CZ   |   EN

Journal contents / obsah

Czech Mycology (ISSN 1805-1421 - online version)   [Volumes 64-71]

71 [2019] 70 [2018] 69 [2017] 68 [2016] 67 [2015] 66 [2014] 65 [2013] 64 [2012]
Czech Mycology (ISSN 1211-0981 - printed version)   [Volumes 47-63]

česká Mykologie (ISSN 0009-0476)   [Volumes 01-46]


Search for:  

If you want to be notified about new articles, subscribe here.

Chronological sorting / setřídění obsahu: newest on top   |   oldest on top


 

Česká Mykologie - volume 1

issue 1(1), 1947

  Česká Mykologie 1(1)  

Několik slov úvodem.   Česká Mykologie 1(1): 1-2   (published: 1947)

VELENOVSKÝ J. (1947): O poměru hub k ostatním organismům.   Česká Mykologie 1(1): 2-6   (published: 1947)

PILÁT A. (1947): Výživná hodnota hub.   Česká Mykologie 1(1): 6-10   (published: 1947)

VESELÝ R. (1947): Trsnatec sírový - Grifola sulphurea (Bull.) Pilát.   Česká Mykologie 1(1): 11-14   (published: 1947)

MELZER V. (1947): Holubinka Lundellova (Russula Lundelli Sing.) v Čechách.   Česká Mykologie 1(1): 15-19   (published: 1947)

NEUWIRTH F. (1947): Putování za hlívou olivovou.   Česká Mykologie 1(1): 19-23   (published: 1947)

VACEK V. (1947): Lanýž pýřitý (Tuber rapaeodorum Tul.) na Moravě.   Česká Mykologie 1(1): 23-26   (published: 1947)

CEJP K. (1947): Bestialismus některých nižších hub.   Česká Mykologie 1(1): 27-32   (published: 15th August, 1947)

back to content

issue 1(2), 1947

  Česká Mykologie 1(2)  

CEJP K. (1947): Bestialismus některých nižších hub.   Česká Mykologie 1(2): 33-35   (published: 15th August, 1947)

HERINK J. (1947): Jak se naučíte znát houby?   Česká Mykologie 1(2): 36-39   (published: 15th August, 1947)

VACEK V. (1947): Lanýž ryšavý (Tuber rufum Pico) v Čechách.   Česká Mykologie 1(2): 40-42   (published: 15th August, 1947)

PILÁT A., SVRČEK M. (1947): Sclerotinia Veselýi sp. n., nová hlízenka rostoucí na přesličce v Čechách.   Česká Mykologie 1(2): 42-45   (published: 15th August, 1947)

SVRČEK M. (1947): Pindara terrestris Vel. - Pindarovka zemní na Táborsku.   Česká Mykologie 1(2): 45-47   (published: 15th August, 1947)

MELZER V. (1947): Medovka tlustá. Meliderma crassum (Fr.) Vel.   Česká Mykologie 1(2): 48-50   (published: 15th August, 1947)

ŠIMR J. (1947): Tři pýchavky výslunných strání Českého Středohoří.   Česká Mykologie 1(2): 50-51   (published: 15th August, 1947)

CHARVÁT I. (1947): Praktické pokyny při určování holubinek.   Česká Mykologie 1(2): 52-54   (published: 15th August, 1947)

PILÁT A. (1947): Otravy houbami ve Švýcarsku.   Česká Mykologie 1(2): 54-55   (published: 15th August, 1947)

MELZER V. (1947): Divoká fylogenese.   Česká Mykologie 1(2): 55-57   (published: 15th August, 1947)

PILÁT A. (1947): Palčivost i hořkost ryzce peprného.   Česká Mykologie 1(2): 57   (published: 15th August, 1947)

CHARVÁT I. (1947): 15 minut rozhodlo o životě dvou osob.   Česká Mykologie 1(2): 57-58   (published: 15th August, 1947)

PILÁT A. (1947): Kolik je druhů hub na světě?   Česká Mykologie 1(2): 58-59   (published: 15th August, 1947)

CHARVÁT I. (1947): Hřib podezřelý. Boletus suspectus Krombholz.   Česká Mykologie 1(2): 59   (published: 15th August, 1947)

back to content

issue 1(3), 1947

  Česká Mykologie 1(3)  

HERINK J. (1947): Úkoly československé mykologické vědy.   Česká Mykologie 1(3): 59-71   (published: 25th October, 1947)

ŠMARDA F. (1947): Nový druh hvězdice - Geaster atratus sp. n. (hvězdice černavá).   Česká Mykologie 1(3): 71-74   (published: 25th October, 1947)

VACEK V. (1947): Zemnička úhledná, Genea pulchra Corda, po 100 letech.   Česká Mykologie 1(3): 75-77   (published: 25th October, 1947)

CEJP K. (1947): Rozšiřování hub mravenci.   Česká Mykologie 1(3): 78-80   (published: 25th October, 1947)

BENEŠ R. (1947): Plžatka Hendrychova - Limacium Hedrychii Vel.   Česká Mykologie 1(3): 80-81   (published: 25th October, 1947)

VESELÝ R. (1947): Písečník tlustonohý - Pisolithus crassipes D. L.   Česká Mykologie 1(3): 81-83   (published: 25th October, 1947)

HERINK J. (1947): Vděčná podzimní houba - čirůvka fialová. Tricholoma nudum (Fr. ex Bull.) Quél.   Česká Mykologie 1(3): 84-89   (published: 25th October, 1947)

ŠEBEK S. (1947): Teplomilné houby v Československu.   Česká Mykologie 1(3): 89-92   (published: 25th October, 1947)

PILÁT A. (1947): Tuhý život olšovky suché či klanolístky (Schizophyllum alneum).   Česká Mykologie 1(3): 93   (published: 25th October, 1947)

TRAPL J. (1947): O otravě způsobené vláknicí Inocybe fastigiata.   Česká Mykologie 1(3): 94-95   (published: 25th October, 1947)

KUBIČKA J. (1947): Křemenáče nerostou jen pod břízami a osikami!   Česká Mykologie 1(3): 95   (published: 25th October, 1947)

HERINK J. (1947): Houbařská sensace ve Stockholmu.   Česká Mykologie 1(3): 96   (published: 25th October, 1947)

PILÁT A. (1947): O antibiotických látkách u některých vyšších hub.   Česká Mykologie 1(3): 96   (published: 25th October, 1947)

back to content

issue 1(4), 1947

  Česká Mykologie 1(4)  

KAVINA K. (1947): Blána buněčná u hub.   Česká Mykologie 1(4): 97-99   (published: 15th December, 1947)

MACKŮ J. (1947): Teorie houbových kultur.   Česká Mykologie 1(4): 99-101   (published: 15th December, 1947)

HERINK J. (1947): Život a mykologické dílo odborného učitele H. Schmidta.   Česká Mykologie 1(4): 102-105   (published: 15th December, 1947)

CEJP K. (1947): Houbová antibiotika I.   Česká Mykologie 1(4): 105-110   (published: 15th December, 1947)

SCHAEFER Z. (1947): Ryzec oranžově hnědý, Lactarius ichoratus Fries.   Česká Mykologie 1(4): 110-115   (published: 15th December, 1947)

NEČÁSEK J. (1947): O výtrusech druhu Geaster pectinatus Pers.   Česká Mykologie 1(4): 115-119   (published: 15th December, 1947)

SVRČEK M. (1947): Dva vzácné koprofilní diskomycety - Fimaria humana Vel. a Lachnea humana Vel.   Česká Mykologie 1(4): 119-124   (published: 15th December, 1947)

back to content

 

Česká Mykologie - volume 2

issue 2(1), 1948

  Česká Mykologie 2(1)  

PILÁT A. (1948): Za zesnulým prof. Ph. Drem Karlem Kavinou.   Česká Mykologie 2(1): 2-5   (published: 15th February, 1948)

VACEK V. (1948): Nově nalezené Hymenogastery v Čechách.   Česká Mykologie 2(1): 5-10   (published: 15th February, 1948)

HORÁK J. (1948): Čirůvka topolová - Tricholoma populinum Lange.   Česká Mykologie 2(1): 11-13   (published: 15th February, 1948)

PILÁT A. (1948): Dodatek ke článku J. Horáka o čirůvce topolové (Tricholoma populinum Lange).   Česká Mykologie 2(1): 13-15   (published: 15th February, 1948)

SVRČEK M. (1948): Naše ohnivce - Sarcoscypha.   Česká Mykologie 2(1): 15-17   (published: 15th February, 1948)

HERINK J. (1948): Historie průzkumu nejedovatosti muchomůrky citronové.   Česká Mykologie 2(1): 17-22   (published: 15th February, 1948)

KUBIČKA J. (1948): Mycena strobilicola Favre et Kühner - Helmovka šiškomilná v ČSR.   Česká Mykologie 2(1): 22-25   (published: 15th February, 1948)

PILÁT A. (1948): Sclerotinum Aegerita Hoffm. a Peniophora Aegerita (Hoffm.) v. H. et L.   Česká Mykologie 2(1): 25-29   (published: 15th February, 1948)

ŠMARDA F. (1948): Lepiota prominens Viv. - bedla vyniklá, staronový druh naší mykologické literatury.   Česká Mykologie 2(1): 29-31   (published: 15th February, 1948)

ŠMARDA F. (1948): Křemenáč smrkových lesů.   Česká Mykologie 2(1): 31   (published: 15th February, 1948)

VACEK V. (1948): Neobvyklý substrát hřibu hnědého, Boletus badius Fr.   Česká Mykologie 2(1): 32   (published: 15th February, 1948)

PILÁT A. (1948): Švýcarské obrazové dílo o houbách.   Česká Mykologie 2(1): 32   (published: 15th February, 1948)

back to content

issue 2(2), 1948

  Česká Mykologie 2(2)  

PILÁT A. (1948): K devadesátým narozeninám prof. Dra Josefa Velenovského.   Česká Mykologie 2(2): 34-38   (published: 15th May, 1948)

CEJP K. (1948): Parasiti na kloboucích helmovek - Mycen, A note on the knowledge of the genus Spinellus from Bohemia.   Česká Mykologie 2(2): 38-41   (published: 15th May, 1948)

NEUWIRTH F. (1948): Ciboria amentacea Balb. (Peziza julacea Pers.) - Jehnědka olšová.   Česká Mykologie 2(2): 41-42   (published: 15th May, 1948)

NEUWIRTH F. (1948): Auricularia mesenterica Pers.- Ušíčko fialové.   Česká Mykologie 2(2): 42-44   (published: 15th May, 1948)

ŠMARDA F. (1948): O variabilitě muchomůrky narůžovělé - Amanita rubens (Scop.) Quél. et Bat.   Česká Mykologie 2(2): 45-46   (published: 15th May, 1948)

VESELÝ R. (1948): Spálenka skořepatá (Ustulina vulgaris Tul., Hypoxylon ustulatum Bull.).   Česká Mykologie 2(2): 46-48   (published: 15th May, 1948)

HERINK J. (1948): Hovoříme o smržích.   Česká Mykologie 2(2): 48-58   (published: 15th May, 1948)

VACEK V. (1948): Příspěvek k poznání našich podzemek (Hypogeí).   Česká Mykologie 2(2): 58-64   (published: 15th May, 1948)

back to content

issue 2(3), 1948

  Česká Mykologie 2(3)  

VACEK V. (1948): Příspěvek k poznání našich podzemek (Hypogeí).   Česká Mykologie 2(3): 65-69   (published: 15th May, 1948)

SMOLÁK J. (1948): Rostlinná pathologie a mykologie.   Česká Mykologie 2(3): 70-74   (published: 15th August, 1948)

PILÁT A. (1948): Hlíva číšovcovitá (Pleurotus cyphelliformis Berk.) v Čechách.   Česká Mykologie 2(3): 74-77   (published: 15th August, 1948)

CEJP K. (1948): Dva tropičtí zástupci bělohnojníků v našich sklenících.   Česká Mykologie 2(3): 78-83   (published: 15th August, 1948)

SCHAEFER Z. (1948): Nový druh ryzců: r. hradecký (Lactarius hradecensis sp. n.).   Česká Mykologie 2(3): 83-85   (published: 15th August, 1948)

ŠEBEK S. (1948): Nový nález škárky hvězdicovité (Mycenastrum corium [Guers.] Desv.).   Česká Mykologie 2(3): 85-88   (published: 15th August, 1948)

SVRČEK M. (1948): Galera coprophila Kühner v Československu.   Česká Mykologie 2(3): 88-89   (published: 15th August, 1948)

NEUWIRTH F. (1948): Něco o slizovkách (Myxothallophyta).   Česká Mykologie 2(3): 89-90   (published: 15th August, 1948)

CHARVÁT I. (1948): Hřib satan (Boletus satanas Lenz.).   Česká Mykologie 2(3): 91-92   (published: 15th August, 1948)

ŠINTÁK J. (1948): Neobvyklý substrát hřibu hnědého, Boletus badius Fr.   Česká Mykologie 2(3): 93   (published: 15th August, 1948)

FÜRST J. (1948): Houby parků.   Česká Mykologie 2(3): 93   (published: 15th August, 1948)

FÜRST J. (1948): Mé zkušenosti s pestřecem.   Česká Mykologie 2(3): 93-94   (published: 15th August, 1948)

FÜRST J. (1948): Co můžeme očekávat od lesních požárů?   Česká Mykologie 2(3): 94   (published: 15th August, 1948)

MELZER V. (1948): Něco pro houbařské generalogy.   Česká Mykologie 2(3): 94-95   (published: 15th August, 1948)

ČAPEK O. (1948): Zajímavá zpráva o houbách v Herbáři Jana Černého.   Česká Mykologie 2(3): 95   (published: 15th August, 1948)

HERINK J. (1948): Opět křemenáče pod smrky!   Česká Mykologie 2(3): 95-96   (published: 15th August, 1948)

HERINK J. (1948): Další nález škárky hvězdicovité (Mycenastrum corium [Guers.] Desv.) v Československu.   Česká Mykologie 2(3): 96   (published: 15th August, 1948)

back to content

issue 2(4), 1948

  Česká Mykologie 2(4)  

VELENOVSKÝ J. (1948): Houbové otravy.   Česká Mykologie 2(4): 97-98   (published: 15th November, 1948)

VONEŠ K. (1948): Otrava čirůvkou osmahlou (Tricholoma ustale Fr.).   Česká Mykologie 2(4): 98-99   (published: 15th November, 1948)

STRNAD J. (1948): Čirůvka topolová (Tricholoma populinum Lange) biologickou odrůdou čirůvky masité (T. pessundatum Fr.)?   Česká Mykologie 2(4): 99-100   (published: 15th November, 1948)

HORNÍČEK E. (1948): Jedovatý dvojník čirůvky topolové, Tricholoma populinum Lange: čirůvka znetvořená, Tricholoma pessundatum (Fr.) Quél.   Česká Mykologie 2(4): 100-102   (published: 15th November, 1948)

HERINK J. (1948): je nutno zlepšiti organisaci boje proti otravám houbami v Československu.   Česká Mykologie 2(4): 102-110   (published: 15th November, 1948)

SCHAEFER Z. (1948): Příspěvek ke studiu variability ryzce zeleného (Lactarius blennius Friče).   Česká Mykologie 2(4): 110-114   (published: 15th November, 1948)

SCHMIDT H. (1948): Šíření „čarovných kruhů“ čirůvky fialové, (Tricholoma nudum [Fr. ex Bull.] Quél.).   Česká Mykologie 2(4): 114-117   (published: 15th November, 1948)

VACEK V. (1948): Hyaloscypha reticulata sp. n., průsvitka síťnatá.   Česká Mykologie 2(4): 117-120   (published: 15th November, 1948)

SVRČEK M. (1948): Ohnivka domácí (Pyronema domesticum [Sow.] Sacc.).   Česká Mykologie 2(4): 120-122   (published: 15th November, 1948)

CHARVÁT I. (1948): Pečárka pařeništní (Psalliota vaporaria [Vitt.] Möll. et Schaeff.) na pražské dlažbě a v pražských sklepích.   Česká Mykologie 2(4): 122-125   (published: 15th November, 1948)

ŠEBEK S. (1948): Moravská lokalita střechanu bedlovitého (Secotium agaricoides [Cz.] Holl.).   Česká Mykologie 2(4): 125-128   (published: 15th November, 1948)

back to content

 

Česká Mykologie - volume 3

issue 3(1-2), 1949

  Česká Mykologie 3(1-2)  

VACEK V. (1949): Skrytka olivová (Pachyphloeus melanoxanthus [Berk.] Tul. na Moravě.   Česká Mykologie 3(1-2): 1-3   (published: 15th February, 1949)

MACKŮ J. (1949): Velké úchylky ve výskytu hub v r. 1948.   Česká Mykologie 3(1-2): 3-4   (published: 15th February, 1949)

FÜRST J. (1949): Moje zkušenosti s klouzky.   Česká Mykologie 3(1-2): 4-6   (published: 15th February, 1949)

CEJP K. (1949): Houbová antibiotika II.   Česká Mykologie 3(1-2): 6-11   (published: 15th February, 1949)

FRÁGNER P. (1949): O proměnách plísně Aspergillus chevalieri var. intermedius.   Česká Mykologie 3(1-2): 11-13   (published: 15th February, 1949)

BABIČKA J. (1949): Vysoký obsah minerálních látek v houbách chorošovitých.   Česká Mykologie 3(1-2): 14-16   (published: 15th February, 1949)

PILÁT A. (1949): Lošák sírožlutý (Calodon sulphureum [Kalchbr.] Quél.) na Moravě a v Čechách.   Česká Mykologie 3(1-2): 16-19   (published: 15th February, 1949)

NEUWIRTH F. (1949): Kuřátka tříslová (Ramaria epichnoa fr.) v Čechách.   Česká Mykologie 3(1-2): 19-20   (published: 15th February, 1949)

NEUWIRTH F. (1949): První nález Hydnangium candidum Tul. v Československu.   Česká Mykologie 3(1-2): 20   (published: 15th February, 1949)

KUBIČKA J. (1949): Nové naleziště jehnědky olšové (Ciboria amentacea Balb.) v Čechách.   Česká Mykologie 3(1-2): 21-22   (published: 15th February, 1949)

ŠEBEK S. (1949): Další nález škárky hvězdicovité (Mycenastrum corium [Guers.] Desv.) u Nymburka.   Česká Mykologie 3(1-2): 22   (published: 15th February, 1949)

ZACH V. (1949): Čirůvka topolová (Tricholoma populinum Lange) v Polabí.   Česká Mykologie 3(1-2): 22   (published: 15th February, 1949)

PILÁT A. (1949): Druhý nález hlívy číšovcovité (Pleurotus cyphelliformis Berk.) v Čechách.   Česká Mykologie 3(1-2): 23   (published: 15th February, 1949)

VACEK V. (1949): Zemnička úhledná (Genea pulchra Corda) také na Moravě.   Česká Mykologie 3(1-2): 24   (published: 15th February, 1949)

STRNAD J. (1949): První nález kalichovky osténkaté (Omphalia asterospora Lange) v Československu.   Česká Mykologie 3(1-2): 24   (published: 15th February, 1949)

NEUWIRTH F. (1949): Nálevkovitá forma chorošovníku plástvového (Polyporellus arcularius /Batsch./ f. infundibuliformis Pilát) na Moravě.   Česká Mykologie 3(1-2): 24-25   (published: 15th February, 1949)

HERINK J. (1949): Plžatka březnová - Limacium camarophyllum [A. et S. ex Fr.] Her. ssp. marzuolum [Fr.] Her. V Československu.   Česká Mykologie 3(1-2): 26-30   (published: 15th February, 1949)

SVRČEK M. (1949): O nálezu Pseudotapesia Pilati Vel. v Čechách.   Česká Mykologie 3(1-2): 30-32   (published: 15th February, 1949)

back to content

issue 3(3-5), 1949

  Česká Mykologie 3(3-5)  

HERINK J. (1949): Ucháče a kačenky - houby jara.   Česká Mykologie 3(3-5): 33-37   (published: 15th May, 1949)

HERINK J., VACEK V. (1949): Hlízenka borůvková (Sclerotinia baccarum [Schröt.] Rehm) v Československu.   Česká Mykologie 3(3-5): 37-42   (published: 15th May, 1949)

SVRČEK M. (1949): Unguiculella falcipila v. H., diskomycet s háčkovitými chlupy.   Česká Mykologie 3(3-5): 42-45   (published: 15th May, 1949)

VESELÝ R. (1949): Naše žaludice (Disciseda compacta Czern. a D. circumscissa B. et C.).   Česká Mykologie 3(3-5): 45-49   (published: 15th May, 1949)

SCHAEFER Z. (1949): Jest ryzec bledý (Lactarius pallidus Fr.) totožný s L. rubescens Bres. a L. decipiens Quél.?   Česká Mykologie 3(3-5): 49-54   (published: 15th May, 1949)

VACEK V. (1949): Jelenka sírobledá (Elaphomyces sulphureopallidus sp. n.).   Česká Mykologie 3(3-5): 54-57   (published: 15th May, 1949)

HERINK J. (1949): Plžatka březnová - Limacium camarophyllum [A. et S. ex Fr.] Her. ssp. marzuolum [Fr.] Her. V Československu - pokračování.   Česká Mykologie 3(3-5): 57-61   (published: 15th May, 1949)

KOTLABA F. (1949): Čirůvka nahloučená (Tricholoma aggregatum [Fr. ex Schaeff.] ssp. cinerascens [Bull.] Konrad) v podzemí pražského Hradu.   Česká Mykologie 3(3-5): 61   (published: 15th May, 1949)

NEČÁSEK J. (1949): Obrovský exemplář hlívy jilmové (Pleurotus ulmarius Fr. ex Bull.).   Česká Mykologie 3(3-5): 61-63   (published: 15th May, 1949)

KOTLABA F. (1949): Růst čechratky sklepní (Paxillus panuoides Fr.) v pokoji.   Česká Mykologie 3(3-5): 63   (published: 15th May, 1949)

STRNAD J. (1949): Zajímavá morcheloidní abnormita pavučince odchylného (Cortinarius anomalus Fr.).   Česká Mykologie 3(3-5): 63   (published: 15th May, 1949)

CEJP K. (1949): Zpráva pro holubinkáře.   Česká Mykologie 3(3-5): 64   (published: 15th May, 1949)

HERINK J. (1949): Zajímavá pomůcka k poznávání a určování vyšších hub.   Česká Mykologie 3(3-5): 64   (published: 15th May, 1949)

back to content

issue 3(6-7), 1949

  Česká Mykologie 3(6-7)  

PILÁT A. (1949): Za profesorem Josefem Velenovským.   Česká Mykologie 3(6-7): 65-67   (published: 15th August, 1949)

HERINK J. (1949): Zemřel Ing. Stanislav Havlena.   Česká Mykologie 3(6-7): 67-69   (published: 15th August, 1949)

BENDA R. (1949): Hřib pravý (Boletus impolitus Fr.) v pražských sadech.   Česká Mykologie 3(6-7): 69-72   (published: 15th August, 1949)

VESELÝ R. (1949): Prášivka plstnatá (Bovista tomentosa [Vitt.] de Toni) na Slovensku.   Česká Mykologie 3(6-7): 72-73   (published: 15th August, 1949)

ŠMARDA F. (1949): Nový nález špičky odporné (Marasmius foetidus Fr. ex Sow.) na Moravě.   Česká Mykologie 3(6-7): 73-75   (published: 15th August, 1949)

VACEK V. (1949): Druhý příspěvek k pozníní našich podzemek (Hypogeí).   Česká Mykologie 3(6-7): 75-76   (published: 15th August, 1949)

HERINK J. (1949): Pohár smrti - muchomůrka zelená (Amanita phalloides [Fr. ex Vaill.] Quél.).   Česká Mykologie 3(6-7): 76-83   (published: 15th August, 1949)

SVRČEK M. (1949): Houby na spáleništích.   Česká Mykologie 3(6-7): 83-87   (published: 15th August, 1949)

STRNAD J. (1949): Zemní forma chorošovníku šupinatého (Polyporellus squamosus [Fr. ex Huds.] Karst. f. clusiana Britz.).   Česká Mykologie 3(6-7): 87-89   (published: 15th August, 1949)

ŠIMR J. (1949): Hadovka psí (Mutinus canius Huds.) v českém Středohoří.   Česká Mykologie 3(6-7): 89   (published: 15th August, 1949)

FURST J. (1949): Hřib šiškovitý (Strobilomyces strobilaceus [Scop.] B. et Br.).   Česká Mykologie 3(6-7): 89   (published: 15th August, 1949)

NEUWIRTH F. (1949): Plesňák karafiátový (Thelephora caryophyllea Schaeff.).   Česká Mykologie 3(6-7): 89-90   (published: 15th August, 1949)

SVRČEK M. (1949): Nová lokalita trepkovitky Kašparovy (Crepidotus Caspari Vel.).   Česká Mykologie 3(6-7): 90   (published: 15th August, 1949)

ŠEBEK S. (1949): Námel černající (Spermoedia nigricans [Tul.] Seaver) v jižních Čechách.   Česká Mykologie 3(6-7): 90-91   (published: 15th August, 1949)

HORNÍČEK E. (1949): Další naleziště Tricholoma helviodor Pil. et Svr.   Česká Mykologie 3(6-7): 91-92   (published: 15th August, 1949)

HERINK J. (1949): Plžatka březnová - Limacium camarophyllum [A. et S. ex Fr.] Her. ssp. marzuolum [Fr.] Her. V Československu - pokračování.   Česká Mykologie 3(6-7): 92-96   (published: 15th August, 1949)

back to content

issue 3(8-10), 1949

  Česká Mykologie 3(8-10)  

PILÁT A. (1949): Boletus Fechtneri Velenovský 1922 Hřib Fechtnerův.   Česká Mykologie 3(8-10): 97-102   (published: 15th November, 1949)

MELZER V. (1949): Hřib lví či lvobarvý (Boletus [Xerocomus] leoninus Boudier).   Česká Mykologie 3(8-10): 102-104   (published: 15th November, 1949)

SVRČEK M. (1949): Bedla Eyreova, Lepiota Eyrei [Masere] Lange), v Čechách.   Česká Mykologie 3(8-10): 104-106   (published: 15th November, 1949)

HERINK J. (1949): Plžatka březnová - Limacium camarophyllum [A. et S. ex Fr.] Her. ssp. marzuolum [Fr.] Her. V Československu - dokončení.   Česká Mykologie 3(8-10): 107-109   (published: 15th November, 1949)

SCHAEFER Z. (1949): Ryzec statný (Lactarius repraesentaneus Britz.).   Česká Mykologie 3(8-10): 110-114   (published: 15th November, 1949)

VYTOUŠ B. (1949): Pokus o umělé vypěstování hnojníku.   Česká Mykologie 3(8-10): 114-117   (published: 15th November, 1949)

STRNAD J. (1949): Dvě nové české vláknice: Inocybe lanuginella Schröt., Inocybe descissa (Fr.) var. brunneo-atra Heim.   Česká Mykologie 3(8-10): 117-119   (published: 15th November, 1949)

VACEK V. (1949): Nová lanýžovitá houba v Čechách: Skrytka pospolitá (Pachyphloeus conglomeratus Berk. et Br.).   Česká Mykologie 3(8-10): 119-121   (published: 15th November, 1949)

NEUWIRTH F. (1949): Návrch na umělé pěstování čirůvky fialové (Tricholoma nudum [Fr. ex Bull.] Quél.) na Moravě a v Čechách.   Česká Mykologie 3(8-10): 121-122   (published: 15th November, 1949)

NEUWIRTH F. (1949): Zajímavý případ plachetkové čepičky u katmanky pošvaté (Amanitopsis vaginata Bul.).   Česká Mykologie 3(8-10): 122-123   (published: 15th November, 1949)

PILÁT A. (1949): Zajímavá srostlice klouzka kravského a slizáka růžového.   Česká Mykologie 3(8-10): 123-124   (published: 15th November, 1949)

PILÁT A. (1949): Zajímavá abnormalita holubinky trávozelené (Russula aeruginea (Lindbl.) Fr.   Česká Mykologie 3(8-10): 124-125   (published: 15th November, 1949)

NEUWIRTH F. (1949): Nezvyklá úroda čirůvky fialové (trich. Nudum [Fr. ex Bull.] Quél.).   Česká Mykologie 3(8-10): 125-127   (published: 15th November, 1949)

PILÁT A. (1949): Požerek veverky na povrchu klobouku hřiba koloděje (Boletus erythropus Pers.).   Česká Mykologie 3(8-10): 127   (published: 15th November, 1949)

back to content

 

Česká Mykologie - volume 4

issue 4(1-2), 1950

  Česká Mykologie 4(1-2)  

ŠEBEK S. (1950): K padesátinám prof. dr. Karla Cejpa.   Česká Mykologie 4(1-2): 1-3   (published: 15th February, 1950)

PILÁT A., CHARVÁT I. (1950): Liška pohárkovitá v Československu - Cantharellus cupulatus Fr.   Česká Mykologie 4(1-2): 3-6   (published: 15th February, 1950)

KUBIČKA J. (1950): Helmovka koromilná - Mycena pseudocorticola Kühner.   Česká Mykologie 4(1-2): 6-9   (published: 15th February, 1950)

VESELÝ R. (1950): Hřib krvavý - Boletus sanguineus Fr. ex With.   Česká Mykologie 4(1-2): 9-11   (published: 15th February, 1950)

VACEK V. (1950): Řasnatka mléčná - Plicaria hyalino-alba (Speg.) Vacek c. n.   Česká Mykologie 4(1-2): 11-12   (published: 15th February, 1950)

RYPÁČEK V. (1950): Rozklad dřeva dřevokaznými houbami.   Česká Mykologie 4(1-2): 12-14   (published: 15th February, 1950)

NEUWIRTH F. (1950): Abnormita u mlženky - Clitocybe nebularis Batsch.   Česká Mykologie 4(1-2): 14-16   (published: 15th February, 1950)

HERINK J. (1950): Třepenitka modrající (Hypholoma coprinifacies [Roll.] Her.) - nový středomořský typ lupenatých hub v Československu.   Česká Mykologie 4(1-2): 16-20   (published: 15th February, 1950)

ŠMARDA F. (1950): Dva význačné jihoevropské druhy na Žďársku.   Česká Mykologie 4(1-2): 21-22   (published: 15th February, 1950)

ŠEBEK S. (1950): Poznámky k ekologii žaludice bělostné - Disciseda candida [Schw.] Lloyd.   Česká Mykologie 4(1-2): 22-23   (published: 15th February, 1950)

MACKŮ J. (1950): Nové konservační způsoby hub.   Česká Mykologie 4(1-2): 23-25   (published: 15th February, 1950)

NEUWIRTH F. (1950): Další zkušenosti o růstu žampionů na ječných plevách.   Česká Mykologie 4(1-2): 26-27   (published: 15th February, 1950)

PILÁT A. (1950): Oříš, výtečný jedlý choroš (Grifola umbellata [Pers.] Pilát).   Česká Mykologie 4(1-2): 27-29   (published: 15th February, 1950)

STRNAD J. (1950): Sbíráte čirůvku holubičí (Tricholoma columbetta (Fr.)?   Česká Mykologie 4(1-2): 29-30   (published: 15th February, 1950)

HORNÍČEK B. (1950): Je čirůvka plavohnědá (Tricholoma flavobrunneum Fr.) jedovatá?   Česká Mykologie 4(1-2): 30-32   (published: 15th February, 1950)

back to content

issue 4(3-5), 1950

  Česká Mykologie 4(3-5)  

PILÁT A. (1950): Tržní houby v Číně a v Japonsku.   Česká Mykologie 4(3-5): 33-39   (published: 15th May, 1950)

SVRČEK M. (1950): Heterochaetella crystallina Bourdot, nová rosolovkovitá houba v Čechách.   Česká Mykologie 4(3-5): 39-42   (published: 15th May, 1950)

VACEK V. (1950): Pirottka šedozelená (Pirottaea glauco-viridis sp. n.).   Česká Mykologie 4(3-5): 42-44   (published: 15th May, 1950)

VESELÝ R. (1950): Ouško hnědé (Otidea auricula [Schaef.] Cooke).   Česká Mykologie 4(3-5): 44-45   (published: 15th May, 1950)

VACEK V. (1950): Hřib moravský - Boletus moravicus Vacek.   Česká Mykologie 4(3-5): 45-47   (published: 15th May, 1950)

HERINK J. (1950): Ekologické studie - I. vyšší houby v dutinách stromů.   Česká Mykologie 4(3-5): 47-53   (published: 15th May, 1950)

ŠMARDA F. (1950): Břichatkovité houby jihoslovanských písčin.   Česká Mykologie 4(3-5): 53-54   (published: 15th May, 1950)

NEUWIRTH F. (1950): Případ hromadné morchelloidní abnormity u václavky (Armillaria mellea) Vahl.   Česká Mykologie 4(3-5): 54-56   (published: 15th May, 1950)

ŠMARDA F. (1950): Druhý moravský nález Rutstroemia elatina (A. et S.) Rehm.   Česká Mykologie 4(3-5): 56-57   (published: 15th May, 1950)

HERINK J. (1950): Nová naleziště outkovky rumělkové (Trametes cinnabarina Fr. ex Jacq.) v Československu.   Česká Mykologie 4(3-5): 57-58   (published: 15th May, 1950)

ŠMARDA F. (1950): Nové naleziště klouzku nažloutlého (Boletus flavidus Fr.).   Česká Mykologie 4(3-5): 58   (published: 15th May, 1950)

ŠMARDA F. (1950): Čirůvka peřestná (Tricholoma furcatum Fr.) na Moravě.   Česká Mykologie 4(3-5): 58-59   (published: 15th May, 1950)

SVRČEK M. (1950): Ještě o lišce pohárkovité- Cantharellus cupulatus Fr.   Česká Mykologie 4(3-5): 59   (published: 15th May, 1950)

HERINK J. (1950): Šupinovka měnlivá - opěnka. Pholiota mutabilis [Schaef. ex Fr.] Quél.   Česká Mykologie 4(3-5): 59-62   (published: 15th May, 1950)

KUBIČKA J. (1950): Poznámky k otravě hníkem inkoustovým (Coprinus atramentarius Bull. ex Fr.).   Česká Mykologie 4(3-5): 62-64   (published: 15th May, 1950)

HERINK J. (1950): Výzkumnictví v průmyslovém zpracování hub na nových cestách.   Česká Mykologie 4(3-5): 64+   (published: 15th May, 1950)

back to content

issue 4(6-7), 1950

  Česká Mykologie 4(6-7)  

LANDKAMMER V. (1950): Zajímavý nález hřibu, vázaného na Douglasovu jedli (Pseudotsuga douglasii).   Česká Mykologie 4(6-7): 65-67   (published: 15th August, 1950)

KUBIČKA J. (1950): Hřib tridentský odr. Landkammerova [Boletinus tridentinus (Bres.) ssp. Landkammeri Pilát et Svr.].   Česká Mykologie 4(6-7): 67   (published: 15th August, 1950)

PILÁT A. (1950): Tmavobělka šedobílá - Melanoleuca polioleuca (Fr.) Kühner et Maire v Čechách.   Česká Mykologie 4(6-7): 68-71   (published: 15th August, 1950)

NEUWIRTH F. (1950): Dva druhy našich špiček - špička kolovitá a špička provrtaná.   Česká Mykologie 4(6-7): 72-74   (published: 15th August, 1950)

HERINK J. (1950): Ekologické studie - II: Vyšší houby v dutinách stromů.   Česká Mykologie 4(6-7): 74-79   (published: 15th August, 1950)

PILÁT A. (1950): Penízovka rašeliníková - Collybia palustris (Peck) v Čechách.   Česká Mykologie 4(6-7): 79-82   (published: 15th August, 1950)

SVRČEK M. (1950): Pozoruhodné nálezy basidiomycetů z Českého Středohoří.   Česká Mykologie 4(6-7): 82-85   (published: 15th August, 1950)

SCHAEFER Z. (1950): Ryzec ukoptěný - Lactarius picinus Fries.   Česká Mykologie 4(6-7): 85-90   (published: 15th August, 1950)

VACEK V. (1950): Třetí příspěvek k poznání našich podzemek (hypogaeí).   Česká Mykologie 4(6-7): 90-95   (published: 15th August, 1950)

NEUWIRTH F. (1950): Černorosol bukový (Exidia glandulosa Fr.).   Česká Mykologie 4(6-7): 95   (published: 15th August, 1950)

KUBIČKA J. (1950): Nález zajímavé šťavnatky: voskovky liškové - Hygrocybe cantharellus (Schw.) Fr.   Česká Mykologie 4(6-7): 96-97   (published: 15th August, 1950)

ŠMARDA F. (1950): Strmělka bažinná (Clitocybe ectypa Fr.) nový druh pro ČSR.   Česká Mykologie 4(6-7): 97   (published: 15th August, 1950)

POUZAR Z. (1950): Houževnatec kalichovitý - Lentinus omphalodes Fr. var. flabelliformis (Bolt.) Pilát v Čechách.   Česká Mykologie 4(6-7): 97   (published: 15th August, 1950)

ŠEBEK S. (1950): Hvězdice květovitá (Geastrum floriforme Vitt) ve středním Polabí.   Česká Mykologie 4(6-7): 98   (published: 15th August, 1950)

PILÁT A. (1950): Tulostoma granulosum Lév. - Palečka zrněná v Polabí.   Česká Mykologie 4(6-7): 98-99   (published: 15th August, 1950)

PILÁT A. (1950): K rozšíření pýchavkovité houby Gastrosporium simplex Mat.   Česká Mykologie 4(6-7): 99   (published: 15th August, 1950)

BAUDYŠ E. (1950): O houbách, způsobujících hnilobu ovoce.   Česká Mykologie 4(6-7): 99-102   (published: 15th August, 1950)

PŘÍHODA A. (1950): Houby ve dřevě.   Česká Mykologie 4(6-7): 102-104   (published: 15th August, 1950)

ŠINDELKA G. (1950): Dětem se podařilo vypěstovat žampiony.   Česká Mykologie 4(6-7): 104-108   (published: 15th August, 1950)

MELNIKOV E. (1950): K otázce pěstování čirůvky fialové (Tricholoma nudum Bull.) a ještě některých lesních hub.   Česká Mykologie 4(6-7): 108-110   (published: 15th August, 1950)

KUBIČKA J. (1950): Otrava muchomůrkou hlíznatou.   Česká Mykologie 4(6-7): 110   (published: 15th August, 1950)

PROCHÁZKA A. (1950): Přehled vzácnějších hřibovitých hub, nalezených na Moravě v roce 1949.   Česká Mykologie 4(6-7): 110-111   (published: 15th August, 1950)

HERINK J. (1950): Zpráva o činnosti odborné komise“Výzkum hub“ při Svazu pro výzkumnictví v průmyslu výživy.   Česká Mykologie 4(6-7): 111-112   (published: 15th August, 1950)

HERINK J. (1950): Československá mykologická bibliografie 1948-1950.   Česká Mykologie 4(6-7): 112   (published: 15th August, 1950)

back to content

issue 4(8-10), 1950

  Česká Mykologie 4(8-10)  

KREJČÍK K. (1950): Otrava hřibem nachovým čili purpurovým, Boletus purpureus (Fr.) - B. rhodoxanthus (Kr.-Kbch).   Česká Mykologie 4(8-10): 113-114   (published: 15th November, 1950)

PILÁT A. (1950): Otravy houbami ve Švýcarsku v roce 1948.   Česká Mykologie 4(8-10): 115-121   (published: 15th November, 1950)

PILÁT A., CHARVÁT I. (1950): Čirůvka Guernisacova- Tricholoma Guernisaci Crouan in Čechoslovakia.   Česká Mykologie 4(8-10): 121-127   (published: 15th November, 1950)

STANĚK V. J. (1950): K lepšímu poznání našich hvězdic.   Česká Mykologie 4(8-10): 128-131   (published: 15th November, 1950)

SVRČEK M. (1950): Kulháček bílý - Claudopus niveus Vel. a poznámky o druzích rodu Claudopus.   Česká Mykologie 4(8-10): 131-136   (published: 15th November, 1950)

VACEK V. (1950): Muchomůrka Vittadiniho, odr. ježohlavá na Moravě - Amanita Vittadinii (Mor.) Vitt. var. echinocephala (Vitt.) Veselý in Moravia.   Česká Mykologie 4(8-10): 136-137   (published: 15th November, 1950)

VACEK V. (1950): Nově nalezená Hydnangia v Československu.   Česká Mykologie 4(8-10): 137-141   (published: 15th November, 1950)

PILÁT A. (1950): Vzácná teplomilná houba: náramkovitka žlutozelená - Armillaria luteovirens (A. et S.) Sacc.   Česká Mykologie 4(8-10): 141-145   (published: 15th November, 1950)

KULT K. (1950): Zpracování druhů hub z naleziště Čelákovice.   Česká Mykologie 4(8-10): 145-152   (published: 15th November, 1950)

KUBIČKA J., POUZAR Z. (1950): Mycena pelianthina (Fr.) Quél. - Helmovka zoubkatá.   Česká Mykologie 4(8-10): 152-158   (published: 15th November, 1950)

POUZAR Z. (1950): Další nálezy bedly Eyreovy- Lepiota Eyrei (Massee) Lge. V Čechách.   Česká Mykologie 4(8-10): 158   (published: 15th November, 1950)

ŠINDELKA G. (1950): Vyrostly houby ve výkladní skříni.   Česká Mykologie 4(8-10): 159-160   (published: 15th November, 1950)

PILÁT A. (1950): Houbařská hádanka.   Česká Mykologie 4(8-10): 160   (published: 15th November, 1950)

back to content

 

Česká Mykologie - volume 5

issue 5(1-2), 1951

  Česká Mykologie 5(1-2)  

PILÁT A. (1951): Klouzek žlutavý - Boletus flavidus Fr. v Čechách.   Česká Mykologie 5(1-2): 1-3   (published: 15th February, 1951)

VACEK V. (1951): Zemnička kulovitá - Genea sphaerica Tull.   Česká Mykologie 5(1-2): 3-5   (published: 15th February, 1951)

MELZER V. (1951): Holubinka lepkavá - Russula viscida Kudrna.   Česká Mykologie 5(1-2): 6-9   (published: 15th February, 1951)

SVRČEK M. (1951): Jehnědka jedlová, terčoplodá houba na jedlových šupinách - Ciboria rufofusca (Weberb.) Sacc.   Česká Mykologie 5(1-2): 9-13   (published: 15th February, 1951)

PILÁT A. (1951): Ještě o otravě hřibem nachovým - Boletus purpureus Fr.   Česká Mykologie 5(1-2): 13-16   (published: 15th February, 1951)

RYPÁČEK V., RADVAN R. (1951): Čisté kultury hub, pěstované v ústavu pro fysiologii rostlin Masarykovy university v Brně.   Česká Mykologie 5(1-2): 16-19   (published: 15th February, 1951)

CHARVÁT I. (1951): Špička masová - Marasmius putillus Fr.   Česká Mykologie 5(1-2): 19-22   (published: 15th February, 1951)

PILÁT A. (1951): Kuřátka zelenající a kuřátka Invalova čili kuřátka jedlová ve smyslu Persoonově a Friesově.   Česká Mykologie 5(1-2): 22-25   (published: 15th February, 1951)

PŘÍHODA A. (1951): Houby působící hniloby mrkve.   Česká Mykologie 5(1-2): 26-30   (published: 15th February, 1951)

STANĚK M. (1951): Žampionové zárodky.   Česká Mykologie 5(1-2): 30-33   (published: 15th February, 1951)

ŠINDELKA G. (1951): Kam na smrže?   Česká Mykologie 5(1-2): 33-37   (published: 15th February, 1951)

PILÁT A. (1951): Kuriosní abnormita holubinky bukovky - Russula heterophylla Fr.   Česká Mykologie 5(1-2): 38-39   (published: 15th February, 1951)

HERINK J. (1951): Nová úprava zdravotnických opatření při oběhu jedlých hub.   Česká Mykologie 5(1-2): 39-44   (published: 15th February, 1951)

KUBIČKA J. (1951): Lékařská komise Čs. mykologického klubu.   Česká Mykologie 5(1-2): 44   (published: 15th February, 1951)

SVRČEK M. (1951): Ciboria subvillosula (Rehm.) Svr. c. n., nový diskomycet pro Čechy.   Česká Mykologie 5(1-2): 45-46   (published: 15th February, 1951)

KUBIČKA J. (1951): Mycena strobilicola Favre et Kühner.   Česká Mykologie 5(1-2): 46-47   (published: 15th February, 1951)

SCHAEFER Z. (1951): Ryzec statný - Lactarius repraesentaneus Britz.   Česká Mykologie 5(1-2): 47-48   (published: 15th February, 1951)

KUBIČKA J. (1951): Zemřel Alois Brabec.   Česká Mykologie 5(1-2): 48   (published: 15th February, 1951)

back to content

issue 5(3-5), 1951

  Česká Mykologie 5(3-5)  

SCHAEFER Z. (1951): Ryzec severský - Lactarius trivialis Fr.   Česká Mykologie 5(3-5): 49-52   (published: 15th May, 1951)

HERINK J., KUBIČKA J. (1951): Varujeme před masovou propagací sběru muchomůrky šedé (Amamita spissa [Fr.] Quél.).   Česká Mykologie 5(3-5): 52-60   (published: 15th May, 1951)

ŠMARDA F. (1951): Československé druhy prášivek - Bovista Pers.   Česká Mykologie 5(3-5): 60-69   (published: 15th May, 1951)

HERINK J. (1951): Tržní houby v Československu.   Česká Mykologie 5(3-5): 69-75   (published: 15th May, 1951)

PILÁT A. (1951): Hřib zlatoporý - Boletus auriporus Peck.   Česká Mykologie 5(3-5): 76-79   (published: 15th May, 1951)

STANĚK M. (1951): Organisujeme zájemce o pěstování jedlých hub.   Česká Mykologie 5(3-5): 79-80   (published: 15th May, 1951)

ŘEZNÍK J. (1951): Několik poznámek k pěstování žampionů u nás.   Česká Mykologie 5(3-5): 80-84   (published: 15th May, 1951)

PILÁT A. (1951): Pěstování žampionů v SSSR.   Česká Mykologie 5(3-5): 84-85   (published: 15th May, 1951)

LUKAVEC A. (1951): Poznámky k rozlišování hřibu satana (Boletus Satanas Lenz) a hřibu nachového (Boletus purpureus Fr.).   Česká Mykologie 5(3-5): 85-87   (published: 15th May, 1951)

CHARVÁT I. (1951): Albert Pilát- České druhy žampionů (Agaricus).   Česká Mykologie 5(3-5): 88-89   (published: 15th May, 1951)

HERINK J. (1951): Zemřel Václav Vacek.   Česká Mykologie 5(3-5): 89-95   (published: 15th May, 1951)

PILÁT A. (1951): Za akad. malířem Bohumilem Dvořákem.   Česká Mykologie 5(3-5): 95-96   (published: 15th May, 1951)

back to content

issue 5(6-7), 1951

  Česká Mykologie 5(6-7)  

PILÁT A. (1951): Čirůvka tygrovitá - Tricholoma pardinum Quél. - jedna z nejzákeřnějších jedovatých hub.   Česká Mykologie 5(6-7): 97-100   (published: 15th August, 1951)

KULT K. (1951): Plžatka holubinková a načervenalá, dvě dobré konsumní houby, Limacium russula (Fr. Ex Schff.) - Limacium erubescens (Fr.).   Česká Mykologie 5(6-7): 101-108   (published: 15th August, 1951)

MELZER V. (1951): Holubinka rudonohá - Russula rhodopoda Zvára.   Česká Mykologie 5(6-7): 108-111   (published: 15th August, 1951)

POUZAR Z. (1951): Lactarius glaucescens Crossl. - nový ryzec pro ČSR.   Česká Mykologie 5(6-7): 111-117   (published: 15th August, 1951)

PILÁT A. (1951): Penízovka páchnoucí - Collybia rancida Fr., naše málo známá jedlá houba.   Česká Mykologie 5(6-7): 117-120   (published: 15th August, 1951)

PŘÍHODA A. (1951): Hericium alpestre Pers. f. caput-ursi (Fr.) Nikol. V Čechách.   Česká Mykologie 5(6-7): 120-122   (published: 15th August, 1951)

HERINK J. (1951): Další nálezy plžatky březnové (Limacium camarophyllum [Fr.] Her. ssp. marzuolum [Fr.] Her.) v Čechách.   Česká Mykologie 5(6-7): 122   (published: 15th August, 1951)

HERINK J. (1951): Jarní nálezy rudočechratky fialové (Rhodopaxillus nudus [Bull. ex Fr.] R. Maire).   Česká Mykologie 5(6-7): 122-123   (published: 15th August, 1951)

POUZAR Z. (1951): Dva nové nálezy trávničky bukové - Leptonia placida Fr.   Česká Mykologie 5(6-7): 123-124   (published: 15th August, 1951)

KUBIČKA J. (1951): Další naleziště helmovky zoubkaté - Mycena pelianthina Fr.   Česká Mykologie 5(6-7): 124-125   (published: 15th August, 1951)

KUBIČKA J. (1951): Palečka bradavčitá - Tulostoma granulosum Lév.   Česká Mykologie 5(6-7): 125   (published: 15th August, 1951)

SOUDKOVÁ M. (1951): Nové antibiotikum lenzitin.   Česká Mykologie 5(6-7): 125-126   (published: 15th August, 1951)

KŘÍŽ K. (1951): Jedlá nebo jedovatá?   Česká Mykologie 5(6-7): 126-131   (published: 15th August, 1951)

LUKAVEC A. (1951): Houby v kuchyni.   Česká Mykologie 5(6-7): 131-134   (published: 15th August, 1951)

HERINK J. (1951): Konservování jedlých hub.   Česká Mykologie 5(6-7): 134-142   (published: 15th August, 1951)

PŘÍHODA A. (1951): Proč se někdy kazí houby v octě.   Česká Mykologie 5(6-7): 143   (published: 15th August, 1951)

back to content

issue 5(8-10), 1951

  Česká Mykologie 5(8-10)  

LUKAVEC A. (1951): Hřib siný - Boletus cyanescens Bull. v Polabí.   Česká Mykologie 5(8-10): 145-148   (published: 15th November, 1951)

PILÁT A. (1951): Kuřátka uťatá a kuřátka Herkulova (Clavaria truncata Quél. in Bohemia).   Česká Mykologie 5(8-10): 148-152   (published: 15th November, 1951)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1951): Příspěvek k poznání mykoflory pralesa na Boubíně.   Česká Mykologie 5(8-10): 153-158   (published: 15th November, 1951)

ŠEBEK S. (1951): Pestřec hnědý - Scleroderma fuscum (Corda) E. Fisch. - málo známý český pestřec.   Česká Mykologie 5(8-10): 158-160   (published: 15th November, 1951)

HERINK J. (1951): Konservování hub chladem.   Česká Mykologie 5(8-10): 160-166   (published: 15th November, 1951)

PŘÍHODA A. (1951): Nejdůležitější hniloby dřeva.   Česká Mykologie 5(8-10): 167-172   (published: 15th November, 1951)

HERINK J. (1951): Výstava hub odbočky Čs. mykologického klubu v Brně.   Česká Mykologie 5(8-10): 172   (published: 15th November, 1951)

back to content

 

Česká Mykologie - volume 6

issue 6(1-2), 1952

  Česká Mykologie 6(1-2)  

HERINK J. (1952): Křemenáče, červené druhy kozáků (Krombholzia), (Krombholzia aurantiaca [Bull. ex Roq.] Gilb. et K. rufescens [Secr. Ex Konr.] Sing.   Česká Mykologie 6(1-2): 1-11   (published: 15th February, 1952)

ŠMARDA J. (1952): Montagnites Candollei Fr. na Moravě.   Česká Mykologie 6(1-2): 11-20   (published: 15th February, 1952)

KUBIČKA J. (1952): Jedovatost hlívy olivové - Pleurotus olearius (DC) Fr. a její výskyt v ČSR.   Česká Mykologie 6(1-2): 20-24   (published: 15th February, 1952)

KŘÍŽ K. (1952): Lanýž letní - Tuber aestivum Vitt. v brněnském okolí.   Česká Mykologie 6(1-2): 24-27   (published: 15th February, 1952)

SVRČEK M. (1952): Vzpomínky na Václava Vacka.   Česká Mykologie 6(1-2): 27-32   (published: 15th February, 1952)

back to content

issue 6(3-5), 1952

  Česká Mykologie 6(3-5)  

CEJP K. (1952): Ruská a sovětská mykologie I.   Česká Mykologie 6(3-5): 33-38   (published: 15th May, 1952)

NANÁY E. (1952): Život a práce maďarských houbařů v roce 1951.   Česká Mykologie 6(3-5): 38-41   (published: 15th May, 1952)

KOTLABA F., PILÁT A. (1952): Hlízenka kliková - Sclerotinia Oxycocci Voron. v Československu.   Česká Mykologie 6(3-5): 41-44   (published: 15th May, 1952)

SVRČEK M. (1952): Pilátův klíč k určování našich hub hřibovitých a bedlovitých.   Česká Mykologie 6(3-5): 44-45   (published: 15th May, 1952)

MELZER V. (1952): Holubinka olivová - Russula olivacea (Sch.) Fr.   Česká Mykologie 6(3-5): 46-49   (published: 15th May, 1952)

CHARVÁT I. (1952): Abnormita slizobedly tygronohé - Limacella furnacea (Let.) Gilbert.   Česká Mykologie 6(3-5): 49-54   (published: 15th May, 1952)

HERINK J. (1952): Několik poznámek o hlívě olivové - Pleurotus olearius [DC ex Fr.] Gill.   Česká Mykologie 6(3-5): 54-58   (published: 15th May, 1952)

STANĚK V. J. (1952): Polystomasie u rodu Geastrum Pers.   Česká Mykologie 6(3-5): 58-70   (published: 15th May, 1952)

PILÁT A. (1952): Pozor na prudce jedovatou vláknici Patouillardovu - Inocybe Patouillardi Bres.!   Česká Mykologie 6(3-5): 70-73   (published: 15th May, 1952)

KOTLABA F. (1952): Helmovka kuželovitá rašeliníková - Mycena metata (Fr.) Quél. f. sphagnicola f. n. - helmovka kuželovitá rašeliníková.   Česká Mykologie 6(3-5): 74-75   (published: 15th May, 1952)

MANDLÍK J. (1952): Výskyt podloubníku siného - Gyrodon lividus Bull. v okolí Chocně.   Česká Mykologie 6(3-5): 75-78   (published: 15th May, 1952)

ŠINDELKA G. (1952): Lampovi žáci v mičurinském houbařském kroužku vypěstovali žampiony.   Česká Mykologie 6(3-5): 78-80   (published: 15th May, 1952)

back to content

issue 6(6-7), 1952

  Česká Mykologie 6(6-7)  

CEJP K. (1952): Ruská a sovětská mykologie II.   Česká Mykologie 6(6-7): 81-84   (published: 15th August, 1952)

POSPÍŠIL V. (1952): Pleurotus Eryngii (DC.) Fr. v Československu.   Česká Mykologie 6(6-7): 85-87   (published: 15th August, 1952)

PILÁT A. (1952): Kovář a koloděj.   Česká Mykologie 6(6-7): 87-93   (published: 15th August, 1952)

RYPÁČEK V., TICHÝ V. (1952): Kultury hub, pěstované v Ústavu pro fysiol. rostlin Masarykovy university v Brně.   Česká Mykologie 6(6-7): 93-94   (published: 15th August, 1952)

PILÁT A. (1952): Rudočechratka tmavá - Rhodopaxillus obscurus Pilát je snad totožná s africkou rudočechratkou černající - Rhodopaxillus nigreescens Maire 1945.   Česká Mykologie 6(6-7): 94-97   (published: 15th August, 1952)

HLAVÁČEK J. (1952): Příspěvek k řešení systematických problémů našich pečárek (Agaricus) I.   Česká Mykologie 6(6-7): 97-107   (published: 15th August, 1952)

SVRČEK M. (1952): O významu floristického výzkumu v mykologii.   Česká Mykologie 6(6-7): 107-112   (published: 15th August, 1952)

MELZER V. (1952): Příspěvek k studiu výtrusů holubinek a ryzců.   Česká Mykologie 6(6-7): 112-113   (published: 15th August, 1952)

KŘÍŽ K. (1952): Pozor na baňku zdobenou - Pustularia coronaria Jacq.   Česká Mykologie 6(6-7): 113-115   (published: 15th August, 1952)

PILÁT A. (1952): Pečárka vlnatá - Agaricus lanipes [Moell. et Schaef.] Sing. - byla poprvé nalezena v ČSR.   Česká Mykologie 6(6-7): 116-118   (published: 15th August, 1952)

STANĚK V. J. (1952): Doplněk ke zprávě „Polystomasie u rodu Geastrum Pers.“ Otištěné v minulém čísle České mykologie.   Česká Mykologie 6(6-7): 118-123   (published: 15th August, 1952)

ŠMARDA F. (1952): Paralelní druhy štítovek (Pluteus Fr.) s tmavým ostřím lupenů.   Česká Mykologie 6(6-7): 123-131   (published: 15th August, 1952)

PILÁT A., KOTLABA F. (1952): Tři severské hlízenky, nové pro Československo: hlízenka rojovníková - Sclerotinia Ledi Naw., hlízenka Vahlova - Sclerotinia Vahliana Rostr. a hlízenka brusinková - Sclerotinia urnula (Weinm.)Ehm.   Česká Mykologie 6(6-7): 131-138   (published: 15th August, 1952)

CHARVÁT I. (1952): Tři naše nejhojnější a snadno zaměnitelné muchomůrky.   Česká Mykologie 6(6-7): 138-144   (published: 15th August, 1952)

DÖRFLER J. (1952): Holubinka půvabná - Russula amonea Quél.   Česká Mykologie 6(6-7): 144   (published: 15th August, 1952)

back to content

issue 6(8-10), 1952

  Česká Mykologie 6(8-10)  

KŘÍŽ K. (1952): Houby v ruské kuchyni.   Česká Mykologie 6(8-10): 145-152   (published: 15th November, 1952)

CEJP K. (1952): Ruská a sovětská mykologie III.   Česká Mykologie 6(8-10): 152-156   (published: 15th November, 1952)

CEJP K. (1952): Další nálezy hlenky Lycogala flavo-fuscum (Ehrenb.) Rost. u nás.   Česká Mykologie 6(8-10): 156-159   (published: 15th November, 1952)

PILÁT A. (1952): Plaménka devonská - Flammula devonica Pilát 1951.   Česká Mykologie 6(8-10): 159-162   (published: 15th November, 1952)

STANĚK V. J. (1952): Nález vzácných břichatkovitých hub na stepi jihozápadnějšího Slovenska.   Česká Mykologie 6(8-10): 162-165   (published: 15th November, 1952)

CEJP K. (1952): Hnojník obecný - Coprinus comatus (Müller) Fr. (= C. porcellanus Schaeff.).   Česká Mykologie 6(8-10): 165-169   (published: 15th November, 1952)

