): 66-70   (published: 28th May, 1954)

CHARVÁT I. (1954): Čirůvka májovka - Tricholoma georgii (Fr. ex Clus.) Quél. a její jedovatý dvojník závojenka olovová - Entoloma lividum (Fr. ex Bull.) Quél.   Česká Mykologie 8(2): 70-75   (published: 28th May, 1954)

PILÁT A. (1954): Albinotická odrůda ucháče jedlého - Gyromitra esculenta var. alba Pilát.   Česká Mykologie 8(2): 75-77   (published: 28th May, 1954)

PACLT J. (1954): Mykoflora zapařeného bukového dřeva.   Česká Mykologie 8(2): 77-82   (published: 28th May, 1954)

MELZER V. (1954): Černolupen ježatý - Melanophyllum echinatum (Roth) Sing.   Česká Mykologie 8(2): 82-87   (published: 28th May, 1954)

UHROVÁ-HEJTMÁNKOVÁ N. (1954): O antibiotických účincích metabolických produktů některých našich dřevokazných hub.   Česká Mykologie 8(2): 87-92   (published: 28th May, 1954)

MORAVEC Z. (1954): Dialonectria cosmariospora v Československu.   Česká Mykologie 8(2): 92-95   (published: 28th May, 1954)

Literatura. - 95-96

back to content

issue 8(3), 1954

  Česká Mykologie 8(3)  

PILÁT A. (1954): Současná činnost Čs. Akademie věd a její plány do budoucnosti.   Česká Mykologie 8(3): 97-99   (published: 27th August, 1954)

STANĚK V. J. (1954): Hvězdovka Pouzarova - Geastrum pouzari sp. n. - nová břichatkovitá houba nalezená v ČSR.   Česká Mykologie 8(3): 100-107   (published: 27th August, 1954)

ZEMAN J. (1954): Poznatky o růstu smrkového plemene hřibu obecného.   Česká Mykologie 8(3): 107-114   (published: 27th August, 1954)

BALCÁREK J. (1954): Zlepšení výroby žampionů v pěstírnách n. p. Svit.   Česká Mykologie 8(3): 114-120   (published: 27th August, 1954)

HERINK J. (1954): Vláknice šafránová - Inocybe crocifolia sp. n.   Česká Mykologie 8(3): 121-124   (published: 27th August, 1954)

POUZAR Z. (1954): Cytidiella Melzeri g. N. et sp. n., nový typ resupinátních hub číšovcovitých.   Česká Mykologie 8(3): 125-129   (published: 27th August, 1954)

SVRČEK M. (1954): Druhý příspěvek k poznání mykoflory Českého Středohoří.   Česká Mykologie 8(3): 129-134   (published: 27th August, 1954)

CHARVÁT I. (1954): Několik slov o strmělce ojíněné - Clitocybe pruinosa (Lasch) Fr.   Česká Mykologie 8(3): 134-137   (published: 27th August, 1954)

FASSATIOVÁ O. (1954): Houby v chodbách kůrovců.   Česká Mykologie 8(3): 138-143   (published: 27th August, 1954)

ŠEBEK S. (1954): Poznámky k taxonomii r. Montagnea Fr.   Česká Mykologie 8(3): 143-144   (published: 27th August, 1954)

Literatura. - 144

back to content

issue 8(4), 1954

  Česká Mykologie 8(4)  

PILÁT A. (1954): Mykologie na VIII. Mezinárodním botanickém kongresu v Paříži.   Česká Mykologie 8(4): 145-151   (published: 20th November, 1954)

KOTLABA F. (1954): Další nové lokality Secotium agaricoides (Czern.) Holl. v ČSR a jeho rozšíření u nás.   Česká Mykologie 8(4): 151-153   (published: 20th November, 1954)

SCHAEFER Z. (1954): Dva vzácnější ryzce blízké Lactarius theiogalus Fr., které popsal Velenovský z Čech.   Česká Mykologie 8(4): 153-159   (published: 20th November, 1954)

PILÁT A. (1954): Pečárka Maškova - Agaricus Maškae Pilát, nový druh z blízkého příbuzenstva P. velkovýtrusé.   Česká Mykologie 8(4): 159-165   (published: 20th November, 1954)

MICKA K. (1954): Nové chemické reagencie v mykologii.   Česká Mykologie 8(4): 165-168   (published: 20th November, 1954)

PŘÍHODA A. (1954): Coniothyrium Gregori sp. n., nová houba rostoucí na vajíčkách obaleče dubového.   Česká Mykologie 8(4): 168-170   (published: 20th November, 1954)

POUZAR Z., SVRČEK M. (1954): Ucháčovec šumavský - Helvellella gabretae (Kavina) Pouz. et Svr. na Slovensku.   Česká Mykologie 8(4): 170-172   (published: 20th November, 1954)

LANGKRAMER O., ŘEZNÍK J. (1954): Umělá mrva - náhradní substrát pro pěstování žampionů.   Česká Mykologie 8(4): 172-175   (published: 20th November, 1954)

SKALICKÝ V. (1954): Studie o parasitické čeledi Perenosporaceae II.   Česká Mykologie 8(4): 176-179   (published: 20th November, 1954)

KOTLABA F. (1954): Další vzácné nebo nové druhy mykoflory Soběslavských blat.   Česká Mykologie 8(4): 179-180   (published: 20th November, 1954)

ŠEBEK S. (1954): Co je Boletus satanoides Smotlacha.   Česká Mykologie 8(4): 181-183   (published: 20th November, 1954)

MELZER V. (1954): Vliv Měsíce na růst hub.   Česká Mykologie 8(4): 183-184   (published: 20th November, 1954)

SVRČEK M. (1954): Jak hledáme podzemní houby.   Česká Mykologie 8(4): 184-187   (published: 20th November, 1954)

SCHÜTZNER J. (1954): Houby v mezinárodním obchodě.   Česká Mykologie 8(4): 188   (published: 20th November, 1954)

Literatura. - 188-192

back to content

 

Česká Mykologie - volume 9

issue 9(1), 1955

  Česká Mykologie 9(1)  

URBAN Z. (1955): Křemenáč - Krombholzia aurantiaca (Roques) Gilb. jako příklad pojetí druhu u masitých hub.   Česká Mykologie 9(1): 1-5   (published: 26th February, 1955)

HERINK J. (1955): Červenolupen zelenavý - Rhodophyllus viridulus nom. nov.   Česká Mykologie 9(1): 5-9   (published: 26th February, 1955)

HEJTMÁNKOVÁ N., HEJTMÁNEK M. (1955): Vznik koremií v kultuře Trichophyton Kaufmann-Wolf.   Česká Mykologie 9(1): 9-14   (published: 26th February, 1955)

SVRČEK M. (1955): Několik zajímavých druhů našich větších vřeckatých hub.   Česká Mykologie 9(1): 14-19   (published: 26th February, 1955)

KUBIČKA J., SVRČEK M. (1955): Helmovka sazová - Mycena fuliginaria (Batsch. ex Fr.) Bres. v Československu.   Česká Mykologie 9(1): 19-23   (published: 26th February, 1955)

RYPÁČEK V., JURÁŠEK L. (1955): Kultury hub, pěstované v Ústavu pro fysiologii rostlin Masarykovy university v Brně.   Česká Mykologie 9(1): 23-24   (published: 26th February, 1955)

KOTLABA F. (1955): Slizoporka osmahlá - Gloeoporus adustus (Willd. ex Fr.) Pil.   Česká Mykologie 9(1): 24-26   (published: 26th February, 1955)

HERINK J., KUBIČKA J. (1955): Výsledky studia helmovek (Mycena) Československa- příspěvek prvý.   Česká Mykologie 9(1): 26-35   (published: 26th February, 1955)

CHARVÁT I. (1955): Preparování pokožek klobouků holubinek k účelům dokumentačním.   Česká Mykologie 9(1): 36-38   (published: 26th February, 1955)

PILÁT A. (1955): Výstava hub v Národním museu v Praze.   Česká Mykologie 9(1): 38-45   (published: 26th February, 1955)

VLK V. (1955): Zárodky hub ve vzduchu Vysokých Tater.   Česká Mykologie 9(1): 46-47   (published: 26th February, 1955)

Literatura. - 47

back to content

issue 9(2), 1955

  Česká Mykologie 9(2)  

PILÁT A. (1955): Vzorek sazby prvního svazku mykologicko-lichenologické řady „Flory ČSR“, který bude obsahovat Gasteromycetes- břichatky.   Česká Mykologie 9(2): 49-65   (published: 26th May, 1955)

CEJP K. (1955): Deset let česloslovenské mykologie.   Česká Mykologie 9(2): 66-69   (published: 26th May, 1955)

HERINK J. (1955): Druhý příspěvek k poznání československých pečárek: pečárka vločkatá - Agaricus subfloccosus (Lange) Pilát.   Česká Mykologie 9(2): 69-75   (published: 26th May, 1955)

CHINKOVÁ G., POUZAR Z. (1955): Hřibovec Lakeův - Boletinus Lakei (Murr.) Sing. roste v Československu.   Česká Mykologie 9(2): 76-82   (published: 26th May, 1955)

PILÁT A. (1955): Pavučinec tečkovaný - Cortinarius punctatus (Pers.) Fr.   Česká Mykologie 9(2): 82-83   (published: 26th May, 1955)

KOTLABA F. (1955): Nový druh mykoflory ČSR - Trametes subsinuosa Bres.   Česká Mykologie 9(2): 83-90   (published: 26th May, 1955)

KUBIČKA J. (1955): Coryne turficola Boud. - čihovitka blatní v Čechách.   Česká Mykologie 9(2): 90-91   (published: 26th May, 1955)

PILÁT A. (1955): Věnujte v roce 1955 zvýšenou pozornost houbám břichatkovitým - Gasteromycetes!   Česká Mykologie 9(2): 91-94   (published: 26th May, 1955)

SVRČEK M. (1955): Sbírejte podzemní houby.   Česká Mykologie 9(2): 94   (published: 26th May, 1955)

POUZAR Z. (1955): Sbírejte lošákovité houby!   Česká Mykologie 9(2): 95-96   (published: 26th May, 1955)

KUBIČKA J. (1955): K výskytu Cordyceps militaris L. na Třeboňsku.   Česká Mykologie 9(2): 96   (published: 26th May, 1955)

Literatura. - 96

back to content

issue 9(3), 1955

  Česká Mykologie 9(3)  

STÁRKA J. (1955): Submerzní pěstování vyšších hub.   Česká Mykologie 9(3): 97-103   (published: 26th August, 1955)

KUBIČKA J. (1955): Příspěvek k poznání helmovek středního Slovenska.   Česká Mykologie 9(3): 103-107   (published: 26th August, 1955)

PILÁT A. (1955): Pavučinec rumělkový - Cortinarius cinnabarinus Fr.   Česká Mykologie 9(3): 107-108   (published: 26th August, 1955)

ONDRUŠOVÁ V. (1955): Gloeosporium polystigmicola Bond. v Československu.   Česká Mykologie 9(3): 108-111   (published: 26th August, 1955)

SVRČEK M. (1955): Hyalinia flavide-roseola (Rehm) Svrček, nový diskomycet pro Čechy.   Česká Mykologie 9(3): 112-114   (published: 26th August, 1955)

SCHAEFER Z. (1955): Méně známé, vzácné a nové ryzce ČSR II.   Česká Mykologie 9(3): 114-119   (published: 26th August, 1955)

KOTLABA F. (1955): O systematické hodnotě hadovky valtické - Phallus Hadriani Vent. ex Pers.   Česká Mykologie 9(3): 120-124   (published: 26th August, 1955)

HLAVÁČEK J., HLAVÁČKOVÁ Z. (1955): Leucocoprinus luteus (With.) Pat. a jeho měnlivost v podmínkách umělého pěstování.   Česká Mykologie 9(3): 125-131   (published: 26th August, 1955)

ŠEBEK S. (1955): Příspěvek k teratologii břichatkovitých hub.   Česká Mykologie 9(3): 132-134   (published: 26th August, 1955)

FASSATIOVÁ O. (1955): O isariových formách entomofágních hub.   Česká Mykologie 9(3): 134-139   (published: 26th August, 1955)

FRÁGNER P., SVATEK Z. (1955): Sporotrichum Gougeroti Matr. u nás.   Česká Mykologie 9(3): 139-143   (published: 26th August, 1955)

Literatura. - 144

back to content

issue 9(4), 1955

  Česká Mykologie 9(4)  

SOBOTKA A. (1955): Využití hub k umělé mykorrhizaci.   Česká Mykologie 9(4): 145-151   (published: 17th November, 1955)

HERINK J. (1955): Ucháčovec šumavský - Helvellela gabretae (Kavina) Pouz. et Svrček v Československu.   Česká Mykologie 9(4): 151-156   (published: 17th November, 1955)

PILÁT A. (1955): Vláknice potměchuťová - Inocybe dulcamara (A. et S. ex Fr. Quél. a vláknice zemní - Inocybe terrigena (Fr.) Kühner.   Česká Mykologie 9(4): 157-161   (published: 17th November, 1955)

SVRČEK M. (1955): O dvou zajímavých diskomycetech z Brdských Hřebenů - Vibrissea truncorum (A. et S. ex Fr.) et Ombrophila carnosa Vel.   Česká Mykologie 9(4): 161-165   (published: 17th November, 1955)

FRÁGNER J., KRAUSKOPF J. (1955): Trichophyton Schoenleini Lebert 1843 var. album Sabouraud 1908, původce epidemií a epizootií v zemědělství.   Česká Mykologie 9(4): 165-169   (published: 17th November, 1955)

KOTLABA F. (1955): Prášivka uherská - Bovista hungarica Holl. - houba našich polí.   Česká Mykologie 9(4): 169-171   (published: 17th November, 1955)

HERINK J. (1955): Sklerocia oříše větevnatého - Polypilus umbellatus (Pers. ex Fr.) Bond et Sing.   Česká Mykologie 9(4): 171-176   (published: 17th November, 1955)

CHARVÁT I. (1955): Existuje jedovatý dvojník muchomůrky načervenalé: Amanita pseudorubescens Herrfurth?   Česká Mykologie 9(4): 176-179   (published: 17th November, 1955)

PILÁT A. (1955): O čechratce fialové - Paxillus ionipus Quél.   Česká Mykologie 9(4): 180-184   (published: 17th November, 1955)

SVRČEK M. (1955): Co jest Hydnotrya carnea (Corda) Zobel?   Česká Mykologie 9(4): 185-189   (published: 17th November, 1955)

KOTLABA F. (1955): Lokalita vzácných teplomilných břichatek (Gasteromycetes) „Pasienok“ u Vel. Levár.   Česká Mykologie 9(4): 189-192   (published: 17th November, 1955)

Drobné zprávy (varia). - 192

back to content

 

Česká Mykologie - volume 10

issue 10(1), 1956

  Česká Mykologie 10(1)  

HERINK J. (1956): Červenolupen jarní - Rhodophyllus vernus (Lund.) Romag. v Československu.   Česká Mykologie 10(1): 1-9   (published: 28th February, 1956)

PILÁT A. (1956): Jubilejní kongres Dánské mykologické společnosti v Kodani 1955.   Česká Mykologie 10(1): 9-14   (published: 28th February, 1956)

PILÁT A. (1956): Mykologický sjezd, pořádaný Rakouskou mykologickou společností ve Vídni v říjnu 1955.   Česká Mykologie 10(1): 14-18   (published: 28th February, 1956)

STANĚK V. J. (1956): Hvězdovka Šmardova - Gaestrum Šmardae sp. n.   Česká Mykologie 10(1): 18-23   (published: 28th February, 1956)

HORNÍČEK E. (1956): Holubinka vodnatá- Russula aquosa Leclair.   Česká Mykologie 10(1): 23-27   (published: 28th February, 1956)

SVRČEK M. (1956): Podzimní výstava hub 1955 v Národním museu v Praze.   Česká Mykologie 10(1): 27-30   (published: 28th February, 1956)

WICHANSKÝ E. (1956): Druhý nález bedly hnědohedvábné odrůdy krvavějící - Lepiota rufovelutina Vel. var. sanguinescens Pilát.   Česká Mykologie 10(1): 30-31   (published: 28th February, 1956)

CEJP K. (1956): Hynutí vos housenicí Ditmarovou (Cordyceps Ditmari Quél.).   Česká Mykologie 10(1): 31-36   (published: 28th February, 1956)

FRÁGNER P., SVATEK Z. (1956): Sporotrichum Carougeaui Langeron u nás.   Česká Mykologie 10(1): 36-40   (published: 28th February, 1956)

LANGKRAMER O., SOBOTKA A. (1956): Mykorrhiza lesních dřevin a její praktické využití v lesním hospodářství.   Česká Mykologie 10(1): 41-48   (published: 28th February, 1956)

CEJP K., PILÁT A. (1956): Dějiny výzkumu hub Vysokých Tater.   Česká Mykologie 10(1): 48-54   (published: 28th February, 1956)

HLAVÁČEK J. (1956): Poznámky k pečárce šupinkaté - Agaricus squamuliferus Moeller.   Česká Mykologie 10(1): 55-56   (published: 28th February, 1956)

PILÁT A. (1956): Lanýž letní - Tuber aestivum Vitt. byl nalezen u Kladna.   Česká Mykologie 10(1): 57-58   (published: 28th February, 1956)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1956): Nové nebo málo známé choroše pro Československo: Bělochoroš bělohnědý - Tyromyces albobrunneus (Rom.) Bond.   Česká Mykologie 10(1): 59-63   (published: 28th February, 1956)

Literatura. - 64

back to content

issue 10(2), 1956

  Česká Mykologie 10(2)  

POUZAR Z. (1956): Příspěvek k poznání našich kloboukatých lošáků.   Česká Mykologie 10(2): 65-76   (published: 30th June, 1956)

KOCKOVÁ A., GEBAUEROVÁ A., HRDINOVÁ M. (1956): Tvoření těkavých sloučenin arsenu houbami.   Česká Mykologie 10(2): 77-87   (published: 30th June, 1956)

MORAVEC Z. (1956): Nové nebo méně známé tvrdohouby z řádu Hypocreales.   Česká Mykologie 10(2): 87-91   (published: 30th June, 1956)

PILÁT A. (1956): Phleogena faginea (Fr.) Link - prachovečník bukový v Karpatech.   Česká Mykologie 10(2): 91-94   (published: 30th June, 1956)

PŘÍHODA A. (1956): Fusarium na vajíčkách pilatky dubové - Apethymus braccatus (Gmelin).   Česká Mykologie 10(2): 94-97   (published: 30th June, 1956)

KOTLABA F. (1956): Návrh na vypracování závazného českého názvosloví vyšších hub.   Česká Mykologie 10(2): 97-99   (published: 30th June, 1956)

LEONTOVYČ R. (1956): Nález vzácného choroše - Ganoderma Pfeifferi Bres. na Slovensku.   Česká Mykologie 10(2): 99-102   (published: 30th June, 1956)

NOVACKÝ A. (1956): Thelephora atrocitrina Quél. - Plesňovka sivastožltá v Československu.   Česká Mykologie 10(2): 103-105   (published: 30th June, 1956)

FRÁGNER P. (1956): Příspěvek k proměnlivosti Trichophyton gypseum Bodin 1902.   Česká Mykologie 10(2): 105-113   (published: 30th June, 1956)

MELZER V. (1956): Holubinka tečkovaná - Russula punctata Krbh. (non Gill. Mre.).   Česká Mykologie 10(2): 113-116   (published: 30th June, 1956)

CHARVÁT I. (1956): Otravy houbami ve Švýcarsku v letech 1949 až 1953.   Česká Mykologie 10(2): 116-120   (published: 30th June, 1956)

PŘÍHODA A. (1956): Co je Sphaeronema amenticolum Cesati?   Česká Mykologie 10(2): 120-122   (published: 30th June, 1956)

KUBIČKA J. (1956): Tricholoma atrosquamosum (Chev.) Sacc. ssp. squarrulosum (Bres.) Konrád - Čirůvka černošupinatá odr. Šupinkatá.   Česká Mykologie 10(2): 122-124   (published: 30th June, 1956)

KŘÍŽ K. (1956): K šedesátinám Aloise Procházky.   Česká Mykologie 10(2): 125-126   (published: 30th June, 1956)

Literatura. - 127-128

back to content

issue 10(3), 1956

  Česká Mykologie 10(3)  

SVRČEK M. (1956): První pracovní konference československých mykologů.   Česká Mykologie 10(3): 129-135   (published: 3rd September, 1956)

BLATTNÝ C. (1956): Současný stav a úkoly československé fytopathologické mykologie.   Česká Mykologie 10(3): 136-140   (published: 3rd September, 1956)

PILÁT A. (1956): Revise československých druhů Onygena Pers.- kaziroh.   Česká Mykologie 10(3): 141-147   (published: 3rd September, 1956)

HERINK J. (1956): Makrochemické reakce mléka ryzců - Lactarius (D. C. ex) S. F. Gray.   Česká Mykologie 10(3): 148-159   (published: 3rd September, 1956)

KUBIČKA J. (1956): Omphalia cincta Favre - kalichovka blatní v Tatrách.   Česká Mykologie 10(3): 159-161   (published: 3rd September, 1956)

HERINK J. (1956): Eccila Mougeotii (Quél. ex Fr.) ve Slovenském ráji.   Česká Mykologie 10(3): 162   (published: 3rd September, 1956)

SOBOTKA A. (1956): Využití mykorrhizy v praxi.   Česká Mykologie 10(3): 162-168   (published: 3rd September, 1956)

SCHAEFER Z. (1956): Méně známé, vzácné a nové ryzce ČSR III.   Česká Mykologie 10(3): 168-172   (published: 3rd September, 1956)

PILÁT A. (1956): Leucopaxillus tricolor (Peck) Kühner - čechratkovec trojbarvý v Čechách.   Česká Mykologie 10(3): 172-174   (published: 3rd September, 1956)

SVRČEK M. (1956): Nové, vzácné nebo méně známé československé houby bedlovité III.   Česká Mykologie 10(3): 174-183   (published: 3rd September, 1956)

HOFMAN B. (1956): Hymenochaete Mougeotii (Fr.) Cooke v Orlických horách.   Česká Mykologie 10(3): 183   (published: 3rd September, 1956)

MICKA K., POUZAR Z., SVRČEK M. (1956): Barevné reakce vyšších hub s benzidinem.   Česká Mykologie 10(3): 184-188   (published: 3rd September, 1956)

MELZER V. (1956): Vliv stanoviště na barvu hřibu purpurového - Boletus purpureus Fr.   Česká Mykologie 10(3): 188-190   (published: 3rd September, 1956)

KSELÍK R. (1956): Rychlé silážování hub.   Česká Mykologie 10(3): 190-192   (published: 3rd September, 1956)

back to content

issue 10(4), 1956

  Česká Mykologie 10(4)  

HERINK J. (1956): Deset let časopisu „Česká mykologie“.   Česká Mykologie 10(4): 193-196   (published: 5th December, 1956)

HERINK J. (1956): Třetí příspěvek k poznání československých pečárek: pečárka sněhobílá - Agaricus chionodermus Pilát.   Česká Mykologie 10(4): 197-204   (published: 5th December, 1956)

FASSATIOVÁ O., FASSATI M. (1956): Příspěvek k poznání našich zástupců Laboulbeniales.   Česká Mykologie 10(4): 204-208   (published: 5th December, 1956)

URBAN Z. (1956): Nové druhy lignikolních stromatických pyrenomycetů - Pyrenomycetorum stromaticorum species novae lignicolae.   Česká Mykologie 10(4): 208-216   (published: 5th December, 1956)

FRÁGNER P., SVATEK Z. (1956): Sporotrichum schenckii Matruchot u nás.   Česká Mykologie 10(4): 217-221   (published: 5th December, 1956)

MILOVIDOV P. (1956): Příspěvek k mikroskopicko-morfologickému studiu vývoje námele (Claviceps purpurea (Fr.) Tul.).   Česká Mykologie 10(4): 221-231   (published: 5th December, 1956)

KULT K. (1956): Plžatka Hendrychova - Hygrophorus Hendrychii (Vel.) n. c.   Česká Mykologie 10(4): 232-235   (published: 5th December, 1956)

SVRČEK M. (1956): Scodellina onotica (Pers. ex Fr.) S. F. Gray- ouško kornoutkové a poznámky o rodu Scodellina.   Česká Mykologie 10(4): 235-237   (published: 5th December, 1956)

ŠEBEK S. (1956): Poznámky k houbovým chorobám pěstovaných léčivých a aromatických rostlin I.   Česká Mykologie 10(4): 237-242   (published: 5th December, 1956)

FASSATIOVÁ O. (1956): Spicaria farinosa (Dicks.) Vuill. na puklici jasanové Eulecanium corni Bouché.   Česká Mykologie 10(4): 242-245   (published: 5th December, 1956)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1956): O některých pozapomenutých mykologických pracích, které mají význam pro nomenklaturu hub.   Česká Mykologie 10(4): 246-249   (published: 5th December, 1956)

PILÁT A. (1956): I mezi lupenatými houbami jsou patrně druhy pathogenní pro člověka!   Česká Mykologie 10(4): 249-250   (published: 5th December, 1956)

PILÁT A. (1956): Houbařství v Číně a Japonsku.   Česká Mykologie 10(4): 250-251   (published: 5th December, 1956)

FRÁGNER P. (1956): Candida albicans (Robin 1853) Berkhout 1923, několik kulturálních forem u nás běžných.   Česká Mykologie 10(4): 251-254   (published: 5th December, 1956)

PILÁT A. (1956): K sedmdesátce Dr. Fr. Petraka.   Česká Mykologie 10(4): 255-256   (published: 5th December, 1956)

back to content

 

Česká Mykologie - volume 11

issue 11(1), 1957

  Česká Mykologie 11(1)  

PILÁT A. (1957): Premičre Session Européenne de Mycologie, Belgique 1956.   Česká Mykologie 11(1): 1-12   (published: 10th February, 1957)

HERINK J., KOTLABA F., POUZAR Z. (1957): Stropharia Hornemannii (Fr. ex Fr.) Lund. et Nannf. in Čechoslovakia.   Česká Mykologie 11(1): 13-20   (published: 10th February, 1957)

FRÁGNER P. (1957): Ad Blastomycetis dermatitidis Gilchrist et Stokes 1898 res problematicas additamentum et inventum culturae similis in Bohemia.   Česká Mykologie 11(1): 21-30   (published: 10th February, 1957)

VESELÝ R. (1957): Ad biologiam Sarcosomatis globosi (Schmid.) Rehm additamentum.   Česká Mykologie 11(1): 30-32   (published: 10th February, 1957)

SVRČEK M. (1957): Kubičkia tatrensis Discomycetum genus et species nova čechoslovaca atque adnotationes ad genera Coryne et Ombrophila.   Česká Mykologie 11(1): 32-41   (published: 10th February, 1957)

CHARVÁT I. (1957): Species nonnulae magis notae Discomycetum čechoslovacorum.   Česká Mykologie 11(1): 41-45   (published: 10th February, 1957)

ŠMARDA F., KŘÍŽ K. (1957): Pluteus coccineus (Cooke) Massee in Čechoslovakia.   Česká Mykologie 11(1): 46-48   (published: 10th February, 1957)

POUZAR Z. (1957): Nova genera macromycetum I.   Česká Mykologie 11(1): 48-50   (published: 10th February, 1957)

SCHAEFER Z. (1957): Lactarii čechoslovaci rariores vel novi. VI.   Česká Mykologie 11(1): 50-53   (published: 10th February, 1957)

PILÁT A. (1957): Taphrina carpini Rostr. Prope Košice (Slovakia orientalis).   Česká Mykologie 11(1): 53-54   (published: 10th February, 1957)

PILÁT A. (1957): Coprinus picaceus (Bull. ex Fr.) Fr.   Česká Mykologie 11(1): 55   (published: 10th February, 1957)

BAUDYŠ E. (1957): In memoriam: RNDr. Richard Picbauer (1886-1955).   Česká Mykologie 11(1): 56-60   (published: 10th February, 1957)

KŘÍŽ K. (1957): Impulsi nonnuli ad preparationem ciborum bonorum e fungis, quos mycologi moravici coquunt.   Česká Mykologie 11(1): 60-64   (published: 10th February, 1957)

Literatura. - 64

back to content

issue 11(2), 1957

  Česká Mykologie 11(2)  

HERINK J. (1957): In memoriam: Dr. František Smotlacha (1888-1956).   Česká Mykologie 11(2): 65-66   (published: 19th April, 1957)

PILÁT A. (1957): Conspectus specierum europaerum ordinis Protoclavariales Heim.   Česká Mykologie 11(2): 66-95   (published: 19th April, 1957)

HAVLÍČKOVÁ V., RYPÁČEK V. (1957): Enzyme der holzzersetzenden Pilze. I. Die Feststellung der Oxydationsexoenzyme.   Česká Mykologie 11(2): 96-102   (published: 19th April, 1957)

KUBIČKA J. (1957): Delicatula quisquiliaris (Joss.) Cejp in paludosis prope Třeboň, Bohemiae.   Česká Mykologie 11(2): 102-104   (published: 19th April, 1957)

SVRČEK M. (1957): Ad Discomycetes familiae Ascobolacearum Čechoslovakiae adnotationes.   Česká Mykologie 11(2): 105-118   (published: 19th April, 1957)

HERINK J. (1957): Adnotationes ulteriores de reactionibus macrochemicis lactis Lactariorum (D. C. ex) S. F. Gray.   Česká Mykologie 11(2): 119-124   (published: 19th April, 1957)

HOFMAN B. (1957): Fungi imperfecti in juglandibus post frigoribus extraordinariis anno 1956.   Česká Mykologie 11(2): 125-127   (published: 19th April, 1957)

HORNÍČEK E. (1957): Synonymia specierum nonnullarum Velenovskýi generis Tricholoma.   Česká Mykologie 11(2): 127-128   (published: 19th April, 1957)

Literatura. - 128

back to content

issue 11(3), 1957

  Česká Mykologie 11(3)  

ORŁOŚ H. (1957): Methodus taxationis fungorum functionis in biotopo.   Česká Mykologie 11(3): 129-138   (published: 20th August, 1957)

MACKŮ J. (1957): La trufficulture en Tchécoslovaquie.   Česká Mykologie 11(3): 138-146   (published: 20th August, 1957)

ŠEBEK S. (1957): De mycoflora prati turfosi prope, Loučeň, discrictus Nymburk, Bohemiae.   Česká Mykologie 11(3): 146-149   (published: 20th August, 1957)

FRÁGNER P. (1957): Candida Krusei (Cast.) Berkhout; aliquod formae variabiles e materiis nostris.   Česká Mykologie 11(3): 149-152   (published: 20th August, 1957)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1957): Notes on classification of european pore fungi.   Česká Mykologie 11(3): 152-170   (published: 20th August, 1957)

MELZER V. (1957): De Russula Lundellii Sing.   Česká Mykologie 11(3): 170-172   (published: 20th August, 1957)

SVRČEK M. (1957): Arrhenia auriscalpium Fr. in Čechoslovakia.   Česká Mykologie 11(3): 172-173   (published: 20th August, 1957)

HORNÍČEK E. (1957): De Lactario cremori Fr. ss. Neuhoff, Lactario camphorato valde simili.   Česká Mykologie 11(3): 174-175   (published: 20th August, 1957)

SKÁLA J. (1957): Methodus et apparatura meliorata ad culturam mycelli sterilis Agarici hortensis.   Česká Mykologie 11(3): 176-177   (published: 20th August, 1957)

SAJNER J. (1957): Est Tricholoma nudum (Bull. ex Fr.) Quél. venenatum?   Česká Mykologie 11(3): 177-179   (published: 20th August, 1957)

SVRČEK M. (1957): Ad annos Dr. Venceslai J. Staněkii quinquaginta.   Česká Mykologie 11(3): 180-182   (published: 20th August, 1957)

PŘÍHODA A. (1957): Commutationes ligni vi fungorum excitatae earumque classificatio et declaratio.   Česká Mykologie 11(3): 183-190   (published: 20th August, 1957)

Literatura. - 191-192

back to content

issue 11(4), 1957

  Česká Mykologie 11(4)  

KŘÍŽ K. (1957): Conferencia secunda mycologorum Čechoslovakiae, Brunum 8.-12. junio 1957.   Česká Mykologie 11(4): 193-202   (published: 20th October, 1957)

HERINK J., KŘÍŽ K. (1957): Expositio fungorum brunnensis 10.-12.VI. 1957.   Česká Mykologie 11(4): 202-205   (published: 20th October, 1957)

BLATTNÝ C., PILÁT A. (1957): Die Möglichkeit der Existenz von Virosen bei den Hutpilzen.   Česká Mykologie 11(4): 205-211   (published: 20th October, 1957)

FRÁGNER P. (1957): Varietas alba Rhodotorulae mucilaginisae (Jörg.) Harrison.   Česká Mykologie 11(4): 211-214   (published: 20th October, 1957)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1957): Polypori novi vel minus cogniti Čechoslovakiae II.   Česká Mykologie 11(4): 214-224   (published: 20th October, 1957)

PILÁT A. (1957): Tremella pisiformis Velenovský 1922 quid est?   Česká Mykologie 11(4): 224-228   (published: 20th October, 1957)

VESELÝ R. (1957): De Fomite pinicola (Sw. e Fr) Gill.   Česká Mykologie 11(4): 228-229   (published: 20th October, 1957)

PŘÍHODA A. (1957): Nocivitas Fomitis pinicolae.   Česká Mykologie 11(4): 230-231   (published: 20th October, 1957)

KOTLABA F. (1957): De localitatibus duarum rararum specierum generis Lentinus in Čechoslovakia.   Česká Mykologie 11(4): 231-235   (published: 20th October, 1957)

SVRČEK M. (1957): Taxonomical and nomeclatorical notes on discomycete Obrophila strobilina sensu Rehm.   Česká Mykologie 11(4): 235-240   (published: 20th October, 1957)

FELKLOVÁ M. (1957): Materiarum concentratarum ad inoculationem fungorum lignobioticorum fabricatio.   Česká Mykologie 11(4): 241-246   (published: 20th October, 1957)

KOTLABA F. (1957): Psathyrellae typhae (Kalchbr.) Kühn. localitates navae in Cechoslovakia enumarantur.   Česká Mykologie 11(4): 247-248   (published: 20th October, 1957)

PŘÍHODA A. (1957): Mitrula sclerotiorum Rostr. in Bohemia.   Česká Mykologie 11(4): 248-250   (published: 20th October, 1957)

PILÁT A. (1957): Ad annos C. Blatnýi sexaginta.   Česká Mykologie 11(4): 250-252   (published: 20th October, 1957)

back to content

 

Česká Mykologie - volume 12

issue 12(1), 1958

  Česká Mykologie 12(1)  

PILÁT A. (1958): Pictor fungorum plantarumque Otto Ušák mortuus est.   Česká Mykologie 12(1): 1-3   (published: 20th January, 1958)

PILÁT A. (1958): Mycologentagung Dresden 1957.   Česká Mykologie 12(1): 4-7   (published: 20th January, 1958)

FRÁGNER P., TOMAN K. (1958): Varietas variabilis Candidae albicantis (Robin) Berkhout.   Česká Mykologie 12(1): 8-11   (published: 20th January, 1958)

CHARVÁT I. (1958): Hydrocybe isabellina (Batsch ex Fr.) Rick.   Česká Mykologie 12(1): 12-14   (published: 20th January, 1958)

FASSATIOVÁ O. (1958): Über die Variabilität der Gattungsmerkmale bei den Nebengattungen der imperfekten Pilze Fusarium Link und Cephalosporium Corda.   Česká Mykologie 12(1): 15-22   (published: 20th January, 1958)

URBAN Z. (1958): Über Valsa oxystoma Rehm.   Česká Mykologie 12(1): 23-26   (published: 20th January, 1958)

POUZAR Z. (1958): Stereum sulcatum Burt in Peck, new and very rare species of Czechoslovakian mycoflora.   Česká Mykologie 12(1): 26-30   (published: 20th January, 1958)

POUZAR Z. (1958): Nova genera macromycetum II.   Česká Mykologie 12(1): 31-36   (published: 20th January, 1958)

KUBIČKA J. (1958): Mycena mirata (Peck) Sacc. in Čechoslovakia.   Česká Mykologie 12(1): 36-39   (published: 20th January, 1958)

PILÁT A., SVRČEK M. (1958): Cortinarius (Inoloma) tophaceus Fr. in Čechoslovakia.   Česká Mykologie 12(1): 40-41   (published: 20th January, 1958)

FRÁGNER P. (1958): Ad specierum generis Trichophyton Malmsten 1845 taxonomiam.   Česká Mykologie 12(1): 42-47   (published: 20th January, 1958)

FASSATIOVÁ O. (1958): Über zwei Arten der Gattung Melanospora Corda aus der Tschechoslowakei.   Česká Mykologie 12(1): 47-49   (published: 20th January, 1958)

SVRČEK M. (1958): Melanospora caprina (Fr. in Hornem.) Sacc. in Bohemia.   Česká Mykologie 12(1): 50   (published: 20th January, 1958)

NĚMEC J. (1958): Formal education way of prevention against fungal poisoning.   Česká Mykologie 12(1): 50-54   (published: 20th January, 1958)

HERINK J. (1958): Objektive and formal respekt of scientific publications.   Česká Mykologie 12(1): 54-58   (published: 20th January, 1958)

PILÁT A. (1958): De fungorum crudorum venenositate.   Česká Mykologie 12(1): 58-59   (published: 20th January, 1958)

KUBIČKA J. (1958): Localitas Mycenae pelianthinae (Fr.) Quél. sub. quercu.   Česká Mykologie 12(1): 59   (published: 20th January, 1958)

KUBIČKA J. (1958): Boletus gentilis (Quél.) Kallenb. Prope urbem Třeboň, Bohemiae.   Česká Mykologie 12(1): 59   (published: 20th January, 1958)

KŘÍŽ K. (1958): Impulsi nonnuli ad preparationem ciborum bonorum e fungis, quos mycologi moravici coquunt.   Česká Mykologie 12(1): 60-61   (published: 20th January, 1958)

Literatura. - 61-63

back to content

issue 12(2), 1958

  Česká Mykologie 12(2)  

PILÁT A. (1958): Ad quintum et octogesimum diem natalem academici Bohumil Němec.   Česká Mykologie 12(2): 65   (published: 20th April, 1958)

SVRČEK M. (1958): Contribution to the taxonomy of the resupinate Thelephoraceous Fungi.   Česká Mykologie 12(2): 66-77   (published: 20th April, 1958)

CHARVÁT I. (1958): Leucopaxillus amarus (Alb. & Schw. ex Fr.) Kühner in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 12(2): 78-82   (published: 20th April, 1958)

KOCKOVÁ A., KUTKOVÁ M., PETROVÁ M. (1958): Die Arten der Gattung Fusarium, welche die Herzfäulnis der Zuckerrübe im Jahre 1956 in der Slowakei verursachten.   Česká Mykologie 12(2): 83-94   (published: 20th April, 1958)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1958): Polypori novi vel minus cogniti Čechoslovakiae III.   Česká Mykologie 12(2): 95-104   (published: 20th April, 1958)

CHMEL L. (1958): Adnotationes ad questiones dermatomycologiae in Čechoslovakia.   Česká Mykologie 12(2): 104-110   (published: 20th April, 1958)

KOMÁREK J. (1958): Coenomyces consuens Deckenb. In Albanien.   Česká Mykologie 12(2): 110-113   (published: 20th April, 1958)

HERINK J. (1958): Expositio fungorum publica in Mnich. Hradiště 1957.   Česká Mykologie 12(2): 113   (published: 20th April, 1958)

PODPĚROVÁ A. (1958): Contemplationes novissimae ad compositionem chimicam et constitutionem biogeneticam muscarini, Amanitae muscariae principii venenati.   Česká Mykologie 12(2): 114-118   (published: 20th April, 1958)

ZACHA V. (1958): Putredo nigra fructuum Citri aurantii.   Česká Mykologie 12(2): 118-120   (published: 20th April, 1958)