KOTLABA F. (1952): Křehutička orobincová - Psathyrella Typhae (Kalchbr.) Kühner in Favre, v Československu.   Česká Mykologie 6(8-10): 169-175   (published: 15th November, 1952)

PILÁT A. (1952): Hřib bronzový - Boletus edulis subsp. aereus Bull. v Čechách.   Česká Mykologie 6(8-10): 175-180   (published: 15th November, 1952)

PŘÍHODA A. (1952): Poznámky o výskytu rosolovce červeného - Guepinia helvelloides (DC) Fr. na Slovensku.   Česká Mykologie 6(8-10): 180-184   (published: 15th November, 1952)

PROCHÁZKA A. (1952): Otrava hřibem satanem a neškodnost (?) hřibu purpurového.   Česká Mykologie 6(8-10): 184-187   (published: 15th November, 1952)

KUBIČKA J., KUNEŠ F. (1952): Příspěvek k otravám hnědými čirůvkami.   Česká Mykologie 6(8-10): 188-190   (published: 15th November, 1952)

Nová literatura. - 191-192

back to content

 

Česká Mykologie - volume 7

issue 7(1), 1953

  Česká Mykologie 7(1)  

BUKOWSKI T. (1953): Nové problémy při pěstování pečárek.   Česká Mykologie 7(1): 1-8   (published: 28th February, 1953)

PILÁT A., SVRČEK M. (1953): O menším oušku sivém - Leptotus glaucus - ve smyslu Batschově - Frieseově a Quelétově i pozdějších autorů.   Česká Mykologie 7(1): 8-13   (published: 28th February, 1953)

CHARVÁT I. (1953): Strmělka ojíněná - Clitocybe pruinosa (Lasch) Fr.   Česká Mykologie 7(1): 13-18   (published: 28th February, 1953)

CEJP K., FASSATIOVÁ O. (1953): Podivné zplesnivění naložených třešní.   Česká Mykologie 7(1): 18-20   (published: 28th February, 1953)

PILÁT A. (1953): Housenica střevlíková - Cordyceps entomorrhiza (Dicks) Link v Československu.   Česká Mykologie 7(1): 21-25   (published: 28th February, 1953)

ZEMAN J. (1953): Poznámky o růstu plodnic smrkového plemene hřibu obecného - Boletus edulis Fr. subsp. bulbosus Schaef.   Česká Mykologie 7(1): 25-28   (published: 28th February, 1953)

ŠMARDA F. (1953): Zvoneček pohárový - Geopyxis Craterium Schw. - houba časného jara.   Česká Mykologie 7(1): 29-30   (published: 28th February, 1953)

PILÁT A. (1953): Je muchomůrka ztepilá - Amanita excelsa Fr. jen odrůdou muchomůrky tlusté, nebo odlišným druhem?   Česká Mykologie 7(1): 31-34   (published: 28th February, 1953)

STANĚK V. J. (1953): Rehabilitace hvězdovky uherské - Gaestrum hungaricum (Hollós 1901) V. J. Staněk 1952 a její výskyt v ČSR.   Česká Mykologie 7(1): 34-42   (published: 28th February, 1953)

KUBIČKA J. (1953): Příspěvek k poznání lysohlávky rašelinné- Psilocybe turficola Favre.   Česká Mykologie 7(1): 42-44   (published: 28th February, 1953)

KOTLABA F. (1953): Mycena Typhae (Schweers) Kotlaba comb. nov.- helmovka orobincová, nová pro Československo.   Česká Mykologie 7(1): 44-48   (published: 28th February, 1953)

back to content

issue 7(2), 1953

  Česká Mykologie 7(2)  

PILÁT A. (1953): Prof. Dr. Bohumil Němec osmdesátníkem.   Česká Mykologie 7(2): 49-51   (published: 31st May, 1953)

NÁNAY E. (1953): Carolus Clusius, první vědecký mykolog.   Česká Mykologie 7(2): 51-52   (published: 31st May, 1953)

KOTLABA F. (1953): Mycena Typhae (Schweers) c. n. - helmovka orobincová, nová pro ČSR (dokončení).   Česká Mykologie 7(2): 53-56   (published: 31st May, 1953)

SVRČEK M. (1953): Nové, vzácné nebo méně známé československé houby bedlovité. I. Rod Leptonia (Fr.) Quél. - Trávnička.   Česká Mykologie 7(2): 56-62   (published: 31st May, 1953)

PŘÍHODA A. (1953): Odstraňování pařezů houbami.   Česká Mykologie 7(2): 62-65   (published: 31st May, 1953)

PILÁT A. (1953): Hřib Quéletův - Boletus Quéleti Schulzer v Čechách.   Česká Mykologie 7(2): 65-69   (published: 31st May, 1953)

ZEMAN J. (1953): Oceňování jedlých druhů hub s hlediska praktického houbaře.   Česká Mykologie 7(2): 69-79   (published: 31st May, 1953)

HERINK J. (1953): Penízečka liláková - Baeospora myriadophylla (Peck) Singer v Československu.   Česká Mykologie 7(2): 80-89   (published: 31st May, 1953)

PILÁT A. (1953): O menším oušku laločnatém - Leptotus lobatus (Pers.) Karsten.   Česká Mykologie 7(2): 89-91   (published: 31st May, 1953)

ŠMARDA F. (1953): Rosoloklihatka čirá - Neobulgaria pura (Fr.) Petrak.   Česká Mykologie 7(2): 92-93   (published: 31st May, 1953)

KUBIČKA J. (1953): Drobné zprávy: Strmělka bažinná - Clitocybe ectypa Fr. v Čechách. Amanita phalloides ssp. virosa (Fr.) Gilb. a slimáci.   Česká Mykologie 7(2): 93-94   (published: 31st May, 1953)

SCHÜTZNER J. (1953): Názvoslovné drobnosti.   Česká Mykologie 7(2): 94-95   (published: 31st May, 1953)

Literatura: „Naše houby“ - od Dr. A. Piláta a O. Ušáka. (Charvát I.). - 95-96

back to content

issue 7(3), 1953

  Česká Mykologie 7(3)  

KUBIČKA J. (1953): Smrtelná otrava muchomůrkou zelenou - Amanita phalloides (Fr. ex Vaill.) Quél.   Česká Mykologie 7(3): 97-100   (published: 15th September, 1953)

PILÁT A. (1953): Suchohřib modračka - Xerocomus pulverulentus (Opat.) Gilb.   Česká Mykologie 7(3): 101-103   (published: 15th September, 1953)

PILÁT A. (1953): Suchohřib hvězdákožijný - Xerocomus astereicola Imazeki.   Česká Mykologie 7(3): 103   (published: 15th September, 1953)

CEJP K. (1953): M. S. Voronin (1830-1903).   Česká Mykologie 7(3): 104-106   (published: 15th September, 1953)

SVRČEK M. (1953): Další nová rosolovkovitá houba v Československu - Heterochaetella dubia B. et G.   Česká Mykologie 7(3): 106-108   (published: 15th September, 1953)

SCHAEFER Z. (1953): Barevné reakce mléka ryzců.   Česká Mykologie 7(3): 108-112   (published: 15th September, 1953)

SVRČEK M. (1953): Muchomůrka královská - Amanita regalis (Fr.) Macků.   Česká Mykologie 7(3): 112-115   (published: 15th September, 1953)

PILÁT A. (1953): Zajímavá nová hlízenka (Sclerotinia) pro Československo (Sclerotini pro Československo - Sclerotinia caricis-ampullaceae Nyberg in Bohemia).   Česká Mykologie 7(3): 115-117   (published: 15th September, 1953)

KOTLABA F. (1953): Nebezpečný parasit jabloní - Sarcodontia crocea (Schweinitz) comb. nov.   Česká Mykologie 7(3): 117-123   (published: 15th September, 1953)

PŘÍHODA A. (1953): Škodlivost choroše trámovky trámové - Gloeophyllum trabeum (Pers. ex Fr.) Murrill.   Česká Mykologie 7(3): 123-125   (published: 15th September, 1953)

KUBIČKA J. (1953): Číselné vyjádření hustoty lupenů v popisech hub.   Česká Mykologie 7(3): 125-126   (published: 15th September, 1953)

PILÁT A. (1953): Hnojník řasový - Coprinus plicatilis Fr. ex Curtis vyrostl v Národním museu v Praze.   Česká Mykologie 7(3): 127-128   (published: 15th September, 1953)

FASSATIOVÁ O. (1953): O dvou pozoruhodných druzích rodu Penicillium Link zjištěných na hmyzu.   Česká Mykologie 7(3): 128-132   (published: 15th September, 1953)

SKALICKÝ V. (1953): Nebezpečný houbový parasit tařice - Perenospora galligena - v Československu.   Česká Mykologie 7(3): 133-136   (published: 15th September, 1953)

SVRČEK M. (1953): Práce a zprávy sekce pro mykologický oblastní průzkum ČSR- Vzácné a méně vnámé druhy hub sbírané na exkursích floristické sekce.   Česká Mykologie 7(3): 136-139   (published: 15th September, 1953)

POUZAR Z. (1953): Poznámky k mykofloře Studeného vrchu u Stříbrné Skalice.   Česká Mykologie 7(3): 139-141   (published: 15th September, 1953)

LUKAVEC A. (1953): Houby v kuchyni.   Česká Mykologie 7(3): 141-142   (published: 15th September, 1953)

Různá literatura. - 143-144

back to content

issue 7(4), 1953

  Česká Mykologie 7(4)  

HERINK J., SVRČEK M. (1953): K padesátinám Dr. Alberta Piláta.   Česká Mykologie 7(4): 145-162   (published: 16th November, 1953)

HERINK J. (1953): Lentinellus Piláti sp. n., nový druh rodu houžovec (Lentinellus Karst. em. Kühner).   Česká Mykologie 7(4): 162-167   (published: 16th November, 1953)

MELZER V. (1953): Holubinka Velenovského - Russula velenovskýi Mlz.-Zv.   Česká Mykologie 7(4): 168-172   (published: 16th November, 1953)

SVRČEK M. (1953): Nové, vzácné nebo méně známé československé houby bedlovité. II. Rod Leptonia (Fr.) Quél. - Trávnička (2. část) Dokončení.   Česká Mykologie 7(4): 172-176   (published: 16th November, 1953)

POUZAR Z., SVRČEK M. (1953): O některých druzích dřevních hub, význačných pro Středočeskou oblast vápencovou oblast.   Česká Mykologie 7(4): 176-183   (published: 16th November, 1953)

ŠEBEK S. (1953): Dva druhy rodu Leptoglossum Karst. na Nymbursku.   Česká Mykologie 7(4): 183-185   (published: 16th November, 1953)

PILÁT A. (1953): Liškovec spáleništní - Geopetalum carbonarium (A. et S.) Pat. V Čechách.   Česká Mykologie 7(4): 185-191   (published: 16th November, 1953)

KOTLABA F. (1953): Vzácné nebo nové druhy mykoflory Soběslavských blat.   Česká Mykologie 7(4): 191-192   (published: 16th November, 1953)

Literatura: Albert Pilát - Listnaté stromy a keře našich zahrad a parků. (Svrček M.). - 192

back to content

 

Česká Mykologie - volume 8

issue 8(1), 1954

  Česká Mykologie 8(1)  

BUKOWSKI T. (1954): Kukmák pochvatý - Volvaria volvacea (Bull. ex Fr.) quél., nová plevelná houba na pečárkových záhonech.   Česká Mykologie 8(1): 1-4   (published: 18th February, 1954)

PILÁT A. (1954): Pavučinec fialovoporfyrový - Cortinarius subporhyropus sp. n.   Česká Mykologie 8(1): 4-6   (published: 18th February, 1954)

ZEMAN J. (1954): Tuhost dužniny jedlých druhů hub v hotových pokrmech.   Česká Mykologie 8(1): 6-10   (published: 18th February, 1954)

SVRČEK M. (1954): Hebeloma anthracophilum R. Maire - Slzivka spáleništní v Čechách.   Česká Mykologie 8(1): 10-13   (published: 18th February, 1954)

KUBIČKA J. (1954): Jarní penízovky.   Česká Mykologie 8(1): 14-15   (published: 18th February, 1954)

BENADA J. (1954): Dvě alternariové choroby karafiátů.   Česká Mykologie 8(1): 15-17   (published: 18th February, 1954)

KUBIČKA J., JEŽEK V. (1954): Příspěvek k parasitismu vyšších hub na rašeliništích.   Česká Mykologie 8(1): 18-21   (published: 18th February, 1954)

FASSATIOVÁ O. (1954): Housenice menší - Cordyceps gracilis Grev., nová pro Československo.   Česká Mykologie 8(1): 21-25   (published: 18th February, 1954)

PILÁT A. (1954): Antibiotické účinky pečárky polní - Agaricus campester.   Česká Mykologie 8(1): 25-26   (published: 18th February, 1954)

LUKAVEC A. (1954): Hřib nachový - Boletus purpureus Fr. a jeho problematika.   Česká Mykologie 8(1): 26-30   (published: 18th February, 1954)

HERINK J. (1954): Příspěvek k poznání pečárky šupinkaté - Agaricus squamuliferus (Moell.) Pilát.   Česká Mykologie 8(1): 30-39   (published: 18th February, 1954)

POUZAR Z. (1954): Poznámky k některým našim druhům ryzců - Lactarius I.   Česká Mykologie 8(1): 40-45   (published: 18th February, 1954)

SVRČEK M. (1954): Hřib hnědorůžový čili růžovník - Boletus fuscoroseus Sm.   Česká Mykologie 8(1): 45-46   (published: 18th February, 1954)

SVRČEK M. (1954): Trávnička modrá - Leptonia euchroa (Pers. ex Fr.) Gill.   Česká Mykologie 8(1): 46   (published: 18th February, 1954)

STANĚK J. V. (1954): Skupina čs. mykologů a botaniků, kteří se zúčastnili společné večeře v hotelu „Alcron“ na oslavu 50. narozenin Dr. A. Piláta.   Česká Mykologie 8(1): 47   (published: 18th February, 1954)

Literatura. - 48

back to content

issue 8(2), 1954

  Česká Mykologie 8(2)  

ČERMÁK S. (1954): Zemřel akademik Josef Podpěra.   Česká Mykologie 8(2): 49-51   (published: 28th May, 1954)

PILÁT A. (1954): Nejnovější výzkumy o soužití vyšších hub s lesními stromy.   Česká Mykologie 8(2): 51-58   (published: 28th May, 1954)

SVRČEK M. (1954): Ascocorticium anomalum (Ell. et Harkn.) Earle, zajímavý typ resupinátního askimycetu, nalezen v Čechách.   Česká Mykologie 8(2): 58-60   (published: 28th May, 1954)

HERINK J. (1954): Zrnečka podivná (Cystoderma paradoxum Smith & Singer) nalezena v Československu.   Česká Mykologie 8(2): 60-66   (published: 28th May, 1954)

SOBOTKA A. (1954): Muchomůrka hlízovitá - Amanita phalloides (Fr.) Quél. v čisté kultuře.   Česká Mykologie 8(2): 66-70   (published: 28th May, 1954)

CHARVÁT I. (1954): Čirůvka májovka - Tricholoma georgii (Fr. ex Clus.) Quél. a její jedovatý dvojník závojenka olovová - Entoloma lividum (Fr. ex Bull.) Quél.   Česká Mykologie 8(2): 70-75   (published: 28th May, 1954)

PILÁT A. (1954): Albinotická odrůda ucháče jedlého - Gyromitra esculenta var. alba Pilát.   Česká Mykologie 8(2): 75-77   (published: 28th May, 1954)

PACLT J. (1954): Mykoflora zapařeného bukového dřeva.   Česká Mykologie 8(2): 77-82   (published: 28th May, 1954)

MELZER V. (1954): Černolupen ježatý - Melanophyllum echinatum (Roth) Sing.   Česká Mykologie 8(2): 82-87   (published: 28th May, 1954)

UHROVÁ-HEJTMÁNKOVÁ N. (1954): O antibiotických účincích metabolických produktů některých našich dřevokazných hub.   Česká Mykologie 8(2): 87-92   (published: 28th May, 1954)

MORAVEC Z. (1954): Dialonectria cosmariospora v Československu.   Česká Mykologie 8(2): 92-95   (published: 28th May, 1954)

Literatura. - 95-96

back to content

issue 8(3), 1954

  Česká Mykologie 8(3)  

PILÁT A. (1954): Současná činnost Čs. Akademie věd a její plány do budoucnosti.   Česká Mykologie 8(3): 97-99   (published: 27th August, 1954)

STANĚK J. V. (1954): Hvězdovka Pouzarova - Geastrum pouzari sp. n. - nová břichatkovitá houba nalezená v ČSR.   Česká Mykologie 8(3): 100-107   (published: 27th August, 1954)

ZEMAN J. (1954): Poznatky o růstu smrkového plemene hřibu obecného.   Česká Mykologie 8(3): 107-114   (published: 27th August, 1954)

BALCÁREK J. (1954): Zlepšení výroby žampionů v pěstírnách n. p. Svit.   Česká Mykologie 8(3): 114-120   (published: 27th August, 1954)

HERINK J. (1954): Vláknice šafránová - Inocybe crocifolia sp. n.   Česká Mykologie 8(3): 121-124   (published: 27th August, 1954)

POUZAR Z. (1954): Cytidiella Melzeri g. N. et sp. n., nový typ resupinátních hub číšovcovitých.   Česká Mykologie 8(3): 125-129   (published: 27th August, 1954)

SVRČEK M. (1954): Druhý příspěvek k poznání mykoflory Českého Středohoří.   Česká Mykologie 8(3): 129-134   (published: 27th August, 1954)

CHARVÁT I. (1954): Několik slov o strmělce ojíněné - Clitocybe pruinosa (Lasch) Fr.   Česká Mykologie 8(3): 134-137   (published: 27th August, 1954)

FASSATIOVÁ O. (1954): Houby v chodbách kůrovců.   Česká Mykologie 8(3): 138-143   (published: 27th August, 1954)

ŠEBEK S. (1954): Poznámky k taxonomii r. Montagnea Fr.   Česká Mykologie 8(3): 143-144   (published: 27th August, 1954)

Literatura. - 144

back to content

issue 8(4), 1954

  Česká Mykologie 8(4)  

PILÁT A. (1954): Mykologie na VIII. Mezinárodním botanickém kongresu v Paříži.   Česká Mykologie 8(4): 145-151   (published: 20th November, 1954)

KOTLABA F. (1954): Další nové lokality Secotium agaricoides (Czern.) Holl. v ČSR a jeho rozšíření u nás.   Česká Mykologie 8(4): 151-153   (published: 20th November, 1954)

SCHAEFER Z. (1954): Dva vzácnější ryzce blízké Lactarius theiogalus Fr., které popsal Velenovský z Čech.   Česká Mykologie 8(4): 153-159   (published: 20th November, 1954)

PILÁT A. (1954): Pečárka Maškova - Agaricus Maškae Pilát, nový druh z blízkého příbuzenstva P. velkovýtrusé.   Česká Mykologie 8(4): 159-165   (published: 20th November, 1954)

MICKA K. (1954): Nové chemické reagencie v mykologii.   Česká Mykologie 8(4): 165-168   (published: 20th November, 1954)

PŘÍHODA A. (1954): Coniothyrium Gregori sp. n., nová houba rostoucí na vajíčkách obaleče dubového.   Česká Mykologie 8(4): 168-170   (published: 20th November, 1954)

POUZAR Z., SVRČEK M. (1954): Ucháčovec šumavský - Helvellella gabretae (Kavina) Pouz. et Svr. na Slovensku.   Česká Mykologie 8(4): 170-172   (published: 20th November, 1954)

LANGKRAMER O., ŘEZNÍK J. (1954): Umělá mrva - náhradní substrát pro pěstování žampionů.   Česká Mykologie 8(4): 172-175   (published: 20th November, 1954)

SKALICKÝ V. (1954): Studie o parasitické čeledi Perenosporaceae II.   Česká Mykologie 8(4): 176-179   (published: 20th November, 1954)

KOTLABA F. (1954): Další vzácné nebo nové druhy mykoflory Soběslavských blat.   Česká Mykologie 8(4): 179-180   (published: 20th November, 1954)

ŠEBEK S. (1954): Co je Boletus satanoides Smotlacha.   Česká Mykologie 8(4): 181-183   (published: 20th November, 1954)

MELZER V. (1954): Vliv Měsíce na růst hub.   Česká Mykologie 8(4): 183-184   (published: 20th November, 1954)

SVRČEK M. (1954): Jak hledáme podzemní houby.   Česká Mykologie 8(4): 184-187   (published: 20th November, 1954)

SCHÜTZNER J. (1954): Houby v mezinárodním obchodě.   Česká Mykologie 8(4): 188   (published: 20th November, 1954)

Literatura. - 188-192

back to content

 

Česká Mykologie - volume 9

issue 9(1), 1955

  Česká Mykologie 9(1)  

URBAN Z. (1955): Křemenáč - Krombholzia aurantiaca (Roques) Gilb. jako příklad pojetí druhu u masitých hub.   Česká Mykologie 9(1): 1-5   (published: 26th February, 1955)

HERINK J. (1955): Červenolupen zelenavý - Rhodophyllus viridulus nom. nov.   Česká Mykologie 9(1): 5-9   (published: 26th February, 1955)

HEJTMÁNKOVÁ N., HEJTMÁNEK M. (1955): Vznik koremií v kultuře Trichophyton Kaufmann-Wolf.   Česká Mykologie 9(1): 9-14   (published: 26th February, 1955)

SVRČEK M. (1955): Několik zajímavých druhů našich větších vřeckatých hub.   Česká Mykologie 9(1): 14-19   (published: 26th February, 1955)

KUBIČKA J., SVRČEK M. (1955): Helmovka sazová - Mycena fuliginaria (Batsch. ex Fr.) Bres. v Československu.   Česká Mykologie 9(1): 19-23   (published: 26th February, 1955)

RYPÁČEK V., JURÁŠEK L. (1955): Kultury hub, pěstované v Ústavu pro fysiologii rostlin Masarykovy university v Brně.   Česká Mykologie 9(1): 23-24   (published: 26th February, 1955)

KOTLABA F. (1955): Slizoporka osmahlá - Gloeoporus adustus (Willd. ex Fr.) Pil.   Česká Mykologie 9(1): 24-26   (published: 26th February, 1955)

HERINK J., KUBIČKA J. (1955): Výsledky studia helmovek (Mycena) Československa- příspěvek prvý.   Česká Mykologie 9(1): 26-35   (published: 26th February, 1955)

CHARVÁT I. (1955): Preparování pokožek klobouků holubinek k účelům dokumentačním.   Česká Mykologie 9(1): 36-38   (published: 26th February, 1955)

PILÁT A. (1955): Výstava hub v Národním museu v Praze.   Česká Mykologie 9(1): 38-45   (published: 26th February, 1955)

VLK V. (1955): Zárodky hub ve vzduchu Vysokých Tater.   Česká Mykologie 9(1): 46-47   (published: 26th February, 1955)

Literatura. - 47

back to content

issue 9(2), 1955

  Česká Mykologie 9(2)  

PILÁT A. (1955): Vzorek sazby prvního svazku mykologicko-lichenologické řady „Flory ČSR“, který bude obsahovat Gasteromycetes- břichatky.   Česká Mykologie 9(2): 49-65   (published: 26th May, 1955)

CEJP K. (1955): Deset let česloslovenské mykologie.   Česká Mykologie 9(2): 66-69   (published: 26th May, 1955)

HERINK J. (1955): Druhý příspěvek k poznání československých pečárek: pečárka vločkatá - Agaricus subfloccosus (Lange) Pilát.   Česká Mykologie 9(2): 69-75   (published: 26th May, 1955)

CHINKOVÁ G., POUZAR Z. (1955): Hřibovec Lakeův - Boletinus Lakei (Murr.) Sing. roste v Československu.   Česká Mykologie 9(2): 76-82   (published: 26th May, 1955)

PILÁT A. (1955): Pavučinec tečkovaný - Cortinarius punctatus (Pers.) Fr.   Česká Mykologie 9(2): 82-83   (published: 26th May, 1955)

KOTLABA F. (1955): Nový druh mykoflory ČSR - Trametes subsinuosa Bres.   Česká Mykologie 9(2): 83-90   (published: 26th May, 1955)

KUBIČKA J. (1955): Coryne turficola Boud. - čihovitka blatní v Čechách.   Česká Mykologie 9(2): 90-91   (published: 26th May, 1955)

PILÁT A. (1955): Věnujte v roce 1955 zvýšenou pozornost houbám břichatkovitým - Gasteromycetes!   Česká Mykologie 9(2): 91-94   (published: 26th May, 1955)

SVRČEK M. (1955): Sbírejte podzemní houby.   Česká Mykologie 9(2): 94   (published: 26th May, 1955)

POUZAR Z. (1955): Sbírejte lošákovité houby!   Česká Mykologie 9(2): 95-96   (published: 26th May, 1955)

KUBIČKA J. (1955): K výskytu Cordyceps militaris L. na Třeboňsku.   Česká Mykologie 9(2): 96   (published: 26th May, 1955)

Literatura. - 96

back to content

issue 9(3), 1955

  Česká Mykologie 9(3)  

STÁRKA J. (1955): Submerzní pěstování vyšších hub.   Česká Mykologie 9(3): 97-103   (published: 26th August, 1955)

KUBIČKA J. (1955): Příspěvek k poznání helmovek středního Slovenska.   Česká Mykologie 9(3): 103-107   (published: 26th August, 1955)

PILÁT A. (1955): Pavučinec rumělkový - Cortinarius cinnabarinus Fr.   Česká Mykologie 9(3): 107-108   (published: 26th August, 1955)

ONDRUŠOVÁ V. (1955): Gloeosporium polystigmicola Bond. v Československu.   Česká Mykologie 9(3): 108-111   (published: 26th August, 1955)

SVRČEK M. (1955): Hyalinia flavide-roseola (Rehm) Svrček, nový diskomycet pro Čechy.   Česká Mykologie 9(3): 112-114   (published: 26th August, 1955)

SCHAEFER Z. (1955): Méně známé, vzácné a nové ryzce ČSR II.   Česká Mykologie 9(3): 114-119   (published: 26th August, 1955)

KOTLABA F. (1955): O systematické hodnotě hadovky valtické - Phallus Hadriani Vent. ex Pers.   Česká Mykologie 9(3): 120-124   (published: 26th August, 1955)

HLAVÁČEK J., HLAVÁČKOVÁ Z. (1955): Leucocoprinus luteus (With.) Pat. a jeho měnlivost v podmínkách umělého pěstování.   Česká Mykologie 9(3): 125-131   (published: 26th August, 1955)

ŠEBEK S. (1955): Příspěvek k teratologii břichatkovitých hub.   Česká Mykologie 9(3): 132-134   (published: 26th August, 1955)

FASSATIOVÁ O. (1955): O isariových formách entomofágních hub.   Česká Mykologie 9(3): 134-139   (published: 26th August, 1955)

FRÁGNER P., SVATEK Z. (1955): Sporotrichum Gougeroti Matr. u nás.   Česká Mykologie 9(3): 139-143   (published: 26th August, 1955)

Literatura. - 144

back to content

issue 9(4), 1955

  Česká Mykologie 9(4)  

SOBOTKA A. (1955): Využití hub k umělé mykorrhizaci.   Česká Mykologie 9(4): 145-151   (published: 17th November, 1955)

HERINK J. (1955): Ucháčovec šumavský - Helvellela gabretae (Kavina) Pouz. et Svrček v Československu.   Česká Mykologie 9(4): 151-156   (published: 17th November, 1955)

PILÁT A. (1955): Vláknice potměchuťová - Inocybe dulcamara (A. et S. ex Fr. Quél. a vláknice zemní - Inocybe terrigena (Fr.) Kühner.   Česká Mykologie 9(4): 157-161   (published: 17th November, 1955)

SVRČEK M. (1955): O dvou zajímavých diskomycetech z Brdských Hřebenů - Vibrissea truncorum (A. et S. ex Fr.) et Ombrophila carnosa Vel.   Česká Mykologie 9(4): 161-165   (published: 17th November, 1955)

FRÁGNER J., KRAUSKOPF J. (1955): Trichophyton Schoenleini Lebert 1843 var. album Sabouraud 1908, původce epidemií a epizootií v zemědělství.   Česká Mykologie 9(4): 165-169   (published: 17th November, 1955)

KOTLABA F. (1955): Prášivka uherská - Bovista hungarica Holl. - houba našich polí.   Česká Mykologie 9(4): 169-171   (published: 17th November, 1955)

HERINK J. (1955): Sklerocia oříše větevnatého - Polypilus umbellatus (Pers. ex Fr.) Bond et Sing.   Česká Mykologie 9(4): 171-176   (published: 17th November, 1955)

CHARVÁT I. (1955): Existuje jedovatý dvojník muchomůrky načervenalé: Amanita pseudorubescens Herrfurth?   Česká Mykologie 9(4): 176-179   (published: 17th November, 1955)

PILÁT A. (1955): O čechratce fialové - Paxillus ionipus Quél.   Česká Mykologie 9(4): 180-184   (published: 17th November, 1955)

SVRČEK M. (1955): Co jest Hydnotrya carnea (Corda) Zobel?   Česká Mykologie 9(4): 185-189   (published: 17th November, 1955)

KOTLABA F. (1955): Lokalita vzácných teplomilných břichatek (Gasteromycetes) „Pasienok“ u Vel. Levár.   Česká Mykologie 9(4): 189-192   (published: 17th November, 1955)

Drobné zprávy (varia). - 192

back to content

 

Česká Mykologie - volume 10

issue 10(1), 1956

  Česká Mykologie 10(1)  

HERINK J. (1956): Červenolupen jarní - Rhodophyllus vernus (Lund.) Romag. v Československu.   Česká Mykologie 10(1): 1-9   (published: 28th February, 1956)

PILÁT A. (1956): Jubilejní kongres Dánské mykologické společnosti v Kodani 1955.   Česká Mykologie 10(1): 9-14   (published: 28th February, 1956)

PILÁT A. (1956): Mykologický sjezd, pořádaný Rakouskou mykologickou společností ve Vídni v říjnu 1955.   Česká Mykologie 10(1): 14-18   (published: 28th February, 1956)

STANĚK V. J. (1956): Hvězdovka Šmardova - Gaestrum Šmardae sp. n.   Česká Mykologie 10(1): 18-23   (published: 28th February, 1956)

HORNÍČEK E. (1956): Holubinka vodnatá- Russula aquosa Leclair.   Česká Mykologie 10(1): 23-27   (published: 28th February, 1956)

SVRČEK M. (1956): Podzimní výstava hub 1955 v Národním museu v Praze.   Česká Mykologie 10(1): 27-30   (published: 28th February, 1956)

WICHANSKÝ E. (1956): Druhý nález bedly hnědohedvábné odrůdy krvavějící - Lepiota rufovelutina Vel. var. sanguinescens Pilát.   Česká Mykologie 10(1): 30-31   (published: 28th February, 1956)

CEJP K. (1956): Hynutí vos housenicí Ditmarovou (Cordyceps Ditmari Quél.).   Česká Mykologie 10(1): 31-36   (published: 28th February, 1956)

FRÁGNER P., SVATEK Z. (1956): Sporotrichum Carougeaui Langeron u nás.   Česká Mykologie 10(1): 36-40   (published: 28th February, 1956)

LANGKRAMER O., SOBOTKA A. (1956): Mykorrhiza lesních dřevin a její praktické využití v lesním hospodářství.   Česká Mykologie 10(1): 41-48   (published: 28th February, 1956)

CEJP K., PILÁT A. (1956): Dějiny výzkumu hub Vysokých Tater.   Česká Mykologie 10(1): 48-54   (published: 28th February, 1956)

HLAVÁČEK J. (1956): Poznámky k pečárce šupinkaté - Agaricus squamuliferus Moeller.   Česká Mykologie 10(1): 55-56   (published: 28th February, 1956)

PILÁT A. (1956): Lanýž letní - Tuber aestivum Vitt. byl nalezen u Kladna.   Česká Mykologie 10(1): 57-58   (published: 28th February, 1956)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1956): Nové nebo málo známé choroše pro Československo: Bělochoroš bělohnědý - Tyromyces albobrunneus (Rom.) Bond.   Česká Mykologie 10(1): 59-63   (published: 28th February, 1956)

Literatura. - 64

back to content

issue 10(2), 1956

  Česká Mykologie 10(2)  

POUZAR Z. (1956): Příspěvek k poznání našich kloboukatých lošáků.   Česká Mykologie 10(2): 65-76   (published: 30th June, 1956)

KOCKOVÁ A., GEBAUEROVÁ A., HRDINOVÁ M. (1956): Tvoření těkavých sloučenin arsenu houbami.   Česká Mykologie 10(2): 77-87   (published: 30th June, 1956)

MORAVEC Z. (1956): Nové nebo méně známé tvrdohouby z řádu Hypocreales.   Česká Mykologie 10(2): 87-91   (published: 30th June, 1956)

PILÁT A. (1956): Phleogena faginea (Fr.) Link - prachovečník bukový v Karpatech.   Česká Mykologie 10(2): 91-94   (published: 30th June, 1956)

PŘÍHODA A. (1956): Fusarium na vajíčkách pilatky dubové - Apethymus braccatus (Gmelin).   Česká Mykologie 10(2): 94-97   (published: 30th June, 1956)

KOTLABA F. (1956): Návrh na vypracování závazného českého názvosloví vyšších hub.   Česká Mykologie 10(2): 97-99   (published: 30th June, 1956)

LEONTOVYČ R. (1956): Nález vzácného choroše - Ganoderma Pfeifferi Bres. na Slovensku.   Česká Mykologie 10(2): 99-102   (published: 30th June, 1956)

NOVACKÝ A. (1956): Thelephora atrocitrina Quél. - Plesňovka sivastožltá v Československu.   Česká Mykologie 10(2): 103-105   (published: 30th June, 1956)

FRÁGNER P. (1956): Příspěvek k proměnlivosti Trichophyton gypseum Bodin 1902.   Česká Mykologie 10(2): 105-113   (published: 30th June, 1956)

MELZER V. (1956): Holubinka tečkovaná - Russula punctata Krbh. (non Gill. Mre.).   Česká Mykologie 10(2): 113-116   (published: 30th June, 1956)

CHARVÁT I. (1956): Otravy houbami ve Švýcarsku v letech 1949 až 1953.   Česká Mykologie 10(2): 116-120   (published: 30th June, 1956)

PŘÍHODA A. (1956): Co je Sphaeronema amenticolum Cesati?   Česká Mykologie 10(2): 120-122   (published: 30th June, 1956)

KUBIČKA J. (1956): Tricholoma atrosquamosum (Chev.) Sacc. ssp. squarrulosum (Bres.) Konrád - Čirůvka černošupinatá odr. Šupinkatá.   Česká Mykologie 10(2): 122-124   (published: 30th June, 1956)

KŘÍŽ K. (1956): K šedesátinám Aloise Procházky.   Česká Mykologie 10(2): 125-126   (published: 30th June, 1956)

Literatura. - 127-128

back to content

issue 10(3), 1956

  Česká Mykologie 10(3)  

SVRČEK M. (1956): První pracovní konference československých mykologů.   Česká Mykologie 10(3): 129-135   (published: 3rd September, 1956)

BLATTNÝ C. (1956): Současný stav a úkoly československé fytopathologické mykologie.   Česká Mykologie 10(3): 136-140   (published: 3rd September, 1956)

PILÁT A. (1956): Revise československých druhů Onygena Pers.- kaziroh.   Česká Mykologie 10(3): 141-147   (published: 3rd September, 1956)

HERINK J. (1956): Makrochemické reakce mléka ryzců - Lactarius (D. C. ex) S. F. Gray.   Česká Mykologie 10(3): 148-159   (published: 3rd September, 1956)

KUBIČKA J. (1956): Omphalia cincta Favre - kalichovka blatní v Tatrách.   Česká Mykologie 10(3): 159-161   (published: 3rd September, 1956)

HERINK J. (1956): Eccila Mougeotii (Quél. ex Fr.) ve Slovenském ráji.   Česká Mykologie 10(3): 162   (published: 3rd September, 1956)

SOBOTKA A. (1956): Využití mykorrhizy v praxi.   Česká Mykologie 10(3): 162-168   (published: 3rd September, 1956)

SCHAEFER Z. (1956): Méně známé, vzácné a nové ryzce ČSR III.   Česká Mykologie 10(3): 168-172   (published: 3rd September, 1956)

PILÁT A. (1956): Leucopaxillus tricolor (Peck) Kühner - čechratkovec trojbarvý v Čechách.   Česká Mykologie 10(3): 172-174   (published: 3rd September, 1956)

SVRČEK M. (1956): Nové, vzácné nebo méně známé československé houby bedlovité III.   Česká Mykologie 10(3): 174-183   (published: 3rd September, 1956)

HOFMAN B. (1956): Hymenochaete Mougeotii (Fr.) Cooke v Orlických horách.   Česká Mykologie 10(3): 183   (published: 3rd September, 1956)

MICKA K., POUZAR Z., SVRČEK M. (1956): Barevné reakce vyšších hub s benzidinem.   Česká Mykologie 10(3): 184-188   (published: 3rd September, 1956)

MELZER V. (1956): Vliv stanoviště na barvu hřibu purpurového - Boletus purpureus Fr.   Česká Mykologie 10(3): 188-190   (published: 3rd September, 1956)

KSELÍK R. (1956): Rychlé silážování hub.   Česká Mykologie 10(3): 190-192   (published: 3rd September, 1956)

back to content

issue 10(4), 1956

  Česká Mykologie 10(4)  

HERINK J. (1956): Deset let časopisu „Česká mykologie“.   Česká Mykologie 10(4): 193-196   (published: 5th December, 1956)

HERINK J. (1956): Třetí příspěvek k poznání československých pečárek: pečárka sněhobílá - Agaricus chionodermus Pilát.   Česká Mykologie 10(4): 197-204   (published: 5th December, 1956)

FASSATIOVÁ O., FASSATI M. (1956): Příspěvek k poznání našich zástupců Laboulbeniales.   Česká Mykologie 10(4): 204-208   (published: 5th December, 1956)

URBAN Z. (1956): Nové druhy lignikolních stromatických pyrenomycetů - Pyrenomycetorum stromaticorum species novae lignicolae.   Česká Mykologie 10(4): 208-216   (published: 5th December, 1956)

FRÁGNER P., SVATEK Z. (1956): Sporotrichum schenckii Matruchot u nás.   Česká Mykologie 10(4): 217-221   (published: 5th December, 1956)

MILOVIDOV P. (1956): Příspěvek k mikroskopicko-morfologickému studiu vývoje námele (Claviceps purpurea (Fr.) Tul.).   Česká Mykologie 10(4): 221-231   (published: 5th December, 1956)

KULT K. (1956): Plžatka Hendrychova - Hygrophorus Hendrychii (Vel.) n. c.   Česká Mykologie 10(4): 232-235   (published: 5th December, 1956)

SVRČEK M. (1956): Scodellina onotica (Pers. ex Fr.) S. F. Gray- ouško kornoutkové a poznámky o rodu Scodellina.   Česká Mykologie 10(4): 235-237   (published: 5th December, 1956)

ŠEBEK S. (1956): Poznámky k houbovým chorobám pěstovaných léčivých a aromatických rostlin I.   Česká Mykologie 10(4): 237-242   (published: 5th December, 1956)

FASSATIOVÁ O. (1956): Spicaria farinosa (Dicks.) Vuill. na puklici jasanové Eulecanium corni Bouché.   Česká Mykologie 10(4): 242-245   (published: 5th December, 1956)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1956): O některých pozapomenutých mykologických pracích, které mají význam pro nomenklaturu hub.   Česká Mykologie 10(4): 246-249   (published: 5th December, 1956)

PILÁT A. (1956): I mezi lupenatými houbami jsou patrně druhy pathogenní pro člověka!   Česká Mykologie 10(4): 249-250   (published: 5th December, 1956)

PILÁT A. (1956): Houbařství v Číně a Japonsku.   Česká Mykologie 10(4): 250-251   (published: 5th December, 1956)

FRÁGNER P. (1956): Candida albicans (Robin 1853) Berkhout 1923, několik kulturálních forem u nás běžných.   Česká Mykologie 10(4): 251-254   (published: 5th December, 1956)

PILÁT A. (1956): K sedmdesátce Dr. Fr. Petraka.   Česká Mykologie 10(4): 255-256   (published: 5th December, 1956)

back to content

 

Česká Mykologie - volume 11

issue 11(1), 1957

  Česká Mykologie 11(1)  

PILÁT A. (1957): Premičre Session Européenne de Mycologie, Belgique 1956.   Česká Mykologie 11(1): 1-12   (published: 10th February, 1957)

HERINK J., KOTLABA F., POUZAR Z. (1957): Stropharia Hornemannii (Fr. ex Fr.) Lund. et Nannf. in Čechoslovakia.   Česká Mykologie 11(1): 13-20   (published: 10th February, 1957)

FRÁGNER P. (1957): Ad Blastomycetis dermatitidis Gilchrist et Stokes 1898 res problematicas additamentum et inventum culturae similis in Bohemia.   Česká Mykologie 11(1): 21-30   (published: 10th February, 1957)

VESELÝ R. (1957): Ad biologiam Sarcosomatis globosi (Schmid.) Rehm additamentum.   Česká Mykologie 11(1): 30-32   (published: 10th February, 1957)

SVRČEK M. (1957): Kubičkia tatrensis Discomycetum genus et species nova čechoslovaca atque adnotationes ad genera Coryne et Ombrophila.   Česká Mykologie 11(1): 32-41   (published: 10th February, 1957)

CHARVÁT I. (1957): Species nonnulae magis notae Discomycetum čechoslovacorum.   Česká Mykologie 11(1): 41-45   (published: 10th February, 1957)

ŠMARDA F., KŘÍŽ K. (1957): Pluteus coccineus (Cooke) Massee in Čechoslovakia.   Česká Mykologie 11(1): 46-48   (published: 10th February, 1957)

POUZAR Z. (1957): Nova genera macromycetum I.   Česká Mykologie 11(1): 48-50   (published: 10th February, 1957)

SCHAEFER Z. (1957): Lactarii čechoslovaci rariores vel novi. VI.   Česká Mykologie 11(1): 50-53   (published: 10th February, 1957)

PILÁT A. (1957): Taphrina carpini Rostr. Prope Košice (Slovakia orientalis).   Česká Mykologie 11(1): 53-54   (published: 10th February, 1957)

PILÁT A. (1957): Coprinus picaceus (Bull. ex Fr.) Fr.   Česká Mykologie 11(1): 55   (published: 10th February, 1957)

BAUDYŠ E. (1957): In memoriam: RNDr. Richard Picbauer (1886-1955).   Česká Mykologie 11(1): 56-60   (published: 10th February, 1957)

KŘÍŽ K. (1957): Impulsi nonnuli ad preparationem ciborum bonorum e fungis, quos mycologi moravici coquunt.   Česká Mykologie 11(1): 60-64   (published: 10th February, 1957)

Literatura. - 64

back to content

issue 11(2), 1957

  Česká Mykologie 11(2)  

HERINK J. (1957): In memoriam: Dr. František Smotlacha (1888-1956).   Česká Mykologie 11(2): 65-66   (published: 19th April, 1957)

PILÁT A. (1957): Conspectus specierum europaerum ordinis Protoclavariales Heim.   Česká Mykologie 11(2): 66-95   (published: 19th April, 1957)

HAVLÍČKOVÁ V., RYPÁČEK V. (1957): Enzyme der holzzersetzenden Pilze. I. Die Feststellung der Oxydationsexoenzyme.   Česká Mykologie 11(2): 96-102   (published: 19th April, 1957)

KUBIČKA J. (1957): Delicatula quisquiliaris (Joss.) Cejp in paludosis prope Třeboň, Bohemiae.   Česká Mykologie 11(2): 102-104   (published: 19th April, 1957)

SVRČEK M. (1957): Ad Discomycetes familiae Ascobolacearum Čechoslovakiae adnotationes.   Česká Mykologie 11(2): 105-118   (published: 19th April, 1957)

HERINK J. (1957): Adnotationes ulteriores de reactionibus macrochemicis lactis Lactariorum (D. C. ex) S. F. Gray.   Česká Mykologie 11(2): 119-124   (published: 19th April, 1957)

HOFMAN B. (1957): Fungi imperfecti in juglandibus post frigoribus extraordinariis anno 1956.   Česká Mykologie 11(2): 125-127   (published: 19th April, 1957)

HORNÍČEK E. (1957): Synonymia specierum nonnullarum Velenovskýi generis Tricholoma.   Česká Mykologie 11(2): 127-128   (published: 19th April, 1957)

Literatura. - 128

back to content

issue 11(3), 1957

  Česká Mykologie 11(3)  

ORŁOŚ H. (1957): Methodus taxationis fungorum functionis in biotopo.   Česká Mykologie 11(3): 129-138   (published: 20th August, 1957)

MACKŮ J. (1957): La trufficulture en Tchécoslovaquie.   Česká Mykologie 11(3): 138-146   (published: 20th August, 1957)

ŠEBEK S. (1957): De mycoflora prati turfosi prope, Loučeň, discrictus Nymburk, Bohemiae.   Česká Mykologie 11(3): 146-149   (published: 20th August, 1957)

FRÁGNER P. (1957): Candida Krusei (Cast.) Berkhout; aliquod formae variabiles e materiis nostris.   Česká Mykologie 11(3): 149-152   (published: 20th August, 1957)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1957): Notes on classification of european pore fungi.   Česká Mykologie 11(3): 152-170   (published: 20th August, 1957)

MELZER V. (1957): De Russula Lundellii Sing.   Česká Mykologie 11(3): 170-172   (published: 20th August, 1957)

SVRČEK M. (1957): Arrhenia auriscalpium Fr. in Čechoslovakia.   Česká Mykologie 11(3): 172-173   (published: 20th August, 1957)

HORNÍČEK E. (1957): De Lactario cremori Fr. ss. Neuhoff, Lactario camphorato valde simili.   Česká Mykologie 11(3): 174-175   (published: 20th August, 1957)

SKÁLA J. (1957): Methodus et apparatura meliorata ad culturam mycelli sterilis Agarici hortensis.   Česká Mykologie 11(3): 176-177   (published: 20th August, 1957)

SAJNER J. (1957): Est Tricholoma nudum (Bull. ex Fr.) Quél. venenatum?   Česká Mykologie 11(3): 177-179   (published: 20th August, 1957)

SVRČEK M. (1957): Ad annos Dr. Venceslai J. Staněkii quinquaginta.   Česká Mykologie 11(3): 180-182   (published: 20th August, 1957)

PŘÍHODA A. (1957): Commutationes ligni vi fungorum excitatae earumque classificatio et declaratio.   Česká Mykologie 11(3): 183-190   (published: 20th August, 1957)

Literatura. - 191-192

back to content

issue 11(4), 1957

  Česká Mykologie 11(4)  

KŘÍŽ K. (1957): Conferencia secunda mycologorum Čechoslovakiae, Brunum 8.-12. junio 1957.   Česká Mykologie 11(4): 193-202   (published: 20th October, 1957)

HERINK J., KŘÍŽ K. (1957): Expositio fungorum brunnensis 10.-12.VI. 1957.   Česká Mykologie 11(4): 202-205   (published: 20th October, 1957)

BLATTNÝ C., PILÁT A. (1957): Die Möglichkeit der Existenz von Virosen bei den Hutpilzen.   Česká Mykologie 11(4): 205-211   (published: 20th October, 1957)

FRÁGNER P. (1957): Varietas alba Rhodotorulae mucilaginisae (Jörg.) Harrison.   Česká Mykologie 11(4): 211-214   (published: 20th October, 1957)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1957): Polypori novi vel minus cogniti Čechoslovakiae II.   Česká Mykologie 11(4): 214-224   (published: 20th October, 1957)

PILÁT A. (1957): Tremella pisiformis Velenovský 1922 quid est?   Česká Mykologie 11(4): 224-228   (published: 20th October, 1957)

VESELÝ R. (1957): De Fomite pinicola (Sw. e Fr) Gill.   Česká Mykologie 11(4): 228-229   (published: 20th October, 1957)

PŘÍHODA A. (1957): Nocivitas Fomitis pinicolae.   Česká Mykologie 11(4): 230-231   (published: 20th October, 1957)

KOTLABA F. (1957): De localitatibus duarum rararum specierum generis Lentinus in Čechoslovakia.   Česká Mykologie 11(4): 231-235   (published: 20th October, 1957)

SVRČEK M. (1957): Taxonomical and nomeclatorical notes on discomycete Obrophila strobilina sensu Rehm.   Česká Mykologie 11(4): 235-240   (published: 20th October, 1957)

FELKLOVÁ M. (1957): Materiarum concentratarum ad inoculationem fungorum lignobioticorum fabricatio.   Česká Mykologie 11(4): 241-246   (published: 20th October, 1957)

KOTLABA F. (1957): Psathyrellae typhae (Kalchbr.) Kühn. localitates navae in Cechoslovakia enumarantur.   Česká Mykologie 11(4): 247-248   (published: 20th October, 1957)

PŘÍHODA A. (1957): Mitrula sclerotiorum Rostr. in Bohemia.   Česká Mykologie 11(4): 248-250   (published: 20th October, 1957)

PILÁT A. (1957): Ad annos C. Blatnýi sexaginta.   Česká Mykologie 11(4): 250-252   (published: 20th October, 1957)

back to content

 

Česká Mykologie - volume 12

issue 12(1), 1958

  Česká Mykologie 12(1)  

PILÁT A. (1958): Pictor fungorum plantarumque Otto Ušák mortuus est.   Česká Mykologie 12(1): 1-3   (published: 20th January, 1958)

PILÁT A. (1958): Mycologentagung Dresden 1957.   Česká Mykologie 12(1): 4-7   (published: 20th January, 1958)

FRÁGNER P., TOMAN K. (1958): Varietas variabilis Candidae albicantis (Robin) Berkhout.   Česká Mykologie 12(1): 8-11   (published: 20th January, 1958)

CHARVÁT I. (1958): Hydrocybe isabellina (Batsch ex Fr.) Rick.   Česká Mykologie 12(1): 12-14   (published: 20th January, 1958)

FASSATIOVÁ O. (1958): Über die Variabilität der Gattungsmerkmale bei den Nebengattungen der imperfekten Pilze Fusarium Link und Cephalosporium Corda.   Česká Mykologie 12(1): 15-22   (published: 20th January, 1958)

URBAN Z. (1958): Über Valsa oxystoma Rehm.   Česká Mykologie 12(1): 23-26   (published: 20th January, 1958)

POUZAR Z. (1958): Stereum sulcatum Burt in Peck, new and very rare species of Czechoslovakian mycoflora.   Česká Mykologie 12(1): 26-30   (published: 20th January, 1958)

POUZAR Z. (1958): Nova genera macromycetum II.   Česká Mykologie 12(1): 31-36   (published: 20th January, 1958)

KUBIČKA J. (1958): Mycena mirata (Peck) Sacc. in Čechoslovakia.   Česká Mykologie 12(1): 36-39   (published: 20th January, 1958)

PILÁT A., SVRČEK M. (1958): Cortinarius (Inoloma) tophaceus Fr. in Čechoslovakia.   Česká Mykologie 12(1): 40-41   (published: 20th January, 1958)

FRÁGNER P. (1958): Ad specierum generis Trichophyton Malmsten 1845 taxonomiam.   Česká Mykologie 12(1): 42-47   (published: 20th January, 1958)

FASSATIOVÁ O. (1958): Über zwei Arten der Gattung Melanospora Corda aus der Tschechoslowakei.   Česká Mykologie 12(1): 47-49   (published: 20th January, 1958)

SVRČEK M. (1958): Melanospora caprina (Fr. in Hornem.) Sacc. in Bohemia.   Česká Mykologie 12(1): 50   (published: 20th January, 1958)

NĚMEC J. (1958): Formal education way of prevention against fungal poisoning.   Česká Mykologie 12(1): 50-54   (published: 20th January, 1958)

HERINK J. (1958): Objektive and formal respekt of scientific publications.   Česká Mykologie 12(1): 54-58   (published: 20th January, 1958)

PILÁT A. (1958): De fungorum crudorum venenositate.   Česká Mykologie 12(1): 58-59   (published: 20th January, 1958)

KUBIČKA J. (1958): Localitas Mycenae pelianthinae (Fr.) Quél. sub. quercu.   Česká Mykologie 12(1): 59   (published: 20th January, 1958)

KUBIČKA J. (1958): Boletus gentilis (Quél.) Kallenb. Prope urbem Třeboň, Bohemiae.   Česká Mykologie 12(1): 59   (published: 20th January, 1958)

KŘÍŽ K. (1958): Impulsi nonnuli ad preparationem ciborum bonorum e fungis, quos mycologi moravici coquunt.   Česká Mykologie 12(1): 60-61   (published: 20th January, 1958)

Literatura. - 61-63

back to content

issue 12(2), 1958

  Česká Mykologie 12(2)  

PILÁT A. (1958): Ad quintum et octogesimum diem natalem academici Bohumil Němec.   Česká Mykologie 12(2): 65   (published: 20th April, 1958)

SVRČEK M. (1958): Contribution to the taxonomy of the resupinate Thelephoraceous Fungi.   Česká Mykologie 12(2): 66-77   (published: 20th April, 1958)

CHARVÁT I. (1958): Leucopaxillus amarus (Alb. & Schw. ex Fr.) Kühner in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 12(2): 78-82   (published: 20th April, 1958)

KOCKOVÁ A., KUTKOVÁ M., PETROVÁ M. (1958): Die Arten der Gattung Fusarium, welche die Herzfäulnis der Zuckerrübe im Jahre 1956 in der Slowakei verursachten.   Česká Mykologie 12(2): 83-94   (published: 20th April, 1958)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1958): Polypori novi vel minus cogniti Čechoslovakiae III.   Česká Mykologie 12(2): 95-104   (published: 20th April, 1958)

CHMEL L. (1958): Adnotationes ad questiones dermatomycologiae in Čechoslovakia.   Česká Mykologie 12(2): 104-110   (published: 20th April, 1958)

KOMÁREK J. (1958): Coenomyces consuens Deckenb. In Albanien.   Česká Mykologie 12(2): 110-113   (published: 20th April, 1958)

HERINK J. (1958): Expositio fungorum publica in Mnich. Hradiště 1957.   Česká Mykologie 12(2): 113   (published: 20th April, 1958)

PODPĚROVÁ A. (1958): Contemplationes novissimae ad compositionem chimicam et constitutionem biogeneticam muscarini, Amanitae muscariae principii venenati.   Česká Mykologie 12(2): 114-118   (published: 20th April, 1958)

ZACHA V. (1958): Putredo nigra fructuum Citri aurantii.   Česká Mykologie 12(2): 118-120   (published: 20th April, 1958)

OPRŠAL F. (1958): Quam cito carposomata carnosa fungorum crescunt?   Česká Mykologie 12(2): 120-122   (published: 20th April, 1958)

SVRČEK M. (1958): Expositio fungorum publica in Museo Nationali Pragae 1957.   Česká Mykologie 12(2): 122-123   (published: 20th April, 1958)

SVRČEK M. (1958): Expositio fungorum publica in Přeštice 1957.   Česká Mykologie 12(2): 124-127   (published: 20th April, 1958)

Literatura. - 127-128

back to content

issue 12(3), 1958

  Česká Mykologie 12(3)  

CEJP K. (1958): The memory of Prof. J. Velenovský and his mycological excursions.   Česká Mykologie 12(3): 129-131   (published: 20th July, 1958)

PALMER J. T. (1958): A review of Nidularia arundinacea Vel. and a comparison with related species.   Česká Mykologie 12(3): 132-136   (published: 20th July, 1958)

KOTLABA F. (1958): On an interesting euroasiatic fungus Hymenochaete Mougeotii (Fr.) Cooke.   Česká Mykologie 12(3): 136-143   (published: 20th July, 1958)

SVRČEK M. (1958): Pyrenomycetes novi vel rariori Čechoslovakiae.   Česká Mykologie 12(3): 143-150   (published: 20th July, 1958)

FASSATIOVÁ O. (1958): Parasitische Deuteromyceten auf höheren Pilzen.   Česká Mykologie 12(3): 151-157   (published: 20th July, 1958)

FRÁGNER P. (1958): Endomyces lactis Windisch 1951.   Česká Mykologie 12(3): 157-162   (published: 20th July, 1958)

SKALICKÝ V., NIEDERLOVÁ B. (1958): Einige Bemerkungen zur Kenntnis der Erysiphaceen auf Stachelbeeren und Johannisbeeren.   Česká Mykologie 12(3): 163-169   (published: 20th July, 1958)

HORNÍČEK E. (1958): Russula hydrophila sp. n.   Česká Mykologie 12(3): 170-172   (published: 20th July, 1958)

STANĚK M. (1958): The germination of the Basidiospores of cultivated mushroom - Agaricus hortensis (Cooke) Pilát.   Česká Mykologie 12(3): 173-179   (published: 20th July, 1958)

JESCHKOVÁ R. (1958): Die Kultivation der zwei Arten der Gattung Taphrina.   Česká Mykologie 12(3): 180-184   (published: 20th July, 1958)

PILÁT A. (1958): Spathularia neesii Bres. in montibus Tatra Magna Carpatorum Centralium.   Česká Mykologie 12(3): 184-185   (published: 20th July, 1958)

HOFMAN B. (1958): Rare micromycetes from Peklo valley near Nové Město n. M.   Česká Mykologie 12(3): 185-187   (published: 20th July, 1958)

PILÁT A. (1958): Protodontia piceicola (Kühner) Martin in montibus Carpaticis Orientalibus (URSS).   Česká Mykologie 12(3): 187-189   (published: 20th July, 1958)

SKALA J. (1958): Aparatura emendata ad isolationes monosporicas et unicellulares.   Česká Mykologie 12(3): 189-190   (published: 20th July, 1958)

Literatura. - 190-192

back to content

issue 12(4), 1958

  Česká Mykologie 12(4)  

PILÁT A. (1958): Ad octogesimum diem natalem Venceslai Melzerii.   Česká Mykologie 12(4): 193-199   (published: 20th October, 1958)

ORŁOŚ H. (1958): De Polyporacearum sporificatione.   Česká Mykologie 12(4): 200-204   (published: 20th October, 1958)

SCHAEFER Z. (1958): Lactarii čechoslovaci rariores vel novi V.   Česká Mykologie 12(4): 205-212   (published: 20th October, 1958)

ŠMARDA F. (1958): Russula solaris Ferd. et Winge.   Česká Mykologie 12(4): 212-214   (published: 20th October, 1958)

PILÁT A. (1958): Species nova generis Ceratellopsis Konr. et Maubl. in Bohemia: Ceratellopsis kubičkae sp. n.   Česká Mykologie 12(4): 215-217   (published: 20th October, 1958)

WICHANSKÝ E. (1958): Myxomyces Diderma spumarioides Fr. in Prague.   Česká Mykologie 12(4): 218-219   (published: 20th October, 1958)

SVRČEK M. (1958): Species novae Discomycetum e montibus Belanské Tatry (Slovakia septentrionalis).   Česká Mykologie 12(4): 219-231   (published: 20th October, 1958)

FELKLOVÁ M. (1958): Ein Beitrag zur Kultivation von Claviceps purpurea Tul. auf den künstlichen Nährböden.   Česká Mykologie 12(4): 232-240   (published: 20th October, 1958)

KUBIČKA J. (1958): Fungi Trebonenses I.   Česká Mykologie 12(4): 240-243   (published: 20th October, 1958)

WICHANSKÝ E. (1958): Revisio critica specierum Geoglossum thymiphilum Vel. et Geoglossum hirsutum Pers. sensu Vel.   Česká Mykologie 12(4): 243-246   (published: 20th October, 1958)

HERINK J. (1958): Das Vorkommen von Pilzvergiftungen in der Tschechoslowakei und dessen statistiche Verfolgung.   Česká Mykologie 12(4): 246-253   (published: 20th October, 1958)

Literatura. - 254-256

back to content

 

Česká Mykologie - volume 13

issue 13(1), 1959

  Česká Mykologie 13(1)  

SVRČEK M. (1959): Plectania cocinea (Scop. Ex Fr.) Fuck.   Česká Mykologie 13(1): 1-3   (published: 20th January, 1959)

HERINK J. (1959): Die Bekämpfung der Pilzvergiftungen in der Tschechoslowakei in den Jahren 1948-1958.   Česká Mykologie 13(1): 3-10   (published: 20th January, 1959)

POUZAR Z. (1959): New genera of higher fungi III.   Česká Mykologie 13(1): 10-19   (published: 20th January, 1959)

WICHANSKÝ E. (1959): Acetabulae leucomelantis Pers. varietas nova: var. semihypogaea Wich.   Česká Mykologie 13(1): 20-25   (published: 20th January, 1959)

PILÁT A. (1959): Eocronartium muscicola (Pers. ex Fr.) Fitzp. in Bohemia.   Česká Mykologie 13(1): 25-26   (published: 20th January, 1959)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1959): Polypori novi vel minus cogniti Čechoslovakiae IV.   Česká Mykologie 13(1): 27-37   (published: 20th January, 1959)

KOCKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ A., PETROVÁ M. (1959): The occurence of yeasts and yeast like micro-organism in the montainous region of Malé Karpaty.   Česká Mykologie 13(1): 37-50   (published: 20th January, 1959)

WICHANSKÝ E. (1959): Two species of the genus Arcyria - A. nutans Grev. and A. cinerea Pers. - in the Kinský-garden in Prague.   Česká Mykologie 13(1): 50-52   (published: 20th January, 1959)

PILÁT A. (1959): Cortinarius (Phlegmaticum) turmalis Fr. 1838 ss. Ricken in Moravia.   Česká Mykologie 13(1): 52-57   (published: 20th January, 1959)

WICHANSKÝ E. (1959): Lepiota serena (Fr.) Quél. sensu Kühner et Lepiota naucina (Fr.)Quél. in horto publico, Kinského sady dicto, in Praga.   Česká Mykologie 13(1): 57-60   (published: 20th January, 1959)

PILÁT A. (1959): Agaricus caroli Pilát in districto Česká Lípa (Bohemia).   Česká Mykologie 13(1): 60-61   (published: 20th January, 1959)

NOVACKÝ A. (1959): Chlamodosporae vel teliosporae Ustilaginalium?   Česká Mykologie 13(1): 62   (published: 20th January, 1959)

Literatura. - 62-64

back to content

issue 13(2), 1959

  Česká Mykologie 13(2)  

KOTLABA F. (1959): Zum 75. Geburstag Rudolf Veselýs.   Česká Mykologie 13(2): 65-73   (published: 20th April, 1959)

PILÁT A. (1959): Species rariores Clavariacearum in Bohemia anno 1958 lectae.   Česká Mykologie 13(2): 73-85   (published: 20th April, 1959)

PONER K. (1959): Der Fund des Anthurus javanicus (Penz.) G. H. Cunn. in Prag.   Česká Mykologie 13(2): 85-86   (published: 20th April, 1959)

MACKŮ J. (1959): Boletus rubinus W. G. Smith et B. pseudosulphureus Kallenbach in Čechoslovakia.   Česká Mykologie 13(2): 87-92   (published: 20th April, 1959)

PILÁT A., SVRČEK M. (1959): Supplementum ad articulum J. Macků: Boletus rubinus Smith.   Česká Mykologie 13(2): 92   (published: 20th April, 1959)

SVRČEK M. (1959): Über einige interessante Arten der im Jahre 1958 beobachteten koprophilen Pilzen.   Česká Mykologie 13(2): 92-102   (published: 20th April, 1959)

HEJTMÁNEK M. (1959): Intensity of keratinolytic activity of soil Dermatophytes.   Česká Mykologie 13(2): 103-108   (published: 20th April, 1959)

HERINK J. (1959): Leucocoprinus denudatus (Rabenh.) Singer.   Česká Mykologie 13(2): 108-116   (published: 20th April, 1959)

MELZER V. (1959): Lepiota Badhamii (B. et Br.) Quél. in teppidario in urbe Domažlice (Bohemia austro-occid.).   Česká Mykologie 13(2): 117-119   (published: 20th April, 1959)

FRÁGNER P. (1959): Ein Beitrag zur Mykoflora des Ohrenganges.   Česká Mykologie 13(2): 119-124   (published: 20th April, 1959)

SVRČEK M. (1959): Neue Ascomyzeten für die Tschechoslowakei.   Česká Mykologie 13(2): 124-125   (published: 20th April, 1959)

Literatura. - 125-128

back to content

issue 13(3), 1959

  Česká Mykologie 13(3)  

VESELÝ R. (1959): Ad centenarium Joanni Bezděki, mycologi bohemici, memoria.   Česká Mykologie 13(3): 129-130   (published: 20th July, 1959)

HERINK J. (1959): Rhodophyllus caccabus Kühn. - l`espčce nouvelle pour la mycoflore tchécoslovaque.   Česká Mykologie 13(3): 130-139   (published: 20th July, 1959)

KOTLABA F. (1959): Beitrag zur Pilzflora von Rumänien.   Česká Mykologie 13(3): 140-152   (published: 20th July, 1959)

SVRČEK M. (1959): Resultate der mykologischen Durchforschung Böhmens für das Jahr 1958, I. Der Winter und Frühlingsaspekt der mittelböhmischen Mykoflora.   Česká Mykologie 13(3): 153-159   (published: 20th July, 1959)

FRÁGNER P. (1959): Pathogene Hefen in der Milchindustrie.   Česká Mykologie 13(3): 160-163   (published: 20th July, 1959)

PILÁT A. (1959): Volvaria media (Schum. ex Fr.) Quél. et Volvaria media sensu Bresadola.   Česká Mykologie 13(3): 163-168   (published: 20th July, 1959)

SVRČEK M. (1959): Cortinarius (Myxacium) mucifluus Fr. et conspectus specierum sectionis Colliniti Fr.   Česká Mykologie 13(3): 168-171   (published: 20th July, 1959)

HEJTMÁNKOVÁ-UHROVÁ N. (1959): Zur faviformen Variabilität des Trichophyton gypseum Bodin.   Česká Mykologie 13(3): 171-181   (published: 20th July, 1959)

PONER K. (1959): Ciboria subvillosula (Rehm) Svrček und ihre neue Funde in Böhmen.   Česká Mykologie 13(3): 181-182   (published: 20th July, 1959)

HEJTMÁNEK M., DADÁK V. (1959): Antimykotische Wirkung der Quecke (Agropyrum repens (L.) P. Beauv.).   Česká Mykologie 13(3): 183-188   (published: 20th July, 1959)

Literatura. - 188-192

back to content

issue 13(4), 1959

  Česká Mykologie 13(4)  

MACURA J. (1959): Academiae sodali I. Málek quinquagenario ad salutem!   Česká Mykologie 13(4): 193-195   (published: 20th October, 1959)

PILÁT A. (1959): Podaxis pistillaris (L. ex Pers.) Morse in R. S. S. Tadžikistan (Asia centralis).   Česká Mykologie 13(4): 195-199   (published: 20th October, 1959)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1959): A new find of a rare fungus, Galeropsis desertorum Velen. et Dvoř., in Czechoslovakia with notes on the genus Galeropsis Velen.   Česká Mykologie 13(4): 200-211   (published: 20th October, 1959)

SVRČEK M. (1959): Resultate der Mykologischen Durchforschung Böhmens für das Jahr 1958. II. Kritische Bemerkungen zu einigen Discomyceten der Winter und Frühjahraspekt der mittelböhmischen Mykoflora.   Česká Mykologie 13(4): 211-217   (published: 20th October, 1959)

HOFMAN B. (1959): The contribution to the knowledge of the lignicolous mycoflora of the valley „Peklo“ near Nové Město nad Metují, Bohemia.   Česká Mykologie 13(4): 217-223   (published: 20th October, 1959)

WICHANSKÝ E. (1959): De speciebus generis Lycogala in Bohemia.   Česká Mykologie 13(4): 223-226   (published: 20th October, 1959)

FRÁGNER P. (1959): Zur Mykoflora des Flaschenbiers.   Česká Mykologie 13(4): 227-233   (published: 20th October, 1959)

SCHAEFER Z. (1959): Lactarii čechoslovaci rariores vel novi VI.   Česká Mykologie 13(4): 233-241   (published: 20th October, 1959)

STANĚK M. (1959): The germination of the basidiospores of cultivated mushroom - Agaricus hortensis (Cooke) Pilát. II. The volatile stimulant of germination, produced by mycelium of A. hortensis.   Česká Mykologie 13(4): 241-251   (published: 20th October, 1959)

Literatura. - 251-253

back to content

 

Česká Mykologie - volume 14

issue 14(1), 1960

  Česká Mykologie 14(1)  

PILÁT A. (1960): Sexagenario Prof. Dr. K. Cejp ad salutem!   Česká Mykologie 14(1): 1-3   (published: 20th January, 1960)

NĚMEC B. (1960): August C. J. Corda (1809-1849).   Česká Mykologie 14(1): 3-6   (published: 20th January, 1960)

BENEDIX E. H. (1960): De Helvella (Gyromitra) infula Schaeff. in confinio Saxo-Bohemico.   Česká Mykologie 14(1): 6-11   (published: 20th January, 1960)

SVRČEK M. (1960): Some interesting Discomycetes from „Prameniště u Jindrů“ near Třeboň in Southern Bohemia.   Česká Mykologie 14(1): 12-20   (published: 20th January, 1960)

PILÁT A. (1960): Ramaria bourdotiana Maire in Čechoslovakia.   Česká Mykologie 14(1): 21-24   (published: 20th January, 1960)

MORAVEC Z. (1960): The fungicolous Hypocreales.   Česká Mykologie 14(1): 24-32   (published: 20th January, 1960)

PILÁT A. (1960): Tres species rarae fungorum in Čechoslovakia lectae.   Česká Mykologie 14(1): 32-40   (published: 20th January, 1960)

WICHANSKÝ E. (1960): Nonnuli Agaricales rariores vel minus cogniti annis 1958-1959 lecti.   Česká Mykologie 14(1): 40-49   (published: 20th January, 1960)

SAMŠIŇÁKOVÁ A. (1960): Ein neuer Fund des Pilzes Rickia berlesiana (Bacc.) Paoli (Laboulbeniales).   Česká Mykologie 14(1): 49-52   (published: 20th January, 1960)

FRÁGNER P. (1960): Mykoflora des Flaschenbiers.   Česká Mykologie 14(1): 52-59   (published: 20th January, 1960)

PILÁT A. (1960): Carposoma morchelloideum Amanitae rubescentis (Pers. ex Fr.) S. F. Gray e vicinitate urbis Mníšek (Bohemia).   Česká Mykologie 14(1): 60-61   (published: 20th January, 1960)

Literatura. - 61-63

back to content

issue 14(2), 1960

  Česká Mykologie 14(2)  

SVRČEK M. (1960): Eine mykofloristische Skizze der Umgebung von Karlštejn (Karlstein) im Mittelböhmen.   Česká Mykologie 14(2): 67-86   (published: 20th April, 1960)

KUBIČKA J. (1960): Die höheren Pilze des Kubani Urwaldes im Böhmerwald.   Česká Mykologie 14(2): 86-90   (published: 20th April, 1960)

KOTLABA F., KUBIČKA J. (1960): Die Mykoflora des Moores „Rotes Moos“ bei Schalmanowitz in ihrer Beziehung zur Mykoflora der südböhmischen torfgebiete.   Česká Mykologie 14(2): 90-100   (published: 20th April, 1960)

MORAVEC Z. (1960): The Mohelno serpentine steppe.   Česká Mykologie 14(2): 101-108   (published: 20th April, 1960)

ŠMARDA F. (1960): Laubwälder des Gebirges Ždánický les (Steinitzer Wald) und seines Vorlands (Mähren).   Česká Mykologie 14(2): 108-121   (published: 20th April, 1960)

ŠMARDA F., KŘÍŽ K. (1960): Českomoravská vrchovina (Böhmisch-Mährische Höhe)-mykofloristische Charakteristik der submontanen Fichtenwälder und der naheliegenden wärmeliebenden Eichenwälder am Flusslauf der Svratka (Schwarzach).   Česká Mykologie 14(2): 121-129   (published: 20th April, 1960)

POUZAR Z. (1960): The Kersko forest in the Central Elbe Region.   Česká Mykologie 14(2): 129-132   (published: 20th April, 1960)

back to content

issue 14(3), 1960

  Česká Mykologie 14(3)  

PILÁT A. (1960): Quindecim anni in mycologia čechoslovaca et libellus progressus ad annos advenientes.   Česká Mykologie 14(3): 133-138   (published: 20th July, 1960)

HERINK J., PILÁT A. (1960): Ivan Charvát (1892-1959).   Česká Mykologie 14(3): 138-142   (published: 20th July, 1960)

ŠPAČEK J. (1960): Doc. Dr. J. Jedlička (1912-1959).   Česká Mykologie 14(3): 143   (published: 20th July, 1960)

PROCHÁZKA A. (1960): Suillus rubinus (W. G. Smith) Singer.   Česká Mykologie 14(3): 144-145   (published: 20th July, 1960)

BENADA J. (1960): Drei und mehrzellige Teleutosporen des Schwarzrostes Puccinia graminis Pers.   Česká Mykologie 14(3): 145-147   (published: 20th July, 1960)

SAMŠIŇÁKOVÁ A. (1960): Ein Fund von Macrosporium myrmecophilum (Fres.) Sacc. in Infrabukkaltasche der Ameise Dendrolasius fuliginosus Latr.   Česká Mykologie 14(3): 148-149   (published: 20th July, 1960)

SVRČEK M. (1960): Species rarissimae Basidiomycetum ex anno 1959.   Česká Mykologie 14(3): 150-152   (published: 20th July, 1960)

FRÁGNER P. (1960): Ein Beitrag zur Variabilität Candida robusta Diddens et Lodder.   Česká Mykologie 14(3): 152-157   (published: 20th July, 1960)

MORAVCOVÁ V. (1960): The occurence of the genus Leptomitus in the river Jizera (N-E Bohemia).   Česká Mykologie 14(3): 158-160   (published: 20th July, 1960)

WICHANSKÝ E. (1960): Geoglossum nigritum (Fr.) Cke. in horto publico Pragensi Kinské sdicto lectum est.   Česká Mykologie 14(3): 160-164   (published: 20th July, 1960)

KUBIČKA J. (1960): Fungi trebonenses II.   Česká Mykologie 14(3): 164-176   (published: 20th July, 1960)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1960): On the interesting fungus Paxillus filamentosus Fr.   Česká Mykologie 14(3): 176-184   (published: 20th July, 1960)

KOCKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ A., VALOŠKOVÁ-KOTULOVÁ A. (1960): Das Vorkommen einer aktiven Giberella`s auf der Slowakei.   Česká Mykologie 14(3): 185-187   (published: 20th July, 1960)

HERVERT V. (1960): Resistenz des Myzeliums von Podosphaera leucotricha (Ell. et Ev.) Salm. gegen die Kälteeinwirkung.   Česká Mykologie 14(3): 187-192   (published: 20th July, 1960)

FASSATIOVÁ O. (1960): Neue Funde von imperfekten Pilzen aus der Hyphomyceten.Gruppe.   Česká Mykologie 14(3): 193-197   (published: 20th July, 1960)

KREJČOVÁ J. (1960): Monilinia fructigena (Aderh. et Ruhl.) Honey producing the brown rot of stone fruit.   Česká Mykologie 14(3): 198-207   (published: 20th July, 1960)

back to content

issue 14(4), 1960

  Česká Mykologie 14(4)  

PŘÍHODA A. (1960): Sexagenario Jan Šimr ad salutem!   Česká Mykologie 14(4): 209-210   (published: 20th October, 1960)

TICHÝ V. (1960): Quinquagenario Prof. Dr. V. Rypáček ad salutem!   Česká Mykologie 14(4): 211-214   (published: 20th October, 1960)

KUBIČKA J. (1960): Svrčekia, genus novum Discomycetum.   Česká Mykologie 14(4): 214-218   (published: 20th October, 1960)

SVRČEK M. (1960): Galactinia vesiculosa f. cerea (Sow. ex Fr.) Svr.   Česká Mykologie 14(4): 219-221   (published: 20th October, 1960)

ŠMARDA F. (1960): Mykoflora der Pflanzengesellschaften des Hügels Čebínka bei Brünn.   Česká Mykologie 14(4): 222-228   (published: 20th October, 1960)

SVRČEK M. (1960): Fomitopsis rosea (Alb. et Schw. ex Fr.) Karst. in vicinitate urbis Pragae.   Česká Mykologie 14(4): 229-230   (published: 20th October, 1960)

SCHAEFER Z. (1960): Lactarii čechoslovaci rariores vel novi VII.   Česká Mykologie 14(4): 230-237   (published: 20th October, 1960)

POSPÍŠIL L., KREČMEROVÁ B. (1960): The question of a possible appearance of histoplasmosis, blastomycosis and coccidioidosis in our regions.   Česká Mykologie 14(4): 238-241   (published: 20th October, 1960)

PILÁT A. (1960): Cyphella friesii Crouan in Bohemia.   Česká Mykologie 14(4): 241-244   (published: 20th October, 1960)

PACLT J. (1960): The decay of Paulownia tomentosa.   Česká Mykologie 14(4): 244-247   (published: 20th October, 1960)

KREJČOVÁ J. (1960): The Monilia black rot in pome and stone fruit.   Česká Mykologie 14(4): 247-248   (published: 20th October, 1960)

Literatura. - 248-250

back to content

 

Česká Mykologie - volume 15

issue 15(1), 1961

  Česká Mykologie 15(1)  

PILÁT A., SVRČEK M. (1961): Congressus secundus mycologorum europaeorum. Čechoslovakia 1960.   Česká Mykologie 15(1): 1-12   (published: 20th January, 1961)

KŘÍŽ K., SVRČEK M., ŠMARDA F. (1961): Pilzausstellung in Brünn 1960.   Česká Mykologie 15(1): 13-26   (published: 20th January, 1961)

KŘÍŽ K. (1961): Octogenario František Skyva ad salutem!   Česká Mykologie 15(1): 27-28   (published: 20th January, 1961)

PETRLÍK Z., ŠTYS Z. (1961): Eine neue Methode der Laboratoriumskultivation der Hopfenperonospora.   Česká Mykologie 15(1): 28-30   (published: 20th January, 1961)

VASILKOV B. P. (1961): Tri svoeobraznych vida šljapočnych gribob na travjanictych rastenijach.   Česká Mykologie 15(1): 31-34   (published: 20th January, 1961)

BLATTNÝ C. (1961): Poznámka k článku J. Krejčové: Monilinia fructigena.   Česká Mykologie 15(1): 34-35   (published: 20th January, 1961)

SVRČEK M. (1961): Sclerotinia denisii sp. n. cum conspectu sperierum subgeneris Myriosclerotonia.   Česká Mykologie 15(1): 35-41   (published: 20th January, 1961)

POUZAR Z. (1961): The taxonomical value of Helvellella gabretae (Kavina) Pouz. et Svr.   Česká Mykologie 15(1): 42-45   (published: 20th January, 1961)

Literatura. - 46-47

back to content

issue 15(2), 1961

  Česká Mykologie 15(2)  

KŘÍŽ K. (1961): Octogenario Jan Macků ad salutem!   Česká Mykologie 15(2): 49-55   (published: 20th April, 1961)

PILÁT A. (1961): De varietate squamosa Strophariae aeruginosae: Stropharia aeruginosa (Curt. ex Fr.) Quél. var. calolepis Pilát.   Česká Mykologie 15(2): 56-58   (published: 20th April, 1961)

MELZER V. (1961): Russula exalbicans (Secr.) Melzer et Zvára in Čechoslovakia.   Česká Mykologie 15(2): 58-60   (published: 20th April, 1961)

SVRČEK M., KUBIČKA J. (1961): Some operculate Discomycetes from the vinicity of the pound „Dvořiště“ in Southern Bohemia.   Česká Mykologie 15(2): 61-77   (published: 20th April, 1961)

MARVANOVÁ L. (1961): On the collection of Myriostoma coliforme (Dicks. ex Pers.) Corda and other rare Gasteromycetes at Pohořelice in Moravia.   Česká Mykologie 15(2): 77-81   (published: 20th April, 1961)

MACKŮ J., SKALNÍK V. (1961): Relatio specifica inter Boletum rubinum et Boletum impolitum.   Česká Mykologie 15(2): 81-86   (published: 20th April, 1961)

OTTOVÁ-SVOBODOVÁ V. (1961): Die Bemerkungen zur Biologie des Pilzes Venturia inaequalis (Cooke) Winter in Bezug auf den Kampf gegen Apfelschorf.   Česká Mykologie 15(2): 86-93   (published: 20th April, 1961)

ŠEBEK S. (1961): On the steppe mycoflora on the State Nature Reserve „Chroustov“ at Radim (Bohemia).   Česká Mykologie 15(2): 93-97   (published: 20th April, 1961)

PILÁT A. (1961): Ramaria subbotrytis (Coker) Corner in Bohemia.   Česká Mykologie 15(2): 98-101   (published: 20th April, 1961)

PILÁT A. (1961): De forma palida Clavariae purporeae Fr.   Česká Mykologie 15(2): 102-103   (published: 20th April, 1961)

WICHANSKÝ E. (1961): Coprinus insignis Peck.   Česká Mykologie 15(2): 104-107   (published: 20th April, 1961)

FRÁGNER P. (1961): Cryptococcus Kützing emen. Vuillemin (Monographia generis).   Česká Mykologie 15(2): 107-123   (published: 20th April, 1961)

SVRČEK M. (1961): Christian Hendrik Persoon 1761-1836.   Česká Mykologie 15(2): 124-126   (published: 20th April, 1961)

ZAVŘEL H. (1961): Tolyposporium bullatum Schröt. in vinicitate urbis Kroměříž, Moraviae.   Česká Mykologie 15(2): 126-128   (published: 20th April, 1961)

Literatura. - 128-130

back to content

issue 15(3), 1961

  Česká Mykologie 15(3)  

POUZAR Z. (1961): Hydnellum caeruleum (Hornem. ex Pers.) P. Karst.   Česká Mykologie 15(3): 131-132   (published: 8th July, 1961)

VESELÝ R., KUBIČKA J. (1961): Coprinus cinereus (Schaff. ex Fr.) S. F. Gray.   Česká Mykologie 15(3): 133-134   (published: 8th July, 1961)

WICHANSKÝ E. (1961): Coprinus micacaeoides sp. nov.   Česká Mykologie 15(3): 134-136   (published: 8th July, 1961)

SVRČEK M. (1961): Stromatinia rapulum (Bull. ex Fr.) Boud. in Bohemia centralis.   Česká Mykologie 15(3): 137-140   (published: 8th July, 1961)

HEJTMÁNEK M. (1961): Beitrag zur Ernährungsphysiologie des Microsporum nanum Fuentes 1956.   Česká Mykologie 15(3): 141-149   (published: 8th July, 1961)

PŘÍHODA A. (1961): Sporotrichum martinekii sp. n. sur les oeufs d` Apethymus braccatus (Gmelin).   Česká Mykologie 15(3): 150-153   (published: 8th July, 1961)

SKIRGIEŁŁO A. (1961): De la nécessité de la protection des champignons et des terrains respectifs(in French).   Česká Mykologie 15(3): 153-158-   (published: 8th July, 1961)

PIESCHEL E. (1961): Einige mykologische Erinnerungen aus Nordwest-Böhmen.   Česká Mykologie 15(3): 159-160   (published: 8th July, 1961)

KUBÍKOVÁ J. (1961): Endogone sp. in association with vesicular-arbuscular mycorrhiza of ash (Fraxinus excelsior L.).   Česká Mykologie 15(3): 161-164   (published: 8th July, 1961)

SCHÜTZNER J. (1961): Ad summam mycologiae peritiam educari oportet.   Česká Mykologie 15(3): 164-169   (published: 8th July, 1961)

CEJP K. (1961): Fungous diseases of dahlias in Czechslovakia.   Česká Mykologie 15(3): 169-179   (published: 8th July, 1961)

KOTLABA F. (1961): Notes on the morphology of fruitbodies in the pore fungi (Polyporales).   Česká Mykologie 15(3): 180-190   (published: 8th July, 1961)

PILÁT A. (1961): Clavariaceae in excursionibus Congressus Secundi Mycologorum Europaeorum in Cechoslovakiae lectae.   Česká Mykologie 15(3): 191   (published: 8th July, 1961)

PILÁT A. (1961): Cyphella friesii Crouan in Moravia.   Česká Mykologie 15(3): 191   (published: 8th July, 1961)

Literatura. - 191-194

back to content

issue 15(4), 1961

  Česká Mykologie 15(4)  

KREISEL H. (1961): Über Phellorinia herculeana (Pers.) Kreisel comb. nov. und ihr Vorkommen in Europa.   Česká Mykologie 15(4): 195-200   (published: 24th October, 1961)

SVRČEK M. (1961): Conocybe aberrans Kühner et Psathyrella panaeoloides R. Maire in Bohemia.   Česká Mykologie 15(4): 201-205   (published: 24th October, 1961)

HERINK J. (1961): Etudes sur deux russules: Russula lilacea Quél. et Russula persicina Krombh. s. Melz. et Zv.   Česká Mykologie 15(4): 206-210   (published: 24th October, 1961)

PILÁT A. (1961): De Cortinario (Phlegmacio) subarquato Moser.   Česká Mykologie 15(4): 211-213   (published: 24th October, 1961)

PILÁT A. (1961): De carposomatibus morchelloideis Tricholomatis gambosi (Fr.) Kummer.   Česká Mykologie 15(4): 213-217   (published: 24th October, 1961)

HERINK J. (1961): Etudes sur les Lepioteae Fayod I.   Česká Mykologie 15(4): 217-234   (published: 24th October, 1961)

VOŽDOVÁ G. (1961): K voprosu o golovnenych boleznjach kukuruzy v ČSSR.   Česká Mykologie 15(4): 235-246   (published: 24th October, 1961)

CEJP K. (1961): Two dangerous and noxious species of genus Phytophthora in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 15(4): 246-252   (published: 24th October, 1961)

SVRČEK M. (1961): Septuagenario Dr. E. Wichanský ad salutem!   Česká Mykologie 15(4): 253-254   (published: 24th October, 1961)

Literatura. - 256-258

back to content

 

Česká Mykologie - volume 16

issue 16(1), 1962

  Česká Mykologie 16(1)  

NOVÁK J. B. (1962): Octogenario Prof. Jaroslav Smolák, D.Sc. ad salutem!   Česká Mykologie 16(1): 1-5   (published: 19th January, 1962)

PILÁT A. (1962): Clavaria zollingeri Lév. In Bohemia.   Česká Mykologie 16(1): 6-8   (published: 19th January, 1962)

SVRČEK M. (1962): De genere Discocistella gen. nov. familiae Hyaloscyphacearum.   Česká Mykologie 16(1): 9-13   (published: 19th January, 1962)

Varia. - 13

ŠEBEK S. (1962): A new find of Polyporus rhizophilus (Pat.) Sacc. in Bohemia.   Česká Mykologie 16(1): 14-18   (published: 19th January, 1962)

KŘÍŽ K. (1962): Zwei Pilzaustellungen in Mähren im Jahre 1961.   Česká Mykologie 16(1): 19-22   (published: 19th January, 1962)

Varia. - 22

CEJP K. (1962): Pythium megalacanthum de Bary.   Česká Mykologie 16(1): 23-26   (published: 19th January, 1962)

PILÁT A., FASSATIOVÁ O. (1962): Mutationes morfologicae in carposomatibus Tricholomatis imbricati (Fr.) Kumm. vi fungi parasitici Sporodinia grandis Link effectae.   Česká Mykologie 16(1): 27-28   (published: 19th January, 1962)

PŘÍHODA A. (1962): Chromosporium sp. sur les pommes.   Česká Mykologie 16(1): 29-30   (published: 19th January, 1962)

PRŮŠOVÁ H. (1962): Zur Frage der Kultivierung von Phytophthora infestans de Bary auf künstlichen Nährböden.   Česká Mykologie 16(1): 31-33   (published: 19th January, 1962)

WICHANSKÝ E. (1962): Nonnulae species, varietates atque formae rariores vel minus cognitae Myxomycetum annis 1957 usque 1960 in Čechoslovakia lectae.   Česká Mykologie 16(1): 34-43   (published: 19th January, 1962)

Literatura. - 43

URBAN Z. (1962): Infektionsversuche mit Puccinia graminis Pers. in Böhmen. 2.   Česká Mykologie 16(1): 44-55   (published: 19th January, 1962)

Literatura. - 55

PETRLÍK Z., ŠTYS Z. (1962): Methode der Laboratoriumskultivation der Hopfenperonospora (Peronoplasmospora humuli Miy. Et Tak.) auf den Hopfensetzlingen.   Česká Mykologie 16(1): 56-62   (published: 19th January, 1962)

Literatura. - 62

Varia. - 63-64

back to content

issue 16(2), 1962

  Česká Mykologie 16(2)  

KŘÍŽ K. (1962): Sexagenario Dr. František Šmarda ad salutem!   Česká Mykologie 16(2): 65-70   (published: 13th April, 1962)

ŠMARDA F. (1962): Zur Ökologie der Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Secr.   Česká Mykologie 16(2): 71-82   (published: 13th April, 1962)

PILÁT A., KOCKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ A. (1962): Carposomata Agarici xanthodermi Gen. fungo saccharomycetiformi Candida humicola (Daszewska) Diddens et Lodder infecta et deformata.   Česká Mykologie 16(2): 83-86   (published: 13th April, 1962)

SVRČEK M. (1962): Discomycetes, qui in montibus Nízké Tatry, Slovakiae, excursione post Congressum Secundum Mycologorum Europaeorum procedente, tempore 5.-10. septembri 1960 collecti sunt.   Česká Mykologie 16(2): 87-114   (published: 13th April, 1962)

ŠMARDA F. (1962): Inocybe atripes Atk.   Česká Mykologie 16(2): 114   (published: 13th April, 1962)

SVRČEK M. (1962): Neottiella vivida (Nyl.) Dennis.   Česká Mykologie 16(2): 115-116   (published: 13th April, 1962)

WICHANSKÝ E. (1962): Badhamia affinis Rost.   Česká Mykologie 16(2): 116   (published: 13th April, 1962)

PILÁT A., MELZER V. (1962): Nova localitas Russulae helodis Melzer in Bohemia.   Česká Mykologie 16(2): 117-118   (published: 13th April, 1962)

DANKO J. (1962): Peronospora der Sojabohne - Peronospora manshurica (Naumoff) Sydow in der Slowakei.   Česká Mykologie 16(2): 119-122   (published: 13th April, 1962)

HEJTMÁNEK M. (1962): Über die sogenannte pleomorphe Degeneration der Dermatophyten.   Česká Mykologie 16(2): 123-127   (published: 13th April, 1962)

HERINK J. (1962): Cortinarius malachius (Fr. ex Fr.) Fr. in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 16(2): 128-139   (published: 13th April, 1962)

PONER K. (1962): De fructificatione Tubariae conspersae (Pesr. ex Fr.) Fayod in olla.   Česká Mykologie 16(2): 140-141   (published: 13th April, 1962)

ŠMARDA F., J. (1962): Vojtěch Vlach 1886-1961.   Česká Mykologie 16(2): 142   (published: 13th April, 1962)

URBAN Z. (1962): II. Deutsche Mykologentagung.   Česká Mykologie 16(2): 143-144   (published: 13th April, 1962)

KOTLABA F., KŘÍŽ K. (1962): Excursio autumnalis mycologorum bohemoslovanicorum in silvas prope arcem Karlštejn.   Česká Mykologie 16(2): 144-146   (published: 13th April, 1962)

Literatura. - 146

back to content

issue 16(3), 1962

  Česká Mykologie 16(3)  

PILÁT A., KOTLABA F. (1962): In honour of the eightyfifth birthday of professor A. S. Bondarcev, D.Sc.   Česká Mykologie 16(3): 147-154   (published: 6th July, 1962)

Cohortatio ad colaborationem distributionis macromycetum europaeorum explorandi causa.   Česká Mykologie 16(3): 155-160   (published: 6th July, 1962)

SVRČEK M. (1962): Ad cognitionem Agaricalium nonnullorum bohemicorum additamenta.   Česká Mykologie 16(3): 161-172   (published: 6th July, 1962)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1962): Agarics and Boleti (Agaricales) from the Dobročský Virgin Forest in Slovakia.   Česká Mykologie 16(3): 173-191   (published: 6th July, 1962)

KUBIČKA J. (1962): Les résultans des recherches sur le genre Mycena S. F. Gray dans les montagnes Belanské Tatry en Tchécoslovaquie.   Česká Mykologie 16(3): 192-197   (published: 6th July, 1962)

CEJP K., JECHOVÁ V. (1962): Subtropical species of the genus Phytophthora de Bary transported into Czechoslovakia on the fruits of southern origin: Phytophthora citrophthora (Sm. et Sm.) Leonian and P. citricola Sawada.   Česká Mykologie 16(3): 198-202   (published: 6th July, 1962)

Literatura. - 203-204

Varia. - 204-206

back to content

issue 16(4), 1962

  Česká Mykologie 16(4)  

NĚMEC B. (1962): Decem anni Academiae Scientiarum Čechoslovacae.   Česká Mykologie 16(4): 207-208   (published: 15th October, 1962)

ŠMARDA F. (1962): Verlauf der Pilzsaison im Jahre 1961.   Česká Mykologie 16(4): 209-213   (published: 15th October, 1962)

PRŮŠOVÁ H. (1962): Methode der getrockenen tropfen der Fungizidensuspension (Ein Beitrag zur Vereinfachung der Prüfung von Fungizidenwirksamkeit).   Česká Mykologie 16(4): 214-218   (published: 15th October, 1962)

Varia. - 218

HERINK J. (1962): Studia Lepiotarum (trib. Lepioteae Fayod) Čechoslovakiae, pars II.   Česká Mykologie 16(4): 219-236   (published: 15th October, 1962)

KRÁLOVÁ-KŘÍSOVÁ M. (1962): Yeastlike micro-organism in milk and some liquid milk products.   Česká Mykologie 16(4): 237-244   (published: 15th October, 1962)

Literatura. - 245-251

back to content

 

Česká Mykologie - volume 17

issue 17(1), 1963

  Česká Mykologie 17(1)  

ČERNÝ A. (1963): Inonotus andersonii (Ellis et Everhart) Černý comb. nov. - A new Polypore for Czechoslovakia.   Česká Mykologie 17(1): 1-8   (published: 14th January, 1963)

ŠMARDA F. (1963): Hypholoma coprinifacies (Roll.) Herink - von dem ökologischen Standpunkt aus.   Česká Mykologie 17(1): 9-11   (published: 14th January, 1963)

Varia. - 11

JECHOVÁ V. (1963): New species of the genus Nigrospora causing rots of southern fruits - Nigrospora maydis (Garov.) Jechová and N. vietnamensis Jechová.   Česká Mykologie 17(1): 12-20   (published: 14th January, 1963)

URBAN Z. (1963): Uredo avenochloae, ein neuer Rostpilz auf Avenochloa pubescens.   Česká Mykologie 17(1): 21-26   (published: 14th January, 1963)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1963): A new genus of the Polypores - Pachykytospora gen. nov.   Česká Mykologie 17(1): 27-34   (published: 14th January, 1963)

KUBIČKA J. (1963): Les résultats des recherches sur le genre Mycena S. F. Gray dans les montagnes Belanské Tatry en Tchécoslovaquie.   Česká Mykologie 17(1): 35-42   (published: 14th January, 1963)

KŘÍŽ K. (1963): Ramaria gracilis (Fr.) Quél. in Moravia.   Česká Mykologie 17(1): 43-44   (published: 14th January, 1963)

SVRČEK M. (1963): Wynnella atrofusca (Beck) Svrček comb. nov. (cum tabula no. 48 color. impressa).   Česká Mykologie 17(1): 45-46   (published: 14th January, 1963)

CEJP K. (1963): A peculiar Myxomycete on moudly herbarium material.   Česká Mykologie 17(1): 47-48   (published: 14th January, 1963)

NOVACKÝ A. (1963): Conferencia tertia mycologorum Čechoslovakiae, Banská Štiavnica 4.-7.IX.1962.   Česká Mykologie 17(1): 49-51   (published: 14th January, 1963)

KŘÍŽ K., ŠMARDA F. (1963): Mykologische Tage in Mähren im Jahre 1962.   Česká Mykologie 17(1): 52-54   (published: 14th January, 1963)

Literatura. - 54-56

back to content

issue 17(2), 1963

  Česká Mykologie 17(2)  

PILÁT A. (1963): In honorem annorum sodalis Academiae Scientiarum Čechoslovacae Theophili Němecii nonaginta.   Česká Mykologie 17(2): 57   (published: 9th April, 1963)

PILÁT A. (1963): Cortinarius (Hydrocybe) bicolor Cooke in Čechoslovakia.   Česká Mykologie 17(2): 58-59   (published: 9th April, 1963)

SVRČEK M., KUBIČKA J. (1963): Deuxičme contribution ŕ la connaissance des Discomycčtes operculés de la region de l´étang „Dvořiště“ en Sud-Bohęme.   Česká Mykologie 17(2): 61-70   (published: 9th April, 1963)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1963): Two rare arenicolous fungi in Czechoslovakia: Psathyrella ammophila (Dur. et Lév.) P. D. Orton and Sacrosphaera ammophila (Dur. et Mont.) Moesz.   Česká Mykologie 17(2): 71-76   (published: 9th April, 1963)

Varia. - 76

KUBIČKA J. (1963): Les résultats des recherches sur le genre Mycena S. F. Gray dans les montagnes Belanské Tatry en Tchécoslovaquie.   Česká Mykologie 17(2): 77-88   (published: 9th April, 1963)

POUZAR Z. (1963): Boletus aeruginascens Secr. (cum tabula no. 49 color. impressa).   Česká Mykologie 17(2): 89   (published: 9th April, 1963)

SVRČEK M. (1963): In honorem annorum MUDr. Jiří Kubička quinquaginta.   Česká Mykologie 17(2): 90   (published: 9th April, 1963)

WICHANSKÝ E. (1963): The Czechoslovakian species of the genus Trichia (Myxomycetes).   Česká Mykologie 17(2): 91-97   (published: 9th April, 1963)

BENADA J. (1963): Einige Eigenschaften des orangeroten Pigmentes des Schneeschimmels - Fusarium nivale (Fr.) Ces. - und sein diagnostischer Wert.   Česká Mykologie 17(2): 98-101   (published: 9th April, 1963)

HEJTMÁNKOVÁ-UHROVÁ N. (1963): Vergleichung der Assimilationsfähigkeiten des Trichophyton violaceum (Sab.) Bodin und der faviformen Morphose des Trichophyton gypseum Bodin.   Česká Mykologie 17(2): 102-108   (published: 9th April, 1963)

Literatura. - 109-112

back to content

issue 17(3), 1963

  Česká Mykologie 17(3)  

CEJP K., PALMER J. T. (1963): The genera Nidularia Fr. and Mycocalia J. T. Palmer in Czechoslovakia and Mycocalia sphagneti J. T. Palmer sp. nov. from England.   Česká Mykologie 17(3): 113-126   (published: 10th July, 1963)

ŠMARDA F. (1963): Beitrag zur Kartierung der Makromyceten in Europa am Beispiel des Xerocomus parasiticus (Bull. ex Fr.) Quél. in der Tschechoslovakei (mit Farbtafel no. 50).   Česká Mykologie 17(3): 127-133   (published: 10th July, 1963)

SVRČEK M. (1963): Les Ascomycčtes isolées du sol et du bois par la méthode de H. et S. Krzemieniewski.   Česká Mykologie 17(3): 134-140   (published: 10th July, 1963)

Varia. - 140

ŠMARDA F. (1963): Beitrag über gegenseitige Beziehungen der Pilze und des Makroklima im Jahre 1962.   Česká Mykologie 17(3): 141-148   (published: 10th July, 1963)

Varia. - 148

VĚZDA A. (1963): Beitrag zur Kenntnis der flechtenbewohnenden Pilze aus der Tschechoslovakei I.   Česká Mykologie 17(3): 149-159   (published: 10th July, 1963)

PŘÍHODA A. (1963): La coloration du bois en rouge.   Česká Mykologie 17(3): 160-162   (published: 10th July, 1963)

URBAN Z. (1963): Traian Savulescu 1889-1963.   Česká Mykologie 17(3): 163   (published: 10th July, 1963)

KŘÍŽ K. (1963): In honorem annorum mycologi moravici Spytihněv Krejčí septuagintaquinque.   Česká Mykologie 17(3): 164   (published: 10th July, 1963)

Literatura. - 165-168

back to content

issue 17(4), 1963

  Česká Mykologie 17(4)  

CEJP K. (1963): Sexagenario DrSc. Albert Pilát ad salutem.   Česká Mykologie 17(4): 169-173   (published: 18th October, 1963)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1963): Three noteworthy polypores of the Slovakian Carpathians.   Česká Mykologie 17(4): 174-185   (published: 18th October, 1963)

NEUWIRTH F. (1963): Anomalia, quae Morchellas imitatur, in superficie pilei Psathyrellae sp.   Česká Mykologie 17(4): 186-187   (published: 18th October, 1963)

SVRČEK M. (1963): Über einigen koprophilen Discomyceten (mit Farbtafel no. 51).   Česká Mykologie 17(4): 188-192   (published: 18th October, 1963)

URBAN Z. (1963): A new method for observing urediospore germ-pores and its use in the taxonomy of graminicolous rust species.   Česká Mykologie 17(4): 193-194   (published: 18th October, 1963)

HEJTMÁNEK M. (1963): Trichophyton terreste Durie et Frey - Isolation des konidialen und perfekten Stadiums.   Česká Mykologie 17(4): 195-199   (published: 18th October, 1963)

TICHÝ V. (1963): Hundert Jahre von den Anfängen der wissenschaftlichen Forschung in der Physiologie der holzzerstörenden Pilze.   Česká Mykologie 17(4): 200-202   (published: 18th October, 1963)

KREISEL H. (1963): Ergänzungen und kritische Bemerkungen zur „Flora ČSR-Gasteromycetes“.   Česká Mykologie 17(4): 203-206   (published: 18th October, 1963)

KŘÍŽ K. (1963): Octogenario František Neuwirth ad salutem.   Česká Mykologie 17(4): 207-209   (published: 18th October, 1963)

KŘÍŽ K. (1963): Alois Procházka in memoriam.   Česká Mykologie 17(4): 210-211   (published: 18th October, 1963)

Literatura. - 212-214

back to content

 

Česká Mykologie - volume 18

issue 18(1), 1964

  Česká Mykologie 18(1)  

KOTLABA F., PILÁT A. (1964): The Third European Mycological Congress, Scotland 1963.   Česká Mykologie 18(1): 1-6   (published: 25th January, 1964)

ŠMARDA F. (1964): Beitrag zur mykozönologischen Charasteristik des pannonischen Gebietes in der Umgebung von Brno.   Česká Mykologie 18(1): 7-15   (published: 25th January, 1964)

POUZAR Z. (1964): Boletus aereus Bull. ex Fr. em Quél. in localitate nova regioni carsticae bohemicae „Český kras“ dictae lectus.   Česká Mykologie 18(1): 16-18   (published: 25th January, 1964)

PILÁT A. (1964): Cortinarius violaceus (L. ex Fr.) Fr. in Čechoslovakia (cum tab. 52).   Česká Mykologie 18(1): 19-23   (published: 25th January, 1964)

SVRČEK M. (1964): Micromphale inodorum (Pat.) Svr. In Bohemia.   Česká Mykologie 18(1): 24-28   (published: 25th January, 1964)

KOCKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ A. (1964): Beitrag zur Ökologie der hefeartigen Mikroorganismen aus Pflanzenblüten.   Česká Mykologie 18(1): 29-35   (published: 25th January, 1964)

CEJP K. (1964): Two species of the genus Pythium Pringsh. new for Czechoslovakia: Pythium aphanidermatum (Eds.) Fitz. and P. monosporum Pringsh.   Česká Mykologie 18(1): 36-41   (published: 25th January, 1964)

PILÁT A. (1964): Prof. K. Lohwag annorum quinquaginta ad salutem!   Česká Mykologie 18(1): 41   (published: 25th January, 1964)

NOVÁKOVÁ-PFEIFEROVÁ J. (1964): Beitrag zur Kenntnis der Peronospora manshurica in der Tschechoslowakei.   Česká Mykologie 18(1): 42-47   (published: 25th January, 1964)

HANUŠOVÁ M. (1964): Production of conidia by Venturia inaequalis (Cke.) Wint. in arteficial culture.   Česká Mykologie 18(1): 48-52   (published: 25th January, 1964)

Varia. - 52

ZAVŘEL H. (1964): Ustilaginales rariores e vicinitate urbis Kroměříž (Morava centralis).   Česká Mykologie 18(1): 53-54   (published: 25th January, 1964)

WICHANSKÝ E. (1964): Myxomycetum species rariores vel minus cognitae in Bohemia et Moravia.   Česká Mykologie 18(1): 55-59   (published: 25th January, 1964)

SVRČEK M. (1964): Physarum aurantium Bull. ex Fr. in localitatibus duabus novis in Bohemia meridionali inventum.   Česká Mykologie 18(1): 59   (published: 25th January, 1964)

Varia. - 60-61

Literatura. - 62-64

back to content

issue 18(2), 1964

  Česká Mykologie 18(2)  

KOTLABA F., POUZAR Z. (1964): A study of Tyromyces pannocinctus (Romell) comb. nov.   Česká Mykologie 18(2): 65-76   (published: 16th April, 1964)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1964): Ad distributionem Pani suavissimi in Czechoslovakia additamentum.   Česká Mykologie 18(2): 76   (published: 16th April, 1964)

PILÁT A. (1964): De distributione geographica Cortinarii pholidei (Fr. ex Fr.) Fr. in Čechoslovakia (cum tab. 53).   Česká Mykologie 18(2): 77-81   (published: 16th April, 1964)

CEJP K., MILKO A. A. (1964): Genera of the Eurotiaceae with 32 ascospores-I. Westerdykella.   Česká Mykologie 18(2): 82-84   (published: 16th April, 1964)

SKALICKÝ V. (1964): Bemerkungen zur Biologie einiger Frühjahrspilze der Familie Peronosporaceae.   Česká Mykologie 18(2): 85-90   (published: 16th April, 1964)

KOCKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ A., PETROVOVÁ T., ŠANDULA J., HRONSKÁ L. (1964): Ein Beitrag zur Ökologie der hefeartigen Mikroorganismen. Die hefeartigen Mikroorganismen auf der Oberfläche der höheren Pilze aus dem Urwald von Dobroč.   Česká Mykologie 18(2): 91-98   (published: 16th April, 1964)

PŘÍHODA A. (1964): Verticillium heterocladum Penz., parasite des larves de Cécidiomyides.   Česká Mykologie 18(2): 99-101   (published: 16th April, 1964)

FASSATIOVÁ O. (1964): Notes on Humicola Traaen.   Česká Mykologie 18(2): 102-108   (published: 16th April, 1964)

PILÁT A. (1964): Prof. R. Ciferri in memoriam.   Česká Mykologie 18(2): 108   (published: 16th April, 1964)

ŠEBEK S. (1964): Die Bauchpilze des Sanddünengebietes im böhmischen Zentral-Elbetalgebeit.   Česká Mykologie 18(2): 109-116   (published: 16th April, 1964)

BUCHNÍČEK J. (1964): Variability of the respiration of Trichophyton mentagrophytes var. interdigitale.   Česká Mykologie 18(2): 117-121   (published: 16th April, 1964)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1964): De Inocybe patouillardii Bres. in regione carstica Slovakiae „Slovenský kras“ dicta.   Česká Mykologie 18(2): 122   (published: 16th April, 1964)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1964): De localitate nova gasteromycetis rari Battarreae phalloidis in Moravia.   Česká Mykologie 18(2): 123   (published: 16th April, 1964)

PILÁT A. (1964): In honorem annorum Rudolphi Veselýi octoginta.   Česká Mykologie 18(2): 124-125   (published: 16th April, 1964)

URBAN Z. (1964): Ernst Gäumann: 1893-1963.   Česká Mykologie 18(2): 125-126   (published: 16th April, 1964)

Literatura. - 127-128

back to content

issue 18(3), 1964

  Česká Mykologie 18(3)  

KŘÍŽ K. (1964): Die Verbreitung des Nördlichen Zinnoberschwammes, Pycnoporus cinnabarinus (Jacq. ex Fr.) Karst., in der Tschechoslowakei; ein weiterer Beitrag zur Kartierung der Makromyceten in Europa.   Česká Mykologie 18(3): 129-143   (published: 14th July, 1964)

ARNOLD G. (1964): Über eine Hypomyzetazee, Hypomyces odoratus Arnold sp. nov.   Česká Mykologie 18(3): 144-146   (published: 14th July, 1964)

POUZAR Z. (1964): Stereum subtomentosum sp. nov. and its taxonomic relations.   Česká Mykologie 18(3): 147-156   (published: 14th July, 1964)

SVRČEK M., KUBIČKA J. (1964): Fungi from the Žofínský Virgin Forest in the Novohradské mountains (Southern Bohemia).   Česká Mykologie 18(3): 157-179   (published: 14th July, 1964)

CEJP K. (1964): Tilachlidium tomentosum (Schrad.) Lindau, a parasite of slime moulds in Bohemia.   Česká Mykologie 18(3): 180-182   (published: 14th July, 1964)

KŘÍŽ K. (1964): Jan Macků (21.V.1881-13.III.1964) in memoriam.   Česká Mykologie 18(3): 183-184   (published: 14th July, 1964)

NOŽIČKA J. (1964): The life and basic works of the Moravian mycologists Gustav Niessl.   Česká Mykologie 18(3): 185-188   (published: 14th July, 1964)

JANČAŘÍK V., SAMEK V. (1964): Pay attention to Armillaria.   Česká Mykologie 18(3): 189-190   (published: 14th July, 1964)

KOTLABA F. (1964): Arbeitstagung der AG Mykologie (Sektion Mikrobiologie) der Biologischen Gesellschaft der DDR in Halle 29.II.-1.III.1964.   Česká Mykologie 18(3): 191   (published: 14th July, 1964)

Literatura. - 192

back to content

issue 18(4), 1964

  Česká Mykologie 18(4)  

HERINK J. (1964): Etude sur le Xerocomus moravicus (Vacek) Herink (tab. 54).   Česká Mykologie 18(4): 193-203   (published: 28th October, 1964)

SVRČEK M. (1964): Leptonia lepidissima sp. nov.   Česká Mykologie 18(4): 204-206   (published: 28th October, 1964)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1964): Tyromyces gloeocystidiatus Kotl. et Pouz. sp. nov. - a name for an old polypore.   Česká Mykologie 18(4): 207-218   (published: 28th October, 1964)

ŠMARDA F. (1964): Inocybe patouillardi Bres. als Indikator.   Česká Mykologie 18(4): 219-220   (published: 28th October, 1964)

KUBIČKA J. (1964): Auftreten kartographisch erfasster Pilzarten in der Tatra.   Česká Mykologie 18(4): 221-225   (published: 28th October, 1964)

JECHOVÁ V. (1964): Contribution towards the knowledge of Septoria digitalis Pass.   Česká Mykologie 18(4): 226-231   (published: 28th October, 1964)

PEŠEK F. (1964): Preliminary report on autoradiographical investigations into the occurrence of natural radioactive substances in fungal fruitbodies.   Česká Mykologie 18(4): 232-233   (published: 28th October, 1964)

KOTLABA F. (1964): Aliquot notulae ad definitionem generum macromycetum.   Česká Mykologie 18(4): 234-235   (published: 28th October, 1964)

WICHANSKÝ E. (1964): Didymium macrospermum Rost.   Česká Mykologie 18(4): 236-237   (published: 28th October, 1964)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1964): De distributione Micromphalidis foetidae in Slovakia.   Česká Mykologie 18(4): 238-239   (published: 28th October, 1964)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1964): Localitates novae Clavicoronae pyxidatae in Slovakia.   Česká Mykologie 18(4): 240-241   (published: 28th October, 1964)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1964): Pluteus umbrosus (Pers. ex Fr.) Kumm. in Slovakia lectus est.   Česká Mykologie 18(4): 241-242   (published: 28th October, 1964)

SVRČEK M. (1964): Anthurus archeri (Berk.) E. Fischer in Bohemia meridionali.   Česká Mykologie 18(4): 243   (published: 28th October, 1964)

SVRČEK M. (1964): Octospora libussae Svr. et Kub. In Anglia et Czechoslovakia.   Česká Mykologie 18(4): 244   (published: 28th October, 1964)

Varia. - 245-247

Literatura. - 247

back to content

 

Česká Mykologie - volume 19

issue 19(1), 1965

  Česká Mykologie 19(1)  

PILÁT A. (1965): Pleuroti serotini (Pers. in Hofman ex Fr.) Kummer distributio geographica in Czechoslovakia (tab. 55).   Česká Mykologie 19(1): 1-8   (published: 15th January, 1965)

PILÁT A. (1965): Amylocystis lapponica (Romell) Bond. et Sing. (tab. 56).   Česká Mykologie 19(1): 9-10   (published: 1965)

ŠMARDA F. (1965): Mykozönologischer Vergleich der Kiefernforsten auf Flugsanden des beckens Dolnomoravský úval in Südmähren mit denen der Tiefebene Záhorská nížina in der westlichen Slowakei.   Česká Mykologie 19(1): 11-20   (published: 1965)

KOTLABA F. (1965): The boreal polypore Phellinus ferrugineofuscus (P. karst.) Bourd. collected in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 19(1): 21-30   (published: 1965)

SVRČEK M. (1965): Clavis analytica generum europaeorum Discomycetum. I. Pezizales.   Česká Mykologie 19(1): 31-42   (published: 1965)

NOVACKÝ A. (1965): Dwarf bunt on rye in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 19(1): 42   (published: 1965)

SVRČEK M. (1965): Agaricales from Bohemia. I.   Česká Mykologie 19(1): 43-51   (published: 1965)

PILÁT A. (1965): Agarici deylii Pilát nova localitas in Bohemia.   Česká Mykologie 19(1): 52   (published: 1965)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1965): Further finds of Pleurotus calyptratus (Lindbl. in Fr.) Sacc. in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 19(1): 53-56   (published: 1965)

Varia. - 56

JECHOVÁ V. (1965): Some fungal parasits of Digitalis lanata Ehrh.   Česká Mykologie 19(1): 57-63   (published: 1965)

Varia. - 64-66

Varia. - 66-68

back to content

issue 19(2), 1965

  Česká Mykologie 19(2)  

KOTLABA F., POUZAR Z. (1965): Spongipellis litschaueri Lohwag and Tyromyces kmetii (Bres.) Bond. et Sing., two rare polypores in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 19(2): 69-78   (published: 15th April, 1965)

KOTLABA F. (1965): Lenzites betulina (L. ex Fr.) Fr. (cum tab. 57).   Česká Mykologie 19(2): 79-82   (published: 1965)

NEZBEDA E. (1965): Successus in sanatione intoxicationum Amanita phalloide in Čechoslovakia effectis vi acidi thiooctici.   Česká Mykologie 19(2): 83-84   (published: 1965)

SVRČEK M. (1965): Über den gegenwärtigen Stand der mykofloristischen Durchforschung der Tschechoslowakei.   Česká Mykologie 19(2): 85-99   (published: 1965)

PILÁT A. (1965): Leucopaxillus alboalutaceus (Möller) Möller in Bohemia.   Česká Mykologie 19(2): 100-101   (published: 1965)

PILÁT A. (1965): Bondarzewia montana (Quél.) Sing. in urbe Praga lecta est.   Česká Mykologie 19(2): 102-103   (published: 1965)

FASSATIOVÁ O. (1965): Studies on the variability of Penicillium albidum Sopp emend. Fassatiová and the development of the conidia.   Česká Mykologie 19(2): 104-110   (published: 1965)

FRÁGNER P. (1965): Die mykostatische Wirkung von Trichophyton rubrum auf Kryptokokken.   Česká Mykologie 19(2): 111-113   (published: 1965)

Varia. - 113

KOCKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ A., ŠMARDA F., POKORNÁ M. (1965): Ein Beitrag zur Ökologie der hefeartigen Mikroorganismen. Die hefeartigen Mikroorganismen auf der oberfläche der höheren Pilze aus dem Böhmisch-Mährischen Höhenzug und aus dem Brünner Bergland in Mähren.   Česká Mykologie 19(2): 114-120   (published: 1965)

NOVACKÝ A., MACKO V. (1965): Some notes on the relationship of Tilletia secalis and Tilletia controversa.   Česká Mykologie 19(2): 121-122   (published: 1965)

Varia. - 123-126

KŘÍŽ K. (1965): Expositio fungorum in Nové Město in Moravia, 1964.   Česká Mykologie 19(2): 127-128   (published: 1965)

Literatura. - 129-132

back to content

issue 19(3), 1965

  Česká Mykologie 19(3)  

PILÁT A., BLATTNÝ C., KALANDRA A. (1965): Progressus mycologiae et phytopathologiae in Czechoslovakia liberata.   Česká Mykologie 19(3): 133-141   (published: 15th July, 1965)

HERINK J. (1965): Tricholoma focale (Fries) Ricken (cum tab. 58).   Česká Mykologie 19(3): 142-154   (published: 1965)

SVRČEK M. (1965): Über den gegenwärtigen Stand der mykofloristischen Durchforschung der Tschechoslowakei.   Česká Mykologie 19(3): 155-174   (published: 1965)