OPRŠAL F. (1958): Quam cito carposomata carnosa fungorum crescunt?   Česká Mykologie 12(2): 120-122   (published: 20th April, 1958)

SVRČEK M. (1958): Expositio fungorum publica in Museo Nationali Pragae 1957.   Česká Mykologie 12(2): 122-123   (published: 20th April, 1958)

SVRČEK M. (1958): Expositio fungorum publica in Přeštice 1957.   Česká Mykologie 12(2): 124-127   (published: 20th April, 1958)

Literatura. - 127-128

back to content

issue 12(3), 1958

  Česká Mykologie 12(3)  

CEJP K. (1958): The memory of Prof. J. Velenovský and his mycological excursions.   Česká Mykologie 12(3): 129-131   (published: 20th July, 1958)

PALMER J. T. (1958): A review of Nidularia arundinacea Vel. and a comparison with related species.   Česká Mykologie 12(3): 132-136   (published: 20th July, 1958)

KOTLABA F. (1958): On an interesting euroasiatic fungus Hymenochaete Mougeotii (Fr.) Cooke.   Česká Mykologie 12(3): 136-143   (published: 20th July, 1958)

SVRČEK M. (1958): Pyrenomycetes novi vel rariori Čechoslovakiae.   Česká Mykologie 12(3): 143-150   (published: 20th July, 1958)

FASSATIOVÁ O. (1958): Parasitische Deuteromyceten auf höheren Pilzen.   Česká Mykologie 12(3): 151-157   (published: 20th July, 1958)

FRÁGNER P. (1958): Endomyces lactis Windisch 1951.   Česká Mykologie 12(3): 157-162   (published: 20th July, 1958)

SKALICKÝ V., NIEDERLOVÁ B. (1958): Einige Bemerkungen zur Kenntnis der Erysiphaceen auf Stachelbeeren und Johannisbeeren.   Česká Mykologie 12(3): 163-169   (published: 20th July, 1958)

HORNÍČEK E. (1958): Russula hydrophila sp. n.   Česká Mykologie 12(3): 170-172   (published: 20th July, 1958)

STANĚK M. (1958): The germination of the Basidiospores of cultivated mushroom - Agaricus hortensis (Cooke) Pilát.   Česká Mykologie 12(3): 173-179   (published: 20th July, 1958)

JESCHKOVÁ R. (1958): Die Kultivation der zwei Arten der Gattung Taphrina.   Česká Mykologie 12(3): 180-184   (published: 20th July, 1958)

PILÁT A. (1958): Spathularia neesii Bres. in montibus Tatra Magna Carpatorum Centralium.   Česká Mykologie 12(3): 184-185   (published: 20th July, 1958)

HOFMAN B. (1958): Rare micromycetes from Peklo valley near Nové Město n. M.   Česká Mykologie 12(3): 185-187   (published: 20th July, 1958)

PILÁT A. (1958): Protodontia piceicola (Kühner) Martin in montibus Carpaticis Orientalibus (URSS).   Česká Mykologie 12(3): 187-189   (published: 20th July, 1958)

SKALA J. (1958): Aparatura emendata ad isolationes monosporicas et unicellulares.   Česká Mykologie 12(3): 189-190   (published: 20th July, 1958)

Literatura. - 190-192

back to content

issue 12(4), 1958

  Česká Mykologie 12(4)  

PILÁT A. (1958): Ad octogesimum diem natalem Venceslai Melzerii.   Česká Mykologie 12(4): 193-199   (published: 20th October, 1958)

ORŁOŚ H. (1958): De Polyporacearum sporificatione.   Česká Mykologie 12(4): 200-204   (published: 20th October, 1958)

SCHAEFER Z. (1958): Lactarii čechoslovaci rariores vel novi V.   Česká Mykologie 12(4): 205-212   (published: 20th October, 1958)

ŠMARDA F. (1958): Russula solaris Ferd. et Winge.   Česká Mykologie 12(4): 212-214   (published: 20th October, 1958)

PILÁT A. (1958): Species nova generis Ceratellopsis Konr. et Maubl. in Bohemia: Ceratellopsis kubičkae sp. n.   Česká Mykologie 12(4): 215-217   (published: 20th October, 1958)

WICHANSKÝ E. (1958): Myxomyces Diderma spumarioides Fr. in Prague.   Česká Mykologie 12(4): 218-219   (published: 20th October, 1958)

SVRČEK M. (1958): Species novae Discomycetum e montibus Belanské Tatry (Slovakia septentrionalis).   Česká Mykologie 12(4): 219-231   (published: 20th October, 1958)

FELKLOVÁ M. (1958): Ein Beitrag zur Kultivation von Claviceps purpurea Tul. auf den künstlichen Nährböden.   Česká Mykologie 12(4): 232-240   (published: 20th October, 1958)

KUBIČKA J. (1958): Fungi Trebonenses I.   Česká Mykologie 12(4): 240-243   (published: 20th October, 1958)

WICHANSKÝ E. (1958): Revisio critica specierum Geoglossum thymiphilum Vel. et Geoglossum hirsutum Pers. sensu Vel.   Česká Mykologie 12(4): 243-246   (published: 20th October, 1958)

HERINK J. (1958): Das Vorkommen von Pilzvergiftungen in der Tschechoslowakei und dessen statistiche Verfolgung.   Česká Mykologie 12(4): 246-253   (published: 20th October, 1958)

Literatura. - 254-256

back to content

 

Česká Mykologie - volume 13

issue 13(1), 1959

  Česká Mykologie 13(1)  

SVRČEK M. (1959): Plectania cocinea (Scop. Ex Fr.) Fuck.   Česká Mykologie 13(1): 1-3   (published: 20th January, 1959)

HERINK J. (1959): Die Bekämpfung der Pilzvergiftungen in der Tschechoslowakei in den Jahren 1948-1958.   Česká Mykologie 13(1): 3-10   (published: 20th January, 1959)

POUZAR Z. (1959): New genera of higher fungi III.   Česká Mykologie 13(1): 10-19   (published: 20th January, 1959)

WICHANSKÝ E. (1959): Acetabulae leucomelantis Pers. varietas nova: var. semihypogaea Wich.   Česká Mykologie 13(1): 20-25   (published: 20th January, 1959)

PILÁT A. (1959): Eocronartium muscicola (Pers. ex Fr.) Fitzp. in Bohemia.   Česká Mykologie 13(1): 25-26   (published: 20th January, 1959)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1959): Polypori novi vel minus cogniti Čechoslovakiae IV.   Česká Mykologie 13(1): 27-37   (published: 20th January, 1959)

KOCKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ A., PETROVÁ M. (1959): The occurence of yeasts and yeast like micro-organism in the montainous region of Malé Karpaty.   Česká Mykologie 13(1): 37-50   (published: 20th January, 1959)

WICHANSKÝ E. (1959): Two species of the genus Arcyria - A. nutans Grev. and A. cinerea Pers. - in the Kinský-garden in Prague.   Česká Mykologie 13(1): 50-52   (published: 20th January, 1959)

PILÁT A. (1959): Cortinarius (Phlegmaticum) turmalis Fr. 1838 ss. Ricken in Moravia.   Česká Mykologie 13(1): 52-57   (published: 20th January, 1959)

WICHANSKÝ E. (1959): Lepiota serena (Fr.) Quél. sensu Kühner et Lepiota naucina (Fr.)Quél. in horto publico, Kinského sady dicto, in Praga.   Česká Mykologie 13(1): 57-60   (published: 20th January, 1959)

PILÁT A. (1959): Agaricus caroli Pilát in districto Česká Lípa (Bohemia).   Česká Mykologie 13(1): 60-61   (published: 20th January, 1959)

NOVACKÝ A. (1959): Chlamodosporae vel teliosporae Ustilaginalium?   Česká Mykologie 13(1): 62   (published: 20th January, 1959)

Literatura. - 62-64

back to content

issue 13(2), 1959

  Česká Mykologie 13(2)  

KOTLABA F. (1959): Zum 75. Geburstag Rudolf Veselýs.   Česká Mykologie 13(2): 65-73   (published: 20th April, 1959)

PILÁT A. (1959): Species rariores Clavariacearum in Bohemia anno 1958 lectae.   Česká Mykologie 13(2): 73-85   (published: 20th April, 1959)

PONER K. (1959): Der Fund des Anthurus javanicus (Penz.) G. H. Cunn. in Prag.   Česká Mykologie 13(2): 85-86   (published: 20th April, 1959)

MACKŮ J. (1959): Boletus rubinus W. G. Smith et B. pseudosulphureus Kallenbach in Čechoslovakia.   Česká Mykologie 13(2): 87-92   (published: 20th April, 1959)

PILÁT A., SVRČEK M. (1959): Supplementum ad articulum J. Macků: Boletus rubinus Smith.   Česká Mykologie 13(2): 92   (published: 20th April, 1959)

SVRČEK M. (1959): Über einige interessante Arten der im Jahre 1958 beobachteten koprophilen Pilzen.   Česká Mykologie 13(2): 92-102   (published: 20th April, 1959)

HEJTMÁNEK M. (1959): Intensity of keratinolytic activity of soil Dermatophytes.   Česká Mykologie 13(2): 103-108   (published: 20th April, 1959)

HERINK J. (1959): Leucocoprinus denudatus (Rabenh.) Singer.   Česká Mykologie 13(2): 108-116   (published: 20th April, 1959)

MELZER V. (1959): Lepiota Badhamii (B. et Br.) Quél. in teppidario in urbe Domažlice (Bohemia austro-occid.).   Česká Mykologie 13(2): 117-119   (published: 20th April, 1959)

FRÁGNER P. (1959): Ein Beitrag zur Mykoflora des Ohrenganges.   Česká Mykologie 13(2): 119-124   (published: 20th April, 1959)

SVRČEK M. (1959): Neue Ascomyzeten für die Tschechoslowakei.   Česká Mykologie 13(2): 124-125   (published: 20th April, 1959)

Literatura. - 125-128

back to content

issue 13(3), 1959

  Česká Mykologie 13(3)  

VESELÝ R. (1959): Ad centenarium Joanni Bezděki, mycologi bohemici, memoria.   Česká Mykologie 13(3): 129-130   (published: 20th July, 1959)

HERINK J. (1959): Rhodophyllus caccabus Kühn. - l`espčce nouvelle pour la mycoflore tchécoslovaque.   Česká Mykologie 13(3): 130-139   (published: 20th July, 1959)

KOTLABA F. (1959): Beitrag zur Pilzflora von Rumänien.   Česká Mykologie 13(3): 140-152   (published: 20th July, 1959)

SVRČEK M. (1959): Resultate der mykologischen Durchforschung Böhmens für das Jahr 1958, I. Der Winter und Frühlingsaspekt der mittelböhmischen Mykoflora.   Česká Mykologie 13(3): 153-159   (published: 20th July, 1959)

FRÁGNER P. (1959): Pathogene Hefen in der Milchindustrie.   Česká Mykologie 13(3): 160-163   (published: 20th July, 1959)

PILÁT A. (1959): Volvaria media (Schum. ex Fr.) Quél. et Volvaria media sensu Bresadola.   Česká Mykologie 13(3): 163-168   (published: 20th July, 1959)

SVRČEK M. (1959): Cortinarius (Myxacium) mucifluus Fr. et conspectus specierum sectionis Colliniti Fr.   Česká Mykologie 13(3): 168-171   (published: 20th July, 1959)

HEJTMÁNKOVÁ-UHROVÁ N. (1959): Zur faviformen Variabilität des Trichophyton gypseum Bodin.   Česká Mykologie 13(3): 171-181   (published: 20th July, 1959)

PONER K. (1959): Ciboria subvillosula (Rehm) Svrček und ihre neue Funde in Böhmen.   Česká Mykologie 13(3): 181-182   (published: 20th July, 1959)

HEJTMÁNEK M., DADÁK V. (1959): Antimykotische Wirkung der Quecke (Agropyrum repens (L.) P. Beauv.).   Česká Mykologie 13(3): 183-188   (published: 20th July, 1959)

Literatura. - 188-192

back to content

issue 13(4), 1959

  Česká Mykologie 13(4)  

MACURA J. (1959): Academiae sodali I. Málek quinquagenario ad salutem!   Česká Mykologie 13(4): 193-195   (published: 20th October, 1959)

PILÁT A. (1959): Podaxis pistillaris (L. ex Pers.) Morse in R. S. S. Tadžikistan (Asia centralis).   Česká Mykologie 13(4): 195-199   (published: 20th October, 1959)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1959): A new find of a rare fungus, Galeropsis desertorum Velen. et Dvoř., in Czechoslovakia with notes on the genus Galeropsis Velen.   Česká Mykologie 13(4): 200-211   (published: 20th October, 1959)

SVRČEK M. (1959): Resultate der Mykologischen Durchforschung Böhmens für das Jahr 1958. II. Kritische Bemerkungen zu einigen Discomyceten der Winter und Frühjahraspekt der mittelböhmischen Mykoflora.   Česká Mykologie 13(4): 211-217   (published: 20th October, 1959)

HOFMAN B. (1959): The contribution to the knowledge of the lignicolous mycoflora of the valley „Peklo“ near Nové Město nad Metují, Bohemia.   Česká Mykologie 13(4): 217-223   (published: 20th October, 1959)

WICHANSKÝ E. (1959): De speciebus generis Lycogala in Bohemia.   Česká Mykologie 13(4): 223-226   (published: 20th October, 1959)

FRÁGNER P. (1959): Zur Mykoflora des Flaschenbiers.   Česká Mykologie 13(4): 227-233   (published: 20th October, 1959)

SCHAEFER Z. (1959): Lactarii čechoslovaci rariores vel novi VI.   Česká Mykologie 13(4): 233-241   (published: 20th October, 1959)

STANĚK M. (1959): The germination of the basidiospores of cultivated mushroom - Agaricus hortensis (Cooke) Pilát. II. The volatile stimulant of germination, produced by mycelium of A. hortensis.   Česká Mykologie 13(4): 241-251   (published: 20th October, 1959)

Literatura. - 251-253

back to content

 

Česká Mykologie - volume 14

issue 14(1), 1960

  Česká Mykologie 14(1)  

PILÁT A. (1960): Sexagenario Prof. Dr. K. Cejp ad salutem!   Česká Mykologie 14(1): 1-3   (published: 20th January, 1960)

NĚMEC B. (1960): August C. J. Corda (1809-1849).   Česká Mykologie 14(1): 3-6   (published: 20th January, 1960)

BENEDIX E. H. (1960): De Helvella (Gyromitra) infula Schaeff. in confinio Saxo-Bohemico.   Česká Mykologie 14(1): 6-11   (published: 20th January, 1960)

SVRČEK M. (1960): Some interesting Discomycetes from „Prameniště u Jindrů“ near Třeboň in Southern Bohemia.   Česká Mykologie 14(1): 12-20   (published: 20th January, 1960)

PILÁT A. (1960): Ramaria bourdotiana Maire in Čechoslovakia.   Česká Mykologie 14(1): 21-24   (published: 20th January, 1960)

MORAVEC Z. (1960): The fungicolous Hypocreales.   Česká Mykologie 14(1): 24-32   (published: 20th January, 1960)

PILÁT A. (1960): Tres species rarae fungorum in Čechoslovakia lectae.   Česká Mykologie 14(1): 32-40   (published: 20th January, 1960)

WICHANSKÝ E. (1960): Nonnuli Agaricales rariores vel minus cogniti annis 1958-1959 lecti.   Česká Mykologie 14(1): 40-49   (published: 20th January, 1960)

SAMŠIŇÁKOVÁ A. (1960): Ein neuer Fund des Pilzes Rickia berlesiana (Bacc.) Paoli (Laboulbeniales).   Česká Mykologie 14(1): 49-52   (published: 20th January, 1960)

FRÁGNER P. (1960): Mykoflora des Flaschenbiers.   Česká Mykologie 14(1): 52-59   (published: 20th January, 1960)

PILÁT A. (1960): Carposoma morchelloideum Amanitae rubescentis (Pers. ex Fr.) S. F. Gray e vicinitate urbis Mníšek (Bohemia).   Česká Mykologie 14(1): 60-61   (published: 20th January, 1960)

Literatura. - 61-64

back to content

issue 14(2), 1960

  Česká Mykologie 14(2)  

SVRČEK M. (1960): Eine mykofloristische Skizze der Umgebung von Karlštejn (Karlstein) im Mittelböhmen.   Česká Mykologie 14(2): 67-86   (published: 20th April, 1960)

KUBIČKA J. (1960): Die höheren Pilze des Kubani Urwaldes im Böhmerwald.   Česká Mykologie 14(2): 86-90   (published: 20th April, 1960)

KOTLABA F., KUBIČKA J. (1960): Die Mykoflora des Moores „Rotes Moos“ bei Schalmanowitz in ihrer Beziehung zur Mykoflora der südböhmischen torfgebiete.   Česká Mykologie 14(2): 90-100   (published: 20th April, 1960)

MORAVEC Z. (1960): The Mohelno serpentine steppe.   Česká Mykologie 14(2): 101-108   (published: 20th April, 1960)

ŠMARDA F. (1960): Laubwälder des Gebirges Ždánický les (Steinitzer Wald) und seines Vorlands (Mähren).   Česká Mykologie 14(2): 108-121   (published: 20th April, 1960)

ŠMARDA F., KŘÍŽ K. (1960): Českomoravská vrchovina (Böhmisch-Mährische Höhe)-mykofloristische Charakteristik der submontanen Fichtenwälder und der naheliegenden wärmeliebenden Eichenwälder am Flusslauf der Svratka (Schwarzach).   Česká Mykologie 14(2): 121-129   (published: 20th April, 1960)

POUZAR Z. (1960): The Kersko forest in the Central Elbe Region.   Česká Mykologie 14(2): 129-132   (published: 20th April, 1960)

back to content

issue 14(3), 1960

  Česká Mykologie 14(3)  

PILÁT A. (1960): Quindecim anni in mycologia čechoslovaca et libellus progressus ad annos advenientes.   Česká Mykologie 14(3): 133-138   (published: 20th July, 1960)

HERINK J., PILÁT A. (1960): Ivan Charvát (1892-1959).   Česká Mykologie 14(3): 138-142   (published: 20th July, 1960)

ŠPAČEK J. (1960): Doc. Dr. J. Jedlička (1912-1959).   Česká Mykologie 14(3): 143   (published: 20th July, 1960)

PROCHÁZKA A. (1960): Suillus rubinus (W. G. Smith) Singer.   Česká Mykologie 14(3): 144-145   (published: 20th July, 1960)

BENADA J. (1960): Drei und mehrzellige Teleutosporen des Schwarzrostes Puccinia graminis Pers.   Česká Mykologie 14(3): 145-147   (published: 20th July, 1960)

SAMŠIŇÁKOVÁ A. (1960): Ein Fund von Macrosporium myrmecophilum (Fres.) Sacc. in Infrabukkaltasche der Ameise Dendrolasius fuliginosus Latr.   Česká Mykologie 14(3): 148-149   (published: 20th July, 1960)

SVRČEK M. (1960): Species rarissimae Basidiomycetum ex anno 1959.   Česká Mykologie 14(3): 150-152   (published: 20th July, 1960)

FRÁGNER P. (1960): Ein Beitrag zur Variabilität Candida robusta Diddens et Lodder.   Česká Mykologie 14(3): 152-157   (published: 20th July, 1960)

MORAVCOVÁ V. (1960): The occurence of the genus Leptomitus in the river Jizera (N-E Bohemia).   Česká Mykologie 14(3): 158-160   (published: 20th July, 1960)

WICHANSKÝ E. (1960): Geoglossum nigritum (Fr.) Cke. in horto publico Pragensi Kinské sdicto lectum est.   Česká Mykologie 14(3): 160-164   (published: 20th July, 1960)

KUBIČKA J. (1960): Fungi trebonenses II.   Česká Mykologie 14(3): 164-176   (published: 20th July, 1960)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1960): On the interesting fungus Paxillus filamentosus Fr.   Česká Mykologie 14(3): 176-184   (published: 20th July, 1960)

KOCKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ A., VALOŠKOVÁ-KOTULOVÁ A. (1960): Das Vorkommen einer aktiven Giberella`s auf der Slowakei.   Česká Mykologie 14(3): 185-187   (published: 20th July, 1960)

HERVERT V. (1960): Resistenz des Myzeliums von Podosphaera leucotricha (Ell. et Ev.) Salm. gegen die Kälteeinwirkung.   Česká Mykologie 14(3): 187-192   (published: 20th July, 1960)

FASSATIOVÁ O. (1960): Neue Funde von imperfekten Pilzen aus der Hyphomyceten.Gruppe.   Česká Mykologie 14(3): 193-197   (published: 20th July, 1960)

KREJČOVÁ J. (1960): Monilinia fructigena (Aderh. et Ruhl.) Honey producing the brown rot of stone fruit.   Česká Mykologie 14(3): 198-207   (published: 20th July, 1960)

back to content

issue 14(4), 1960

  Česká Mykologie 14(4)  

PŘÍHODA A. (1960): Sexagenario Jan Šimr ad salutem!   Česká Mykologie 14(4): 209-210   (published: 20th October, 1960)

TICHÝ V. (1960): Quinquagenario Prof. Dr. V. Rypáček ad salutem!   Česká Mykologie 14(4): 211-214   (published: 20th October, 1960)

KUBIČKA J. (1960): Svrčekia, genus novum Discomycetum.   Česká Mykologie 14(4): 214-218   (published: 20th October, 1960)

SVRČEK M. (1960): Galactinia vesiculosa f. cerea (Sow. ex Fr.) Svr.   Česká Mykologie 14(4): 219-221   (published: 20th October, 1960)

ŠMARDA F. (1960): Mykoflora der Pflanzengesellschaften des Hügels Čebínka bei Brünn.   Česká Mykologie 14(4): 222-228   (published: 20th October, 1960)

SVRČEK M. (1960): Fomitopsis rosea (Alb. et Schw. ex Fr.) Karst. in vicinitate urbis Pragae.   Česká Mykologie 14(4): 229-230   (published: 20th October, 1960)

SCHAEFER Z. (1960): Lactarii čechoslovaci rariores vel novi VII.   Česká Mykologie 14(4): 230-237   (published: 20th October, 1960)

POSPÍŠIL L., KREČMEROVÁ B. (1960): The question of a possible appearance of histoplasmosis, blastomycosis and coccidioidosis in our regions.   Česká Mykologie 14(4): 238-241   (published: 20th October, 1960)

PILÁT A. (1960): Cyphella friesii Crouan in Bohemia.   Česká Mykologie 14(4): 241-244   (published: 20th October, 1960)

PACLT J. (1960): The decay of Paulownia tomentosa.   Česká Mykologie 14(4): 244-247   (published: 20th October, 1960)

KREJČOVÁ J. (1960): The Monilia black rot in pome and stone fruit.   Česká Mykologie 14(4): 247-248   (published: 20th October, 1960)

Literatura. - 248-250

back to content

 

Česká Mykologie - volume 15

issue 15(1), 1961

  Česká Mykologie 15(1)  

PILÁT A., SVRČEK M. (1961): Congressus secundus mycologorum europaeorum. Čechoslovakia 1960.   Česká Mykologie 15(1): 1-12   (published: 20th January, 1961)

KŘÍŽ K., SVRČEK M., ŠMARDA F. (1961): Pilzausstellung in Brünn 1960.   Česká Mykologie 15(1): 13-26   (published: 20th January, 1961)

KŘÍŽ K. (1961): Octogenario František Skyva ad salutem!   Česká Mykologie 15(1): 27-28   (published: 20th January, 1961)

PETRLÍK Z., ŠTYS Z. (1961): Eine neue Methode der Laboratoriumskultivation der Hopfenperonospora.   Česká Mykologie 15(1): 28-30   (published: 20th January, 1961)

VASILKOV B. P. (1961): Tri svoeobraznych vida šljapočnych gribob na travjanictych rastenijach.   Česká Mykologie 15(1): 31-34   (published: 20th January, 1961)

BLATTNÝ C. (1961): Poznámka k článku J. Krejčové: Monilinia fructigena.   Česká Mykologie 15(1): 34-35   (published: 20th January, 1961)

SVRČEK M. (1961): Sclerotinia denisii sp. n. cum conspectu sperierum subgeneris Myriosclerotonia.   Česká Mykologie 15(1): 35-41   (published: 20th January, 1961)

POUZAR Z. (1961): The taxonomical value of Helvellella gabretae (Kavina) Pouz. et Svr.   Česká Mykologie 15(1): 42-45   (published: 20th January, 1961)

Literatura. - 46-47

back to content

issue 15(2), 1961

  Česká Mykologie 15(2)  

KŘÍŽ K. (1961): Octogenario Jan Macků ad salutem!   Česká Mykologie 15(2): 49-55   (published: 20th April, 1961)

PILÁT A. (1961): De varietate squamosa Strophariae aeruginosae: Stropharia aeruginosa (Curt. ex Fr.) Quél. var. calolepis Pilát.   Česká Mykologie 15(2): 56-58   (published: 20th April, 1961)

MELZER V. (1961): Russula exalbicans (Secr.) Melzer et Zvára in Čechoslovakia.   Česká Mykologie 15(2): 58-60   (published: 20th April, 1961)

SVRČEK M., KUBIČKA J. (1961): Some operculate Discomycetes from the vinicity of the pound „Dvořiště“ in Southern Bohemia.   Česká Mykologie 15(2): 61-77   (published: 20th April, 1961)

MARVANOVÁ L. (1961): On the collection of Myriostoma coliforme (Dicks. ex Pers.) Corda and other rare Gasteromycetes at Pohořelice in Moravia.   Česká Mykologie 15(2): 77-81   (published: 20th April, 1961)

MACKŮ J., SKALNÍK V. (1961): Relatio specifica inter Boletum rubinum et Boletum impolitum.   Česká Mykologie 15(2): 81-86   (published: 20th April, 1961)

OTTOVÁ-SVOBODOVÁ V. (1961): Die Bemerkungen zur Biologie des Pilzes Venturia inaequalis (Cooke) Winter in Bezug auf den Kampf gegen Apfelschorf.   Česká Mykologie 15(2): 86-93   (published: 20th April, 1961)

ŠEBEK S. (1961): On the steppe mycoflora on the State Nature Reserve „Chroustov“ at Radim (Bohemia).   Česká Mykologie 15(2): 93-97   (published: 20th April, 1961)

PILÁT A. (1961): Ramaria subbotrytis (Coker) Corner in Bohemia.   Česká Mykologie 15(2): 98-101   (published: 20th April, 1961)

PILÁT A. (1961): De forma palida Clavariae purporeae Fr.   Česká Mykologie 15(2): 102-103   (published: 20th April, 1961)

WICHANSKÝ E. (1961): Coprinus insignis Peck.   Česká Mykologie 15(2): 104-107   (published: 20th April, 1961)

FRÁGNER P. (1961): Cryptococcus Kützing emen. Vuillemin (Monographia generis).   Česká Mykologie 15(2): 107-123   (published: 20th April, 1961)

SVRČEK M. (1961): Christian Hendrik Persoon 1761-1836.   Česká Mykologie 15(2): 124-126   (published: 20th April, 1961)

ZAVŘEL H. (1961): Tolyposporium bullatum Schröt. in vinicitate urbis Kroměříž, Moraviae.   Česká Mykologie 15(2): 126-128   (published: 20th April, 1961)

Literatura. - 128-130

back to content

issue 15(3), 1961

  Česká Mykologie 15(3)  

POUZAR Z. (1961): Hydnellum caeruleum (Hornem. ex Pers.) P. Karst.   Česká Mykologie 15(3): 131-132   (published: 8th July, 1961)

VESELÝ R., KUBIČKA J. (1961): Coprinus cinereus (Schaff. ex Fr.) S. F. Gray.   Česká Mykologie 15(3): 133-134   (published: 8th July, 1961)

WICHANSKÝ E. (1961): Coprinus micacaeoides sp. nov.   Česká Mykologie 15(3): 134-136   (published: 8th July, 1961)

SVRČEK M. (1961): Stromatinia rapulum (Bull. ex Fr.) Boud. in Bohemia centralis.   Česká Mykologie 15(3): 137-140   (published: 8th July, 1961)

HEJTMÁNEK M. (1961): Beitrag zur Ernährungsphysiologie des Microsporum nanum Fuentes 1956.   Česká Mykologie 15(3): 141-149   (published: 8th July, 1961)

PŘÍHODA A. (1961): Sporotrichum martinekii sp. n. sur les oeufs d` Apethymus braccatus (Gmelin).   Česká Mykologie 15(3): 150-153   (published: 8th July, 1961)

SKIRGIEŁŁO A. (1961): De la nécessité de la protection des champignons et des terrains respectifs(in French).   Česká Mykologie 15(3): 153-158-   (published: 8th July, 1961)

PIESCHEL E. (1961): Einige mykologische Erinnerungen aus Nordwest-Böhmen.   Česká Mykologie 15(3): 159-160   (published: 8th July, 1961)

KUBÍKOVÁ J. (1961): Endogone sp. in association with vesicular-arbuscular mycorrhiza of ash (Fraxinus excelsior L.).   Česká Mykologie 15(3): 161-164   (published: 8th July, 1961)

SCHÜTZNER J. (1961): Ad summam mycologiae peritiam educari oportet.   Česká Mykologie 15(3): 164-169   (published: 8th July, 1961)

CEJP K. (1961): Fungous diseases of dahlias in Czechslovakia.   Česká Mykologie 15(3): 169-179   (published: 8th July, 1961)

KOTLABA F. (1961): Notes on the morphology of fruitbodies in the pore fungi (Polyporales).   Česká Mykologie 15(3): 180-190   (published: 8th July, 1961)

PILÁT A. (1961): Clavariaceae in excursionibus Congressus Secundi Mycologorum Europaeorum in Cechoslovakiae lectae.   Česká Mykologie 15(3): 191   (published: 8th July, 1961)

PILÁT A. (1961): Cyphella friesii Crouan in Moravia.   Česká Mykologie 15(3): 191   (published: 8th July, 1961)

Literatura. - 191-194

back to content

issue 15(4), 1961

  Česká Mykologie 15(4)  

KREISEL H. (1961): Über Phellorinia herculeana (Pers.) Kreisel comb. nov. und ihr Vorkommen in Europa.   Česká Mykologie 15(4): 195-200   (published: 24th October, 1961)

SVRČEK M. (1961): Conocybe aberrans Kühner et Psathyrella panaeoloides R. Maire in Bohemia.   Česká Mykologie 15(4): 201-205   (published: 24th October, 1961)

HERINK J. (1961): Etudes sur deux russules: Russula lilacea Quél. et Russula persicina Krombh. s. Melz. et Zv.   Česká Mykologie 15(4): 206-210   (published: 24th October, 1961)

PILÁT A. (1961): De Cortinario (Phlegmacio) subarquato Moser.   Česká Mykologie 15(4): 211-213   (published: 24th October, 1961)

PILÁT A. (1961): De carposomatibus morchelloideis Tricholomatis gambosi (Fr.) Kummer.   Česká Mykologie 15(4): 213-217   (published: 24th October, 1961)

HERINK J. (1961): Etudes sur les Lepioteae Fayod I.   Česká Mykologie 15(4): 217-234   (published: 24th October, 1961)

VOŽDOVÁ G. (1961): K voprosu o golovnenych boleznjach kukuruzy v ČSSR.   Česká Mykologie 15(4): 235-246   (published: 24th October, 1961)

CEJP K. (1961): Two dangerous and noxious species of genus Phytophthora in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 15(4): 246-252   (published: 24th October, 1961)

SVRČEK M. (1961): Septuagenario Dr. E. Wichanský ad salutem!   Česká Mykologie 15(4): 253-254   (published: 24th October, 1961)

Literatura. - 256-258

back to content

 

Česká Mykologie - volume 16

issue 16(1), 1962

  Česká Mykologie 16(1)  

NOVÁK J. B. (1962): Octogenario Prof. Jaroslav Smolák, D.Sc. ad salutem!   Česká Mykologie 16(1): 1-5   (published: 19th January, 1962)

PILÁT A. (1962): Clavaria zollingeri Lév. In Bohemia.   Česká Mykologie 16(1): 6-8   (published: 19th January, 1962)

SVRČEK M. (1962): De genere Discocistella gen. nov. familiae Hyaloscyphacearum.   Česká Mykologie 16(1): 9-13   (published: 19th January, 1962)

Varia. - 13

ŠEBEK S. (1962): A new find of Polyporus rhizophilus (Pat.) Sacc. in Bohemia.   Česká Mykologie 16(1): 14-18   (published: 19th January, 1962)

KŘÍŽ K. (1962): Zwei Pilzaustellungen in Mähren im Jahre 1961.   Česká Mykologie 16(1): 19-22   (published: 19th January, 1962)

Varia. - 22

CEJP K. (1962): Pythium megalacanthum de Bary.   Česká Mykologie 16(1): 23-26   (published: 19th January, 1962)

PILÁT A., FASSATIOVÁ O. (1962): Mutationes morfologicae in carposomatibus Tricholomatis imbricati (Fr.) Kumm. vi fungi parasitici Sporodinia grandis Link effectae.   Česká Mykologie 16(1): 27-28   (published: 19th January, 1962)

PŘÍHODA A. (1962): Chromosporium sp. sur les pommes.   Česká Mykologie 16(1): 29-30   (published: 19th January, 1962)

PRŮŠOVÁ H. (1962): Zur Frage der Kultivierung von Phytophthora infestans de Bary auf künstlichen Nährböden.   Česká Mykologie 16(1): 31-33   (published: 19th January, 1962)

WICHANSKÝ E. (1962): Nonnulae species, varietates atque formae rariores vel minus cognitae Myxomycetum annis 1957 usque 1960 in Čechoslovakia lectae.   Česká Mykologie 16(1): 34-43   (published: 19th January, 1962)

Literatura. - 43

URBAN Z. (1962): Infektionsversuche mit Puccinia graminis Pers. in Böhmen. 2.   Česká Mykologie 16(1): 44-55   (published: 19th January, 1962)

Literatura. - 55

PETRLÍK Z., ŠTYS Z. (1962): Methode der Laboratoriumskultivation der Hopfenperonospora (Peronoplasmospora humuli Miy. Et Tak.) auf den Hopfensetzlingen.   Česká Mykologie 16(1): 56-62   (published: 19th January, 1962)

Literatura. - 62

Varia. - 63-64

back to content

issue 16(2), 1962

  Česká Mykologie 16(2)  

KŘÍŽ K. (1962): Sexagenario Dr. František Šmarda ad salutem!   Česká Mykologie 16(2): 65-70   (published: 13th April, 1962)

ŠMARDA F. (1962): Zur Ökologie der Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Secr.   Česká Mykologie 16(2): 71-82   (published: 13th April, 1962)

PILÁT A., KOCKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ A. (1962): Carposomata Agarici xanthodermi Gen. fungo saccharomycetiformi Candida humicola (Daszewska) Diddens et Lodder infecta et deformata.   Česká Mykologie 16(2): 83-86   (published: 13th April, 1962)

SVRČEK M. (1962): Discomycetes, qui in montibus Nízké Tatry, Slovakiae, excursione post Congressum Secundum Mycologorum Europaeorum procedente, tempore 5.-10. septembri 1960 collecti sunt.   Česká Mykologie 16(2): 87-114   (published: 13th April, 1962)

ŠMARDA F. (1962): Inocybe atripes Atk.   Česká Mykologie 16(2): 114   (published: 13th April, 1962)

SVRČEK M. (1962): Neottiella vivida (Nyl.) Dennis.   Česká Mykologie 16(2): 115-116   (published: 13th April, 1962)

WICHANSKÝ E. (1962): Badhamia affinis Rost.   Česká Mykologie 16(2): 116   (published: 13th April, 1962)

PILÁT A., MELZER V. (1962): Nova localitas Russulae helodis Melzer in Bohemia.   Česká Mykologie 16(2): 117-118   (published: 13th April, 1962)

DANKO J. (1962): Peronospora der Sojabohne - Peronospora manshurica (Naumoff) Sydow in der Slowakei.   Česká Mykologie 16(2): 119-122   (published: 13th April, 1962)

HEJTMÁNEK M. (1962): Über die sogenannte pleomorphe Degeneration der Dermatophyten.   Česká Mykologie 16(2): 123-127   (published: 13th April, 1962)

HERINK J. (1962): Cortinarius malachius (Fr. ex Fr.) Fr. in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 16(2): 128-139   (published: 13th April, 1962)

PONER K. (1962): De fructificatione Tubariae conspersae (Pesr. ex Fr.) Fayod in olla.   Česká Mykologie 16(2): 140-141   (published: 13th April, 1962)

ŠMARDA F., J. (1962): Vojtěch Vlach 1886-1961.   Česká Mykologie 16(2): 142   (published: 13th April, 1962)

URBAN Z. (1962): II. Deutsche Mykologentagung.   Česká Mykologie 16(2): 143-144   (published: 13th April, 1962)

KOTLABA F., KŘÍŽ K. (1962): Excursio autumnalis mycologorum bohemoslovanicorum in silvas prope arcem Karlštejn.   Česká Mykologie 16(2): 144-146   (published: 13th April, 1962)

Literatura. - 146

back to content

issue 16(3), 1962

  Česká Mykologie 16(3)  

PILÁT A., KOTLABA F. (1962): In honour of the eightyfifth birthday of professor A. S. Bondarcev, D.Sc.   Česká Mykologie 16(3): 147-154   (published: 6th July, 1962)

Cohortatio ad colaborationem distributionis macromycetum europaeorum explorandi causa / Výzva ke spolupráci na mapováni hub v Evropě. - 155-160

SVRČEK M. (1962): Ad cognitionem Agaricalium nonnullorum bohemicorum additamenta.   Česká Mykologie 16(3): 161-172   (published: 6th July, 1962)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1962): Agarics and Boleti (Agaricales) from the Dobročský Virgin Forest in Slovakia.   Česká Mykologie 16(3): 173-191   (published: 6th July, 1962)

KUBIČKA J. (1962): Les résultans des recherches sur le genre Mycena S. F. Gray dans les montagnes Belanské Tatry en Tchécoslovaquie.   Česká Mykologie 16(3): 192-197   (published: 6th July, 1962)

CEJP K., JECHOVÁ V. (1962): Subtropical species of the genus Phytophthora de Bary transported into Czechoslovakia on the fruits of southern origin: Phytophthora citrophthora (Sm. et Sm.) Leonian and P. citricola Sawada.   Česká Mykologie 16(3): 198-202   (published: 6th July, 1962)

Literatura. - 203-204

Varia. - 204-206

back to content

issue 16(4), 1962

  Česká Mykologie 16(4)  

NĚMEC B. (1962): Decem anni Academiae Scientiarum Čechoslovacae.   Česká Mykologie 16(4): 207-208   (published: 15th October, 1962)

ŠMARDA F. (1962): Verlauf der Pilzsaison im Jahre 1961.   Česká Mykologie 16(4): 209-213   (published: 15th October, 1962)

PRŮŠOVÁ H. (1962): Methode der getrockenen tropfen der Fungizidensuspension (Ein Beitrag zur Vereinfachung der Prüfung von Fungizidenwirksamkeit).   Česká Mykologie 16(4): 214-218   (published: 15th October, 1962)

Varia. - 218

HERINK J. (1962): Studia Lepiotarum (trib. Lepioteae Fayod) Čechoslovakiae, pars II.   Česká Mykologie 16(4): 219-236   (published: 15th October, 1962)

KRÁLOVÁ-KŘÍSOVÁ M. (1962): Yeastlike micro-organism in milk and some liquid milk products.   Česká Mykologie 16(4): 237-244   (published: 15th October, 1962)

Literatura. - 245-251

back to content

 

Česká Mykologie - volume 17

issue 17(1), 1963

  Česká Mykologie 17(1)  

ČERNÝ A. (1963): Inonotus andersonii (Ellis et Everhart) Černý comb. nov. - A new Polypore for Czechoslovakia.   Česká Mykologie 17(1): 1-8   (published: 14th January, 1963)

ŠMARDA F. (1963): Hypholoma coprinifacies (Roll.) Herink - von dem ökologischen Standpunkt aus.   Česká Mykologie 17(1): 9-11   (published: 14th January, 1963)