PŘÍHODA A. (1965): Essai expérimental d’une protection biologique du bois dans les mines.   Česká Mykologie 19(3): 175-179   (published: 1965)

PILÁT A. (1965): Pulveroboletus lignicola (Kallenbach) comb. nov. In Silva Gabreta, Bohemiae.   Česká Mykologie 19(3): 180-181   (published: 1965)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1965): Lentinellus ursinus (Fr.) Kühn. in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 19(3): 182-186   (published: 1965)

ŠMARDA F. (1965): Battarrea phalloides (Dicks.) ex Pers. in Slovakia primum lecta est.   Česká Mykologie 19(3): 186   (published: 1965)

BARTOŠ P., KLÍR O. (1965): Goldhafer - Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.- als Wirt des Haferflugbrandes - Ustilago avenae (Pers.) Jens.   Česká Mykologie 19(3): 187-191   (published: 1965)

PILÁT A. (1965): Dr. Ernö Nánay 1896-1964.   Česká Mykologie 19(3): 192   (published: 1965)

ŠPAČEK J. (1965): Doc. Dr. Jan Šmarda sexaginta ad salutem.   Česká Mykologie 19(3): 193-194   (published: 1965)

ŠMARDA F. (1965): Rhodophyllus (Entoloma) saundersii (Fr.) Romagn. in Moravia lectus est.   Česká Mykologie 19(3): 194   (published: 1965)

Literatura. - 195-196

back to content

issue 19(4), 1965

  Česká Mykologie 19(4)  

HERINK J. (1965): Der Riesen-Ritterling, Tricholoma colossus (fr.) Quél. In der Tschechoslowakei (tab. 59).   Česká Mykologie 19(4): 197-200   (published: 18th October, 1965)

WEISER J. (1965): Notes on two new species of the genus Tarichium Cohn (Entomophthoraceae).   Česká Mykologie 19(4): 201-204   (published: 1965)

MOSER-ROHRHOFER M. (1965): Der Anteil des Pilzes und der Alge am Aufbau der Gallerte von Collema.   Česká Mykologie 19(4): 205-211-   (published: 1965)

SVRČEK M., KUBIČKA J. (1965): Fimaria porcina sp. nov. (Discomycetes).   Česká Mykologie 19(4): 212-215   (published: 1965)

PILÁT A. (1965): Calocybe georgii var. aromatica (Roques) in Bohemia lecta est.   Česká Mykologie 19(4): 215   (published: 1965)

CEJP K. (1965): New or less known species of the genus Phyllosticta Pers.   Česká Mykologie 19(4): 216-222   (published: 1965)

FASSATIOVÁ O. (1965): Über die Variabilität der imperfekten Art Chrysosporium pannorum (Link) Hughes.   Česká Mykologie 19(4): 223-225   (published: 1965)

KUNERT J. (1965): Neue keratinophile Pilze in der ČSSR.   Česká Mykologie 19(4): 226-229   (published: 1965)

SEMERDŽIEVA M. (1965): Kultivierungen und morphologische Untersuchungen einiger Pilze der Familie Agaricaceae in vitro.   Česká Mykologie 19(4): 230-239   (published: 1965)

Societas Bohemoslovaciae pro scientia mycologica. Index sodalium definitus die tricesimo primo mensis Mai 1965. - 240-245

Varia. - 246-248

back to content

 

Česká Mykologie - volume 20

issue 20(1), 1966

  Česká Mykologie 20(1)  

POUZAR Z. (1966): Two interesting species of the family Boletaceae: Boletus truncatus and Boletus subtomentosus var. leguei (tab. 60).   Česká Mykologie 20(1): 1-7   (published: 15th January, 1966)

SVRČEK M. (1966): Species novae Discomycetum e Cechoslovakia.   Česká Mykologie 20(1): 8-17   (published: 1966)

POUZAR Z. (1966): Micromphale carneo-pallidum spec. nov., a new steppe fungus similar to Marasmius oreades.   Česká Mykologie 20(1): 18-24   (published: 1966)

PILÁT A. (1966): De varietate Amanitae phalloidis cum annulo distincte striato (var. moravecii var. n.).   Česká Mykologie 20(1): 25-26   (published: 1966)

FRÁGNER P. (1966): Trichophyton rubrum (Cast.) Sabouraud var. nigricans var. nova.   Česká Mykologie 20(1): 27-28   (published: 1966)

SVRČEK M. (1966): Addenda ad distributionem Melanogasteris tuberiformis Corda in Bohemia centrali.   Česká Mykologie 20(1): 28   (published: 1966)

CEJP K. (1966): On the several species of the order Nidulariales.   Česká Mykologie 20(1): 29   (published: 1966)

SZEMERE L. (1966): Leucopaxillus rhodoleucus (Romell) Kühner.   Česká Mykologie 20(1): 30-31   (published: 1966)

WICHANSKÝ E. (1966): Coprinus velox God. ap. Gill. (sensu Lange) in Böhmen.   Česká Mykologie 20(1): 32-33   (published: 1966)

HLŮZA B. (1966): Beitrag zur Ökologie des Hypholoma coprinifacies (Roll.) Herink.   Česká Mykologie 20(1): 34-37   (published: 1966)

URBAN Z. (1966): On the taxonomy of Puccinia recondita Rob. ex Desm. s. l.   Česká Mykologie 20(1): 38-44   (published: 1966)

KOTÝNKOVÁ-SYCHROVÁ E. (1966): The mycoflora of bark-beetle galleries in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 20(1): 45-53   (published: 1966)

SOBOTKA A., SOBOTKOVÁ M. (1966): A contribution to the relations of the growth of fruiting bodies of some Hymenomycetes and of the ecological factors.   Česká Mykologie 20(1): 54-61   (published: 1966)

WICHANSKÝ E. (1966): Physarum rubiginosum Fr.   Česká Mykologie 20(1): 61   (published: 1966)

Literature. - 62-64

back to content

issue 20(2), 1966

  Česká Mykologie 20(2)  

PILÁT A. (1966): De specie nova generis Leucopaxillus Bours.: L. pseudogambosus sp. nov.   Česká Mykologie 20(2): 65-68   (published: 20th April, 1966)

SVRČEK M. (1966): A revision of some genera of Agaricales described by J. Velenovský.   Česká Mykologie 20(2): 69-74   (published: 1966)

NEUWIRTH F. (1966): Carposoma anomalum morchellaeforme speciei Cortinarius (Inoloma) traganus (Fr.) Fr. describitur.-Commentario de speciebus anomalis in genere Cortinarius hucusque cognitis adiungitur.   Česká Mykologie 20(2): 75-80   (published: 1966)

ČÍHA M. J. (1966): Calocybe georgii var. aromatica (Roques) Pilát.   Česká Mykologie 20(2): 80   (published: 1966)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1966): Buglossosporus gen. nov.-A new Genus of Polypores (tab. 61).   Česká Mykologie 20(2): 81-89   (published: 1966)

ČERNÝ A. (1966): Phaeolus croceus (Pers. ex Fr.) Pat. - A New Polypore for Czechoslovakia.   Česká Mykologie 20(2): 90-96   (published: 1966)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1966): What is Polyporus acanthoides Bull. sensu Velenovský? - with Notes on the Systematic position of Polyporus croceus (Pers.) ex Fr.   Česká Mykologie 20(2): 97-104   (published: 1966)

PETRLÍK Z., ŠTYS Z. (1966): Der Einfluss der Temperatur auf das Ausschwärmen der Zoosporen, Infektion und infektionszeit der Hopfenperonospora (Peronoplasmopara humuli Miy. et Tak.).   Česká Mykologie 20(2): 105-110   (published: 1966)

Varia. - 110

PILÁT A. (1966): In bonorem annorum mycologi Josephi Herink, medicinae universalis doctoris, quinquaginta.   Česká Mykologie 20(2): 111-116   (published: 1966)

MAYER S., PETROVŠEK V. (1966): Vojtech Lindtnern 15.VI.1904-26.VIII.1965 in memoriam.   Česká Mykologie 20(2): 117-119   (published: 1966)

KŘÍŽ K., ŠMARDA F. (1966): Dauer-Pilzausstellung in Brno.   Česká Mykologie 20(2): 120-124   (published: 1966)

Varia. - 124

KOTLABA F. (1966): Excursio autumnalis mycologorum bohemoslovenicorum in silvas prope arcem Karlštejn anno 1965.   Česká Mykologie 20(2): 125-127   (published: 1966)

Varia. - 128129

Literature. - 129-131

back to content

issue 20(3), 1966

  Česká Mykologie 20(3)  

PILÁT A. (1966): Academiae sodali Theoptilo Němec in memoriam.   Česká Mykologie 20(3): 133-134   (published: 12th July, 1966)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1966): Haasiella, a new Agaric genus and H. splendidissima sp. nov. (tab. 62).   Česká Mykologie 20(3): 135-140   (published: 1966)

SVRČEK M. (1966): Agaricales in Böhmen. II.   Česká Mykologie 20(3): 141-150   (published: 1966)

SCHAEFER Z. (1966): Lactarii čechoslovaci rariores vel novi. VIII.   Česká Mykologie 20(3): 151-159   (published: 1966)

CEJP K., MILKO A. A. (1966): Genus Pseudogymnoascus Raillo (Gymnoascaqceae).   Česká Mykologie 20(3): 160-163   (published: 1966)

KŘÍŽ K. (1966): Ergebnisse der Kartierung des Strobilomyces floccopus und des Porphyrellus pseudoscaber in der ČSSR.   Česká Mykologie 20(3): 164-170   (published: 1966)

POUZAR Z. (1966): Studies in thetaxomomy of the Polypores I.   Česká Mykologie 20(3): 171-177   (published: 1966)

KUBIČKA J. (1966): Vier Vergiftungsfälle durch Gyromitra.   Česká Mykologie 20(3): 178-181   (published: 1966)

FRÁGNER P., MÚČKA V. (1966): Rubronigrin, new antibiotic substance from Trichophyton rubrum var. nigricans.   Česká Mykologie 20(3): 182-183   (published: 1966)

KOTLABA F. (1966): What is Polyporus sorbi Velenovský?   Česká Mykologie 20(3): 184-188   (published: 1966)

WICHANSKÝ E. (1966): The Czechoslovakian species of the genus Hemitricha (Myxomycetes).   Česká Mykologie 20(3): 189-198   (published: 1966)

CEJP K. (1966): Century jubilee of the birthday of the late Prof. Dr. F. Bubák.   Česká Mykologie 20(3): 199-202   (published: 1966)

Corrections. - 202

Varia. - 202

JEDLIČKA V. (1966): Prof. Jan Bubník in memoriam.   Česká Mykologie 20(3): 203-204   (published: 1966)

Literature. - 204

back to content

issue 20(4), 1966

  Česká Mykologie 20(4)  

CEJP K. (1966): The occurrence of some Phyllostictas on ornamental plants and shrubs. II.   Česká Mykologie 20(4): 205-214   (published: 20th October, 1966)

BLATTNÝ C. (1966): Viröse Mikrokefalie bei Laccaria sp. und weiter Pilzarten.   Česká Mykologie 20(4): 215   (published: 1966)

BLATTNÝ C. (1966): Hoplothrips pedicularius (Haliday) auf Fruchtkörpern von Stereum purpureum.   Česká Mykologie 20(4): 216   (published: 1966)

POUZAR Z. (1966): Scytinostroma hemidichophyticum Pouz. spec. nov. a new species of resupinate Hymenomycetes.   Česká Mykologie 20(4): 217-220   (published: 1966)

MÁLEK J. (1966): Zur Verbreitung des Hallimasches - Armillaria mellea (Vahl. ex Fr.) Kumm. - und der Rotfäule in den Waldtypengruppen.   Česká Mykologie 20(4): 221-225   (published: 1966)

SVRČEK M. (1966): Über den ersten Fund von Verpatinia calthicola Whetzel in der Tschechoslowakei.   Česká Mykologie 20(4): 226-228   (published: 1966)

KOTLABA F. (1966): Distribution of Leucopaxillus gentianeus (Quél.) comb. nov. in Czechoslovakia and notes on its nomenclature.   Česká Mykologie 20(4): 229-236   (published: 1966)

ŠEBEK S. (1966): Stachelschuppinger Wulstling - Amanita echinocephala (Vitt.) Quél. - im Mittellbegebiet gefunden.   Česká Mykologie 20(4): 237-241   (published: 1966)

Varia. - 242

POUZAR Z. (1966): Sextagenario Ing. Z. Schaeferi ad salutem!   Česká Mykologie 20(4): 244-247   (published: 1966)

Varia. - 248

Societas Bohemoslovaciae pro scientia mycologica. - 249, 250, 251

Literature. - 252-255

Corrections. - 256

back to content

 

Česká Mykologie - volume 21

issue 21(1), 1967

  Česká Mykologie 21(1)  

HERINK J., KOTLABA F. (1967): Distributio Tricholomatis pardini in Čechoslovakia et notula de eius nomone correcto.   Česká Mykologie 21(1): 1-11   (published: 20th January, 1967)

URBAN Z. (1967): The taxonomy of some European graminicolous rusts.   Česká Mykologie 21(1): 12-16   (published: 1967)

NEČÁSEK J. (1967): The production of sterile fruit bodies in Coprinus sterquilinus Fr.   Česká Mykologie 21(1): 17-23   (published: 1967)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1967): Distributio Lentini degeneris Kalchbr. in Fr. in Čechoslovakia (tab. 63).   Česká Mykologie 21(1): 24-28   (published: 1967)

PILÁT A. (1967): Crepidotus microsporus (Karst. ss. Romell) Pilát in Bohemia.   Česká Mykologie 21(1): 29-30   (published: 1967)

SVRČEK M. (1967): Galactinia gerardii (Cooke) Svr. in Čechoslovakia.   Česká Mykologie 21(1): 31-32   (published: 1967)

KREISEL H., LAZEBNÍČEK J. (1967): Weissgezähnelter Träuschling - Stropharia albocrenulata (Peck) Kreisel-in der Tschechoslowakei gefunden.   Česká Mykologie 21(1): 33-39   (published: 1967)

JANITOR A. (1967): Der Einfluss einiger organischer Stoffe auf die Keimung von Konidien des Pilzes Erysiphe graminis f. sp. hordei Marchal.   Česká Mykologie 21(1): 40-44   (published: 1967)

FUNFÁLEK A. (1967): Fungi cultivated in submersion cultures.   Česká Mykologie 21(1): 45-47   (published: 1967)

PILÁT A. (1967): In honorem annorum Doctoris Francisci Petrak octoginta.   Česká Mykologie 21(1): 48-49   (published: 1967)

URBAN Z. (1967): In honorem annorum Doctoris Ivar Jorstad octoginta.   Česká Mykologie 21(1): 49-50   (published: 1967)

PILÁT A. (1967): Septagenario prof. Viktor Jedlička ad salutem!   Česká Mykologie 21(1): 51-52   (published: 1967)

KOTLABA F. (1967): Excursio autumnalis mycologorum bohemoslovenicorum in silvas prope arcem Karlštejn ano 1966.   Česká Mykologie 21(1): 52-53   (published: 1967)

KOTLABA F., LAZEBNÍČEK J. (1967): the Fourth European Mycological Congress, Poland 1966.   Česká Mykologie 21(1): 54-59   (published: 1967)

Litterae. - 60

back to content

issue 21(2), 1967

  Česká Mykologie 21(2)  

PILÁT A. (1967): Boletus carpinicola species nova e proxima affinitate Boleti edulis Bull. ex Fr.   Česká Mykologie 21(2): 61-63   (published: 24th April, 1967)

SVRČEK M. (1967): Species novae generis Dasyscyphus S. F. Gray (Discomycetes) e montibus Tatry, Slovakiae.   Česká Mykologie 21(2): 64-68   (published: 1967)

POUZAR Z., JECHOVÁ V. (1967): Botryobasidium robustior spec. nov., a perfect state of Oidium rubiginosum (Fr.) linder.   Česká Mykologie 21(2): 69-73   (published: 1967)

MORAVEC J. (1967): Additamentum ad cognitionen generum Verpa Swatz ex Pers. et Ptychoverpa Boud.   Česká Mykologie 21(2): 74-77   (published: 1967)

Litterae. - 77

FASSATIOVÁ O. (1967): Notes on the genus Humicola Traaen. II.   Česká Mykologie 21(2): 78-89   (published: 1967)

BENADA J. (1967): The dependence on the pH of the host tissue for the production of Uredia and Telia in Uramyces pisi (Pers.) de Bary.   Česká Mykologie 21(2): 90-91   (published: 1967)

ŠMARDA F. (1967): Die Häufigkeit des Vorkommens von Pilzen in Beziehung zu den Mondphasen.   Česká Mykologie 21(2): 92-97   (published: 1967)

LAZEBNÍČEK J. (1967): Phallogaster saccatus Morg. found for the second time in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 21(2): 98-109   (published: 1967)

Litterae. - 109

DERMEK A. (1967): Leccinum scabrum (Bull. ex Fr.) S. F. Gray f. chioneum (Fr.) Vasilk. In West Slovakia (tab. 64).   Česká Mykologie 21(2): 110-111   (published: 1967)

Litterae. - 111

KUTHAN J., VESELSKÝ J. (1967): Mutinus ravenelii (Berk. et Curt.) E. Fischer in Cechoslovakia.   Česká Mykologie 21(2): 112-116   (published: 1967)

KOTLABA F. (1967): Xylobolus frustulatus (Pers. ex Fr.) P. Karst. in Bohemia.   Česká Mykologie 21(2): 117-119   (published: 1967)

PILÁT A. (1967): Agaricus maskae Pilát 1954 in Bohemia.   Česká Mykologie 21(2): 120-121   (published: 1967)

Litterae. - 121

PILÁT A. (1967): Ramaria crispula (Fr.) Quél. in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 21(2): 122-125   (published: 1967)

Litterae. - 125

KOTLABA F. (1967): In memoriam Rudolf Veselý (16. 4. 1884-3. 11. 1966).   Česká Mykologie 21(2): 126-127   (published: 1967)

KŘÍŽ K. (1967): Good mycological tradition of Muzeum Vysočiny in Jihlava.   Česká Mykologie 21(2): 128-129   (published: 1967)

KOCKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ A. (1967): International yeast symposium.   Česká Mykologie 21(2): 129-131   (published: 1967)

Litterae. - 131-132

back to content

issue 21(3), 1967

  Česká Mykologie 21(3)  

PILÁT A. (1967): Ad septuagesimum diem natalem Cztiboris Blattnýi.   Česká Mykologie 21(3): 133-135   (published: 15th July, 1967)

PILÁT A., SVRČEK M. (1967): Revisio specierum sectionis Herbicolae Pil. et Svr. generis Coprinus (Pers. ex) S. F. Gray.   Česká Mykologie 21(3): 136-145   (published: 1967)

SVRČEK M. (1967): Species novae Discomycetum (Helotiales) e montibus Belanské Tatry, Slovakiae.   Česká Mykologie 21(3): 146-150   (published: 1967)

SVRČEK M., KUBIČKA J. (1967): Poloniodiscus fischeri, gen. nov. et sp. nov. Discomycetum.   Česká Mykologie 21(3): 151-155   (published: 1967)

Correction. - 155

FASSATIOVÁ O. (1967): Paecilomyces baarnense sp. nov.   Česká Mykologie 21(3): 156-158   (published: 1967)

NEUWIRTH F. (1967): Singularis casus fasciationis in carposomate Tricholomatis conglobati Vitt. sensu Velenovský.   Česká Mykologie 21(3): 159-163   (published: 1967)

LAZEBNÍČEK J. (1967): Die Verbreitung von Boletus aereus bull. ex Fr. em. Quél. in der Tschechoslowakei (tab. 65).   Česká Mykologie 21(3): 164-176   (published: 1967)

MIŠÍKOVÁ S. (1967): Experiments with the cultivation of the fungus Sorosporella uvella (Kras.) Giard in a liquid medium.   Česká Mykologie 21(3): 177-184   (published: 1967)

JANITOR A. (1967): Inhibierende Wirkung von Extrakten und dichten Suspensionen von Konidien des Pilzes Erysiphe graminis f. sp. hordei Marchal auf deren eigene Keimung.   Česká Mykologie 21(3): 185-191   (published: 1967)

ŘEHOŘEK V. (1967): Six new habitats of Geastrum melanocephalum (Čerň.) V. J. Staněk in Slovakia.   Česká Mykologie 21(3): 192-194   (published: 1967)

HLŮZA B., ŘIHOŠEK B. (1967): Ladislav Rychtera 1922-1967.   Česká Mykologie 21(3): 195   (published: 1967)

PILÁT A. (1967): Sunt Tremellae affines fungis saccharomycetiformibus generis Cryptococcus?   Česká Mykologie 21(3): 196   (published: 1967)

Litterae. - 196-200

back to content

issue 21(4), 1967

  Česká Mykologie 21(4)  

ŠAŠEK V. (1967): Meeting with Soviet mycologists.   Česká Mykologie 21(4): 201-204   (published: 20th October, 1967)

POUZAR Z. (1967): Studies in the taxonomy of the Polypores. III.   Česká Mykologie 21(4): 205-212   (published: 1967)

CEJP K., DOLEJŠ K. (1967): Rare species of the genus Septoria from Czechoslovakia.   Česká Mykologie 21(4): 213-219   (published: 1967)

URBAN Z. (1967): - On two Central Asiatic rust fungi.   Česká Mykologie 21(4): 220-222   (published: 1967)

PILÁT A. (1967): Phlegmacium corruscans (Fr.) Moser in Bohemia.   Česká Mykologie 21(4): 223-224   (published: 1967)

SVRČEK M. (1967): Russula cremeoavellanea Sing. und R. decipiens (Sing.) Kühn. Et Romagn., zwei seltene in Böhmen gefundene Russula-Arten.   Česká Mykologie 21(4): 225-231   (published: 1967)

KUBIČKA J. (1967): Ergebnisse der Kartierung der Mycena crocata in der ČSSR.   Česká Mykologie 21(4): 232-238   (published: 1967)

MORAVEC J. (1967): Contribution to the classification of Sepultaria speluncarum (Velen.)Svr.   Česká Mykologie 21(4): 239-241   (published: 1967)

PETRLÍK Z., ŠTYS Z. (1967): Der Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf die Bildung der Zoosporangien und auf das Ausschwärmen der Zoosporen der Hopfenperonospora - Peronoplasmopara humuli Miy. et Tak.   Česká Mykologie 21(4): 242-246   (published: 1967)

HERINK J., ŠMARDA F. (1967): Sexagenario Ing. K. Kříž ad salutem.   Česká Mykologie 21(4): 247-250   (published: 1967)

PILÁT A. (1967): František Fechtner 1883-1967.   Česká Mykologie 21(4): 251-252   (published: 1967)

Societas Bohemoslovaca pro scientia mycologica. - 253-255

Litterae. - 256-260

back to content

 

Česká Mykologie - volume 22

issue 22(1), 1968

  Česká Mykologie 22(1)  

ČERNÝ A. (1968): Phellinus pilatii sp. nov., ein sehr schädlicher Parasit an Populus alba L. und Populus canescens Smith.   Česká Mykologie 22(1): 1-13   (published: 31st January, 1968)

Litterae (reviews). - 13

SCHAEFER Z. (1968): Lactarii cechoslovaci rariores vel novi. IX.   Česká Mykologie 22(1): 14-19   (published: 1968)

POUZAR Z. (1968): Notes on some of our species of the genus Lactarius II.   Česká Mykologie 22(1): 20-23   (published: 1968)

KOTLABA F. (1968): Phellinus pouzarii sp. nov.   Česká Mykologie 22(1): 24-31   (published: 1968)

MORAVEC J. (1968): A study concerning a better recognition of operculate discomycetes of the genus Cheilymenia Boud.   Česká Mykologie 22(1): 32-41   (published: 1968)

Litterae (reviews). - 41

PILÁT A., SVRČEK M. (1968): Verpa bohemica var. pallida Pil. et Svr. var. nov. (tab. 67).   Česká Mykologie 22(1): 42   (published: 1968)

JURÁŠEK L., SOPKO R., VÁRADI J. (1968): Decomposition of beech wood and holocellulose by supernatants of stationary cultures of wood-destroying fungi.   Česká Mykologie 22(1): 43-49   (published: 1968)

ŠAŠEK V., MUSÍLEK V. (1968): Antibiotic activity of mycorrhizal Basidiomycetes and their relation to thehost-plant parasites.   Česká Mykologie 22(1): 50-55   (published: 1968)

KUNERT J., OTČENÁŠEK M. (1968): Perfect states of Dermatophytes.   Česká Mykologie 22(1): 56-67   (published: 1968)

FRAGNER P., MAŇÁK J. (1968): Absidia corymbifera in der trepanationshöle nach tympanoplastischer Operation.   Česká Mykologie 22(1): 68-76   (published: 1968)

Litterae (reviews). - 79-80

back to content

issue 22(2), 1968

  Česká Mykologie 22(2)  

PILÁT A. (1968): De Agarico velenovskyi sp. nov. [= Agaricus meleagris var. nigricans (Velen?) Pilát 1951].   Česká Mykologie 22(2): 81-86   (published: 30th April, 1968)

Litterae (reviews). - 86

SVRČEK M., MORAVEC J. (1968): Helvella (Leptopodia) branzeziana sp. nov., eine neue Spezies aus Böhmen.   Česká Mykologie 22(2): 87-89   (published: 1968)

SVRČEK M. (1968): Galactinia moravecii sp. nov., eine neue Art aus der Tschechioslowakei.   Česká Mykologie 22(2): 90-92   (published: 1968)

Litterae (reviews). - 92

PILÁT A. (1968): Adnotationes ad oecologiam Mycenae megasporae Kauffm.   Česká Mykologie 22(2): 93-94   (published: 1968)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1968): Leucopaxillus lepistoides (R. Maire) Sing. in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 22(2): 95-104   (published: 1968)

PILÁT A. (1968): De collecto novo Leucopaxilli alboalutacei (Möller) Möller in Bohemia.   Česká Mykologie 22(2): 105   (published: 1968)

DERMEK A. (1968): A contribution toward a mycoflora of the Boletaceae of Záhorská nížina and the environs of Bratislava (tab. 68).   Česká Mykologie 22(2): 106-111   (published: 1968)

Litterae (reviews). - 111

FRAGNER P., KVIČERA J. (1968): Candida albicans non-forming chlamydospores.   Česká Mykologie 22(2): 112-113   (published: 1968)

Litterae (reviews). - 113

ŠMARDA F. (1968): Kriterien der soziologischen Bewertung der Pilze.   Česká Mykologie 22(2): 114-120   (published: 1968)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1968): Tyromyces balsameus (Peck) Murrill in Bohemia.   Česká Mykologie 22(2): 121-128   (published: 1968)

WICHANSKÝ E. (1968): The Czechoslovakian species of the genus Arcyria (Myxomycetes).   Česká Mykologie 22(2): 129-145   (published: 1968)

KOTLABA F. (1968): Excursio autumnalis mycologorum bohemoslovenicorum in silvam Kersko dictam anno 1967.   Česká Mykologie 22(2): 146-148   (published: 1968)

PILÁT A. (1968): Theophilus Klika - Ad centesimum anniversarium diei natalis Gasteromycetum Bohemicorum scrutatoris.   Česká Mykologie 22(2): 149-151   (published: 1968)

PILÁT A. (1968): Ad 150. anniversarium diem natalem Frederici Augusti Hazslinszkyi.   Česká Mykologie 22(2): 152-154   (published: 1968)

KŘÍŽ K. (1968): Centesimum anniversarium diei natalis sculptoris figurarum fungorum Josephi Rulíšek.   Česká Mykologie 22(2): 155-157   (published: 1968)

ŠMARDA F. (1968): In memoriam MUDr. Karel Brychta.   Česká Mykologie 22(2): 158-159   (published: 1968)

Litterae (reviews). - 159-160

Correction. - 160

back to content

issue 22(3), 1968

  Česká Mykologie 22(3)  

BLATTNÝ C., KRÁLÍK O. (1968): A virus disease of Laccaria laccata (Scop. ex Fr.) Cooke and some other fungi.   Česká Mykologie 22(3): 161-166   (published: 15th July, 1968)

PILÁT A. (1968): Boletus gabretae sp. nov. bohemica ex affinitate Boleti junquillei (Quél.) Boud. (tab. 69).   Česká Mykologie 22(3): 167-170   (published: 1968)

PILÁT A. (1968): Pluteus dianae sp. nov. bohemica subsectionis Depauperati Lange.   Česká Mykologie 22(3): 171-173   (published: 1968)

KOTLABA F. (1968): Phellinus tricolor (Bres.) comb. nov., a tropical relative of Phellinus pilatii Černý.   Česká Mykologie 22(3): 174-179   (published: 1968)

SVRČEK M., KUBIČKA J. (1968): Beitragzur Kenntnis der operculaten Discomyceten des Gebirges Jeseníky (Hochgesenke) in der Tschechoslowakei.   Česká Mykologie 22(3): 180-185   (published: 1968)

CEJP K. (1968): Contribution to the knowledge of the species of the genus Ascochyta Lib. from Western Bohemia.   Česká Mykologie 22(3): 186-188   (published: 1968)

KUBIČKOVÁ L. (1968): Scutellinia lusatiae (Cooke) Kuntze januario lecta.   Česká Mykologie 22(3): 188   (published: 1968)

TORTIĆ M. (1968): Fungus collections in the Pinus peuce forests in the Pelister National Park (Macedonia, Jugoslavia).   Česká Mykologie 22(3): 189-201   (published: 1968)

FRÁGNER P. (1968): Epidermophyton floccosum (Harz) Langeron et Milochevitch var. nigricans, var. nova.   Česká Mykologie 22(3): 202-205   (published: 1968)

URBAN Z., GJAERUM H. B. (1968): Inoculation experiments with Puccinia bromina var. paucipora in 1967.   Česká Mykologie 22(3): 206-211   (published: 1968)

MORAVEC J. (1968): Some operculate discomycetes found during the winter months 1966 and 1967, in the district Mladá Boleslav.   Česká Mykologie 22(3): 212-216   (published: 1968)

MORAVEC J. (1968): Further localities for Galactinia gerardii (Cooke) Svr. in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 22(3): 217-219   (published: 1968)

KREJZOVÁ R., WEISER J. (1968): Stigmatomyces limnophorae Thaxter 1901 (Ascomycetes, Laboulbeniales), a new fungus for Cuba with remarks to its morphology.   Česká Mykologie 22(3): 220-224   (published: 1968)

SAMŠIŇÁKOVÁ A. (1968): Fund des Pilzes Dimeromyces falcatus Paoli (Laboulbeniales) auf einem neuen Wirt.   Česká Mykologie 22(3): 225-228   (published: 1968)

FÁBRY I. (1968): Seltene Formen und Varietäten von Amanita vaginata (Bull. ex Fr.) in Orava.   Česká Mykologie 22(3): 229-231   (published: 1968)

FUNFÁLEK A. (1968): Prüfungen über pilzkundliche Grundkenntisse der mit Pilzen beschäftigten Arbeitskräfte in der Tschechoslowakei.   Česká Mykologie 22(3): 232-234   (published: 1968)

ČAČA Z. (1968): In memoriam Prof. Dr. Eduard Baudyš, Dr.Sc.   Česká Mykologie 22(3): 235-237   (published: 1968)

Litterae (reviews). - 237-240

back to content

issue 22(4), 1968

  Česká Mykologie 22(4)  

SVRČEK M. (1968): In honorem annorum Doctoris Alberti Pilati sexagintaquinta.   Česká Mykologie 22(4): 241-246   (published: 28th October, 1968)

PILÁT A. (1968): Diversity and phylogenetic position of the thelephoraceae sensu amplissimo.   Česká Mykologie 22(4): 247-258   (published: 1968)

SVRČEK M. (1968): Cortinarius (Telamonia) pilatii sp. nov. und andere Arten aus der Verwandschaft von Cortinarius (Telamonia) flexipes (Pers. ex Fr.) Fr. emend. Kühner.   Česká Mykologie 22(4): 259-278   (published: 1968)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1968): Some new data concerning Phellinus tremulae (Bond.) Bond. Et Borisov (tab. 70).   Česká Mykologie 22(4): 279-295   (published: 1968)

Litterae (reviews). - 295

VÁŇOVÁ M. (1968): Contribution to the taxonomy of the genus Absidia (Mucorales) I. Absidia macrospora sp. nov.   Česká Mykologie 22(4): 296-300   (published: 1968)

Litterae (reviews). - 300

MORAVEC Z. (1968): Remarks on some coprophilous fungi in Norway.   Česká Mykologie 22(4): 301-309   (published: 1968)

ČECH J. (1968): In honour of the eighty fifth birthday of prof. František Neuwirth.   Česká Mykologie 22(4): 310-311   (published: 1968)

Societas Bohemoslovaca pro scientia mycologica. - 311-315

Litterae (reviews). - 315-316

back to content

 

Česká Mykologie - volume 23

issue 23(1), 1969

  Česká Mykologie 23(1)  

HERINK J., KOTLABA F. (1969): Life and work of Václav Melzer (1878-1968).   Česká Mykologie 23(1): 1-9   (published: 25th January, 1969)

PILÁT A. (1969): Rhodophyllus svrcekii species nova sphagnophila in Bohemia lecta (Tab. 71).   Česká Mykologie 23(1): 10-12   (published: 1969)

PILÁT A. (1969): Über Floccularia luteovirens (Alb. et Schw. Ex Fr.) Pouz. f. alba (A. H. Smith) pil. in Ungarn.   Česká Mykologie 23(1): 13-14   (published: 1969)

MOSER-ROHRHOFER M. (1969): Wachstumszonen des vegetativen Flechtenthallus und des Ascophors einiger Flechtenpilze.   Česká Mykologie 23(1): 15-23   (published: 1969)

MORAVEC J. (1969): Some operculate Discomycetes from the Vysoké Tatry Mts. (High Tatra) and Belanské Tatry Mts. and Spišská Magura Mts. in Slovakia.   Česká Mykologie 23(1): 24-34   (published: 1969)

CEJP K. (1969): Contribution to the knowledge of the species of the genus Septoria Fr. from Western Bohemia.   Česká Mykologie 23(1): 35-36   (published: 1969)

KOTLABA F. (1969): The relative dates of publications for the genus Agaricus.   Česká Mykologie 23(1): 37-44   (published: 1969)

FRAGNER P. (1969): Die Möglichkeiten der mikroskopischen Unterscheidung von Scopulariopsis brevicaulis und Dermatophyten in den Nägeln bei Onychomykosen.   Česká Mykologie 23(1): 45-49   (published: 1969)

FRAGNER P. (1969): Morphologische Unterscheidung von Geotrichum und Trichosporon capitatum im sputum.   Česká Mykologie 23(1): 50-52   (published: 1969)

LANGKRAMER O. (1969): Effect of some vitamins on the growth of Suillus variegatus (Sw. ex Fr.) D. Kuntze.   Česká Mykologie 23(1): 53-60   (published: 1969)

SETH H.K. (1969): The genus Chaetomium in Wales.   Česká Mykologie 23(1): 61-64   (published: 1969)

MUKERJI K. G. (1969): Fungi of delhi. VI. Two members of Mucorales.   Česká Mykologie 23(1): 65-67   (published: 1969)

KŘÍŽ K. (1969): Erneuerung der Dauer - Pilzausstellung Houby/Fungi in Brno.   Česká Mykologie 23(1): 68-72   (published: 1969)

PARMASTO E. (1969): Paullicorticium curiosum Parm. et Žukov sp. nov. and the phylogenetical development of the basidium of the Corticiaceous fungi.   Česká Mykologie 23(1): 73-78   (published: 1969)

LAZEBNÍČEK J. (1969): Arbeitstagung zu Fragen der Pilzfloristik und Kartierung in der DDR.   Česká Mykologie 23(1): 78-80   (published: 1969)

back to content

issue 23(2), 1969

  Česká Mykologie 23(2)  

PILÁT A., DERMEK A. (1969): Rubinoboletus and genus novum Boletacearum.   Česká Mykologie 23(2): 81-82   (published: 20th April, 1969)

SVRČEK M. (1969): Neue Gattungen operculater Discomyceten.   Česká Mykologie 23(2): 83-96   (published: 1969)

POUZAR Z., HOLUBOVÁ-JECHOVÁ V. (1969): Botryobasidium simile spec. nov. and a perfect state of Oidium simile Berk.   Česká Mykologie 23(2): 97-101   (published: 1969)

CEJP K. (1969): The new species of the genus Phyllosticta Pers. ex Desm. from Western Bohemia.   Česká Mykologie 23(2): 102-103   (published: 1969)

VĚZDA A. (1969): Beiträge zur Kenntnis der flechtenbewohnenden Pilze in der Tschechoslowakei. II.- Zwei neue Arten: Opegrapha rinodiae sp. nov. und Polycoccum galligenum sp. nov.   Česká Mykologie 23(2): 104-109   (published: 1969)

KUBIČKA J. (1969): Pluteus luteovirens Rea (Tab. 72).   Česká Mykologie 23(2): 110-114   (published: 1969)

VESELSKÝ J., KUTHAN J. (1969): Tricholoma radotinense Pilát et Charvát ex Pilát et Ušák.   Česká Mykologie 23(2): 115-117   (published: 1969)

SVRČEK M. (1969): Bolinia tubulina (Alb. et Schw. ex fr.) Sacc. in der Tschechoslowakei gefunden.   Česká Mykologie 23(2): 118-122   (published: 1969)

SVRČEK M. (1969): Sowerbyella unicolor (Gill.) Nannf. in der Schweiz gefunden.   Česká Mykologie 23(2): 123-126   (published: 1969)

FRAGNER P., MÚČKA V. (1969): Experiments on the separation and identification of „Rubronigrin“.   Česká Mykologie 23(2): 127-128   (published: 1969)

SETH H. K. (1969): Studies on the genus Chaetomium. V. Morphological studies.   Česká Mykologie 23(2): 129-134   (published: 1969)

MARVANOVÁ L., MARVAN P. (1969): Aquatic Hyphomycetes in Cuba.   Česká Mykologie 23(2): 135-140   (published: 1969)

PILÁT A., KOTLABA F. (1969): in memoriam pictoris Karel Poner.   Česká Mykologie 23(2): 140-141   (published: 1969)

References. - 142-144

Societas Bohemoslovaciae pro scientia mycologica. - 144

back to content

issue 23(3), 1969

  Česká Mykologie 23(3)  

PILÁT A. (1969): Academiae sodali I. Málek sexagenario ad salutem!   Česká Mykologie 23(3): 145-146   (published: 15th July, 1969)

PILÁT A. (1969): International symposium on the evolution of the higher Basidiomycetes and the State University of Tennessee and Knoxville and Tenn. and August 1968 (Tab. 74).   Česká Mykologie 23(3): 147-155   (published: 15th July, 1969)

SVRČEK M., MORAVEC J. (1969): Species novae Discomycetum e Bohemia.   Česká Mykologie 23(3): 156-159   (published: 15th July, 1969)

FRAGNER P. (1969): Trichosporon jirovecii sp nov.   Česká Mykologie 23(3): 160-162   (published: 15th July, 1969)

References. - 162

KOTLABA F., POUZAR Z. (1969): Inonotus rheades (Pers.) Bond. Et Sing. (Tab. 73).   Česká Mykologie 23(3): 163-170   (published: 15th July, 1969)

KUBIČKA J. (1969): Die Pilzvergiftungen im Südböhmischen bezirk im Jahre 1965.   Česká Mykologie 23(3): 171-180   (published: 15th July, 1969)

References. - 180

ŠMARDA F. (1969): Die Verbreitung der Lactarius -Arten in den Waldgesellschaften Süd- und Westmährens.   Česká Mykologie 23(3): 181-186   (published: 15th July, 1969)

VÁŇOVÁ M. (1969): Contribution to the taxonomy of the genus Absidia (Mucorales). II. A reappraisal of the characters.   Česká Mykologie 23(3): 187-189   (published: 15th July, 1969)

References. - 189

PILÁT A. (1969): Regeneratio in margine pileorum Flammulinae velutipedis (Curt. ex fr.) Sing. frigore afflictis.   Česká Mykologie 23(3): 190   (published: 15th July, 1969)

DVOŘÁK J., HUBÁLEK Z. (1969): The cell number of the macroconidia in a colony of Keratinomyces ajelloi.   Česká Mykologie 23(3): 191-195   (published: 15th July, 1969)

References. - 195

KOTLABA F. (1969): Professor A. S. Bondarcev D. Sc.   Česká Mykologie 23(3): 196-197   (published: 15th July, 1969)

KOTLABA F. (1969): Congressus mycologorum Daniae and Assens anno 1968.   Česká Mykologie 23(3): 197-202   (published: 15th July, 1969)

KOTLABA F. (1969): Exsursio autumnalis mycologorum cechoslovenicirum in silvas prope arcem Karlštejn anno 1968.   Česká Mykologie 23(3): 203-206   (published: 15th July, 1969)

ŠPAČEK J. (1969): Die gesamtstaatliche Konferenz über die Biogeographie.   Česká Mykologie 23(3): 206-207   (published: 15th July, 1969)

References. - 207-208

back to content

issue 23(4), 1969

  Česká Mykologie 23(4)  

HOLUBOVÁ-JECHOVÁ V. (1969): New species of the genus Oidium Link ex Fr. emend. Linder.   Česká Mykologie 23(4): 209-221   (published: 15th October, 1969)

MORAVEC J. (1969): Some operculate discomycetes from the district of Mladá Boleslav and Jičín (Bohemia).   Česká Mykologie 23(4): 222-235   (published: 15th October, 1969)

References. - 235

URBAN Z. (1969): Taxonomie der parasitischen Pilze und die Wiederstandsfähigkeit der Kulturpflanzen.   Česká Mykologie 23(4): 236-242   (published: 15th October, 1969)

References. - 242

FASSATIOVÁ O. (1969): Bodenmikromyceten im Gebirge Ždánický les (Steinitzer Wald) und in der Steppe bei Pouzdřany (Pausram).   Česká Mykologie 23(4): 243-252   (published: 15th October, 1969)

References. - 252

MEJSTŘÍK V. (1969): Inoculation of Pinus silvestris L. and Picea excelsa (Lam.) Link. with Armillaria mellea (Vahl ex Fr.) Kumm. for mycorrhiza formation.   Česká Mykologie 23(4): 253-255   (published: 15th October, 1969)

MUKERJI K. G., KAPOOR S. (1969): Fungi of Delhi. V. Some interesting Loculoascomycetes.   Česká Mykologie 23(4): 256-261   (published: 15th October, 1969)

SVRČEK M. (1969): Psathyrella silvestris (Gill.) Moser in Cechoslovakia.   Česká Mykologie 23(4): 262-264   (published: 15th October, 1969)

PILÁT A. (1969): Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 23(4): 264-265   (published: 15th October, 1969)

BULÍŘ J. (1969): Anthurus archeri (Berk.) E. Fischer in Bohemia meridionali.   Česká Mykologie 23(4): 265-266   (published: 15th October, 1969)

PILÁT A. (1969): Celebritates ad Caroli Clusii memoriam anno 1969 in hungaria actae.   Česká Mykologie 23(4): 267-269   (published: 15th October, 1969)

References. - 270

back to content

 

Česká Mykologie - volume 24

issue 24(1), 1970

  Česká Mykologie 24(1)  

PILÁT A. (1970): Ad septuagesimum diem natalem professoris dr. Caroli Cejpii.   Česká Mykologie 24(1): 1-4   (published: 15th January, 1970)

References. - 4

SVRČEK M., POUZAR Z. (1970): Cejpomyces gen nov., a new genus of resupinate Hymenomycetes (Corticiaceae).   Česká Mykologie 24(1): 5-11   (published: 15th January, 1970)

HERINK J. (1970): Quinquagenario doc. ing. Antonín Příhoda ad salutem.   Česká Mykologie 24(1): 12-20   (published: 15th January, 1970)

KOTLABA F. (1970): A study of Geastrum pouzarii V. J. Staněk.   Česká Mykologie 24(1): 21-31   (published: 15th January, 1970)

MORAVEC J. (1970): Morchella pragensis Smotlacha 1952, species male nota bohemica.   Česká Mykologie 24(1): 32-39   (published: 15th January, 1970)

References. - 39

PŘÍHODA A. (1970): Battarraea stevenii (Lib.) Fr. in Graecia (Tab. 75).   Česká Mykologie 24(1): 40-43   (published: 15th January, 1970)

SEMERDŽIEVA M., MUSÍLEK V. (1970): Wachstum und Entwicklung des Basidiomyzeten Oudemansiella mucida.   Česká Mykologie 24(1): 44-53   (published: 15th January, 1970)

References. - 53

BLATTNÝ C. JUN. (1970): Armillaria mellea (Vahl. ex Fr.) Kummer as a parasite of Rubus idaeus L.   Česká Mykologie 24(1): 54   (published: 15th January, 1970)

SVRČEK M. (1970): Cephalotheca sulfurea Fuckel (New records. 4.).   Česká Mykologie 24(1): 55-56   (published: 15th January, 1970)

References. - 56

back to content

issue 24(2), 1970

  Česká Mykologie 24(2)  

SVRČEK M. (1970): Über einige Arten der Diskomyzetengattung Peziza (Dill.) L. ex St-Amans.   Česká Mykologie 24(2): 57-77   (published: 20th April, 1970)

References. - 77

LAZEBNÍČEK J. (1970): Crepidotus crocophyllus (Berk.) Sacc., a new species for the european mycological flora (Tab 76).   Česká Mykologie 24(2): 78-86   (published: 20th April, 1970)

References. - 86

KREJZOVÁ R. (1970): Submerged cultivation of Entomophthora virulenta Hall et Dunn 1957.   Česká Mykologie 24(2): 87-94   (published: 20th April, 1970)

SOBOTKA A. (1970): Vliv gama záření na růst čistých kultur Suillus variegatus (Sow. ex Fr.) O. Kuntze.   Česká Mykologie 24(2): 95-99   (published: 20th April, 1970)

VESELSKÝ J. (1970): Inocybe carbonaria Velen.   Česká Mykologie 24(2): 100-102   (published: 20th April, 1970)

SVRČEK M. (1970): Lamproderma sauteri Rost. (New records. 5.).   Česká Mykologie 24(2): 103-104   (published: 20th April, 1970)

KŘÍŽ K., LAZEBNÍČEK J. (1970): Conferencia qwuata mycologorum Čechioslovakiae, Opava 2.-5. Septembri 1969.   Česká Mykologie 24(2): 104-109   (published: 20th April, 1970)

PILÁT A. (1970): Scientia mycologia in XI. Congressu internationali botanocorum in Seattle, Washington, U.S.A., 1969.   Česká Mykologie 24(2): 110-115   (published: 20th April, 1970)

Societas Bohemoslovaciae pro scientia mycologica. - 116-117

References. - 118-120

back to content

issue 24(3), 1970

  Česká Mykologie 24(3)  

PILÁT A. (1970): Cortinarius orellanus Fr. et species affines (Explicatio ad tabulam coloribus impressam).   Česká Mykologie 24(3): 121-124   (published: 20th July, 1970)

References. - 124

SVRČEK M. (1970): Hygrocybe sciophana (Fr.) Wünsche (Tab. 77).   Česká Mykologie 24(3): 125-128   (published: 20th July, 1970)

PODLAHOVÁ R., SVRČEK M. (1970): Three new species of pyrenomycetes from alders.   Česká Mykologie 24(3): 129-133   (published: 20th July, 1970)

References. - 133

MORAVEC J. (1970): Operculate discomycetes of the family Ascoboloceae from the Mladá Boleslav district in Central Bohemia.   Česká Mykologie 24(3): 134-145   (published: 20th July, 1970)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1970): Revision of the original material of Phellinus sulphuranscens Pil., Xanthochrous glomeratus ssp. heinrichii Pil. and Polyporus rheades Pers. (Hymenochaetaceae).   Česká Mykologie 24(3): 146-152   (published: 20th July, 1970)

References. - 152

FRAGNER P. (1970): Spannweite der Art Trichosporon cutaneum.   Česká Mykologie 24(3): 153-161   (published: 20th July, 1970)

FASSATIOVÁ O. (1970): Micromycetes unhabiting the mines of Příbram (Czechoslovakia).   Česká Mykologie 24(3): 162-165   (published: 20th July, 1970)

BAHADUR ALI (1970): Sporocarps of an Endogone species associated with the roots of Nardus plant.   Česká Mykologie 24(3): 166-176   (published: 20th July, 1970)

PILÁT A. (1970): First international Mycologicla Congress - Exeter 1971.   Česká Mykologie 24(3): 177-178   (published: 20th July, 1970)

References. - 179-184

back to content

issue 24(4), 1970

  Česká Mykologie 24(4)  

TICHÝ V. (1970): Academiae sodali V. Rypáček sexagenario ad salutem!   Česká Mykologie 24(4): 185-186   (published: 29th October, 1970)

HEJTMÁNEK M., LENHART K. (1970): Reversion of the pleomorphism of dermatophytes.   Česká Mykologie 24(4): 187-191   (published: 29th October, 1970)

HEJTMÁNEK M., LENHART K. (1970): Contribution to faviform variability and pathogenicity of dermatophytes.   Česká Mykologie 24(4): 192-197   (published: 29th October, 1970)

JANITOR A. (1970): Influence of artificial radiation on the vegetative growth and the formation of the fruiting organs in Monilia fructigena (Pers. ex Pers.) Steud.   Česká Mykologie 24(4): 198-206   (published: 29th October, 1970)

HOLUBOVÁ-JECHOVÁ V. (1970): The internal rots of Brazil nuts.   Česká Mykologie 24(4): 207-214   (published: 29th October, 1970)

PILÁT A. (1970): De speciebus nonnullis cortinariorum subgeneris Leprocybe Moser (Explicatio ad tabulam coloribus imprassam).   Česká Mykologie 24(4): 215-216   (published: 29th October, 1970)

BABOS M. (1970): Lepiota wichanskyi Pilát, rara conspextaque species in Hungaria (Tab. 78).   Česká Mykologie 24(4): 217-219   (published: 29th October, 1970)

VĚZDA A. (1970): Beitrag zur Kenntnis der flechtenbewohnenden Pilze aus der Tschechoslowakei. III.   Česká Mykologie 24(4): 220-229   (published: 29th October, 1970)

SEMERDŽIEVA M. (1970): Ad septuagesimum diem natalem doctoris gerhardi Faerberi.   Česká Mykologie 24(4): 230-231   (published: 29th October, 1970)

In memoriam (Prof. Dr. Kurt Lohwag, Dr. J. Walton grives).   Česká Mykologie 24(4): 231-232   (published: 29th October, 1970)

back to content

 

Česká Mykologie - volume 25

issue 25(1), 1971

  Česká Mykologie 25(1)  

STANGL J., VESELSKÝ J. (1971): Beitrag zur Kenntnis der selteneren Inocybe-Arten (Farbtafel Nr. 79).   Česká Mykologie 25(1): 1-9   (published: 28th January, 1971)

PILÁT A. (1971): Species nova turficola generis Ramariopsis (Donk) Corner: Ramariopsis subarctica sp. nov.   Česká Mykologie 25(1): 10   (published: 28th January, 1971)

PILÁT A. (1971): De Leccino rotundifoliae (Sing.) A. H. Smith, Thiers et Watling.   Česká Mykologie 25(1): 11-14   (published: 28th January, 1971)

POUZAR Z. (1971): Notes on taxonomy and nomenclature of Ischnoderma resinosum (Fr.) P. Karst. and I. benzoinum (Wahlenb.) P. Karst. (Polyporaceae).   Česká Mykologie 25(1): 15-21   (published: 28th January, 1971)

PILÁT A. (1971): Agaricus osecanus Pilát in Bohemia iterum lectus est.   Česká Mykologie 25(1): 22   (published: 28th January, 1971)

HOLUBOVÁ-JECHOVÁ V. (1971): Polyphenoloxidase enzymes from wood-inhabiting Hyphomycetes.   Česká Mykologie 25(1): 23-32   (published: 28th January, 1971)

PODLAHOVÁ R. (1971): Some new or rarer Pyrenomycetes from Czechoslovakia.   Česká Mykologie 25(1): 33-42   (published: 28th January, 1971)

KOTLABA F. (1971): Chamonixia caespitosa Rolland, a rare gasteromycetous fungus new for Czechoslovakia.   Česká Mykologie 25(1): 43-46   (published: 28th January, 1971)

FRAGNER P., HEROLD K. (1971): Candida-Paronychien und Candida-Onychomykosen. Auftreten, Mykologie und Therapie.   Česká Mykologie 25(1): 47-54   (published: 28th January, 1971)

LENHART K., WEIGL E. (1971): Macroconidia of mutants of Trichophyton ajelloi (Vanbreuseghem 1952) Ajello 1968.   Česká Mykologie 25(1): 55-56   (published: 28th January, 1971)

SVRČEK M. (1971): Lasiosphaeria sphagnorum (Crouan) Sacc. (New records. 6.).   Česká Mykologie 25(1): 56-58   (published: 28th January, 1971)

SCHOLZ H. (1971): Melanopsichium pennsylvanicum Hirschhorn (New records. 7.).   Česká Mykologie 25(1): 58-59   (published: 28th January, 1971)

KOTLABA F. (1971): Excursio mycologorum bohemicorum in silvas „Karlštejnsko“ dictas.   Česká Mykologie 25(1): 60-63   (published: 28th January, 1971)

References. - 63-64

back to content

issue 25(2), 1971

  Česká Mykologie 25(2)  

BLATTNÝ C., KASALA B., PILÁT A., SANTILLIOVÁ - SVOBODOVÁ J., SEMERDŽIEVA M. (1971): Proliferation of Armillariella mellea (Vahl in Fl. Dan. ex Fr.) P. Karst., probably caused by a virus.   Česká Mykologie 25(2): 66-74   (published: 23rd April, 1971)

PILÁT A. (1971): Species nova bohemica generis Tricholoma: T. vaccinoides Pilát.   Česká Mykologie 25(2): 75-76   (published: 1971)

SVRČEK M. (1971): Tschechoslowakische Arten der Diskomyzetengattung Scutellinia (Cooke) Lamb. Emend. Le Gal (Pezizales) 1.   Česká Mykologie 25(2): 77-87   (published: 1971)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1971): Ganoderma adspersum (S. Schulz) Donk-a species resembling G. applanatum (Pers. ex S. F. Gray) Pat. (Tab. 80).   Česká Mykologie 25(2): 88-102   (published: 1971)

References. - 102

SVRČEK M., KUBIČKA J. (1971): Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Mykoflora des Urwaldes „Žofínský prales“ im Gebirge Novohradské hory (Südböhmen).   Česká Mykologie 25(2): 103-111   (published: 1971)

FASSATIOVÁ O. (1971): Some new records of Hyphomycetes from Czechoslovakia.   Česká Mykologie 25(2): 112-117   (published: 1971)

References. - 117

KREJZOVÁ R. (1971): Submerse Kultivation der insektenpathogenen Pilzarten Entomophthora traxteriana (Petch) Hall et Bell und Entomophthora destruens Weiser et Batko.   Česká Mykologie 25(2): 118-124   (published: 1971)

PILÁT A. (1971): In memoriam - Julius Peter.   Česká Mykologie 25(2): 124   (published: 1971)

References. - 125-128

back to content

issue 25(3), 1971

  Česká Mykologie 25(3)  

PETERSEN R. H. (1971): A new genus segregated from Kavinia Pilát.   Česká Mykologie 25(3): 129-134   (published: 9th July, 1971)

KUTHAN J., ŠEDIVÝ J. (1971): Pulveroboletus lignicola (Kallenb.) Pil. in der Tschechoslowakei.   Česká Mykologie 25(3): 135-139   (published: 1971)

PŘÍHODA A. (1971): Suillus sibiricus (Sing.) Sing. et les associations mycorrhiziques de l’arole (Pinus cembra) en Tchécoslovaquie.   Česká Mykologie 25(3): 140-146   (published: 1971)

VESELSKÝ J. (1971): Über ein Allergie-ähnliches Syndrom, das nach dem genusse eines Pilzgerichtes von Pfefferröhrlingen - Suillus piperatus (Bull. ex Fr.) O. Kuntze und Hallimasch-Exemplaren - Armillariella mellea (Vahl. ex Fr.) P. Karst. aufgetreten ist.   Česká Mykologie 25(3): 147-149   (published: 1971)

KUBIČKA J. (1971): Sarcodon versipellis (Fr.) Quél. (New records. 8).   Česká Mykologie 25(3): 149   (published: 1971)

MORAVEC J. (1971): Discomycetes of the family Thelebolaceae (Brumm.) Eckbl. from the district of Mladá Boleslav (Bohemia).   Česká Mykologie 25(3): 150-160   (published: 1971)

KOTLABA F. (1971): A new locality for the rare gasteromycete Myriostoma coloforme (With. ex Pers.) Corda in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 25(3): 161-164   (published: 1971)

ONDŘEJ M. (1971): Fungi of the genus Fusicladium Bonorden, developing conidia in chains (Hyphomycetes, Fungi imperfecti).   Česká Mykologie 25(3): 165-172   (published: 1971)

VÁŇOVÁ M. (1971): Contribution to the taxonomy of the genus Absidia (Mucorales) III. Absidia fassatiae spec. nov.   Česká Mykologie 25(3): 173-176   (published: 1971)

PŘÍHODA A. (1971): Tilletia lolii Auersw. ex Kühn 1859 in Bohemia.   Česká Mykologie 25(3): 177-180   (published: 1971)

KLUZÁK Z. (1971): Die Ausbreitung von Anthurus archeri (Berk) E. Fischer in Südböhmen.   Česká Mykologie 25(3): 181-182   (published: 1971)

SOBOTKA A. (1971): A contribution to the ecology of the fungus Leccinum aurantiacum (Bull. ex St.-Am.) S. F. Gray.   Česká Mykologie 25(3): 183-184   (published: 1971)

URBAN Z. (1971): Herbarium Arthurianum.   Česká Mykologie 25(3): 185-187   (published: 1971)

RYPÁČEK V. (1971): The Fifth European Mycological Congress, Denmark 1970.   Česká Mykologie 25(3): 187-190   (published: 1971)

References. - 191, 192

back to content

issue 25(4), 1971

  Česká Mykologie 25(4)  

SVRČEK M., KUBIČKA J. (1971): Omphalina lilaceorosea spec. nov.   Česká Mykologie 25(4): 193-196   (published: 18th October, 1971)

References. - 196

MORAVEC J. (1971): Some operculate Discomycetes from the park in Ilidža near Sarajevo (Jugoslavia).   Česká Mykologie 25(4): 197-202   (published: 1971)

VOTÝPKA J. (1971): Experiments with the fructication of Lepista nuda (Bull. ex Fr.) Cooke in vitro.   Česká Mykologie 25(4): 203-210   (published: 1971)

References. - 210

MOLNÁR J. (1971): Cleistothecia of the fungus Podosphaera leucotricha (Ell. et Ev.) Salm. under the conditions of Czechoslovakia.   Česká Mykologie 25(4): 211-218   (published: 1971)