Varia. - 11

JECHOVÁ V. (1963): New species of the genus Nigrospora causing rots of southern fruits - Nigrospora maydis (Garov.) Jechová and N. vietnamensis Jechová.   Česká Mykologie 17(1): 12-20   (published: 14th January, 1963)

URBAN Z. (1963): Uredo avenochloae, ein neuer Rostpilz auf Avenochloa pubescens.   Česká Mykologie 17(1): 21-26   (published: 14th January, 1963)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1963): A new genus of the Polypores - Pachykytospora gen. nov.   Česká Mykologie 17(1): 27-34   (published: 14th January, 1963)

KUBIČKA J. (1963): Les résultats des recherches sur le genre Mycena S. F. Gray dans les montagnes Belanské Tatry en Tchécoslovaquie.   Česká Mykologie 17(1): 35-42   (published: 14th January, 1963)

KŘÍŽ K. (1963): Ramaria gracilis (Fr.) Quél. in Moravia.   Česká Mykologie 17(1): 43-44   (published: 14th January, 1963)

SVRČEK M. (1963): Wynnella atrofusca (Beck) Svrček comb. nov. (cum tabula no. 48 color. impressa).   Česká Mykologie 17(1): 45-46   (published: 14th January, 1963)

CEJP K. (1963): A peculiar Myxomycete on moudly herbarium material.   Česká Mykologie 17(1): 47-48   (published: 14th January, 1963)

NOVACKÝ A. (1963): Conferencia tertia mycologorum Čechoslovakiae, Banská Štiavnica 4.-7.IX.1962.   Česká Mykologie 17(1): 49-51   (published: 14th January, 1963)

KŘÍŽ K., ŠMARDA F. (1963): Mykologische Tage in Mähren im Jahre 1962.   Česká Mykologie 17(1): 52-54   (published: 14th January, 1963)

Literatura. - 54-56

back to content

issue 17(2), 1963

  Česká Mykologie 17(2)  

PILÁT A. (1963): In honorem annorum sodalis Academiae Scientiarum Čechoslovacae Theophili Němecii nonaginta.   Česká Mykologie 17(2): 57   (published: 9th April, 1963)

PILÁT A. (1963): Cortinarius (Hydrocybe) bicolor Cooke in Čechoslovakia.   Česká Mykologie 17(2): 58-60   (published: 9th April, 1963)

SVRČEK M., KUBIČKA J. (1963): Deuxičme contribution ŕ la connaissance des Discomycčtes operculés de la region de l´étang „Dvořiště“ en Sud-Bohęme.   Česká Mykologie 17(2): 61-70   (published: 9th April, 1963)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1963): Two rare arenicolous fungi in Czechoslovakia: Psathyrella ammophila (Dur. et Lév.) P. D. Orton and Sacrosphaera ammophila (Dur. et Mont.) Moesz.   Česká Mykologie 17(2): 71-76   (published: 9th April, 1963)

Varia. - 76

KUBIČKA J. (1963): Les résultats des recherches sur le genre Mycena S. F. Gray dans les montagnes Belanské Tatry en Tchécoslovaquie.   Česká Mykologie 17(2): 77-88   (published: 9th April, 1963)

POUZAR Z. (1963): Boletus aeruginascens Secr. (cum tabula no. 49 color. impressa).   Česká Mykologie 17(2): 89   (published: 9th April, 1963)

SVRČEK M. (1963): In honorem annorum MUDr. Jiří Kubička quinquaginta.   Česká Mykologie 17(2): 90   (published: 9th April, 1963)

WICHANSKÝ E. (1963): The Czechoslovakian species of the genus Trichia (Myxomycetes).   Česká Mykologie 17(2): 91-97   (published: 9th April, 1963)

BENADA J. (1963): Einige Eigenschaften des orangeroten Pigmentes des Schneeschimmels - Fusarium nivale (Fr.) Ces. - und sein diagnostischer Wert.   Česká Mykologie 17(2): 98-101   (published: 9th April, 1963)

HEJTMÁNKOVÁ-UHROVÁ N. (1963): Vergleichung der Assimilationsfähigkeiten des Trichophyton violaceum (Sab.) Bodin und der faviformen Morphose des Trichophyton gypseum Bodin.   Česká Mykologie 17(2): 102-108   (published: 9th April, 1963)

Literatura. - 109-112

back to content

issue 17(3), 1963

  Česká Mykologie 17(3)  

CEJP K., PALMER J. T. (1963): The genera Nidularia Fr. and Mycocalia J. T. Palmer in Czechoslovakia and Mycocalia sphagneti J. T. Palmer sp. nov. from England.   Česká Mykologie 17(3): 113-126   (published: 10th July, 1963)

ŠMARDA F. (1963): Beitrag zur Kartierung der Makromyceten in Europa am Beispiel des Xerocomus parasiticus (Bull. ex Fr.) Quél. in der Tschechoslovakei (mit Farbtafel no. 50).   Česká Mykologie 17(3): 127-133   (published: 10th July, 1963)

SVRČEK M. (1963): Les Ascomycčtes isolées du sol et du bois par la méthode de H. et S. Krzemieniewski.   Česká Mykologie 17(3): 134-140   (published: 10th July, 1963)

Varia. - 140

ŠMARDA F. (1963): Beitrag über gegenseitige Beziehungen der Pilze und des Makroklima im Jahre 1962.   Česká Mykologie 17(3): 141-148   (published: 10th July, 1963)

Varia. - 148

VĚZDA A. (1963): Beitrag zur Kenntnis der flechtenbewohnenden Pilze aus der Tschechoslovakei I.   Česká Mykologie 17(3): 149-159   (published: 10th July, 1963)

PŘÍHODA A. (1963): La coloration du bois en rouge.   Česká Mykologie 17(3): 160-162   (published: 10th July, 1963)

URBAN Z. (1963): Traian Savulescu 1889-1963.   Česká Mykologie 17(3): 163   (published: 10th July, 1963)

KŘÍŽ K. (1963): In honorem annorum mycologi moravici Spytihněv Krejčí septuagintaquinque.   Česká Mykologie 17(3): 164   (published: 10th July, 1963)

Literatura. - 165-168

back to content

issue 17(4), 1963

  Česká Mykologie 17(4)  

CEJP K. (1963): Sexagenario DrSc. Albert Pilát ad salutem.   Česká Mykologie 17(4): 169-173   (published: 18th October, 1963)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1963): Three noteworthy polypores of the Slovakian Carpathians.   Česká Mykologie 17(4): 174-185   (published: 18th October, 1963)

NEUWIRTH F. (1963): Anomalia, quae Morchellas imitatur, in superficie pilei Psathyrellae sp.   Česká Mykologie 17(4): 186-187   (published: 18th October, 1963)

SVRČEK M. (1963): Über einigen koprophilen Discomyceten (mit Farbtafel no. 51).   Česká Mykologie 17(4): 188-192   (published: 18th October, 1963)

URBAN Z. (1963): A new method for observing urediospore germ-pores and its use in the taxonomy of graminicolous rust species.   Česká Mykologie 17(4): 193-194   (published: 18th October, 1963)

HEJTMÁNEK M. (1963): Trichophyton terreste Durie et Frey - Isolation des konidialen und perfekten Stadiums.   Česká Mykologie 17(4): 195-199   (published: 18th October, 1963)

TICHÝ V. (1963): Hundert Jahre von den Anfängen der wissenschaftlichen Forschung in der Physiologie der holzzerstörenden Pilze.   Česká Mykologie 17(4): 200-202   (published: 18th October, 1963)

KREISEL H. (1963): Ergänzungen und kritische Bemerkungen zur „Flora ČSR-Gasteromycetes“.   Česká Mykologie 17(4): 203-206   (published: 18th October, 1963)

KŘÍŽ K. (1963): Octogenario František Neuwirth ad salutem.   Česká Mykologie 17(4): 207-209   (published: 18th October, 1963)

KŘÍŽ K. (1963): Alois Procházka in memoriam.   Česká Mykologie 17(4): 210-211   (published: 18th October, 1963)

Literatura. - 212-214

back to content

 

Česká Mykologie - volume 18

issue 18(1), 1964

  Česká Mykologie 18(1)  

KOTLABA F., PILÁT A. (1964): The Third European Mycological Congress, Scotland 1963.   Česká Mykologie 18(1): 1-6   (published: 25th January, 1964)

ŠMARDA F. (1964): Beitrag zur mykozönologischen Charasteristik des pannonischen Gebietes in der Umgebung von Brno.   Česká Mykologie 18(1): 7-15   (published: 25th January, 1964)

POUZAR Z. (1964): Boletus aereus Bull. ex Fr. em Quél. in localitate nova regioni carsticae bohemicae „Český kras“ dictae lectus.   Česká Mykologie 18(1): 16-18   (published: 25th January, 1964)

PILÁT A. (1964): Cortinarius violaceus (L. ex Fr.) Fr. in Čechoslovakia (cum tab. 52).   Česká Mykologie 18(1): 19-23   (published: 25th January, 1964)

SVRČEK M. (1964): Micromphale inodorum (Pat.) Svr. In Bohemia.   Česká Mykologie 18(1): 24-28   (published: 25th January, 1964)

KOCKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ A. (1964): Beitrag zur Ökologie der hefeartigen Mikroorganismen aus Pflanzenblüten.   Česká Mykologie 18(1): 29-35   (published: 25th January, 1964)

CEJP K. (1964): Two species of the genus Pythium Pringsh. new for Czechoslovakia: Pythium aphanidermatum (Eds.) Fitz. and P. monosporum Pringsh.   Česká Mykologie 18(1): 36-41   (published: 25th January, 1964)

PILÁT A. (1964): Prof. K. Lohwag annorum quinquaginta ad salutem!   Česká Mykologie 18(1): 41   (published: 25th January, 1964)

NOVÁKOVÁ-PFEIFEROVÁ J. (1964): Beitrag zur Kenntnis der Peronospora manshurica in der Tschechoslowakei.   Česká Mykologie 18(1): 42-47   (published: 25th January, 1964)

HANUŠOVÁ M. (1964): Production of conidia by Venturia inaequalis (Cke.) Wint. in arteficial culture.   Česká Mykologie 18(1): 48-52   (published: 25th January, 1964)

Varia. - 52

ZAVŘEL H. (1964): Ustilaginales rariores e vicinitate urbis Kroměříž (Morava centralis).   Česká Mykologie 18(1): 53-54   (published: 25th January, 1964)

WICHANSKÝ E. (1964): Myxomycetum species rariores vel minus cognitae in Bohemia et Moravia.   Česká Mykologie 18(1): 55-59   (published: 25th January, 1964)

SVRČEK M. (1964): Physarum aurantium Bull. ex Fr. in localitatibus duabus novis in Bohemia meridionali inventum.   Česká Mykologie 18(1): 59   (published: 25th January, 1964)

Varia. - 60-61

Literatura. - 62-64

back to content

issue 18(2), 1964

  Česká Mykologie 18(2)  

KOTLABA F., POUZAR Z. (1964): A study of Tyromyces pannocinctus (Romell) comb. nov.   Česká Mykologie 18(2): 65-76   (published: 16th April, 1964)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1964): Ad distributionem Pani suavissimi in Czechoslovakia additamentum.   Česká Mykologie 18(2): 76   (published: 16th April, 1964)

PILÁT A. (1964): De distributione geographica Cortinarii pholidei (Fr. ex Fr.) Fr. in Čechoslovakia (cum tab. 53).   Česká Mykologie 18(2): 77-81   (published: 16th April, 1964)

CEJP K., MILKO A. A. (1964): Genera of the Eurotiaceae with 32 ascospores-I. Westerdykella.   Česká Mykologie 18(2): 82-84   (published: 16th April, 1964)

SKALICKÝ V. (1964): Bemerkungen zur Biologie einiger Frühjahrspilze der Familie Peronosporaceae.   Česká Mykologie 18(2): 85-90   (published: 16th April, 1964)

KOCKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ A., PETROVOVÁ T., ŠANDULA J., HRONSKÁ L. (1964): Ein Beitrag zur Ökologie der hefeartigen Mikroorganismen. Die hefeartigen Mikroorganismen auf der Oberfläche der höheren Pilze aus dem Urwald von Dobroč.   Česká Mykologie 18(2): 91-98   (published: 16th April, 1964)

PŘÍHODA A. (1964): Verticillium heterocladum Penz., parasite des larves de Cécidiomyides.   Česká Mykologie 18(2): 99-101   (published: 16th April, 1964)

FASSATIOVÁ O. (1964): Notes on Humicola Traaen.   Česká Mykologie 18(2): 102-108   (published: 16th April, 1964)

PILÁT A. (1964): Prof. R. Ciferri in memoriam.   Česká Mykologie 18(2): 108   (published: 16th April, 1964)

ŠEBEK S. (1964): Die Bauchpilze des Sanddünengebietes im böhmischen Zentral-Elbetalgebeit.   Česká Mykologie 18(2): 109-116   (published: 16th April, 1964)

BUCHNÍČEK J. (1964): Variability of the respiration of Trichophyton mentagrophytes var. interdigitale.   Česká Mykologie 18(2): 117-121   (published: 16th April, 1964)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1964): De Inocybe patouillardii Bres. in regione carstica Slovakiae „Slovenský kras“ dicta.   Česká Mykologie 18(2): 122   (published: 16th April, 1964)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1964): De localitate nova gasteromycetis rari Battarreae phalloidis in Moravia.   Česká Mykologie 18(2): 123   (published: 16th April, 1964)

PILÁT A. (1964): In honorem annorum Rudolphi Veselýi octoginta.   Česká Mykologie 18(2): 124-125   (published: 16th April, 1964)

URBAN Z. (1964): Ernst Gäumann: 1893-1963.   Česká Mykologie 18(2): 125-126   (published: 16th April, 1964)

Literatura. - 127-128

back to content

issue 18(3), 1964

  Česká Mykologie 18(3)  

KŘÍŽ K. (1964): Die Verbreitung des Nördlichen Zinnoberschwammes, Pycnoporus cinnabarinus (Jacq. ex Fr.) Karst., in der Tschechoslowakei; ein weiterer Beitrag zur Kartierung der Makromyceten in Europa.   Česká Mykologie 18(3): 129-143   (published: 14th July, 1964)

ARNOLD G. (1964): Über eine Hypomyzetazee, Hypomyces odoratus Arnold sp. nov.   Česká Mykologie 18(3): 144-146   (published: 14th July, 1964)

POUZAR Z. (1964): Stereum subtomentosum sp. nov. and its taxonomic relations.   Česká Mykologie 18(3): 147-156   (published: 14th July, 1964)

SVRČEK M., KUBIČKA J. (1964): Fungi from the Žofínský Virgin Forest in the Novohradské mountains (Southern Bohemia).   Česká Mykologie 18(3): 157-179   (published: 14th July, 1964)

CEJP K. (1964): Tilachlidium tomentosum (Schrad.) Lindau, a parasite of slime moulds in Bohemia.   Česká Mykologie 18(3): 180-182   (published: 14th July, 1964)

KŘÍŽ K. (1964): Jan Macků (21.V.1881-13.III.1964) in memoriam.   Česká Mykologie 18(3): 183-184   (published: 14th July, 1964)

NOŽIČKA J. (1964): The life and basic works of the Moravian mycologists Gustav Niessl.   Česká Mykologie 18(3): 185-188   (published: 14th July, 1964)

JANČAŘÍK V., SAMEK V. (1964): Pay attention to Armillaria.   Česká Mykologie 18(3): 189-190   (published: 14th July, 1964)

KOTLABA F. (1964): Arbeitstagung der AG Mykologie (Sektion Mikrobiologie) der Biologischen Gesellschaft der DDR in Halle 29.II.-1.III.1964.   Česká Mykologie 18(3): 191   (published: 14th July, 1964)

Literatura. - 192

back to content

issue 18(4), 1964

  Česká Mykologie 18(4)  

HERINK J. (1964): Etude sur le Xerocomus moravicus (Vacek) Herink (tab. 54).   Česká Mykologie 18(4): 193-203   (published: 28th October, 1964)

SVRČEK M. (1964): Leptonia lepidissima sp. nov.   Česká Mykologie 18(4): 204-206   (published: 28th October, 1964)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1964): Tyromyces gloeocystidiatus Kotl. et Pouz. sp. nov. - a name for an old polypore.   Česká Mykologie 18(4): 207-218   (published: 28th October, 1964)

ŠMARDA F. (1964): Inocybe patouillardi Bres. als Indikator.   Česká Mykologie 18(4): 219-220   (published: 28th October, 1964)

KUBIČKA J. (1964): Auftreten kartographisch erfasster Pilzarten in der Tatra.   Česká Mykologie 18(4): 221-225   (published: 28th October, 1964)

JECHOVÁ V. (1964): Contribution towards the knowledge of Septoria digitalis Pass.   Česká Mykologie 18(4): 226-231   (published: 28th October, 1964)

PEŠEK F. (1964): Preliminary report on autoradiographical investigations into the occurrence of natural radioactive substances in fungal fruitbodies.   Česká Mykologie 18(4): 232-233   (published: 28th October, 1964)

KOTLABA F. (1964): Aliquot notulae ad definitionem generum macromycetum.   Česká Mykologie 18(4): 234-235   (published: 28th October, 1964)

WICHANSKÝ E. (1964): Didymium macrospermum Rost.   Česká Mykologie 18(4): 236-237   (published: 28th October, 1964)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1964): De distributione Micromphalidis foetidae in Slovakia.   Česká Mykologie 18(4): 238-239   (published: 28th October, 1964)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1964): Localitates novae Clavicoronae pyxidatae in Slovakia.   Česká Mykologie 18(4): 240-241   (published: 28th October, 1964)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1964): Pluteus umbrosus (Pers. ex Fr.) Kumm. in Slovakia lectus est.   Česká Mykologie 18(4): 241-242   (published: 28th October, 1964)

SVRČEK M. (1964): Anthurus archeri (Berk.) E. Fischer in Bohemia meridionali.   Česká Mykologie 18(4): 243   (published: 28th October, 1964)

SVRČEK M. (1964): Octospora libussae Svr. et Kub. In Anglia et Czechoslovakia.   Česká Mykologie 18(4): 244   (published: 28th October, 1964)

Varia. - 245-247

Literatura. - 247

back to content

 

Česká Mykologie - volume 19

issue 19(1), 1965

  Česká Mykologie 19(1)  

PILÁT A. (1965): Pleuroti serotini (Pers. in Hofman ex Fr.) Kummer distributio geographica in Czechoslovakia (tab. 55).   Česká Mykologie 19(1): 1-8   (published: 15th January, 1965)

PILÁT A. (1965): Amylocystis lapponica (Romell) Bond. et Sing. (tab. 56).   Česká Mykologie 19(1): 9-10   (published: 1965)

ŠMARDA F. (1965): Mykozönologischer Vergleich der Kiefernforsten auf Flugsanden des beckens Dolnomoravský úval in Südmähren mit denen der Tiefebene Záhorská nížina in der westlichen Slowakei.   Česká Mykologie 19(1): 11-20   (published: 1965)

KOTLABA F. (1965): The boreal polypore Phellinus ferrugineofuscus (P. karst.) Bourd. collected in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 19(1): 21-30   (published: 1965)

SVRČEK M. (1965): Clavis analytica generum europaeorum Discomycetum. I. Pezizales.   Česká Mykologie 19(1): 31-42   (published: 1965)

NOVACKÝ A. (1965): Dwarf bunt on rye in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 19(1): 42   (published: 1965)

SVRČEK M. (1965): Agaricales from Bohemia. I.   Česká Mykologie 19(1): 43-51   (published: 1965)

PILÁT A. (1965): Agarici deylii Pilát nova localitas in Bohemia.   Česká Mykologie 19(1): 52   (published: 1965)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1965): Further finds of Pleurotus calyptratus (Lindbl. in Fr.) Sacc. in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 19(1): 53-56   (published: 1965)

Varia. - 56

JECHOVÁ V. (1965): Some fungal parasits of Digitalis lanata Ehrh.   Česká Mykologie 19(1): 57-63   (published: 1965)

Varia. - 64-66

Varia. - 66-68

back to content

issue 19(2), 1965

  Česká Mykologie 19(2)  

KOTLABA F., POUZAR Z. (1965): Spongipellis litschaueri Lohwag and Tyromyces kmetii (Bres.) Bond. et Sing., two rare polypores in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 19(2): 69-78   (published: 15th April, 1965)

KOTLABA F. (1965): Lenzites betulina (L. ex Fr.) Fr. (cum tab. 57).   Česká Mykologie 19(2): 79-82   (published: 1965)

NEZBEDA E. (1965): Successus in sanatione intoxicationum Amanita phalloide in Čechoslovakia effectis vi acidi thiooctici.   Česká Mykologie 19(2): 83-84   (published: 1965)

SVRČEK M. (1965): Über den gegenwärtigen Stand der mykofloristischen Durchforschung der Tschechoslowakei.   Česká Mykologie 19(2): 85-99   (published: 1965)

PILÁT A. (1965): Leucopaxillus alboalutaceus (Möller) Möller in Bohemia.   Česká Mykologie 19(2): 100-101   (published: 1965)

PILÁT A. (1965): Bondarzewia montana (Quél.) Sing. in urbe Praga lecta est.   Česká Mykologie 19(2): 102-103   (published: 1965)

FASSATIOVÁ O. (1965): Studies on the variability of Penicillium albidum Sopp emend. Fassatiová and the development of the conidia.   Česká Mykologie 19(2): 104-110   (published: 1965)

FRÁGNER P. (1965): Die mykostatische Wirkung von Trichophyton rubrum auf Kryptokokken.   Česká Mykologie 19(2): 111-113   (published: 1965)

Varia. - 113

KOCKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ A., ŠMARDA F., POKORNÁ M. (1965): Ein Beitrag zur Ökologie der hefeartigen Mikroorganismen. Die hefeartigen Mikroorganismen auf der oberfläche der höheren Pilze aus dem Böhmisch-Mährischen Höhenzug und aus dem Brünner Bergland in Mähren.   Česká Mykologie 19(2): 114-120   (published: 1965)

NOVACKÝ A., MACKO V. (1965): Some notes on the relationship of Tilletia secalis and Tilletia controversa.   Česká Mykologie 19(2): 121-122   (published: 1965)

Varia. - 123-126

KŘÍŽ K. (1965): Expositio fungorum in Nové Město in Moravia, 1964.   Česká Mykologie 19(2): 127-128   (published: 1965)

Literatura. - 129-132

back to content

issue 19(3), 1965

  Česká Mykologie 19(3)  

PILÁT A., BLATTNÝ C., KALANDRA A. (1965): Progressus mycologiae et phytopathologiae in Czechoslovakia liberata.   Česká Mykologie 19(3): 133-141   (published: 15th July, 1965)

HERINK J. (1965): Tricholoma focale (Fries) Ricken (cum tab. 58).   Česká Mykologie 19(3): 142-154   (published: 1965)

SVRČEK M. (1965): Über den gegenwärtigen Stand der mykofloristischen Durchforschung der Tschechoslowakei.   Česká Mykologie 19(3): 155-174   (published: 1965)

PŘÍHODA A. (1965): Essai expérimental d’une protection biologique du bois dans les mines.   Česká Mykologie 19(3): 175-179   (published: 1965)

PILÁT A. (1965): Pulveroboletus lignicola (Kallenbach) comb. nov. In Silva Gabreta, Bohemiae.   Česká Mykologie 19(3): 180-181   (published: 1965)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1965): Lentinellus ursinus (Fr.) Kühn. in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 19(3): 182-186   (published: 1965)

ŠMARDA F. (1965): Battarrea phalloides (Dicks.) ex Pers. in Slovakia primum lecta est.   Česká Mykologie 19(3): 186   (published: 1965)

BARTOŠ P., KLÍR O. (1965): Goldhafer - Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.- als Wirt des Haferflugbrandes - Ustilago avenae (Pers.) Jens.   Česká Mykologie 19(3): 187-191   (published: 1965)

PILÁT A. (1965): Dr. Ernö Nánay 1896-1964.   Česká Mykologie 19(3): 192   (published: 1965)

ŠPAČEK J. (1965): Doc. Dr. Jan Šmarda sexaginta ad salutem.   Česká Mykologie 19(3): 193-194   (published: 1965)

ŠMARDA F. (1965): Rhodophyllus (Entoloma) saundersii (Fr.) Romagn. in Moravia lectus est.   Česká Mykologie 19(3): 194   (published: 1965)

Literatura. - 195-196

back to content

issue 19(4), 1965

  Česká Mykologie 19(4)  

HERINK J. (1965): Der Riesen-Ritterling, Tricholoma colossus (fr.) Quél. In der Tschechoslowakei (tab. 59).   Česká Mykologie 19(4): 197-200   (published: 18th October, 1965)

WEISER J. (1965): Notes on two new species of the genus Tarichium Cohn (Entomophthoraceae).   Česká Mykologie 19(4): 201-204   (published: 1965)

MOSER-ROHRHOFER M. (1965): Der Anteil des Pilzes und der Alge am Aufbau der Gallerte von Collema.   Česká Mykologie 19(4): 205-211-   (published: 1965)

SVRČEK M., KUBIČKA J. (1965): Fimaria porcina sp. nov. (Discomycetes).   Česká Mykologie 19(4): 212-215   (published: 1965)

PILÁT A. (1965): Calocybe georgii var. aromatica (Roques) in Bohemia lecta est.   Česká Mykologie 19(4): 215   (published: 1965)

CEJP K. (1965): New or less known species of the genus Phyllosticta Pers.   Česká Mykologie 19(4): 216-222   (published: 1965)

FASSATIOVÁ O. (1965): Über die Variabilität der imperfekten Art Chrysosporium pannorum (Link) Hughes.   Česká Mykologie 19(4): 223-225   (published: 1965)

KUNERT J. (1965): Neue keratinophile Pilze in der ČSSR.   Česká Mykologie 19(4): 226-229   (published: 1965)

SEMERDŽIEVA M. (1965): Kultivierungen und morphologische Untersuchungen einiger Pilze der Familie Agaricaceae in vitro.   Česká Mykologie 19(4): 230-239   (published: 1965)

Societas Bohemoslovaciae pro scientia mycologica. Index sodalium definitus die tricesimo primo mensis Mai 1965. - 240-245

Varia. - 246-248

back to content

 

Česká Mykologie - volume 20

issue 20(1), 1966

  Česká Mykologie 20(1)  

POUZAR Z. (1966): Two interesting species of the family Boletaceae: Boletus truncatus and Boletus subtomentosus var. leguei (tab. 60).   Česká Mykologie 20(1): 1-7   (published: 15th January, 1966)

SVRČEK M. (1966): Species novae Discomycetum e Cechoslovakia.   Česká Mykologie 20(1): 8-17   (published: 1966)

POUZAR Z. (1966): Micromphale carneo-pallidum spec. nov., a new steppe fungus similar to Marasmius oreades.   Česká Mykologie 20(1): 18-24   (published: 1966)

PILÁT A. (1966): De varietate Amanitae phalloidis cum annulo distincte striato (var. moravecii var. n.).   Česká Mykologie 20(1): 25-26   (published: 1966)

FRÁGNER P. (1966): Trichophyton rubrum (Cast.) Sabouraud var. nigricans var. nova.   Česká Mykologie 20(1): 27-28   (published: 1966)

SVRČEK M. (1966): Addenda ad distributionem Melanogasteris tuberiformis Corda in Bohemia centrali.   Česká Mykologie 20(1): 28   (published: 1966)

CEJP K. (1966): On the several species of the order Nidulariales.   Česká Mykologie 20(1): 29   (published: 1966)

SZEMERE L. (1966): Leucopaxillus rhodoleucus (Romell) Kühner.   Česká Mykologie 20(1): 30-31   (published: 1966)

WICHANSKÝ E. (1966): Coprinus velox God. ap. Gill. (sensu Lange) in Böhmen.   Česká Mykologie 20(1): 32-33   (published: 1966)

HLŮZA B. (1966): Beitrag zur Ökologie des Hypholoma coprinifacies (Roll.) Herink.   Česká Mykologie 20(1): 34-37   (published: 1966)

URBAN Z. (1966): On the taxonomy of Puccinia recondita Rob. ex Desm. s. l.   Česká Mykologie 20(1): 38-44   (published: 1966)

KOTÝNKOVÁ-SYCHROVÁ E. (1966): The mycoflora of bark-beetle galleries in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 20(1): 45-53   (published: 1966)

SOBOTKA A., SOBOTKOVÁ M. (1966): A contribution to the relations of the growth of fruiting bodies of some Hymenomycetes and of the ecological factors.   Česká Mykologie 20(1): 54-61   (published: 1966)

WICHANSKÝ E. (1966): Physarum rubiginosum Fr.   Česká Mykologie 20(1): 61   (published: 1966)

Literature. - 62-64

back to content

issue 20(2), 1966

  Česká Mykologie 20(2)  

PILÁT A. (1966): De specie nova generis Leucopaxillus Bours.: L. pseudogambosus sp. nov.   Česká Mykologie 20(2): 65-68   (published: 20th April, 1966)

SVRČEK M. (1966): A revision of some genera of Agaricales described by J. Velenovský.   Česká Mykologie 20(2): 69-74   (published: 1966)

NEUWIRTH F. (1966): Carposoma anomalum morchellaeforme speciei Cortinarius (Inoloma) traganus (Fr.) Fr. describitur.-Commentario de speciebus anomalis in genere Cortinarius hucusque cognitis adiungitur.   Česká Mykologie 20(2): 75-80   (published: 1966)

ČÍHA M. J. (1966): Calocybe georgii var. aromatica (Roques) Pilát.   Česká Mykologie 20(2): 80   (published: 1966)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1966): Buglossosporus gen. nov.-A new Genus of Polypores (tab. 61).   Česká Mykologie 20(2): 81-89   (published: 1966)

ČERNÝ A. (1966): Phaeolus croceus (Pers. ex Fr.) Pat. - A New Polypore for Czechoslovakia.   Česká Mykologie 20(2): 90-96   (published: 1966)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1966): What is Polyporus acanthoides Bull. sensu Velenovský? - with Notes on the Systematic position of Polyporus croceus (Pers.) ex Fr.   Česká Mykologie 20(2): 97-104   (published: 1966)

PETRLÍK Z., ŠTYS Z. (1966): Der Einfluss der Temperatur auf das Ausschwärmen der Zoosporen, Infektion und infektionszeit der Hopfenperonospora (Peronoplasmopara humuli Miy. et Tak.).   Česká Mykologie 20(2): 105-110   (published: 1966)

Varia. - 110

PILÁT A. (1966): In bonorem annorum mycologi Josephi Herink, medicinae universalis doctoris, quinquaginta.   Česká Mykologie 20(2): 111-116   (published: 1966)

MAYER S., PETROVŠEK V. (1966): Vojtech Lindtnern 15.VI.1904-26.VIII.1965 in memoriam.   Česká Mykologie 20(2): 117-119   (published: 1966)

KŘÍŽ K., ŠMARDA F. (1966): Dauer-Pilzausstellung in Brno.   Česká Mykologie 20(2): 120-124   (published: 1966)

Varia. - 124

KOTLABA F. (1966): Excursio autumnalis mycologorum bohemoslovenicorum in silvas prope arcem Karlštejn anno 1965.   Česká Mykologie 20(2): 125-127   (published: 1966)

Varia. - 128129

Literature. - 129-131

back to content

issue 20(3), 1966

  Česká Mykologie 20(3)  

PILÁT A. (1966): Academiae sodali Theoptilo Němec in memoriam.   Česká Mykologie 20(3): 133-134   (published: 12th July, 1966)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1966): Haasiella, a new Agaric genus and H. splendidissima sp. nov. (tab. 62).   Česká Mykologie 20(3): 135-140   (published: 1966)

SVRČEK M. (1966): Agaricales in Böhmen. II.   Česká Mykologie 20(3): 141-150   (published: 1966)

SCHAEFER Z. (1966): Lactarii čechoslovaci rariores vel novi. VIII.   Česká Mykologie 20(3): 151-159   (published: 1966)

CEJP K., MILKO A. A. (1966): Genus Pseudogymnoascus Raillo (Gymnoascaqceae).   Česká Mykologie 20(3): 160-163   (published: 1966)

KŘÍŽ K. (1966): Ergebnisse der Kartierung des Strobilomyces floccopus und des Porphyrellus pseudoscaber in der ČSSR.   Česká Mykologie 20(3): 164-170   (published: 1966)

POUZAR Z. (1966): Studies in thetaxomomy of the Polypores I.   Česká Mykologie 20(3): 171-177   (published: 1966)

KUBIČKA J. (1966): Vier Vergiftungsfälle durch Gyromitra.   Česká Mykologie 20(3): 178-181   (published: 1966)

FRÁGNER P., MÚČKA V. (1966): Rubronigrin, new antibiotic substance from Trichophyton rubrum var. nigricans.   Česká Mykologie 20(3): 182-183   (published: 1966)

KOTLABA F. (1966): What is Polyporus sorbi Velenovský?   Česká Mykologie 20(3): 184-188   (published: 1966)

WICHANSKÝ E. (1966): The Czechoslovakian species of the genus Hemitricha (Myxomycetes).   Česká Mykologie 20(3): 189-198   (published: 1966)

CEJP K. (1966): Century jubilee of the birthday of the late Prof. Dr. F. Bubák.   Česká Mykologie 20(3): 199-202   (published: 1966)

Corrections. - 202

Varia. - 202

JEDLIČKA V. (1966): Prof. Jan Bubník in memoriam.   Česká Mykologie 20(3): 203-204   (published: 1966)

Literature. - 204

back to content

issue 20(4), 1966

  Česká Mykologie 20(4)  

CEJP K. (1966): The occurrence of some Phyllostictas on ornamental plants and shrubs. II.   Česká Mykologie 20(4): 205-214   (published: 20th October, 1966)

BLATTNÝ C. (1966): Viröse Mikrokefalie bei Laccaria sp. und weiter Pilzarten.   Česká Mykologie 20(4): 215   (published: 1966)

BLATTNÝ C. (1966): Hoplothrips pedicularius (Haliday) auf Fruchtkörpern von Stereum purpureum.   Česká Mykologie 20(4): 216   (published: 1966)

POUZAR Z. (1966): Scytinostroma hemidichophyticum Pouz. spec. nov. a new species of resupinate Hymenomycetes.   Česká Mykologie 20(4): 217-220   (published: 1966)

MÁLEK J. (1966): Zur Verbreitung des Hallimasches - Armillaria mellea (Vahl. ex Fr.) Kumm. - und der Rotfäule in den Waldtypengruppen.   Česká Mykologie 20(4): 221-225   (published: 1966)

SVRČEK M. (1966): Über den ersten Fund von Verpatinia calthicola Whetzel in der Tschechoslowakei.   Česká Mykologie 20(4): 226-228   (published: 1966)

KOTLABA F. (1966): Distribution of Leucopaxillus gentianeus (Quél.) comb. nov. in Czechoslovakia and notes on its nomenclature.   Česká Mykologie 20(4): 229-236   (published: 1966)

ŠEBEK S. (1966): Stachelschuppinger Wulstling - Amanita echinocephala (Vitt.) Quél. - im Mittellbegebiet gefunden.   Česká Mykologie 20(4): 237-241   (published: 1966)

Varia. - 242-243

POUZAR Z. (1966): Sextagenario Ing. Z. Schaeferi ad salutem!   Česká Mykologie 20(4): 244-247   (published: 1966)

Varia. - 248

Societas Bohemoslovaciae pro scientia mycologica. - 249, 250, 251

Literature. - 252-255

Corrections. - 256

back to content

 

Česká Mykologie - volume 21

issue 21(1), 1967

  Česká Mykologie 21(1)  

HERINK J., KOTLABA F. (1967): Distributio Tricholomatis pardini in Čechoslovakia et notula de eius nomone correcto.   Česká Mykologie 21(1): 1-11   (published: 20th January, 1967)

URBAN Z. (1967): The taxonomy of some European graminicolous rusts.   Česká Mykologie 21(1): 12-16   (published: 1967)

NEČÁSEK J. (1967): The production of sterile fruit bodies in Coprinus sterquilinus Fr.   Česká Mykologie 21(1): 17-23   (published: 1967)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1967): Distributio Lentini degeneris Kalchbr. in Fr. in Čechoslovakia (tab. 63).   Česká Mykologie 21(1): 24-28   (published: 1967)

PILÁT A. (1967): Crepidotus microsporus (Karst. ss. Romell) Pilát in Bohemia.   Česká Mykologie 21(1): 29-30   (published: 1967)

SVRČEK M. (1967): Galactinia gerardii (Cooke) Svr. in Čechoslovakia.   Česká Mykologie 21(1): 31-32   (published: 1967)

KREISEL H., LAZEBNÍČEK J. (1967): Weissgezähnelter Träuschling - Stropharia albocrenulata (Peck) Kreisel-in der Tschechoslowakei gefunden.   Česká Mykologie 21(1): 33-39   (published: 1967)

JANITOR A. (1967): Der Einfluss einiger organischer Stoffe auf die Keimung von Konidien des Pilzes Erysiphe graminis f. sp. hordei Marchal.   Česká Mykologie 21(1): 40-44   (published: 1967)

FUNFÁLEK A. (1967): Fungi cultivated in submersion cultures.   Česká Mykologie 21(1): 45-47   (published: 1967)

PILÁT A. (1967): In honorem annorum Doctoris Francisci Petrak octoginta.   Česká Mykologie 21(1): 48-49   (published: 1967)

URBAN Z. (1967): In honorem annorum Doctoris Ivar Jorstad octoginta.   Česká Mykologie 21(1): 49-50   (published: 1967)

PILÁT A. (1967): Septagenario prof. Viktor Jedlička ad salutem!   Česká Mykologie 21(1): 51-52   (published: 1967)

KOTLABA F. (1967): Excursio autumnalis mycologorum bohemoslovenicorum in silvas prope arcem Karlštejn ano 1966.   Česká Mykologie 21(1): 52-53   (published: 1967)

KOTLABA F., LAZEBNÍČEK J. (1967): the Fourth European Mycological Congress, Poland 1966.   Česká Mykologie 21(1): 54-59   (published: 1967)

Litterae. - 60

back to content

issue 21(2), 1967

  Česká Mykologie 21(2)  

PILÁT A. (1967): Boletus carpinicola species nova e proxima affinitate Boleti edulis Bull. ex Fr.   Česká Mykologie 21(2): 61-63   (published: 24th April, 1967)

SVRČEK M. (1967): Species novae generis Dasyscyphus S. F. Gray (Discomycetes) e montibus Tatry, Slovakiae.   Česká Mykologie 21(2): 64-68   (published: 1967)

POUZAR Z., JECHOVÁ V. (1967): Botryobasidium robustior spec. nov., a perfect state of Oidium rubiginosum (Fr.) linder.   Česká Mykologie 21(2): 69-73   (published: 1967)

MORAVEC J. (1967): Additamentum ad cognitionen generum Verpa Swatz ex Pers. et Ptychoverpa Boud.   Česká Mykologie 21(2): 74-77   (published: 1967)

Litterae. - 77

FASSATIOVÁ O. (1967): Notes on the genus Humicola Traaen. II.   Česká Mykologie 21(2): 78-89   (published: 1967)

BENADA J. (1967): The dependence on the pH of the host tissue for the production of Uredia and Telia in Uramyces pisi (Pers.) de Bary.   Česká Mykologie 21(2): 90-91   (published: 1967)

ŠMARDA F. (1967): Die Häufigkeit des Vorkommens von Pilzen in Beziehung zu den Mondphasen.   Česká Mykologie 21(2): 92-97   (published: 1967)

LAZEBNÍČEK J. (1967): Phallogaster saccatus Morg. found for the second time in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 21(2): 98-109   (published: 1967)

Litterae. - 109

DERMEK A. (1967): Leccinum scabrum (Bull. ex Fr.) S. F. Gray f. chioneum (Fr.) Vasilk. In West Slovakia (tab. 64).   Česká Mykologie 21(2): 110-111   (published: 1967)

Litterae. - 111

KUTHAN J., VESELSKÝ J. (1967): Mutinus ravenelii (Berk. et Curt.) E. Fischer in Cechoslovakia.   Česká Mykologie 21(2): 112-116   (published: 1967)