FRAGNER P. (1971): Pityrosporum orbiculare und seine Züchtung.   Česká Mykologie 25(4): 219-230   (published: 1971)

Personalia (dr. E. Wichanský, prof. V. Jedlička).   Česká Mykologie 25(4): 230   (published: 1971)

KREJZOVÁ R. (1971): Resistance and germinability of resting spores of some species of the Entomophthora.   Česká Mykologie 25(4): 231-238   (published: 1971)

KUBIČKA J. (1971): Inocybe geraniodora Favre, eine neue Art für die Tschechoslowakei.   Česká Mykologie 25(4): 239-241   (published: 1971)

HOUDA J. (1971): Carposoma abnormale Phalli impudici L.   Česká Mykologie 25(4): 242-243   (published: 1971)

References. - 243

SVRČEK M. (1971): Phoma muscorum E. Rostrup (New records. 9.).   Česká Mykologie 25(4): 244   (published: 1971)

WOJEWODA W. (1971): Prof. Dr. Alina Skirgielo - sexagenaria.   Česká Mykologie 25(4): 245-246   (published: 1971)

References. - 247-248

back to content

 

Česká Mykologie - volume 26

issue 26(1), 1972

  Česká Mykologie 26(1)  

SVRČEK M., MORAVEC J. (1972): Über die Helvella fastigiata Krombholz (Farbtafel Nr. 81).   Česká Mykologie 26(1): 1-8   (published: 27th January, 1972)

ONDRÁČKOVÁ J., URBAN Z. (1972): Infection experiments with Puccinia perplexans Plow. var. triticina (Eriks.) Urban f. sp. persistens in Bohemia.   Česká Mykologie 26(1): 9-22   (published: 1972)

KOD’OUSEK R., HEJTMÁNEK M. (1972): Enzymatic activity of spherules of Emmonsia crescens Emmons et Jellison.   Česká Mykologie 26(1): 23-24   (published: 1972)

POUZAR Z., SVRČEK M. (1972): On thetypification of the genus Ascophanus Boud. (Pezizales).   Česká Mykologie 26(1): 25-28   (published: 1972)

SVRČEK M. (1972): Species novae generis Ascophanus Boud. (Pezizales).   Česká Mykologie 26(1): 29-31   (published: 1972)

POUZAR Z. (1972): Sacrosphaera crassa (Santi ex Steud.) Pouz., the correct name for Sacrosphaera coronaria (Jacq. ex M. C. Cooke) J. Schroet (Pezizaceae).   Česká Mykologie 26(1): 32-36   (published: 1972)

KUBIČKA J. (1972): Beitrag zur Kenntnis der mykoflora des Tales Zadielská dolina in dem Südslovakischen Karstgebeit. I. Lamprospora lutziana Boud.   Česká Mykologie 26(1): 37-42   (published: 1972)

PODLAHOVÁ R. (1972): A contribution to the knowledge of Pyrenomycetes of the Lubietovský Vepor near the town Banská Bystrica (Central Slovakia).   Česká Mykologie 26(1): 43-57   (published: 1972)

KUBÍKOVÁ J. (1972): Interesting record of Leccinum scabrum in alive peat-bog in České středohoří (Northern Bohemia).   Česká Mykologie 26(1): 57   (published: 1972)

HOUDA J. (1972): De vita et labore Hieronimi Šubrtii, mycologi diligentis Lounensis.   Česká Mykologie 26(1): 58-59   (published: 1972)

HERINK J. (1972): Congressus mycologorum austro-bohemicorum in České Budějovice 11.-13.IX.1971.   Česká Mykologie 26(1): 60-62   (published: 1972)

MEJSTŘÍK V. (1972): First International Mycological Congress in Exeter, England, 1971.   Česká Mykologie 26(1): 63-64   (published: 1972)

back to content

issue 26(2), 1972

  Česká Mykologie 26(2)  

PILÁT A. (1972): Agaricus bernedii (Quél.) Sacc. in Mongolia (Tab. 82).   Česká Mykologie 26(2): 65-69   (published: 17th April, 1972)

HOLUBOVÁ-JECHOVÁ V. (1972): Craspedodidymum, new genus of pheilosporous Hyphomycetes.   Česká Mykologie 26(2): 70-73   (published: 1972)

MORAVEC J. (1972): Operculate Discomycetes of the genera Aleuria Fuck. and Melastiza Boud. From the district of Mladá Boleslav (Bohemia).   Česká Mykologie 26(2): 74-81   (published: 1972)

POUZAR Z. (1972): Amyloidity in polypores I. The genus Polyporus Mich. ex Fr.   Česká Mykologie 26(2): 82-90   (published: 1972)

KOTLABA F. (1972): Ecology and distribution of Phellinus nigrolimitatus (Romell) Bourd. et Galz. In Czechoslovakia.   Česká Mykologie 26(2): 91-102   (published: 1972)

SVRČEK M. (1972): Myxomycetes developed in moist chamber cultures. I.   Česká Mykologie 26(2): 103-113   (published: 1972)

FASSATIOVÁ O., HARTMANNOVÁ V. (1972): A finding of the species Talaromyces vermiculatus (Dang.) Benj. in mines in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 26(2): 114-115   (published: 1972)

PILÁT A. (1972): Czechoslovak records 10. Pistillaria todei (Fr.) Corner.   Česká Mykologie 26(2): 116-117   (published: 1972)

SVRČEK M. (1972): Czechoslovak records 11. Marasmius capillipes Sacc.   Česká Mykologie 26(2): 117-118   (published: 1972)

PILÁT A. (1972): Supplementum ad diagnosem Boleti subaerei Pilát.   Česká Mykologie 26(2): 118   (published: 1972)

PILÁT A. (1972): Prof. Dr. Jaroslav Smolák in memoriam.   Česká Mykologie 26(2): 119-120   (published: 1972)

ČERNÝ A., KŘÍŽ K. (1972): 2. Mykologische Studientage in Mähren 24.-27.VIII.1971.   Česká Mykologie 26(2): 121-125   (published: 1972)

References. - 69, 90, 126

back to content

issue 26(3), 1972

  Česká Mykologie 26(3)  

POUZAR Z. (1972): Hypoxylon fraxinophilum spec. nov. and H. moravicum spec. nov., two interesting species found on Fraxinus angustifolia.   Česká Mykologie 26(3): 129-137   (published: 20th July, 1972)

MORAVEC J. (1972): One interesting collection of operculate discomycete from Cairo (Egypt).   Česká Mykologie 26(3): 138-140   (published: 1972)

SCHAEFER Z. (1972): Die Gruppe Lactarius pyrogalus (Bull. ex Fr.) Fr., Stirps Pyrogalus.   Česká Mykologie 26(3): 141-148   (published: 1972)

LIZOŇ P. (1972): Verbreitung der Arten Sacroscypha coccinea (Jacq. ex S. F. Gray) Lamb. und Bulgaria inquinans (Pers. ex Hook.) Fr. in der Slowakei.   Česká Mykologie 26(3): 149-154   (published: 1972)

DONG B.XUAN (1972): Contributions á l’étude taxonomique des Hyphomycetes (Deuteromycetes). I. Esquisse d’un nouvelle classification.   Česká Mykologie 26(3): 155-166   (published: 1972)

FRAGNER P., VÍTOVEC J., VLADÍK P. (1972): Rhizopus cohnii in der Mukormykose des Schweines und Besprechung über ähnliche rhizopen.   Česká Mykologie 26(3): 167-178   (published: 1972)

PILÁT A. (1972): Ad septuagesimum quintum diem natalem Cztiboris Blattnyi.   Česká Mykologie 26(3): 179-181   (published: 1972)

KŘÍŽ K. (1972): Dr. František Šmarda - 70 Jahre.   Česká Mykologie 26(3): 182-188   (published: 1972)

References. - 137, 140, 148, 189

back to content

issue 26(4), 1972

  Česká Mykologie 26(4)  

PILÁT A. (1972): Academia Scientiarum Cechoslovaca ante duo decenia condita est.   Česká Mykologie 26(4): 193   (published: 15th October, 1972)

POUZAR Z. (1972): Contribution to the knowledge of the genus Albatrellus (Polyporaceae) I. A conspectus of species of the North Temperate Zone.   Česká Mykologie 26(4): 194-200   (published: 1972)

VESELSKÝ J., WATLING R. (1972): A new species of Conocybe with ornamented basidiospores.   Česká Mykologie 26(4): 201-209   (published: 1972)

SVRČEK M. (1972): Tephrocybe oldae spec. nov., eine neue Art aus Böhmen.   Česká Mykologie 26(4): 210-212   (published: 1972)

SVRČEK M. (1972): Miladina gen. nov., eine neue Gattung für Peziza lechithina Cooke.   Česká Mykologie 26(4): 213-216   (published: 1972)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1972): Taxonomic and nomenclatural notes on some Macromycetes.   Česká Mykologie 26(4): 217-222   (published: 1972)

HOLUBOVÁ-JECHOVÁ V. (1972): A note on Pleurophragmium simplex (Hyphomycetes).   Česká Mykologie 26(4): 223-225   (published: 1972)

PILÁT A., SVRČKOVÁ J. (1972): Deformatio et sterilitas carposomatis Agarici arvensis Schaeff. ex Fr. bacterio effectae.   Česká Mykologie 26(4): 226-227   (published: 1972)

FRAGNER P., PAVLÍČKOVÁ H., SODOMKOVÁ M. (1972): Nährboden mit Indikator für Dermatophytenzüchtung.   Česká Mykologie 26(4): 228-229   (published: 1972)

MARVANOVÁ L. (1972): Concerning Calcarispora hiemalis.   Česká Mykologie 26(4): 230-232   (published: 1972)

HÄUSLEROVÁ J. (1972): Occurrence of Saprochaete saccharophyla Coker et Shanor in fungoid growths below thedischarge of breweries.   Česká Mykologie 26(4): 233-237   (published: 1972)

KUBÁT K. (1972): Beitrag zur Verbreitung von Gasteromycetes im Böhmischen Mittelgebirge. II.   Česká Mykologie 26(4): 238-241   (published: 1972)

PILÁT A. (1972): In memoriam doctoris Eugenii Wichanskyi.   Česká Mykologie 26(4): 242-243   (published: 1972)

PILÁT A. (1972): Ad octogesimum diem natalem directoris Venceslai Cipra.   Česká Mykologie 26(4): 244   (published: 1972)

VASSER S. (1972): Prof. Dr. M. J. Zerova, septagenarian.   Česká Mykologie 26(4): 245-246   (published: 1972)

References. - 241, 247

back to content

 

Česká Mykologie - volume 27

issue 27(1), 1973

  Česká Mykologie 27(1)  

BLATTNÝ C., KRÁLÍK O., VESELSKÝ J., KASALA B., HERZOVÁ H. (1973): Particles resembling virions accompanying the proliferation of Agaric mushrooms.   Česká Mykologie 27(1): 1-5   (published: 25th February, 1973)

PILÁT A. (1973): Boletus pinophilus nomen novum pro Boletum pinicolam (Vittadini 1835) Venturi 1836.   Česká Mykologie 27(1): 6-8   (published: 1973)

PILÁT A. (1973): Duae species generis Leccinum S. F. Gray regionum Europaee borealium incolae.   Česká Mykologie 27(1): 9-10   (published: 1973)

STANGL J., VESELSKÝ J. (1973): Zweiter Beitrag zur Kenntnis der selteneren Inocybe-Arten (Farbtafel Nr. 83).   Česká Mykologie 27(1): 11-25   (published: 1973)

POUZAR Z. (1973): Taxonomic position of Peniophora sanguinea (Fr.) Höhn, et Litsch.   Česká Mykologie 27(1): 26   (published: 1973)

DÖRFELT H. (1973): Oudemansiella nigra spec. nov. und ihre phytocönologischen Beziehungen.   Česká Mykologie 27(1): 27-32   (published: 1973)

TOMA M. (1973): Stropharia hornemanii (Fr. ex Fr.) Lund. et Nannf. in Rumänien.   Česká Mykologie 27(1): 33-34   (published: 1973)

DONG XUAN B. (1973): Contributions á l’étude taxonomique des Hyphomycetes (Deuteromycetes). II. Sur l’identité de deux genres Acremonium (Link ex Fries) Fries et Acremoniella Sacc.   Česká Mykologie 27(1): 35-41   (published: 1973)

SEMERDŽIEVA M., NERUD F. (1973): Halluzinogene Pilze in der Tschechoslowakei.   Česká Mykologie 27(1): 42-47   (published: 1973)

HARTMANNOVÁ V., RUPEŠ V., VRÁNOVÁ J. (1973): The effect of some insecticides on Tyrophagus putrescentiae (Schrank) and selected fungal species.   Česká Mykologie 27(1): 48-54   (published: 1973)

SAMŠIŇÁKOVÁ A., MIŠÍKOVÁ S. (1973): Enzyme activities in certain entomophagous representative of Deuteromycetes (Moniliales) in relationships to their virulence.   Česká Mykologie 27(1): 55-60   (published: 1973)

Varia. - 61

References. - 63, 64

back to content

issue 27(2), 1973

  Česká Mykologie 27(2)  

MORAVEC J. (1973): Sowerbyella fagicola J. Moravec spec. nov., a new species from Czechoslovakia.   Česká Mykologie 27(2): 65-68   (published: 12th May, 1973)

KOTLABA F. (1973): Two rare quercicolous xanthochroic polypores in Czechoslovakia: Inonotus dryadeus (Pers. ex Fr.) Murrill and I. dryophilus (Berk.)Murrill.   Česká Mykologie 27(2): 69-83   (published: 1973)

References. - 83

PODLAHOVÁ R. (1973): Über einige Pyrenomycetes auf Alnus viridis (Chaix) Lam. et DC. aus Südböhmen.   Česká Mykologie 27(2): 84-97   (published: 1973)

FRAGNER P., HEJZLAR J. (1973): „Graphiosis“- eine neue Erkrankung des Menschen?   Česká Mykologie 27(2): 98-106   (published: 1973)

KREJZOVÁ R. (1973): The resistance of cultures and dried resting spores of three species of the genus Entomophthora to ajatin and the viability of their resting spores after long-term storage in the refrigerator.   Česká Mykologie 27(2): 107-111   (published: 1973)

References. - 111

PETRLÍK Z., ŠTYS Z. (1973): Einfluss des Lichtes auf das Ausschwärmen von Zoosporen und die Bildung von Zoosporangien der Hopfenperonospora (Peronoplasmopara humuli Miy. et Tak.).   Česká Mykologie 27(2): 112-117   (published: 1973)

References. - 117

ČERNÝ A., KŘÍŽ K. (1973): Symposium mycologicum de nocivitate Armillariae melleae (Vahl ex Fr.) Kumm. in urbe Brno 28.-29.IX.1972 constitutum.   Česká Mykologie 27(2): 118-120   (published: 1973)

HERINK J. (1973): Dr. M. A. Donk in memoriam (14.8.1908 - 2.9.1972).   Česká Mykologie 27(2): 121-122   (published: 1973)

SVRČEK M. (1973): Dr. Georgius Kubička sexagenario ad salutem!   Česká Mykologie 27(2): 123-127   (published: 1973)

References. - 127

back to content

issue 27(3), 1973

  Česká Mykologie 27(3)  

SVRČEK M., MORAVEC J. (1973): Jafneadelphus olivaceofuscus spec. nov. (Pezizales).   Česká Mykologie 27(3): 129-132   (published: 15th August, 1973)

PRÁŠIL K., ŠAŠEK V., URBAN Z. (1973): Isolation and cultivation of some stromatic lignicolous Pyrenomycetes. I. Xylariales.   Česká Mykologie 27(3): 133-150   (published: 1973)

References. - 150

FRAGNER P., VÍTOVEC J., VLADÍK P., ZÁHOŘ Z. (1973): Aspergillus penicilloides im solitären Lungenaspergillom bei einer Rehgeise.   Česká Mykologie 27(3): 151-155   (published: 1973)

OTČENÁŠEK M., DVOŘÁK J. (1973): A comparison of media for macroconidial production of Trichophyton rubrum.   Česká Mykologie 27(3): 156-158   (published: 1973)

HEJTMÁNEK M., HEJTMÁNKOVÁ N., KUNERT J. (1973): On the occurrence of geophilic dermatophytes in Asia.   Česká Mykologie 27(3): 159-161   (published: 1973)

SAXENA A. S., MUKERJI K. G. (1973): Fungi of Delhi. XVI. Further additions to Indian species of Chaetomium.   Česká Mykologie 27(3): 162-164   (published: 1973)

SAXENA A. S., MUKERJI K. G. (1973): Fungi of Delhi. XVII. Three unrecorded coprophilous Ascomycetes.   Česká Mykologie 27(3): 165-168   (published: 1973)

LAKHANPAL T. N., MUKERJI K. G. (1973): Morphology of some Indian species of Xylariceae and Clavicipitaceae.   Česká Mykologie 27(3): 169-173   (published: 1973)

References. - 173

DONG XUAN B. (1973): Penicillium atrosanguineum spec. nov.   Česká Mykologie 27(3): 174-176   (published: 1973)

LIZOŇ P. (1973): Andrej Kmeť und mykologische Erfoschung der Slowakei.   Česká Mykologie 27(3): 177-179   (published: 1973)

SVRČEK M. (1973): Doc. Dr. Zdeněk Urban quinquagenarius.   Česká Mykologie 27(3): 180-185   (published: 1973)

KŘÍŽ K. (1973): Dr. Jaroslav Veselský - sexagenarius.   Česká Mykologie 27(3): 186-191   (published: 1973)

References. - 191, 192

back to content

issue 27(4), 1973

  Česká Mykologie 27(4)  

HERINK J. (1973): Ad septuagesimum diem natalem Alberti Pilátii.   Česká Mykologie 27(4): 193-200   (published: 10th November, 1973)

SVRČEK M. (1973): Species novae Corticiacearum e Bohemia.   Česká Mykologie 27(4): 201-206   (published: 1973)

URBAN Z. (1973): New taxa of Uredinales from Cuba.   Česká Mykologie 27(4): 208-211   (published: 1973)

KUBIČKA J. (1973): Übersicht den bischer veröffentlichten Pilzarten aus dem Kubani Urwald (Boubín) in Böhmerwald.   Česká Mykologie 27(4): 212-228   (published: 1973)

KUTHAN J. (1973): Chroogomphus helveticus (Sing.) Mos. in der Tschechoslowakei (Farbtafel Nr. 84).   Česká Mykologie 27(4): 229-235   (published: 1973)

ONDŘEJ M. (1973): Neue und wenig bekannte Pilze der Gattung Fusicladium Bonorden an Pappeln (Populus L.) und an Weide (Salix L.).   Česká Mykologie 27(4): 236-240   (published: 1973)

HERINK J. (1973): Dr. Petr Fragner quinquagenarius.   Česká Mykologie 27(4): 241-247   (published: 1973)

JEDLIČKA V. (1973): Václav Cipra (1892-1973).   Česká Mykologie 27(4): 247   (published: 1973)

References. - 248

back to content

 

Česká Mykologie - volume 28

issue 28(1), 1974

  Česká Mykologie 28(1)  

PRÁŠIL K., ŠAŠEK V., URBAN Z. (1974): Isolation and cultivation of some stromatic lignicolous Pyrenomycetes. II. Diaporthales.   Česká Mykologie 28(1): 1-18   (published: 5th February, 1974)

MORAVEC J. (1974): Several operculate Discomycetes from Greece and remarks on the genus Scutellinia (Cooke) Lamb. Emend. le Gal.   Česká Mykologie 28(1): 19-25   (published: 1974)

TORTIĆ M., JELIĆ M. (1974): New European records of Tyromycetes kmetii and Pycnoporellus alboluteus (Polyporaceae) and the identity of Irpex woronowii Bres.   Česká Mykologie 28(1): 26-34   (published: 1974)

FASSATIOVÁ O., MÁCA B., SVÁTA V., URBAN Z. (1974): Armillaria mellea (Vahl. ex Fr.) Kumm. in coal mines of Kladno (Bohemia).   Česká Mykologie 28(1): 35-43   (published: 1974)

BENADA J. (1974): The susceptibility and the resistance of the tissues of cucumber and squash to powdery mildew Sphaerotheca fuliginea in the dependence on oxidation reduction potencial and pH.   Česká Mykologie 28(1): 44-53   (published: 1974)

IMREH L. (1974): Fruchtkörpebildung einiger Pilzen ohne Temperaturinduktion (Daten).   Česká Mykologie 28(1): 54-56   (published: 1974)

References. - 56

DERMEK A. (1974): Pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quél. in Slovakia (Tab. 85).   Česká Mykologie 28(1): 57-59   (published: 1974)

PILÁT A. (1974): Dr. Franz Petrak in memoriam 1886-1973.   Česká Mykologie 28(1): 60-61   (published: 1974)

References. - 62-64

back to content

issue 28(2), 1974

  Česká Mykologie 28(2)  

HUBÁLEK Z. (1974): Dispersal of fungi of the family Chaetomiaceae by free-living birds. I. A survey of records.   Česká Mykologie 28(2): 65-79   (published: 15th May, 1974)

URBAN Z. (1974): Concerning taxonomic concept and nomenclature of some cereal rust fungi.   Česká Mykologie 28(2): 80-83   (published: 1974)

References. - 83

KOTLABA P., POUZAR Z. (1974): Additional localities of Gyromitra fastigiata (Krombh.) Rehm in Bohemia with notes on the generic classification of Gyromitra and Discina.   Česká Mykologie 28(2): 84-95   (published: 1974)

JUHÁSOVÁ G. (1974): Die Cylindrosporiose von Blättern der Edelkastanien in der Slowakei.   Česká Mykologie 28(2): 96-98   (published: 1974)

HEJTMÁNEK M., URBAN Z. (1974): Consilium quintum Mycologorum Cechoslovacorum in urbe Olomouc 25.-27.septembri 1973.   Česká Mykologie 28(2): 99-103   (published: 1974)

Summa actionum, quae in Quinto Consilio Mycologorum Cechoslovacorum in urbe Olomouc 25.-27.septembri 1973 traditae sunt.   Česká Mykologie 28(2): 104-126   (published: 1974)

References. - 127

back to content

issue 28(3), 1974

  Česká Mykologie 28(3)  

SVRČEK M. (1974): New or less known Discomycetes. I.   Česká Mykologie 28(3): 129-137   (published: 15th August, 1974)

STANGL J., VESELSKÝ J. (1974): Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 3: Inocybe brevispora Huijsman.   Česká Mykologie 28(3): 138-142   (published: 1974)

STANGL J., VESELSKÝ J. (1974): Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 4: Inocybe boltonii Heim in der Variationsbreite ihrer Formen.   Česká Mykologie 28(3): 143-150   (published: 1974)

PŘÍHODA A. (1974): L’altération de l´écorce du pommier causée par le champignon Dermatea polygonia (Fuckel) Rehm.   Česká Mykologie 28(3): 151-155   (published: 1974)

SARWAG M. (1974): A new anthracnose disease of Salvia sclarea L.   Česká Mykologie 28(3): 156-158   (published: 1974)

WEISER J., ŽIŽKA Z. (1974): theultrastructure of the Chytrid Coelomycidium simulii Deb. I. Ultrastructure of the thalli.   Česká Mykologie 28(3): 159-162   (published: 1974)

References. - 162

FRAGNER P. (1974): Assimilation tests in some trichosporons.   Česká Mykologie 28(3): 163-168   (published: 1974)

ČAPEK A., HANČ O. (1974): Biotransformation of steroids-chemotaxonomic characteric of lower fungi.   Česká Mykologie 28(3): 169-172   (published: 1974)

FÁBRY I. (1974): Mykoflora der südlichen Slowakei.   Česká Mykologie 28(3): 173-178   (published: 1974)

SVRČEK M. (1974): Acanthophiobolus chaetophorus (P. et H. Crouan) Svr. (New records. 12.).   Česká Mykologie 28(3): 179   (published: 1974)

SVRČEK M. (1974): Pleospora rubicola H. Sydow (New records. 13.).   Česká Mykologie 28(3): 179-180   (published: 1974)

KLUZÁK Z. (1974): Lysurus gardneri Berk. - eine neue Art für die Tschechoslowakei.   Česká Mykologie 28(3): 181-184   (published: 1974)

ONDŘEJ M. (1974): Mykofloristische Notizen I. Centrospora Neerg.   Česká Mykologie 28(3): 185-188   (published: 1974)

KREJZOVÁ R. (1974): List of species and strains of the genus Entomophthora cultivated in the collection of theInstitute of Entomology, Czechoslovak Academy of Sciences, Prague.   Česká Mykologie 28(3): 189-190   (published: 1974)

References. - 191

back to content

issue 28(4), 1974

  Česká Mykologie 28(4)  

CEJP K. (1974): Corresponding Member of the Czechoslovak Academy of Sciences RNDr. Albert Pilát D. Sc., 2.11.1903-29.5.1974.   Česká Mykologie 28(4): 193-194   (published: 28th November, 1974)

STANGL J., VESELSKÝ J. (1974): Fünfter Beitrag zur Kenntnis der selteneren Inocybe-Arten (Farbtafel Nr. 86).   Česká Mykologie 28(4): 195-218   (published: 1974)

SVRČEK M. (1974): Gnomonia pratensis spec. nov., a new species from leaves of Geranium pratense L. in Bohemia.   Česká Mykologie 28(4): 219-222   (published: 1974)

MORAVEC J. (1974): Peziza vagneri spec. nov. from Czechoslovakia (Discomycetes, Pezizales).   Česká Mykologie 28(4): 223-226   (published: 1974)

WEISER J., ŽIŽKA Z. (1974): theultrastructure of the Chytrid Coelomycidium simulii Deb. II. Division of the thallus and structures of zoospores.   Česká Mykologie 28(4): 227-232   (published: 1974)

FRAGNER P., VÍTOVEC J., VLADÍK P. (1974): Aspergillus flavus in visceral mycosis of female chick.   Česká Mykologie 28(4): 233-237   (published: 1974)

DOLEŽÁLEK J. (1974): Prof. Ing. Dr. Otakar Laxa, D. Sc. 1874-1961.   Česká Mykologie 28(4): 238-239   (published: 1974)

Societas Bohemoslovaciae pro scientia mycologica. - 240-246

References. - 247

back to content

 

Česká Mykologie - volume 29

issue 29(1), 1975

  Česká Mykologie 29(1)  

HOLUBOVÁ-JECHOVÁ V. (1975): Ad diem septuagesimum quintum natalem professoris dr. Caroli Cejpii.   Česká Mykologie 29(1): 1-4   (published: 25th February, 1975)

KOTLABA F. (1975): Geographical distribution and ecology of the polypore Phellinus torulosus (Pers. ex Pers.) Bourd. et Galz. With special regard to Czechoslovakia.   Česká Mykologie 29(1): 5-24   (published: 1975)

KUBIČKA J. (1975): Mykoflora des Naturschutzgebietes „Vyšenské kopce“ bei Český Krumlov.   Česká Mykologie 29(1): 25-34   (published: 1975)

JANITOR A. (1975): Effect of ultraviolet radiation on the germination of conidia and the growth of the fungus Erysiphe graminis f. sp. hordei Marchal in course of its ontogenic development.   Česká Mykologie 29(1): 35-45   (published: 1975)

HUBÁLEK Z. (1975): Dispersal of fungi of the family Chaetomiaceae by free-living birds. II. Ecological aspects.   Česká Mykologie 29(1): 46-58   (published: 1975)

FRAGNER P., VÍTOVEC J., VLADÍK P. (1975): Mucor pusillus as a causative agent of nodose mucormycosis in a young bull.   Česká Mykologie 29(1): 59-60   (published: 1975)

DOLL R. (1975): Seltene Pilzfunde für die deutsche Mykoflora.   Česká Mykologie 29(1): 61-63   (published: 1975)

back to content

issue 29(2), 1975

  Česká Mykologie 29(2)  

STANGL J., VESELSKÝ J. (1975): Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 6: Inocybe albidodisca Kühner und etliche ähnliche der gänzlich stielbereiften Glattsporigen. (Farbtafel Nr. 87).   Česká Mykologie 29(2): 65-78   (published: 23rd May, 1975)

SVRČEK M. (1975): A new species of the genus Clitocybe (Agaricales) from Bohemia.   Česká Mykologie 29(2): 79-82   (published: 1975)

NOVÁKOVÁ J., ZACHA V. (1975): Ein Beitrag zur Kenntnis der Biologie der Tilletia controversa Kühn von Agropyron repens (L.) P.B.   Česká Mykologie 29(2): 83-89   (published: 1975)

TICHÝ V. (1975): An experimental study of fungus succesion in wood.   Česká Mykologie 29(2): 90-96   (published: 1975)

SUTTON B. C. (1975): Wojnowicia and Angiopomopsis.   Česká Mykologie 29(2): 97-104   (published: 1975)

NEŠVERA J. (1975): Genetic analysis of formation of chlamydospore-like structures in Schizophyllum commune.   Česká Mykologie 29(2): 105-109   (published: 1975)

DRBAL K., KALAČ P., ŠEFLOVÁ A., ŠEFL J. (1975): Content of the trace elements iron and manganese in some edible mushrooms.   Česká Mykologie 29(2): 110-114   (published: 1975)

FRAGNER P., VÍTOVEC J., VLADÍK P. (1975): Enzootic of disseminated visceral aspergillosis in turkey chicks.   Česká Mykologie 29(2): 115-118   (published: 1975)

FRAGNER P., VÍTOVEC J., VLADÍK P. (1975): Absidiosis in a hog.   Česká Mykologie 29(2): 119-123   (published: 1975)

DERMEK A. (1975): In honour of the seventy fifth birthday of Igor Fábry.   Česká Mykologie 29(2): 124-126   (published: 1975)

DEMEŠ P. (1975): Sphinctrina kylemoriensis (Larb. ex Leight.) Cromb. (New records.14.).   Česká Mykologie 29(2): 127   (published: 1975)

References. - 127-128

back to content

issue 29(3), 1975

  Česká Mykologie 29(3)  

SVRČEK M. (1975): New or less known Discomycetes II.   Česká Mykologie 29(3): 129-134   (published: 25th September, 1975)

URBAN Z., MARKOVÁ-ONDRÁČKOVÁ J. (1975): Inoculation experiments with Puccinia bromina Eriks. 2.   Česká Mykologie 29(3): 135-139   (published: 1975)

JABLONSKÝ I. (1975): Einfluss der Belichtungsintensität und anderen Faktoren des Milieus auf die Entwicklung der Fruchtkörper des Austernseitlings - Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kumm./.   Česká Mykologie 29(3): 140-152   (published: 1975)

MUSÍLKOVÁ M., MUSÍLEK V., ŠAŠEK V. (1975): Release of yeast spheroplasts by an enzyme complex from Lycoperdon perlatum Pers. ex Pers.   Česká Mykologie 29(3): 153-156   (published: 1975)

HERINK J., KOTLABA F. (1975): What is Rhodocybe xylophila Vasil’k. and Omphalina lilaceorosea Svr. et Kub.?   Česká Mykologie 29(3): 157-166   (published: 1975)

KUBÁT K. (1975): Polyporus rhizophilus Pat. im Böhmischen Mittelgebirde.   Česká Mykologie 29(3): 167-170   (published: 1975)

JUHÁSOVÁ G., HRUBÍK P. (1975): Plötzliches Vertrockenen von wintergrünen Eichen (Quercus turneri cv. „Pseudoturneri“).   Česká Mykologie 29(3): 171-173   (published: 1975)

KREJZOVÁ R. (1975): Morphology and taxonomy of the species Conidiobolus coronatus (Constantin) Srinivasan et Thirumalachar (1964).   Česká Mykologie 29(3): 174-178   (published: 1975)

HUBÁLEK Z. (1975): Dispersal of fungi of the family Chaetomiceae by free-living birds. III. Remarks on dispersal mechanisms.   Česká Mykologie 29(3): 179-183   (published: 1975)

DRBAL K., KALAČ P., ŠEFLOVÁ A., ŠEFL J. (1975): Content of copper in some edible mushrooms.   Česká Mykologie 29(3): 184-186   (published: 1975)

LIZOŇ P. (1975): Aurel Dermek quinquagintagenarius.   Česká Mykologie 29(3): 187-189   (published: 1975)

ŠAŠEK V. (1975): PhDr. et RNDr. Gerhard Färber - ad diem septuagesimum quintum natalem.   Česká Mykologie 29(3): 189   (published: 1975)

KOTLABA F. (1975): Hana Pondělíčková (1934-1975) in memoriam.   Česká Mykologie 29(3): 190-191   (published: 1975)

References. - 192

back to content

issue 29(4), 1975

  Česká Mykologie 29(4)  

URBAN Z. (1975): Czechoslovak mycology 1945-1975.   Česká Mykologie 29(4): 193-198   (published: 1st November, 1975)

PETERSEN R. H. (1975): Notes on cantharelloid fungi. VI. New species of Craterellus and infrageneric rearrangement. (With colored plate No. 88).   Česká Mykologie 29(4): 199-204   (published: 1975)

KUTHAN J. (1975): Der Gitterpilz - Clathrus ruber Mich. ex Pers. in der Tschechoslowakei.   Česká Mykologie 29(4): 205-207   (published: 1975)

BANDRE T. R., PATIL B. V. (1975): Studies on the leaf blight of Embelia robusta Roxb. from India.   Česká Mykologie 29(4): 208-210   (published: 1975)

SAMŠIŇÁKOVÁ A. (1975): List of strains of entomogenic fungi.   Česká Mykologie 29(4): 211-212   (published: 1975)

UROŠEVIČ B. (1975): In honorem annorum Prof. Dr. techn. Ing. A. Kalandra, DrSc., septuagintaquinta.   Česká Mykologie 29(4): 213-216   (published: 1975)

TICHÝ V. (1975): In honorem annorum Doctoris V. Rypáček sexagintaquinta.   Česká Mykologie 29(4): 217-218   (published: 1975)

KUBIČKA J. (1975): Doctor rerum naturalium et scientiarum biologicarum candidatus Mirko Svrček quinquagintagenarius.   Česká Mykologie 29(4): 219-228   (published: 1975)

MINÁRIK E. (1975): RNDr. Anna Kocková-Kratochvílová, DrSc., sexaginta ad salutem.   Česká Mykologie 29(4): 229-236   (published: 1975)

ŠPAČEK J. (1975): Ing. Dr. techn. Vl. Zacha, CSc., quinquagintagenarius.   Česká Mykologie 29(4): 237-240   (published: 1975)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1975): Expositio de vita et opere Prof. Dr. K. Cejpii, DrSc.   Česká Mykologie 29(4): 241-242   (published: 1975)

PŘÍHODA A. (1975): Conference on Medical Plants with international participation, Mariánské Lázně 21.-25.IV.1975.   Česká Mykologie 29(4): 243   (published: 1975)

Societas Bohemoslovaciae pro scientia mycologica. - 244

References. - 244-248

back to content

 

Česká Mykologie - volume 30

issue 30(1), 1976

  Česká Mykologie 30(1)  

DERMEK A., KUTHAN A., SINGER R. (1976): An interesting subspecies of Boletus erythropus (Fr. ex Fr.) Krombh. (With colored plate No. 89).   Česká Mykologie 30(1): 1-2   (published: 1st February, 1976)

HOLUBOVÁ-JECHOVÁ V. (1976): Haplotrichum Link instead of Oidium Link, a necessary nomenclatural change.   Česká Mykologie 30(1): 3-4   (published: 1976)

MORAVEC J. (1976): Svrčekomyces J.Moravec gen. nov., a new genus of Pyronemyceae Corda em. Eckblad (Discomycetes).   Česká Mykologie 30(1): 5-7   (published: 1976)

SVRČEK M. (1976): New or less known Discomycetes. III.   Česká Mykologie 30(1): 8-16   (published: 1976)

KOTLABA F. (1976): The problem of occurrence of Phellinus torulosus (Hymenochaetaceae) in Soviet Far East.   Česká Mykologie 30(1): 17-19   (published: 1976)

HEJTMÁNEK M., HEJTMÁNKOVÁ N. (1976): Fluorescence microscopy of hyphal nuclei.   Česká Mykologie 30(1): 20-23   (published: 1976)

DRBAL K., KALAČ P. (1976): Content of cobalt in some edible mushrooms.   Česká Mykologie 30(1): 24-26   (published: 1976)

GRUNDA B. (1976): Effects of fungal „fairy rings“on soil properties.   Česká Mykologie 30(1): 27-32   (published: 1976)

BEDNÁŘOVÁ M., FASSATIOVÁ O. (1976): Fungus contamination of algal cultures.   Česká Mykologie 30(1): 33-37   (published: 1976)

RYVARDEN L. (1976): On the identity of Acia sibirica Pil. and A. licentii Pil.   Česká Mykologie 30(1): 38-40   (published: 1976)

BUCHNÍČEK J. (1976): Growth inhibition in Dermatophytes by light.   Česká Mykologie 30(1): 41-48   (published: 1976)

SEMERDŽIEVA M., MUSÍLEK V. (1976): List of cultures of Basidiomycetes of the Institute of Microbiology, Czechoslovak Academy of Sciences.   Česká Mykologie 30(1): 49-57   (published: 1976)

KŘÍŽ K. (1976): MUDr. Josef Herink - sexagenarian.   Česká Mykologie 30(1): 58-61   (published: 1976)

References. - 62-64

back to content

issue 30(2), 1976

  Česká Mykologie 30(2)  

STANGL J., VESELSKÝ J. (1976): Inocybe abietis Kühner und irgend welche der nächst Verwandten. (Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 7) (Farbtafel Nr. 90).   Česká Mykologie 30(2): 65-80   (published: 15th May, 1976)

SINGER R., KUTHAN J. (1976): Notes on Chroogomphus (Gomphidiaceae).   Česká Mykologie 30(2): 81-89   (published: 1976)

MARKOVÁ J. (1976): To the knowledge of the brown rust of couch grass in Bohemia and Moravia.1.   Česká Mykologie 30(2): 90-105   (published: 1976)

HUBÁLEK Z. (1976): Occurrence of keratinolytic fungi in nests of Tree Sparrow (Passer montanus L.) in relation to the to the substrate moisture.   Česká Mykologie 30(2): 106-109   (published: 1976)

KREJZOVÁ R. (1976): Ultrastructure of conidia of Paecilomyces fumoso-roseus (Wize) Brown et Smith isolated from Zoothermopsis sp.   Česká Mykologie 30(2): 110-114   (published: 1976)

FRAGNER P., VÁŇOVÁ M., VÍTOVEC M., VLADÍK P. (1976): Absidia ramose - first finding on the Czechoslovak territory.   Česká Mykologie 30(2): 115-117   (published: 1976)

SAMŠIŇÁKOVÁ A., KÁLALOVÁ S. (1976): Mass cultivation of entomophagous fungus Verticillium lecanii.   Česká Mykologie 30(2): 118-120   (published: 1976)

MADŽAROVOVÁ-NOHEJLOVÁ J. (1976): Mushroom intolerance caused by small bowel trehalase deficiency.   Česká Mykologie 30(2): 121-125   (published: 1976)

VESELSKÝ J. (1976): Inocybe brunneo-rufa Stangl et Veselský (Czechoslovak records 15.).   Česká Mykologie 30(2): 126-127   (published: 1976)

VESELSKÝ J. (1976): Inocybe fuligineo-atra Huijsman (Czechoslovak records 15.).   Česká Mykologie 30(2): 127-128   (published: 1976)

References. - 105

back to content

issue 30(3-4), 1976

  Česká Mykologie 30(3-4)  

SVRČEK M. (1976): A revision of species of the genus Peziza Dill. ex St-Amans described by J.Velenovský. I.   Česká Mykologie 30(3-4): 129-134   (published: 31st December, 1976)

SVRČEK M. (1976): A revision of species of the genus Peziza Dill. ex St-Amans described by J.Velenovský II.   Česká Mykologie 30(3-4): 135-142   (published: 1976)

SINGER R., KUTHAN J. (1976): Notes on Boletes.   Česká Mykologie 30(3-4): 143-155   (published: 1976)

KOTLABA F. (1976): Contribution to the knowledge of the Turkish Macromycetes.   Česká Mykologie 30(3-4): 156-169   (published: 1976)

STANGL J., VESELSKÝ J. (1976): Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 8: Analytische Darstellung der glattsporigen inocyben mit völliger Stielbereifung.   Česká Mykologie 30(3-4): 170-175   (published: 1976)

STANGL J., VESELSKÝ J. (1976): Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 9: Inocybe queletii R. Maire et Konrad.   Česká Mykologie 30(3-4): 176-180   (published: 1976)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1976): The polypore Spongipellis fractipes in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 30(3-4): 181-192   (published: 1976)

KUBIČKA J. (1976): Zweiter Beitrag zur Mykoflora der südböhmischen Kalksteingebiete (Hügel Ostrý bei Domanice, Kreis Strakonice).   Česká Mykologie 30(3-4): 193-199   (published: 1976)

HUBÁLEK Z. (1976): Comparison between the occurrence of Chaetomium Kunze ex Fries on free-living mammals and birds.   Česká Mykologie 30(3-4): 200-206   (published: 1976)

KREJZOVÁ R. (1976): Record of Entomophthora (Triplosporium) fresenii (Nowakowski) Gustafsson in Czechoslovakia and its taxonimic evaluation.   Česká Mykologie 30(3-4): 207-213   (published: 1976)

PROCHÁZKA V., TICHÝ V. (1976): On thevariability of some physiological characteristics of the fungi Stereum hirsutum and Trametes hirsuta.   Česká Mykologie 30(3-4): 214-220   (published: 1976)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1976): Prof. Dr. Rolf Singer-septuagenarian.   Česká Mykologie 30(3-4): 221-224   (published: 1976)

KOTLABA F. (1976): In memoriam PhDr. Erich Pieschel (1894-1975).   Česká Mykologie 30(3-4): 225-226   (published: 1976)

SVRČEK M. (1976): Le sixičme congrčs européen de mycologie, Avignon, le 19-27 octobre 1974, organisé par la Société Mycologique de France et la Société Mycologique du Vaucluse.   Česká Mykologie 30(3-4): 227-229   (published: 1976)

HOLUBOVÁ-JECHOVÁ V., URBAN Z. (1976): XII. International Botanical Congress.   Česká Mykologie 30(3-4): 230-231   (published: 1976)

LIZOŇ P. (1976): Mykologische Studientage in der Slowakei.   Česká Mykologie 30(3-4): 232-235   (published: 1976)

SCHÁNĚL L., MARVANOVÁ L. (1976): Seminar in enzymological methods in mycology (Brno, 1975).   Česká Mykologie 30(3-4): 237-241   (published: 1976)

LENHART K. (1976): Seminar in „Genetics of fungi in ground and applied research“ (Olomouc, 1976).   Česká Mykologie 30(3-4): 242-246   (published: 1976)

References. - 235, 247

back to content

 

Česká Mykologie - volume 31

issue 31(1), 1977

  Česká Mykologie 31(1)  

PRÁŠIL K., ŠAŠEK V. (1977): Antibiotic activity of some Pyrenomycetes.   Česká Mykologie 31(1): 1-7   (published: 1st March, 1977)

SVRČEK M. (1977): New or less known Discomycetes. IV.   Česká Mykologie 31(1): 8-14   (published: 1977)

STANGL J., VESELSKÝ J. (1977): Inocybe flocculosa (Berk.) Saccardo und die Verwandten (Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 10) (Farbtafel Nr. 91).   Česká Mykologie 31(1): 15-27   (published: 1977)

KREJZOVÁ R. (1977): Morphology and surface of Conidiobolus coronatus (Cost.) Batko.   Česká Mykologie 31(1): 28-30   (published: 1977)

FÁBRY I. (1977): Einige seltene Arten aus der Gruppe der Agaricales in der Slowakei.   Česká Mykologie 31(1): 31-37   (published: 1977)

NOVÁK D. (1977): Ein Versuch mit Mykose in der Stechmückenbekämpfung.   Česká Mykologie 31(1): 38-40   (published: 1977)

VESELÝ D. (1977): Das Vorkommen von Pythium oligandrum Drechsler auf der Wurzeloberfläche auflaufender Zuckerrüben in Böhmen und einige Erkenntnisse zur Biologie des Pilzes.   Česká Mykologie 31(1): 41-51   (published: 1977)

VASSER S. P., TOMILIN B. A. (1977): In honorem annorum B. P. Vasil’kov septuaginta.   Česká Mykologie 31(1): 52-54   (published: 1977)

References. - 55-56

back to content

issue 31(2), 1977

  Česká Mykologie 31(2)  

BLATTNÝ C. SR., KRÁLÍK O., RAJTR L., HERVERT V. (1977): Virose dystopische vielfältig mikrokarpophorische Proliferation des Pilzes Flammulina velutipes (Curt. ex Fr.)Sing. und Bemerkungen zu den Virosen der höheren Pilze.   Česká Mykologie 31(2): 57-59   (published: 6th May, 1977)

NOVÁKOVÁ J. (1977): Wechselseitige Beziehungen zwischen den Virus- und Pilz- krankheiten bei Kulturpflanzen.   Česká Mykologie 31(2): 60-68   (published: 1977)

SVRČEK M. (1977): New combinations and taxa in Operculate Discomycetes (Pezizales).   Česká Mykologie 31(2): 69-71   (published: 1977)

MARKOVÁ J., URBAN Z. (1977): To the knowledge of the brown rust of couch grass in Bohemia and Moravia. 2.   Česká Mykologie 31(2): 72-80   (published: 1977)

WEISER J. (1977): The intermediary host of the fungus Coelomomyces chironomi Rašín.   Česká Mykologie 31(2): 81-90   (published: 1977)

KŘIVANEC K., JANEČKOVÁ V., OTČENÁŠEK M. (1977): Arthroderma melis spec. nov.-a new dermatophyte species isolated from badger burrows in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 31(2): 91-99   (published: 1977)

VESELÝ D. (1977): Pilze der Gattung Alternaria Nees ex Wallr., die am Wurzelbrand der Zuckerruben beteiligt sind.   Česká Mykologie 31(2): 100-107   (published: 1977)

KŘÍŽ K. (1977): RNDr. František Šmarda (1902-1976) in memoriam.   Česká Mykologie 31(2): 108-110   (published: 1977)

ŠEBEK S. (1977): Societas bohemoslovaca pro scientia mycologica 8.XI.1976.   Česká Mykologie 31(2): 111-112   (published: 1977)

KŘÍŽ K. (1977): 2.mykologische Studientage in České Budějovice.   Česká Mykologie 31(2): 113-115   (published: 1977)

KOTLABA F. (1977): Autumn Foray 1976 of the British Mycological Society, Isle of Man.   Česká Mykologie 31(2): 116-120   (published: 1977)

back to content

issue 31(3), 1977

  Česká Mykologie 31(3)  

ŠAŠEK V. (1977): Vývoj experimentální mykologie v laboratoři biochemie nižších rostlin Botanického ústavu AN SSSR v Leningradu. (K šedesátému výročí Velké říjnové revoluce).   Česká Mykologie 31(3): 121-125   (published: 15th August, 1977)

ČERNÝ A., LUDVÍK J., HERVERT V., BLATTNÝ SR. C. (1977): Vielfarbige Verkümmerung der Fichte und Zusammenhang dieser Erkrankung mit dem massenhaften Auftreten des Hallimasches in der Ostslowakei.   Česká Mykologie 31(3): 126-131   (published: 1977)

SVRČEK M. (1977): New or less known Discomycetes. V.   Česká Mykologie 31(3): 132-138   (published: 1977)

KREJZOVÁ R. (1977): Morphology and surface structure of Conidiobolus coronatus (Cost.) Batko II. Formation and germination of conidia.   Česká Mykologie 31(3): 139-141   (published: 1977)

HILBER O. (1977): Einige Aspekte aus der Pleurotus ostreatus Gruppe.   Česká Mykologie 31(3): 142-154   (published: 1977)

JANITOR A. (1977): Effect of light quality on the growth of the mycelium and the formation of thefructification organs in the fungus Cytospora cincta Sacc.   Česká Mykologie 31(3): 155-163   (published: 1977)

KUTHAN J. (1977): Zwei interessante Pilzfunde im Untertagebau einer Kohlengrube.   Česká Mykologie 31(3): 164-169   (published: 1977)

NOVOTNÝ J. (1977): Isolation of fungus Phialophora radicicola.   Česká Mykologie 31(3): 170-172   (published: 1977)

MÜLLER J. (1977): Über die Verbreitung der Puccinia scillae Linhart.   Česká Mykologie 31(3): 173-178   (published: 1977)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1977): RNDr. Václav J. Staněk septuagenarius.   Česká Mykologie 31(3): 179-182   (published: 1977)

ŠEBEK S. (1977): Prof. Karel Kult sexaginarius.   Česká Mykologie 31(3): 183-184   (published: 1977)

back to content

issue 31(4), 1977

  Česká Mykologie 31(4)  

URBAN Z. (1977): Vývoj mykologie v SSSR za 60 let. (K výročí Velké říjnové revoluce).   Česká Mykologie 31(4): 185-188   (published: 25th November, 1977)

DERMEK A., VESELSKÝ J. (1977): Inocybe fastigiata (Schaeff. ex Fr.) Quél. And its subspecific taxonomy. (With colored plate No. 92).   Česká Mykologie 31(4): 189-192   (published: 1977)

SVRČEK M. (1977): New or less known Discomycetes. VI.   Česká Mykologie 31(4): 193-200   (published: 1977)

STANGL J., VESELSKÝ J. (1977): Inocybe griseovelata Kühner. (Beuträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 11.).   Česká Mykologie 31(4): 201-205   (published: 1977)

JANEČKOVÁ V., FASSATIOVÁ O., DANIEL M., KŘIVANEC K. (1977): Findings of soil microscopic fungi in the Himalaya Mountains (Nepal).   Česká Mykologie 31(4): 206-213   (published: 1977)

VAŘEKOVÁ I., TICHÝ V. (1977): The significance of riboflavin in the fruit-body formation in Lentinus tigrinus (Bull. ex Fr.) Fr.   Česká Mykologie 31(4): 214-222   (published: 1977)

HERVERT V. (1977): Academician Ctibor Blattný octogenarian.   Česká Mykologie 31(4): 223-224   (published: 1977)

HERINK J. (1977): Zum 70. Geburtstag des Ing. K. Kříž.   Česká Mykologie 31(4): 225-232   (published: 1977)

ROTTA J. (1977): Doc.MUDr.Jiří Manych, CSc. quinquagintagenarius.   Česká Mykologie 31(4): 233-237   (published: 1977)

HERINK J. (1977): Ing. Zdeněk Schaefer (1906-1974) in memoriam.   Česká Mykologie 31(4): 238-241   (published: 1977)

References. - 242-248

back to content

 

Česká Mykologie - volume 32

issue 32(1), 1978

  Česká Mykologie 32(1)  

VESELSKÝ J., KUBIČKA J., ČUŘÍK R. (1978): Some recent remarks to death-cap poisonings - Amanita phalloides (Fr.) Link.   Česká Mykologie 32(1): 1-10   (published: 20th January, 1978)

SVRČEK M. (1978): New or less known Discomycetes. VII.   Česká Mykologie 32(1): 11-18   (published: 1978)

POUZAR Z. (1978): Hypoxylon macrocarpum Pouz. spec. nov., a new fragrant pyrenomycete.   Česká Mykologie 32(1): 19-21   (published: 1978)

STANGL J., VESELSKÝ J. (1978): Inocybe descissa (Fr.) Quél. Und ihre taxonomische Stellung (Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 12).   Česká Mykologie 32(1): 22-31   (published: 1978)

FRAGNER P. (1978): Yeasts in human material in our country and their differentiation. Part I.   Česká Mykologie 32(1): 32-42   (published: 1978)

ŠEBEK S. (1978): Maire’scher Streifling - Amanita mairei Foley in ČSSR gefunden.   Česká Mykologie 32(1): 43-46   (published: 1978)

KLÁN J. (1978): Inonotus tamaricis (Pat.) Maire in Greece, its general distribution and taxonomic notes to the section Phymatopilus Donk.   Česká Mykologie 32(1): 47-54   (published: 1978)

HŘIB J., RYPÁČEK V. (1978): The growth response of wood-destroying fungi to the presence of spruce callus.   Česká Mykologie 32(1): 55-60   (published: 1978)

ADÁMKOVÁ A., VÁŇOVÁ M., LÁVIČKA M. (1978): Rhizopus cohnii as thecase of mucormycotic abortion in cattle.   Česká Mykologie 32(1): 61-64   (published: 1978)

References. - 10, 31, 42, 46, 54

back to content

issue 32(2), 1978

  Česká Mykologie 32(2)  

STANĚK M. (1978): Thirty years of mushroom cultivation and cultivated edible fungi research in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 32(2): 65-69   (published: 25th May, 1978)

MORAVEC J. (1978): Fungi of Kilimanjaro - I. Discomycetes, Pezizales.   Česká Mykologie 32(2): 70-78   (published: 1978)

BRAUN U. (1978): Zur taxonomischen Stellung des Mehltaupilzes auf Silene alba (Mill.) E.H.L.Krause.   Česká Mykologie 32(2): 79-81   (published: 1978)

HÜBSCH P. (1978): Nebenfruchtformen bei Pholiota -Arten in Reinkultur.   Česká Mykologie 32(2): 82-86   (published: 1978)

NOVÁKOVÁ J. (1978): Die Übertragung von Pflanzenviren durch Pilze.   Česká Mykologie 32(2): 87-96   (published: 1978)

PAULECH C., URBAN Z. (1978): 6th Conference of Czechoslovak mycologists.   Česká Mykologie 32(2): 97-98   (published: 1978)

Abstracts of papers delivered at the 6th Conference of Czechoslovak mycologists held at Pezinok, 19.-23. September 1977.   Česká Mykologie 32(2): 99-122   (published: 1978)

URBAN Z., OTČENÁŠEK M. (1978): International mycological congress, Tampa, Florida, 1977.   Česká Mykologie 32(2): 123-127   (published: 1978)

References. - 128

back to content

issue 32(3), 1978

  Česká Mykologie 32(3)  

FRAGNER P. (1978): Yeasts in human material in our country and their differentiation. Part II.   Česká Mykologie 32(3): 129-143   (published: 15th August, 1978)

FRAGNER P. (1978): Yeasts in human material in our country and their differentiation. Part III.   Česká Mykologie 32(3): 144-156   (published: 1978)

SVRČEK M. (1978): New or less known Discomycetes. VIII.   Česká Mykologie 32(3): 157-160   (published: 1978)

STANGL J., VESELSKÝ J. (1978): Inocybe appendiculata Kühner (Beitrage zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 13.).   Česká Mykologie 32(3): 161-166   (published: 1978)

KUBIČKA J., VESELSKÝ J. (1978): Mycena rosea (Bull.) ex Sacc. et Dalla Costa ist giftig.   Česká Mykologie 32(3): 167-168   (published: 1978)

KŮDELA V., SYCHROVÁ E. (1978): Potentional fungus pathogens of premature dying of the strawberry (Fragaria ananassa Duch.).   Česká Mykologie 32(3): 169-173   (published: 1978)

CAGAŠ B. (1978): Zum Wirstpflanzenkreis des Kronenrostes (Puccinia coronata Corda var. coronata).   Česká Mykologie 32(3): 174-181   (published: 1978)

ŠEBEK S. (1978): Iubilea sodalium Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1978.   Česká Mykologie 32(3): 182-183   (published: 1978)

KOTLABA F. (1978): PhDr. JUDr. Josef Schützner (1888-1977) in memoriam.   Česká Mykologie 32(3): 184-185   (published: 1978)

ŠEBEK S. (1978): De activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1977.   Česká Mykologie 32(3): 185-186   (published: 1978)

References. - 187-192

back to content

issue 32(4), 1978

  Česká Mykologie 32(4)  

BLATTNÝ C. (1978): Poznámky fytopatologa k československé vědecké mykologii ve středních desítkách let 20.století (1940-1977) a výhled do budoucna.   Česká Mykologie 32(4): 193-196   (published: 15th November, 1978)

MICKA K. (1978): The significance of chemical reactions in mycology.   Česká Mykologie 32(4): 197-201   (published: 1978)

SVRČEK M. (1978): New or less known Discomycetes. IX.   Česká Mykologie 32(4): 202-204   (published: 1978)

KLÁN J. (1978): Flammulina ononidis Arnolds, ein besonderer Steppen-Samtfussrübling in der Tschechosliwakei.   Česká Mykologie 32(4): 205-214   (published: 1978)

DERMEK A. (1978): A contribution to the mycoflora of the forests on environs of the villages Brodské, Čáry, Gbely, Kopčany, Kúty and Smolinské (Western Slovakia). (with coloured plates No.93 and 94).   Česká Mykologie 32(4): 215-225   (published: 1978)

FASSATIOVÁ O. (1978): Soil micromycetes in abandoned fields in Bohemian Karst.   Česká Mykologie 32(4): 226-234   (published: 1978)

FRAGNER P. (1978): Yeasts in human material in our country and their differentiation. Part IV.   Česká Mykologie 32(4): 235-245   (published: 1978)

DOLL R. (1978): Bemerkenswerte Arten der Gattung Tomentella Pat.   Česká Mykologie 32(4): 246-247   (published: 1978)

back to content

 

Česká Mykologie - volume 33

issue 33(1), 1979

  Česká Mykologie 33(1)  

SCHAEFER Z. (1979): Beitrag zum Studium der Sektion Albates der Lactarien.   Česká Mykologie 33(1): 1-12   (published: 15th February, 1979)

MORAVEC J. (1979): Trichophaeopsis latispora sp. nov. - a new Discomycete from Moravia (Czechoslovakia).   Česká Mykologie 33(1): 13-18   (published: 1979)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1979): Schizopora carneo-lutea, mycogeographically interesting species of fungi (Corticiaceae).   Česká Mykologie 33(1): 19-35   (published: 1979)

KLÁN J. (1979): Clitocybe collina (Velen.) Klán, a characteristic species of dry non-sylvan communities.   Česká Mykologie 33(1): 36-39   (published: 1979)

KLÁN J., KUBIČKOVÁ L. (1979): Arrhenia auriscalpium (Fr.) Fr., a new species in the mycoflora of the Soviet Union.   Česká Mykologie 33(1): 40-46   (published: 1979)

HORNÍČEK E. (1979): Einige kritische Russula -Arten in der Tschechoslowakei.   Česká Mykologie 33(1): 47-50   (published: 1979)

MEJSTŘÍK V., KELLEY A.P. (1979): Mycorrhizae in Sequoia gigantea Lindl. et Gard. and Sequoia sempervirens Endl.   Česká Mykologie 33(1): 51-54   (published: 1979)

Referate, die auf dem gesamtstaatlichen Seminar „Ausgewählte Kapitel aus der Toxikologie höherer Pilze“ vorgetragen wurden (Prag, 12.IV.1978).   Česká Mykologie 33(1): 55-59   (published: 1979)

Varia. - 60-61

References. - 62

back to content

issue 33(2), 1979

  Česká Mykologie 33(2)  

HERVERT V. (1979): Academicus Ctibor Blattný (8. IX. 1897-15. XII. 1978) in memoriam.   Česká Mykologie 33(2): 65-67   (published: 15th May, 1979)

STANGL J., VESELSKÝ J. (1979): Inocybe pyriodora (Pers. ex Fr.) Kummer und die Verwandten (Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 14).   Česká Mykologie 33(2): 68-80   (published: 1979)

HUBÁLEK Z., ROSICKÝ B., OTČENÁŠEK M. (1979): Fungi on the hair of small wild mammals in Czechoslovakia and Yugoslavia.   Česká Mykologie 33(2): 81-93   (published: 1979)

SOUKUP F. (1979): An interesting record of Serpula lacrimans in the Botanical Garden in Průhonice near Prague.   Česká Mykologie 33(2): 94-98   (published: 1979)

ČERNÝ A. (1979): Spongipellis delectans (Peck) Murr. - a new polypore for Czechoslovakia.   Česká Mykologie 33(2): 99-105   (published: 1979)

FRAGNER P. (1979): Yeasts in human material in our country and their differentiation. Part V.   Česká Mykologie 33(2): 106-117   (published: 1979)

SVRČEK M., KUBIČKA J. (1979): Congressus mycologorum Europaeorum, Budapest 17.-24.IX.1978.   Česká Mykologie 33(2): 118-120   (published: 1979)

KUBIČKA J. (1979): Symposium on Amanita phalloides, Heidelberg 1.-3.XI.1978.   Česká Mykologie 33(2): 121-123   (published: 1979)

Varia (Šebek S.). - 124-126

References. - 127

back to content

issue 33(3), 1979

  Česká Mykologie 33(3)  

KOTLABA F., POUZAR Z. (1979): An interesting Asian polypore Pachykytospora subtrametea.   Česká Mykologie 33(3): 129-133   (published: 15th August, 1979)

STANGL J., VESELSKÝ J. (1979): Inocybe kuthanii sp. nov. Eine neue Art in Sektion Rimosae, Stirps Cookei Heim gehörend. (Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 15).   Česká Mykologie 33(3): 134-137   (published: 1979)

HOLUBOVÁ-JECHOVÁ V. (1979): Lignicolous and some other saprophytic Hyphomycetes from Hungary.   Česká Mykologie 33(3): 138-149   (published: 1979)

SVRČEK M. (1979): Fungi in Hungaria Mense Septembri 1978 lecti.   Česká Mykologie 33(3): 150-158   (published: 1979)

ŠEBEK S. (1979): Zur Pilzflora des Hügels „Semická hůrka“ (Kreis Nymburk, Bez. Mittelböhmen).   Česká Mykologie 33(3): 159-169   (published: 1979)

VINDUŠKA L. (1979): Fungi in Heterodera schachtii cysts.   Česká Mykologie 33(3): 170-175   (published: 1979)

FASSATIOVÁ O., MOŠNOVÁ M. (1979): Epicoccum purpurascens Ehrenb. ex Schlecht. and its sterile mycelium.   Česká Mykologie 33(3): 176-180   (published: 1979)

MUSÍLKOVÁ M., FENCL Z., UJCOVÁ E., SEICHERT L. (1979): theviability and physiological activity of spores of Aspergillus niger under different methods of preservation.   Česká Mykologie 33(3): 181-184   (published: 1979)

KOTLABA F. (1979): Pictoris František Procházka in memoriam.   Česká Mykologie 33(3): 185-186   (published: 1979)

ŠEBEK S. (1979): De activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1978.   Česká Mykologie 33(3): 187-189   (published: 1979)

PAULECH C. (1979): Czechoslovak Scientific Society for Mycology, Branche Office Bratislava.   Česká Mykologie 33(3): 189-190   (published: 1979)

ŠEBESTA J. (1979): Section for Phytopathological Mycology of the Czechoslovak Scientific Society for Mycology founded.   Česká Mykologie 33(3): 190-192   (published: 1979)

back to content

issue 33(4), 1979

  Česká Mykologie 33(4)  

SVRČEK M. (1979): New or less known Discomycetes. X.   Česká Mykologie 33(4): 193-206   (published: 15th November, 1979)

POUZAR Z. (1979): Notes on taxonomy and nomenclature of Nummularia (Pyrenomycetes).   Česká Mykologie 33(4): 207-219   (published: 1979)

STANGL J., VESELSKÝ J. (1979): Inocybe metrodii sp. nov. (Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 16.).   Česká Mykologie 33(4): 220-224   (published: 1979)

SVRČEK M., MATHEIS W. (1979): Über einen schweizerischen Fund von Helotium longisporum Schweers und seiner Identität mit Phaeohelotium geogenum (Cooke) comb. nov.   Česká Mykologie 33(4): 225-228   (published: 1979)

FRAGNER P., HEJZLAR J., RUBEŠ M. (1979): Otomycoses and mycoflora of otitides.   Česká Mykologie 33(4): 229-236   (published: 1979)

SVRČEK M. (1979): Important anniversaries of world known mycologists.   Česká Mykologie 33(4): 237-244   (published: 1979)

Referate, die auf dem gesamtstaatlichen Seminar „Aussergewöhnliche Pilzvergiftungen“ vorgetragen wurden (Prag, 5.IV.1979).   Česká Mykologie 33(4): 245-249   (published: 1979)

Varia de activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1979 (Šebek S. and Hlůza B.). - 250-254

References. - 219, 255

back to content

 

Česká Mykologie - volume 34

issue 34(1), 1980

  Česká Mykologie 34(1)  

NEČÁSEK J. (1980): Prof. dr. Karel Cejp, DrSc. (1900-1979) in memoriam.   Česká Mykologie 34(1): 1-2   (published: 25th February, 1980)

KUBIČKA J. (1980): Giftige Schleierlinge (Gattung Cortinarius).   Česká Mykologie 34(1): 3-8   (published: 1980)

KROUPA M., KALAČ P., DRBAL K. (1980): The variability of the contents of trace elements in some edible mushrooms.   Česká Mykologie 34(1): 9-12   (published: 1980)

HERVERT V., MARVANOVÁ L., KAZDA V. (1980): Alternaria pluriseptata on cucumbers and remarks to its classification.   Česká Mykologie 34(1): 13-20   (published: 1980)

SLÁVIKOVÁ E., KOCKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ A. (1980): The yeasts of the genus Debaryomyces transferred by insects on the lowlands of Záhorie.   Česká Mykologie 34(1): 21-28   (published: 1980)

FRAGNER P. (1980): Pityrosporum ovale and its cultivation from the scalp.   Česká Mykologie 34(1): 29-34   (published: 1980)

FELLNER R. (1980): Russula pumila found in Czechoslovakia (with some notes about its distribution, ecology and sociology).   Česká Mykologie 34(1): 35-44   (published: 1980)

STRANGL J., VESELSKÝ J. (1980): Analytische Bestimmungstabelle der europäischen höckerig-eckigsporigen Risspilze. (Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr.17.).   Česká Mykologie 34(1): 45-53   (published: 1980)

References. - 54-56

back to content

issue 34(2), 1980

  Česká Mykologie 34(2)  

SINGER R., KUTHAN J. (1980): Comparison of some lignicolous white-spored American agarics with European species.   Česká Mykologie 34(2): 57-73   (published: 15th April, 1980)

MICKA K., KLÁN J. (1980): Chemical spot tests of macromycetes with benzidine.   Česká Mykologie 34(2): 74-81   (published: 1980)

FRAGNER P., ŠIMKOVÁ M. (1980): Yeasts in children.   Česká Mykologie 34(2): 82-91   (published: 1980)

ŠEBEK S. (1980): Neufunde des Erlen-Wulstlings [Amanita friabilis (P. Karst) Bas] in Böhmen.   Česká Mykologie 34(2): 92-97   (published: 1980)

BABOS M. (1980): Agaricus elvensis in der Slowakei.   Česká Mykologie 34(2): 98-101   (published: 1980)

LIZOŇ P. (1980): Igor Fábry octogenarius.   Česká Mykologie 34(2): 102-104   (published: 1980)

VANÍK K. (1980): II. Mykologische Tagung in der Slowakei.   Česká Mykologie 34(2): 105-106   (published: 1980)

ŠEBEK S. (1980): De activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1979.   Česká Mykologie 34(2): 107-109   (published: 1980)

References. - 73, 81, 104, 110

back to content

issue 34(3), 1980

  Česká Mykologie 34(3)  

VÁŇOVÁ M. (1980): Genus Absidia van Tiegh (Mucorales) in Czechoslovakia. I.   Česká Mykologie 34(3): 113-122   (published: 15th August, 1980)

HILBER R., HILBER O. (1980): Notizen zur Gattung Camarops (Boliniaceae).   Česká Mykologie 34(3): 123-151   (published: 1980)

JUHÁSOVÁ G. (1980): Konidienkeimung des Pilzes Melanconis modonia Tul. Beim Edelkastanienbaum.   Česká Mykologie 34(3): 152-157   (published: 1980)

STANGL J., VESELSKÝ J. (1980): Inocybe lutescens Velenovský (Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 18).   Česká Mykologie 34(3): 158-164   (published: 1980)

KUBIČKA J. (1980): Beitrag zur Kenntnis der tschechoslovakischen hydrophilen Risspilze: Inocybe rhacodes Favre, I. salicis Kühn. und I. acutella Bon.   Česká Mykologie 34(3): 165-168   (published: 1980)

FELLNER R. (1980): Czechoslovak records. 17. Inocybe langei Heim.   Česká Mykologie 34(3): 169-170   (published: 1980)

BENDOVÁ O. (1980): Lebensjubileum von RNDr.Anna Kocková-Kratochvílová, DrSc.   Česká Mykologie 34(3): 171   (published: 1980)

ŠEBEK S. (1980): Diesjährige Jubilaren unserer Gesellschaft I.-II.   Česká Mykologie 34(3): 157,173-176   (published: 1980)

back to content

issue 34(4), 1980

  Česká Mykologie 34(4)  

SVRČEK M. (1980): Drei neue Mikromyzeten aus Iran.   Česká Mykologie 34(4): 177-182   (published: 25th November, 1980)

NOVÁK J., RYPÁČEK V. (1980): Growth dynamics of hyphae in Fomitopsis pinicola.   Česká Mykologie 34(4): 183-187   (published: 1980)

BOUŠKA I., ŘEHÁNEK L., MOTYČKA K., VESELSKÝ J. (1980): Detection of UV-fluorescence in renal tissues in Cortinarius orellanus Fr. poisoning.   Česká Mykologie 34(4): 188-190   (published: 1980)

CUDLÍN P., MEJSTŘÍK V., ŠAŠEK V. (1980): The effect of the fungicide Dithane M-45 and the herbicide Gramoxone on the growth of mycorrhizal fungi in vitro.   Česká Mykologie 34(4): 191-198   (published: 1980)

SLÁVIKOVÁ E., KOCKOVÁ - KRATOCHVÍLOVÁ A. (1980): The yeasts in the genus Aureobasidium transferred by insects on the lowlands of Záhorie (Slovakia, ČSSR).   Česká Mykologie 34(4): 199-207   (published: 1980)

PARMASTO E., KOTLABA F., POUZAR Z. (1980): Re-collection of Phellinus chinensis (Pil.) Pil. (Hymenochaetaceae).   Česká Mykologie 34(4): 208-213   (published: 1980)

MORAVEC J. (1980): Helvella leucopus Pers. in Czechoslovakia (Discomycetes, Helvellaceae).   Česká Mykologie 34(4): 214-216   (published: 1980)

MORAVEC J. (1980): A new collection of Aleuria cestrica (Ell. et Ev.) Seaver from Bulgaria and comments to Aleuria dalhousiensis Thind et Waraitch.   Česká Mykologie 34(4): 217-221   (published: 1980)

LAŠTÚVKA Z. (1980): Septuagenario Prof. Dr. Vladimír Rypáček, DrSc. ad salutem.   Česká Mykologie 34(4): 222-223   (published: 1980)

LEONTOVYČ R. (1980): Sexagenario Doc. ing. Antonín Příhoda ad salutem.   Česká Mykologie 34(4): 224-227   (published: 1980)

ČERNÝ A. (1980): Prof. Dr. Ing. Augustin Kalandra in memoriam.   Česká Mykologie 34(4): 228-229   (published: 1980)

POUZAR Z., SVRČEK M. (1980): Bedřich Vytouš in memoriam.   Česká Mykologie 34(4): 230   (published: 1980)

ŠEBEK S. (1980): Zum 100. Geburstag des tschechischen Mykologen Rudolf Beneš.   Česká Mykologie 34(4): 231-235   (published: 1980)

Varia. - 236-237

References. - 207, 237

back to content

 

Česká Mykologie - volume 35

issue 35(1), 1981

  Česká Mykologie 35(1)  

SVRČEK M. (1981): List of Operculate Discomycetes (Pezizales) recorded from Czechoslovakia I. (A-N).   Česká Mykologie 35(1): 1-24   (published: 25th February, 1981)

POUZAR Z. (1981): Notes on the taxonomy and nomenclature of the polypore Inonotus polymorphus.   Česká Mykologie 35(1): 25-28   (published: 1981)

HOLUBOVÁ - JECHOVÁ V., BOROWSKÁ A. (1981): Hyphodiscosia europaea, a new species of lignicolous Hyphomycetes.   Česká Mykologie 35(1): 29-31   (published: 1981)

KUBIČKOVÁ L., KLÁN J. (1981): Notes on Mycena renati Quél., M. viridimarginata P. Karst. and M. luteoalcalina Sing. (Agaricales).   Česká Mykologie 35(1): 32-43   (published: 1981)

HÁJEK Z. (1981): Coprinus angulatus - ein kohlelliebender Tintling aus der Sektion Setulosi.   Česká Mykologie 35(1): 44-46   (published: 1981)

BANDRE T. R., DAGINAWALA H. F. (1981): Mycoflora associated with various food commodities.   Česká Mykologie 35(1): 47-49   (published: 1981)

ČERNÝ A., ŠPAČEK J. (1981): Ing.Karel Kříž in memoriam.   Česká Mykologie 35(1): 50-51   (published: 1981)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1981): Jan Šimr in memoriam.   Česká Mykologie 35(1): 52-53   (published: 1981)

References. - 54-56

back to content

issue 35(2), 1981

  Česká Mykologie 35(2)  

KREJZOVÁ R. (1981): Surface structure of the fungus Zoophthora radicans.   Česká Mykologie 35(2): 57-63   (published: 15th May, 1981)

SVRČEK M. (1981): List of Operculate Discomycetes (Pezizales) recorded from Czechoslovakia II. (O-W).   Česká Mykologie 35(2): 64-89   (published: 1981)

MINTER D. W. (1981): Microfungi on needles, twigs and cones of pines in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 35(2): 90-101   (published: 1981)

FELLNER R. (1981): Some rare agarics from the Krkonoše (Giant Mountains) I. Inocybe acutella Bon.   Česká Mykologie 35(2): 102-107   (published: 1981)

KOTLABA F. (1981): Excursio mycologorum Bohemicorum in Karlštejn anno 1980.   Česká Mykologie 35(2): 108-111   (published: 1981)

Referate, die auf dem gesamtstaatlichen Seminar „Biochemische und morphologische Veränderungen bei Vergiftungen durch höhere Pilze“ (Prag, 17. IV. 1980) vorgetragen wurden.   Česká Mykologie 35(2): 112-119   (published: 1981)

References. - 111, 119

back to content

issue 35(3), 1981

  Česká Mykologie 35(3)  

KOTLABA F., POUZAR Z. (1981): Distribution and ecology of Ganoderma atkinsonii in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 35(3): 121-133   (published: 31st August, 1981)

SVRČEK M. (1981): List of Operculate Discomycetes (Pezizales) recorded from Czechoslovakia III.   Česká Mykologie 35(3): 134-151   (published: 1981)

ZAJÍCOVÁ S., JABLONSKÝ I., JAŠA B. (1981): The influence of substratum composition and cultivating method on fruit-body yield in Flammulina velutipes (Curt. Ex Fr.) Sing.   Česká Mykologie 35(3): 152-160   (published: 1981)

FRAGNER P. (1981): Further experience with Castellani’s „Water cultures“.   Česká Mykologie 35(3): 161-164   (published: 1981)

KUTHAN J. (1981): MUDr. Jaroslav Veselský in memoriam.   Česká Mykologie 35(3): 165-169   (published: 1981)

Sexagenario Ing. Branislav Urošević, DrSc., ad salutem.   Česká Mykologie 35(3): 170-176   (published: 1981)

Bedeutsame Gedenkstage unserer Vereinsmitglieder im Jahre 1981 (Šebek S.).   Česká Mykologie 35(3): 177-179   (published: 1981)

ŠEBEK S. (1981): De activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1980.   Česká Mykologie 35(3): 181-183   (published: 1981)

References. - 133, 160, 176, 184

back to content

issue 35(4), 1981

  Česká Mykologie 35(4)  

POUZAR Z. (1981): Faerberia, a genus of cantharelloid fungi.   Česká Mykologie 35(4): 185-188   (published: 30th November, 1981)

MORAVEC J. (1981): Boudiera caucasica sp. nov., a new species of operculate Discomycetes from Caucasus.   Česká Mykologie 35(4): 189-191   (published: 1981)

SLÁVIKOVÁ E., KOCKOVÁ - KRATOCHVÍLOVÁ A. (1981): The yeasts of the different genera transferred by insects on the lowlands of Záhorie.   Česká Mykologie 35(4): 192-195   (published: 1981)

MUSÍLEK V. (1981): Enzymatic activity of cultures of Basidiomycetes. A short survey.   Česká Mykologie 35(4): 196-208   (published: 1981)

HUBÁLEK Z. (1981): A systematic survey of dimorphic and polymorphic fungi.   Česká Mykologie 35(4): 209-226   (published: 1981)

FRAGNER P., HEJZLAR J. (1981): Yeasts flora of the tonsills.   Česká Mykologie 35(4): 227-233   (published: 1981)

KUTHAN J. (1981): Zum 100. Geburstag des Prof. Dr. Jan Macků.   Česká Mykologie 35(4): 234-236   (published: 1981)

HÁJEK Z. (1981): Czechoslovak records. 18. Pachylepyrium funariophilum (Mos.) Sing.   Česká Mykologie 35(4): 237-238   (published: 1981)

SVRČEK M. (1981): A new series of Fungus exsiccati.   Česká Mykologie 35(4): 239-241   (published: 1981)

References. - 242-247

Announcements. - 247, 248

back to content

 

Česká Mykologie - volume 36

issue 36(1), 1982

  Česká Mykologie 36(1)  

POUZAR Z. (1982): Marasmius quercophilus, a new species, common on oak leaves.   Česká Mykologie 36(1): 1-6   (published: 28th February, 1982)

KUTHAN J. (1982): A new species of the genus Tricholoma: Tricholoma singeri spec. nova.   Česká Mykologie 36(1): 7-10   (published: 1982)

ČERNÝ A. (1982): Biology of Inonotus andersonii and its occurrence in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 36(1): 11-19   (published: 1982)

KLÁN J., KOTILOVÁ-KUBIČKOVÁ L. (1982): Macrofungi from the West Caucasus Part I. Aphyllophoraceous Fungi (Aphyllophorales, Basidiomycetes).   Česká Mykologie 36(1): 20-39   (published: 1982)

PŘÍHODA A. (1982): The fungi on rotting plant matter of tobacco.   Česká Mykologie 36(1): 40-44   (published: 1982)

NERUD F., ZOUCHOVÁ Z., MUSÍLEK V. (1982): Lipolytic activity in submerged cultures of some wood-destroying Basidiomycetes.   Česká Mykologie 36(1): 45-46   (published: 1982)

MUSÍLKOVÁ M., UJCOVÁ E., SEICHERT L., SIKYTA B., KRUMPHANZL V. (1982): A comparison of the effect of mutagens on a high citric acid producing strain of Aspergillus niger.   Česká Mykologie 36(1): 47-51   (published: 1982)

FRAGNER P., PREISLER M. (1982): Incidence of yeasts in the mouth cavity of patients with parodontopathias.   Česká Mykologie 36(1): 52-56   (published: 1982)

ŠEBEK S. (1982): Zum 25. Todestag des tschechischen Mykologen und Lichenologen Dr. Jan Podzimek.   Česká Mykologie 36(1): 57-60   (published: 1982)

References. - 61-64

back to content

issue 36(2), 1982

  Česká Mykologie 36(2)  

ČAČA Z. (1982): Present trends in the world phytopathological research.   Česká Mykologie 36(2): 65-71   (published: 15th May, 1982)

POUZAR Z. (1982): The problem of the correct name of Vararia granulosa (Lachnocladiaceae).   Česká Mykologie 36(2): 72-76   (published: 1982)

ŠUTARA J. (1982): Nomenclatural problems concerning the generic name Krombholziella R. Maire.   Česká Mykologie 36(2): 77-84   (published: 1982)

STANGL J., VESELSKÝ J. (1982): Risspilze der Sektion Lilacinae Heim (Beiträge zur Kenntnis seltener Inocyben. Nr. 19.).   Česká Mykologie 36(2): 85-99   (published: 1982)

FASSATIOVÁ O. (1982): New or rare records of some Deuteromycetes and Ascomycetes from Czechoslovakia.   Česká Mykologie 36(2): 100-108   (published: 1982)

MORAVEC J. (1982): Daleomyces phillipsii in Czechoslovakia (Discomycetes, Pezizaceae).   Česká Mykologie 36(2): 109-113   (published: 1982)

KOTILOVÁ-KUBIČKOVÁ L. (1982): Occurrence of amyloid substance in the plasma in hyphae of basidiocarps of some Amanita species (Agaricaceae).   Česká Mykologie 36(2): 114-117   (published: 1982)

KAUSAR T., ŠAŠEK V., MUSÍLEK V. (1982): Physiological aspects of antibiotic formation in the pyrenomycete Melanconis flavovirens. I. Role of inoculum.   Česká Mykologie 36(2): 118-121   (published: 1982)

BENDA J., FRAGNER P. (1982): Problems of chronic candida tonsillitis in children.   Česká Mykologie 36(2): 122-127   (published: 1982)

References. - 128

back to content

issue 36(3), 1982

  Česká Mykologie 36(3)  

ŠEBEK S. (1982): Zum 60. Entstehungstag des Tschechoslowakischen Mykologischen Klubs (1922-1939).   Česká Mykologie 36(3): 129-140   (published: 15th July, 1982)

POUZAR Z. (1982): Taxonomic studies in resupinate fungi I.   Česká Mykologie 36(3): 141-145   (published: 1982)

SVRČEK M. (1982): New or less known Discomycetes XI.   Česká Mykologie 36(3): 146-153   (published: 1982)

LIZOŇ P. (1982): Mushroom poisoning by Omphalotus olearius (DC. ex Fr.) Sing. and distribution of the fungus in Slovakia.   Česká Mykologie 36(3): 154-159   (published: 1982)

SEMERDŽIEVA M., WOLF A. (1982): Kernverhältnisse terminaler Zellen von Agrocybe aegerita.   Česká Mykologie 36(3): 160-165   (published: 1982)

FRAGNER P., ŠKOPEK J. (1982): Incidence of yeasts in the mouth cavity in person with removable dentures.   Česká Mykologie 36(3): 166-172   (published: 1982)

SVRČEK M. (1982): Czechoslovak records. 19. Coprinus laanii Kits van Waveren.   Česká Mykologie 36(3): 173-174   (published: 1982)

LIZOŇ P. (1982): Igor Fábry (1900-1982) in memoriam.   Česká Mykologie 36(3): 175-176   (published: 1982)

PŘÍHODA A. (1982): Zum 100. Geburstag des Prof. PhDr. Jaroslav Smolák, DrSc.   Česká Mykologie 36(3): 177-178   (published: 1982)

Bedeutsame Gedenkstage unserer Vereinsmitglieder im Jahre 1982 (Šebek S.).   Česká Mykologie 36(3): 179-180   (published: 1982)

ŠEBEK S. (1982): De activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1981.   Česká Mykologie 36(3): 181-183   (published: 1982)

ČERNÝ A., ANTONÍN V. (1982): 3. Mykologische Studientage in Mähren im Jahre 1981.   Česká Mykologie 36(3): 184-187   (published: 1982)

KUBIČKA J. (1982): VIII. congressus mycologorum Europaerum in Bologna, 23.-29. IX. 1981.   Česká Mykologie 36(3): 188-190   (published: 1982)

References. - 145, 165, 191

back to content

issue 36(4), 1982

  Česká Mykologie 36(4)  

ŠEBEK S. (1982): Das Leben und Werk des Gründers der tschechischen Pilzkunde Vinzenz Julius Krombholz (Zum 200. Jahrfeste seines Geburstages).   Česká Mykologie 36(4): 193-205   (published: 30th November, 1982)

KOTLABA F. (1982): Distribution of Geastrum pouzarii and the question of its endemism.   Česká Mykologie 36(4): 206-210   (published: 1982)

KUBIČKA J., LIZOŇ P. (1982): Zur Verbreitung der Gemeinen Stinkmorchel (Phallus impudicus L. ex Pers.) in der ČSSR.   Česká Mykologie 36(4): 211-222   (published: 1982)

STANGL J., VESELSKÝ J. (1982): Inocybe albomarginata Velen. (Beiträge zur Kenntnis seltener Inocyben Nr. 20).   Česká Mykologie 36(4): 223-227   (published: 1982)

GINTEROVÁ A., JANOTKOVÁ O., BRABEC J., FARKAŠ J. (1982): The effect of chemical treatment on the decay of wood by Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kumm.   Česká Mykologie 36(4): 228-231   (published: 1982)

GINTEROVÁ A., ČERNÝ M., JANOTKOVÁ O. (1982): The substrates for growing of oyster mushroom Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr.) Kumm.   Česká Mykologie 36(4): 232-235   (published: 1982)

DITRICH O., OTČENÁŠEK M. (1982): Microsporum vanbreuseghemii and Trichophyton simii in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 36(4): 236-242   (published: 1982)

FRAGNER P., MICHÁLKOVÁ B. (1982): Is there a professional hazard of yeast incidence in stomatologic personnel?   Česká Mykologie 36(4): 243-247   (published: 1982)

LIZOŇ P. (1982): Johann Bolla (1806-1881).   Česká Mykologie 36(4): 248-250   (published: 1982)

SEMERDŽIEVA M. (1982): Tschechoslowakisch-polnisches mykotoxikologisches Seminar 1981.   Česká Mykologie 36(4): 251   (published: 1982)

References. - 252-255

back to content

 

Česká Mykologie - volume 37

issue 37(1), 1983

  Česká Mykologie 37(1)  

MÜLLER J., SKALICKÝ V. (1983): Beitrag zur Kenntnis der Peronospora - Arten auf Astragalus s. 1.   Česká Mykologie 37(1): 1-11   (published: 28th February, 1983)

HOLUBOVÁ-JECHOVÁ V. (1983): Studies on Hyphomycetes from Cuba I.   Česká Mykologie 37(1): 12-18   (published: 1983)

ŘEPOVÁ A. (1983): Soil micromycetes of forest reserve „Voděradské bučiny“ in Central Bohemia.   Česká Mykologie 37(1): 19-34   (published: 1983)

FRAGNER P., MIŘEJOVSKÝ P. (1983): Unusual shape of cryptococci in human tissue and in culture. A case of disseminated infection with a survey of cryptococcosis in ČSSR.   Česká Mykologie 37(1): 35-41   (published: 1983)

DITRICH O., OTČENÁŠEK M. (1983): A mycological and ecological study of dermatophyte Microsporum persicolor.   Česká Mykologie 37(1): 42-48   (published: 1983)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1983): Taxonomic and nomenclatural notes on Trametes cervina and Ganoderma atkinsonii.   Česká Mykologie 37(1): 49-51   (published: 1983)

KLÁN J. (1983): Melanoleuca iris in Czechoslovakia (Agaricakes, Tricholomataceae).   Česká Mykologie 37(1): 52-55   (published: 1983)

KLUZÁK Z. (1983): 7th Conference of Czechoslovak mycologists.   Česká Mykologie 37(1): 56-59   (published: 1983)

References. - 60-63

back to content

issue 37(2), 1983

  Česká Mykologie 37(2)  

SVRČEK M. (1983): New or less known Discomycetes. XII.   Česká Mykologie 37(2): 65-71   (published: 25th May, 1983)

ONDŘEJ M. (1983): Zum Auftreten von Pilzen der Gattungen Drechslera Ito und Dendryphion Wallroth (Fungi imperfecti) auf dem Flachs in der Tschechoslowakei.   Česká Mykologie 37(2): 72-76   (published: 1983)

ONDŘEJ M. (1983): Auftreten der Gattung Ascochyta Lib. an Pflanzen der Familie Apiaceae.   Česká Mykologie 37(2): 77-82   (published: 1983)

ŠEBEK S. (1983): Localities of mushrooms cited in the mycological works of V. J. Krombholz.   Česká Mykologie 37(2): 83-89   (published: 1983)

FRAGNER P., KULHÁNKOVÁ J., LUKÁŠOVÁ M. (1983): Cerebral mucormycosis caused by Mucor pusillus.   Česká Mykologie 37(2): 90-92   (published: 1983)

RYBNIKÁŘ A., DITRICH O., PYTELA F. (1983): Lyophilization of some cultures of dermatophytes.   Česká Mykologie 37(2): 93-98   (published: 1983)

KUBIČKA J. (1983): Czechoslovak records. 20. Leptoglossum polycephalum (Bres.) Moser.   Česká Mykologie 37(2): 99-100   (published: 1983)

SVRČEK M. (1983): MUDr. Georgius Kubička septuagenario ad salutem!   Česká Mykologie 37(2): 101-105   (published: 1983)

ŠEBEK S. (1983): De activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1982.   Česká Mykologie 37(2): 106-107   (published: 1983)

Abstracts of papers delivered at the 7th Conference of Czechoslovak mycologists held at České Budějovice, 13-18 September, 1982.   Česká Mykologie 37(2): 108-128   (published: 1983)

References. - 76, 98

back to content

issue 37(3), 1983

  Česká Mykologie 37(3)  

URBAN Z., MARKOVÁ J. (1983): Ecology and taxonomy of Puccinia graminis Pers. in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 37(3): 129-150   (published: 28th July, 1983)

VÁŇOVÁ M. (1983): Genus Absidia van Tiegh. (Mucorales) in Czechoslovakia. II.   Česká Mykologie 37(3): 151-171   (published: 1983)

POUZAR Z. (1983): Taxonomic and nomenclatural notes on some families of larger fungi.   Česká Mykologie 37(3): 172-176   (published: 1983)

ŠEBEK S. (1983): Böhmischer Kahlkopf - Psilocybe bohemica.   Česká Mykologie 37(3): 177-181   (published: 1983)

ŠEBEK S. (1983): De activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1982.   Česká Mykologie 37(3): 182-185   (published: 1983)

Bedeutsame Gedenkstage unserer Vereinsmitglieder im Jahre 1983 (Šebek S.).   Česká Mykologie 37(3): 185-192   (published: 1983)

References. - 171

back to content

issue 37(4), 1983

  Česká Mykologie 37(4)  

HERINK J., POUZAR Z. (1983): Albert Pilát (2.11.1903 - 29.5.1974).   Česká Mykologie 37(4): 193-205   (published: 30th November, 1983)

POUZAR Z. (1983): Taxonomic studies in resupinate fungi II.   Česká Mykologie 37(4): 206-211   (published: 1983)

SVRČEK M. (1983): New or uncommon Agaricales from Bohemia.   Česká Mykologie 37(4): 212-236   (published: 1983)

MORAVEC J. (1983): Several Operculate Discomycetes from Central and east Africa.   Česká Mykologie 37(4): 237-251   (published: 1983)

FRAGNER P., MIŘEJOVSKÝ P., LUKÁŠOVÁ M. (1983): Pancarditis in disseminated human absidiosis.   Česká Mykologie 37(4): 252-256   (published: 1983)

back to content

 

Česká Mykologie - volume 38

issue 38(1), 1984

  Česká Mykologie 38(1)  

STANĚK M. (1984): Microorganisms in the hyphosphere of fungi. I. Introduction.   Česká Mykologie 38(1): 1-10   (published: 10th February, 1984)

KOCKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ A., ŠVORCOVÁ L., BREIEROVÁ E., DELGADO R. (1984): Taxonomic characteristics of yeasts isolated from bath facilities.   Česká Mykologie 38(1): 11.20   (published: 1984)

JAROŠ F. (1984): Incidence of fungal intoxications (especially by Amanita) in last three decades at the region Považie (Central Slovakia).   Česká Mykologie 38(1): 21-30   (published: 1984)

CAGAŠ B. (1984): Unterschiedliche Virulenz der Kronenrostpopulationen (Puccinia coronata Corda var. coronata f. sp. festucae) in der ČSSR.   Česká Mykologie 38(1): 31-38   (published: 1984)

ONDŘEJ M. (1984): The genus Deightoniella Hughes in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 38(1): 39-45   (published: 1984)

ONDŘEJ M. (1984): Pollaccia spiraeae (Karakulin) Ondřej.   Česká Mykologie 38(1): 46-48   (published: 1984)

KUBIČKA J. (1984): František Kuneš (1904-1982) in memoriam.   Česká Mykologie 38(1): 49-50   (published: 1984)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1984): Ing. Vladimír Landkammer (1901-1983) in memoriam.   Česká Mykologie 38(1): 50-52   (published: 1984)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1984): Dr. E. H. Benedix (1914-1983) in memoriam.   Česká Mykologie 38(1): 52-54   (published: 1984)

Varia. - 55-57

References. - 20, 30, 45, 48, 57

back to content

issue 38(2), 1984

  Česká Mykologie 38(2)  

URBAN Z., MARKOVÁ J. (1984): Ecology and evolution of Puccinia graminis Pers.   Česká Mykologie 38(2): 65-95   (published: 15th May, 1984)

HOLUBOVÁ-JECHOVÁ V., MERCADO SIERRA A. (1984): Studies on Hyphomycetes from Cuba II. Hyphomycetes from the Isla de la Juventud.   Česká Mykologie 38(2): 96-120   (published: 1984)

MORAVEC J. (1984): Peziza obtusapiculata, a new species related to Peziza apiculata.   Česká Mykologie 38(2): 121-122   (published: 1984)

References. - 123-127

Varia. - 127-128

back to content

issue 38(3), 1984

  Česká Mykologie 38(3)  

ŠEBEK S. (1984): August C. J. Corda und die Anfänge der Mykologie in Böhmen.   Česká Mykologie 38(3): 129-136   (published: 20th August, 1984)

KOTLABA F., POUZAR Z., RYVARDEN L. (1984): Some polypores, rare or new for Cuba.   Česká Mykologie 38(3): 137-145   (published: 1984)

MORAVEC J. (1984): Two new species of Coprobia and taxonomic remarks on the genera Cheilymenia and Coprobia (Discomycetes, Pezizales).   Česká Mykologie 38(3): 146-155   (published: 1984)

GÁPER J. (1984): Dynamics of spore discharge in basidiocarps of chosen wood-destroying fungi.   Česká Mykologie 38(3): 156-160   (published: 1984)

ANTONÍN V., FELLNER R. (1984): Czechoslovak records. 21. Mycena diosma Krieglsteiner et Schwöbel.   Česká Mykologie 38(3): 161-163   (published: 1984)

ČERNOHORSKÝ Z. (1984): RNDr. V. J. Staněk - in memoriam.   Česká Mykologie 38(3): 164-165   (published: 1984)

RYPÁČEK V. (1984): Doc. PhDr. Jan Macků (1919-1983) in memoriam.   Česká Mykologie 38(3): 166-167   (published: 1984)

URBAN Z. (1984): International Mycological Congress (IMC 3), Tokyo 1983.   Česká Mykologie 38(3): 168-172   (published: 1984)

MORAVEC J. (1984): A pre-congress foray of the IMC 3, Tokyo 1983 - Foray 2 with Discomycetes workshop and conference on cup-fungi. (Panel discussion: Taxonomy of Discomycetes).   Česká Mykologie 38(3): 173-175   (published: 1984)

HERINK J. (1984): Dritte Pilztagung auf der Slowakei (Skýcov, 4.-8.10.1983).   Česká Mykologie 38(3): 176-178   (published: 1984)

ŠEBEK S. (1984): De activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1983.   Česká Mykologie 38(3): 179-182   (published: 1984)

Societas Bohemoslovaciae pro scientia mycologica. Index sodalium 1983. - 183-191

References. - 163, 178, 191

back to content

issue 38(4), 1984

  Česká Mykologie 38(4)  

BRILLOVÁ D., ŠUŤÁKOVÁ G. (1984): Viruslike particles in hyphae of parasitic fungus Cercospora beticola Sacc.   Česká Mykologie 38(4): 193-196   (published: 15th November, 1984)

SVRČEK M. (1984): New or less known Discomycetes. XIII.   Česká Mykologie 38(4): 197-202   (published: 1984)

POUZAR Z. (1984): Notes on four European polypores.   Česká Mykologie 38(4): 203-204   (published: 1984)

KLÁN J. (1984): The genus Xeromphalina (Tricholomataceae) in Europe.   Česká Mykologie 38(4): 205-217   (published: 1984)

KOCKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ A., SLÁVIKOVÁ E., BREIEROVÁ E. (1984): Yeasts isolated from fruitbodies of mushrooms of the Lowland of Zahorie.   Česká Mykologie 38(4): 218-229   (published: 1984)

ONDŘEJ M. (1984): Funde von parasitischen imperfekten Pilzen Cercospora Fres. Aus der Tschechoslowakei (Teil III.).   Česká Mykologie 38(4): 230-234   (published: 1984)

ROD J. (1984): Antagonistic effects of some fungi on fungal pathogens causing storage rots of onion (Allium cepa L.).   Česká Mykologie 38(4): 235-239   (published: 1984)

ŘEPOVÁ A. (1984): New records of soil microfungi from Czechoslovakia.   Česká Mykologie 38(4): 240-242   (published: 1984)

BRASLAVSKÁ O. (1984): Species of the genus Fusarium Link ex Fr. on potatoes in Slovakia.   Česká Mykologie 38(4): 243-245   (published: 1984)

ŠPAČEK J. (1984): Dr. A. Podpěrová ad salutem!   Česká Mykologie 38(4): 246   (published: 1984)

Bedeutsame Gedenkstage unserer Vereinsmitglieder im Jahre 1984 (Šebek S. et al.).   Česká Mykologie 38(4): 247-254   (published: 1984)

References. - 255-256

back to content

 

Česká Mykologie - volume 39

issue 39(1), 1985

  Česká Mykologie 39(1)  

KOTLABA F. (1985): Ecology and distribution of Stereum insignitum with special regard to Czechoslovakia.   Česká Mykologie 39(1): 1-14   (published: 11th February, 1985)

POUZAR Z. (1985): Reassessment of Hypoxylon serpens - complex I.   Česká Mykologie 39(1): 15-25   (published: 1985)

KUBIČKA J. (1985): Connaissance actuelles sur la répartition de deux espčces toxiques, Psilocybe mairei et P. semilanceata, en Tchécoslovaquie.   Česká Mykologie 39(1): 26-35   (published: 1985)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1985): Auripora aurulenta, a new polyporaceous fungus in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 39(1): 36-38   (published: 1985)

CAGAŠ B., MARKOVÁ J. (1985): Spezializierung des Rostes Puccinia poae-nemoralis Otth auf Poa pratensis L. und Poa palustris L.   Česká Mykologie 39(1): 39-43   (published: 1985)

KOCKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ A., CONTRERAS O. RONALDO (1985): Yeast-like organisms isolated form plant material on Cuba.   Česká Mykologie 39(1): 44-50   (published: 1985)

HAGARA L. (1985): Chamonixia caespitosa Rolland in der Slowakei.   Česká Mykologie 39(1): 51   (published: 1985)

SVRČEK M. (1985): Czechoslovak records. 22.-24. Myxarium grilletii (Boud.) Reid, Sebacina dimitica Oberw. et Sebacina microbasidia Christ. et Hauerslev in Christ.   Česká Mykologie 39(1): 52-55   (published: 1985)

VANČURA V., JABLONSKÝ I. (1985): Sexagenario RNDr. Miloslav Staněk, CSc., ad salutem!   Česká Mykologie 39(1): 56-57   (published: 1985)

Ganzstaatliches mykotoxikologisches Seminar „Über psychotrope Stoffe in Kahlköpfen“, Prag 21.IV.1983. Zusammenfassungen der Referate.   Česká Mykologie 39(1): 58-64   (published: 1985)

References. - 57

back to content

issue 39(2), 1985

  Česká Mykologie 39(2)  

ŠEBEK S. (1985): Johannes Baptista Zobel und seine Stelle in den Anfängen unserer Mykologie.   Česká Mykologie 39(2): 65-70   (published: 20th May, 1985)

ČERNÝ A. (1985): Taxonomic study in the Phellinus pini - complex.   Česká Mykologie 39(2): 71-84   (published: 1985)

VÁŇOVÁ M. (1985): Genus Absidia van Tiegh. (Mucorales) in Czechoslovakia. III.   Česká Mykologie 39(2): 85-96   (published: 1985)

VOLLEKOVÁ A. (1985): Keratinophilic fungi in rodents‘ burrows and in their adjoining surroundings.   Česká Mykologie 39(2): 97-105   (published: 1985)

FRAGNER P., SOUKUP K. (1985): Contemporary views on mycotic colpitis.   Česká Mykologie 39(2): 106-118   (published: 1985)

ČATSKÁ V. (1985): Sexagenariae RNDr. Olga Fassatiová, CSc., ad salutem!   Česká Mykologie 39(2): 119-123   (published: 1985)

HRABOVEC I. (1985): The first published report on the history of mycology in a Slovak journal.   Česká Mykologie 39(2): 124   (published: 1985)

ŠEBEK S. (1985): Czechoslovak records. 25. Inocybe phaeoleuca Kühner.   Česká Mykologie 39(2): 125-126   (published: 1985)

Varia. - 70, 105

References. - 126-128

back to content

issue 39(3), 1985

  Česká Mykologie 39(3)  

POUZAR Z. (1985): Reassessment of the Hypoxylon serpens-complex II.   Česká Mykologie 39(3): 129-134   (published: 13th August, 1985)

DONADINI J.C., SVRČEK M. (1985): Une espčce nouvelle du genre Parascutellinia Svr., P. fuckelii spec. nov. (Pezizales).   Česká Mykologie 39(3): 135-137   (published: 1985)

ŠEBEK S. (1985): Hellflockiger Scheidenstreifling - Amanita beckeri Huijsman - in ČSSR gefunden.   Česká Mykologie 39(3): 138-143   (published: 1985)

MÜLLER J. (1985): Ustilago trichophora (Link) Kunze ex Körn. –ein neuer Brandpilz für die Tschechoslowakei.   Česká Mykologie 39(3): 144-149   (published: 1985)

FRAGNER P., MIŘEJOVSKÝ P., LUKÁŠOVÁ M. (1985): Stomatomaxillary and rhinoorbital absidiosis.   Česká Mykologie 39(3): 150-154   (published: 1985)

OTČENÁŠEK M., DVOŘÁK J. (1985): Fungi infecting man. Taxonomy of agents of human mycoses in an alphabetical survey.   Česká Mykologie 39(3): 155-164   (published: 1985)

MORAVEC J. (1985): Czechoslovak records. 26. Aleuria rhenana Fuckel.   Česká Mykologie 39(3): 165-168   (published: 1985)

PIKÁLEK P. (1985): Sexagenario RNDr. Jan Nečásek, CSc., ad salutem!   Česká Mykologie 39(3): 169-172   (published: 1985)

LIZOŇ P. (1985): Aurel Dermek sexagenario ad salutem!   Česká Mykologie 39(3): 173-176   (published: 1985)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1985): MUDr. Jiří Kubička in memoriam (16.3.1913 - 9.1.1985).   Česká Mykologie 39(3): 177-182   (published: 1985)

HLŮZA B. (1985): Jaromír Diener (14.V.1906 - 26.V.1984).   Česká Mykologie 39(3): 183-184   (published: 1985)

BENDOVÁ O. (1985): In honorem annorum RNDr. Anna Kocková-Kratochvílová, DrSc. septuaginta.   Česká Mykologie 39(3): 185   (published: 1985)

URBAN Z., BARTOŠ P. (1985): VIe conférence européenne et méditerranéenne sur les rouilles des céréales.   Česká Mykologie 39(3): 185-186   (published: 1985)

ŠEBEK S. (1985): De activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1984.   Česká Mykologie 39(3): 187-189   (published: 1985)

References. - 190-192

back to content

issue 39(4), 1985

  Česká Mykologie 39(4)  

KOTLABA F. (1985): A remarkable Stereum: S. subpileatum (Aphyllophorales), its ecology and distribution with special regard to Czechoslovakia.   Česká Mykologie 39(4): 193-204   (published: 8th November, 1985)

SVRČEK M. (1985): Notes on the genus Hyaloscypha (Helotiales).   Česká Mykologie 39(4): 205-219   (published: 8th November, 1985)

POUZAR Z. (1985): More notes on family names of Fungi (Basidiomycetes).   Česká Mykologie 39(4): 220-224   (published: 8th November, 1985)

URBAN Z., MARKOVÁ J. (1985): Ecology of brown rust of couch grass, Puccinia persistens, in Bohemia.   Česká Mykologie 39(4): 225-233   (published: 8th November, 1985)

FRAGNER P. (1985): Keys for identification of yeasts from human material according to new points of view.   Česká Mykologie 39(4): 234-242   (published: 8th November, 1985)

POUZAR Z., URBAN Z. (1985): To the 60th birthday of RNDr. Mirko Svrček, CSc.   Česká Mykologie 39(4): 243-249   (published: 8th November, 1985)

Bedeutsame Gedenkstage unserer Vereinsmitglieder im Jahre 1985 (Šebek S.).   Česká Mykologie 39(4): 250-253   (published: 8th November, 1985)

References. - 233, 254

back to content

 

Česká Mykologie - volume 40

issue 40(1), 1986

  Česká Mykologie 40(1)  

POUZAR Z. (1986): A key and conspectus of Central European species of Biscogniauxia and Obolarina (Pyrenomycetes).   Česká Mykologie 40(1): 1-10   (published: 7th February, 1986)

MORAVEC J. (1986): A revision of the type of Gyromitra bubaci and the problem of ascospore size of Gyromitra esculenta (Discomycetes).   Česká Mykologie 40(1): 11-18   (published: 7th February, 1986)

ŘEPOVÁ A. (1986): The occurrence of microscopic fungi in air of the building of the Czechoslovak Acadeny of Sciences in České Budějovice.   Česká Mykologie 40(1): 19-29   (published: 7th February, 1986)

ZÁHOROVSKÁ E. (1986): Parasitärer Pilz Microsphaera und sein Konidienstadium an den Eichen der Slowakei. I.   Česká Mykologie 40(1): 30-37   (published: 7th February, 1986)

ANTONÍN V. (1986): Studies in annulate species of the genus Armillaria - I. Study of type-specimens of Armillaria cepaestipes Velenovský.   Česká Mykologie 40(1): 38-40   (published: 7th February, 1986)

HAGARA L. (1986): Czechoslovak records. 26. Clavariadelphus flavo-immaturus Petersen.   Česká Mykologie 40(1): 41   (published: 7th February, 1986)

URBAN Z. (1986): Symposium „Ökologie der Pilze in der Kulturlandschaft“, Reinhardsbrunn. DDR.   Česká Mykologie 40(1): 42-43   (published: 7th February, 1986)

Referate, die auf dem gesamtstaatlichen Seminar „Mykotoxine (d. i. Toxine mikroskopischer Pilze)“ (Prag, 27. IV. 1984) vorgetragen wurden.   Česká Mykologie 40(1): 44-51   (published: 7th February, 1986)

Seminar on „Morphogenesis of Fungi“, Olomouc, May 31, 1984.   Česká Mykologie 40(1): 52-58   (published: 7th February, 1986)

References. - 59-64

back to content

issue 40(2), 1986

  Česká Mykologie 40(2)  

BETINA V. (1986): Fungi in biotechnology-history, present times, perspectives.   Česká Mykologie 40(2): 65-73   (published: 10th May, 1986)

HOLUBOVÁ - JECHOVÁ V., CASTAŇEDA RUIZ R. F. (1986): Studies on Hyphomycetes from Cuba III. New and interesting dematiaceous taxa from leaf litter.   Česká Mykologie 40(2): 74-85   (published: 10th May, 1986)

HÝSEK J., TEMPÍROVÁ Z. (1986): The occurrence of Ascochyta Lib. and Didymella Sacc. on the leaves of cereals in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 40(2): 86-94   (published: 10th May, 1986)

KLÁN J. (1986): The calcium oxylate spherocrystals in mycelial culture of Phallus impudicus L.: Pers.   Česká Mykologie 40(2): 95-98   (published: 10th May, 1986)

SVRČEK M. (1986): IX. Congressus mycologicus Europaeus (Oslo, 15.-21.August 1985).   Česká Mykologie 40(2): 99-100   (published: 10th May, 1986)

SVRČEK M. (1986): Septuagenario MUDr. Josephus Herink ad salutem.   Česká Mykologie 40(2): 101-104   (published: 10th May, 1986)

ANTONÍN V. (1986): Septuagenario Květoslava Koncerová ad salutem!   Česká Mykologie 40(2): 105   (published: 10th May, 1986)

FELLNER R., HÁLEK V (1986): Czechoslovak records. 27. Volvariella caesiotincta Orton.   Česká Mykologie 40(2): 107-109   (published: 10th May, 1986)

Seminar Fungi in Biotechnology, Brno 1985 (Šašek V.).   Česká Mykologie 40(2): 110-115   (published: 10th May, 1986)

Ganzstaatliches mykotoxikologisches Seminar „Aktuelle Probleme der Vergiftungen durch Makromyzeten in der Tschechoslowakei“, Prag 24.IV.1985 (Semerdžieva M.).   Česká Mykologie 40(2): 116-123   (published: 10th May, 1986)

References. - 124-128

back to content

issue 40(3), 1986

  Česká Mykologie 40(3)  

KOTLABA F. (1986): Stereum frustulatum, its ecology and geographical distribution in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 40(3): 129-141   (published: 29th August, 1986)

HOLUBOVÁ - JECHOVÁ V., MERCADO SIERRA A. (1986): Studies on Hyphomycetes from Cuba IV. Dematiaceous Hyphomycetes from the Province Pinar del Rio.   Česká Mykologie 40(3): 142-164   (published: 29th August, 1986)

HERINK J., POUZAR Z. (1986): Svatopluk Šebek sexagenarius.   Česká Mykologie 40(3): 165-176   (published: 29th August, 1986)

KUTHAN J. (1986): Octogenario Prof. Dr. Rolf Singer ad salutem!   Česká Mykologie 40(3): 177-179   (published: 29th August, 1986)

ŠEBEK S. (1986): De activitate Societatis scientificae mycologicae Bohemoslovacae anno 1985.   Česká Mykologie 40(3): 180-189   (published: 29th August, 1986)

ŠEBEK S. (1986): In memoriam Jaroslav Veselý.   Česká Mykologie 40(3): 190-192   (published: 29th August, 1986)

References. - 179

back to content

issue 40(4), 1986

  Česká Mykologie 40(4)  

RYPÁČEK V. (1986): Some interesting ways of wood infection by fungi.   Česká Mykologie 40(4): 193-202   (published: 7th November, 1986)

SVRČEK M. (1986): New or less known Discomycetes.XIV.   Česká Mykologie 40(4): 203-217   (published: 7th November, 1986)

POUZAR Z. (1986): Camarops subgen. Bolinia in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 40(4): 218-222   (published: 7th November, 1986)

KOTLABA F. (1986): Ecology and distribution of Lopharia spadicea (Aphyllophorales) in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 40(4): 223-233   (published: 7th November, 1986)

LANDA J., FELLNER R. (1986): Some rare agarics from the Krkonoše (Giant Mountains). II. Russula salmoneolutea sp. nov.   Česká Mykologie 40(4): 234-246   (published: 7th November, 1986)

KOTLABA F. (1986): Sexagenario Zdeněk Kluzák ad salutem!   Česká Mykologie 40(4): 247-250   (published: 7th November, 1986)

HERINK J. (1986): Octogenario Emil Horníček ad salutem!   Česká Mykologie 40(4): 251-254   (published: 7th November, 1986)

Bedeutsame Gedenkstage unserer Vereinsmitglieder im Jahre 1986 (Šebek S.). .   Česká Mykologie 40(4): 255-256   (published: 7th November, 1986)

back to content

 

Česká Mykologie - volume 41

issue 41(1), 1987

  Česká Mykologie 41(1)  

URBAN Z., AZBUKINA Z. M., MARKOVÁ J. (1987): Puccinia urbani Savile in the Soviet Far East.   Česká Mykologie 41(1): 1-7   (published: 16th February, 1987)

FASSATIOVÁ O., KUBÁTOVÁ A., PRÁŠIL K., VÁŇOVÁ M. (1987): Microscopical fungi in archive environment.   Česká Mykologie 41(1): 8-15   (published: 16th February, 1987)

SVRČEK M. (1987): New or less known Discomycetes. XV.   Česká Mykologie 41(1): 16-25   (published: 16th February, 1987)

POUZAR Z. (1987): Taxonomic studies in resupinate fungi III.   Česká Mykologie 41(1): 26-28   (published: 16th February, 1987)

HOLUBOVÁ - JECHOVÁ V. (1987): Studies on Hyphomycetes from Cuba V. Six new species of dematiaceous Hyphomycetes from Havana Province.   Česká Mykologie 41(1): 29-36   (published: 16th February, 1987)

BRILLOVÁ D. (1987): Intra-specific variability of Cercospora beticola Sacc.   Česká Mykologie 41(1): 37-45   (published: 16th February, 1987)

FRAGNER P., KUNZOVÁ E. (1987): The problem of reliability of microscopic demonstration of yeasts in smears.   Česká Mykologie 41(1): 46-49   (published: 16th February, 1987)

MIŠURCOVÁ Z., NERUD F., MUSÍLEK V. (1987): Screening of Basidiomycetes for the production of milk-clotting enzymes.   Česká Mykologie 41(1): 50-53   (published: 16th February, 1987)

HAGARA L. (1987): Flammulina fennae Bas in the Western Carpathians.   Česká Mykologie 41(1): 54-56   (published: 16th February, 1987)

ŠPAČEK J. (1987): Ad centenarium Eduardi Baudyš (1886-1968).   Česká Mykologie 41(1): 57-58   (published: 16th February, 1987)

ŠPAČEK J. (1987): Ad centenarium Richardi Picbauer (1886-1955).   Česká Mykologie 41(1): 59-60   (published: 16th February, 1987)

Bedeutsame Gedenkstage unserer Vereinsmitglieder im Jahre 1986 (Šebek S.).   Česká Mykologie 41(1): 61-64   (published: 16th February, 1987)

References. - 25, 45, 63

back to content

issue 41(2), 1987

  Česká Mykologie 41(2)  

KREJZOVÁ R. (1987): Pathogenicity of Erynia neoaphidis for Acyrthosiphon pisum.   Česká Mykologie 41(2): 65-72   (published: 8th May, 1987)

ŠUTARA J. (1987): Mariaella, a new boletaceous genus.   Česká Mykologie 41(2): 73-84   (published: 8th May, 1987)

ANTONÍN V. (1987): Setulipes, a new genus of marasmioid fungi (Tricholomatales).   Česká Mykologie 41(2): 85-87   (published: 8th May, 1987)

SVRČEK M. (1987): New or less known Discomycetes. XV.   Česká Mykologie 41(2): 88-96   (published: 8th May, 1987)

ŠEBESTA J., HARDER D. E., ZWATZ B. (1987): Contribution concerning the occurrence and pathogenicity of the European population of oat crown rust (Puccinia coronata Cda. var. avenae Fraser et Led.) and donors of resistance.   Česká Mykologie 41(2): 97-106   (published: 8th May, 1987)

HOLUBOVÁ - JECHOVÁ V. (1987): Studies on Hyphomycetes from Cuba VI. New and rare species with tretic and phialidic conidiogenous cells.   Česká Mykologie 41(2): 107-114   (published: 8th May, 1987)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1987): Geastrum berkeleyi in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 41(2): 115-119   (published: 8th May, 1987)

ŠAŠEK V. (1987): Sexagenario RNDr. et PhMr.Vladimír Musílek, DrSc. ad salutem!   Česká Mykologie 41(2): 120-126   (published: 8th May, 1987)

References. - 127-128

back to content

issue 41(3), 1987

  Česká Mykologie 41(3)  

KOTLABA F. (1987): Cystostereum murraii (Corticiaceae), its ecology and geographical distribution in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 41(3): 129-138   (published: 10th August, 1987)

ŠUTARA J. (1987): The limit between the genera Boletinus and Suillus.   Česká Mykologie 41(3): 139-152   (published: 10th August, 1987)

FRAGNER P. (1987): Microscopical diagnostic of onychomycoses.   Česká Mykologie 41(3): 153-161   (published: 10th August, 1987)

URBAN Z. (1987): Die tschechoslowakische Mykologie 1981-1985.   Česká Mykologie 41(3): 162-171   (published: 10th August, 1987)

POUZAR Z. (1987): RNDr. František Kotlaba, CSc., sexagenarius.   Česká Mykologie 41(3): 172-184   (published: 10th August, 1987)

References. - 185-192

back to content

issue 41(4), 1987

  Česká Mykologie 41(4)  

SVRČEK M. (1987): The European genera of the family Hyaloscyphaceae (Helotiales).   Česká Mykologie 41(4): 193-206   (published: 12th November, 1987)

KOTLABA F. (1987): Stereum subtomentosum, its ecology and geographical distribution in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 41(4): 207-218   (published: 12th November, 1987)

WEISER J. (1987): Mosquito-killing activity of strains of Tolypocladium cylindrosporum and T. niveum.   Česká Mykologie 41(4): 219-224   (published: 12th November, 1987)

FELLNER R. (1987): Notes to mycocoenological syntaxonomy. 1. Principles of the arrangement of syntaxonomic classification of mycocoenoses.   Česká Mykologie 41(4): 225-231   (published: 12th November, 1987)

ŘEPOVÁ A. (1987): The first record of Mycotypha microspora Fenner in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 41(4): 232-233   (published: 12th November, 1987)

LISICKÁ E., MORAVEC J. (1987): Czechoslovak records. 27. Octospora wrightii (Berk. et Curt.) J.Moravec.   Česká Mykologie 41(4): 234-237   (published: 12th November, 1987)

KVÍČALA B.A. (1987): Sexagenario Ing. Zdeněk Čača, DrSc., ad salutem!   Česká Mykologie 41(4): 238-242   (published: 12th November, 1987)

SOUKUP F. (1987): Vlastislav Jančařík sexagenarius.   Česká Mykologie 41(4): 243-249   (published: 12th November, 1987)

ŠEBEK S. (1987): De activitate Societatis scientificae mycologicae Bohemoslovacae anno 1986.   Česká Mykologie 41(4): 250-252   (published: 12th November, 1987)