KOTLABA F. (1967): Xylobolus frustulatus (Pers. ex Fr.) P. Karst. in Bohemia.   Česká Mykologie 21(2): 117-119   (published: 1967)

PILÁT A. (1967): Agaricus maskae Pilát 1954 in Bohemia.   Česká Mykologie 21(2): 120-121   (published: 1967)

Litterae. - 121

PILÁT A. (1967): Ramaria crispula (Fr.) Quél. in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 21(2): 122-125   (published: 1967)

Litterae. - 125

KOTLABA F. (1967): In memoriam Rudolf Veselý (16. 4. 1884-3. 11. 1966).   Česká Mykologie 21(2): 126-127   (published: 1967)

KŘÍŽ K. (1967): Good mycological tradition of Muzeum Vysočiny in Jihlava.   Česká Mykologie 21(2): 128-129   (published: 1967)

KOCKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ A. (1967): International yeast symposium.   Česká Mykologie 21(2): 129-131   (published: 1967)

Litterae. - 131-132

back to content

issue 21(3), 1967

  Česká Mykologie 21(3)  

PILÁT A. (1967): Ad septuagesimum diem natalem Cztiboris Blattnýi.   Česká Mykologie 21(3): 133-135   (published: 15th July, 1967)

PILÁT A., SVRČEK M. (1967): Revisio specierum sectionis Herbicolae Pil. et Svr. generis Coprinus (Pers. ex) S. F. Gray.   Česká Mykologie 21(3): 136-145   (published: 1967)

SVRČEK M. (1967): Species novae Discomycetum (Helotiales) e montibus Belanské Tatry, Slovakiae.   Česká Mykologie 21(3): 146-150   (published: 1967)

SVRČEK M., KUBIČKA J. (1967): Poloniodiscus fischeri, gen. nov. et sp. nov. Discomycetum.   Česká Mykologie 21(3): 151-155   (published: 1967)

Correction. - 155

FASSATIOVÁ O. (1967): Paecilomyces baarnense sp. nov.   Česká Mykologie 21(3): 156-158   (published: 1967)

NEUWIRTH F. (1967): Singularis casus fasciationis in carposomate Tricholomatis conglobati Vitt. sensu Velenovský.   Česká Mykologie 21(3): 159-163   (published: 1967)

LAZEBNÍČEK J. (1967): Die Verbreitung von Boletus aereus bull. ex Fr. em. Quél. in der Tschechoslowakei (tab. 65).   Česká Mykologie 21(3): 164-176   (published: 1967)

MIŠÍKOVÁ S. (1967): Experiments with the cultivation of the fungus Sorosporella uvella (Kras.) Giard in a liquid medium.   Česká Mykologie 21(3): 177-184   (published: 1967)

JANITOR A. (1967): Inhibierende Wirkung von Extrakten und dichten Suspensionen von Konidien des Pilzes Erysiphe graminis f. sp. hordei Marchal auf deren eigene Keimung.   Česká Mykologie 21(3): 185-191   (published: 1967)

ŘEHOŘEK V. (1967): Six new habitats of Geastrum melanocephalum (Čerň.) V. J. Staněk in Slovakia.   Česká Mykologie 21(3): 192-194   (published: 1967)

HLŮZA B., ŘIHOŠEK B. (1967): Ladislav Rychtera 1922-1967.   Česká Mykologie 21(3): 195   (published: 1967)

PILÁT A. (1967): Sunt Tremellae affines fungis saccharomycetiformibus generis Cryptococcus?   Česká Mykologie 21(3): 196   (published: 1967)

Litterae. - 196-200

back to content

issue 21(4), 1967

  Česká Mykologie 21(4)  

ŠAŠEK V. (1967): Meeting with Soviet mycologists.   Česká Mykologie 21(4): 201-204   (published: 20th October, 1967)

POUZAR Z. (1967): Studies in the taxonomy of the Polypores. III.   Česká Mykologie 21(4): 205-212   (published: 1967)

CEJP K., DOLEJŠ K. (1967): Rare species of the genus Septoria from Czechoslovakia.   Česká Mykologie 21(4): 213-219   (published: 1967)

URBAN Z. (1967): - On two Central Asiatic rust fungi.   Česká Mykologie 21(4): 220-222   (published: 1967)

PILÁT A. (1967): Phlegmacium corruscans (Fr.) Moser in Bohemia.   Česká Mykologie 21(4): 223-224   (published: 1967)

SVRČEK M. (1967): Russula cremeoavellanea Sing. und R. decipiens (Sing.) Kühn. Et Romagn., zwei seltene in Böhmen gefundene Russula-Arten.   Česká Mykologie 21(4): 225-231   (published: 1967)

KUBIČKA J. (1967): Ergebnisse der Kartierung der Mycena crocata in der ČSSR.   Česká Mykologie 21(4): 232-238   (published: 1967)

MORAVEC J. (1967): Contribution to the classification of Sepultaria speluncarum (Velen.)Svr.   Česká Mykologie 21(4): 239-241   (published: 1967)

PETRLÍK Z., ŠTYS Z. (1967): Der Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf die Bildung der Zoosporangien und auf das Ausschwärmen der Zoosporen der Hopfenperonospora - Peronoplasmopara humuli Miy. et Tak.   Česká Mykologie 21(4): 242-246   (published: 1967)

HERINK J., ŠMARDA F. (1967): Sexagenario Ing. K. Kříž ad salutem.   Česká Mykologie 21(4): 247-250   (published: 1967)

PILÁT A. (1967): František Fechtner 1883-1967.   Česká Mykologie 21(4): 251-252   (published: 1967)

Societas Bohemoslovaca pro scientia mycologica. - 253-255

Litterae. - 256-260

back to content

 

Česká Mykologie - volume 22

issue 22(1), 1968

  Česká Mykologie 22(1)  

ČERNÝ A. (1968): Phellinus pilatii sp. nov., ein sehr schädlicher Parasit an Populus alba L. und Populus canescens Smith.   Česká Mykologie 22(1): 1-13   (published: 31st January, 1968)

Litterae (reviews). - 13

SCHAEFER Z. (1968): Lactarii cechoslovaci rariores vel novi. IX.   Česká Mykologie 22(1): 14-19   (published: 1968)

POUZAR Z. (1968): Notes on some of our species of the genus Lactarius II.   Česká Mykologie 22(1): 20-23   (published: 1968)

KOTLABA F. (1968): Phellinus pouzarii sp. nov.   Česká Mykologie 22(1): 24-31   (published: 1968)

MORAVEC J. (1968): A study concerning a better recognition of operculate discomycetes of the genus Cheilymenia Boud.   Česká Mykologie 22(1): 32-41   (published: 1968)

Litterae (reviews). - 41

PILÁT A., SVRČEK M. (1968): Verpa bohemica var. pallida Pil. et Svr. var. nov. (tab. 67).   Česká Mykologie 22(1): 42   (published: 1968)

JURÁŠEK L., SOPKO R., VÁRADI J. (1968): Decomposition of beech wood and holocellulose by supernatants of stationary cultures of wood-destroying fungi.   Česká Mykologie 22(1): 43-49   (published: 1968)

ŠAŠEK V., MUSÍLEK V. (1968): Antibiotic activity of mycorrhizal Basidiomycetes and their relation to thehost-plant parasites.   Česká Mykologie 22(1): 50-55   (published: 1968)

KUNERT J., OTČENÁŠEK M. (1968): Perfect states of Dermatophytes.   Česká Mykologie 22(1): 56-67   (published: 1968)

FRAGNER P., MAŇÁK J. (1968): Absidia corymbifera in der trepanationshöle nach tympanoplastischer Operation.   Česká Mykologie 22(1): 68-76   (published: 1968)

Litterae (reviews). - 79-80

back to content

issue 22(2), 1968

  Česká Mykologie 22(2)  

PILÁT A. (1968): De Agarico velenovskyi sp. nov. [= Agaricus meleagris var. nigricans (Velen?) Pilát 1951].   Česká Mykologie 22(2): 81-86   (published: 30th April, 1968)

Litterae (reviews). - 86

SVRČEK M., MORAVEC J. (1968): Helvella (Leptopodia) branzeziana sp. nov., eine neue Spezies aus Böhmen.   Česká Mykologie 22(2): 87-89   (published: 1968)

SVRČEK M. (1968): Galactinia moravecii sp. nov., eine neue Art aus der Tschechioslowakei.   Česká Mykologie 22(2): 90-92   (published: 1968)

Litterae (reviews). - 92

PILÁT A. (1968): Adnotationes ad oecologiam Mycenae megasporae Kauffm.   Česká Mykologie 22(2): 93-94   (published: 1968)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1968): Leucopaxillus lepistoides (R. Maire) Sing. in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 22(2): 95-104   (published: 1968)

PILÁT A. (1968): De collecto novo Leucopaxilli alboalutacei (Möller) Möller in Bohemia.   Česká Mykologie 22(2): 105   (published: 1968)

DERMEK A. (1968): A contribution toward a mycoflora of the Boletaceae of Záhorská nížina and the environs of Bratislava (tab. 68).   Česká Mykologie 22(2): 106-111   (published: 1968)

Litterae (reviews). - 111

FRAGNER P., KVIČERA J. (1968): Candida albicans non-forming chlamydospores.   Česká Mykologie 22(2): 112-113   (published: 1968)

Litterae (reviews). - 113

ŠMARDA F. (1968): Kriterien der soziologischen Bewertung der Pilze.   Česká Mykologie 22(2): 114-120   (published: 1968)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1968): Tyromyces balsameus (Peck) Murrill in Bohemia.   Česká Mykologie 22(2): 121-128   (published: 1968)

WICHANSKÝ E. (1968): The Czechoslovakian species of the genus Arcyria (Myxomycetes).   Česká Mykologie 22(2): 129-145   (published: 1968)

KOTLABA F. (1968): Excursio autumnalis mycologorum bohemoslovenicorum in silvam Kersko dictam anno 1967.   Česká Mykologie 22(2): 146-148   (published: 1968)

PILÁT A. (1968): Theophilus Klika - Ad centesimum anniversarium diei natalis Gasteromycetum Bohemicorum scrutatoris.   Česká Mykologie 22(2): 149-151   (published: 1968)

PILÁT A. (1968): Ad 150. anniversarium diem natalem Frederici Augusti Hazslinszkyi.   Česká Mykologie 22(2): 152-154   (published: 1968)

KŘÍŽ K. (1968): Centesimum anniversarium diei natalis sculptoris figurarum fungorum Josephi Rulíšek.   Česká Mykologie 22(2): 155-157   (published: 1968)

ŠMARDA F. (1968): In memoriam MUDr. Karel Brychta.   Česká Mykologie 22(2): 158-159   (published: 1968)

Litterae (reviews). - 159-160

Correction. - 160

back to content

issue 22(3), 1968

  Česká Mykologie 22(3)  

BLATTNÝ C., KRÁLÍK O. (1968): A virus disease of Laccaria laccata (Scop. ex Fr.) Cooke and some other fungi.   Česká Mykologie 22(3): 161-166   (published: 15th July, 1968)

PILÁT A. (1968): Boletus gabretae sp. nov. bohemica ex affinitate Boleti junquillei (Quél.) Boud. (tab. 69).   Česká Mykologie 22(3): 167-170   (published: 1968)

PILÁT A. (1968): Pluteus dianae sp. nov. bohemica subsectionis Depauperati Lange.   Česká Mykologie 22(3): 171-173   (published: 1968)

KOTLABA F. (1968): Phellinus tricolor (Bres.) comb. nov., a tropical relative of Phellinus pilatii Černý.   Česká Mykologie 22(3): 174-179   (published: 1968)

SVRČEK M., KUBIČKA J. (1968): Beitragzur Kenntnis der operculaten Discomyceten des Gebirges Jeseníky (Hochgesenke) in der Tschechoslowakei.   Česká Mykologie 22(3): 180-185   (published: 1968)

CEJP K. (1968): Contribution to the knowledge of the species of the genus Ascochyta Lib. from Western Bohemia.   Česká Mykologie 22(3): 186-188   (published: 1968)

KUBIČKOVÁ L. (1968): Scutellinia lusatiae (Cooke) Kuntze januario lecta.   Česká Mykologie 22(3): 188   (published: 1968)

TORTIĆ M. (1968): Fungus collections in the Pinus peuce forests in the Pelister National Park (Macedonia, Jugoslavia).   Česká Mykologie 22(3): 189-201   (published: 1968)

FRÁGNER P. (1968): Epidermophyton floccosum (Harz) Langeron et Milochevitch var. nigricans, var. nova.   Česká Mykologie 22(3): 202-205   (published: 1968)

URBAN Z., GJAERUM H. B. (1968): Inoculation experiments with Puccinia bromina var. paucipora in 1967.   Česká Mykologie 22(3): 206-211   (published: 1968)

MORAVEC J. (1968): Some operculate discomycetes found during the winter months 1966 and 1967, in the district Mladá Boleslav.   Česká Mykologie 22(3): 212-216   (published: 1968)

MORAVEC J. (1968): Further localities for Galactinia gerardii (Cooke) Svr. in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 22(3): 217-219   (published: 1968)

KREJZOVÁ R., WEISER J. (1968): Stigmatomyces limnophorae Thaxter 1901 (Ascomycetes, Laboulbeniales), a new fungus for Cuba with remarks to its morphology.   Česká Mykologie 22(3): 220-224   (published: 1968)

SAMŠIŇÁKOVÁ A. (1968): Fund des Pilzes Dimeromyces falcatus Paoli (Laboulbeniales) auf einem neuen Wirt.   Česká Mykologie 22(3): 225-228   (published: 1968)

FÁBRY I. (1968): Seltene Formen und Varietäten von Amanita vaginata (Bull. ex Fr.) in Orava.   Česká Mykologie 22(3): 229-231   (published: 1968)

FUNFÁLEK A. (1968): Prüfungen über pilzkundliche Grundkenntisse der mit Pilzen beschäftigten Arbeitskräfte in der Tschechoslowakei.   Česká Mykologie 22(3): 232-234   (published: 1968)

ČAČA Z. (1968): In memoriam Prof. Dr. Eduard Baudyš, Dr.Sc.   Česká Mykologie 22(3): 235-237   (published: 1968)

Litterae (reviews). - 237-240

back to content

issue 22(4), 1968

  Česká Mykologie 22(4)  

SVRČEK M. (1968): In honorem annorum Doctoris Alberti Pilati sexagintaquinta.   Česká Mykologie 22(4): 241-246   (published: 28th October, 1968)

PILÁT A. (1968): Diversity and phylogenetic position of the thelephoraceae sensu amplissimo.   Česká Mykologie 22(4): 247-258   (published: 1968)

SVRČEK M. (1968): Cortinarius (Telamonia) pilatii sp. nov. und andere Arten aus der Verwandschaft von Cortinarius (Telamonia) flexipes (Pers. ex Fr.) Fr. emend. Kühner.   Česká Mykologie 22(4): 259-278   (published: 1968)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1968): Some new data concerning Phellinus tremulae (Bond.) Bond. Et Borisov (tab. 70).   Česká Mykologie 22(4): 279-295   (published: 1968)

Litterae (reviews). - 295

VÁŇOVÁ M. (1968): Contribution to the taxonomy of the genus Absidia (Mucorales) I. Absidia macrospora sp. nov.   Česká Mykologie 22(4): 296-300   (published: 1968)

Litterae (reviews). - 300

MORAVEC Z. (1968): Remarks on some coprophilous fungi in Norway.   Česká Mykologie 22(4): 301-309   (published: 1968)

ČECH J. (1968): In honour of the eighty fifth birthday of prof. František Neuwirth.   Česká Mykologie 22(4): 310-311   (published: 1968)

Societas Bohemoslovaca pro scientia mycologica. - 311-315

Litterae (reviews). - 315-316

back to content

 

Česká Mykologie - volume 23

issue 23(1), 1969

  Česká Mykologie 23(1)  

HERINK J., KOTLABA F. (1969): Life and work of Václav Melzer (1878-1968).   Česká Mykologie 23(1): 1-9   (published: 25th January, 1969)

PILÁT A. (1969): Rhodophyllus svrcekii species nova sphagnophila in Bohemia lecta (Tab. 71).   Česká Mykologie 23(1): 10-12   (published: 1969)

PILÁT A. (1969): Über Floccularia luteovirens (Alb. et Schw. Ex Fr.) Pouz. f. alba (A. H. Smith) pil. in Ungarn.   Česká Mykologie 23(1): 13-14   (published: 1969)

MOSER-ROHRHOFER M. (1969): Wachstumszonen des vegetativen Flechtenthallus und des Ascophors einiger Flechtenpilze.   Česká Mykologie 23(1): 15-23   (published: 1969)

MORAVEC J. (1969): Some operculate Discomycetes from the Vysoké Tatry Mts. (High Tatra) and Belanské Tatry Mts. and Spišská Magura Mts. in Slovakia.   Česká Mykologie 23(1): 24-34   (published: 1969)

CEJP K. (1969): Contribution to the knowledge of the species of the genus Septoria Fr. from Western Bohemia.   Česká Mykologie 23(1): 35-36   (published: 1969)

KOTLABA F. (1969): The relative dates of publications for the genus Agaricus.   Česká Mykologie 23(1): 37-44   (published: 1969)

FRAGNER P. (1969): Die Möglichkeiten der mikroskopischen Unterscheidung von Scopulariopsis brevicaulis und Dermatophyten in den Nägeln bei Onychomykosen.   Česká Mykologie 23(1): 45-49   (published: 1969)

FRAGNER P. (1969): Morphologische Unterscheidung von Geotrichum und Trichosporon capitatum im sputum.   Česká Mykologie 23(1): 50-52   (published: 1969)

LANGKRAMER O. (1969): Effect of some vitamins on the growth of Suillus variegatus (Sw. ex Fr.) D. Kuntze.   Česká Mykologie 23(1): 53-60   (published: 1969)

SETH H.K. (1969): The genus Chaetomium in Wales.   Česká Mykologie 23(1): 61-64   (published: 1969)

MUKERJI K. G. (1969): Fungi of delhi. VI. Two members of Mucorales.   Česká Mykologie 23(1): 65-67   (published: 1969)

KŘÍŽ K. (1969): Erneuerung der Dauer - Pilzausstellung Houby/Fungi in Brno.   Česká Mykologie 23(1): 68-72   (published: 1969)

PARMASTO E. (1969): Paullicorticium curiosum Parm. et Žukov sp. nov. and the phylogenetical development of the basidium of the Corticiaceous fungi.   Česká Mykologie 23(1): 73-78   (published: 1969)

LAZEBNÍČEK J. (1969): Arbeitstagung zu Fragen der Pilzfloristik und Kartierung in der DDR.   Česká Mykologie 23(1): 78-80   (published: 1969)

back to content

issue 23(2), 1969

  Česká Mykologie 23(2)  

PILÁT A., DERMEK A. (1969): Rubinoboletus and genus novum Boletacearum.   Česká Mykologie 23(2): 81-82   (published: 20th April, 1969)

SVRČEK M. (1969): Neue Gattungen operculater Discomyceten.   Česká Mykologie 23(2): 83-96   (published: 1969)

POUZAR Z., HOLUBOVÁ-JECHOVÁ V. (1969): Botryobasidium simile spec. nov. and a perfect state of Oidium simile Berk.   Česká Mykologie 23(2): 97-101   (published: 1969)

CEJP K. (1969): The new species of the genus Phyllosticta Pers. ex Desm. from Western Bohemia.   Česká Mykologie 23(2): 102-103   (published: 1969)

VĚZDA A. (1969): Beiträge zur Kenntnis der flechtenbewohnenden Pilze in der Tschechoslowakei. II.- Zwei neue Arten: Opegrapha rinodiae sp. nov. und Polycoccum galligenum sp. nov.   Česká Mykologie 23(2): 104-109   (published: 1969)

KUBIČKA J. (1969): Pluteus luteovirens Rea (Tab. 72).   Česká Mykologie 23(2): 110-114   (published: 1969)

VESELSKÝ J., KUTHAN J. (1969): Tricholoma radotinense Pilát et Charvát ex Pilát et Ušák.   Česká Mykologie 23(2): 115-117   (published: 1969)

SVRČEK M. (1969): Bolinia tubulina (Alb. et Schw. ex fr.) Sacc. in der Tschechoslowakei gefunden.   Česká Mykologie 23(2): 118-122   (published: 1969)

SVRČEK M. (1969): Sowerbyella unicolor (Gill.) Nannf. in der Schweiz gefunden.   Česká Mykologie 23(2): 123-126   (published: 1969)

FRAGNER P., MÚČKA V. (1969): Experiments on the separation and identification of „Rubronigrin“.   Česká Mykologie 23(2): 127-128   (published: 1969)

SETH H. K. (1969): Studies on the genus Chaetomium. V. Morphological studies.   Česká Mykologie 23(2): 129-134   (published: 1969)

MARVANOVÁ L., MARVAN P. (1969): Aquatic Hyphomycetes in Cuba.   Česká Mykologie 23(2): 135-140   (published: 1969)

PILÁT A., KOTLABA F. (1969): in memoriam pictoris Karel Poner.   Česká Mykologie 23(2): 140-141   (published: 1969)

References. - 142-144

Societas Bohemoslovaciae pro scientia mycologica. - 144

back to content

issue 23(3), 1969

  Česká Mykologie 23(3)  

PILÁT A. (1969): Academiae sodali I. Málek sexagenario ad salutem!   Česká Mykologie 23(3): 145-146   (published: 15th July, 1969)

PILÁT A. (1969): International symposium on the evolution of the higher Basidiomycetes and the State University of Tennessee and Knoxville and Tenn. and August 1968 (Tab. 74).   Česká Mykologie 23(3): 147-155   (published: 15th July, 1969)

SVRČEK M., MORAVEC J. (1969): Species novae Discomycetum e Bohemia.   Česká Mykologie 23(3): 156-159   (published: 15th July, 1969)

FRAGNER P. (1969): Trichosporon jirovecii sp nov.   Česká Mykologie 23(3): 160-162   (published: 15th July, 1969)

References. - 162

KOTLABA F., POUZAR Z. (1969): Inonotus rheades (Pers.) Bond. Et Sing. (Tab. 73).   Česká Mykologie 23(3): 163-170   (published: 15th July, 1969)

KUBIČKA J. (1969): Die Pilzvergiftungen im Südböhmischen bezirk im Jahre 1965.   Česká Mykologie 23(3): 171-180   (published: 15th July, 1969)

References. - 180

ŠMARDA F. (1969): Die Verbreitung der Lactarius -Arten in den Waldgesellschaften Süd- und Westmährens.   Česká Mykologie 23(3): 181-186   (published: 15th July, 1969)

VÁŇOVÁ M. (1969): Contribution to the taxonomy of the genus Absidia (Mucorales). II. A reappraisal of the characters.   Česká Mykologie 23(3): 187-189   (published: 15th July, 1969)

References. - 189

PILÁT A. (1969): Regeneratio in margine pileorum Flammulinae velutipedis (Curt. ex fr.) Sing. frigore afflictis.   Česká Mykologie 23(3): 190   (published: 15th July, 1969)

DVOŘÁK J., HUBÁLEK Z. (1969): The cell number of the macroconidia in a colony of Keratinomyces ajelloi.   Česká Mykologie 23(3): 191-195   (published: 15th July, 1969)

References. - 195

KOTLABA F. (1969): Professor A. S. Bondarcev D. Sc.   Česká Mykologie 23(3): 196-197   (published: 15th July, 1969)

KOTLABA F. (1969): Congressus mycologorum Daniae and Assens anno 1968.   Česká Mykologie 23(3): 197-202   (published: 15th July, 1969)

KOTLABA F. (1969): Exsursio autumnalis mycologorum cechoslovenicirum in silvas prope arcem Karlštejn anno 1968.   Česká Mykologie 23(3): 203-206   (published: 15th July, 1969)

ŠPAČEK J. (1969): Die gesamtstaatliche Konferenz über die Biogeographie.   Česká Mykologie 23(3): 206-207   (published: 15th July, 1969)

References. - 207-208

back to content

issue 23(4), 1969

  Česká Mykologie 23(4)  

HOLUBOVÁ-JECHOVÁ V. (1969): New species of the genus Oidium Link ex Fr. emend. Linder.   Česká Mykologie 23(4): 209-221   (published: 15th October, 1969)

MORAVEC J. (1969): Some operculate discomycetes from the district of Mladá Boleslav and Jičín (Bohemia).   Česká Mykologie 23(4): 222-235   (published: 15th October, 1969)

References. - 235

URBAN Z. (1969): Taxonomie der parasitischen Pilze und die Wiederstandsfähigkeit der Kulturpflanzen.   Česká Mykologie 23(4): 236-242   (published: 15th October, 1969)

References. - 242

FASSATIOVÁ O. (1969): Bodenmikromyceten im Gebirge Ždánický les (Steinitzer Wald) und in der Steppe bei Pouzdřany (Pausram).   Česká Mykologie 23(4): 243-252   (published: 15th October, 1969)

References. - 252

MEJSTŘÍK V. (1969): Inoculation of Pinus silvestris L. and Picea excelsa (Lam.) Link. with Armillaria mellea (Vahl ex Fr.) Kumm. for mycorrhiza formation.   Česká Mykologie 23(4): 253-255   (published: 15th October, 1969)

MUKERJI K. G., KAPOOR S. (1969): Fungi of Delhi. V. Some interesting Loculoascomycetes.   Česká Mykologie 23(4): 256-261   (published: 15th October, 1969)

SVRČEK M. (1969): Psathyrella silvestris (Gill.) Moser in Cechoslovakia.   Česká Mykologie 23(4): 262-264   (published: 15th October, 1969)

PILÁT A. (1969): Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 23(4): 264-265   (published: 15th October, 1969)

BULÍŘ J. (1969): Anthurus archeri (Berk.) E. Fischer in Bohemia meridionali.   Česká Mykologie 23(4): 265-266   (published: 15th October, 1969)

PILÁT A. (1969): Celebritates ad Caroli Clusii memoriam anno 1969 in hungaria actae.   Česká Mykologie 23(4): 267-269   (published: 15th October, 1969)

References. - 270

back to content

 

Česká Mykologie - volume 24

issue 24(1), 1970

  Česká Mykologie 24(1)  

PILÁT A. (1970): Ad septuagesimum diem natalem professoris dr. Caroli Cejpii.   Česká Mykologie 24(1): 1-4   (published: 15th January, 1970)

References. - 4

SVRČEK M., POUZAR Z. (1970): Cejpomyces gen nov., a new genus of resupinate Hymenomycetes (Corticiaceae).   Česká Mykologie 24(1): 5-11   (published: 15th January, 1970)

HERINK J. (1970): Quinquagenario doc. ing. Antonín Příhoda ad salutem.   Česká Mykologie 24(1): 12-20   (published: 15th January, 1970)

KOTLABA F. (1970): A study of Geastrum pouzarii V. J. Staněk.   Česká Mykologie 24(1): 21-31   (published: 15th January, 1970)

MORAVEC J. (1970): Morchella pragensis Smotlacha 1952, species male nota bohemica.   Česká Mykologie 24(1): 32-39   (published: 15th January, 1970)

References. - 39

PŘÍHODA A. (1970): Battarraea stevenii (Lib.) Fr. in Graecia (Tab. 75).   Česká Mykologie 24(1): 40-43   (published: 15th January, 1970)

SEMERDŽIEVA M., MUSÍLEK V. (1970): Wachstum und Entwicklung des Basidiomyzeten Oudemansiella mucida.   Česká Mykologie 24(1): 44-53   (published: 15th January, 1970)

References. - 53

BLATTNÝ C. JUN. (1970): Armillaria mellea (Vahl. ex Fr.) Kummer as a parasite of Rubus idaeus L.   Česká Mykologie 24(1): 54   (published: 15th January, 1970)

SVRČEK M. (1970): Cephalotheca sulfurea Fuckel (New records. 4.).   Česká Mykologie 24(1): 55-56   (published: 15th January, 1970)

References. - 56

back to content

issue 24(2), 1970

  Česká Mykologie 24(2)  

SVRČEK M. (1970): Über einige Arten der Diskomyzetengattung Peziza (Dill.) L. ex St-Amans.   Česká Mykologie 24(2): 57-77   (published: 20th April, 1970)

References. - 77

LAZEBNÍČEK J. (1970): Crepidotus crocophyllus (Berk.) Sacc., a new species for the european mycological flora (Tab 76).   Česká Mykologie 24(2): 78-86   (published: 20th April, 1970)

References. - 86

KREJZOVÁ R. (1970): Submerged cultivation of Entomophthora virulenta Hall et Dunn 1957.   Česká Mykologie 24(2): 87-94   (published: 20th April, 1970)

SOBOTKA A. (1970): Vliv gama záření na růst čistých kultur Suillus variegatus (Sow. ex Fr.) O. Kuntze.   Česká Mykologie 24(2): 95-99   (published: 20th April, 1970)

VESELSKÝ J. (1970): Inocybe carbonaria Velen.   Česká Mykologie 24(2): 100-102   (published: 20th April, 1970)

SVRČEK M. (1970): Lamproderma sauteri Rost. (New records. 5.).   Česká Mykologie 24(2): 103-104   (published: 20th April, 1970)

KŘÍŽ K., LAZEBNÍČEK J. (1970): Conferencia qwuata mycologorum Čechioslovakiae, Opava 2.-5. Septembri 1969.   Česká Mykologie 24(2): 104-109   (published: 20th April, 1970)

PILÁT A. (1970): Scientia mycologia in XI. Congressu internationali botanocorum in Seattle, Washington, U.S.A., 1969.   Česká Mykologie 24(2): 110-115   (published: 20th April, 1970)

Societas Bohemoslovaciae pro scientia mycologica. - 116-117

References. - 118-120

back to content

issue 24(3), 1970

  Česká Mykologie 24(3)  

PILÁT A. (1970): Cortinarius orellanus Fr. et species affines (Explicatio ad tabulam coloribus impressam).   Česká Mykologie 24(3): 121-124   (published: 20th July, 1970)

References. - 124

SVRČEK M. (1970): Hygrocybe sciophana (Fr.) Wünsche (Tab. 77).   Česká Mykologie 24(3): 125-128   (published: 20th July, 1970)

PODLAHOVÁ R., SVRČEK M. (1970): Three new species of pyrenomycetes from alders.   Česká Mykologie 24(3): 129-133   (published: 20th July, 1970)

References. - 133

MORAVEC J. (1970): Operculate discomycetes of the family Ascoboloceae from the Mladá Boleslav district in Central Bohemia.   Česká Mykologie 24(3): 134-145   (published: 20th July, 1970)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1970): Revision of the original material of Phellinus sulphuranscens Pil., Xanthochrous glomeratus ssp. heinrichii Pil. and Polyporus rheades Pers. (Hymenochaetaceae).   Česká Mykologie 24(3): 146-152   (published: 20th July, 1970)

References. - 152

FRAGNER P. (1970): Spannweite der Art Trichosporon cutaneum.   Česká Mykologie 24(3): 153-161   (published: 20th July, 1970)

FASSATIOVÁ O. (1970): Micromycetes unhabiting the mines of Příbram (Czechoslovakia).   Česká Mykologie 24(3): 162-165   (published: 20th July, 1970)

BAHADUR ALI (1970): Sporocarps of an Endogone species associated with the roots of Nardus plant.   Česká Mykologie 24(3): 166-176   (published: 20th July, 1970)

PILÁT A. (1970): First international Mycologicla Congress - Exeter 1971.   Česká Mykologie 24(3): 177-178   (published: 20th July, 1970)

References. - 179-184

back to content

issue 24(4), 1970

  Česká Mykologie 24(4)  

TICHÝ V. (1970): Academiae sodali V. Rypáček sexagenario ad salutem!   Česká Mykologie 24(4): 185-186   (published: 29th October, 1970)

HEJTMÁNEK M., LENHART K. (1970): Reversion of the pleomorphism of dermatophytes.   Česká Mykologie 24(4): 187-191   (published: 29th October, 1970)

HEJTMÁNEK M., LENHART K. (1970): Contribution to faviform variability and pathogenicity of dermatophytes.   Česká Mykologie 24(4): 192-197   (published: 29th October, 1970)

JANITOR A. (1970): Influence of artificial radiation on the vegetative growth and the formation of the fruiting organs in Monilia fructigena (Pers. ex Pers.) Steud.   Česká Mykologie 24(4): 198-206   (published: 29th October, 1970)

HOLUBOVÁ-JECHOVÁ V. (1970): The internal rots of Brazil nuts.   Česká Mykologie 24(4): 207-214   (published: 29th October, 1970)

PILÁT A. (1970): De speciebus nonnullis cortinariorum subgeneris Leprocybe Moser (Explicatio ad tabulam coloribus imprassam).   Česká Mykologie 24(4): 215-216   (published: 29th October, 1970)

BABOS M. (1970): Lepiota wichanskyi Pilát, rara conspextaque species in Hungaria (Tab. 78).   Česká Mykologie 24(4): 217-219   (published: 29th October, 1970)

VĚZDA A. (1970): Beitrag zur Kenntnis der flechtenbewohnenden Pilze aus der Tschechoslowakei. III.   Česká Mykologie 24(4): 220-229   (published: 29th October, 1970)

SEMERDŽIEVA M. (1970): Ad septuagesimum diem natalem doctoris gerhardi Faerberi.   Česká Mykologie 24(4): 230-231   (published: 29th October, 1970)

In memoriam (Prof. Dr. Kurt Lohwag, Dr. J. Walton grives). - 231-232

back to content

 

Česká Mykologie - volume 25

issue 25(1), 1971

  Česká Mykologie 25(1)  

STANGL J., VESELSKÝ J. (1971): Beitrag zur Kenntnis der selteneren Inocybe-Arten (Farbtafel Nr. 79).   Česká Mykologie 25(1): 1-9   (published: 28th January, 1971)

PILÁT A. (1971): Species nova turficola generis Ramariopsis (Donk) Corner: Ramariopsis subarctica sp. nov.   Česká Mykologie 25(1): 10   (published: 28th January, 1971)

PILÁT A. (1971): De Leccino rotundifoliae (Sing.) A. H. Smith, Thiers et Watling.   Česká Mykologie 25(1): 11-14   (published: 28th January, 1971)

POUZAR Z. (1971): Notes on taxonomy and nomenclature of Ischnoderma resinosum (Fr.) P. Karst. and I. benzoinum (Wahlenb.) P. Karst. (Polyporaceae).   Česká Mykologie 25(1): 15-21   (published: 28th January, 1971)

PILÁT A. (1971): Agaricus osecanus Pilát in Bohemia iterum lectus est.   Česká Mykologie 25(1): 22   (published: 28th January, 1971)

HOLUBOVÁ-JECHOVÁ V. (1971): Polyphenoloxidase enzymes from wood-inhabiting Hyphomycetes.   Česká Mykologie 25(1): 23-32   (published: 28th January, 1971)

PODLAHOVÁ R. (1971): Some new or rarer Pyrenomycetes from Czechoslovakia.   Česká Mykologie 25(1): 33-42   (published: 28th January, 1971)

KOTLABA F. (1971): Chamonixia caespitosa Rolland, a rare gasteromycetous fungus new for Czechoslovakia.   Česká Mykologie 25(1): 43-46   (published: 28th January, 1971)

FRAGNER P., HEROLD K. (1971): Candida-Paronychien und Candida-Onychomykosen. Auftreten, Mykologie und Therapie.   Česká Mykologie 25(1): 47-54   (published: 28th January, 1971)

LENHART K., WEIGL E. (1971): Macroconidia of mutants of Trichophyton ajelloi (Vanbreuseghem 1952) Ajello 1968.   Česká Mykologie 25(1): 55-56   (published: 28th January, 1971)

SVRČEK M. (1971): Lasiosphaeria sphagnorum (Crouan) Sacc. (New records. 6.).   Česká Mykologie 25(1): 56-58   (published: 28th January, 1971)

SCHOLZ H. (1971): Melanopsichium pennsylvanicum Hirschhorn (New records. 7.).   Česká Mykologie 25(1): 58-59   (published: 28th January, 1971)

KOTLABA F. (1971): Excursio mycologorum bohemicorum in silvas „Karlštejnsko“ dictas.   Česká Mykologie 25(1): 60-63   (published: 28th January, 1971)

References. - 63-64

back to content

issue 25(2), 1971

  Česká Mykologie 25(2)  

BLATTNÝ C., KASALA B., PILÁT A., SANTILLIOVÁ - SVOBODOVÁ J., SEMERDŽIEVA M. (1971): Proliferation of Armillariella mellea (Vahl in Fl. Dan. ex Fr.) P. Karst., probably caused by a virus.   Česká Mykologie 25(2): 66-74   (published: 23rd April, 1971)

PILÁT A. (1971): Species nova bohemica generis Tricholoma: T. vaccinoides Pilát.   Česká Mykologie 25(2): 75-76   (published: 1971)

SVRČEK M. (1971): Tschechoslowakische Arten der Diskomyzetengattung Scutellinia (Cooke) Lamb. Emend. Le Gal (Pezizales) 1.   Česká Mykologie 25(2): 77-87   (published: 1971)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1971): Ganoderma adspersum (S. Schulz) Donk-a species resembling G. applanatum (Pers. ex S. F. Gray) Pat. (Tab. 80).   Česká Mykologie 25(2): 88-102   (published: 1971)

References. - 102

SVRČEK M., KUBIČKA J. (1971): Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Mykoflora des Urwaldes „Žofínský prales“ im Gebirge Novohradské hory (Südböhmen).   Česká Mykologie 25(2): 103-111   (published: 1971)

FASSATIOVÁ O. (1971): Some new records of Hyphomycetes from Czechoslovakia.   Česká Mykologie 25(2): 112-117   (published: 1971)

References. - 117

KREJZOVÁ R. (1971): Submerse Kultivation der insektenpathogenen Pilzarten Entomophthora traxteriana (Petch) Hall et Bell und Entomophthora destruens Weiser et Batko.   Česká Mykologie 25(2): 118-124   (published: 1971)

PILÁT A. (1971): In memoriam - Julius Peter.   Česká Mykologie 25(2): 124   (published: 1971)

References. - 125-128

back to content

issue 25(3), 1971

  Česká Mykologie 25(3)  

PETERSEN R. H. (1971): A new genus segregated from Kavinia Pilát.   Česká Mykologie 25(3): 129-134   (published: 9th July, 1971)

KUTHAN J., ŠEDIVÝ J. (1971): Pulveroboletus lignicola (Kallenb.) Pil. in der Tschechoslowakei.   Česká Mykologie 25(3): 135-139   (published: 1971)

PŘÍHODA A. (1971): Suillus sibiricus (Sing.) Sing. et les associations mycorrhiziques de l’arole (Pinus cembra) en Tchécoslovaquie.   Česká Mykologie 25(3): 140-146   (published: 1971)

VESELSKÝ J. (1971): Über ein Allergie-ähnliches Syndrom, das nach dem genusse eines Pilzgerichtes von Pfefferröhrlingen - Suillus piperatus (Bull. ex Fr.) O. Kuntze und Hallimasch-Exemplaren - Armillariella mellea (Vahl. ex Fr.) P. Karst. aufgetreten ist.   Česká Mykologie 25(3): 147-149   (published: 1971)

KUBIČKA J. (1971): Sarcodon versipellis (Fr.) Quél. (New records. 8).   Česká Mykologie 25(3): 149   (published: 1971)

MORAVEC J. (1971): Discomycetes of the family Thelebolaceae (Brumm.) Eckbl. from the district of Mladá Boleslav (Bohemia).   Česká Mykologie 25(3): 150-160   (published: 1971)

KOTLABA F. (1971): A new locality for the rare gasteromycete Myriostoma coloforme (With. ex Pers.) Corda in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 25(3): 161-164   (published: 1971)

ONDŘEJ M. (1971): Fungi of the genus Fusicladium Bonorden, developing conidia in chains (Hyphomycetes, Fungi imperfecti).   Česká Mykologie 25(3): 165-172   (published: 1971)

VÁŇOVÁ M. (1971): Contribution to the taxonomy of the genus Absidia (Mucorales) III. Absidia fassatiae spec. nov.   Česká Mykologie 25(3): 173-176   (published: 1971)

PŘÍHODA A. (1971): Tilletia lolii Auersw. ex Kühn 1859 in Bohemia.   Česká Mykologie 25(3): 177-180   (published: 1971)

KLUZÁK Z. (1971): Die Ausbreitung von Anthurus archeri (Berk) E. Fischer in Südböhmen.   Česká Mykologie 25(3): 181-182   (published: 1971)

SOBOTKA A. (1971): A contribution to the ecology of the fungus Leccinum aurantiacum (Bull. ex St.-Am.) S. F. Gray.   Česká Mykologie 25(3): 183-184   (published: 1971)

URBAN Z. (1971): Herbarium Arthurianum.   Česká Mykologie 25(3): 185-187   (published: 1971)

RYPÁČEK V. (1971): The Fifth European Mycological Congress, Denmark 1970.   Česká Mykologie 25(3): 187-190   (published: 1971)

References. - 191-192

back to content

issue 25(4), 1971

  Česká Mykologie 25(4)  

SVRČEK M., KUBIČKA J. (1971): Omphalina lilaceorosea spec. nov.   Česká Mykologie 25(4): 193-196   (published: 18th October, 1971)

References. - 196

MORAVEC J. (1971): Some operculate Discomycetes from the park in Ilidža near Sarajevo (Jugoslavia).   Česká Mykologie 25(4): 197-202   (published: 1971)

VOTÝPKA J. (1971): Experiments with the fructication of Lepista nuda (Bull. ex Fr.) Cooke in vitro.   Česká Mykologie 25(4): 203-210   (published: 1971)

References. - 210

MOLNÁR J. (1971): Cleistothecia of the fungus Podosphaera leucotricha (Ell. et Ev.) Salm. under the conditions of Czechoslovakia.   Česká Mykologie 25(4): 211-218   (published: 1971)

FRAGNER P. (1971): Pityrosporum orbiculare und seine Züchtung.   Česká Mykologie 25(4): 219-230   (published: 1971)

Personalia (dr. E. Wichanský, prof. V. Jedlička). - 230

KREJZOVÁ R. (1971): Resistance and germinability of resting spores of some species of the Entomophthora.   Česká Mykologie 25(4): 231-238   (published: 1971)

KUBIČKA J. (1971): Inocybe geraniodora Favre, eine neue Art für die Tschechoslowakei.   Česká Mykologie 25(4): 239-241   (published: 1971)

HOUDA J. (1971): Carposoma abnormale Phalli impudici L.   Česká Mykologie 25(4): 242-243   (published: 1971)

References. - 243

SVRČEK M. (1971): Phoma muscorum E. Rostrup (New records. 9.).   Česká Mykologie 25(4): 244   (published: 1971)

WOJEWODA W. (1971): Prof. Dr. Alina Skirgielo - sexagenaria.   Česká Mykologie 25(4): 245-246   (published: 1971)

References. - 247-248

back to content

 

Česká Mykologie - volume 26

issue 26(1), 1972

  Česká Mykologie 26(1)  

SVRČEK M., MORAVEC J. (1972): Über die Helvella fastigiata Krombholz (Farbtafel Nr. 81).   Česká Mykologie 26(1): 1-8   (published: 27th January, 1972)

ONDRÁČKOVÁ J., URBAN Z. (1972): Infection experiments with Puccinia perplexans Plow. var. triticina (Eriks.) Urban f. sp. persistens in Bohemia.   Česká Mykologie 26(1): 9-22   (published: 1972)

KOĎOUSEK R., HEJTMÁNEK M. (1972): Enzymatic activity of spherules of Emmonsia crescens Emmons et Jellison.   Česká Mykologie 26(1): 23-24   (published: 1972)

POUZAR Z., SVRČEK M. (1972): On thetypification of the genus Ascophanus Boud. (Pezizales).   Česká Mykologie 26(1): 25-28   (published: 1972)

SVRČEK M. (1972): Species novae generis Ascophanus Boud. (Pezizales).   Česká Mykologie 26(1): 29-31   (published: 1972)

POUZAR Z. (1972): Sacrosphaera crassa (Santi ex Steud.) Pouz., the correct name for Sacrosphaera coronaria (Jacq. ex M. C. Cooke) J. Schroet (Pezizaceae).   Česká Mykologie 26(1): 32-36   (published: 1972)

KUBIČKA J. (1972): Beitrag zur Kenntnis der mykoflora des Tales Zadielská dolina in dem Südslovakischen Karstgebeit. I. Lamprospora lutziana Boud.   Česká Mykologie 26(1): 37-42   (published: 1972)

PODLAHOVÁ R. (1972): A contribution to the knowledge of Pyrenomycetes of the Lubietovský Vepor near the town Banská Bystrica (Central Slovakia).   Česká Mykologie 26(1): 43-57   (published: 1972)

KUBÍKOVÁ J. (1972): Interesting record of Leccinum scabrum in alive peat-bog in České středohoří (Northern Bohemia).   Česká Mykologie 26(1): 57   (published: 1972)

HOUDA J. (1972): De vita et labore Hieronimi Šubrtii, mycologi diligentis Lounensis.   Česká Mykologie 26(1): 58-59   (published: 1972)

HERINK J. (1972): Congressus mycologorum austro-bohemicorum in České Budějovice 11.-13.IX.1971.   Česká Mykologie 26(1): 60-62   (published: 1972)

MEJSTŘÍK V. (1972): First International Mycological Congress in Exeter, England, 1971.   Česká Mykologie 26(1): 63-64   (published: 1972)

back to content

issue 26(2), 1972

  Česká Mykologie 26(2)  

PILÁT A. (1972): Agaricus bernedii (Quél.) Sacc. in Mongolia (Tab. 82).   Česká Mykologie 26(2): 65-69   (published: 17th April, 1972)

HOLUBOVÁ-JECHOVÁ V. (1972): Craspedodidymum, new genus of pheilosporous Hyphomycetes.   Česká Mykologie 26(2): 70-73   (published: 1972)

MORAVEC J. (1972): Operculate Discomycetes of the genera Aleuria Fuck. and Melastiza Boud. From the district of Mladá Boleslav (Bohemia).   Česká Mykologie 26(2): 74-81   (published: 1972)

POUZAR Z. (1972): Amyloidity in polypores I. The genus Polyporus Mich. ex Fr.   Česká Mykologie 26(2): 82-90   (published: 1972)

KOTLABA F. (1972): Ecology and distribution of Phellinus nigrolimitatus (Romell) Bourd. et Galz. In Czechoslovakia.   Česká Mykologie 26(2): 91-102   (published: 1972)

SVRČEK M. (1972): Myxomycetes developed in moist chamber cultures. I.   Česká Mykologie 26(2): 103-113   (published: 1972)

FASSATIOVÁ O., HARTMANNOVÁ V. (1972): A finding of the species Talaromyces vermiculatus (Dang.) Benj. in mines in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 26(2): 114-115   (published: 1972)

PILÁT A. (1972): Czechoslovak records 10. Pistillaria todei (Fr.) Corner.   Česká Mykologie 26(2): 116-117   (published: 1972)

SVRČEK M. (1972): Czechoslovak records 11. Marasmius capillipes Sacc.   Česká Mykologie 26(2): 117-118   (published: 1972)

PILÁT A. (1972): Supplementum ad diagnosem Boleti subaerei Pilát.   Česká Mykologie 26(2): 118   (published: 1972)

PILÁT A. (1972): Prof. Dr. Jaroslav Smolák in memoriam.   Česká Mykologie 26(2): 119-120   (published: 1972)

ČERNÝ A., KŘÍŽ K. (1972): 2. Mykologische Studientage in Mähren 24.-27.VIII.1971.   Česká Mykologie 26(2): 121-125   (published: 1972)

References. - 69, 90, 126

back to content

issue 26(3), 1972

  Česká Mykologie 26(3)  

POUZAR Z. (1972): Hypoxylon fraxinophilum spec. nov. and H. moravicum spec. nov., two interesting species found on Fraxinus angustifolia.   Česká Mykologie 26(3): 129-137   (published: 20th July, 1972)

MORAVEC J. (1972): One interesting collection of operculate discomycete from Cairo (Egypt).   Česká Mykologie 26(3): 138-140   (published: 1972)

SCHAEFER Z. (1972): Die Gruppe Lactarius pyrogalus (Bull. ex Fr.) Fr., Stirps Pyrogalus.   Česká Mykologie 26(3): 141-148   (published: 1972)

LIZOŇ P. (1972): Verbreitung der Arten Sacroscypha coccinea (Jacq. ex S. F. Gray) Lamb. und Bulgaria inquinans (Pers. ex Hook.) Fr. in der Slowakei.   Česká Mykologie 26(3): 149-154   (published: 1972)

DONG B. XUAN (1972): Contributions á l’étude taxonomique des Hyphomycetes (Deuteromycetes). I. Esquisse d’un nouvelle classification.   Česká Mykologie 26(3): 155-166   (published: 1972)

FRAGNER P., VÍTOVEC J., VLADÍK P. (1972): Rhizopus cohnii in der Mukormykose des Schweines und Besprechung über ähnliche rhizopen.   Česká Mykologie 26(3): 167-178   (published: 1972)

PILÁT A. (1972): Ad septuagesimum quintum diem natalem Cztiboris Blattnyi.   Česká Mykologie 26(3): 179-181   (published: 1972)

KŘÍŽ K. (1972): Dr. František Šmarda - 70 Jahre.   Česká Mykologie 26(3): 182-188   (published: 1972)

References. - 137, 140, 148, 189

back to content

issue 26(4), 1972

  Česká Mykologie 26(4)  

PILÁT A. (1972): Academia Scientiarum Cechoslovaca ante duo decenia condita est.   Česká Mykologie 26(4): 193   (published: 15th October, 1972)

POUZAR Z. (1972): Contribution to the knowledge of the genus Albatrellus (Polyporaceae) I. A conspectus of species of the North Temperate Zone.   Česká Mykologie 26(4): 194-200   (published: 1972)

VESELSKÝ J., WATLING R. (1972): A new species of Conocybe with ornamented basidiospores.   Česká Mykologie 26(4): 201-209   (published: 1972)

SVRČEK M. (1972): Tephrocybe oldae spec. nov., eine neue Art aus Böhmen.   Česká Mykologie 26(4): 210-212   (published: 1972)

SVRČEK M. (1972): Miladina gen. nov., eine neue Gattung für Peziza lechithina Cooke.   Česká Mykologie 26(4): 213-216   (published: 1972)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1972): Taxonomic and nomenclatural notes on some Macromycetes.   Česká Mykologie 26(4): 217-222   (published: 1972)

HOLUBOVÁ-JECHOVÁ V. (1972): A note on Pleurophragmium simplex (Hyphomycetes).   Česká Mykologie 26(4): 223-225   (published: 1972)

PILÁT A., SVRČKOVÁ J. (1972): Deformatio et sterilitas carposomatis Agarici arvensis Schaeff. ex Fr. bacterio effectae.   Česká Mykologie 26(4): 226-227   (published: 1972)

FRAGNER P., PAVLÍČKOVÁ H., SODOMKOVÁ M. (1972): Nährboden mit Indikator für Dermatophytenzüchtung.   Česká Mykologie 26(4): 228-229   (published: 1972)

MARVANOVÁ L. (1972): Concerning Calcarispora hiemalis.   Česká Mykologie 26(4): 230-232   (published: 1972)

HÄUSLEROVÁ J. (1972): Occurrence of Saprochaete saccharophyla Coker et Shanor in fungoid growths below thedischarge of breweries.   Česká Mykologie 26(4): 233-237   (published: 1972)

KUBÁT K. (1972): Beitrag zur Verbreitung von Gasteromycetes im Böhmischen Mittelgebirge. II.   Česká Mykologie 26(4): 238-241   (published: 1972)

PILÁT A. (1972): In memoriam doctoris Eugenii Wichanskyi.   Česká Mykologie 26(4): 242-243   (published: 1972)

PILÁT A. (1972): Ad octogesimum diem natalem directoris Venceslai Cipra.   Česká Mykologie 26(4): 244   (published: 1972)

VASSER S. (1972): Prof. Dr. M. J. Zerova, septagenarian.   Česká Mykologie 26(4): 245-246   (published: 1972)

References. - 241, 247

back to content

 

Česká Mykologie - volume 27

issue 27(1), 1973

  Česká Mykologie 27(1)  

BLATTNÝ C., KRÁLÍK O., VESELSKÝ J., KASALA B., HERZOVÁ H. (1973): Particles resembling virions accompanying the proliferation of Agaric mushrooms.   Česká Mykologie 27(1): 1-5   (published: 25th February, 1973)

PILÁT A. (1973): Boletus pinophilus nomen novum pro Boletum pinicolam (Vittadini 1835) Venturi 1836.   Česká Mykologie 27(1): 6-8   (published: 1973)

PILÁT A. (1973): Duae species generis Leccinum S. F. Gray regionum Europaee borealium incolae.   Česká Mykologie 27(1): 9-10   (published: 1973)

STANGL J., VESELSKÝ J. (1973): Zweiter Beitrag zur Kenntnis der selteneren Inocybe-Arten (Farbtafel Nr. 83).   Česká Mykologie 27(1): 11-25   (published: 1973)

POUZAR Z. (1973): Taxonomic position of Peniophora sanguinea (Fr.) Höhn, et Litsch.   Česká Mykologie 27(1): 26   (published: 1973)

DÖRFELT H. (1973): Oudemansiella nigra spec. nov. und ihre phytocönologischen Beziehungen.   Česká Mykologie 27(1): 27-32   (published: 1973)

TOMA M. (1973): Stropharia hornemanii (Fr. ex Fr.) Lund. et Nannf. in Rumänien.   Česká Mykologie 27(1): 33-34   (published: 1973)

DONG B. XUAN (1973): Contributions á l’étude taxonomique des Hyphomycetes (Deuteromycetes). II. Sur l’identité de deux genres Acremonium (Link ex Fries) Fries et Acremoniella Sacc.   Česká Mykologie 27(1): 35-41   (published: 1973)

SEMERDŽIEVA M., NERUD F. (1973): Halluzinogene Pilze in der Tschechoslowakei.   Česká Mykologie 27(1): 42-47   (published: 1973)

HARTMANNOVÁ V., RUPEŠ V., VRÁNOVÁ J. (1973): The effect of some insecticides on Tyrophagus putrescentiae (Schrank) and selected fungal species.   Česká Mykologie 27(1): 48-54   (published: 1973)

SAMŠIŇÁKOVÁ A., MIŠÍKOVÁ S. (1973): Enzyme activities in certain entomophagous representative of Deuteromycetes (Moniliales) in relationships to their virulence.   Česká Mykologie 27(1): 55-60   (published: 1973)

Varia. - 61

References. - 63-64

back to content

issue 27(2), 1973

  Česká Mykologie 27(2)  

MORAVEC J. (1973): Sowerbyella fagicola J. Moravec spec. nov., a new species from Czechoslovakia.   Česká Mykologie 27(2): 65-68   (published: 12th May, 1973)

KOTLABA F. (1973): Two rare quercicolous xanthochroic polypores in Czechoslovakia: Inonotus dryadeus (Pers. ex Fr.) Murrill and I. dryophilus (Berk.)Murrill.   Česká Mykologie 27(2): 69-83   (published: 1973)

References. - 83

PODLAHOVÁ R. (1973): Über einige Pyrenomycetes auf Alnus viridis (Chaix) Lam. et DC. aus Südböhmen.   Česká Mykologie 27(2): 84-97   (published: 1973)

FRAGNER P., HEJZLAR J. (1973): „Graphiosis“- eine neue Erkrankung des Menschen?   Česká Mykologie 27(2): 98-106   (published: 1973)

KREJZOVÁ R. (1973): The resistance of cultures and dried resting spores of three species of the genus Entomophthora to ajatin and the viability of their resting spores after long-term storage in the refrigerator.   Česká Mykologie 27(2): 107-111   (published: 1973)

References. - 111

PETRLÍK Z., ŠTYS Z. (1973): Einfluss des Lichtes auf das Ausschwärmen von Zoosporen und die Bildung von Zoosporangien der Hopfenperonospora (Peronoplasmopara humuli Miy. et Tak.).   Česká Mykologie 27(2): 112-117   (published: 1973)

References. - 117

ČERNÝ A., KŘÍŽ K. (1973): Symposium mycologicum de nocivitate Armillariae melleae (Vahl ex Fr.) Kumm. in urbe Brno 28.-29.IX.1972 constitutum.   Česká Mykologie 27(2): 118-120   (published: 1973)

HERINK J. (1973): Dr. M. A. Donk in memoriam (14.8.1908 - 2.9.1972).   Česká Mykologie 27(2): 121-122   (published: 1973)

SVRČEK M. (1973): Dr. Georgius Kubička sexagenario ad salutem!   Česká Mykologie 27(2): 123-127   (published: 1973)

References. - 127

back to content

issue 27(3), 1973

  Česká Mykologie 27(3)  

SVRČEK M., MORAVEC J. (1973): Jafneadelphus olivaceofuscus spec. nov. (Pezizales).   Česká Mykologie 27(3): 129-132   (published: 15th August, 1973)

PRÁŠIL K., ŠAŠEK V., URBAN Z. (1973): Isolation and cultivation of some stromatic lignicolous Pyrenomycetes. I. Xylariales.   Česká Mykologie 27(3): 133-150   (published: 1973)

References. - 150

FRAGNER P., VÍTOVEC J., VLADÍK P., ZÁHOŘ Z. (1973): Aspergillus penicilloides im solitären Lungenaspergillom bei einer Rehgeise.   Česká Mykologie 27(3): 151-155   (published: 1973)

OTČENÁŠEK M., DVOŘÁK J. (1973): A comparison of media for macroconidial production of Trichophyton rubrum.   Česká Mykologie 27(3): 156-158   (published: 1973)

HEJTMÁNEK M., HEJTMÁNKOVÁ N., KUNERT J. (1973): On the occurrence of geophilic dermatophytes in Asia.   Česká Mykologie 27(3): 159-161   (published: 1973)

SAXENA A. S., MUKERJI K. G. (1973): Fungi of Delhi. XVI. Further additions to Indian species of Chaetomium.   Česká Mykologie 27(3): 162-164   (published: 1973)

SAXENA A. S., MUKERJI K. G. (1973): Fungi of Delhi. XVII. Three unrecorded coprophilous Ascomycetes.   Česká Mykologie 27(3): 165-168   (published: 1973)

LAKHANPAL T. N., MUKERJI K. G. (1973): Morphology of some Indian species of Xylariceae and Clavicipitaceae.   Česká Mykologie 27(3): 169-173   (published: 1973)

References. - 173

DONG B. XUAN (1973): Penicillium atrosanguineum spec. nov.   Česká Mykologie 27(3): 174-176   (published: 1973)

LIZOŇ P. (1973): Andrej Kmeť und mykologische Erfoschung der Slowakei.   Česká Mykologie 27(3): 177-179   (published: 1973)

SVRČEK M. (1973): Doc. Dr. Zdeněk Urban quinquagenarius.   Česká Mykologie 27(3): 180-185   (published: 1973)

KŘÍŽ K. (1973): Dr. Jaroslav Veselský - sexagenarius.   Česká Mykologie 27(3): 186-191   (published: 1973)

References. - 191-192

back to content

issue 27(4), 1973

  Česká Mykologie 27(4)  

HERINK J. (1973): Ad septuagesimum diem natalem Alberti Pilátii.   Česká Mykologie 27(4): 193-200   (published: 10th November, 1973)

SVRČEK M. (1973): Species novae Corticiacearum e Bohemia.   Česká Mykologie 27(4): 201-206   (published: 1973)

URBAN Z. (1973): New taxa of Uredinales from Cuba.   Česká Mykologie 27(4): 207-211   (published: 1973)

KUBIČKA J. (1973): Übersicht den bischer veröffentlichten Pilzarten aus dem Kubani Urwald (Boubín) in Böhmerwald.   Česká Mykologie 27(4): 212-228   (published: 1973)

KUTHAN J. (1973): Chroogomphus helveticus (Sing.) Mos. in der Tschechoslowakei (Farbtafel Nr. 84).   Česká Mykologie 27(4): 229-235   (published: 1973)

ONDŘEJ M. (1973): Neue und wenig bekannte Pilze der Gattung Fusicladium Bonorden an Pappeln (Populus L.) und an Weide (Salix L.).   Česká Mykologie 27(4): 236-240   (published: 1973)

HERINK J. (1973): Dr. Petr Fragner quinquagenarius.   Česká Mykologie 27(4): 241-247   (published: 1973)

JEDLIČKA V. (1973): Václav Cipra (1892-1973).   Česká Mykologie 27(4): 247   (published: 1973)

References. - 248

back to content

 

Česká Mykologie - volume 28

issue 28(1), 1974

  Česká Mykologie 28(1)  

PRÁŠIL K., ŠAŠEK V., URBAN Z. (1974): Isolation and cultivation of some stromatic lignicolous Pyrenomycetes. II. Diaporthales.   Česká Mykologie 28(1): 1-18   (published: 5th February, 1974)

MORAVEC J. (1974): Several operculate Discomycetes from Greece and remarks on the genus Scutellinia (Cooke) Lamb. Emend. le Gal.   Česká Mykologie 28(1): 19-25   (published: 1974)

TORTIĆ M., JELIĆ M. (1974): New European records of Tyromycetes kmetii and Pycnoporellus alboluteus (Polyporaceae) and the identity of Irpex woronowii Bres.   Česká Mykologie 28(1): 26-34   (published: 1974)

FASSATIOVÁ O., MÁCA B., SVÁTA V., URBAN Z. (1974): Armillaria mellea (Vahl. ex Fr.) Kumm. in coal mines of Kladno (Bohemia).   Česká Mykologie 28(1): 35-43   (published: 1974)

BENADA J. (1974): The susceptibility and the resistance of the tissues of cucumber and squash to powdery mildew Sphaerotheca fuliginea in the dependence on oxidation reduction potencial and pH.   Česká Mykologie 28(1): 44-53   (published: 1974)

IMREH L. (1974): Fruchtkörpebildung einiger Pilzen ohne Temperaturinduktion (Daten).   Česká Mykologie 28(1): 54-56   (published: 1974)

References. - 56

DERMEK A. (1974): Pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quél. in Slovakia (Tab. 85).   Česká Mykologie 28(1): 57-59   (published: 1974)

PILÁT A. (1974): Dr. Franz Petrak in memoriam 1886-1973.   Česká Mykologie 28(1): 60-61   (published: 1974)

References. - 62-64

back to content

issue 28(2), 1974

  Česká Mykologie 28(2)  

HUBÁLEK Z. (1974): Dispersal of fungi of the family Chaetomiaceae by free-living birds. I. A survey of records.   Česká Mykologie 28(2): 65-79   (published: 15th May, 1974)

URBAN Z. (1974): Concerning taxonomic concept and nomenclature of some cereal rust fungi.   Česká Mykologie 28(2): 80-83   (published: 1974)

References. - 83

KOTLABA F., POUZAR Z. (1974): Additional localities of Gyromitra fastigiata (Krombh.) Rehm in Bohemia with notes on the generic classification of Gyromitra and Discina.   Česká Mykologie 28(2): 84-95   (published: 1974)

JUHÁSOVÁ G. (1974): Die Cylindrosporiose von Blättern der Edelkastanien in der Slowakei.   Česká Mykologie 28(2): 96-98   (published: 1974)

HEJTMÁNEK M., URBAN Z. (1974): Consilium quintum Mycologorum Cechoslovacorum in urbe Olomouc 25.-27.septembri 1973.   Česká Mykologie 28(2): 99-103   (published: 1974)

Summa actionum, quae in Quinto Consilio Mycologorum Cechoslovacorum in urbe Olomouc 25.-27.septembri 1973 traditae sunt. - 104-126

References. - 127

back to content

issue 28(3), 1974

  Česká Mykologie 28(3)  

SVRČEK M. (1974): New or less known Discomycetes. I.   Česká Mykologie 28(3): 129-137   (published: 15th August, 1974)

STANGL J., VESELSKÝ J. (1974): Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 3: Inocybe brevispora Huijsman.   Česká Mykologie 28(3): 138-142   (published: 1974)

STANGL J., VESELSKÝ J. (1974): Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 4: Inocybe boltonii Heim in der Variationsbreite ihrer Formen.   Česká Mykologie 28(3): 143-150   (published: 1974)

PŘÍHODA A. (1974): L’altération de l´écorce du pommier causée par le champignon Dermatea polygonia (Fuckel) Rehm.   Česká Mykologie 28(3): 151-155   (published: 1974)

SARWAG M. (1974): A new anthracnose disease of Salvia sclarea L.   Česká Mykologie 28(3): 156-158   (published: 1974)

WEISER J., ŽIŽKA Z. (1974): theultrastructure of the Chytrid Coelomycidium simulii Deb. I. Ultrastructure of the thalli.   Česká Mykologie 28(3): 159-162   (published: 1974)

References. - 162

FRAGNER P. (1974): Assimilation tests in some trichosporons.   Česká Mykologie 28(3): 163-168   (published: 1974)

ČAPEK A., HANČ O. (1974): Biotransformation of steroids-chemotaxonomic characteric of lower fungi.   Česká Mykologie 28(3): 169-172   (published: 1974)

FÁBRY I. (1974): Mykoflora der südlichen Slowakei.   Česká Mykologie 28(3): 173-178   (published: 1974)

SVRČEK M. (1974): Acanthophiobolus chaetophorus (P. et H. Crouan) Svr. (New records. 12.).   Česká Mykologie 28(3): 179   (published: 1974)

SVRČEK M. (1974): Pleospora rubicola H. Sydow (New records. 13.).   Česká Mykologie 28(3): 179-180   (published: 1974)

KLUZÁK Z. (1974): Lysurus gardneri Berk. - eine neue Art für die Tschechoslowakei.   Česká Mykologie 28(3): 181-184   (published: 1974)

ONDŘEJ M. (1974): Mykofloristische Notizen I. Centrospora Neerg.   Česká Mykologie 28(3): 185-188   (published: 1974)

KREJZOVÁ R. (1974): List of species and strains of the genus Entomophthora cultivated in the collection of theInstitute of Entomology, Czechoslovak Academy of Sciences, Prague.   Česká Mykologie 28(3): 189-190   (published: 1974)

References. - 191

back to content

issue 28(4), 1974

  Česká Mykologie 28(4)  

CEJP K. (1974): Corresponding Member of the Czechoslovak Academy of Sciences RNDr. Albert Pilát D. Sc., 2.11.1903-29.5.1974.   Česká Mykologie 28(4): 193-194   (published: 28th November, 1974)

STANGL J., VESELSKÝ J. (1974): Fünfter Beitrag zur Kenntnis der selteneren Inocybe-Arten (Farbtafel Nr. 86).   Česká Mykologie 28(4): 195-218   (published: 1974)

SVRČEK M. (1974): Gnomonia pratensis spec. nov., a new species from leaves of Geranium pratense L. in Bohemia.   Česká Mykologie 28(4): 219-222   (published: 1974)

MORAVEC J. (1974): Peziza vagneri spec. nov. from Czechoslovakia (Discomycetes, Pezizales).   Česká Mykologie 28(4): 223-226   (published: 1974)

WEISER J., ŽIŽKA Z. (1974): theultrastructure of the Chytrid Coelomycidium simulii Deb. II. Division of the thallus and structures of zoospores.   Česká Mykologie 28(4): 227-232   (published: 1974)

FRAGNER P., VÍTOVEC J., VLADÍK P. (1974): Aspergillus flavus in visceral mycosis of female chick.   Česká Mykologie 28(4): 233-237   (published: 1974)

DOLEŽÁLEK J. (1974): Prof. Ing. Dr. Otakar Laxa, D. Sc. 1874-1961.   Česká Mykologie 28(4): 238-239   (published: 1974)

Societas Bohemoslovaciae pro scientia mycologica. - 240-246

References. - 247

back to content

 

Česká Mykologie - volume 29

issue 29(1), 1975

  Česká Mykologie 29(1)  

HOLUBOVÁ-JECHOVÁ V. (1975): Ad diem septuagesimum quintum natalem professoris dr. Caroli Cejpii.   Česká Mykologie 29(1): 1-4   (published: 25th February, 1975)

KOTLABA F. (1975): Geographical distribution and ecology of the polypore Phellinus torulosus (Pers. ex Pers.) Bourd. et Galz. With special regard to Czechoslovakia.   Česká Mykologie 29(1): 5-24   (published: 1975)

KUBIČKA J. (1975): Mykoflora des Naturschutzgebietes „Vyšenské kopce“ bei Český Krumlov.   Česká Mykologie 29(1): 25-34   (published: 1975)

JANITOR A. (1975): Effect of ultraviolet radiation on the germination of conidia and the growth of the fungus Erysiphe graminis f. sp. hordei Marchal in course of its ontogenic development.   Česká Mykologie 29(1): 35-45   (published: 1975)

HUBÁLEK Z. (1975): Dispersal of fungi of the family Chaetomiaceae by free-living birds. II. Ecological aspects.   Česká Mykologie 29(1): 46-58   (published: 1975)

FRAGNER P., VÍTOVEC J., VLADÍK P. (1975): Mucor pusillus as a causative agent of nodose mucormycosis in a young bull.   Česká Mykologie 29(1): 59-60   (published: 1975)

DOLL R. (1975): Seltene Pilzfunde für die deutsche Mykoflora.   Česká Mykologie 29(1): 61-63   (published: 1975)

back to content

issue 29(2), 1975

  Česká Mykologie 29(2)  

STANGL J., VESELSKÝ J. (1975): Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 6: Inocybe albidodisca Kühner und etliche ähnliche der gänzlich stielbereiften Glattsporigen. (Farbtafel Nr. 87).   Česká Mykologie 29(2): 65-78   (published: 23rd May, 1975)

SVRČEK M. (1975): A new species of the genus Clitocybe (Agaricales) from Bohemia.   Česká Mykologie 29(2): 79-82   (published: 1975)

NOVÁKOVÁ J., ZACHA V. (1975): Ein Beitrag zur Kenntnis der Biologie der Tilletia controversa Kühn von Agropyron repens (L.) P.B.   Česká Mykologie 29(2): 83-89   (published: 1975)

TICHÝ V. (1975): An experimental study of fungus succesion in wood.   Česká Mykologie 29(2): 90-96   (published: 1975)

SUTTON B. C. (1975): Wojnowicia and Angiopomopsis.   Česká Mykologie 29(2): 97-104   (published: 1975)

NEŠVERA J. (1975): Genetic analysis of formation of chlamydospore-like structures in Schizophyllum commune.   Česká Mykologie 29(2): 105-109   (published: 1975)

DRBAL K., KALAČ P., ŠEFLOVÁ A., ŠEFL J. (1975): Content of the trace elements iron and manganese in some edible mushrooms.   Česká Mykologie 29(2): 110-114   (published: 1975)

FRAGNER P., VÍTOVEC J., VLADÍK P. (1975): Enzootic of disseminated visceral aspergillosis in turkey chicks.   Česká Mykologie 29(2): 115-118   (published: 1975)

FRAGNER P., VÍTOVEC J., VLADÍK P. (1975): Absidiosis in a hog.   Česká Mykologie 29(2): 119-123   (published: 1975)

DERMEK A. (1975): In honour of the seventy fifth birthday of Igor Fábry.   Česká Mykologie 29(2): 124-126   (published: 1975)

DEMEŠ P. (1975): Sphinctrina kylemoriensis (Larb. ex Leight.) Cromb. (New records.14.).   Česká Mykologie 29(2): 127   (published: 1975)

References. - 127-128

back to content

issue 29(3), 1975

  Česká Mykologie 29(3)  

SVRČEK M. (1975): New or less known Discomycetes II.   Česká Mykologie 29(3): 129-134   (published: 25th September, 1975)

URBAN Z., MARKOVÁ-ONDRÁČKOVÁ J. (1975): Inoculation experiments with Puccinia bromina Eriks. 2.   Česká Mykologie 29(3): 135-139   (published: 1975)

JABLONSKÝ I. (1975): Einfluss der Belichtungsintensität und anderen Faktoren des Milieus auf die Entwicklung der Fruchtkörper des Austernseitlings - Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kumm./.   Česká Mykologie 29(3): 140-152   (published: 1975)

MUSÍLKOVÁ M., MUSÍLEK V., ŠAŠEK V. (1975): Release of yeast spheroplasts by an enzyme complex from Lycoperdon perlatum Pers. ex Pers.   Česká Mykologie 29(3): 153-156   (published: 1975)

HERINK J., KOTLABA F. (1975): What is Rhodocybe xylophila Vasil’k. and Omphalina lilaceorosea Svr. et Kub.?   Česká Mykologie 29(3): 157-166   (published: 1975)

KUBÁT K. (1975): Polyporus rhizophilus Pat. im Böhmischen Mittelgebirde.   Česká Mykologie 29(3): 167-170   (published: 1975)

JUHÁSOVÁ G., HRUBÍK P. (1975): Plötzliches Vertrockenen von wintergrünen Eichen (Quercus turneri cv. „Pseudoturneri“).   Česká Mykologie 29(3): 171-173   (published: 1975)

KREJZOVÁ R. (1975): Morphology and taxonomy of the species Conidiobolus coronatus (Constantin) Srinivasan et Thirumalachar (1964).   Česká Mykologie 29(3): 174-178   (published: 1975)

HUBÁLEK Z. (1975): Dispersal of fungi of the family Chaetomiceae by free-living birds. III. Remarks on dispersal mechanisms.   Česká Mykologie 29(3): 179-183   (published: 1975)

DRBAL K., KALAČ P., ŠEFLOVÁ A., ŠEFL J. (1975): Content of copper in some edible mushrooms.   Česká Mykologie 29(3): 184-186   (published: 1975)

LIZOŇ P. (1975): Aurel Dermek quinquagintagenarius.   Česká Mykologie 29(3): 187-189   (published: 1975)

ŠAŠEK V. (1975): PhDr. et RNDr. Gerhard Färber - ad diem septuagesimum quintum natalem.   Česká Mykologie 29(3): 189   (published: 1975)

KOTLABA F. (1975): Hana Pondělíčková (1934-1975) in memoriam.   Česká Mykologie 29(3): 190-191   (published: 1975)

References. - 192

back to content

issue 29(4), 1975

  Česká Mykologie 29(4)  

URBAN Z. (1975): Czechoslovak mycology 1945-1975.   Česká Mykologie 29(4): 193-198   (published: 1st November, 1975)

PETERSEN R. H. (1975): Notes on cantharelloid fungi. VI. New species of Craterellus and infrageneric rearrangement. (With colored plate No. 88).   Česká Mykologie 29(4): 199-204   (published: 1975)

KUTHAN J. (1975): Der Gitterpilz - Clathrus ruber Mich. ex Pers. in der Tschechoslowakei.   Česká Mykologie 29(4): 205-207   (published: 1975)

BANDRE T. R., PATIL B. V. (1975): Studies on the leaf blight of Embelia robusta Roxb. from India.   Česká Mykologie 29(4): 208-210   (published: 1975)

SAMŠIŇÁKOVÁ A. (1975): List of strains of entomogenic fungi.   Česká Mykologie 29(4): 211-212   (published: 1975)

UROŠEVIČ B. (1975): In honorem annorum Prof. Dr. techn. Ing. A. Kalandra, DrSc., septuagintaquinta.   Česká Mykologie 29(4): 213-216   (published: 1975)

TICHÝ V. (1975): In honorem annorum Doctoris V. Rypáček sexagintaquinta.   Česká Mykologie 29(4): 217-218   (published: 1975)

KUBIČKA J. (1975): Doctor rerum naturalium et scientiarum biologicarum candidatus Mirko Svrček quinquagintagenarius.   Česká Mykologie 29(4): 219-228   (published: 1975)

MINÁRIK E. (1975): RNDr. Anna Kocková-Kratochvílová, DrSc., sexaginta ad salutem.   Česká Mykologie 29(4): 229-236   (published: 1975)

ŠPAČEK J. (1975): Ing. Dr. techn. Vl. Zacha, CSc., quinquagintagenarius.   Česká Mykologie 29(4): 237-240   (published: 1975)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1975): Expositio de vita et opere Prof. Dr. K. Cejpii, DrSc.   Česká Mykologie 29(4): 241-242   (published: 1975)

PŘÍHODA A. (1975): Conference on Medical Plants with international participation, Mariánské Lázně 21.-25.IV.1975.   Česká Mykologie 29(4): 243   (published: 1975)

Societas Bohemoslovaciae pro scientia mycologica. - 244

References. - 244-248

back to content

 

Česká Mykologie - volume 30

issue 30(1), 1976

  Česká Mykologie 30(1)  

DERMEK A., KUTHAN A., SINGER R. (1976): An interesting subspecies of Boletus erythropus (Fr. ex Fr.) Krombh. (With colored plate No. 89).   Česká Mykologie 30(1): 1-2   (published: 1st February, 1976)

HOLUBOVÁ-JECHOVÁ V. (1976): Haplotrichum Link instead of Oidium Link, a necessary nomenclatural change.   Česká Mykologie 30(1): 3-4   (published: 1976)

MORAVEC J. (1976): Svrčekomyces J.Moravec gen. nov., a new genus of Pyronemyceae Corda em. Eckblad (Discomycetes).   Česká Mykologie 30(1): 5-7   (published: 1976)

SVRČEK M. (1976): New or less known Discomycetes. III.   Česká Mykologie 30(1): 8-16   (published: 1976)

KOTLABA F. (1976): The problem of occurrence of Phellinus torulosus (Hymenochaetaceae) in Soviet Far East.   Česká Mykologie 30(1): 17-19   (published: 1976)

HEJTMÁNEK M., HEJTMÁNKOVÁ N. (1976): Fluorescence microscopy of hyphal nuclei.   Česká Mykologie 30(1): 20-23   (published: 1976)

DRBAL K., KALAČ P. (1976): Content of cobalt in some edible mushrooms.   Česká Mykologie 30(1): 24-26   (published: 1976)

GRUNDA B. (1976): Effects of fungal „fairy rings“on soil properties.   Česká Mykologie 30(1): 27-32   (published: 1976)

BEDNÁŘOVÁ M., FASSATIOVÁ O. (1976): Fungus contamination of algal cultures.   Česká Mykologie 30(1): 33-37   (published: 1976)

RYVARDEN L. (1976): On the identity of Acia sibirica Pil. and A. licentii Pil.   Česká Mykologie 30(1): 38-40   (published: 1976)

BUCHNÍČEK J. (1976): Growth inhibition in Dermatophytes by light.   Česká Mykologie 30(1): 41-48   (published: 1976)

SEMERDŽIEVA M., MUSÍLEK V. (1976): List of cultures of Basidiomycetes of the Institute of Microbiology, Czechoslovak Academy of Sciences.   Česká Mykologie 30(1): 49-57   (published: 1976)

KŘÍŽ K. (1976): MUDr. Josef Herink - sexagenarian.   Česká Mykologie 30(1): 58-61   (published: 1976)

References. - 62-64

back to content

issue 30(2), 1976

  Česká Mykologie 30(2)  

STANGL J., VESELSKÝ J. (1976): Inocybe abietis Kühner und irgend welche der nächst Verwandten. (Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 7) (Farbtafel Nr. 90).   Česká Mykologie 30(2): 65-80   (published: 15th May, 1976)

SINGER R., KUTHAN J. (1976): Notes on Chroogomphus (Gomphidiaceae).   Česká Mykologie 30(2): 81-89   (published: 1976)

MARKOVÁ J. (1976): To the knowledge of the brown rust of couch grass in Bohemia and Moravia.1.   Česká Mykologie 30(2): 90-105   (published: 1976)

HUBÁLEK Z. (1976): Occurrence of keratinolytic fungi in nests of Tree Sparrow (Passer montanus L.) in relation to the to the substrate moisture.   Česká Mykologie 30(2): 106-109   (published: 1976)

KREJZOVÁ R. (1976): Ultrastructure of conidia of Paecilomyces fumoso-roseus (Wize) Brown et Smith isolated from Zoothermopsis sp.   Česká Mykologie 30(2): 110-114   (published: 1976)