LIZOŇ P. (1987): Vierte slowakische Pilztagung.   Česká Mykologie 41(4): 253   (published: 12th November, 1987)

References. - 255-256

back to content

 

Česká Mykologie - volume 42

issue 42(1), 1988

  Česká Mykologie 42(1)  

SOUKUP F. (1988): Contribution to the sporulation knowledge of some polypores. I.   Česká Mykologie 42(1): 1-11   (published: 10th February, 1988)

FASSATIOVÁ O. (1988): Toxinogenic species of the genus Penicillium Link and a key to the determination of frequently occurring representatives in Bohemia.   Česká Mykologie 42(1): 12-22   (published: 10th February, 1988)

HOLUBOVÁ - JECHOVÁ V. (1988): Studies on Hyphomycetes from Cuba VII. Seven new taxa of dematiaceous Hyphomycetes.   Česká Mykologie 42(1): 23-30   (published: 10th February, 1988)

KREJZOVÁ R. (1988): The formation and discharge of conidia in cultures of entomophthorus fungi.   Česká Mykologie 42(1): 31-40   (published: 10th February, 1988)

FELLNER R. (1988): Notes to mycocoenological syntaxonomy. 2. The survey of the syntaxonomic classification of mycocoenoses taking into account the principle of the unity of the substratum and trophism.   Česká Mykologie 42(1): 41-51   (published: 10th February, 1988)

KŘEN V., KOZOVÁ J., LUDVÍK J., KOFROŇOVÁ O., ŘEHÁČEK Z. (1988): Physiological activity of immobilized Claviceps cells producing clavine alkaloids.   Česká Mykologie 42(1): 52-55   (published: 10th February, 1988)

Bedeutsame Gedenkstage unserer Vereinsmitglieder im Jahre 1987 (Šebek S. et al.).   Česká Mykologie 42(1): 56-61   (published: 10th February, 1988)

International Symposium on „Fungi from the Standpoint of Nature Protection and Men’s Health, Prague, March 31 and April 1, 1987 (Semerdžieva M.).   Česká Mykologie 42(1): 62-64   (published: 10th February, 1988)

back to content

issue 42(2), 1988

  Česká Mykologie 42(2)  

KOTILOVÁ - KUBIČKOVÁ L., POUZAR Z. (1988): Three types of basidiospores in Amanita.   Česká Mykologie 42(2): 65-70   (published: 10th May, 1988)

ANTONÍN V. (1988): Taxonomic notes on Marasmius anomalus group (Tricholomataceae).   Česká Mykologie 42(2): 71-75   (published: 10th May, 1988)

SVRČEK M. (1988): New or less known Discomycetes. XVII.   Česká Mykologie 42(2): 76-80   (published: 10th May, 1988)

ONDŘEJ M. (1988): Pyricularia luzulae Ondřej sp. n.   Česká Mykologie 42(2): 81-83   (published: 10th May, 1988)

ONDŘEJ M. (1988): New species of Drechslera Ito in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 42(2): 84-89   (published: 10th May, 1988)

NOVOTNÁ J., FASSATIOVÁ O. (1988): Three species of the genus Penicillium Link isolated from the cysts of Globodera rostochiensis Woll. in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 42(2): 90-96   (published: 10th May, 1988)

BRILLOVÁ D., SLADKÁ O., PETERKOVÁ I. (1988): Respiration of the wild strain and the mutants of Cercospora beticola Sacc.   Česká Mykologie 42(2): 97-104   (published: 10th May, 1988)

KREJZOVÁ R. (1988): Seasonal dynamics of the formation and discharge of Entomophthora conidia in vitro.   Česká Mykologie 42(2): 105-113   (published: 10th May, 1988)

KOCKOVÁ - KRATOCHVÍLOVÁ A., SLÁVIKOVÁ E., KOVAČOVSKÁ R. (1988): Yeasts isolated from fruitbodies of mushrooms of the Lowland of Záhorie (Slovakia).   Česká Mykologie 42(2): 114-121   (published: 10th May, 1988)

MUSÍLEK V. (1988): RNDr. Miloslav Staněk, CSc., ad memoriam.   Česká Mykologie 42(2): 122   (published: 10th May, 1988)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1988): In memoriam Dr. Hermann Jahn.   Česká Mykologie 42(2): 123-124   (published: 10th May, 1988)

URBAN Z. (1988): Supplementum.   Česká Mykologie 42(2): 124   (published: 10th May, 1988)

References. - 121, 125

back to content

issue 42(3), 1988

  Česká Mykologie 42(3)  

KOTLABA F., POUZAR Z. (1988): Type studies of polypores described by A. Pilát - I.   Česká Mykologie 42(3): 129-136   (published: 12th August, 1988)

SVRČEK M. (1988): New or less known Discomycetes. XVIII.   Česká Mykologie 42(3): 137-148   (published: 12th August, 1988)

ZÁHOROVSKÁ E. (1988): Parasitischer Pilz Microsphaera und dessen askokarpisches Stadium auf den Eichen in der Slowakei. II.   Česká Mykologie 42(3): 149-157   (published: 12th August, 1988)

KLÁN J., ŘANDA Z., BENADA J., HORYNA J. (1988): Investigation of non-radioactive Rb, Cs, and radiocaesium in higher fungi.   Česká Mykologie 42(3): 158-169   (published: 12th August, 1988)

KOCKOVÁ - KRATOCHVÍLOVÁ A., SLÁVIKOVÁ E., KOVAČOVSKÁ R., WAI YIN MOK (1988): Unusually occurring yeast-like organisms isolated from the equatorial locality in the basin of the river Amazon.   Česká Mykologie 42(3): 170-175   (published: 12th August, 1988)

HERINK J. (1988): Octogenariae Anna Pilátová ad salutem!   Česká Mykologie 42(3): 176-177   (published: 12th August, 1988)

KUNERT J., LENHART K. (1988): Sexagenario Dr.Milan Hejtmánek ad salutem!   Česká Mykologie 42(3): 178-186   (published: 12th August, 1988)

SVRČEK M., URBAN Z. (1988): Jaromír Klika-100 Jahre von seinem Geburtstag.   Česká Mykologie 42(3): 187-189   (published: 12th August, 1988)

References. - 190-192

back to content

issue 42(4), 1988

  Česká Mykologie 42(4)  

MORAVEC J. (1988): A key to the species of Sowerbyella (Discomycetes, Pezizales).   Česká Mykologie 42(4): 193-199   (published: 16th December, 1988)

HOLUBOVÁ - JECHOVÁ V. (1988): Studies on Hyphomycetes from Cuba VIII. A new genus Piricaudilium and some species new for the territory of Cuba.   Česká Mykologie 42(4): 200-204   (published: 16th December, 1988)

KOTLABA F. (1988): Stereum rameale, its ecology and geographical distribution in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 42(4): 205-214   (published: 16th December, 1988)

PAULECH C., MAGLOCKÝ Š. (1988): Contribution to the study of the fungus Tilletia controversa Kühn on dog’s grass (Elytrigia Desv.) in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 42(4): 215-221   (published: 16th December, 1988)

SEMERDŽIEVA M., CVRČEK Z., HERINK J., HLŮZA B., HRUŠKA L., KUTHAN J., ŠTETKOVÁ A. (1988): Statistik der Pilzvergiftungen in den Jahren 1985 und 1986 in vier Bezirken der böhmischen Länder.   Česká Mykologie 42(4): 222-226   (published: 16th December, 1988)

KOVÁČIKOVÁ E. (1988): Naučno-koordinacionálnaja konferencija SEV i simpozium „Issledovanije principov ustojčivosti rastěnij k bolezňjam i vreditěljam“.   Česká Mykologie 42(4): 227-232   (published: 16th December, 1988)

MUSÍLEK V. (1988): Sexagenariae RNDr. Marta Semerdžieva, CSc., ad salutem!   Česká Mykologie 42(4): 233-239   (published: 16th December, 1988)

PAULECH C. (1988): Sexagenariae dominae RNDr.Dorota Brillová ad salutem!   Česká Mykologie 42(4): 240-242   (published: 16th December, 1988)

SVRČEK M. (1988): In memoriam Růžena Hilbertová - Podlahová.   Česká Mykologie 42(4): 243-245   (published: 16th December, 1988)

SVRČEK M. (1988): Prof. PhDr. Karel Kavina, a reminiscence.   Česká Mykologie 42(4): 246-248   (published: 16th December, 1988)

Bedeutsame Gedenkstage unserer Vereinsmitglieder im Jahre 1988 (Šebek S. et al.).   Česká Mykologie 42(4): 249-251   (published: 16th December, 1988)

ŠEBEK S. (1988): De activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1987.   Česká Mykologie 42(4): 252-254   (published: 16th December, 1988)

References. - 254-256

back to content

 

Česká Mykologie - volume 43

issue 43(1), 1989

  Česká Mykologie 43(1)  

ŠUTARA J. (1989): The delimitation of the genus Leccinum.   Česká Mykologie 43(1): 1-12   (published: 6th February, 1989)

HORÁKOVÁ J., SKALICKÝ V. (1989): Contribution to the ecology of Peronospora violacea Berk.   Česká Mykologie 43(1): 13-29   (published: 6th February, 1989)

KLÁN J., BAUDIŠOVÁ D., BENEŠ K. (1989): Cytochemical demonstration of enzymes in hyphae of mycelial cultures of macromycetes (Ascomycotina and Basidiomycotina). I. Esterases and glycosidases.   Česká Mykologie 43(1): 30-35   (published: 6th February, 1989)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1989): Type studies of polypores described by A. Pilát - II.   Česká Mykologie 43(1): 36-44   (published: 6th February, 1989)

ONDŘEJ M. (1989): Key to the species of Drechslera Ito sensu lato on the territory of Czechoslovakia.   Česká Mykologie 43(1): 45-50   (published: 6th February, 1989)

HAGARA L. (1989): Seltene Elemente von Pilzflora der Slowakei.   Česká Mykologie 43(1): 51-60   (published: 6th February, 1989)

ANTONÍN V., ČERNÝ A., MANN J., VALTER J. (1989): Albatrellus hirtus (Cooke) Donk found in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 43(1): 61-64   (published: 6th February, 1989)

References. - 12

back to content

issue 43(2), 1989

  Česká Mykologie 43(2)  

SVRČEK M. (1989): New or less known Discomycetes. XIX.   Česká Mykologie 43(2): 65-76   (published: 2nd May, 1989)

ANTONÍN V. (1989): Notes on identity of Marasmius wettsteinii (Tricholomataceae).   Česká Mykologie 43(2): 77-81   (published: 2nd May, 1989)

SVRČEK M. (1989): Psilocybe (Deconica) magica sp. nov.   Česká Mykologie 43(2): 82-84   (published: 2nd May, 1989)

KLÁN J., RULFOVÁ I. (1989): Antibiotic activity of cultures of some saprotrophic basidiomycetous fungi.   Česká Mykologie 43(2): 85-95   (published: 2nd May, 1989)

NOVOTNÁ J. (1989): Mikroskopische pilze auf Zysten Globodera rostochiensis Wollenw.   Česká Mykologie 43(2): 96-107   (published: 2nd May, 1989)

HAGARA L. (1989): Phallus duplicatus Bosc in der Tschechoslovakei.   Česká Mykologie 43(2): 108-109   (published: 2nd May, 1989)

HEJTMÁNEK M., LAZEBNÍČEK J. (1989): Doc. RNDr. Bronislav Hlůza, CSc., sexagenarius.   Česká Mykologie 43(2): 110-114   (published: 2nd May, 1989)

LAZEBNÍČEK J. (1989): Ing. Jan Kuthan sexagenarius.   Česká Mykologie 43(2): 115-121   (published: 2nd May, 1989)

ŠEBEK S. (1989): De activitate Societatis Bohemoslovaciae pro scientia mycologica anno 1988.   Česká Mykologie 43(2): 122-125   (published: 2nd May, 1989)

References. - 81, 125

back to content

issue 43(3), 1989

  Česká Mykologie 43(3)  

ŠEBEK S. (1989): Botaniker Ph. M. Opiz und sein Beitrag zur tschechischen Pilzkunde im XIX. Jahrhundert.   Česká Mykologie 43(3): 129-137   (published: 21st August, 1989)

KOTLABA F. (1989): Laxitextum bicolor (Corticiaceae), its ecology and geographical distribution in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 43(3): 138-148   (published: 21st August, 1989)

POSPÍŠIL J., OTČENÁŠEK M., POSTUPA J., VEJBORA O., ŠTEINER I. (1989): Trichosporon capitatum as a little known opportunistic mycotic agent in man.   Česká Mykologie 43(3): 149-154   (published: 21st August, 1989)

BRILLOVÁ D., SLADKÁ O. (1989): Transmission of virus-like particles from the infected into the healthy strains of Cercospora beticola Sacc.   Česká Mykologie 43(3): 155-165   (published: 21st August, 1989)

MINARČIC P., JANISCH R., PAULECH C. (1989): Ultrastructure representation of the powdery mildew conidium by the freezeetching method.   Česká Mykologie 43(3): 166-168   (published: 21st August, 1989)

ŘEPOVÁ A. (1989): Soil micromycetes from Czechoslovakia-a list of isolated species with bibliography.   Česká Mykologie 43(3): 169-175   (published: 21st August, 1989)

SEMERDŽIEVA M. (1989): Ganzstaatliches mykotoxikologisches Seminar „Gesundheitsaspekte der praktischen Mykologie“, Prag 30.V.1988. Zusammenfassungen der Referate.   Česká Mykologie 43(3): 176-186   (published: 21st August, 1989)

MEJSTŘÍK V. (1989): The second European Symposium about Mycorrhizae.   Česká Mykologie 43(3): 187-189   (published: 21st August, 1989)

References. - 190-190

back to content

issue 43(4), 1989

  Česká Mykologie 43(4)  

RAUSCHERT S. (1989): Nomenklatorische Studien bei höheren Pilzen I. Russulales (Täublinge und Milchlinge).   Česká Mykologie 43(4): 193-209   (published: 17th November, 1989)

SVRČEK M., MORAVEC J. (1989): Galeoscypha gen. nov., a monotypic new genus of Pezizales based on Galeoscypha pileiformis.   Česká Mykologie 43(4): 210-214   (published: 17th November, 1989)

SVRČEK M. (1989): New or less known Discomycetes. XX.   Česká Mykologie 43(4): 215-226   (published: 17th November, 1989)

KOCKOVÁ - KRATOCHVÍLOVÁ A., SLÁVIKOVÁ E., KOVAČOVSKÁ R., TOMANOVÁ E. (1989): Yeasts and yeast-like organisms in the fresh-water lake Rudava.   Česká Mykologie 43(4): 227-234   (published: 17th November, 1989)

ŘEPOVÁ A. (1989): Soil micromycetes from Czechoslovakia - a list of isolated species with bibliography. II.   Česká Mykologie 43(4): 235-243   (published: 17th November, 1989)

ŠPAČEK J. (1989): Sexagenario Ing. Alois Černý ad salutem!   Česká Mykologie 43(4): 244-249   (published: 17th November, 1989)

References. - 250-256

back to content

 

Česká Mykologie - volume 44

issue 44(1), 1989

  Česká Mykologie 44(1)  

FRAGNER P., MIŘEJOVSKÝ P. (1989): Key to histological identification of causative agents in systemic mycoses I.   Česká Mykologie 44(1): 1-13   (published: 22nd February, 1990)

BACIGÁLOVÁ K. (1989): Beitrag zur Kenntnis des Lebenszyklus von Taphrina deformans in vitro.   Česká Mykologie 44(1): 14-19   (published: 22nd February, 1990)

KUBÁTOVÁ A. (1989): Eladia saccula (Dale) G. Smith, a new micromycete for Czechoslovakia.   Česká Mykologie 44(1): 20-25   (published: 22nd February, 1990)

HAGARA L. (1989): Saltene Trichterlinge (Clitocybe) von der Slowakei.   Česká Mykologie 44(1): 26-30   (published: 22nd February, 1990)

ČÍŽEK K. (1989): Two interesting finds of Tremellaceae in East Bohemia.   Česká Mykologie 44(1): 31-34   (published: 22nd February, 1990)

ŘEPOVÁ A. (1989): Soil micromycetes from Czechoslovakia-a list of isolated species with bibliography. III.   Česká Mykologie 44(1): 35-50   (published: 22nd February, 1990)

BRILLOVÁ D. (1989): Cyprián Paulech sexagenarius.   Česká Mykologie 44(1): 51-61   (published: 22nd February, 1990)

ŠPAČEK J. (1989): In memoriam Anna Podpěrová.   Česká Mykologie 44(1): 62   (published: 22nd February, 1990)

References. - 63-64

back to content

issue 44(2), 1990

  Česká Mykologie 44(2)  

FRAGNER P., MIŘEJOVSKÝ P. (1990): Key to histological identification of causative agents in systemic mycoses II.   Česká Mykologie 44(2): 65-76   (published: 22nd June, 1990)

SVRČEK M. (1990): A report on mycological trips to Krkonoše Mts. (Giant Mts.), Bohemia, in the years 1986-1989.   Česká Mykologie 44(2): 77-91   (published: 22nd June, 1990)

POUZAR Z. (1990): Additional notes on the taxonomy and nomenclature of Ischnoderma (Polyporaceae).   Česká Mykologie 44(2): 92-100   (published: 22nd June, 1990)

HOLUBOVÁ-JECHOVÁ V. (1990): A new species of Scytalidium isolated from cysts of Globodera rostochiensis in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 44(2): 101-105   (published: 22nd June, 1990)

HOLUBOVÁ-JECHOVÁ V. (1990): Zygosporium mycophilum (Vuill.) Sacc. in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 44(2): 106-108   (published: 22nd June, 1990)

Bedeutsame Gedenkstage unserer Vereinsmitglieder im Jahre 1989 (Šebek S. et al.).   Česká Mykologie 44(2): 109-110   (published: 22nd June, 1990)

LIZOŇ P., BORJA D. (1990): Aurel Dermek (1925-1989) in memoriam.   Česká Mykologie 44(2): 111-114   (published: 22nd June, 1990)

ČAČA Z., ČERNÝ A. (1990): 8th Conference of Czechoslovak mycologists (Brno, 28.8.-1.9.1989).   Česká Mykologie 44(2): 115-118   (published: 22nd June, 1990)

KOTLABA F. (1990): X. Congress of European Mycologists, Estonia 1989.   Česká Mykologie 44(2): 119-125   (published: 22nd June, 1990)

References. - 126-128

back to content

issue 44(3), 1990

  Česká Mykologie 44(3)  

FRAGNER P., MIŘEJOVSKÝ P. (1990): Key to histological identification causativeagents in systemic mycoses III.   Česká Mykologie 44(3): 129-139   (published: 22nd October, 1990)

SVRČEK M. (1990): A report on mycological trips to Krkonoše Mts. (Giant Mts.), Bohemia, in theyears 1986-1989.   Česká Mykologie 44(3): 140-146   (published: 22nd October, 1990)

VOLLEKOVÁ A. (1990): Anixiopsis stercoraria -a rare agent of human dermatomycoses.   Česká Mykologie 44(3): 147-151   (published: 22nd October, 1990)

SLÁVIKOVÁ E., KOVAČOVSKÁ R., KOCKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ A. (1990): On the occurrence of yeasts in fresh-water of the artificial lake in Plavecký Štvrtok.   Česká Mykologie 44(3): 152-161   (published: 22nd October, 1990)

GRYNDLEROVÁ H. (1990): Indriella bolleyi on the wheat roots in Bohemia.   Česká Mykologie 44(3): 162-164   (published: 22nd October, 1990)

BEZDĚČKA P. (1990): Epizootische Pilze der Gattung Aegeritella Bal. et Wils. (Hyphomycetales, Blastosporae) an Ameisen in der Tschechoslowakei.   Česká Mykologie 44(3): 165-169   (published: 22nd October, 1990)

ŘEPOVÁ A. (1990): Soil micromycetes from from Czechoslovakia - a list of isolated species with bibliography.IV.   Česká Mykologie 44(3): 170-178   (published: 22nd October, 1990)

TICHÝ V. (1990): 80 anniversarium prof RNDr. et PhMr. Vladimír Rypáček, DrSc., ad salutem!   Česká Mykologie 44(3): 179-182   (published: 22nd October, 1990)

HERINK J. (1990): 75. anniversarium MUDr. Jan Zdeněk Cvrček ad salutem!   Česká Mykologie 44(3): 183-185   (published: 22nd October, 1990)

ŠEBEK S. (1990): De activitate Socientatis scientificae Bohemoslovacae anno 1989.   Česká Mykologie 44(3): 186-189   (published: 22nd October, 1990)

References. - 161, 182, 190

back to content

issue 44(4), 1990

  Česká Mykologie 44(4)  

FRAGNER P., MIŘEJOVSKÝ P. (1990): Key to histological identification of causative agents in systemic mycoses IV.   Česká Mykologie 44(4): 193-202   (published: 26th November, 1990)

KLÁN J., BAUDIŠOVÁ D. (1990): Enzyme activity of mycelial cultures of saprotrophic macromycetes (Basidiomycotina). I. Methods of hydrolases estimation.   Česká Mykologie 44(4): 203-211   (published: 26th November, 1990)

KLÁN J., BAUDIŠOVÁ D. (1990): Enzyme activity of mycelial cultures of saprotrophic macromycetes (Basidiomycotina and Ascomycotina). II. Methods of oxidoreductases estimation.   Česká Mykologie 44(4): 212-219   (published: 26th November, 1990)

KLÁN J. (1990): Lignin test - its mycotoxicological and chemotaxonomical significance.   Česká Mykologie 44(4): 220-224   (published: 26th November, 1990)

KLÁN J., BAUDIŠOVÁ D. (1990): Toxicity of Amanita phalloides (Fr.) Link in a vinegar brine.   Česká Mykologie 44(4): 225-227   (published: 26th November, 1990)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1990): Type studies of polypores described by A. Pilát-III.   Česká Mykologie 44(4): 228-237   (published: 26th November, 1990)

VLASÁK J. (1990): Antrodiella citrinella - a new polypore for Czechoslovakia.   Česká Mykologie 44(4): 238-239   (published: 26th November, 1990)

FASSATIOVÁ O., PĚČKOVÁ M. (1990): Sagenomella bohemica Fassatiová et Pěčková sp. n. (Moniliales).   Česká Mykologie 44(4): 240-242   (published: 26th November, 1990)

BENADA J. (1990): Less common symptoms of cereal diseases by two parasitic fungi.   Česká Mykologie 44(4): 243   (published: 26th November, 1990)

ŠAŠEK V. (1990): Sexagenario RNDr. Anastázie Ginterová, CSc., ad salutem!   Česká Mykologie 44(4): 244-249   (published: 26th November, 1990)

Bedeutsame Gedenkstage unserer Vereinsmitglieder im Jahre 1990 (Šebek S. et al.).   Česká Mykologie 44(4): 250-252   (published: 26th November, 1990)

References. - 249, 253, 254, 255

back to content

 

Česká Mykologie - volume 45

issue 45(1-2), 1991

  Česká Mykologie 45(1-2)  

ŠUTARA J. (1991): Pseudoboletus, a new genus of Boletales.   Česká Mykologie 45(1-2): 1-9   (published: 15th May, 1991)

VAMPOLA P. (1991): Antrodiella parasitica, a new species of polypores.   Česká Mykologie 45(1-2): 10-14   (published: 15th May, 1991)

KOTLABA F. (1991): Ecology and geographical distribution of two stereoid fungi - Columnocystis abietina and Stereum gausapatum - in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 45(1-2): 15-24   (published: 15th May, 1991)

VÁŇOVÁ M. (1991): Nomen novum, nomenclatural changes and taxonomic rearrangements in Mucorales.   Česká Mykologie 45(1-2): 25-26   (published: 15th May, 1991)

VONDROVÁ S. (1991): Echinostelium minutum and other Myxomycetes developed in moist chamber culture.   Česká Mykologie 45(1-2): 27-32   (published: 15th May, 1991)

Abstracts of papers delivered at the 8th conference of Czechoslovak mycologists held in Brno (August 28-September 1. 1989).   Česká Mykologie 45(1-2): 33-53   (published: 15th May, 1991)

POUZAR Z. (1991): Dr. Vladimír Skalický sexagenarius.   Česká Mykologie 45(1-2): 54-58   (published: 15th May, 1991)

JANČAŘÍK V. (1991): Ing. Hana Červinková, CSc. sexagenaria.   Česká Mykologie 45(1-2): 59-62   (published: 15th May, 1991)

References. - 62-63

Contentus et index nominum generum atque specierum fungorum vol. 44 (1990) (M.Svrček).   Česká Mykologie 45(1-2): 64+   (published: 15th May, 1991)

back to content

issue 45(3), 1991

  Česká Mykologie 45(3)  

ONDŘEJ M. (1991): A new species Phomopsis fabae Ondřej.   Česká Mykologie 45(3): 65-67   (published: 31st October, 1991)

MÜLLER J. (1991): Urocystis rytzii (Massenot) Müller - ein neuer Brandpilz für die Karpaten.   Česká Mykologie 45(3): 69-74   (published: 31st October, 1991)

ČÍŽEK K. (1991): Lazulinospora cyanea (Corticiaceae), a new species of resupinate Basidiomycetes from Czechoslovakia.   Česká Mykologie 45(3): 75-80   (published: 31st October, 1991)

VAMPOLA P. (1991): Antrodiella onychoides - a new polypore of Czechoslovak mycoflora.   Česká Mykologie 45(3): 81-84   (published: 31st October, 1991)

KUBÁTOVÁ A. (1991): Findings of a Sphaerodes fimicola and S. retispora var. inferior (Ascomycetes, Sordariales) in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 45(3): 85-89   (published: 31st October, 1991)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1991): Type studies of polypores described by A. Pilát - IV.   Česká Mykologie 45(3): 91-97   (published: 31st October, 1991)

URBAN Z. (1991): Broad and narrow species concept in graminicolours rust fungi.   Česká Mykologie 45(3): 99-102   (published: 31st October, 1991)

SLÁVIKOVÁ E., KOVAČOVSKÁ R., KOCKOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ A. (1991): The incidence of yeast organisms in the water of the artificial lake in Jakubov (Slovakia).   Česká Mykologie 45(3): 103-111   (published: 31st October, 1991)

FRAGNER P. (1991): Identification of Aspergilli isolated from human and animal diseases I.   Česká Mykologie 45(3): 113-122   (published: 31st October, 1991)

FASSATIOVÁ O. (1991): Sexagenario RNDr. Ludmila Marvanová ad salutem.   Česká Mykologie 45(3): 123-127   (published: 31st October, 1991)

References. - 68, 74, 80, 84, 90, 97, 98, 112, 127, 128

Correction. - 128

back to content

issue 45(4), 1992

  Česká Mykologie 45(4)  

ŠUTARA J. (1992): Paxillus albidulus, a new species of the family Paxillaceae.   Česká Mykologie 45(4): 129-133   (published: 21st May, 1992)

SVRČEK M. (1992): New or less known Discomycetes. XXI.   Česká Mykologie 45(4): 134-143   (published: 21st May, 1992)

VAMPOLA P. (1992): Oligoporus septentrionalis, a new polypore for Czechoslovak mycoflora.   Česká Mykologie 45(4): 144-149   (published: 21st May, 1992)

VAMPOLA P. (1992): Oxyporus philadelphi, a new polypore of the Centraleuropean mycoflora.   Česká Mykologie 45(4): 150-154   (published: 21st May, 1992)

KUBÁTOVÁ A. (1992): New records of micromycetes from Czechoslovakia. I.   Česká Mykologie 45(4): 155-163   (published: 21st May, 1992)

VOLLEKOVÁ A. (1992): Microscopic and cultural proof of Malassezia furfur in skin scales.   Česká Mykologie 45(4): 164-171   (published: 21st May, 1992)

FRAGNER P. (1992): Identification of Aspergilli isolated from human and animal disease II.   Česká Mykologie 45(4): 172-179   (published: 21st May, 1992)

NOVÁKOVÁ-ŘEPOVÁ A. (1992): Cherry decoction agar with glucose (CDAG) - a modified isolation medium for soil saprophytic fungi.   Česká Mykologie 45(4): 180   (published: 21st May, 1992)

ŠAŠEK V. (1992): In memoriam Dr. Vladimír Musílek.   Česká Mykologie 45(4): 181-182   (published: 21st May, 1992)

References. - 183-191

Varia. - 192

back to content

 

Česká Mykologie - volume 46

issue 46(1-2), 1992

  Česká Mykologie 46(1-2)  

KUTHAN J. (1992): Mycoflora of large-scale greenhouse plantation of salad cucumbers.   Česká Mykologie 46(1-2): 1-32   (published: 1st April, 1993)

SVRČEK M. (1992): New or less known Discomycetes. XXII.   Česká Mykologie 46(1-2): 33-40   (published: 1st April, 1993)

SVRČEK M. (1992): On the genus Didonia Vel. (Helotiales).   Česká Mykologie 46(1-2): 41-49   (published: 1st April, 1993)

ŠUTARA J. (1992): The genera Paxillus and Tapinella in Central Europe.   Česká Mykologie 46(1-2): 50-56   (published: 1st April, 1993)

VAMPOLA P. (1992): Pouzaroporia, gen. nov. - a new genus of the polypores.   Česká Mykologie 46(1-2): 57-61   (published: 1st April, 1993)

ČÍŽEK K., POUZAR Z. (1992): A new European species of the genus Thanatephorus subgen. Ypsilonidium (Corticiaceae).   Česká Mykologie 46(1-2): 62-66   (published: 1st April, 1993)

SEMERDŽIEVA M., VOBECKÝ M., TAMCHYNOVÁ J., TĚTHAL T. (1992): Aktivitäten von 137Cs und 134Cs in einigen Hutpilzen zweier unterschiedlichen Standorte Mittelböhmens in den Jahren 1986-1990.   Česká Mykologie 46(1-2): 67-74   (published: 1st April, 1993)

KLÁN J., BAUDIŠOVÁ D., SKÁLA Z. (1992): Enzymy activity of mycelial cultures of saprotrophic macromycetes (Basidiomycotina). III. A taxonomic application.   Česká Mykologie 46(1-2): 75-85   (published: 1st April, 1993)

NOVÁKOVÁ-ŘEPOVÁ A. (1992): The growth of soil micromycetes in the media containing herbicides Basagran, Labuctril 25 and Oxytril CM.   Česká Mykologie 46(1-2): 86-92   (published: 1st April, 1993)

GRYNDLER M. (1992): The ecological role of mycorrhizal symbiosis and the origin of the land plants.   Česká Mykologie 46(1-2): 93-98   (published: 1st April, 1993)

ŠIMONOVIČOVÁ A. (1992): Microfungal community structure in forest soil of North Slovakia. I. Similarity of mykocenosis (The Valley Tichá).   Česká Mykologie 46(1-2): 99-105   (published: 1st April, 1993)

ŠIMONOVIČOVÁ A. (1992): Microfungal community structure in forest soils of North Slovakia. II. Similarity of mykocenosis (Krížna, Koprová and Furkotská Vallies).   Česká Mykologie 46(1-2): 106-113   (published: 1st April, 1993)

VAMPOLA P., VLASÁK J. (1992): Dichomitus albidofuscus and Gelatoporia subvermispora - two new polypores for Czechoslovakia.   Česká Mykologie 46(1-2): 114-120   (published: 1st April, 1993)

KLÁN J. (1992): Two Gerronema species growing on Marchantia thalli 1. G. marchantiae Sing. et Clém., 2. G. postii (Fr.) Sing.   Česká Mykologie 46(1-2): 121-125   (published: 1st April, 1993)

KUBÁTOVÁ A. (1992): New records of micromycetes from Czechoslovakia. II. Filobasidiella depauperata (Petch) Samson, Stalpers et Weijman.   Česká Mykologie 46(1-2): 126-130   (published: 1st April, 1993)

PAULECH P. (1992): Characteristic of the fungus Tilletia controversa Kühn and its new locality on dog’s grass (Elytrida Desv.).   Česká Mykologie 46(1-2): 131-137   (published: 1st April, 1993)

BACIGÁLOVÁ K. (1992): Taphrina potentillae (Farl.) Johans. on Parageum montanum (L.) Hara - a new species in Slovakia.   Česká Mykologie 46(1-2): 138-142   (published: 1st April, 1993)

KOTLABA F. (1992): Finds of Serpula lacrymans in nature.   Česká Mykologie 46(1-2): 143-147   (published: 1st April, 1993)

Obituary (Dr. A. Kocková-Kratochvílová).   Česká Mykologie 46(1-2): 148   (published: 1st April, 1993)

back to content

issue 46(3-4), 1993

  Česká Mykologie 46(3-4)  

SVRČEK M. (1993): New or less known Discomycetes. XXIII.   Česká Mykologie 46(3-4): 149-162   (published: 25th August, 1993)

HOLEC J. (1993): Ecology of macrofungi in the beech woods of the Šumava mountains and Šumava foothills.   Česká Mykologie 46(3-4): 163-202   (published: 25th August, 1993)

ŠUTARA J. (1993): Boletus hypochryseus, a new bolete from the Boletus piperatus group.   Česká Mykologie 46(3-4): 203-208   (published: 25th August, 1993)

ANTONÍN V. (1993): Studies in marasmioid fungi - VIII. Marasmius teplicensis, a new species of the sct. Sicci growing in a greenhouse.   Česká Mykologie 46(3-4): 209-212   (published: 25th August, 1993)

VAMPOLA P., POUZAR Z. (1993): Contribution to the knowledge of a rare resupinate polypore Amyloporia sitchensis.   Česká Mykologie 46(3-4): 213-222   (published: 25th August, 1993)

VAMPOLA P. (1993): The North American polypore Fibroporia radiculosa was found in Czechoslovakia.   Česká Mykologie 46(3-4): 223-227   (published: 25th August, 1993)

VAMPOLA P. (1993): Oxyporus obducens, a polypore displaying variability.   Česká Mykologie 46(3-4): 228-233   (published: 25th August, 1993)

VAMPOLA P. (1993): Contribution to the knowledge of the polypore Oxyporus corticola.   Česká Mykologie 46(3-4): 234-239   (published: 25th August, 1993)

ANTONÍN V. (1993): First report of Chaetocalathus craterellus (Dur. et Lév.) Singer from Albania.   Česká Mykologie 46(3-4): 240-242   (published: 25th August, 1993)

MARVANOVÁ L., KALOUSKOVÁ V., HANULÁKOVÁ D., SCHÁNĚL L. (1993): Misroscopic fungi in the Zbrašov agaronite caves.   Česká Mykologie 46(3-4): 243-250   (published: 25th August, 1993)

NOVÁKOVÁ-ŘEPOVÁ A., CHALUPSKÝ J. (1993): Microscopic fungi isolated from Fridericia galba (Oligochaeta, Enchytraeidae).   Česká Mykologie 46(3-4): 251-255   (published: 25th August, 1993)

JAROŠ F. (1993): Incidencie of fungal intoxications including Amanita phalloides in last four decades in the district of Trenčín in Slovakia.   Česká Mykologie 46(3-4): 256-262   (published: 25th August, 1993)

JESENSKÁ Z., PIECKOVÁ E., BERNÁT D. (1993): Relationships of heat resistant micromycetes from soil to sucrose, natrium chloride and pH.   Česká Mykologie 46(3-4): 263-271   (published: 25th August, 1993)

SLÁVIKOVÁ E., VADKERTIOVÁ R. (1993): Ecological studies on yeasts in fish-ponds.   Česká Mykologie 46(3-4): 272-281   (published: 25th August, 1993)

MIHÁL I. (1993): Frequency and occurrence stability-method of determination of dominant fungi species in beech wood after cutting operation.   Česká Mykologie 46(3-4): 282-295   (published: 25th August, 1993)

BACIGÁLOVÁ K. (1993): New localities of Taphrina carpini (Rostr.) Johans. on Carpinus betulus in Slovakia.   Česká Mykologie 46(3-4): 296-302   (published: 25th August, 1993)

PAULECH C., HERRERA S., FORNET E. (1993): Phytopathogenic micromycetes of the family Erysiphaceae distributed in Cuba.   Česká Mykologie 46(3-4): 303-314   (published: 25th August, 1993)

LIZOŇ P. (1993): Fungi described by Carl Kalchbrenner.   Česká Mykologie 46(3-4): 315-327   (published: 25th August, 1993)

HOUDA J. (1993): Proliferation on Phallus impudicus.   Česká Mykologie 46(3-4): 328-331   (published: 25th August, 1993)

Varia and references. - 332-337

back to content

 

Czech Mycology - volume 47

issue 47(1), 1994

  Czech Mycology 47(1)  

Editorial.   Czech Mycology 47(1): 1   (published: 6th January, 1994)

SUBRAMANIAN C. V. (1994): Veramyces, a new hyphomycete genus from Kumaon Himalayas.   Czech Mycology 47(1): 3-5   (published: 6th January, 1994)

MORAVEC J. (1994): Taxonomic revision of the genus Cheilymenia.   Czech Mycology 47(1): 7-37   (published: 6th January, 1994)

ANTONÍN V., HAUSKNECHT A. (1994): First European records of Hohenbuehelia angustata (Berk.) Sing.   Czech Mycology 47(1): 39-42   (published: 6th January, 1994)

FELLNER R., LANDA J. (1994): Some species of Cortinariaceae and Russulaceae in the alpine belt of the Belaer Tatras - II.   Czech Mycology 47(1): 45-57   (published: 6th January, 1994)

KOTLABA F., VAMPOLA P. (1994): Oligoporus folliculocystidiatus, a new polypore species allied to Oligoporus cerifluus.   Czech Mycology 47(1): 59-64   (published: 6th January, 1994)

KLÁN J., BAUDIŠOVÁ D. (1994): Enzyme N-acetyl-β-D-glucosaminidase (NAG) as an early marker of intoxications by the Cortinarius species (nephrotoxic syndrom).   Czech Mycology 47(1): 65-72   (published: 6th January, 1994)

PAULECH P., PAULECH C., LIŠKA M. (1994): Distribution and characteristics of the fungus Tilletia controversa Kühn in the stands of winter wheat in eastern Slovakia.   Czech Mycology 47(1): 73-80   (published: 6th January, 1994)

FASSATIOVÁ O., KOTLABA F. (1994): In memoriam of Dr. Věra Holubová-Jechová (1936-1993).   Czech Mycology 47(1): 81-88   (published: 6th January, 1994)

HERINK J., KOTLABA F. (1994): Dr. Zdeněk Pouzar sexagenarian.   Czech Mycology 47(1): 89-100   (published: 6th January, 1994)

Book review - Bridge P.D., Kozakiewicz Z., Paterson R.R.M.: PENIMAT: A computer assisted identification scheme for terverticillate Penicillium isolates.   Czech Mycology 47(1): 43-44   (published: 6th January, 1994)

back to content

issue 47(2), 1994

  Czech Mycology 47(2)  

PALMER J. (1994): Sclerotiniaceae on sweet chestnut burrs in the northern 'old world‘.   Czech Mycology 47(2): 101-138   (published: 15th March, 1994)

HORÁKOVÁ J. (1994): Arthonia pragensis spec. nov. (Ascomycetes, Arthoniales), a new lichenicolous fungus from the Czech Republic.   Czech Mycology 47(2): 139-143   (published: 15th March, 1994)

KLÁN J., ZIMA T., BAUDIŠOVÁ D. (1994): Potentiated effect of ethanol on Amanita phalloides poisoning.   Czech Mycology 47(2): 145-150   (published: 15th March, 1994)

KUBÁTOVÁ A. (1994): New records of micromycetes from Czech and Slovak Republics. III. Acremonium furcatum, Gonatobotryum parasiticum, Stachybotrys bisbyi, and Wardomyces inflatus.   Czech Mycology 47(2): 151-158   (published: 15th March, 1994)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1994): Two new localities of Inonotus rickii in Europe.   Czech Mycology 47(2): 159-161   (published: 15th March, 1994)

GÁPER J. (1994): Fructification and sporulation of Laetiporus sulphureus in the urban environment.   Czech Mycology 47(2): 163-169   (published: 15th March, 1994)

FASSATIOVÁ O., PRÁŠIL K. (1994): Doc. RNDr. Vladimír Skalický has passed away.   Czech Mycology 47(2): 171-172   (published: 15th March, 1994)

back to content

issue 47(3), 1994

  Czech Mycology 47(3)  

HOLEC J. (1994): The ultrastructure of the spore wall and ornamentation in the Xerocomus group of Boletus.   Czech Mycology 47(3): 173-184   (published: 17th June, 1994)

VAMPOLA P., POUZAR Z. (1994): Antrodiella genistae - a new polypore for Czech Republic and Slovak Republic.   Czech Mycology 47(3): 185-188   (published: 17th June, 1994)

VAMPOLA P., KOTLABA F., POUZAR Z. (1994): Antrodia pini-cubensis, a new polypore from the Caribbean area.   Czech Mycology 47(3): 189-192   (published: 17th June, 1994)

LIZOŇ P. (1994): Type specimens of fungi held in the Herbarium of the Slovak National Museum (BRA), Bratislava, Slovakia.   Czech Mycology 47(3): 193-198   (published: 17th June, 1994)

KOTLABA F., KLÁN J. (1994): A handful of Aphyllophorales collected in Greece.   Czech Mycology 47(3): 199-206   (published: 17th June, 1994)

KNOBLOCH E., KOTLABA F. (1994): Trametites eocenicus, a new fossil polypore from the Bohemian Eocene.   Czech Mycology 47(3): 207-213   (published: 17th June, 1994)

PIECKOVÁ E., JESENSKÁ Z. (1994): The effect of the heat-stable and chloroform-extractable secondary metabolites of filamentous fungi on the respiratory tract cilia movement of one-day-old chicken in vitro.   Czech Mycology 47(3): 215-221   (published: 17th June, 1994)

BACIGÁLOVÁ K. (1994): Species of Taphrina on Alnus in Slovakia.   Czech Mycology 47(3): 223-236   (published: 17th June, 1994)

Book review - Gartz J.: Narrenschwamme. Psychotrope Pilze in Europa.   Czech Mycology 47(3): 206   (published: 17th June, 1994)

back to content

issue 47(4), 1994

  Czech Mycology 47(4)  

MORAVEC J. (1994): Melastiza (Boud.) comb. et stat. nov. - a subgenus of the genus Aleuria Fuck. emend. nov. (Discomycetes, Pezizales).   Czech Mycology 47(4): 237-259   (published: 16th February, 1995)

MORAVEC J. (1994): Some new taxa and combinations in the Pezizales.   Czech Mycology 47(4): 261-269   (published: 16th February, 1995)

GALÁN R., RAITVIIR A. (1994): Luciotrichus lasioboloides, a new genus and a new species of the Pezizales.   Czech Mycology 47(4): 271-275   (published: 16th February, 1995)

BACIGÁLOVÁ K. (1994): Species of Taphrina on Populus in Slovakia.   Czech Mycology 47(4): 277-283   (published: 16th February, 1995)

BACIGÁLOVÁ K. (1994): Taphrina viridis - a new species for the Karpaty Mts.   Czech Mycology 47(4): 285-288   (published: 16th February, 1995)

ANTONÍN V. (1994): Cystolepiota cystophora: first record from the Czech Republic.   Czech Mycology 47(4): 289-292   (published: 16th February, 1995)

JANITOR A., VIZÁROVÁ G. (1994): Production of abscisic acid and cytokinins in static liquid culture by Schizophyllum commune.   Czech Mycology 47(4): 293-302   (published: 16th February, 1995)

JESENSKÁ Z., VOLNÁ F., PIECKOVÁ E. (1994): The effect of disinfection substances on the propagules of heat-resistant fungi in vitro.   Czech Mycology 47(4): 303-309   (published: 16th February, 1995)

HLŮZA B. (1994): Jiří Lazebníček - 60th birthday.   Czech Mycology 47(4): 311-317   (published: 16th February, 1995)

Remembrance of Dr.Marta Semerdžieva.   Czech Mycology 47(4): 319-320   (published: 16th February, 1995)

back to content

 

Czech Mycology - volume 48

issue 48(1), 1995

  Czech Mycology 48(1)  

Preface.   Czech Mycology 48(1): 1   (published: 16th May, 1995)

HAWKSWORTH D. L. (1995): Tailoring fungal nomenclature to suit user needs.   Czech Mycology 48(1): 3-10   (published: 16th May, 1995)

STIJVE T. (1995): Worldwide occurrence of psychoactive mushrooms - an update.   Czech Mycology 48(1): 11-19   (published: 16th May, 1995)

KAUFMAN L. (1995): Merits and limitations of immunodiagnostic assays for systemic mycoses.   Czech Mycology 48(1): 21-29   (published: 16th May, 1995)

POHLE W. (1995): Paxillus involutus - a dangerous mushroom?   Czech Mycology 48(1): 31-38   (published: 16th May, 1995)

STERNER O., ANKE H. (1995): Toxic terpenoids isolated from higher fungi.   Czech Mycology 48(1): 39-52   (published: 16th May, 1995)

MOLITORIS H. P. (1995): Fungi in biotechnology. Past, present, future.   Czech Mycology 48(1): 53-65   (published: 16th May, 1995)

Book review - Griffin D.H.: Fungal physiology.   Czech Mycology 48(1): 66   (published: 16th May, 1995)

YAMAURA Y., CHANG I.-M. (1995): Protective action against Amanita poisoning by iridoid glucoside, aucubin.   Czech Mycology 48(1): 67-72   (published: 16th May, 1995)

JESENSKÁ Z., PIECKOVÁ E. (1995): Heat-resistant fungi.   Czech Mycology 48(1): 73-76   (published: 16th May, 1995)

FASSATIOVÁ O. (1995): Micromycetes in archives and book depositories in the Czech Republic.   Czech Mycology 48(1): 77-86   (published: 16th May, 1995)

Book review - Vánky K.G.: European smut fungi.   Czech Mycology 48(1): 87-88   (published: 16th May, 1995)

back to content

issue 48(2), 1995

  Czech Mycology 48(2)  

STEENBERG T., EILENBERG J. (1995): Natural occurence of entomopathogenic fungi on Aphids at an agricurtural field site.   Czech Mycology 48(2): 89-96   (published: 25th September, 1995)

SEEGER R. (1995): Vergiftungen durch höhere Pilze (Intoxications by higher fungi. ).   Czech Mycology 48(2): 97-138   (published: 25th September, 1995)

HUBÁLEK Z., RYCHNOVSKÝ B., PEŠKO J. (1995): Adiasporomycosis of rodents inhabiting the shores of fishponds.   Czech Mycology 48(2): 139-144   (published: 25th September, 1995)

SLÁVIKOVÁ E., VADKERTIOVÁ R. (1995): Yeast population in the water of a polluted fish-pond.   Czech Mycology 48(2): 145-154   (published: 25th September, 1995)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1995): Phellinus cavicola, a new xanthochroic setae-less polypore with coloured spores.   Czech Mycology 48(2): 155-159   (published: 25th September, 1995)

MÜLLER J. (1995): Australischer Rostpilz Puccinia lagenophorae auch in der Tschechischen und Slowakischen Republik und in Ungarn.   Czech Mycology 48(2): 161-167   (published: 25th September, 1995)

Pavel Lizoň fifty years old (Gáper J.).   Czech Mycology 48(2): 169-174   (published: 25th September, 1995)

Dr. Josef Poelt, professor emeritus passed away (Lisická E.).   Czech Mycology 48(2): 175-176   (published: 25th September, 1995)

back to content

issue 48(3), 1995

  Czech Mycology 48(3)  

PANDE A., RAO V. G. (1995): The genus Rosellinia (Sphaeriales) from Peninsular India.   Czech Mycology 48(3): 177-182   (published: 22nd December, 1995)

JESENSKÁ Z. (1995): Cryptococcus neoformans in the environment (a review).   Czech Mycology 48(3): 183-198   (published: 22nd December, 1995)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1995): Pseudoomphalina kalchbrenneri (Agaricales) in the Czech Republic.   Czech Mycology 48(3): 199-205   (published: 22nd December, 1995)

PAULECH P., PAULECH C. (1995): Discribution and ecophysiological characterics of the fungus Tilletia controversa in Slovakia.   Czech Mycology 48(3): 207-216   (published: 22nd December, 1995)

LISICKÁ E. (1995): Dacryonaema rufum (Basidiomycota) neu für die Slowakei (Westkarpaten).   Czech Mycology 48(3): 217-220   (published: 22nd December, 1995)

URBAN Z. (1995): Actual state of the rust fungi systematics in the world.   Czech Mycology 48(3): 221-224   (published: 22nd December, 1995)

Present state, modern methods and perspectives in Penicillium study.   Czech Mycology 48(3): 225-229   (published: 22nd December, 1995)

Amanita strobiliformis.   Czech Mycology 48(3): 230-231   (published: 22nd December, 1995)

back to content

issue 48(4), 1996

  Czech Mycology 48(4)  

POUZAR Z. (1996): Eighty years of Dr. Josef Herink.   Czech Mycology 48(4): 233-236   (published: 14th March, 1996)

WASSER S. P. (1996): New, remarkable and rare higher Basidiomycetes from Israel.   Czech Mycology 48(4): 237-250   (published: 14th March, 1996)

HEINMAN P. (1996): Un cas de malformation sporale chez un Agaricus.   Czech Mycology 48(4): 251-255   (published: 14th March, 1996)

HAUSKNECHT A., ZUCCHERELLI A. (1996): Ein interesanter Fund von Marasmiellus omphaliformis aus Italien.   Czech Mycology 48(4): 257-260   (published: 14th March, 1996)

REID D. A. (1996): Mycena truncosalicicola - a new species of Mycena from Britain.   Czech Mycology 48(4): 261-263   (published: 14th March, 1996)

KRISAI-GREILHUBER I. (1996): Myriosclerotinia caricis-ampullaceae on Carex rostrata and C. lasiocarpa - the first records for Austria, and two further Austrian localities for Lanzia henningsiana.   Czech Mycology 48(4): 265-271   (published: 14th March, 1996)

KREISEL H. (1996): A preliminary survey of the genus Phallus sensu lato.   Czech Mycology 48(4): 273-281   (published: 14th March, 1996)

HOLEC J. (1996): What is in fact Nemecomyces mongolicus Pilát?   Czech Mycology 48(4): 283-294   (published: 14th March, 1996)

SVRČEK M. (1996): Einige neue Agaricales aus Böhmen (Tschechische Republik).   Czech Mycology 48(4): 295-308   (published: 14th March, 1996)

ANTONÍN V., NOORDELOOS M. E. (1996): Gymnopus herinkii spec. nov.: a critical review of the complex of Agaricus porreus and A. prasiosmus.   Czech Mycology 48(4): 309-313   (published: 14th March, 1996)

VAMPOLA P., POUZAR Z. (1996): Notes on some species of genera Ceriporia and Ceriporiopsis (Polyporaceae).   Czech Mycology 48(4): 315-324   (published: 14th March, 1996)

back to content

 

Czech Mycology - volume 49

issue 49(1), 1996

  Czech Mycology 49(1)  

ANDO K. (1996): A new species of Mycoleptodiscus from Australia.   Czech Mycology 49(1): 1-6   (published: 30th May, 1996)

MARVANOVÁ L. (1996): Concerning Pseudoanguillospora and water-borne Mycocentrospora spp.   Czech Mycology 49(1): 7-20   (published: 30th May, 1996)

VAMPOLA P., POUZAR Z. (1996): Contribution to the knowledge of the Central European species of the genus Antrodiella.   Czech Mycology 49(1): 21-33   (published: 30th May, 1996)

HROUDA P. (1996): Notes on two hydnums - Bankera violascens and Sarcodon versipellis.   Czech Mycology 49(1): 35-39   (published: 30th May, 1996)

Book review - Paulech C.: Mycota (Huby), Ascomycetes (Vreckaté), Múčnatkotvaré (Erysiphales).   Czech Mycology 49(1): 40   (published: 30th May, 1996)

GÁPER J. (1996): Discharge of basidiospores from Fistulina hepatica fruitbodies in the natural environment.   Czech Mycology 49(1): 41-48   (published: 30th May, 1996)

BEČVÁŘ K. (1996): Aspergillus viridinutans and Stilbella aciculosa - new records from Czech Republic.   Czech Mycology 49(1): 49-52   (published: 30th May, 1996)

URBAN Z., PRÁŠIL K. (1996): To the 70th birthday of RNDr. Mirko Svrček, CSc.   Czech Mycology 49(1): 53-58   (published: 30th May, 1996)

PIKÁLEK P. (1996): To commemorate the seventieth birthday of Jan Nečásek.   Czech Mycology 49(1): 59-63   (published: 30th May, 1996)

Book review - Tzean S.S., Chiu S.C., Chen J.L., Hseu S.H., Lin G.H., Liou G.Y., Chen C.C., Hsu W.H.: Penicillium and related teleomorphs from Taiwan.   Czech Mycology 49(1): 64   (published: 30th May, 1996)

back to content

issue 49(2), 1996

  Czech Mycology 49(2)  

RANKOVIĆ B., ČOMIĆ L. (1996): The genus Erysiphe in Serbia.   Czech Mycology 49(2): 65-76   (published: 13th October, 1996)

RÉBLOVÁ M. (1996): Two new Capronia species from the Czech Republic.   Czech Mycology 49(2): 77-83   (published: 13th October, 1996)

VAMPOLA P. (1996): New localities of Pilatoporus ibericus in Europe and Asia.   Czech Mycology 49(2): 85-90   (published: 13th October, 1996)

KUNERT J. (1996): Growth and production of extracellular proteases by the fungus Aspergillus fumigatus on various media. I. Media without proteins.   Czech Mycology 49(2): 91-106   (published: 13th October, 1996)

PAULECH C., PAULECH P. (1996): Occurrence of phytopathogenous micromycetes of the order Erysiphales in the national park Slovenský raj.   Czech Mycology 49(2): 107-118   (published: 13th October, 1996)

ONDŘEJ M. (1996): Seven little known species of the genus Alternaria.   Czech Mycology 49(2): 119-127   (published: 13th October, 1996)

GÁPER J. (1996): Polypores associated with native woody host plants in urban areas of Slovakia.   Czech Mycology 49(2): 129-145   (published: 13th October, 1996)

Book review - Pfleger F.L., Linderman R.G. (eds.): Mycorrhizae and plant health.   Czech Mycology 49(2): 147-148   (published: 13th October, 1996)

back to content

issue 49(3-4), 1997

  Czech Mycology 49(3-4)  

MORAVEC J. (1997): Fungi of the Kilimanjaro - II. Octospora kilimanjarensis sp. nov., a new species of the section Neottiellae (Discomycetes, Pezizales).   Czech Mycology 49(3-4): 149-161   (published: 23rd May, 1997)

LIZOŇ P. (1997): Fungi described by and in honor of Carl Kalchbrenner. 1. Additions and corrections. 2. Eponymy.   Czech Mycology 49(3-4): 163-167   (published: 23rd May, 1997)

KOTLABA F. (1997): Common polypores (Polyporales s. l.) collected on uncommon hosts.   Czech Mycology 49(3-4): 169-188   (published: 23rd May, 1997)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1997): Further localities of Phellinus cavicola in Europe.   Czech Mycology 49(3-4): 189-192   (published: 23rd May, 1997)

RÉBLOVÁ M., SVRČEK M. (1997): New records of Pyrenomycetes from the Czech Republic I.   Czech Mycology 49(3-4): 193-206   (published: 23rd May, 1997)

RÉBLOVÁ M., SVRČEK M. (1997): New records of Pyrenomycetes from the Czech and Slovak Republics II. Some rare and interesting species of the orders Dothideales and Sordariales.   Czech Mycology 49(3-4): 207-227   (published: 23rd May, 1997)

PIECKOVÁ E., JESENSKÁ Z. (1997): Dichotomomyces cejpii - some characteristics of strains isolated from soil in the Slovak Republic.   Czech Mycology 49(3-4): 229-237   (published: 23rd May, 1997)

MRÁZ P. (1997): Rediscovery of Trichoglossum hirsutum in Slovakia.   Czech Mycology 49(3-4): 239-243   (published: 23rd May, 1997)

Book review - Redlin S.C., Carris L.M. (eds.): Endophytic fungi in grasses and woody plants. Systematics, ecology and evolution.   Czech Mycology 49(3-4): 244   (published: 23rd May, 1997)

KOTLABA F., POUZAR Z. (1997): Svatopluk Šebek (1926-1996) in memoriam.   Czech Mycology 49(3-4): 245-248   (published: 23rd May, 1997)

Book reviews - Rotem J.: The genus Alternaria. Biology, Epidemiology and Pathogenicity. - Braun U.: The powdery mildews (Erysiphales) of Europe. - Mills D., Kunoh H., Keen N. T., Mayama S. (eds.): Molecular aspects of pathogenicity and resistance: requirement for signal transduction. - Erwin D. C., Ribeiro O. K.: Phytophthora diseases worldwide.   Czech Mycology 49(3-4): 249-252   (published: 23rd May, 1997)

back to content

 

Czech Mycology - volume 50

issue 50(1), 1997

  Czech Mycology 50(1)  

MARVANOVÁ L., FISHER P. J., DESCALS E., BÄRLOCHER F. (1997): Fontanospora fusirama sp. nov., a hyphomycete from live tree roots and from stream foam.   Czech Mycology 50(1): 3-11   (published: 29th September, 1997)

ERSEK T., ENGLISH J. T., SCHOELZ J. E. (1997): Triparental species hybrids from fused zoospores of Phytophthora.   Czech Mycology 50(1): 13-20   (published: 29th September, 1997)

MORAVEC J. (1997): Discomycetes of Madagascar - I. Phillipsia ranomafanensis sp. nov. and ascospore sculpture of Cookeina colensoi proved by SEM (Discomycetes, Pezizales, Sarcoscyphaceae).   Czech Mycology 50(1): 21-33   (published: 29th September, 1997)

ABDEL-MALLEK A. Y., MAZEN M. B., ALLAM A. D., HASHEM M. (1997): Specific responses of some phytopathogenic fungi to fungicides.   Czech Mycology 50(1): 35-44   (published: 29th September, 1997)

HOLEC J. (1997): First records of Pholiota subochracea and Pholiota elegans in the Czech Republic.   Czech Mycology 50(1): 45-56   (published: 29th September, 1997)

PIECKOVÁ E., JESENSKÁ Z. (1997): The effect of chloroform extracts of micromycete biomass on the movement of tracheal cilia in one-day old chickens in vitro.   Czech Mycology 50(1): 57-62   (published: 29th September, 1997)

STIJVE T. (1997): Close encounters with Clathrus ruber, the latticed stinkhorn.   Czech Mycology 50(1): 63-70   (published: 29th September, 1997)

Book review - Stamets P.: Psilocybin mushrooms of the world - an identification guide.   Czech Mycology 50(1): 71-72   (published: 29th September, 1997)

back to content

issue 50(2), 1997

  Czech Mycology 50(2)  

RÉBLOVÁ M. (1997): Revision and reclassification of some Chaetosphaeria species.   Czech Mycology 50(2): 73-83   (published: 16th December, 1997)