FRAGNER P., VÁŇOVÁ M., VÍTOVEC M., VLADÍK P. (1976): Absidia ramose - first finding on the Czechoslovak territory.   Česká Mykologie 30(2): 115-117   (published: 1976)

SAMŠIŇÁKOVÁ A., KÁLALOVÁ S. (1976): Mass cultivation of entomophagous fungus Verticillium lecanii.   Česká Mykologie 30(2): 118-120   (published: 1976)

MADŽAROVOVÁ-NOHEJLOVÁ J. (1976): Mushroom intolerance caused by small bowel trehalase deficiency.   Česká Mykologie 30(2): 121-125   (published: 1976)

VESELSKÝ J. (1976): Inocybe brunneo-rufa Stangl et Veselský (Czechoslovak records 15.).   Česká Mykologie 30(2): 126-127   (published: 1976)

VESELSKÝ J. (1976): Inocybe fuligineo-atra Huijsman (Czechoslovak records 15.).   Česká Mykologie 30(2): 127-128   (published: 1976)

References. - 105

back to content

issue 30(3-4), 1976

  Česká Mykologie 30(3-4)  

SVRČEK M. (1976): A revision of species of the genus Peziza Dill. ex St-Amans described by J.Velenovský. I.   Česká Mykologie 30(3-4): 129-134   (published: 31st December, 1976)

SVRČEK M. (1976): A revision of species of the genus Peziza Dill. ex St-Amans described by J.Velenovský II.   Česká Mykologie 30(3-4): 135-142   (published: 1976)

SINGER R., KUTHAN J. (1976): Notes on Boletes.   Česká Mykologie 30(3-4): 143-155   (published: 1976)

KOTLABA F. (1976): Contribution to the knowledge of the Turkish Macromycetes.   Česká Mykologie 30(3-4): 156-169   (published: 1976)

STANGL J., VESELSKÝ J. (1976): Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 8: Analytische Darstellung der glattsporigen inocyben mit völliger Stielbereifung.   Česká Mykologie 30(3-4): 170-175   (published: 1976)

STANGL J., VESELSKÝ J. (1976): Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 9: Inocybe queletii R. Maire et Konrad.   Česká Mykologie 30(3-4): 176-180   (published: 1976)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1976): The polypore Spongipellis fractipes in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 30(3-4): 181-192   (published: 1976)

KUBIČKA J. (1976): Zweiter Beitrag zur Mykoflora der südböhmischen Kalksteingebiete (Hügel Ostrý bei Domanice, Kreis Strakonice).   Česká Mykologie 30(3-4): 193-199   (published: 1976)

HUBÁLEK Z. (1976): Comparison between the occurrence of Chaetomium Kunze ex Fries on free-living mammals and birds.   Česká Mykologie 30(3-4): 200-206   (published: 1976)

KREJZOVÁ R. (1976): Record of Entomophthora (Triplosporium) fresenii (Nowakowski) Gustafsson in Czechoslovakia and its taxonimic evaluation.   Česká Mykologie 30(3-4): 207-213   (published: 1976)

PROCHÁZKA V., TICHÝ V. (1976): On thevariability of some physiological characteristics of the fungi Stereum hirsutum and Trametes hirsuta.   Česká Mykologie 30(3-4): 214-220   (published: 1976)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1976): Prof. Dr. Rolf Singer-septuagenarian.   Česká Mykologie 30(3-4): 221-224   (published: 1976)

KOTLABA F. (1976): In memoriam PhDr. Erich Pieschel (1894-1975).   Česká Mykologie 30(3-4): 225-226   (published: 1976)

SVRČEK M. (1976): Le sixičme congrčs européen de mycologie, Avignon, le 19-27 octobre 1974, organisé par la Société Mycologique de France et la Société Mycologique du Vaucluse.   Česká Mykologie 30(3-4): 227-229   (published: 1976)

HOLUBOVÁ-JECHOVÁ V., URBAN Z. (1976): XII. International Botanical Congress.   Česká Mykologie 30(3-4): 230-231   (published: 1976)

LIZOŇ P. (1976): Mykologische Studientage in der Slowakei.   Česká Mykologie 30(3-4): 232-235   (published: 1976)

SCHÁNĚL L., MARVANOVÁ L. (1976): Seminar in enzymological methods in mycology (Brno, 1975).   Česká Mykologie 30(3-4): 237-241   (published: 1976)

LENHART K. (1976): Seminar in „Genetics of fungi in ground and applied research“ (Olomouc, 1976).   Česká Mykologie 30(3-4): 242-246   (published: 1976)

References. - 235, 247

back to content

 

Česká Mykologie - volume 31

issue 31(1), 1977

  Česká Mykologie 31(1)  

PRÁŠIL K., ŠAŠEK V. (1977): Antibiotic activity of some Pyrenomycetes.   Česká Mykologie 31(1): 1-7   (published: 1st March, 1977)

SVRČEK M. (1977): New or less known Discomycetes. IV.   Česká Mykologie 31(1): 8-14   (published: 1977)

STANGL J., VESELSKÝ J. (1977): Inocybe flocculosa (Berk.) Saccardo und die Verwandten (Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 10) (Farbtafel Nr. 91).   Česká Mykologie 31(1): 15-27   (published: 1977)

KREJZOVÁ R. (1977): Morphology and surface of Conidiobolus coronatus (Cost.) Batko.   Česká Mykologie 31(1): 28-30   (published: 1977)

FÁBRY I. (1977): Einige seltene Arten aus der Gruppe der Agaricales in der Slowakei.   Česká Mykologie 31(1): 31-37   (published: 1977)

NOVÁK D. (1977): Ein Versuch mit Mykose in der Stechmückenbekämpfung.   Česká Mykologie 31(1): 38-40   (published: 1977)

VESELÝ D. (1977): Das Vorkommen von Pythium oligandrum Drechsler auf der Wurzeloberfläche auflaufender Zuckerrüben in Böhmen und einige Erkenntnisse zur Biologie des Pilzes.   Česká Mykologie 31(1): 41-51   (published: 1977)

VASSER S. P., TOMILIN B. A. (1977): In honorem annorum B. P. Vasil’kov septuaginta.   Česká Mykologie 31(1): 52-54   (published: 1977)

References. - 55-56

back to content

issue 31(2), 1977

  Česká Mykologie 31(2)  

BLATTNÝ C. SR., KRÁLÍK O., RAJTR L., HERVERT V. (1977): Virose dystopische vielfältig mikrokarpophorische Proliferation des Pilzes Flammulina velutipes (Curt. ex Fr.)Sing. und Bemerkungen zu den Virosen der höheren Pilze.   Česká Mykologie 31(2): 57-59   (published: 6th May, 1977)

NOVÁKOVÁ J. (1977): Wechselseitige Beziehungen zwischen den Virus- und Pilz- krankheiten bei Kulturpflanzen.   Česká Mykologie 31(2): 60-68   (published: 1977)

SVRČEK M. (1977): New combinations and taxa in Operculate Discomycetes (Pezizales).   Česká Mykologie 31(2): 69-71   (published: 1977)

MARKOVÁ J., URBAN Z. (1977): To the knowledge of the brown rust of couch grass in Bohemia and Moravia. 2.   Česká Mykologie 31(2): 72-80   (published: 1977)

WEISER J. (1977): The intermediary host of the fungus Coelomomyces chironomi Rašín.   Česká Mykologie 31(2): 81-90   (published: 1977)

KŘIVANEC K., JANEČKOVÁ V., OTČENÁŠEK M. (1977): Arthroderma melis spec. nov.-a new dermatophyte species isolated from badger burrows in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 31(2): 91-99   (published: 1977)

VESELÝ D. (1977): Pilze der Gattung Alternaria Nees ex Wallr., die am Wurzelbrand der Zuckerruben beteiligt sind.   Česká Mykologie 31(2): 100-107   (published: 1977)

KŘÍŽ K. (1977): RNDr. František Šmarda (1902-1976) in memoriam.   Česká Mykologie 31(2): 108-110   (published: 1977)

ŠEBEK S. (1977): Societas bohemoslovaca pro scientia mycologica 8.XI.1976.   Česká Mykologie 31(2): 111-112   (published: 1977)

KŘÍŽ K. (1977): 2.mykologische Studientage in České Budějovice.   Česká Mykologie 31(2): 113-115   (published: 1977)

KOTLABA F. (1977): Autumn Foray 1976 of the British Mycological Society, Isle of Man.   Česká Mykologie 31(2): 116-120   (published: 1977)

back to content

issue 31(3), 1977

  Česká Mykologie 31(3)  

ŠAŠEK V. (1977): Vývoj experimentální mykologie v laboratoři biochemie nižších rostlin Botanického ústavu AN SSSR v Leningradu. (K šedesátému výročí Velké říjnové revoluce).   Česká Mykologie 31(3): 121-125   (published: 15th August, 1977)

ČERNÝ A., LUDVÍK J., HERVERT V., BLATTNÝ SR. C. (1977): Vielfarbige Verkümmerung der Fichte und Zusammenhang dieser Erkrankung mit dem massenhaften Auftreten des Hallimasches in der Ostslowakei.   Česká Mykologie 31(3): 126-131   (published: 1977)

SVRČEK M. (1977): New or less known Discomycetes. V.   Česká Mykologie 31(3): 132-138   (published: 1977)

KREJZOVÁ R. (1977): Morphology and surface structure of Conidiobolus coronatus (Cost.) Batko II. Formation and germination of conidia.   Česká Mykologie 31(3): 139-141   (published: 1977)

HILBER O. (1977): Einige Aspekte aus der Pleurotus ostreatus Gruppe.   Česká Mykologie 31(3): 142-154   (published: 1977)

JANITOR A. (1977): Effect of light quality on the growth of the mycelium and the formation of thefructification organs in the fungus Cytospora cincta Sacc.   Česká Mykologie 31(3): 155-163   (published: 1977)

KUTHAN J. (1977): Zwei interessante Pilzfunde im Untertagebau einer Kohlengrube.   Česká Mykologie 31(3): 164-169   (published: 1977)

NOVOTNÝ J. (1977): Isolation of fungus Phialophora radicicola.   Česká Mykologie 31(3): 170-172   (published: 1977)

MÜLLER J. (1977): Über die Verbreitung der Puccinia scillae Linhart.   Česká Mykologie 31(3): 173-178   (published: 1977)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1977): RNDr. Václav J. Staněk septuagenarius.   Česká Mykologie 31(3): 179-182   (published: 1977)

ŠEBEK S. (1977): Prof. Karel Kult sexaginarius.   Česká Mykologie 31(3): 183-184   (published: 1977)

back to content

issue 31(4), 1977

  Česká Mykologie 31(4)  

URBAN Z. (1977): Vývoj mykologie v SSSR za 60 let. (K výročí Velké říjnové revoluce).   Česká Mykologie 31(4): 185-188   (published: 25th November, 1977)

DERMEK A., VESELSKÝ J. (1977): Inocybe fastigiata (Schaeff. ex Fr.) Quél. And its subspecific taxonomy. (With colored plate No. 92).   Česká Mykologie 31(4): 189-192   (published: 1977)

SVRČEK M. (1977): New or less known Discomycetes. VI.   Česká Mykologie 31(4): 193-200   (published: 1977)

STANGL J., VESELSKÝ J. (1977): Inocybe griseovelata Kühner. (Beuträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 11.).   Česká Mykologie 31(4): 201-205   (published: 1977)

JANEČKOVÁ V., FASSATIOVÁ O., DANIEL M., KŘIVANEC K. (1977): Findings of soil microscopic fungi in the Himalaya Mountains (Nepal).   Česká Mykologie 31(4): 206-213   (published: 1977)

VAŘEKOVÁ I., TICHÝ V. (1977): The significance of riboflavin in the fruit-body formation in Lentinus tigrinus (Bull. ex Fr.) Fr.   Česká Mykologie 31(4): 214-222   (published: 1977)

HERVERT V. (1977): Academician Ctibor Blattný octogenarian.   Česká Mykologie 31(4): 223-224   (published: 1977)

HERINK J. (1977): Zum 70. Geburtstag des Ing. K. Kříž.   Česká Mykologie 31(4): 225-232   (published: 1977)

ROTTA J. (1977): Doc.MUDr.Jiří Manych, CSc. quinquagintagenarius.   Česká Mykologie 31(4): 233-237   (published: 1977)

HERINK J. (1977): Ing. Zdeněk Schaefer (1906-1974) in memoriam.   Česká Mykologie 31(4): 238-241   (published: 1977)

References. - 242-248

back to content

 

Česká Mykologie - volume 32

issue 32(1), 1978

  Česká Mykologie 32(1)  

VESELSKÝ J., KUBIČKA J., ČUŘÍK R. (1978): Some recent remarks to death-cap poisonings - Amanita phalloides (Fr.) Link.   Česká Mykologie 32(1): 1-10   (published: 20th January, 1978)

SVRČEK M. (1978): New or less known Discomycetes. VII.   Česká Mykologie 32(1): 11-18   (published: 1978)

POUZAR Z. (1978): Hypoxylon macrocarpum Pouz. spec. nov., a new fragrant pyrenomycete.   Česká Mykologie 32(1): 19-21   (published: 1978)

STANGL J., VESELSKÝ J. (1978): Inocybe descissa (Fr.) Quél. Und ihre taxonomische Stellung (Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 12).   Česká Mykologie 32(1): 22-31   (published: 1978)

FRAGNER P. (1978): Yeasts in human material in our country and their differentiation. Part I.   Česká Mykologie 32(1): 32-42   (published: 1978)

ŠEBEK S. (1978): Maire’scher Streifling - Amanita mairei Foley in ČSSR gefunden.   Česká Mykologie 32(1): 43-46   (published: 1978)

KLÁN J. (1978): Inonotus tamaricis (Pat.) Maire in Greece, its general distribution and taxonomic notes to the section Phymatopilus Donk.   Česká Mykologie 32(1): 47-54   (published: 1978)

HŘIB J., RYPÁČEK V. (1978): The growth response of wood-destroying fungi to the presence of spruce callus.   Česká Mykologie 32(1): 55-60   (published: 1978)

ADÁMKOVÁ A., VÁŇOVÁ M., LÁVIČKA M. (1978): Rhizopus cohnii as thecase of mucormycotic abortion in cattle.   Česká Mykologie 32(1): 61-64   (published: 1978)

References. - 10, 31, 42, 46, 54

back to content

issue 32(2), 1978

  Česká Mykologie 32(2)  

STANĚK M. (1978): Thirty years of mushroom cultivation and cultivated edible fungi research in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 32(2): 65-69   (published: 25th May, 1978)

MORAVEC J. (1978): Fungi of Kilimanjaro - I. Discomycetes, Pezizales.   Česká Mykologie 32(2): 70-78   (published: 1978)

BRAUN U. (1978): Zur taxonomischen Stellung des Mehltaupilzes auf Silene alba (Mill.) E.H.L.Krause.   Česká Mykologie 32(2): 79-81   (published: 1978)

HÜBSCH P. (1978): Nebenfruchtformen bei Pholiota -Arten in Reinkultur.   Česká Mykologie 32(2): 82-86   (published: 1978)

NOVÁKOVÁ J. (1978): Die Übertragung von Pflanzenviren durch Pilze.   Česká Mykologie 32(2): 87-96   (published: 1978)

PAULECH C., URBAN Z. (1978): 6th Conference of Czechoslovak mycologists.   Česká Mykologie 32(2): 97-98   (published: 1978)

Abstracts of papers delivered at the 6th Conference of Czechoslovak mycologists held at Pezinok, 19.-23. September 1977. - 99-122

URBAN Z., OTČENÁŠEK M. (1978): International mycological congress, Tampa, Florida, 1977.   Česká Mykologie 32(2): 123-127   (published: 1978)

References. - 128

back to content

issue 32(3), 1978

  Česká Mykologie 32(3)  

FRAGNER P. (1978): Yeasts in human material in our country and their differentiation. Part II.   Česká Mykologie 32(3): 129-143   (published: 15th August, 1978)

FRAGNER P. (1978): Yeasts in human material in our country and their differentiation. Part III.   Česká Mykologie 32(3): 144-156   (published: 1978)

SVRČEK M. (1978): New or less known Discomycetes. VIII.   Česká Mykologie 32(3): 157-160   (published: 1978)

STANGL J., VESELSKÝ J. (1978): Inocybe appendiculata Kühner (Beitrage zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 13.).   Česká Mykologie 32(3): 161-166   (published: 1978)

KUBIČKA J., VESELSKÝ J. (1978): Mycena rosea (Bull.) ex Sacc. et Dalla Costa ist giftig.   Česká Mykologie 32(3): 167-168   (published: 1978)

KŮDELA V., SYCHROVÁ E. (1978): Potentional fungus pathogens of premature dying of the strawberry (Fragaria ananassa Duch.).   Česká Mykologie 32(3): 169-173   (published: 1978)

CAGAŠ B. (1978): Zum Wirstpflanzenkreis des Kronenrostes (Puccinia coronata Corda var. coronata).   Česká Mykologie 32(3): 174-181   (published: 1978)

ŠEBEK S. (1978): Iubilea sodalium Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1978.   Česká Mykologie 32(3): 182-183   (published: 1978)

KOTLABA F. (1978): PhDr. JUDr. Josef Schützner (1888-1977) in memoriam.   Česká Mykologie 32(3): 184-185   (published: 1978)

ŠEBEK S. (1978): De activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1977.   Česká Mykologie 32(3): 185-186   (published: 1978)

References. - 187-192

back to content

issue 32(4), 1978

  Česká Mykologie 32(4)  

BLATTNÝ C. (1978): Poznámky fytopatologa k československé vědecké mykologii ve středních desítkách let 20.století (1940-1977) a výhled do budoucna.   Česká Mykologie 32(4): 193-196   (published: 15th November, 1978)

MICKA K. (1978): The significance of chemical reactions in mycology.   Česká Mykologie 32(4): 197-201   (published: 1978)

SVRČEK M. (1978): New or less known Discomycetes. IX.   Česká Mykologie 32(4): 202-204   (published: 1978)

KLÁN J. (1978): Flammulina ononidis Arnolds, ein besonderer Steppen-Samtfussrübling in der Tschechosliwakei.   Česká Mykologie 32(4): 205-214   (published: 1978)

DERMEK A. (1978): A contribution to the mycoflora of the forests on environs of the villages Brodské, Čáry, Gbely, Kopčany, Kúty and Smolinské (Western Slovakia). (with coloured plates No.93 and 94).   Česká Mykologie 32(4): 215-225   (published: 1978)

FASSATIOVÁ O. (1978): Soil micromycetes in abandoned fields in Bohemian Karst.   Česká Mykologie 32(4): 226-234   (published: 1978)

FRAGNER P. (1978): Yeasts in human material in our country and their differentiation. Part IV.   Česká Mykologie 32(4): 235-245   (published: 1978)

DOLL R. (1978): Bemerkenswerte Arten der Gattung Tomentella Pat.   Česká Mykologie 32(4): 246-248   (published: 1978)

back to content

 

Česká Mykologie - volume 33

issue 33(1), 1979

  Česká Mykologie 33(1)  

SCHAEFER Z. (1979): Beitrag zum Studium der Sektion Albates der Lactarien.   Česká Mykologie 33(1): 1-12   (published: 15th February, 1979)

MORAVEC J. (1979): Trichophaeopsis latispora sp. nov. - a new Discomycete from Moravia (Czechoslovakia).   Česká Mykologie 33(1): 13-18   (published: 1979)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1979): Schizopora carneo-lutea, mycogeographically interesting species of fungi (Corticiaceae).   Česká Mykologie 33(1): 19-35   (published: 1979)

KLÁN J. (1979): Clitocybe collina (Velen.) Klán, a characteristic species of dry non-sylvan communities.   Česká Mykologie 33(1): 36-39   (published: 1979)

KLÁN J., KUBIČKOVÁ L. (1979): Arrhenia auriscalpium (Fr.) Fr., a new species in the mycoflora of the Soviet Union.   Česká Mykologie 33(1): 40-46   (published: 1979)

HORNÍČEK E. (1979): Einige kritische Russula -Arten in der Tschechoslowakei.   Česká Mykologie 33(1): 47-50   (published: 1979)

MEJSTŘÍK V., KELLEY A.P. (1979): Mycorrhizae in Sequoia gigantea Lindl. et Gard. and Sequoia sempervirens Endl.   Česká Mykologie 33(1): 51-54   (published: 1979)

Referate, die auf dem gesamtstaatlichen Seminar „Ausgewählte Kapitel aus der Toxikologie höherer Pilze“ vorgetragen wurden (Prag, 12.IV.1978). - 55-59

Varia. - 60-61

References. - 62

back to content

issue 33(2), 1979

  Česká Mykologie 33(2)  

HERVERT V. (1979): Academicus Ctibor Blattný (8. IX. 1897-15. XII. 1978) in memoriam.   Česká Mykologie 33(2): 65-67   (published: 15th May, 1979)

STANGL J., VESELSKÝ J. (1979): Inocybe pyriodora (Pers. ex Fr.) Kummer und die Verwandten (Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 14).   Česká Mykologie 33(2): 68-80   (published: 1979)

HUBÁLEK Z., ROSICKÝ B., OTČENÁŠEK M. (1979): Fungi on the hair of small wild mammals in Czechoslovakia and Yugoslavia.   Česká Mykologie 33(2): 81-93   (published: 1979)

SOUKUP F. (1979): An interesting record of Serpula lacrimans in the Botanical Garden in Průhonice near Prague.   Česká Mykologie 33(2): 94-98   (published: 1979)

ČERNÝ A. (1979): Spongipellis delectans (Peck) Murr. - a new polypore for Czechoslovakia.   Česká Mykologie 33(2): 99-105   (published: 1979)

FRAGNER P. (1979): Yeasts in human material in our country and their differentiation. Part V.   Česká Mykologie 33(2): 106-117   (published: 1979)

SVRČEK M., KUBIČKA J. (1979): Congressus mycologorum Europaeorum, Budapest 17.-24.IX.1978.   Česká Mykologie 33(2): 118-120   (published: 1979)

KUBIČKA J. (1979): Symposium on Amanita phalloides, Heidelberg 1.-3.XI.1978.   Česká Mykologie 33(2): 121-123   (published: 1979)

Varia (Šebek S.). - 124-126

References. - 127

back to content

issue 33(3), 1979

  Česká Mykologie 33(3)  

KOTLABA F., POUZAR Z. (1979): An interesting Asian polypore Pachykytospora subtrametea.   Česká Mykologie 33(3): 129-133   (published: 15th August, 1979)

STANGL J., VESELSKÝ J. (1979): Inocybe kuthanii sp. nov. Eine neue Art in Sektion Rimosae, Stirps Cookei Heim gehörend. (Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 15).   Česká Mykologie 33(3): 134-137   (published: 1979)

HOLUBOVÁ-JECHOVÁ V. (1979): Lignicolous and some other saprophytic Hyphomycetes from Hungary.   Česká Mykologie 33(3): 138-149   (published: 1979)

SVRČEK M. (1979): Fungi in Hungaria Mense Septembri 1978 lecti.   Česká Mykologie 33(3): 150-158   (published: 1979)

ŠEBEK S. (1979): Zur Pilzflora des Hügels „Semická hůrka“ (Kreis Nymburk, Bez. Mittelböhmen).   Česká Mykologie 33(3): 159-169   (published: 1979)

VINDUŠKA L. (1979): Fungi in Heterodera schachtii cysts.   Česká Mykologie 33(3): 170-175   (published: 1979)

FASSATIOVÁ O., MOŠNOVÁ M. (1979): Epicoccum purpurascens Ehrenb. ex Schlecht. and its sterile mycelium.   Česká Mykologie 33(3): 176-180   (published: 1979)

MUSÍLKOVÁ M., FENCL Z., UJCOVÁ E., SEICHERT L. (1979): theviability and physiological activity of spores of Aspergillus niger under different methods of preservation.   Česká Mykologie 33(3): 181-184   (published: 1979)

KOTLABA F. (1979): Pictoris František Procházka in memoriam.   Česká Mykologie 33(3): 185-186   (published: 1979)

ŠEBEK S. (1979): De activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1978.   Česká Mykologie 33(3): 187-189   (published: 1979)

PAULECH C. (1979): Czechoslovak Scientific Society for Mycology, Branche Office Bratislava.   Česká Mykologie 33(3): 189-190   (published: 1979)

ŠEBESTA J. (1979): Section for Phytopathological Mycology of the Czechoslovak Scientific Society for Mycology founded.   Česká Mykologie 33(3): 190-192   (published: 1979)

back to content

issue 33(4), 1979

  Česká Mykologie 33(4)  

SVRČEK M. (1979): New or less known Discomycetes. X.   Česká Mykologie 33(4): 193-206   (published: 15th November, 1979)

POUZAR Z. (1979): Notes on taxonomy and nomenclature of Nummularia (Pyrenomycetes).   Česká Mykologie 33(4): 207-219   (published: 1979)

STANGL J., VESELSKÝ J. (1979): Inocybe metrodii sp. nov. (Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 16.).   Česká Mykologie 33(4): 220-224   (published: 1979)

SVRČEK M., MATHEIS W. (1979): Über einen schweizerischen Fund von Helotium longisporum Schweers und seiner Identität mit Phaeohelotium geogenum (Cooke) comb. nov.   Česká Mykologie 33(4): 225-228   (published: 1979)

FRAGNER P., HEJZLAR J., RUBEŠ M. (1979): Otomycoses and mycoflora of otitides.   Česká Mykologie 33(4): 229-236   (published: 1979)

SVRČEK M. (1979): Important anniversaries of world known mycologists.   Česká Mykologie 33(4): 237-244   (published: 1979)

Referate, die auf dem gesamtstaatlichen Seminar „Aussergewöhnliche Pilzvergiftungen“ vorgetragen wurden (Prag, 5.IV.1979). - 245-249

Varia de activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1979 (Šebek S. and Hlůza B.). - 250-254

References. - 219, 255

back to content

 

Česká Mykologie - volume 34

issue 34(1), 1980

  Česká Mykologie 34(1)  

NEČÁSEK J. (1980): Prof. dr. Karel Cejp, DrSc. (1900-1979) in memoriam.   Česká Mykologie 34(1): 1-2   (published: 25th February, 1980)

KUBIČKA J. (1980): Giftige Schleierlinge (Gattung Cortinarius).   Česká Mykologie 34(1): 3-8   (published: 1980)

KROUPA M., KALAČ P., DRBAL K. (1980): The variability of the contents of trace elements in some edible mushrooms.   Česká Mykologie 34(1): 9-12   (published: 1980)

HERVERT V., MARVANOVÁ L., KAZDA V. (1980): Alternaria pluriseptata on cucumbers and remarks to its classification.   Česká Mykologie 34(1): 13-20   (published: 1980)

SLÁVIKOVÁ E., KOCKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ A. (1980): The yeasts of the genus Debaryomyces transferred by insects on the lowlands of Záhorie.   Česká Mykologie 34(1): 21-28   (published: 1980)

FRAGNER P. (1980): Pityrosporum ovale and its cultivation from the scalp.   Česká Mykologie 34(1): 29-34   (published: 1980)

FELLNER R. (1980): Russula pumila found in Czechoslovakia (with some notes about its distribution, ecology and sociology).   Česká Mykologie 34(1): 35-44   (published: 1980)

STRANGL J., VESELSKÝ J. (1980): Analytische Bestimmungstabelle der europäischen höckerig-eckigsporigen Risspilze. (Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr.17.).   Česká Mykologie 34(1): 45-53   (published: 1980)

References. - 54-56

back to content

issue 34(2), 1980

  Česká Mykologie 34(2)  

SINGER R., KUTHAN J. (1980): Comparison of some lignicolous white-spored American agarics with European species.   Česká Mykologie 34(2): 57-73   (published: 15th April, 1980)

MICKA K., KLÁN J. (1980): Chemical spot tests of macromycetes with benzidine.   Česká Mykologie 34(2): 74-81   (published: 1980)

FRAGNER P., ŠIMKOVÁ M. (1980): Yeasts in children.   Česká Mykologie 34(2): 82-91   (published: 1980)

ŠEBEK S. (1980): Neufunde des Erlen-Wulstlings [Amanita friabilis (P. Karst) Bas] in Böhmen.   Česká Mykologie 34(2): 92-97   (published: 1980)

BABOS M. (1980): Agaricus elvensis in der Slowakei.   Česká Mykologie 34(2): 98-101   (published: 1980)

LIZOŇ P. (1980): Igor Fábry octogenarius.   Česká Mykologie 34(2): 102-104   (published: 1980)

VANÍK K. (1980): II. Mykologische Tagung in der Slowakei.   Česká Mykologie 34(2): 105-106   (published: 1980)

ŠEBEK S. (1980): De activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1979.   Česká Mykologie 34(2): 107-109   (published: 1980)

References. - 73, 81, 104, 110

back to content

issue 34(3), 1980

  Česká Mykologie 34(3)  

VÁŇOVÁ M. (1980): Genus Absidia van Tiegh (Mucorales) in Czechoslovakia. I.   Česká Mykologie 34(3): 113-122   (published: 15th August, 1980)

HILBER R., HILBER O. (1980): Notizen zur Gattung Camarops (Boliniaceae).   Česká Mykologie 34(3): 123-151   (published: 1980)

JUHÁSOVÁ G. (1980): Konidienkeimung des Pilzes Melanconis modonia Tul. Beim Edelkastanienbaum.   Česká Mykologie 34(3): 152-157   (published: 1980)

STANGL J., VESELSKÝ J. (1980): Inocybe lutescens Velenovský (Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 18).   Česká Mykologie 34(3): 158-164   (published: 1980)

KUBIČKA J. (1980): Beitrag zur Kenntnis der tschechoslovakischen hydrophilen Risspilze: Inocybe rhacodes Favre, I. salicis Kühn. und I. acutella Bon.   Česká Mykologie 34(3): 165-168   (published: 1980)

FELLNER R. (1980): Czechoslovak records. 17. Inocybe langei Heim.   Česká Mykologie 34(3): 169-170   (published: 1980)

BENDOVÁ O. (1980): Lebensjubileum von RNDr.Anna Kocková-Kratochvílová, DrSc.   Česká Mykologie 34(3): 171   (published: 1980)

ŠEBEK S. (1980): Diesjährige Jubilaren unserer Gesellschaft I.-II.   Česká Mykologie 34(3): 157,173-176   (published: 1980)

back to content

issue 34(4), 1980

  Česká Mykologie 34(4)  

SVRČEK M. (1980): Drei neue Mikromyzeten aus Iran.   Česká Mykologie 34(4): 177-182   (published: 25th November, 1980)

NOVÁK J., RYPÁČEK V. (1980): Growth dynamics of hyphae in Fomitopsis pinicola.   Česká Mykologie 34(4): 183-187   (published: 1980)

BOUŠKA I., ŘEHÁNEK L., MOTYČKA K., VESELSKÝ J. (1980): Detection of UV-fluorescence in renal tissues in Cortinarius orellanus Fr. poisoning.   Česká Mykologie 34(4): 188-190   (published: 1980)

CUDLÍN P., MEJSTŘÍK V., ŠAŠEK V. (1980): The effect of the fungicide Dithane M-45 and the herbicide Gramoxone on the growth of mycorrhizal fungi in vitro.   Česká Mykologie 34(4): 191-198   (published: 1980)

SLÁVIKOVÁ E., KOCKOVÁ - KRATOCHVÍLOVÁ A. (1980): The yeasts in the genus Aureobasidium transferred by insects on the lowlands of Záhorie (Slovakia, ČSSR).   Česká Mykologie 34(4): 199-207   (published: 1980)

PARMASTO E., KOTLABA F., POUZAR Z. (1980): Re-collection of Phellinus chinensis (Pil.) Pil. (Hymenochaetaceae).   Česká Mykologie 34(4): 208-213   (published: 1980)

MORAVEC J. (1980): Helvella leucopus Pers. in Czechoslovakia (Discomycetes, Helvellaceae).   Česká Mykologie 34(4): 214-216   (published: 1980)

MORAVEC J. (1980): A new collection of Aleuria cestrica (Ell. et Ev.) Seaver from Bulgaria and comments to Aleuria dalhousiensis Thind et Waraitch.   Česká Mykologie 34(4): 217-221   (published: 1980)

LAŠTÚVKA Z. (1980): Septuagenario Prof. Dr. Vladimír Rypáček, DrSc. ad salutem.   Česká Mykologie 34(4): 222-223   (published: 1980)

LEONTOVYČ R. (1980): Sexagenario Doc. ing. Antonín Příhoda ad salutem.   Česká Mykologie 34(4): 224-227   (published: 1980)

ČERNÝ A. (1980): Prof. Dr. Ing. Augustin Kalandra in memoriam.   Česká Mykologie 34(4): 228-229   (published: 1980)

POUZAR Z., SVRČEK M. (1980): Bedřich Vytouš in memoriam.   Česká Mykologie 34(4): 230   (published: 1980)

ŠEBEK S. (1980): Zum 100. Geburstag des tschechischen Mykologen Rudolf Beneš.   Česká Mykologie 34(4): 231-235   (published: 1980)

Varia. - 236-237

References. - 207, 237

back to content

 

Česká Mykologie - volume 35

issue 35(1), 1981

  Česká Mykologie 35(1)  

SVRČEK M. (1981): List of Operculate Discomycetes (Pezizales) recorded from Czechoslovakia I. (A-N).   Česká Mykologie 35(1): 1-24   (published: 25th February, 1981)

POUZAR Z. (1981): Notes on the taxonomy and nomenclature of the polypore Inonotus polymorphus.   Česká Mykologie 35(1): 25-28   (published: 1981)

HOLUBOVÁ - JECHOVÁ V., BOROWSKÁ A. (1981): Hyphodiscosia europaea, a new species of lignicolous Hyphomycetes.   Česká Mykologie 35(1): 29-31   (published: 1981)

KUBIČKOVÁ L., KLÁN J. (1981): Notes on Mycena renati Quél., M. viridimarginata P. Karst. and M. luteoalcalina Sing. (Agaricales).   Česká Mykologie 35(1): 32-43   (published: 1981)

HÁJEK Z. (1981): Coprinus angulatus - ein kohlelliebender Tintling aus der Sektion Setulosi.   Česká Mykologie 35(1): 44-46   (published: 1981)

BANDRE T. R., DAGINAWALA H. F. (1981): Mycoflora associated with various food commodities.   Česká Mykologie 35(1): 47-49   (published: 1981)

ČERNÝ A., ŠPAČEK J. (1981): Ing.Karel Kříž in memoriam.   Česká Mykologie 35(1): 50-51   (published: 1981)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1981): Jan Šimr in memoriam.   Česká Mykologie 35(1): 52-53   (published: 1981)

References. - 54-56

back to content

issue 35(2), 1981

  Česká Mykologie 35(2)  

KREJZOVÁ R. (1981): Surface structure of the fungus Zoophthora radicans.   Česká Mykologie 35(2): 57-63   (published: 15th May, 1981)

SVRČEK M. (1981): List of Operculate Discomycetes (Pezizales) recorded from Czechoslovakia II. (O-W).   Česká Mykologie 35(2): 64-89   (published: 1981)

MINTER D. W. (1981): Microfungi on needles, twigs and cones of pines in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 35(2): 90-101   (published: 1981)

FELLNER R. (1981): Some rare agarics from the Krkonoše (Giant Mountains) I. Inocybe acutella Bon.   Česká Mykologie 35(2): 102-107   (published: 1981)

KOTLABA F. (1981): Excursio mycologorum Bohemicorum in Karlštejn anno 1980.   Česká Mykologie 35(2): 108-111   (published: 1981)

Referate, die auf dem gesamtstaatlichen Seminar „Biochemische und morphologische Veränderungen bei Vergiftungen durch höhere Pilze“ (Prag, 17. IV. 1980) vorgetragen wurden. - 112-119

References. - 111, 119

back to content

issue 35(3), 1981

  Česká Mykologie 35(3)  

KOTLABA F., POUZAR Z. (1981): Distribution and ecology of Ganoderma atkinsonii in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 35(3): 121-133   (published: 31st August, 1981)

SVRČEK M. (1981): List of Operculate Discomycetes (Pezizales) recorded from Czechoslovakia III.   Česká Mykologie 35(3): 134-151   (published: 1981)

ZAJÍCOVÁ S., JABLONSKÝ I., JAŠA B. (1981): The influence of substratum composition and cultivating method on fruit-body yield in Flammulina velutipes (Curt. Ex Fr.) Sing.   Česká Mykologie 35(3): 152-160   (published: 1981)

FRAGNER P. (1981): Further experience with Castellani’s „Water cultures“.   Česká Mykologie 35(3): 161-164   (published: 1981)

KUTHAN J. (1981): MUDr. Jaroslav Veselský in memoriam.   Česká Mykologie 35(3): 165-169   (published: 1981)

Sexagenario Ing. Branislav Urošević, DrSc., ad salutem. - 170-176

Bedeutsame Gedenkstage unserer Vereinsmitglieder im Jahre / Významná životní jubilea členů Cs. vědecké společnosti v roce 1981 (Šebek S.). - 177-179

ŠEBEK S. (1981): De activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1980.   Česká Mykologie 35(3): 181-183   (published: 1981)

References. - 133, 160, 176, 184

back to content

issue 35(4), 1981

  Česká Mykologie 35(4)  

POUZAR Z. (1981): Faerberia, a genus of cantharelloid fungi.   Česká Mykologie 35(4): 185-188   (published: 30th November, 1981)

MORAVEC J. (1981): Boudiera caucasica sp. nov., a new species of operculate Discomycetes from Caucasus.   Česká Mykologie 35(4): 189-191   (published: 1981)

SLÁVIKOVÁ E., KOCKOVÁ - KRATOCHVÍLOVÁ A. (1981): The yeasts of the different genera transferred by insects on the lowlands of Záhorie.   Česká Mykologie 35(4): 192-195   (published: 1981)

MUSÍLEK V. (1981): Enzymatic activity of cultures of Basidiomycetes. A short survey.   Česká Mykologie 35(4): 196-208   (published: 1981)

HUBÁLEK Z. (1981): A systematic survey of dimorphic and polymorphic fungi.   Česká Mykologie 35(4): 209-226   (published: 1981)

FRAGNER P., HEJZLAR J. (1981): Yeasts flora of the tonsills.   Česká Mykologie 35(4): 227-233   (published: 1981)

KUTHAN J. (1981): Zum 100. Geburstag des Prof. Dr. Jan Macků.   Česká Mykologie 35(4): 234-236   (published: 1981)

HÁJEK Z. (1981): Czechoslovak records. 18. Pachylepyrium funariophilum (Mos.) Sing.   Česká Mykologie 35(4): 237-238   (published: 1981)

SVRČEK M. (1981): A new series of Fungus exsiccati.   Česká Mykologie 35(4): 239-241   (published: 1981)

References. - 242-247

Announcements. - 247-248

back to content

 

Česká Mykologie - volume 36

issue 36(1), 1982

  Česká Mykologie 36(1)  

POUZAR Z. (1982): Marasmius quercophilus, a new species, common on oak leaves.   Česká Mykologie 36(1): 1-6   (published: 28th February, 1982)

KUTHAN J. (1982): A new species of the genus Tricholoma: Tricholoma singeri spec. nova.   Česká Mykologie 36(1): 7-10   (published: 1982)

ČERNÝ A. (1982): Biology of Inonotus andersonii and its occurrence in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 36(1): 11-19   (published: 1982)

KLÁN J., KOTILOVÁ-KUBIČKOVÁ L. (1982): Macrofungi from the West Caucasus Part I. Aphyllophoraceous Fungi (Aphyllophorales, Basidiomycetes).   Česká Mykologie 36(1): 20-39   (published: 1982)

PŘÍHODA A. (1982): The fungi on rotting plant matter of tobacco.   Česká Mykologie 36(1): 40-44   (published: 1982)

NERUD F., ZOUCHOVÁ Z., MUSÍLEK V. (1982): Lipolytic activity in submerged cultures of some wood-destroying Basidiomycetes.   Česká Mykologie 36(1): 45-46   (published: 1982)

MUSÍLKOVÁ M., UJCOVÁ E., SEICHERT L., SIKYTA B., KRUMPHANZL V. (1982): A comparison of the effect of mutagens on a high citric acid producing strain of Aspergillus niger.   Česká Mykologie 36(1): 47-51   (published: 1982)

FRAGNER P., PREISLER M. (1982): Incidence of yeasts in the mouth cavity of patients with parodontopathias.   Česká Mykologie 36(1): 52-56   (published: 1982)

ŠEBEK S. (1982): Zum 25. Todestag des tschechischen Mykologen und Lichenologen Dr. Jan Podzimek.   Česká Mykologie 36(1): 57-60   (published: 1982)

References. - 61-64

back to content

issue 36(2), 1982

  Česká Mykologie 36(2)  

ČAČA Z. (1982): Present trends in the world phytopathological research.   Česká Mykologie 36(2): 65-71   (published: 15th May, 1982)

POUZAR Z. (1982): The problem of the correct name of Vararia granulosa (Lachnocladiaceae).   Česká Mykologie 36(2): 72-76   (published: 1982)

ŠUTARA J. (1982): Nomenclatural problems concerning the generic name Krombholziella R. Maire.   Česká Mykologie 36(2): 77-84   (published: 1982)

STANGL J., VESELSKÝ J. (1982): Risspilze der Sektion Lilacinae Heim (Beiträge zur Kenntnis seltener Inocyben. Nr. 19.).   Česká Mykologie 36(2): 85-99   (published: 1982)

FASSATIOVÁ O. (1982): New or rare records of some Deuteromycetes and Ascomycetes from Czechoslovakia.   Česká Mykologie 36(2): 100-108   (published: 1982)

MORAVEC J. (1982): Daleomyces phillipsii in Czechoslovakia (Discomycetes, Pezizaceae).   Česká Mykologie 36(2): 109-113   (published: 1982)

KOTILOVÁ-KUBIČKOVÁ L. (1982): Occurrence of amyloid substance in the plasma in hyphae of basidiocarps of some Amanita species (Agaricaceae).   Česká Mykologie 36(2): 114-117   (published: 1982)

KAUSAR T., ŠAŠEK V., MUSÍLEK V. (1982): Physiological aspects of antibiotic formation in the pyrenomycete Melanconis flavovirens. I. Role of inoculum.   Česká Mykologie 36(2): 118-121   (published: 1982)

BENDA J., FRAGNER P. (1982): Problems of chronic candida tonsillitis in children.   Česká Mykologie 36(2): 122-127   (published: 1982)

References. - 128

back to content

issue 36(3), 1982

  Česká Mykologie 36(3)  

ŠEBEK S. (1982): Zum 60. Entstehungstag des Tschechoslowakischen Mykologischen Klubs (1922-1939).   Česká Mykologie 36(3): 129-140   (published: 15th July, 1982)

POUZAR Z. (1982): Taxonomic studies in resupinate fungi I.   Česká Mykologie 36(3): 141-145   (published: 1982)

SVRČEK M. (1982): New or less known Discomycetes XI.   Česká Mykologie 36(3): 146-153   (published: 1982)

LIZOŇ P. (1982): Mushroom poisoning by Omphalotus olearius (DC. ex Fr.) Sing. and distribution of the fungus in Slovakia.   Česká Mykologie 36(3): 154-159   (published: 1982)

SEMERDŽIEVA M., WOLF A. (1982): Kernverhältnisse terminaler Zellen von Agrocybe aegerita.   Česká Mykologie 36(3): 160-165   (published: 1982)

FRAGNER P., ŠKOPEK J. (1982): Incidence of yeasts in the mouth cavity in person with removable dentures.   Česká Mykologie 36(3): 166-172   (published: 1982)

SVRČEK M. (1982): Czechoslovak records. 19. Coprinus laanii Kits van Waveren.   Česká Mykologie 36(3): 173-174   (published: 1982)

LIZOŇ P. (1982): Igor Fábry (1900-1982) in memoriam.   Česká Mykologie 36(3): 175-176   (published: 1982)

PŘÍHODA A. (1982): Zum 100. Geburstag des Prof. PhDr. Jaroslav Smolák, DrSc.   Česká Mykologie 36(3): 177-178   (published: 1982)

Bedeutsame Gedenkstage unserer Vereinsmitglieder im Jahre / Významná životní jubilea členů Cs. vědecké společnosti v roce 1982 (Šebek S.). - 179-180

ŠEBEK S. (1982): De activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1981.   Česká Mykologie 36(3): 181-183   (published: 1982)

ČERNÝ A., ANTONÍN V. (1982): 3. Mykologische Studientage in Mähren im Jahre 1981.   Česká Mykologie 36(3): 184-187   (published: 1982)

KUBIČKA J. (1982): VIII. congressus mycologorum Europaerum in Bologna, 23.-29. IX. 1981.   Česká Mykologie 36(3): 188-190   (published: 1982)

References. - 145, 165, 191

back to content

issue 36(4), 1982

  Česká Mykologie 36(4)  

ŠEBEK S. (1982): Das Leben und Werk des Gründers der tschechischen Pilzkunde Vinzenz Julius Krombholz (Zum 200. Jahrfeste seines Geburstages).   Česká Mykologie 36(4): 193-205   (published: 30th November, 1982)

KOTLABA F. (1982): Distribution of Geastrum pouzarii and the question of its endemism.   Česká Mykologie 36(4): 206-210   (published: 1982)

KUBIČKA J., LIZOŇ P. (1982): Zur Verbreitung der Gemeinen Stinkmorchel (Phallus impudicus L. ex Pers.) in der ČSSR.   Česká Mykologie 36(4): 211-222   (published: 1982)

STANGL J., VESELSKÝ J. (1982): Inocybe albomarginata Velen. (Beiträge zur Kenntnis seltener Inocyben Nr. 20).   Česká Mykologie 36(4): 223-227   (published: 1982)

GINTEROVÁ A., JANOTKOVÁ O., BRABEC J., FARKAŠ J. (1982): The effect of chemical treatment on the decay of wood by Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kumm.   Česká Mykologie 36(4): 228-231   (published: 1982)

GINTEROVÁ A., ČERNÝ M., JANOTKOVÁ O. (1982): The substrates for growing of oyster mushroom Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kumm.   Česká Mykologie 36(4): 232-235   (published: 1982)

DITRICH O., OTČENÁŠEK M. (1982): Microsporum vanbreuseghemii and Trichophyton simii in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 36(4): 236-242   (published: 1982)

FRAGNER P., MICHÁLKOVÁ B. (1982): Is there a professional hazard of yeast incidence in stomatologic personnel?   Česká Mykologie 36(4): 243-247   (published: 1982)

LIZOŇ P. (1982): Johann Bolla (1806-1881).   Česká Mykologie 36(4): 248-250   (published: 1982)

SEMERDŽIEVA M. (1982): Tschechoslowakisch-polnisches mykotoxikologisches Seminar 1981.   Česká Mykologie 36(4): 251   (published: 1982)

References. - 252-255

back to content

 

Česká Mykologie - volume 37

issue 37(1), 1983

  Česká Mykologie 37(1)  

MÜLLER J., SKALICKÝ V. (1983): Beitrag zur Kenntnis der Peronospora - Arten auf Astragalus s. 1.   Česká Mykologie 37(1): 1-11   (published: 28th February, 1983)

HOLUBOVÁ-JECHOVÁ V. (1983): Studies on Hyphomycetes from Cuba I.   Česká Mykologie 37(1): 12-18   (published: 1983)

ŘEPOVÁ A. (1983): Soil micromycetes of forest reserve „Voděradské bučiny“ in Central Bohemia.   Česká Mykologie 37(1): 19-34   (published: 1983)

FRAGNER P., MIŘEJOVSKÝ P. (1983): Unusual shape of cryptococci in human tissue and in culture. A case of disseminated infection with a survey of cryptococcosis in ČSSR.   Česká Mykologie 37(1): 35-41   (published: 1983)

DITRICH O., OTČENÁŠEK M. (1983): A mycological and ecological study of dermatophyte Microsporum persicolor.   Česká Mykologie 37(1): 42-48   (published: 1983)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1983): Taxonomic and nomenclatural notes on Trametes cervina and Ganoderma atkinsonii.   Česká Mykologie 37(1): 49-51   (published: 1983)

KLÁN J. (1983): Melanoleuca iris in Czechoslovakia (Agaricakes, Tricholomataceae).   Česká Mykologie 37(1): 52-55   (published: 1983)

KLUZÁK Z. (1983): 7th Conference of Czechoslovak mycologists.   Česká Mykologie 37(1): 56-59   (published: 1983)

References. - 60-63

back to content

issue 37(2), 1983

  Česká Mykologie 37(2)  

SVRČEK M. (1983): New or less known Discomycetes. XII.   Česká Mykologie 37(2): 65-71   (published: 25th May, 1983)

ONDŘEJ M. (1983): Zum Auftreten von Pilzen der Gattungen Drechslera Ito und Dendryphion Wallroth (Fungi imperfecti) auf dem Flachs in der Tschechoslowakei.   Česká Mykologie 37(2): 72-76   (published: 1983)

ONDŘEJ M. (1983): Auftreten der Gattung Ascochyta Lib. an Pflanzen der Familie Apiaceae.   Česká Mykologie 37(2): 77-82   (published: 1983)

ŠEBEK S. (1983): Localities of mushrooms cited in the mycological works of V. J. Krombholz.   Česká Mykologie 37(2): 83-89   (published: 1983)

FRAGNER P., KULHÁNKOVÁ J., LUKÁŠOVÁ M. (1983): Cerebral mucormycosis caused by Mucor pusillus.   Česká Mykologie 37(2): 90-92   (published: 1983)

RYBNIKÁŘ A., DITRICH O., PYTELA F. (1983): Lyophilization of some cultures of dermatophytes.   Česká Mykologie 37(2): 93-98   (published: 1983)

KUBIČKA J. (1983): Czechoslovak records. 20. Leptoglossum polycephalum (Bres.) Moser.   Česká Mykologie 37(2): 99-100   (published: 1983)

SVRČEK M. (1983): MUDr. Georgius Kubička septuagenario ad salutem!   Česká Mykologie 37(2): 101-105   (published: 1983)

ŠEBEK S. (1983): De activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1982.   Česká Mykologie 37(2): 106-107   (published: 1983)

Abstracts of papers delivered at the 7th Conference of Czechoslovak mycologists held at České Budějovice, 13-18 September, 1982. - 108-128

References. - 76, 98

back to content

issue 37(3), 1983

  Česká Mykologie 37(3)  

URBAN Z., MARKOVÁ J. (1983): Ecology and taxonomy of Puccinia graminis Pers. in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 37(3): 129-150   (published: 28th July, 1983)

VÁŇOVÁ M. (1983): Genus Absidia van Tiegh. (Mucorales) in Czechoslovakia. II.   Česká Mykologie 37(3): 151-171   (published: 1983)

POUZAR Z. (1983): Taxonomic and nomenclatural notes on some families of larger fungi.   Česká Mykologie 37(3): 172-176   (published: 1983)

ŠEBEK S. (1983): Böhmischer Kahlkopf - Psilocybe bohemica.   Česká Mykologie 37(3): 177-181   (published: 1983)

ŠEBEK S. (1983): De activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1982.   Česká Mykologie 37(3): 182-185   (published: 1983)

Bedeutsame Gedenkstage unserer Vereinsmitglieder im Jahre / Významná životní jubilea členů Cs. vědecké společnosti v roce 1983 (Šebek S.). - 185-192

References. - 171

back to content

issue 37(4), 1983

  Česká Mykologie 37(4)  

HERINK J., POUZAR Z. (1983): Albert Pilát (2.11.1903 - 29.5.1974).   Česká Mykologie 37(4): 193-205   (published: 30th November, 1983)

POUZAR Z. (1983): Taxonomic studies in resupinate fungi II.   Česká Mykologie 37(4): 206-211   (published: 1983)

SVRČEK M. (1983): New or uncommon Agaricales from Bohemia.   Česká Mykologie 37(4): 212-236   (published: 1983)

MORAVEC J. (1983): Several Operculate Discomycetes from Central and east Africa.   Česká Mykologie 37(4): 237-251   (published: 1983)

FRAGNER P., MIŘEJOVSKÝ P., LUKÁŠOVÁ M. (1983): Pancarditis in disseminated human absidiosis.   Česká Mykologie 37(4): 252-256   (published: 1983)

back to content

 

Česká Mykologie - volume 38

issue 38(1), 1984

  Česká Mykologie 38(1)  

STANĚK M. (1984): Microorganisms in the hyphosphere of fungi. I. Introduction.   Česká Mykologie 38(1): 1-10   (published: 10th February, 1984)

KOCKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ A., ŠVORCOVÁ L., BREIEROVÁ E., DELGADO R. (1984): Taxonomic characteristics of yeasts isolated from bath facilities.   Česká Mykologie 38(1): 11-20   (published: 1984)

JAROŠ F. (1984): Incidence of fungal intoxications (especially by Amanita) in last three decades at the region Považie (Central Slovakia).   Česká Mykologie 38(1): 21-30   (published: 1984)

CAGAŠ B. (1984): Unterschiedliche Virulenz der Kronenrostpopulationen (Puccinia coronata Corda var. coronata f. sp. festucae) in der ČSSR.   Česká Mykologie 38(1): 31-38   (published: 1984)

ONDŘEJ M. (1984): The genus Deightoniella Hughes in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 38(1): 39-45   (published: 1984)

ONDŘEJ M. (1984): Pollaccia spiraeae (Karakulin) Ondřej.   Česká Mykologie 38(1): 46-48   (published: 1984)

KUBIČKA J. (1984): František Kuneš (1904-1982) in memoriam.   Česká Mykologie 38(1): 49-50   (published: 1984)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1984): Ing. Vladimír Landkammer (1901-1983) in memoriam.   Česká Mykologie 38(1): 50-52   (published: 1984)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1984): Dr. E. H. Benedix (1914-1983) in memoriam.   Česká Mykologie 38(1): 52-54   (published: 1984)

Varia. - 55-57

References. - 20, 30, 45, 48, 57

back to content

issue 38(2), 1984

  Česká Mykologie 38(2)  

URBAN Z., MARKOVÁ J. (1984): Ecology and evolution of Puccinia graminis Pers.   Česká Mykologie 38(2): 65-95   (published: 15th May, 1984)

HOLUBOVÁ-JECHOVÁ V., MERCADO SIERRA A. (1984): Studies on Hyphomycetes from Cuba II. Hyphomycetes from the Isla de la Juventud.   Česká Mykologie 38(2): 96-120   (published: 1984)

MORAVEC J. (1984): Peziza obtusapiculata, a new species related to Peziza apiculata.   Česká Mykologie 38(2): 121-122   (published: 1984)

References. - 123-127

Varia. - 127-128

back to content

issue 38(3), 1984

  Česká Mykologie 38(3)  

ŠEBEK S. (1984): August C. J. Corda und die Anfänge der Mykologie in Böhmen.   Česká Mykologie 38(3): 129-136   (published: 20th August, 1984)

KOTLABA F., POUZAR Z., RYVARDEN L. (1984): Some polypores, rare or new for Cuba.   Česká Mykologie 38(3): 137-145   (published: 1984)

MORAVEC J. (1984): Two new species of Coprobia and taxonomic remarks on the genera Cheilymenia and Coprobia (Discomycetes, Pezizales).   Česká Mykologie 38(3): 146-155   (published: 1984)

GÁPER J. (1984): Dynamics of spore discharge in basidiocarps of chosen wood-destroying fungi.   Česká Mykologie 38(3): 156-160   (published: 1984)

ANTONÍN V., FELLNER R. (1984): Czechoslovak records. 21. Mycena diosma Krieglsteiner et Schwöbel.   Česká Mykologie 38(3): 161-163   (published: 1984)

ČERNOHORSKÝ Z. (1984): RNDr. V. J. Staněk - in memoriam.   Česká Mykologie 38(3): 164-165   (published: 1984)

RYPÁČEK V. (1984): Doc. PhDr. Jan Macků (1919-1983) in memoriam.   Česká Mykologie 38(3): 166-167   (published: 1984)

URBAN Z. (1984): International Mycological Congress (IMC 3), Tokyo 1983.   Česká Mykologie 38(3): 168-172   (published: 1984)

MORAVEC J. (1984): A pre-congress foray of the IMC 3, Tokyo 1983 - Foray 2 with Discomycetes workshop and conference on cup-fungi. (Panel discussion: Taxonomy of Discomycetes).   Česká Mykologie 38(3): 173-175   (published: 1984)

HERINK J. (1984): Dritte Pilztagung auf der Slowakei (Skýcov, 4.-8.10.1983).   Česká Mykologie 38(3): 176-178   (published: 1984)

ŠEBEK S. (1984): De activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1983.   Česká Mykologie 38(3): 179-182   (published: 1984)

Societas Bohemoslovaciae pro scientia mycologica. Index sodalium 1983. - 183-191

References. - 163, 178, 191

back to content

issue 38(4), 1984

  Česká Mykologie 38(4)  

BRILLOVÁ D., ŠUŤÁKOVÁ G. (1984): Viruslike particles in hyphae of parasitic fungus Cercospora beticola Sacc.   Česká Mykologie 38(4): 193-196   (published: 15th November, 1984)

SVRČEK M. (1984): New or less known Discomycetes. XIII.   Česká Mykologie 38(4): 197-202   (published: 1984)

POUZAR Z. (1984): Notes on four European polypores.   Česká Mykologie 38(4): 203-204   (published: 1984)

KLÁN J. (1984): The genus Xeromphalina (Tricholomataceae) in Europe.   Česká Mykologie 38(4): 205-217   (published: 1984)

KOCKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ A., SLÁVIKOVÁ E., BREIEROVÁ E. (1984): Yeasts isolated from fruitbodies of mushrooms of the Lowland of Zahorie.   Česká Mykologie 38(4): 218-229   (published: 1984)

ONDŘEJ M. (1984): Funde von parasitischen imperfekten Pilzen Cercospora Fres. Aus der Tschechoslowakei (Teil III.).   Česká Mykologie 38(4): 230-234   (published: 1984)

ROD J. (1984): Antagonistic effects of some fungi on fungal pathogens causing storage rots of onion (Allium cepa L.).   Česká Mykologie 38(4): 235-239   (published: 1984)

ŘEPOVÁ A. (1984): New records of soil microfungi from Czechoslovakia.   Česká Mykologie 38(4): 240-242   (published: 1984)

BRASLAVSKÁ O. (1984): Species of the genus Fusarium Link ex Fr. on potatoes in Slovakia.   Česká Mykologie 38(4): 243-245   (published: 1984)

ŠPAČEK J. (1984): Dr. A. Podpěrová ad salutem!   Česká Mykologie 38(4): 246   (published: 1984)

Bedeutsame Gedenkstage unserer Vereinsmitglieder im Jahre / Významná životní jubilea členů Cs. vědecké společnosti v roce 1984 (Šebek S. et al.). - 247-254

References. - 255-256

back to content

 

Česká Mykologie - volume 39

issue 39(1), 1985

  Česká Mykologie 39(1)  

KOTLABA F. (1985): Ecology and distribution of Stereum insignitum with special regard to Czechoslovakia.   Česká Mykologie 39(1): 1-14   (published: 11th February, 1985)

POUZAR Z. (1985): Reassessment of Hypoxylon serpens - complex I.   Česká Mykologie 39(1): 15-25   (published: 1985)

KUBIČKA J. (1985): Connaissance actuelles sur la répartition de deux espčces toxiques, Psilocybe mairei et P. semilanceata, en Tchécoslovaquie.   Česká Mykologie 39(1): 26-35   (published: 1985)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1985): Auripora aurulenta, a new polyporaceous fungus in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 39(1): 36-38   (published: 1985)

CAGAŠ B., MARKOVÁ J. (1985): Spezializierung des Rostes Puccinia poae-nemoralis Otth auf Poa pratensis L. und Poa palustris L.   Česká Mykologie 39(1): 39-43   (published: 1985)

KOCKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ A., CONTRERAS O. RONALDO (1985): Yeast-like organisms isolated form plant material on Cuba.   Česká Mykologie 39(1): 44-50   (published: 1985)

HAGARA L. (1985): Chamonixia caespitosa Rolland in der Slowakei.   Česká Mykologie 39(1): 51   (published: 1985)

SVRČEK M. (1985): Czechoslovak records. 22.-24. Myxarium grilletii (Boud.) Reid, Sebacina dimitica Oberw. et Sebacina microbasidia Christ. et Hauerslev in Christ.   Česká Mykologie 39(1): 52-55   (published: 1985)

VANČURA V., JABLONSKÝ I. (1985): Sexagenario RNDr. Miloslav Staněk, CSc., ad salutem!   Česká Mykologie 39(1): 56-57   (published: 1985)

Ganzstaatliches mykotoxikologisches Seminar „Über psychotrope Stoffe in Kahlköpfen“, Prag 21.IV.1983. Zusammenfassungen der Referate. - 58-64

References. - 57

back to content

issue 39(2), 1985

  Česká Mykologie 39(2)  

ŠEBEK S. (1985): Johannes Baptista Zobel und seine Stelle in den Anfängen unserer Mykologie.   Česká Mykologie 39(2): 65-70   (published: 20th May, 1985)

ČERNÝ A. (1985): Taxonomic study in the Phellinus pini - complex.   Česká Mykologie 39(2): 71-84   (published: 1985)

VÁŇOVÁ M. (1985): Genus Absidia van Tiegh. (Mucorales) in Czechoslovakia. III.   Česká Mykologie 39(2): 85-96   (published: 1985)

VOLLEKOVÁ A. (1985): Keratinophilic fungi in rodents‘ burrows and in their adjoining surroundings.   Česká Mykologie 39(2): 97-105   (published: 1985)

FRAGNER P., SOUKUP K. (1985): Contemporary views on mycotic colpitis.   Česká Mykologie 39(2): 106-118   (published: 1985)

ČATSKÁ V. (1985): Sexagenariae RNDr. Olga Fassatiová, CSc., ad salutem!   Česká Mykologie 39(2): 119-123   (published: 1985)

HRABOVEC I. (1985): The first published report on the history of mycology in a Slovak journal.   Česká Mykologie 39(2): 124   (published: 1985)

ŠEBEK S. (1985): Czechoslovak records. 25. Inocybe phaeoleuca Kühner.   Česká Mykologie 39(2): 125-126   (published: 1985)

Varia. - 70, 105

References. - 126-128

back to content

issue 39(3), 1985

  Česká Mykologie 39(3)  

POUZAR Z. (1985): Reassessment of the Hypoxylon serpens-complex II.   Česká Mykologie 39(3): 129-134   (published: 13th August, 1985)

DONADINI J.C., SVRČEK M. (1985): Une espčce nouvelle du genre Parascutellinia Svr., P. fuckelii spec. nov. (Pezizales).   Česká Mykologie 39(3): 135-137   (published: 1985)

ŠEBEK S. (1985): Hellflockiger Scheidenstreifling - Amanita beckeri Huijsman - in ČSSR gefunden.   Česká Mykologie 39(3): 138-143   (published: 1985)

MÜLLER J. (1985): Ustilago trichophora (Link) Kunze ex Körn. –ein neuer Brandpilz für die Tschechoslowakei.   Česká Mykologie 39(3): 144-149   (published: 1985)

FRAGNER P., MIŘEJOVSKÝ P., LUKÁŠOVÁ M. (1985): Stomatomaxillary and rhinoorbital absidiosis.   Česká Mykologie 39(3): 150-154   (published: 1985)

OTČENÁŠEK M., DVOŘÁK J. (1985): Fungi infecting man. Taxonomy of agents of human mycoses in an alphabetical survey.   Česká Mykologie 39(3): 155-164   (published: 1985)

MORAVEC J. (1985): Czechoslovak records. 26. Aleuria rhenana Fuckel.   Česká Mykologie 39(3): 165-168   (published: 1985)

PIKÁLEK P. (1985): Sexagenario RNDr. Jan Nečásek, CSc., ad salutem!   Česká Mykologie 39(3): 169-172   (published: 1985)

LIZOŇ P. (1985): Aurel Dermek sexagenario ad salutem!   Česká Mykologie 39(3): 173-176   (published: 1985)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1985): MUDr. Jiří Kubička in memoriam (16.3.1913 - 9.1.1985).   Česká Mykologie 39(3): 177-182   (published: 1985)

HLŮZA B. (1985): Jaromír Diener (14.V.1906 - 26.V.1984).   Česká Mykologie 39(3): 183-184   (published: 1985)

BENDOVÁ O. (1985): In honorem annorum RNDr. Anna Kocková-Kratochvílová, DrSc. septuaginta.   Česká Mykologie 39(3): 185   (published: 1985)

URBAN Z., BARTOŠ P. (1985): VIe conférence européenne et méditerranéenne sur les rouilles des céréales.   Česká Mykologie 39(3): 185-186   (published: 1985)

ŠEBEK S. (1985): De activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1984.   Česká Mykologie 39(3): 187-189   (published: 1985)

References. - 190-192

back to content

issue 39(4), 1985

  Česká Mykologie 39(4)  

KOTLABA F. (1985): A remarkable Stereum: S. subpileatum (Aphyllophorales), its ecology and distribution with special regard to Czechoslovakia.   Česká Mykologie 39(4): 193-204   (published: 8th November, 1985)

SVRČEK M. (1985): Notes on the genus Hyaloscypha (Helotiales).   Česká Mykologie 39(4): 205-219   (published: 8th November, 1985)

POUZAR Z. (1985): More notes on family names of Fungi (Basidiomycetes).   Česká Mykologie 39(4): 220-224   (published: 8th November, 1985)

URBAN Z., MARKOVÁ J. (1985): Ecology of brown rust of couch grass, Puccinia persistens, in Bohemia.   Česká Mykologie 39(4): 225-233   (published: 8th November, 1985)

FRAGNER P. (1985): Keys for identification of yeasts from human material according to new points of view.   Česká Mykologie 39(4): 234-242   (published: 8th November, 1985)

POUZAR Z., URBAN Z. (1985): To the 60th birthday of RNDr. Mirko Svrček, CSc.   Česká Mykologie 39(4): 243-249   (published: 8th November, 1985)

Bedeutsame Gedenkstage unserer Vereinsmitglieder im Jahre / Významná životní jubilea členů Cs. vědecké společnosti v roce 1985 (Šebek S.). - 250-253

References. - 233, 254

back to content

 

Česká Mykologie - volume 40

issue 40(1), 1986

  Česká Mykologie 40(1)  

POUZAR Z. (1986): A key and conspectus of Central European species of Biscogniauxia and Obolarina (Pyrenomycetes).   Česká Mykologie 40(1): 1-10   (published: 7th February, 1986)

MORAVEC J. (1986): A revision of the type of Gyromitra bubaci and the problem of ascospore size of Gyromitra esculenta (Discomycetes).   Česká Mykologie 40(1): 11-18   (published: 7th February, 1986)

ŘEPOVÁ A. (1986): The occurrence of microscopic fungi in air of the building of the Czechoslovak Acadeny of Sciences in České Budějovice.   Česká Mykologie 40(1): 19-29   (published: 7th February, 1986)

ZÁHOROVSKÁ E. (1986): Parasitärer Pilz Microsphaera und sein Konidienstadium an den Eichen der Slowakei. I.   Česká Mykologie 40(1): 30-37   (published: 7th February, 1986)

ANTONÍN V. (1986): Studies in annulate species of the genus Armillaria - I. Study of type-specimens of Armillaria cepaestipes Velenovský.   Česká Mykologie 40(1): 38-40   (published: 7th February, 1986)

HAGARA L. (1986): Czechoslovak records. 26. Clavariadelphus flavo-immaturus Petersen.   Česká Mykologie 40(1): 41   (published: 7th February, 1986)

URBAN Z. (1986): Symposium „Ökologie der Pilze in der Kulturlandschaft“, Reinhardsbrunn. DDR.   Česká Mykologie 40(1): 42-43   (published: 7th February, 1986)

Referate, die auf dem gesamtstaatlichen Seminar „Mykotoxine (d. i. Toxine mikroskopischer Pilze)“ (Prag, 27. IV. 1984) vorgetragen wurden. - 44-51

Seminar on „Morphogenesis of Fungi“, Olomouc, May 31, 1984. - 52-58

References. - 59-64

back to content

issue 40(2), 1986

  Česká Mykologie 40(2)  

BETINA V. (1986): Fungi in biotechnology-history, present times, perspectives.   Česká Mykologie 40(2): 65-73   (published: 10th May, 1986)

HOLUBOVÁ - JECHOVÁ V., CASTAŇEDA RUIZ R. F. (1986): Studies on Hyphomycetes from Cuba III. New and interesting dematiaceous taxa from leaf litter.   Česká Mykologie 40(2): 74-85   (published: 10th May, 1986)

HÝSEK J., TEMPÍROVÁ Z. (1986): The occurrence of Ascochyta Lib. and Didymella Sacc. on the leaves of cereals in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 40(2): 86-94   (published: 10th May, 1986)

KLÁN J. (1986): The calcium oxylate spherocrystals in mycelial culture of Phallus impudicus L.: Pers.   Česká Mykologie 40(2): 95-98   (published: 10th May, 1986)

SVRČEK M. (1986): IX. Congressus mycologicus Europaeus (Oslo, 15.-21.August 1985).   Česká Mykologie 40(2): 99-100   (published: 10th May, 1986)

SVRČEK M. (1986): Septuagenario MUDr. Josephus Herink ad salutem.   Česká Mykologie 40(2): 101-104   (published: 10th May, 1986)

ANTONÍN V. (1986): Septuagenario Květoslava Koncerová ad salutem!   Česká Mykologie 40(2): 105   (published: 10th May, 1986)

FELLNER R., HÁLEK V (1986): Czechoslovak records. 27. Volvariella caesiotincta Orton.   Česká Mykologie 40(2): 107-109   (published: 10th May, 1986)

Seminar Fungi in Biotechnology, Brno 1985 (Šašek V.). - 110-115

Ganzstaatliches mykotoxikologisches Seminar „Aktuelle Probleme der Vergiftungen durch Makromyzeten in der Tschechoslowakei“, Prag 24.IV.1985 (Semerdžieva M.). - 116-123

References. - 124-128

back to content

issue 40(3), 1986

  Česká Mykologie 40(3)  

KOTLABA F. (1986): Stereum frustulatum, its ecology and geographical distribution in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 40(3): 129-141   (published: 29th August, 1986)

HOLUBOVÁ - JECHOVÁ V., MERCADO SIERRA A. (1986): Studies on Hyphomycetes from Cuba IV. Dematiaceous Hyphomycetes from the Province Pinar del Rio.   Česká Mykologie 40(3): 142-164   (published: 29th August, 1986)

HERINK J., POUZAR Z. (1986): Svatopluk Šebek sexagenarius.   Česká Mykologie 40(3): 165-176   (published: 29th August, 1986)

KUTHAN J. (1986): Octogenario Prof. Dr. Rolf Singer ad salutem!   Česká Mykologie 40(3): 177-179   (published: 29th August, 1986)

ŠEBEK S. (1986): De activitate Societatis scientificae mycologicae Bohemoslovacae anno 1985.   Česká Mykologie 40(3): 180-189   (published: 29th August, 1986)

ŠEBEK S. (1986): In memoriam Jaroslav Veselý.   Česká Mykologie 40(3): 190-192   (published: 29th August, 1986)

References. - 179

back to content

issue 40(4), 1986

  Česká Mykologie 40(4)  

RYPÁČEK V. (1986): Some interesting ways of wood infection by fungi.   Česká Mykologie 40(4): 193-202   (published: 7th November, 1986)

SVRČEK M. (1986): New or less known Discomycetes.XIV.   Česká Mykologie 40(4): 203-217   (published: 7th November, 1986)

POUZAR Z. (1986): Camarops subgen. Bolinia in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 40(4): 218-222   (published: 7th November, 1986)

KOTLABA F. (1986): Ecology and distribution of Lopharia spadicea (Aphyllophorales) in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 40(4): 223-233   (published: 7th November, 1986)

LANDA J., FELLNER R. (1986): Some rare agarics from the Krkonoše (Giant Mountains). II. Russula salmoneolutea sp. nov.   Česká Mykologie 40(4): 234-246   (published: 7th November, 1986)

KOTLABA F. (1986): Sexagenario Zdeněk Kluzák ad salutem!   Česká Mykologie 40(4): 247-250   (published: 7th November, 1986)

HERINK J. (1986): Octogenario Emil Horníček ad salutem!   Česká Mykologie 40(4): 251-254   (published: 7th November, 1986)

Bedeutsame Gedenkstage unserer Vereinsmitglieder im Jahre / Významná životní jubilea členů Cs. vědecké společnosti v roce 1986 (Šebek S.). . - 255-256

back to content

 

Česká Mykologie - volume 41

issue 41(1), 1987

  Česká Mykologie 41(1)  

URBAN Z., AZBUKINA Z. M., MARKOVÁ J. (1987): Puccinia urbani Savile in the Soviet Far East.   Česká Mykologie 41(1): 1-7   (published: 16th February, 1987)

FASSATIOVÁ O., KUBÁTOVÁ A., PRÁŠIL K., VÁŇOVÁ M. (1987): Microscopical fungi in archive environment.   Česká Mykologie 41(1): 8-15   (published: 16th February, 1987)

SVRČEK M. (1987): New or less known Discomycetes. XV.   Česká Mykologie 41(1): 16-25   (published: 16th February, 1987)

POUZAR Z. (1987): Taxonomic studies in resupinate fungi III.   Česká Mykologie 41(1): 26-28   (published: 16th February, 1987)

HOLUBOVÁ - JECHOVÁ V. (1987): Studies on Hyphomycetes from Cuba V. Six new species of dematiaceous Hyphomycetes from Havana Province.   Česká Mykologie 41(1): 29-36   (published: 16th February, 1987)

BRILLOVÁ D. (1987): Intra-specific variability of Cercospora beticola Sacc.   Česká Mykologie 41(1): 37-45   (published: 16th February, 1987)

FRAGNER P., KUNZOVÁ E. (1987): The problem of reliability of microscopic demonstration of yeasts in smears.   Česká Mykologie 41(1): 46-49   (published: 16th February, 1987)

MIŠURCOVÁ Z., NERUD F., MUSÍLEK V. (1987): Screening of Basidiomycetes for the production of milk-clotting enzymes.   Česká Mykologie 41(1): 50-53   (published: 16th February, 1987)

HAGARA L. (1987): Flammulina fennae Bas in the Western Carpathians.   Česká Mykologie 41(1): 54-56   (published: 16th February, 1987)

ŠPAČEK J. (1987): Ad centenarium Eduardi Baudyš (1886-1968).   Česká Mykologie 41(1): 57-58   (published: 16th February, 1987)

ŠPAČEK J. (1987): Ad centenarium Richardi Picbauer (1886-1955).   Česká Mykologie 41(1): 59-60   (published: 16th February, 1987)

Bedeutsame Gedenkstage unserer Vereinsmitglieder im Jahre / Významná životní jubilea členů Cs. vědecké společnosti v roce 1986 (Šebek S.). - 61-64

References. - 25, 45, 63

back to content

issue 41(2), 1987

  Česká Mykologie 41(2)  

KREJZOVÁ R. (1987): Pathogenicity of Erynia neoaphidis for Acyrthosiphon pisum.   Česká Mykologie 41(2): 65-72   (published: 8th May, 1987)

ŠUTARA J. (1987): Mariaella, a new boletaceous genus.   Česká Mykologie 41(2): 73-84   (published: 8th May, 1987)

ANTONÍN V. (1987): Setulipes, a new genus of marasmioid fungi (Tricholomatales).   Česká Mykologie 41(2): 85-87   (published: 8th May, 1987)

SVRČEK M. (1987): New or less known Discomycetes. XV.   Česká Mykologie 41(2): 88-96   (published: 8th May, 1987)

ŠEBESTA J., HARDER D. E., ZWATZ B. (1987): Contribution concerning the occurrence and pathogenicity of the European population of oat crown rust (Puccinia coronata Cda. var. avenae Fraser et Led.) and donors of resistance.   Česká Mykologie 41(2): 97-106   (published: 8th May, 1987)

HOLUBOVÁ - JECHOVÁ V. (1987): Studies on Hyphomycetes from Cuba VI. New and rare species with tretic and phialidic conidiogenous cells.   Česká Mykologie 41(2): 107-114   (published: 8th May, 1987)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1987): Geastrum berkeleyi in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 41(2): 115-119   (published: 8th May, 1987)

ŠAŠEK V. (1987): Sexagenario RNDr. et PhMr.Vladimír Musílek, DrSc. ad salutem!   Česká Mykologie 41(2): 120-126   (published: 8th May, 1987)

References. - 127-128

back to content

issue 41(3), 1987

  Česká Mykologie 41(3)  

KOTLABA F. (1987): Cystostereum murraii (Corticiaceae), its ecology and geographical distribution in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 41(3): 129-138   (published: 10th August, 1987)

ŠUTARA J. (1987): The limit between the genera Boletinus and Suillus.   Česká Mykologie 41(3): 139-152   (published: 10th August, 1987)

FRAGNER P. (1987): Microscopical diagnostic of onychomycoses.   Česká Mykologie 41(3): 153-161   (published: 10th August, 1987)

URBAN Z. (1987): Die tschechoslowakische Mykologie 1981-1985.   Česká Mykologie 41(3): 162-171   (published: 10th August, 1987)

POUZAR Z. (1987): RNDr. František Kotlaba, CSc., sexagenarius.   Česká Mykologie 41(3): 172-184   (published: 10th August, 1987)

References. - 185-192

back to content

issue 41(4), 1987

  Česká Mykologie 41(4)  

SVRČEK M. (1987): The European genera of the family Hyaloscyphaceae (Helotiales).   Česká Mykologie 41(4): 193-206   (published: 12th November, 1987)

KOTLABA F. (1987): Stereum subtomentosum, its ecology and geographical distribution in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 41(4): 207-218   (published: 12th November, 1987)

WEISER J. (1987): Mosquito-killing activity of strains of Tolypocladium cylindrosporum and T. niveum.   Česká Mykologie 41(4): 219-224   (published: 12th November, 1987)

FELLNER R. (1987): Notes to mycocoenological syntaxonomy. 1. Principles of the arrangement of syntaxonomic classification of mycocoenoses.   Česká Mykologie 41(4): 225-231   (published: 12th November, 1987)

ŘEPOVÁ A. (1987): The first record of Mycotypha microspora Fenner in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 41(4): 232-233   (published: 12th November, 1987)

LISICKÁ E., MORAVEC J. (1987): Czechoslovak records. 27. Octospora wrightii (Berk. et Curt.) J.Moravec.   Česká Mykologie 41(4): 234-237   (published: 12th November, 1987)

KVÍČALA B.A. (1987): Sexagenario Ing. Zdeněk Čača, DrSc., ad salutem!   Česká Mykologie 41(4): 238-242   (published: 12th November, 1987)

SOUKUP F. (1987): Vlastislav Jančařík sexagenarius.   Česká Mykologie 41(4): 243-249   (published: 12th November, 1987)

ŠEBEK S. (1987): De activitate Societatis scientificae mycologicae Bohemoslovacae anno 1986.   Česká Mykologie 41(4): 250-252   (published: 12th November, 1987)

LIZOŇ P. (1987): Vierte slowakische Pilztagung.   Česká Mykologie 41(4): 253-254   (published: 12th November, 1987)

References. - 255-256

back to content

 

Česká Mykologie - volume 42

issue 42(1), 1988

  Česká Mykologie 42(1)  

SOUKUP F. (1988): Contribution to the sporulation knowledge of some polypores. I.   Česká Mykologie 42(1): 1-11   (published: 10th February, 1988)

FASSATIOVÁ O. (1988): Toxinogenic species of the genus Penicillium Link and a key to the determination of frequently occurring representatives in Bohemia.   Česká Mykologie 42(1): 12-22   (published: 10th February, 1988)

HOLUBOVÁ - JECHOVÁ V. (1988): Studies on Hyphomycetes from Cuba VII. Seven new taxa of dematiaceous Hyphomycetes.   Česká Mykologie 42(1): 23-30   (published: 10th February, 1988)

KREJZOVÁ R. (1988): The formation and discharge of conidia in cultures of entomophthorus fungi.   Česká Mykologie 42(1): 31-40   (published: 10th February, 1988)

FELLNER R. (1988): Notes to mycocoenological syntaxonomy. 2. The survey of the syntaxonomic classification of mycocoenoses taking into account the principle of the unity of the substratum and trophism.   Česká Mykologie 42(1): 41-51   (published: 10th February, 1988)

KŘEN V., KOZOVÁ J., LUDVÍK J., KOFROŇOVÁ O., ŘEHÁČEK Z. (1988): Physiological activity of immobilized Claviceps cells producing clavine alkaloids.   Česká Mykologie 42(1): 52-55   (published: 10th February, 1988)

Bedeutsame Gedenkstage unserer Vereinsmitglieder im Jahre / Významná životní jubilea členů Cs. vědecké společnosti v roce 1987 (Šebek S. et al.). - 56-61

International Symposium on „Fungi from the Standpoint of Nature Protection and Men’s Health, Prague, March 31 and April 1, 1987 (Semerdžieva M.). - 62-64

back to content

issue 42(2), 1988

  Česká Mykologie 42(2)  

KOTILOVÁ - KUBIČKOVÁ L., POUZAR Z. (1988): Three types of basidiospores in Amanita.   Česká Mykologie 42(2): 65-70   (published: 10th May, 1988)

ANTONÍN V. (1988): Taxonomic notes on Marasmius anomalus group (Tricholomataceae).   Česká Mykologie 42(2): 71-75   (published: 10th May, 1988)

SVRČEK M. (1988): New or less known Discomycetes. XVII.   Česká Mykologie 42(2): 76-80   (published: 10th May, 1988)

ONDŘEJ M. (1988): Pyricularia luzulae Ondřej sp. n.   Česká Mykologie 42(2): 81-83   (published: 10th May, 1988)

ONDŘEJ M. (1988): New species of Drechslera Ito in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 42(2): 84-89   (published: 10th May, 1988)

NOVOTNÁ J., FASSATIOVÁ O. (1988): Three species of the genus Penicillium Link isolated from the cysts of Globodera rostochiensis Woll. in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 42(2): 90-96   (published: 10th May, 1988)

BRILLOVÁ D., SLADKÁ O., PETERKOVÁ I. (1988): Respiration of the wild strain and the mutants of Cercospora beticola Sacc.   Česká Mykologie 42(2): 97-104   (published: 10th May, 1988)

KREJZOVÁ R. (1988): Seasonal dynamics of the formation and discharge of Entomophthora conidia in vitro.   Česká Mykologie 42(2): 105-113   (published: 10th May, 1988)

KOCKOVÁ - KRATOCHVÍLOVÁ A., SLÁVIKOVÁ E., KOVAČOVSKÁ R. (1988): Yeasts isolated from fruitbodies of mushrooms of the Lowland of Záhorie (Slovakia).   Česká Mykologie 42(2): 114-121   (published: 10th May, 1988)

MUSÍLEK V. (1988): RNDr. Miloslav Staněk, CSc., ad memoriam.   Česká Mykologie 42(2): 122   (published: 10th May, 1988)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1988): In memoriam Dr. Hermann Jahn.   Česká Mykologie 42(2): 123-124   (published: 10th May, 1988)

URBAN Z. (1988): Supplementum.   Česká Mykologie 42(2): 124   (published: 10th May, 1988)

References. - 121, 125

back to content

issue 42(3), 1988

  Česká Mykologie 42(3)  

KOTLABA F., POUZAR Z. (1988): Type studies of polypores described by A. Pilát - I.   Česká Mykologie 42(3): 129-136   (published: 12th August, 1988)

SVRČEK M. (1988): New or less known Discomycetes. XVIII.   Česká Mykologie 42(3): 137-148   (published: 12th August, 1988)

ZÁHOROVSKÁ E. (1988): Parasitischer Pilz Microsphaera und dessen askokarpisches Stadium auf den Eichen in der Slowakei. II.   Česká Mykologie 42(3): 149-157   (published: 12th August, 1988)

KLÁN J., ŘANDA Z., BENADA J., HORYNA J. (1988): Investigation of non-radioactive Rb, Cs, and radiocaesium in higher fungi.   Česká Mykologie 42(3): 158-169   (published: 12th August, 1988)

KOCKOVÁ - KRATOCHVÍLOVÁ A., SLÁVIKOVÁ E., KOVAČOVSKÁ R., WAI YIN MOK (1988): Unusually occurring yeast-like organisms isolated from the equatorial locality in the basin of the river Amazon.   Česká Mykologie 42(3): 170-175   (published: 12th August, 1988)

HERINK J. (1988): Octogenariae Anna Pilátová ad salutem!   Česká Mykologie 42(3): 176-177   (published: 12th August, 1988)

KUNERT J., LENHART K. (1988): Sexagenario Dr.Milan Hejtmánek ad salutem!   Česká Mykologie 42(3): 178-186   (published: 12th August, 1988)

SVRČEK M., URBAN Z. (1988): Jaromír Klika-100 Jahre von seinem Geburtstag.   Česká Mykologie 42(3): 187-189   (published: 12th August, 1988)

References. - 190-192

back to content

issue 42(4), 1988

  Česká Mykologie 42(4)  

MORAVEC J. (1988): A key to the species of Sowerbyella (Discomycetes, Pezizales).   Česká Mykologie 42(4): 193-199   (published: 16th December, 1988)

HOLUBOVÁ - JECHOVÁ V. (1988): Studies on Hyphomycetes from Cuba VIII. A new genus Piricaudilium and some species new for the territory of Cuba.   Česká Mykologie 42(4): 200-204   (published: 16th December, 1988)

KOTLABA F. (1988): Stereum rameale, its ecology and geographical distribution in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 42(4): 205-214   (published: 16th December, 1988)

PAULECH C., MAGLOCKÝ Š. (1988): Contribution to the study of the fungus Tilletia controversa Kühn on dog’s grass (Elytrigia Desv.) in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 42(4): 215-221   (published: 16th December, 1988)

SEMERDŽIEVA M., CVRČEK Z., HERINK J., HLŮZA B., HRUŠKA L., KUTHAN J., ŠTETKOVÁ A. (1988): Statistik der Pilzvergiftungen in den Jahren 1985 und 1986 in vier Bezirken der böhmischen Länder.   Česká Mykologie 42(4): 222-226   (published: 16th December, 1988)

KOVÁČIKOVÁ E. (1988): Naučno-koordinacionálnaja konferencija SEV i simpozium „Issledovanije principov ustojčivosti rastěnij k bolezňjam i vreditěljam“.   Česká Mykologie 42(4): 227-232   (published: 16th December, 1988)

MUSÍLEK V. (1988): Sexagenariae RNDr. Marta Semerdžieva, CSc., ad salutem!   Česká Mykologie 42(4): 233-239   (published: 16th December, 1988)

PAULECH C. (1988): Sexagenariae dominae RNDr.Dorota Brillová ad salutem!   Česká Mykologie 42(4): 240-242   (published: 16th December, 1988)

SVRČEK M. (1988): In memoriam Růžena Hilbertová - Podlahová.   Česká Mykologie 42(4): 243-245   (published: 16th December, 1988)

SVRČEK M. (1988): Prof. PhDr. Karel Kavina, a reminiscence.   Česká Mykologie 42(4): 246-248   (published: 16th December, 1988)

Bedeutsame Gedenkstage unserer Vereinsmitglieder im Jahre / Významná životní jubilea členů Cs. vědecké společnosti v roce 1988 (Šebek S. et al.). - 249-251

ŠEBEK S. (1988): De activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1987.   Česká Mykologie 42(4): 252-254   (published: 16th December, 1988)

References. - 254-256

back to content

 

Česká Mykologie - volume 43

issue 43(1), 1989

  Česká Mykologie 43(1)  

ŠUTARA J. (1989): The delimitation of the genus Leccinum.   Česká Mykologie 43(1): 1-12   (published: 6th February, 1989)

HORÁKOVÁ J., SKALICKÝ V. (1989): Contribution to the ecology of Peronospora violacea Berk.   Česká Mykologie 43(1): 13-29   (published: 6th February, 1989)

KLÁN J., BAUDIŠOVÁ D., BENEŠ K. (1989): Cytochemical demonstration of enzymes in hyphae of mycelial cultures of macromycetes (Ascomycotina and Basidiomycotina). I. Esterases and glycosidases.   Česká Mykologie 43(1): 30-35   (published: 6th February, 1989)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1989): Type studies of polypores described by A. Pilát - II.   Česká Mykologie 43(1): 36-44   (published: 6th February, 1989)

ONDŘEJ M. (1989): Key to the species of Drechslera Ito sensu lato on the territory of Czechoslovakia.   Česká Mykologie 43(1): 45-50   (published: 6th February, 1989)

HAGARA L. (1989): Seltene Elemente von Pilzflora der Slowakei.   Česká Mykologie 43(1): 51-60   (published: 6th February, 1989)

ANTONÍN V., ČERNÝ A., MANN J., VALTER J. (1989): Albatrellus hirtus (Cooke) Donk found in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 43(1): 61-64   (published: 6th February, 1989)

References. - 12

back to content

issue 43(2), 1989

  Česká Mykologie 43(2)  

SVRČEK M. (1989): New or less known Discomycetes. XIX.   Česká Mykologie 43(2): 65-76   (published: 2nd May, 1989)

ANTONÍN V. (1989): Notes on identity of Marasmius wettsteinii (Tricholomataceae).   Česká Mykologie 43(2): 77-81   (published: 2nd May, 1989)

SVRČEK M. (1989): Psilocybe (Deconica) magica sp. nov.   Česká Mykologie 43(2): 82-84   (published: 2nd May, 1989)

KLÁN J., RULFOVÁ I. (1989): Antibiotic activity of cultures of some saprotrophic basidiomycetous fungi.   Česká Mykologie 43(2): 85-95   (published: 2nd May, 1989)

NOVOTNÁ J. (1989): Mikroskopische pilze auf Zysten Globodera rostochiensis Wollenw.   Česká Mykologie 43(2): 96-107   (published: 2nd May, 1989)

HAGARA L. (1989): Phallus duplicatus Bosc in der Tschechoslovakei.   Česká Mykologie 43(2): 108-109   (published: 2nd May, 1989)

HEJTMÁNEK M., LAZEBNÍČEK J. (1989): Doc. RNDr. Bronislav Hlůza, CSc., sexagenarius.   Česká Mykologie 43(2): 110-114   (published: 2nd May, 1989)

LAZEBNÍČEK J. (1989): Ing. Jan Kuthan sexagenarius.   Česká Mykologie 43(2): 115-121   (published: 2nd May, 1989)

ŠEBEK S. (1989): De activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1988.   Česká Mykologie 43(2): 122-125   (published: 2nd May, 1989)

References. - 81, 125

back to content

issue 43(3), 1989

  Česká Mykologie 43(3)  

ŠEBEK S. (1989): Botaniker Ph. M. Opiz und sein Beitrag zur tschechischen Pilzkunde im XIX. Jahrhundert.   Česká Mykologie 43(3): 129-137   (published: 21st August, 1989)

KOTLABA F. (1989): Laxitextum bicolor (Corticiaceae), its ecology and geographical distribution in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 43(3): 138-148   (published: 21st August, 1989)

POSPÍŠIL J., OTČENÁŠEK M., POSTUPA J., VEJBORA O., ŠTEINER I. (1989): Trichosporon capitatum as a little known opportunistic mycotic agent in man.   Česká Mykologie 43(3): 149-154   (published: 21st August, 1989)

BRILLOVÁ D., SLADKÁ O. (1989): Transmission of virus-like particles from the infected into the healthy strains of Cercospora beticola Sacc.   Česká Mykologie 43(3): 155-165   (published: 21st August, 1989)

MINARČIC P., JANISCH R., PAULECH C. (1989): Ultrastructure representation of the powdery mildew conidium by the freezeetching method.   Česká Mykologie 43(3): 166-168   (published: 21st August, 1989)

ŘEPOVÁ A. (1989): Soil micromycetes from Czechoslovakia-a list of isolated species with bibliography.   Česká Mykologie 43(3): 169-175   (published: 21st August, 1989)

SEMERDŽIEVA M. (1989): Ganzstaatliches mykotoxikologisches Seminar „Gesundheitsaspekte der praktischen Mykologie“, Prag 30.V.1988. Zusammenfassungen der Referate.   Česká Mykologie 43(3): 176-186   (published: 21st August, 1989)

MEJSTŘÍK V. (1989): The second European Symposium about Mycorrhizae.   Česká Mykologie 43(3): 187-189   (published: 21st August, 1989)

References. - 190-190

back to content

issue 43(4), 1989

  Česká Mykologie 43(4)  

RAUSCHERT S. (1989): Nomenklatorische Studien bei höheren Pilzen I. Russulales (Täublinge und Milchlinge).   Česká Mykologie 43(4): 193-209   (published: 17th November, 1989)

SVRČEK M., MORAVEC J. (1989): Galeoscypha gen. nov., a monotypic new genus of Pezizales based on Galeoscypha pileiformis.   Česká Mykologie 43(4): 210-214   (published: 17th November, 1989)

SVRČEK M. (1989): New or less known Discomycetes. XX.   Česká Mykologie 43(4): 215-226   (published: 17th November, 1989)

KOCKOVÁ - KRATOCHVÍLOVÁ A., SLÁVIKOVÁ E., KOVAČOVSKÁ R., TOMANOVÁ E. (1989): Yeasts and yeast-like organisms in the fresh-water lake Rudava.   Česká Mykologie 43(4): 227-234   (published: 17th November, 1989)

ŘEPOVÁ A. (1989): Soil micromycetes from Czechoslovakia - a list of isolated species with bibliography. II.   Česká Mykologie 43(4): 235-243   (published: 17th November, 1989)

ŠPAČEK J. (1989): Sexagenario Ing. Alois Černý ad salutem!   Česká Mykologie 43(4): 244-249   (published: 17th November, 1989)

References. - 250-256

back to content

 

Česká Mykologie - volume 44

issue 44(1), 1989

  Česká Mykologie 44(1)  

FRAGNER P., MIŘEJOVSKÝ P. (1989): Key to histological identification of causative agents in systemic mycoses I.   Česká Mykologie 44(1): 1-13   (published: 22nd February, 1990)

BACIGÁLOVÁ K. (1989): Beitrag zur Kenntnis des Lebenszyklus von Taphrina deformans in vitro.   Česká Mykologie 44(1): 14-19   (published: 22nd February, 1990)

KUBÁTOVÁ A. (1989): Eladia saccula (Dale) G. Smith, a new micromycete for Czechoslovakia.   Česká Mykologie 44(1): 20-25   (published: 22nd February, 1990)

HAGARA L. (1989): Saltene Trichterlinge (Clitocybe) von der Slowakei.   Česká Mykologie 44(1): 26-30   (published: 22nd February, 1990)

ČÍŽEK K. (1989): Two interesting finds of Tremellaceae in East Bohemia.   Česká Mykologie 44(1): 31-34   (published: 22nd February, 1990)

ŘEPOVÁ A. (1989): Soil micromycetes from Czechoslovakia-a list of isolated species with bibliography. III.   Česká Mykologie 44(1): 35-50   (published: 22nd February, 1990)

BRILLOVÁ D. (1989): Cyprián Paulech sexagenarius.   Česká Mykologie 44(1): 51-61   (published: 22nd February, 1990)

ŠPAČEK J. (1989): In memoriam Anna Podpěrová.   Česká Mykologie 44(1): 62   (published: 22nd February, 1990)

References. - 63-64

back to content

issue 44(2), 1990

  Česká Mykologie 44(2)  

FRAGNER P., MIŘEJOVSKÝ P. (1990): Key to histological identification of causative agents in systemic mycoses II.   Česká Mykologie 44(2): 65-76   (published: 22nd June, 1990)

SVRČEK M. (1990): A report on mycological trips to Krkonoše Mts. (Giant Mts.), Bohemia, in the years 1986-1989.   Česká Mykologie 44(2): 77-91   (published: 22nd June, 1990)

POUZAR Z. (1990): Additional notes on the taxonomy and nomenclature of Ischnoderma (Polyporaceae).   Česká Mykologie 44(2): 92-100   (published: 22nd June, 1990)

HOLUBOVÁ-JECHOVÁ V. (1990): A new species of Scytalidium isolated from cysts of Globodera rostochiensis in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 44(2): 101-105   (published: 22nd June, 1990)

HOLUBOVÁ-JECHOVÁ V. (1990): Zygosporium mycophilum (Vuill.) Sacc. in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 44(2): 106-108   (published: 22nd June, 1990)

Bedeutsame Gedenkstage unserer Vereinsmitglieder im Jahre / Významná životní jubilea členů Cs. vědecké společnosti v roce 1989 (Šebek S. et al.). - 109-110

LIZOŇ P., BORJA D. (1990): Aurel Dermek (1925-1989) in memoriam.   Česká Mykologie 44(2): 111-114   (published: 22nd June, 1990)

ČAČA Z., ČERNÝ A. (1990): 8th Conference of Czechoslovak mycologists (Brno, 28.8.-1.9.1989).   Česká Mykologie 44(2): 115-118   (published: 22nd June, 1990)

KOTLABA F. (1990): X. Congress of European Mycologists, Estonia 1989.   Česká Mykologie 44(2): 119-125   (published: 22nd June, 1990)

References. - 126-128

back to content

issue 44(3), 1990

  Česká Mykologie 44(3)  

FRAGNER P., MIŘEJOVSKÝ P. (1990): Key to histological identification causativeagents in systemic mycoses III.   Česká Mykologie 44(3): 129-139   (published: 22nd October, 1990)

SVRČEK M. (1990): A report on mycological trips to Krkonoše Mts. (Giant Mts.), Bohemia, in theyears 1986-1989.   Česká Mykologie 44(3): 140-146   (published: 22nd October, 1990)

VOLLEKOVÁ A. (1990): Anixiopsis stercoraria -a rare agent of human dermatomycoses.   Česká Mykologie 44(3): 147-151   (published: 22nd October, 1990)

SLÁVIKOVÁ E., KOVAČOVSKÁ R., KOCKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ A. (1990): On the occurrence of yeasts in fresh-water of the artificial lake in Plavecký Štvrtok.   Česká Mykologie 44(3): 152-161   (published: 22nd October, 1990)

GRYNDLEROVÁ H. (1990): Indriella bolleyi on the wheat roots in Bohemia.   Česká Mykologie 44(3): 162-164   (published: 22nd October, 1990)

BEZDĚČKA P. (1990): Epizootische Pilze der Gattung Aegeritella Bal. et Wils. (Hyphomycetales, Blastosporae) an Ameisen in der Tschechoslowakei.   Česká Mykologie 44(3): 165-169   (published: 22nd October, 1990)

ŘEPOVÁ A. (1990): Soil micromycetes from from Czechoslovakia - a list of isolated species with bibliography.IV.   Česká Mykologie 44(3): 170-178   (published: 22nd October, 1990)

TICHÝ V. (1990): 80 anniversarium prof RNDr. et PhMr. Vladimír Rypáček, DrSc., ad salutem!   Česká Mykologie 44(3): 179-182   (published: 22nd October, 1990)

HERINK J. (1990): 75. anniversarium MUDr. Jan Zdeněk Cvrček ad salutem!   Česká Mykologie 44(3): 183-185   (published: 22nd October, 1990)

ŠEBEK S. (1990): De activitate Socientatis scientificae Bohemoslovacae anno 1989.   Česká Mykologie 44(3): 186-189   (published: 22nd October, 1990)

References. - 161, 182, 190

back to content

issue 44(4), 1990

  Česká Mykologie 44(4)  

FRAGNER P., MIŘEJOVSKÝ P. (1990): Key to histological identification of causative agents in systemic mycoses IV.   Česká Mykologie 44(4): 193-202   (published: 26th November, 1990)

KLÁN J., BAUDIŠOVÁ D. (1990): Enzyme activity of mycelial cultures of saprotrophic macromycetes (Basidiomycotina). I. Methods of hydrolases estimation.   Česká Mykologie 44(4): 203-211   (published: 26th November, 1990)

KLÁN J., BAUDIŠOVÁ D. (1990): Enzyme activity of mycelial cultures of saprotrophic macromycetes (Basidiomycotina and Ascomycotina). II. Methods of oxidoreductases estimation.   Česká Mykologie 44(4): 212-219   (published: 26th November, 1990)

KLÁN J. (1990): Lignin test - its mycotoxicological and chemotaxonomical significance.   Česká Mykologie 44(4): 220-224   (published: 26th November, 1990)

KLÁN J., BAUDIŠOVÁ D. (1990): Toxicity of Amanita phalloides (Fr.) Link in a vinegar brine.   Česká Mykologie 44(4): 225-227   (published: 26th November, 1990)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1990): Type studies of polypores described by A. Pilát-III.   Česká Mykologie 44(4): 228-237   (published: 26th November, 1990)

VLASÁK J. (1990): Antrodiella citrinella - a new polypore for Czechoslovakia.   Česká Mykologie 44(4): 238-239   (published: 26th November, 1990)

FASSATIOVÁ O., PĚČKOVÁ M. (1990): Sagenomella bohemica Fassatiová et Pěčková sp. n. (Moniliales).   Česká Mykologie 44(4): 240-242   (published: 26th November, 1990)

BENADA J. (1990): Less common symptoms of cereal diseases by two parasitic fungi.   Česká Mykologie 44(4): 243   (published: 26th November, 1990)

ŠAŠEK V. (1990): Sexagenario RNDr. Anastázie Ginterová, CSc., ad salutem!   Česká Mykologie 44(4): 244-249   (published: 26th November, 1990)

Bedeutsame Gedenkstage unserer Vereinsmitglieder im Jahre / Významná životní jubilea členů Cs. vědecké společnosti v roce 1990 (Šebek S. et al.). - 250-252

References. - 249, 253, 254, 255

back to content

 

Česká Mykologie - volume 45

issue 45(1-2), 1991

  Česká Mykologie 45(1-2)  

ŠUTARA J. (1991): Pseudoboletus, a new genus of Boletales.   Česká Mykologie 45(1-2): 1-9   (published: 15th May, 1991)

VAMPOLA P. (1991): Antrodiella parasitica, a new species of polypores.   Česká Mykologie 45(1-2): 10-14   (published: 15th May, 1991)

KOTLABA F. (1991): Ecology and geographical distribution of two stereoid fungi - Columnocystis abietina and Stereum gausapatum - in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 45(1-2): 15-24   (published: 15th May, 1991)

VÁŇOVÁ M. (1991): Nomen novum, nomenclatural changes and taxonomic rearrangements in Mucorales.   Česká Mykologie 45(1-2): 25-26   (published: 15th May, 1991)

VONDROVÁ S. (1991): Echinostelium minutum and other Myxomycetes developed in moist chamber culture.   Česká Mykologie 45(1-2): 27-32   (published: 15th May, 1991)

Abstracts of papers delivered at the 8th conference of Czechoslovak mycologists held in Brno (August 28-September 1. 1989). - 33-53

POUZAR Z. (1991): Dr. Vladimír Skalický sexagenarius.   Česká Mykologie 45(1-2): 54-58   (published: 15th May, 1991)

JANČAŘÍK V. (1991): Ing. Hana Červinková, CSc. sexagenaria.   Česká Mykologie 45(1-2): 59-62   (published: 15th May, 1991)

References. - 62-63

Contentus et index nominum generum atque specierum fungorum vol. 44 (1990) (M.Svrček). - 64+

back to content

issue 45(3), 1991

  Česká Mykologie 45(3)  

ONDŘEJ M. (1991): A new species Phomopsis fabae Ondřej.   Česká Mykologie 45(3): 65-67   (published: 31st October, 1991)

MÜLLER J. (1991): Urocystis rytzii (Massenot) Müller - ein neuer Brandpilz für die Karpaten.   Česká Mykologie 45(3): 69-74   (published: 31st October, 1991)

ČÍŽEK K. (1991): Lazulinospora cyanea (Corticiaceae), a new species of resupinate Basidiomycetes from Czechoslovakia.   Česká Mykologie 45(3): 75-80   (published: 31st October, 1991)

VAMPOLA P. (1991): Antrodiella onychoides - a new polypore of Czechoslovak mycoflora.   Česká Mykologie 45(3): 81-84   (published: 31st October, 1991)

KUBÁTOVÁ A. (1991): Findings of a Sphaerodes fimicola and S. retispora var. inferior (Ascomycetes, Sordariales) in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 45(3): 85-89   (published: 31st October, 1991)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1991): Type studies of polypores described by A. Pilát - IV.   Česká Mykologie 45(3): 91-97   (published: 31st October, 1991)

URBAN Z. (1991): Broad and narrow species concept in graminicolours rust fungi.   Česká Mykologie 45(3): 99-102   (published: 31st October, 1991)

SLÁVIKOVÁ E., KOVAČOVSKÁ R., KOCKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ A. (1991): The incidence of yeast organisms in the water of the artificial lake in Jakubov (Slovakia).   Česká Mykologie 45(3): 103-111   (published: 31st October, 1991)

FRAGNER P. (1991): Identification of Aspergilli isolated from human and animal diseases I.   Česká Mykologie 45(3): 113-122   (published: 31st October, 1991)

FASSATIOVÁ O. (1991): Sexagenario RNDr. Ludmila Marvanová ad salutem.   Česká Mykologie 45(3): 123-127   (published: 31st October, 1991)

References. - 68, 74, 80, 84, 90, 97, 98, 112, 127, 128

Correction. - 128

back to content

issue 45(4), 1992

  Česká Mykologie 45(4)  

ŠUTARA J. (1992): Paxillus albidulus, a new species of the family Paxillaceae.   Česká Mykologie 45(4): 129-133   (published: 21st May, 1992)

SVRČEK M. (1992): New or less known Discomycetes. XXI.   Česká Mykologie 45(4): 134-143   (published: 21st May, 1992)

VAMPOLA P. (1992): Oligoporus septentrionalis, a new polypore for Czechoslovak mycoflora.   Česká Mykologie 45(4): 144-149   (published: 21st May, 1992)

VAMPOLA P. (1992): Oxyporus philadelphi, a new polypore of the Centraleuropean mycoflora.   Česká Mykologie 45(4): 150-154   (published: 21st May, 1992)

KUBÁTOVÁ A. (1992): New records of micromycetes from Czechoslovakia. I.   Česká Mykologie 45(4): 155-163   (published: 21st May, 1992)

VOLLEKOVÁ A. (1992): Microscopic and cultural proof of Malassezia furfur in skin scales.   Česká Mykologie 45(4): 164-171   (published: 21st May, 1992)

FRAGNER P. (1992): Identification of Aspergilli isolated from human and animal disease II.   Česká Mykologie 45(4): 172-179   (published: 21st May, 1992)

NOVÁKOVÁ-ŘEPOVÁ A. (1992): Cherry decoction agar with glucose (CDAG) - a modified isolation medium for soil saprophytic fungi.   Česká Mykologie 45(4): 180   (published: 21st May, 1992)

ŠAŠEK V. (1992): In memoriam Dr. Vladimír Musílek.   Česká Mykologie 45(4): 181-182   (published: 21st May, 1992)

References. - 183-191

Varia. - 192

back to content

 

Česká Mykologie - volume 46

issue 46(1-2), 1992

  Česká Mykologie 46(1-2)  

KUTHAN J. (1992): Mycoflora of large-scale greenhouse plantation of salad cucumbers.   Česká Mykologie 46(1-2): 1-32   (published: 1st April, 1993)

SVRČEK M. (1992): New or less known Discomycetes. XXII.   Česká Mykologie 46(1-2): 33-40   (published: 1st April, 1993)

SVRČEK M. (1992): On the genus Didonia Vel. (Helotiales).   Česká Mykologie 46(1-2): 41-49   (published: 1st April, 1993)

ŠUTARA J. (1992): The genera Paxillus and Tapinella in Central Europe.   Česká Mykologie 46(1-2): 50-56   (published: 1st April, 1993)

VAMPOLA P. (1992): Pouzaroporia, gen. nov. - a new genus of the polypores.   Česká Mykologie 46(1-2): 57-61   (published: 1st April, 1993)

ČÍŽEK K., POUZAR Z. (1992): A new European species of the genus Thanatephorus subgen. Ypsilonidium (Corticiaceae).   Česká Mykologie 46(1-2): 62-66   (published: 1st April, 1993)

SEMERDŽIEVA M., VOBECKÝ M., TAMCHYNOVÁ J., TĚTHAL T. (1992): Aktivitäten von 137Cs und 134Cs in einigen Hutpilzen zweier unterschiedlichen Standorte Mittelböhmens in den Jahren 1986-1990.   Česká Mykologie 46(1-2): 67-74   (published: 1st April, 1993)

KLÁN J., BAUDIŠOVÁ D., SKÁLA Z. (1992): Enzymy activity of mycelial cultures of saprotrophic macromycetes (Basidiomycotina). III. A taxonomic application.   Česká Mykologie 46(1-2): 75-85   (published: 1st April, 1993)

NOVÁKOVÁ-ŘEPOVÁ A. (1992): The growth of soil micromycetes in the media containing herbicides Basagran, Labuctril 25 and Oxytril CM.   Česká Mykologie 46(1-2): 86-92   (published: 1st April, 1993)

GRYNDLER M. (1992): The ecological role of mycorrhizal symbiosis and the origin of the land plants.   Česká Mykologie 46(1-2): 93-98   (published: 1st April, 1993)

ŠIMONOVIČOVÁ A. (1992): Microfungal community structure in forest soil of North Slovakia. I. Similarity of mykocenosis (The Valley Tichá).   Česká Mykologie 46(1-2): 99-105   (published: 1st April, 1993)

ŠIMONOVIČOVÁ A. (1992): Microfungal community structure in forest soils of North Slovakia. II. Similarity of mykocenosis (Krížna, Koprová and Furkotská Vallies).   Česká Mykologie 46(1-2): 106-113   (published: 1st April, 1993)

VAMPOLA P., VLASÁK J. (1992): Dichomitus albidofuscus and Gelatoporia subvermispora - two new polypores for Czechoslovakia.   Česká Mykologie 46(1-2): 114-120   (published: 1st April, 1993)

KLÁN J. (1992): Two Gerronema species growing on Marchantia thalli 1. G. marchantiae Sing. et Clém., 2. G. postii (Fr.) Sing.   Česká Mykologie 46(1-2): 121-125   (published: 1st April, 1993)

KUBÁTOVÁ A. (1992): New records of micromycetes from Czechoslovakia. II. Filobasidiella depauperata (Petch) Samson, Stalpers et Weijman.   Česká Mykologie 46(1-2): 126-130   (published: 1st April, 1993)

PAULECH P. (1992): Characteristic of the fungus Tilletia controversa Kühn and its new locality on dog’s grass (Elytrida Desv.).   Česká Mykologie 46(1-2): 131-137   (published: 1st April, 1993)

BACIGÁLOVÁ K. (1992): Taphrina potentillae (Farl.) Johans. on Parageum montanum (L.) Hara - a new species in Slovakia.   Česká Mykologie 46(1-2): 138-142   (published: 1st April, 1993)

KOTLABA F. (1992): Finds of Serpula lacrymans in nature.   Česká Mykologie 46(1-2): 143-147   (published: 1st April, 1993)

Obituary (Dr. A. Kocková-Kratochvílová). - 148

back to content

issue 46(3-4), 1993

  Česká Mykologie 46(3-4)  

SVRČEK M. (1993): New or less known Discomycetes. XXIII.   Česká Mykologie 46(3-4): 149-162   (published: 25th August, 1993)

HOLEC J. (1993): Ecology of macrofungi in the beech woods of the Šumava mountains and Šumava foothills.   Česká Mykologie 46(3-4): 163-202   (published: 25th August, 1993)

ŠUTARA J. (1993): Boletus hypochryseus, a new bolete from the Boletus piperatus group.   Česká Mykologie 46(3-4): 203-208   (published: 25th August, 1993)

ANTONÍN V. (1993): Studies in marasmioid fungi - VIII. Marasmius teplicensis, a new species of the sct. Sicci growing in a greenhouse.   Česká Mykologie 46(3-4): 209-212   (published: 25th August, 1993)

VAMPOLA P., POUZAR Z. (1993): Contribution to the knowledge of a rare resupinate polypore Amyloporia sitchensis.   Česká Mykologie 46(3-4): 213-222   (published: 25th August, 1993)

VAMPOLA P. (1993): The North American polypore Fibroporia radiculosa was found in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 46(3-4): 223-227   (published: 25th August, 1993)

VAMPOLA P. (1993): Oxyporus obducens, a polypore displaying variability.   Česká Mykologie 46(3-4): 228-233   (published: 25th August, 1993)

VAMPOLA P. (1993): Contribution to the knowledge of the polypore Oxyporus corticola.   Česká Mykologie 46(3-4): 234-239   (published: 25th August, 1993)

ANTONÍN V. (1993): First report of Chaetocalathus craterellus (Dur. et Lév.) Singer from Albania.   Česká Mykologie 46(3-4): 240-242   (published: 25th August, 1993)

MARVANOVÁ L., KALOUSKOVÁ V., HANULÁKOVÁ D., SCHÁNĚL L. (1993): Misroscopic fungi in the Zbrašov agaronite caves.   Česká Mykologie 46(3-4): 243-250   (published: 25th August, 1993)

NOVÁKOVÁ-ŘEPOVÁ A., CHALUPSKÝ J. (1993): Microscopic fungi isolated from Fridericia galba (Oligochaeta, Enchytraeidae).   Česká Mykologie 46(3-4): 251-255   (published: 25th August, 1993)

JAROŠ F. (1993): Incidencie of fungal intoxications including Amanita phalloides in last four decades in the district of Trenčín in Slovakia.   Česká Mykologie 46(3-4): 256-262   (published: 25th August, 1993)

JESENSKÁ Z., PIECKOVÁ E., BERNÁT D. (1993): Relationships of heat resistant micromycetes from soil to sucrose, natrium chloride and pH.   Česká Mykologie 46(3-4): 263-271   (published: 25th August, 1993)

SLÁVIKOVÁ E., VADKERTIOVÁ R. (1993): Ecological studies on yeasts in fish-ponds.   Česká Mykologie 46(3-4): 272-281   (published: 25th August, 1993)

MIHÁL I. (1993): Frequency and occurrence stability-method of determination of dominant fungi species in beech wood after cutting operation.   Česká Mykologie 46(3-4): 282-295   (published: 25th August, 1993)

BACIGÁLOVÁ K. (1993): New localities of Taphrina carpini (Rostr.) Johans. on Carpinus betulus in Slovakia.   Česká Mykologie 46(3-4): 296-302   (published: 25th August, 1993)

PAULECH C., HERRERA S., FORNET E. (1993): Phytopathogenic micromycetes of the family Erysiphaceae distributed in Cuba.   Česká Mykologie 46(3-4): 303-314   (published: 25th August, 1993)

LIZOŇ P. (1993): Fungi described by Carl Kalchbrenner.   Česká Mykologie 46(3-4): 315-327   (published: 25th August, 1993)

HOUDA J. (1993): Proliferation on Phallus impudicus.   Česká Mykologie 46(3-4): 328-331   (published: 25th August, 1993)

Varia and references. - 332-337

back to content

 

Czech Mycology - volume 47

issue 47(1), 1994

  Czech Mycology 47(1)  

Editorial.   Czech Mycology 47(1): 1   (published: 6th January, 1994)

SUBRAMANIAN C. V. (1994): Veramyces, a new hyphomycete genus from Kumaon Himalayas.   Czech Mycology 47(1): 3-5   (published: 6th January, 1994)   Abstract  

MORAVEC J. (1994): Taxonomic revision of the genus Cheilymenia.   Czech Mycology 47(1): 7-37   (published: 6th January, 1994)   Abstract  

ANTONÍN V., HAUSKNECHT A. (1994): First European records of Hohenbuehelia angustata (Berk.) Sing.   Czech Mycology 47(1): 39-42   (published: 6th January, 1994)   Abstract  

FELLNER R., LANDA J. (1994): Some species of Cortinariaceae and Russulaceae in the alpine belt of the Belaer Tatras - II.   Czech Mycology 47(1): 45-57   (published: 6th January, 1994)   Abstract  

KOTLABA F., VAMPOLA P. (1994): Oligoporus folliculocystidiatus, a new polypore species allied to Oligoporus cerifluus.   Czech Mycology 47(1): 59-64   (published: 6th January, 1994)   Abstract  

KLÁN J., BAUDIŠOVÁ D. (1994): Enzyme N-acetyl-β-D-glucosaminidase (NAG) as an early marker of intoxications by the Cortinarius species (nephrotoxic syndrom).   Czech Mycology 47(1): 65-72   (published: 6th January, 1994)   Abstract  

PAULECH P., PAULECH C., LIŠKA M. (1994): Distribution and characteristics of the fungus Tilletia controversa Kühn in the stands of winter wheat in eastern Slovakia.   Czech Mycology 47(1): 73-80   (published: 6th January, 1994)   Abstract  

FASSATIOVÁ O., KOTLABA F. (1994): In memoriam of Dr. Věra Holubová-Jechová (1936-1993).   Czech Mycology 47(1): 81-88   (published: 6th January, 1994)

HERINK J., KOTLABA F. (1994): Dr. Zdeněk Pouzar sexagenarian.   Czech Mycology 47(1): 89-100   (published: 6th January, 1994)

Book review - Bridge P.D., Kozakiewicz Z., Paterson R.R.M.: PENIMAT: A computer assisted identification scheme for terverticillate Penicillium isolates.   Czech Mycology 47(1): 43-44   (published: 6th January, 1994)

back to content

issue 47(2), 1994

  Czech Mycology 47(2)  

PALMER J. (1994): Sclerotiniaceae on sweet chestnut burrs in the northern 'old world‘.   Czech Mycology 47(2): 101-138   (published: 15th March, 1994)   Abstract  

HORÁKOVÁ J. (1994): Arthonia pragensis spec. nov. (Ascomycetes, Arthoniales), a new lichenicolous fungus from the Czech Republic.   Czech Mycology 47(2): 139-143   (published: 15th March, 1994)   Abstract  

KLÁN J., ZIMA T., BAUDIŠOVÁ D. (1994): Potentiated effect of ethanol on Amanita phalloides poisoning.   Czech Mycology 47(2): 145-150   (published: 15th March, 1994)   Abstract  

KUBÁTOVÁ A. (1994): New records of micromycetes from Czech and Slovak Republics. III. Acremonium furcatum, Gonatobotryum parasiticum, Stachybotrys bisbyi, and Wardomyces inflatus.   Czech Mycology 47(2): 151-158   (published: 15th March, 1994)   Abstract  

KOTLABA F., POUZAR Z. (1994): Two new localities of Inonotus rickii in Europe.   Czech Mycology 47(2): 159-161   (published: 15th March, 1994)   Abstract  

GÁPER J. (1994): Fructification and sporulation of Laetiporus sulphureus in the urban environment.   Czech Mycology 47(2): 163-169   (published: 15th March, 1994)   Abstract  

FASSATIOVÁ O., PRÁŠIL K. (1994): Doc. RNDr. Vladimír Skalický has passed away.   Czech Mycology 47(2): 171-172   (published: 15th March, 1994)

back to content

issue 47(3), 1994

  Czech Mycology 47(3)  

HOLEC J. (1994): The ultrastructure of the spore wall and ornamentation in the Xerocomus group of Boletus.   Czech Mycology 47(3): 173-184   (published: 17th June, 1994)   Abstract  

VAMPOLA P., POUZAR Z. (1994): Antrodiella genistae - a new polypore for Czech Republic and Slovak Republic.   Czech Mycology 47(3): 185-188   (published: 17th June, 1994)   Abstract  

VAMPOLA P., KOTLABA F., POUZAR Z. (1994): Antrodia pini-cubensis, a new polypore from the Caribbean area.   Czech Mycology 47(3): 189-192   (published: 17th June, 1994)   Abstract  

LIZOŇ P. (1994): Type specimens of fungi held in the Herbarium of the Slovak National Museum (BRA), Bratislava, Slovakia.</