MORAVEC J. (1997): Key to the species of Scutellinia subgen. Geneosperma (Rifai) comb. et stat. nov. (Discomycetes, Pezizales, Pyronemataceae).   Czech Mycology 50(2): 85-97   (published: 16th December, 1997)

NASSER L., ABDEL-SATER M. A. (1997): Fungi associated with sheep hairs in Saudi Arabia.   Czech Mycology 50(2): 99-106   (published: 16th December, 1997)

BACIGÁLOVÁ K. (1997): Species of Taphrina on Betula in Slovakia.   Czech Mycology 50(2): 107-118   (published: 16th December, 1997)

PAULECH P., ZLINSKÁ J., SZITTAYOVÁ S. (1997): Anthracoidea michelii and Thecaphora affinis in Slovakia.   Czech Mycology 50(2): 119-125   (published: 16th December, 1997)

TONCHEVA-PANOVA T. G. (1997): Identification of a fungal contaminant in a culture of Dunaliella salina.   Czech Mycology 50(2): 127-131   (published: 16th December, 1997)

KOTLABA F. (1997): Some uncommon or rare polypores (Polyporales s.l.) collected on uncommon hosts.   Czech Mycology 50(2): 133-142   (published: 16th December, 1997)

POUZAR Z. (1997): Dr. František Kotlaba septuagenarian.   Czech Mycology 50(2): 143-150   (published: 16th December, 1997)

back to content

issue 50(3), 1998

  Czech Mycology 50(3)  

RÉBLOVÁ M. (1998): A new Chaetosphaeria with a Dictyochaeta anamorph.   Czech Mycology 50(3): 151-159   (published: 16th May, 1998)

RÉBLOVÁ M. (1998): Revision of three Melanomma species described by L. Fuckel.   Czech Mycology 50(3): 161-179   (published: 16th May, 1998)

ANTONÍN V., NEVILLE P. (1998): Rhodocollybia giselae, a new species from the Mediterranean region in Europe.   Czech Mycology 50(3): 181-184   (published: 16th May, 1998)

DIGHE S., KULKARNI S. M. (1998): Revival of Oyster Mushroom (Pleurotus spp.) strains after mineral oil preservation.   Czech Mycology 50(3): 185-188   (published: 16th May, 1998)

MORAVEC J. (1998): Taxonomic revision of the genus Cheilymenia - 6. Cheilymenia polaripustulata sp. nov. - a new species of the section Striatisporae.   Czech Mycology 50(3): 189-200   (published: 16th May, 1998)

HOLEC J. (1998): The taxonomy of Pholiota aurivella and Pholiota adiposa - a return to Batsch and Fries.   Czech Mycology 50(3): 201-221   (published: 16th May, 1998)

KOCOURKOVÁ-HORÁKOVÁ J. (1998): Records of new, rare or overlooked lichens from the Czech Republic.   Czech Mycology 50(3): 223-239   (published: 16th May, 1998)

ANTONÍN V. (1998): Jiří Moravec fifty-five years old.   Czech Mycology 50(3): 241-244   (published: 16th May, 1998)

back to content

issue 50(4), 1998

  Czech Mycology 50(4)  

ŠIMONOVIČOVÁ A. (1998): The occurrence of the rare species Circinella umbellata (Mucorales).   Czech Mycology 50(4): 245-248   (published: 12th July, 1998)

REINPRECHT L. (1998): Loss of antifungal activity of selected fungicides in treated wood due to natural ageing. Part 1: Activity against moulds.   Czech Mycology 50(4): 249-258   (published: 12th July, 1998)

REINPRECHT L. (1998): Loss of antifungal activity of selected fungicides in treated wood due to natural ageing. Part 2: Activity against wood-destroying fungi.   Czech Mycology 50(4): 259-269   (published: 12th July, 1998)

KOCOURKOVÁ-HORÁKOVÁ J. (1998): Distribution and ecology of the genus Thelocarpon (Lecaronales, Thelocarpaceae) in the Czech Republic.   Czech Mycology 50(4): 271-302   (published: 12th July, 1998)

ŠAŠEK V., NOVOTNÝ Č., VAMPOLA P. (1998): Screening for efficient organopollutant fungal degraders by decolorization.   Czech Mycology 50(4): 303-311   (published: 12th July, 1998)

OSTRÝ V., RUPRICH J., KOŽÍŠEK J. (1998): Determination of toxigenic Fusarium spp. in the domestic wheat - using the ICFM methodological recommendation.   Czech Mycology 50(4): 313-323   (published: 12th July, 1998)

Book review - Hartleb H., Heitefuss R., Hoppe H.H.: Resistance of Crop Plants against Fungi.   Czech Mycology 50(4): 324   (published: 12th July, 1998)

Pholiota aurivella (color plate).   Czech Mycology 50(4): 325   (published: 12th July, 1998)

back to content

 

Czech Mycology - volume 51

issue 51(1), 1999

  Czech Mycology 51(1)  

RÉBLOVÁ M., GAMS W. (1999): Teleomorph-anamorph connections in Ascomycetes. 1. Cylindrotrichum and Cacumisporium anamorphs of Chaetosphaeria.   Czech Mycology 51(1): 1-40   (published: 29th January, 1999)

HAUSKNECHT A. (1999): Revision von Velenovskýs Galera-Arten, die den Gattungen Conocybe und Pholiotina angehören.   Czech Mycology 51(1): 41-70   (published: 29th January, 1999)

HUŇKOVÁ Z., KUBÁTOVÁ A., WEIGNEROVÁ L., KŘEN V. (1999): Induction of extracellular glycosidases in filamentous fungi and their potential use in chemotaxonomy.   Czech Mycology 51(1): 71-87   (published: 29th January, 1999)

Index to new names and combinations appearing in Czech Mycology 51 (1).   Czech Mycology 51(1): 88   (published: 29th January, 1999)

back to content

issue 51(2-3), 1999

  Czech Mycology 51(2-3)  

VACCARO G., BENNETT J. W. (1999): Norsolorinic acid mutants and aflatoxin research.   Czech Mycology 51(2-3): 89-97   (published: 25th May, 1999)

HROUDA P. (1999): Hydnaceous fungi of the Czech Republic and Slovakia.   Czech Mycology 51(2-3): 99-155   (published: 25th May, 1999)

GHERBAWY Y. A. M. H., ABDELZAHER H. M. A. (1999): Isolation of fungi from tomato rhizosphere and evaluation of the effect of some fungicides and biological agents on the production of cellulase enzymes by Nectria haematococca and Pythium ultimum var. ultimum.   Czech Mycology 51(2-3): 157-170   (published: 25th May, 1999)

KOCOURKOVÁ J., BERGER F. (1999): Polycoccum minutulum (Dothideales, Ascomycetes), a new lichenicolous fungus on Trapelia placodioides.   Czech Mycology 51(2-3): 171-177   (published: 25th May, 1999)

KOCOURKOVÁ J. (1999): Lichenicolous fungi from the Czech Republic. 1. Weddellomyces xanthoparmeliae Calatayud et Nav.-Ros.   Czech Mycology 51(2-3): 179-184   (published: 25th May, 1999)

MÜLLER J. (1999): Peronospora swinglei - ein neuer Falscher Mehltaupilz für die Tschechische Republik.   Czech Mycology 51(2-3): 185-191   (published: 25th May, 1999)

Book review - Mercado Sierra A., Holubová-Jechová V., Mena Portales J.: Hifomicetes demaciáceos de Cuba. Enteroblásticos.   Czech Mycology 51(2-3): 192   (published: 25th May, 1999)

Czech Scientific Society for Mycology: List of members.   Czech Mycology 51(2-3): 193-204   (published: 25th May, 1999)

Book review - Watling R., Turnbull E.: British Fungus Flora. Agarics and Boleti.   Czech Mycology 51(2-3): 205   (published: 25th May, 1999)

back to content

issue 51(4), 1999

  Czech Mycology 51(4)  

HLŮZA B. (1999): The contents and bibliographical index of vol. 1-8 of the journal Mycologia (Praha) 1924-1931.   Czech Mycology 51(4): 209-270   (published: 20th July, 1999)

back to content

 

Czech Mycology - volume 52

issue 52(1), 2000

  Czech Mycology 52(1)  

LAGANÀ A., SALERNI E., BARLUZZI C., PERINI C., DE DOMINICIS V. (2000): Mycocoenological studies in Mediterranean forest ecosystems: calcicolous deciduous oak woods of central-southern Tuscany (Italy).   Czech Mycology 52(1): 1-16   (published: 21st January, 2000)

HOLEC J. (2000): A revision of new species of Pholiota and Flammula (Fungi, Agaricales) described by Josef Velenovský.   Czech Mycology 52(1): 17-39   (published: 21st January, 2000)

ANTONÍN V., HERINK J. (2000): Notes on the variability of Gymnopus luxurians (Tricholomataceae).   Czech Mycology 52(1): 41-49   (published: 21st January, 2000)

ANTONÍN V., VÁGNER A. (2000): Type specimens of fungi preserved in the Herbarium of the Moravian Museum in Brno, Czech Republic (BRNM).   Czech Mycology 52(1): 51-68   (published: 21st January, 2000)

MANDEEL Q., GUL J. (2000): Occurrence of vesicular arbuscular mycorrhizae (VAM) in coastal habitats of Bahrain.   Czech Mycology 52(1): 69-79   (published: 21st January, 2000)

PAŽOUTOVÁ S., KOLÍNSKÁ R. (2000): Record of Cerebella sp. in Czech Republic and of Cerebella andropogonis in Brazil.   Czech Mycology 52(1): 81-88   (published: 21st January, 2000)

LAZEBNÍČEK J. (2000): Professor RNDr. Bronislav Hlůza, CSc. 70 years.   Czech Mycology 52(1): 89-91   (published: 21st January, 2000)

KOTLABA F., POUZAR Z. (2000): The decease of Dr. Josef Herink.   Czech Mycology 52(1): 93-96   (published: 21st January, 2000)

back to content

issue 52(2), 2000

  Czech Mycology 52(2)  

MOLITORIS H. P. (2000): Methods for determination of enzymatic activities of marine fungi.   Czech Mycology 52(2): 97-124   (published: 20th April, 2000)

HASAN H. A. H. (2000): Fungal association and deterioration of Oil-type Safflower (Carthamus tinctorius L.) seed during storage.   Czech Mycology 52(2): 125-137   (published: 20th April, 2000)

KUNERT J., ŠAŠEK V. (2000): Colloquium "Fungi as Model Organisms in Research and Biotechnology", Olomouc, September 14th, 1999.   Czech Mycology 52(2): 139-178   (published: 20th April, 2000)

Book review - Barnett H.L., Hunter B.B.: Illustrated Genera of Imperfect Fungi. 4th Ed.   Czech Mycology 52(2): 179   (published: 20th April, 2000)

Book review - Tzean S.S., Hsieh L.S., Wu W.J.: Atlas of Entomopathogenic Fungi from Taiwan.   Czech Mycology 52(2): 180   (published: 20th April, 2000)

ŠAŠEK V. (2000): Prof. Dr. Zdeněk Urban, DrSc. passed away...   Czech Mycology 52(2): 181-188   (published: 20th April, 2000)

back to content

issue 52(3), 2000

  Czech Mycology 52(3)  

AGERER R., AMMIRATI J., BARONI T. J., BLANZ P., COURTECUISSE R., DESJARDIN D. J., GAMS W., HALLENBERG N., HALLING R., HAWKSWORTH D. L., HORAK E., KORF R. P., MUELLER G. M., OBERWINKLER F., RAMBOLD G., SUMMERBELL R. C., TRIEBEL D., WATLING R. (2000): Open Letter to the scientific community of mycologists. Inputs from referees requested.   Czech Mycology 52(3): 189-194   (published: 7th December, 2000)

GRYGANSKI A. P., KIRCHHOFF B., MOLITORIS H. P. (2000): Fruitbody quality and enzyme production of strains of Hericium erinaceus, an edible mushroom of medicinal relevance.   Czech Mycology 52(3): 195-207   (published: 7th December, 2000)

SALERNI E., LAGANÀ A., PERINI C., DE DOMINICIS V. (2000): Effects of various forestry operations on the fungal flora of fir woods - first results.   Czech Mycology 52(3): 209-218   (published: 7th December, 2000)

GHERBAWY Y. A. M. H., PRILLINGER H. (2000): Root mycoflora of pepper (Capsicum annuum) antagonistic to Verticillium dahliae.   Czech Mycology 52(3): 219-226   (published: 7th December, 2000)

KUBÁTOVÁ A., NOVOTNÝ D., PRÁŠIL K., MRÁČEK Z. (2000): The nematophagous hyphomycete Esteya vermicola found in the Czech Republic.   Czech Mycology 52(3): 227-235   (published: 7th December, 2000)

ANTONÍN V. (2000): Xeromphalina brunneola (Tricholomataceae), a new member of the European mycoflora.   Czech Mycology 52(3): 237-242   (published: 7th December, 2000)

HOLEC J. (2000): The taxonomy of Pholiota fusus - a critical evaluation.   Czech Mycology 52(3): 243-251   (published: 7th December, 2000)

Journal Review - Field Mycology, vol. 1, part 1.   Czech Mycology 52(3): 252   (published: 7th December, 2000)

Book Review - Heilmann-Clausen J., Verbeken A., Vesterholt J.: The genus Lactarius.   Czech Mycology 52(3): 253-254   (published: 7th December, 2000)

back to content

issue 52(4), 2001

  Czech Mycology 52(4)  

KORF R. P., LIZOŇ P. (2001): The status of the ordinal name Leotiales.   Czech Mycology 52(4): 255-257   (published: 5th March, 2001)

SPOONER B. M. (2001): Plicaria (Pezizales) in Britain, and Plicariella reinstated.   Czech Mycology 52(4): 259-265   (published: 5th March, 2001)

GAMUNDÍ I. J., LORENZO L. E. (2001): Ascomycetes from burnt places in the NW Patagonia, Argentina.   Czech Mycology 52(4): 267-275   (published: 5th March, 2001)

GALÁN R., PALMER J. T. (2001): The occurence of rare Ciboria aestivalis in Europe.   Czech Mycology 52(4): 277-287   (published: 5th March, 2001)

RAITVIIR A. (2001): Taxonomic notes on Dematioscypha and Amicodisca.   Czech Mycology 52(4): 289-294   (published: 5th March, 2001)

ANTONÍN V., MORAVEC J. (2001): Some notes on the remarkable variability of Ascobolus scatigenus (Discomycetes, Pezizales).   Czech Mycology 52(4): 295-298   (published: 5th March, 2001)

HAUSKNECHT A. (2001): The problem of Pholiotina sulcatipes - P. aberrans.   Czech Mycology 52(4): 299-306   (published: 5th March, 2001)

PARMASTO E. (2001): Hymenochaete cruenta and H. sphaericola, two sibling species of Hymenochaetales (Hymenomycetes, Basidiomycota).   Czech Mycology 52(4): 307-315   (published: 5th March, 2001)

Book review - Hanlin T.R.: Illustrated Genera of Ascomycetes. Volume 2.   Czech Mycology 52(4): 316   (published: 5th March, 2001)

MOSER M., KIRCHMAIR M. (2001): Notes on two rare Lactarius species.   Czech Mycology 52(4): 317-322   (published: 5th March, 2001)

HOLM K., HOLM L. (2001): Venturia glacialis, an overlooked species.   Czech Mycology 52(4): 323-327   (published: 5th March, 2001)

Book review - Hanlin T.R.: Combined Keys to Illustrated Genera of Ascomycetes. Volumes 1 & 2.   Czech Mycology 52(4): 328   (published: 5th March, 2001)

WATLING R. (2001): An unusual Inocybe sp. from West Africa.   Czech Mycology 52(4): 329-334   (published: 5th March, 2001)

back to content

 

Czech Mycology - volume 53

issue 53(1), 2001

  Czech Mycology 53(1)  

MARVANOVÁ L., BÄRLOCHER F. (2001): Hyphomycetes from Canadian streams. VI. Rare species in pure cultures.   Czech Mycology 53(1): 1-28   (published: 10th June, 2001)

HROUDA P. (2001): Pleurotoid fungi of the family Polyporaceae in the Czech Republic and Slovakia.   Czech Mycology 53(1): 29-87   (published: 10th June, 2001)

DIETRICH W., MÜLLER J. (2001): The rust fungi, smut fungi and downy mildews in the Czech part of Krušné hory (Erzgebirge).   Czech Mycology 53(1): 89-118   (published: 10th June, 2001)

Book review - Podila G.K., Douds D.D. Jr. (eds.): Current advances in mycorrhizae research.   Czech Mycology 53(1): 119-120   (published: 10th June, 2001)

back to content

issue 53(2), 2001

  Czech Mycology 53(2)  

POUZAR Z. (2001): Notes on taxonomy and distribution of Aphyllophorales I.   Czech Mycology 53(2): 121-131   (published: 20th February, 2002)

HOLEC J. (2001): Remarks to the taxonomy of Gymnopilus josserandii based on records from Bohemian Forest (Czech Republic).   Czech Mycology 53(2): 133-139   (published: 20th February, 2002)

TOMŠOVSKÝ M. (2001): Remarks on the distribution of Hymenochaete carpatica in Central and Eastern Europe.   Czech Mycology 53(2): 141-148   (published: 20th February, 2002)

MOSTAFA M. E., ZOHRI A. A., KOTRBY R. S. (2001): Lipid, sterol and ergosterol accumulation in isolates of dematiaceous Hyphomycetes.   Czech Mycology 53(2): 149-159   (published: 20th February, 2002)

HÝSEK J., BROŽOVÁ J. (2001): The role of some saprophytic micromycetes and fungus Micromucor ramannianus var. ramannianus in forest soil.   Czech Mycology 53(2): 161-171   (published: 20th February, 2002)

ŠIMONOVIČOVÁ A. (2001): Supplement to the Checklist of non-vascular and vascular plants of Slovakia. The species of microscopic fungi of the order Eurotiales.   Czech Mycology 53(2): 173-188   (published: 20th February, 2002)

back to content

issue 53(3), 2002

  Czech Mycology 53(3)  

KUNERT J., NOVOTNÝ R. (2002): Degradation of human hair by three soil fungi. An electron microscopic study.   Czech Mycology 53(3): 189-201   (published: 10th January, 2002)

NOVOTNÝ D. (2002): Diplogelasinospora princeps (Sordariales), the first record in the Czech Republic.   Czech Mycology 53(3): 203-209   (published: 10th January, 2002)

Book review - Ulloa M., Hanlin R.T.: Illustrated dictionary of mycology.   Czech Mycology 53(3): 210   (published: 10th January, 2002)

NOVOTNÝ D. (2002): Contribution to the knowledge of the mycoflora in roots of oaks with and without tracheomycotic symptoms.   Czech Mycology 53(3): 211-222   (published: 10th January, 2002)

KHAN M. R., SAHA M. L., ANISUZZAMAN M., SLÁVIKOVÁ E. (2002): Yeasts isolated from the lakes of Dhanmondi and Ramna, Bangladesh.   Czech Mycology 53(3): 223-228   (published: 10th January, 2002)

PIECKOVÁ E., JESENSKÁ Z. (2002): Fusarium moniliforme, F. subglutinans and Aspergillus flavus in maize products in Slovakia.   Czech Mycology 53(3): 229-235   (published: 10th January, 2002)

Book review - Prusky D., Freeman S., Dickman B. (eds.): Colletotrichum. Host specifity, pathology, and host-pathogen interaction.   Czech Mycology 53(3): 236   (published: 10th January, 2002)

KUBÁTOVÁ A., ČERNÝ M., NOVÁKOVÁ A. (2002): New records of micromycetes from the Czech Republic. IV. Acrodontium salmoneum, Chaunopycnis alba and Cylindrocarpostylus gregarius, and notes on Dactylaria lanosa and Trichoderma saturnisporum.   Czech Mycology 53(3): 237-255   (published: 10th January, 2002)

back to content

issue 53(4), 2002

  Czech Mycology 53(4)  

ŠPAČEK J. (2002): Ludmila Marvanová - 70th birthday.   Czech Mycology 53(4): 259-264   (published: 3rd October, 2002)

BANDONI R. J., INDERBITZIN P. (2002): On a new Atractiella.   Czech Mycology 53(4): 265-273   (published: 3rd October, 2002)

GULIS V., SUBERKROPP K. (2002): The effect off excluding plant litter on the aquatic hyphomycete conidia in a headwater stream.   Czech Mycology 53(4): 275-284   (published: 3rd October, 2002)

NIKOLCHEVA L.G., BÄRLOCHER F. (2002): Phylogeny of Tetracladium based on 18S rDNA.   Czech Mycology 53(4): 285-295   (published: 3rd October, 2002)

SEIFERT K. A., GAMS W., LOUIS-SEIZE G. (2002): Arthroxylaria elegans, a new coprophilous anamorphic fungus allied with the Xylariaceae, with the notes on the genus Bisporostilbella.   Czech Mycology 53(4): 297-307   (published: 3rd October, 2002)

Book review - Summerell J.A., Leslie J.F., Backhouse D., Bryden W.L., Burgess L.W. (eds.): Fusarium: Paul E. Nelson Memorial Symposium.   Czech Mycology 53(4): 308   (published: 3rd October, 2002)

GÖNCZÖL J., MARVANOVÁ L. (2002): Anquillospora mediocris sp. nov. from streams in Hungary.   Czech Mycology 53(4): 309-317   (published: 3rd October, 2002)

Book review - Diseases of Cereal Grains (APS Digital Image Collections, CD-ROM).   Czech Mycology 53(4): 318   (published: 3rd October, 2002)

DVOŘÁKOVÁ R. (2002): Myxomycetes in Bohemian Karst and Hřebeny Mts.   Czech Mycology 53(4): 319-349   (published: 3rd October, 2002)

LIŠKA J. (2002): In memoriam Prof. Zdeněk Černohorský (1910-2001).   Czech Mycology 53(4): 351-352   (published: 3rd October, 2002)

back to content

 

Czech Mycology - volume 54

issue 54(1-2), 2002

  Czech Mycology 54(1-2)  

KOTLABA F. (2002): To the 70th birthday of Zdeněk Pouzar.   Czech Mycology 54(1-2): 3-6   (published: 3rd October, 2002)

LEGON N., ROBERTS P. (2002): Steccherinum albidum: a new species from southern England.   Czech Mycology 54(1-2): 7-9   (published: 3rd October, 2002)

WOJEWODA W. (2002): Dacryomyces ovisporus (Dacryomycetales, Basidiomycetes) new to the Czech Republic.   Czech Mycology 54(1-2): 11-17   (published: 3rd October, 2002)

DECOCK C., RYVARDEN L. (2002): Two undescibed Microporellus species and notes on M. clemensiae, M. setigerus and M. subincarnatus.   Czech Mycology 54(1-2): 19-30   (published: 3rd October, 2002)

BANDONI R., KRUG J., GINNS J. (2002): On some Colacogloea species from Canada.   Czech Mycology 54(1-2): 31-43   (published: 3rd October, 2002)

TOMŠOVSKÝ M. (2002): The genus Phellinus in the Šumava Mts.   Czech Mycology 54(1-2): 45-78   (published: 3rd October, 2002)

ROGERS J. D., JU Y. M. (2002): Nemania pouzarii, a new species from Oahu Island, Hawaii.   Czech Mycology 54(1-2): 79-81   (published: 3rd October, 2002)

ESTEVE-RAVENTÓS F., VILLARREAL M. (2002): Two new species of Psathyrella.   Czech Mycology 54(1-2): 83-91   (published: 3rd October, 2002)

MIGLIOZZI V., GAMBONI M. (2002): The mycoflora of Roman coastal woodlands. 7th contribution: some species of the WWF oasis of Macchiagrande - Chaetocalathus craterellus and Crepidotus calolepis.   Czech Mycology 54(1-2): 93-100   (published: 3rd October, 2002)

BUJAKIEWICZ A. (2002): On the ecology of Scytinostroma portentosum found in Poland.   Czech Mycology 54(1-2): 101-104   (published: 3rd October, 2002)

HOLEC J., SUKOVÁ M. (2002): Notes on the taxonomy of Cordyceps longisegmentis based on collections from the Czech Republic.   Czech Mycology 54(1-2): 105-111   (published: 3rd October, 2002)

back to content

issue 54(3-4), 2003

  Czech Mycology 54(3-4)  

MORAVEC J. (2003): Taxonomic revision of the genus Cheilymenia - 7. A reassessment of the sections Paracheilymeniae and Raripilosae.   Czech Mycology 54(3-4): 113-133   (published: 23rd May, 2003)

MORAVEC J. (2003): Taxonomic revision of the genus Cheilymenia - 8. The section Micropilosae.   Czech Mycology 54(3-4): 135-143   (published: 23rd May, 2003)

SENN-IRLET B., MOREAU P.-A. (2003): Notes on three Rimbachia species from the Alps.   Czech Mycology 54(3-4): 145-154   (published: 23rd May, 2003)

PAŽOUTOVÁ S., KOLÍNSKÁ R. (2003): Relationship of Cerebella to Epicoccum and their closest relatives among Dothideales.   Czech Mycology 54(3-4): 155-160   (published: 23rd May, 2003)

MOREAU P.-A., COURTECUISSE R. (2003): Une réévaluation de Mycena radicifera J. Favre.   Czech Mycology 54(3-4): 161-175   (published: 23rd May, 2003)

ADAMČÍK S. (2003): Russula faginea and similar taxa.   Czech Mycology 54(3-4): 177-191   (published: 23rd May, 2003)

FELLNER R., LANDA J. (2003): Mycorrhizal revival: case study from the Giant Mts., Czech Republic.   Czech Mycology 54(3-4): 193-203   (published: 23rd May, 2003)

ANTONÍN V. (2003): A revision of the type specimens of new species of Delicatula (Agaricales, Tricholomataceae) described by Josef Velenovský.   Czech Mycology 54(3-4): 205-233   (published: 23rd May, 2003)

ANTONÍN V. (2003): The first record of Amyloflagellula inflata from Benin, West Africa.   Czech Mycology 54(3-4): 235-238   (published: 23rd May, 2003)

SLÁVIKOVÁ E., VADKERTIOVÁ R. (2003): The occurrence of yeasts in grass-grown soils.   Czech Mycology 54(3-4): 239-247   (published: 23rd May, 2003)

GULIS V., SUBERKROPP K. (2003): The effect of excluding plant litter on the aquatic hyphomycete conidia in a headwater stream.   Czech Mycology 54(3-4): 249-260   (published: 23rd May, 2003)

VIZÁROVÁ G., BACIGÁLOVÁ K., TAMÁS L. (2003): Physiological reactions of Aspergillus niger isolates from different heavy metal polluted sites in Slovakia.   Czech Mycology 54(3-4): 261-272   (published: 23rd May, 2003)

KUNERT J., NĚMEC M. (2003): Doc. RNDr. Zdeněk Hubálek sexagenarian.   Czech Mycology 54(3-4): 273-278   (published: 23rd May, 2003)

back to content

 

Czech Mycology - volume 55

issue 55(1-2), 2003

  Czech Mycology 55(1-2)  

POUZAR Z. (2003): A new polypore from Cuba: Junghuhnia kotlabae.   Czech Mycology 55(1-2): 1-6   (published: 23rd July, 2003)

KOTLABA F., POUZAR Z. (2003): Polypores (Polyporales s. l.) collected in Cuba.   Czech Mycology 55(1-2): 7-50   (published: 23rd July, 2003)

KUMARAN R. S., KANNABIRAN B. (2003): Mycotoxic effect of Abrus precatorius and Rauvolfia tetraphylla root extracts on the growth of Colletotrichum capsici.   Czech Mycology 55(1-2): 51-56   (published: 23rd July, 2003)

NOVOTNÝ D. (2003): Cryptosporiopsis radicicola and Pezicula eucrita - neglected species of microscopic fungi in the Czech Republic.   Czech Mycology 55(1-2): 57-72   (published: 23rd July, 2003)

NOVOTNÝ D. (2003): A comparison of two methods for the study of microscopic fungi associated with oak roots.   Czech Mycology 55(1-2): 73-82   (published: 23rd July, 2003)

NOVÁKOVÁ A., PIŽL V. (2003): Mycoflora in the intestine of Eisenia andrei (Oligochaeta, Lumbricidae) and in vermiculture substrates.   Czech Mycology 55(1-2): 83-102   (published: 23rd July, 2003)

Colloquium "Fungi as Model Organisms in Research and Biotechnology - II", Olomouc, Czech Republic, September 5th–6th, 2002.   Czech Mycology 55(1-2): 103-149   (published: 23rd July, 2003)

Book review - Pegg G.F., Brady B.L.: Verticillium Wilts.   Czech Mycology 55(1-2): 150-151   (published: 23rd July, 2003)

Book review - Watling R., Frankland J.C., Ainsworth A.M., Issac S., Robinson C.H. (eds.): Tropical Mycology: Volume 2, Micromycetes.   Czech Mycology 55(1-2): 152   (published: 23rd July, 2003)

Book review - Stacey G., Keen N.T. (eds.): Plant-Microbe Interactions - Volume 5.   Czech Mycology 55(1-2): 153-154   (published: 23rd July, 2003)

back to content

issue 55(3-4), 2003

  Czech Mycology 55(3-4)  

TOMŠOVSKÝ M., HOMOLKA L. (2003): Pigment production in incompatibility zones of Trametes versicolor is in correlation with the laccase activity of the dikaryons involved.   Czech Mycology 55(3-4): 155-160   (published: 22nd December, 2003)

HOLEC J., ANTONÍN V., GRACA M., MOREAU P.-A. (2003): Gymnopilus igniculus - find from the Czech Republic and notes on its variability.   Czech Mycology 55(3-4): 161-172   (published: 22nd December, 2003)

JANKOVSKÝ L. (2003): Distribution and ecology of Armillaria species in some habitats of southern Moravia, Czech Republic.   Czech Mycology 55(3-4): 173-186   (published: 22nd December, 2003)

RIPKOVÁ S., HAGARA L. (2003): New, rare and less known macromycetes in Slovakia I.   Czech Mycology 55(3-4): 187-200   (published: 22nd December, 2003)

ADAMČÍK S., KUČERA V., LIZOŇ P., RIPKA J., RIPKOVÁ S. (2003): State of diversity research on macrofungi in Slovakia.   Czech Mycology 55(3-4): 201-213   (published: 22nd December, 2003)

MORAVEC J. (2003): Taxonomic revision of the genus Cheilymenia - 10. Cheilymenia apiculispora spec. nov., a new species of the section Coprobia.   Czech Mycology 55(3-4): 215-222   (published: 22nd December, 2003)

SUKOVÁ M., SCHEUER C., BURYOVÁ B. (2003): New records and ecology of Naeviopsis carneola in Central Europe with notes on other fungi growing on Juncus filiformis.   Czech Mycology 55(3-4): 223-239   (published: 22nd December, 2003)

MARIA G. L., SRIDHAR K. R. (2003): Endophytic fungal assemblage of two halophytes from west coast mangrove habitats, India.   Czech Mycology 55(3-4): 241-251   (published: 22nd December, 2003)

UDAYA PRAKASH N. K., VITTAL B. P. R. (2003): Aerometric study on thermophilous fungi in a farm house, Chennai.   Czech Mycology 55(3-4): 253-259   (published: 22nd December, 2003)

BABU S., NANDAKUMAR R., SRIRAM S., RAGUCHANDER T., BALASUBRAMANIAN P., SAMIYAPPAN R. (2003): Phytotoxin production and rice sheath blight development by Rhizoctonia solani mutants derived from gamma irradiation.   Czech Mycology 55(3-4): 261-271   (published: 22nd December, 2003)

Book review - Vánky K.: Illustrated genera of smut fungi. Second edition.   Czech Mycology 55(3-4): 272   (published: 22nd December, 2003)

RYBNIKÁŘ A., HEJTMÁNEK M., WEIGL E. (2003): Survival rate of Trichophyton equinum and T. verrucosum mutants at lyophilisation.   Czech Mycology 55(3-4): 273-276   (published: 22nd December, 2003)

MÜLLER J. (2003): Rost-, Brand- und Falsche Mehltaupilze neu für Mähren und tschechisch Schlesien.   Czech Mycology 55(3-4): 277-290   (published: 22nd December, 2003)

ČERNÝ K., GREGOROVÁ B., HOLUB V., STRNADOVÁ V. (2003): First finds of "alder-Phytophthora" in the Czech Republic.   Czech Mycology 55(3-4): 291-296   (published: 22nd December, 2003)

back to content

 

Czech Mycology - volume 56

issue 56(1-2), 2004

  Czech Mycology 56(1-2)  

KUBÁTOVÁ A., KOLAŘÍK M., PRÁŠIL K., NOVOTNÝ D. (2004): Bark beetles and their galleries: well-known niches for little known fungi on the example of Geosmithia.   Czech Mycology 56(1-2): 1-18   (published: 12th August, 2004)

NOVOTNÝ D., ŠRŮTKA P. (2004): Ophiostoma stenoceras and O. grandicarpum (Ophiostomatales), first records in the Czech Republic.   Czech Mycology 56(1-2): 19-32   (published: 12th August, 2004)

GIRIVASAN K. P., SURYANARAYANAN T. S. (2004): Intact leaves as substrate for fungi: distribution of endophytes and phylloplane fungi in rattan palms.   Czech Mycology 56(1-2): 33-43   (published: 12th August, 2004)

JANKOVSKÝ L., HALTOFOVÁ P., JUHÁSOVÁ G., KOBZA M., ADAMČÍKOVÁ K., PALOVČÍKOVÁ D. (2004): The first record of Cryphonectria parasitica in the Czech Republic.   Czech Mycology 56(1-2): 45-51   (published: 12th August, 2004)

FARGHALY R. M., GHERBAWY Y. A. M. H., YOSEF M. S. (2004): Contamination of meat stored in home refrigerators in Qena (Egypt).   Czech Mycology 56(1-2): 53-62   (published: 12th August, 2004)

SUKOVÁ M. (2004): Fungi on Juncus trifidus in the Czech Republic. I.   Czech Mycology 56(1-2): 63-84   (published: 12th August, 2004)

MOSSEBO D.C., ANTONÍN V. (2004): Marasmius species (Tricholomataceae) found in man-influenced habitats in the vicinity of Yaoundé, Cameroon.   Czech Mycology 56(1-2): 85-111   (published: 12th August, 2004)

HOSHINO T., PROŃCZUK M., KIRIAKI M., YUMOTO I. (2004): Effect of temperature on the production of sclerotia by the psychrotrophic fungus Typhula incarnata in Poland.   Czech Mycology 56(1-2): 113-120   (published: 12th August, 2004)

KOKEŠ P., MÜLLER J. (2004): Checklist of downy mildews, rusts and smuts of Moravia and Silesia.   Czech Mycology 56(1-2): 121-148   (published: 12th August, 2004)

VĚZDA A. (2004): Zur Systematik von Bacidia permira (foliicole Flechte, Ascomycotina).   Czech Mycology 56(1-2): 149-150   (published: 12th August, 2004)

VĚZDA A. (2004): Notes on the exsiccatum „Vězda: Lichenes rariores“ with Index to fascicles 1-50 (Nos. 1-500).   Czech Mycology 56(1-2): 151-162   (published: 12th August, 2004)

Seminar “Mycoremediation 2003”, Prague, Czech Republic, October 9th-10th, 2003.   Czech Mycology 56(1-2): 163-173   (published: 12th August, 2004)

Book review - Lindow S.E., Hecht-Poinar E.I., Elliott V.J. (eds.): Phyllosphere microbiology.   Czech Mycology 56(1-2): 174   (published: 12th August, 2004)

LAZEBNÍČEK J. (2004): 75th anniversary of Professor Bronislav Hlůza.   Czech Mycology 56(1-2): 175-176   (published: 12th August, 2004)

back to content

issue 56(3-4), 2004

  Czech Mycology 56(3-4)  

KUBÁTOVÁ A. (2004): To the 80th birthday of Olga Fassatiová.   Czech Mycology 56(3-4): 179-183   (published: 22nd December, 2004)

KUBÁTOVÁ A. (2004): The arachnogenous fungus Gibellula leiopus - second find from the Czech Republic.   Czech Mycology 56(3-4): 185-191   (published: 22nd December, 2004)

MARVANOVÁ L. (2004): New hyphomycete species from streams in the Šumava National Park (Bohemian Forest, Czech Republic).   Czech Mycology 56(3-4): 193-202   (published: 22nd December, 2004)

SUKOVÁ M., CHLEBICKI A. (2004): Fungi on Juncus trifidus in the Czech Republic (II) with taxonomical notes to some species.   Czech Mycology 56(3-4): 203-221   (published: 22nd December, 2004)

HASHEM M. (2004): Biological control of two phytopathogenic fungal species isolated from the rhizoplane of soybean (Glycine max).   Czech Mycology 56(3-4): 223-238   (published: 22nd December, 2004)

ADAMČÍK S., RIPKOVÁ S. (2004): First record of a Pseudobaeospora species from the Czech Republic.   Czech Mycology 56(3-4): 239-246   (published: 22nd December, 2004)

ANTONÍN V. (2004): New species of marasmioid genera (Basidiomycetes, Tricholomataceae) from tropical Africa - V. Marasmius violaceoides, a new species based on M. violaceus Henn. in the sense of Singer.   Czech Mycology 56(3-4): 247-252   (published: 22nd December, 2004)

ČÍŽEK K. (2004): Tomentella spinosispora Čížek spec. nov. (Thelephoraceae), a new species from the Czech Republic.   Czech Mycology 56(3-4): 253-258   (published: 22nd December, 2004)

VAŠUTOVÁ M. (2004): Macromycetes of permanent plots in cultural forests in the Moravskoslezské Beskydy Mts. and Vsetínské vrchy hills (Czech Republic).   Czech Mycology 56(3-4): 259-289   (published: 22nd December, 2004)

HOLEC J. (2004): Distribution and ecology of the rare polypore Pycnoporellus fulgens in the Czech Republic.   Czech Mycology 56(3-4): 291-302   (published: 22nd December, 2004)

HLŮZA B. (2004): Ing. Jiří Lazebníček - septuagenarian.   Czech Mycology 56(3-4): 303-305   (published: 22nd December, 2004)

Acknowledgements.   Czech Mycology 56(3-4): 306   (published: 22nd December, 2004)

back to content

 

Czech Mycology - volume 57

issue 57(1-2), 2005

  Czech Mycology 57(1-2)  

ŠUTARA J. (2005): Central European genera of the Boletaceae and Suillaceae, with notes on their anatomical characters.   Czech Mycology 57(1-2): 1-50   (published: 31st August, 2005)

JINDŘICH O., ANTONÍN V. (2005): Clavulinopsis umbrinella (Basidiomycetes, Clavariaceae), the first record in the Czech Republic.   Czech Mycology 57(1-2): 51-55   (published: 31st August, 2005)

HROUDA P. (2005): Bankeraceae in Central Europe. 1.   Czech Mycology 57(1-2): 57-78   (published: 31st August, 2005)

ŘEZÁČOVÁ V., KUBÁTOVÁ A. (2005): Saprobic microfungi in tea (Camellia sinensis) and dried herbs.   Czech Mycology 57(1-2): 79-89   (published: 31st August, 2005)

NOVOTNÝ D., JANKOVSKÝ L. (2005): Notes on mycobiota associated with Ips typographus from the Šumava Mts. (Czech Republic).   Czech Mycology 57(1-2): 91-96   (published: 31st August, 2005)

HOLEC J. (2005): Distribution and ecology of Camarops tubulina (Ascomycetes, Boliniaceae) in the Czech Republic and remarks on its European distribution.   Czech Mycology 57(1-2): 97-115   (published: 31st August, 2005)

CHLEBICKI A. (2005): Some species of the genus Diatrype from the Czech Republic preserved in PRM, BRNM and KRAM.   Czech Mycology 57(1-2): 117-138   (published: 31st August, 2005)

SUKOVÁ M. (2005): A revision of selected material of lignicolous species of Brunnipila, Capitotricha, Dasyscyphella and Neodasyscypha from the Czech Republic.   Czech Mycology 57(1-2): 139-172   (published: 31st August, 2005)

Book reviews - Zwetko P., Blanz P.: Die Brandpilze Österreichs. Doassansiales, Entorrhizales, Entylomatales, Georgefischeriales, Microbotryales, Tilletiales, Urocystales, Ustilaginales. - Læssøe T., Petersen J.H.: MycoKey 1.0. Keys to 528 genera of Basidiomycota from Northern Europe.   Czech Mycology 57(1-2): 173-175   (published: 31st August, 2005)

back to content

issue 57(3-4), 2005

  Czech Mycology 57(3-4)  

PRÁŠIL K. (2005): To commemorate the eightieth birthday of Mirko Svrček.   Czech Mycology 57(3-4): 179-182   (published: 10th February, 2006)

SUKOVÁ M. (2005): A revision of selected material of lignicolous Lachnum species from the Czech Republic with a note on graminicolous material of the Lachnum pygmaeum complex.   Czech Mycology 57(3-4): 183-219   (published: 10th February, 2006)

KUBÁTOVÁ A., DVOŘÁK L. (2005): Entomopathogenic fungi associated with insect hibernating in underground shelters.   Czech Mycology 57(3-4): 221-237   (published: 10th February, 2006)

LABUDA R. (2005): Newly recorded Acremonium species from Slovakia: Acremonium atrogriseum, A. roseogriseum, A. spinosum, and Acremonium sp. (anamorph of Neocosmospora vasinfecta var. africana).   Czech Mycology 57(3-4): 239-248   (published: 10th February, 2006)

ANTONÍN V. (2005): Daleomyces phillipsii (Ascomycota, Pezizaceae), new Moravian finds and its distribution in the Czech Republic.   Czech Mycology 57(3-4): 249-256   (published: 10th February, 2006)

DIETRICH W. (2005): Die Rost-, Brand- und Falschen Mehltaupilze des tschechischen Teiles des Erzgebirges (Krušné hory): erster Nachtrag.   Czech Mycology 57(3-4): 257-273   (published: 10th February, 2006)

KOKEŠ P. (2005): Anthracoidea vankyi, a new smut fungus for Moravia.   Czech Mycology 57(3-4): 275-278   (published: 10th February, 2006)

HROUDA P. (2005): Bankeraceae in Central Europe. 2.   Czech Mycology 57(3-4): 279-297   (published: 10th February, 2006)

POUZAR Z. (2005): Notes on some European species of the genus Crepidotus (Agaricales).   Czech Mycology 57(3-4): 299-305   (published: 10th February, 2006)

Colloquium „Fungi as Model Organisms in Research and Biotechnology - III“ Olomouc, Czech Republic, 2 September 2005.   Czech Mycology 57(3-4): 307-323   (published: 10th February, 2006)

Book review - Bernicchia A.: Polyporaceae s.l. - Fungi Europaei, vol. 10.   Czech Mycology 57(3-4): 325-326   (published: 10th February, 2006)

back to content

 

Czech Mycology - volume 58

issue 58(1-2), 2006

VAŠUTOVÁ M. (2006): Preliminary checklist of the genus Psathyrella in the Czech Republic and Slovakia.   Czech Mycology 58(1-2): 1-30   (published: 10th August, 2006)   Abstract  

ŠUTARA J., ŠPINAR P. (2006): Boletus kluzakii, a new species related to Boletus radicans.   Czech Mycology 58(1-2): 31-42   (published: 10th August, 2006)   Abstract  

ADAMČÍK S., RIPKOVÁ S., ZALIBEROVÁ M. (2006): Diversity of Russulaceae in the Vihorlatské vrchy Mts. (Slovakia).   Czech Mycology 58(1-2): 43-66   (published: 10th August, 2006)   Abstract  

ŠKUBLA P. (2006): Lactarius hrdovensis, a new species of section Uvidi from Slovakia.   Czech Mycology 58(1-2): 67-74   (published: 10th August, 2006)   Abstract  

BOROVIČKA J. (2006): New variety of Psilocybe moravica and notes on Psilocybe bohemica.   Czech Mycology 58(1-2): 75-80   (published: 10th August, 2006)   Abstract  

KOLAŘÍK M., SLÁVIKOVÁ E., PAŽOUTOVÁ S. (2006): The taxonomic and ecological characterisation of the clinically important heterobasiodiomycete Fugomyces cyanescens and its association with bark beetles.   Czech Mycology 58(1-2): 81-98   (published: 10th August, 2006)   Abstract  

CHLEBICKI A. (2006): Two species of smut fungi on Polygonaceae from Thian Shan, Kazakhstan.   Czech Mycology 58(1-2): 99-104   (published: 10th August, 2006)   Abstract  

BOOM P. P. G. VAN DEN, PALICE Z. (2006): Some interesting lichens and lichenicolous fungi from the Czech Republic.   Czech Mycology 58(1-2): 105-116   (published: 10th August, 2006)   Abstract  

DESHMUKH S. K., VEREKAR S. A. (2006): The occurrence of dermatophytes and other keratinophilic fungi from the soils of Himachal Pradesh (India).   Czech Mycology 58(1-2): 117-124   (published: 10th August, 2006)   Abstract  

GMINDER A. (2006): Studies in the genus Mollisia s. l. II: Revision of some species of Mollisia and Tapesia described by J. Velenovský (part 1).   Czech Mycology 58(1-2): 125-148   (published: 10th August, 2006)   Abstract  

MORAVEC J. (2006): Note on the excipular structure of Cheilymenia theleboloides (Discomycetes, Pezizales, Pyronemataceae).   Czech Mycology 58(1-2): 149-151   (published: 10th August, 2006)   Abstract  

Book reviews - Lundquist J.E., Hamelin R.C.: Forest Pathology: From Genes to Landscapes. - Wojewoda W. (ed.): Atlas of the geographical distribution of fungi in Poland. Fascicle 3.   Czech Mycology 58(1-2): 152-154   (published: 10th August, 2006)

back to content

issue 58(3-4), 2006

KUBÁTOVÁ A. (2006): Chaetomium in the Czech Republic and notes to three new records.   Czech Mycology 58(3-4): 155-171   (published: 29th December, 2006)   Abstract  

KAUTMANOVÁ I., KAUTMAN V. (2006): Cordyceps rouxii (Ascomycetes, Clavicipitales) in Slovakia and Czech Republic, with notes to distribution, ecology and taxonomy.   Czech Mycology 58(3-4): 173-188   (published: 29th December, 2006)   Abstract  

BACIGÁLOVÁ K., MARKOVÁ J. (2006): Erysiphe azaleae (Erysiphales) - a new species of powdery mildew for Slovakia and further records from the Czech Republic.   Czech Mycology 58(3-4): 189-199   (published: 29th December, 2006)   Abstract  

MÜLLER J. (2006): Puccinia trollii - ein neuer Rostpilz für die Karpaten.   Czech Mycology 58(3-4): 201-208   (published: 29th December, 2006)   Abstract  

ANTONÍN V., JANKOVSKÝ L., LOCHMAN J., TOMŠOVSKÝ M. (2006): Armillaria socialis - morphological-anatomical and ecological characteristics, pathology, distribution in the Czech Republic and Europe and remarks on its genetic variation.   Czech Mycology 58(3-4): 209-224   (published: 29th December, 2006)   Abstract  

ZELENÝ L. (2006): Taxonomic literature on the genus Lepiota s. l. in the Czech Republic.   Czech Mycology 58(3-4): 225-265   (published: 29th December, 2006)   Abstract  

JINDŘICH O. (2006): Ramaria bataillei (Basidiomycetes, Ramariaceae), the first finds in the Czech Republic.   Czech Mycology 58(3-4): 267-271   (published: 29th December, 2006)   Abstract  

Book review - Muñoz J.A.: Boletus s.l. (excl. Xerocomus). Strobilomycetaceae, Gyroporaceae, Gyrodontaceae, Suillaceae, Boletaceae.   Czech Mycology 58(3-4): 272   (published: 29th December, 2006)

PRYDIUK M. P. (2006): New records of Pholiotina species in Ukraine.   Czech Mycology 58(3-4): 273-285   (published: 29th December, 2006)   Abstract  

Book review - Desjardins A.E.: Fusarium Mycotoxins. Chemistry, Genetics and Biology.   Czech Mycology 58(3-4): 286   (published: 29th December, 2006)

Book review - Vesterholt J.: The genus Hebeloma.   Czech Mycology 58(3-4): 287-288   (published: 29th December, 2006)

back to content

 

Czech Mycology - volume 59

issue 59(1), 2007

HAUSKNECHT A., ANTONÍN V., POLČÁK J. (2007): A new, conspicuously coloured Bolbitius species from the Czech Republic.   Czech Mycology 59(1): 1-9   (published: 28th June, 2007)   Abstract  

Book review - Læssøe T., Petersen J.H.: MycoKey 2.1. Keys to 850 genera of Asco- and Basidiomycota from Northern Europe.   Czech Mycology 59(1): 10   (published: 28th June, 2007)

ŠUTARA J., SKÁLA E. (2007): Boletus marekii, a new species with truncate spores from the Boletus chrysenteron group.   Czech Mycology 59(1): 11-24   (published: 28th June, 2007)   Abstract  

PRYDIUK M. P. (2007): New records of Conocybe species from Ukraine. I. The sections Mixtae and Pilosellae.   Czech Mycology 59(1): 25-38   (published: 28th June, 2007)   Abstract  

PRYDIUK M. P. (2007): New records of Conocybe species from Ukraine. II. The section Conocybe.   Czech Mycology 59(1): 39-50   (published: 28th June, 2007)   Abstract  

HOLEC J., BERAN M. (2007): Distribution, ecology and fructification of a rare ascomycete, Pseudorhizina sphaerospora, in the Czech Republic and its habitats in Europe.   Czech Mycology 59(1): 51-66   (published: 28th June, 2007)   Abstract  

ADAMČÍK S., CHRISTENSEN M., HEILMANN-CLAUSEN J., WALLEYN R. (2007): Fungal diversity in the Poloniny National Park with emphasis on indicator species of conservation value of beech forests in Europe.   Czech Mycology 59(1): 67-81   (published: 28th June, 2007)   Abstract  

Book review - Bell A.: An illustrated guide to the coprophilous Ascomycetes of Australia.   Czech Mycology 59(1): 82   (published: 28th June, 2007)

PAŽOUTOVÁ S., ŠRŮTKA P. (2007): Symbiotic relationship between Cerrena unicolor and the horntail Tremex fuscicornis recorded in the Czech Republic.   Czech Mycology 59(1): 83-90   (published: 28th June, 2007)   Abstract  

TOMŠOVSKÝ M., JANKOVSKÝ L. (2007): DNA sequence analysis of extraordinary fruiting specimens of Fuscoporia torulosa (Phellinus torulosus) on Pyrus spp.   Czech Mycology 59(1): 91-99   (published: 28th June, 2007)   Abstract  

Book review - Dugan F.M.: The identification of fungi. An illustrated introduction with keys, glossary, and guide to literature.   Czech Mycology 59(1): 100   (published: 28th June, 2007)

MEDARDI G. (2007): Overview of the genus Claussenomyces and a description of Italian collections.   Czech Mycology 59(1): 101-109   (published: 28th June, 2007)   Abstract  

KOUKOL O., KOVÁŘOVÁ M. (2007): Autecology of Scleroconidioma sphagnicola particularly in Šumava National Park (Czech Republic).   Czech Mycology 59(1): 111-123   (published: 28th June, 2007)   Abstract  

LYSKOVÁ P. (2007): Saprotrophic microscopic fungi and dermatophytes accompanying infections of the skin and nails of patients in the Moravian-Silesian Region (Czech Republic).   Czech Mycology 59(1): 125-137   (published: 28th June, 2007)   Abstract  

back to content

issue 59(2), 2007

SPIRIN W., ZMITROVICH I. (2007): Frantisekia - a new polypore genus (Polyporales, Basidiomycota).   Czech Mycology 59(2): 141-151   (published: 28th December, 2007)   Abstract  

DECOCK C. (2007): On the genus Microporellus, with two new species and one recombination (M. papuensis spec. nov., M. adextrinoideus spec. nov., and M. terrestris comb. nov.).   Czech Mycology 59(2): 153-170   (published: 28th December, 2007)   Abstract  

DAI Y.-C. (2007): Amylosporus campbellii, a noteworthy polypore new to Southeast Asia.   Czech Mycology 59(2): 171-175   (published: 28th December, 2007)   Abstract  

ČÍŽEK K., HAGARA L., LIZOŇ P. (2007): Amaurodon mustialaënsis (Basidiomycetes, Thelephoraceae), new to Slovakia.   Czech Mycology 59(2): 177-183   (published: 28th December, 2007)   Abstract  

RIPKOVÁ S., ADAMČÍK S., KUČERA V. (2007): New, rare and less known macromycetes in Slovakia II.   Czech Mycology 59(2): 185-199   (published: 28th December, 2007)   Abstract  

BOYLE H., DIETRICH W., BRÄUTIGAM S. (2007): First report of the powdery mildew Golovinomyces cichoracearum on Telekia speciosa in Germany.   Czech Mycology 59(2): 201-204   (published: 28th December, 2007)   Abstract  

REMEŠOVÁ J., KOLAŘÍK M., PRÁŠIL K. (2007): Microfungi on the kernels of transgenic and non-transgenic maize damaged by the European corn borer.   Czech Mycology 59(2): 205-213   (published: 28th December, 2007)   Abstract  

VOHNÍK M., FENDRYCH M., KOLAŘÍK M., GRYNDLER M., HRŠELOVÁ H., ALBRECHTOVÁ J., VOSÁTKA M. (2007): The ascomycete Meliniomyces variabilis isolated from a sporocarp of Hydnotrya tulasnei (Pezizales) intracellularly colonises roots of ecto- and ericoid mycorrhizal host plants.   Czech Mycology 59(2): 215-226   (published: 28th December, 2007)   Abstract  

JANKOWIAK R., ROSSA R., MIŚTA K. (2007): Survey of fungal species vectored by Ips cembrae to European larch trees in Raciborskie forests (Poland).   Czech Mycology 59(2): 227-239   (published: 28th December, 2007)   Abstract  

OSTRÝ V., ŠKARKOVÁ J., PROCHÁZKOVÁ I., KUBÁTOVÁ A., MALÍŘ F., RUPRICH J. (2007): Mycobiota of Czech wine grapes and occurrence of ochratoxin A and Alternaria mycotoxins in fresh grape juice, must and wine.   Czech Mycology 59(2): 241-254   (published: 28th December, 2007)   Abstract  

Book review - Summerbell R.C., Currah R.S., Sigler L. (eds.): The Missing Lineages. Phylogeny and ecology of endophytic and other enigmatic root-associated fungi.   Czech Mycology 59(2): 255   (published: 28th December, 2007)

back to content

 

Czech Mycology - volume 60

issue 60(1), 2008

TOMŠOVSKÝ M. (2008): Molecular phylogeny and taxonomic position of Trametes cervina and description of a new genus Trametopsis.   Czech Mycology 60(1): 1-11   (published: 4th July, 2008)   Abstract  

ANTONÍN V., LEGON N. W. (2008): Gymnopus obscuroides (Agaricomycetes, Omphalotaceae), a new species of sect. Levipedes from England.   Czech Mycology 60(1): 13-19   (published: 4th July, 2008)   Abstract  

NOORDELOOS M. E., ANTONÍN V. (2008): Contribution to a monograph of marasmioid and collybioid fungi in Europe.   Czech Mycology 60(1): 21-27   (published: 4th July, 2008)   Abstract  

ŠUTARA J. (2008): Xerocomus s. l. in the light of the present state of knowledge.   Czech Mycology 60(1): 29-62   (published: 4th July, 2008)   Abstract  

KARAMCHAND K. S., SRIDHAR K. R. (2008): Water-borne conidial fungi inhabiting tree holes of the west coast and Western Ghats of India.   Czech Mycology 60(1): 63-74   (published: 4th July, 2008)   Abstract  

ISMAIL M. A., TALIGOOLA H. K., NAKAMYA R. (2008): Mycobiota associated with baby food products imported into Uganda with special reference to aflatoxigenic aspergilli and aflatoxins.   Czech Mycology 60(1): 75-89   (published: 4th July, 2008)   Abstract  

MÜLLER J., KOKEŠ P. (2008): Erweitertes Verzeichnis der Falschen Mehltaupilze Mährens und tschechisch Schlesiens.   Czech Mycology 60(1): 91-104   (published: 4th July, 2008)   Abstract  

KOUT J. (2008): Sistotrema dennisii (Basidiomycetes, Sistotremataceae) - a new species for the Czech Republic.   Czech Mycology 60(1): 105-111   (published: 4th July, 2008)   Abstract  

Book review - Roger Rimmer S., Shattuck V.I., Buchwaldt L. (eds.): Compendium of Brassica diseases. .   Czech Mycology 60(1): 112   (published: 4th July, 2008)

ADAMČÍK S., RIPKOVÁ S. (2008): New collections of Flammulina rossica.   Czech Mycology 60(1): 113-121   (published: 4th July, 2008)   Abstract  

Book review - Kenneth Horst R., Cloyd R.A.: Compendium of rose diseases and pests. 2nd edition.   Czech Mycology 60(1): 122   (published: 4th July, 2008)

BOROVIČKA J. (2008): The correct author citation of the recently published name Pluteus fenzlii.   Czech Mycology 60(1): 123-124   (published: 4th July, 2008)   Abstract  

HOLEC J. (2008): Ecology of the rare fungus Hydropus atramentosus (Basidiomycota, Agaricales) in the Czech Republic and its potential value as a bioindicator of old-growth forests.   Czech Mycology 60(1): 125-136   (published: 4th July, 2008)   Abstract  

back to content

issue 60(2), 2008

VAŠUTOVÁ M. (2008): Taxonomic studies on Psathyrella sect. Spadiceae.   Czech Mycology 60(2): 137-171   (published: 27th February, 2009)   Abstract  

BOROVIČKA J. (2008): The wood-rotting bluing Psilocybe species in Central Europe - an identification key.   Czech Mycology 60(2): 173-192   (published: 27th February, 2009)   Abstract  

GUZMÁN G., NOORDELOOS M. E., TRAPPE J. M. (2008): First discovery of the European Psilocybe magica in America.   Czech Mycology 60(2): 193-196   (published: 27th February, 2009)   Abstract  

ANTONÍN V., RYOO R., SHIN H. D. (2008): Gerronema nemorale (Basidiomycota, Agaricomycetes): anatomic-morphological, cultivational, enzymatic and molecular characteristics and its first records in the Republic of Korea.   Czech Mycology 60(2): 197-212   (published: 27th February, 2009)   Abstract  

KOTLABA F., POUZAR Z. (2008): Some stereoid fungi from Cuba.   Czech Mycology 60(2): 213-220   (published: 27th February, 2009)   Abstract  

RIPKOVÁ S., ADAMČÍK S., KUČERA V. (2008): Flammulina ononidis - a new species for Slovakia.   Czech Mycology 60(2): 221-230   (published: 27th February, 2009)   Abstract  

GRYNDLER M., BOROVIČKA J., GRYNDLEROVÁ H., GRYNDLER E. (2008): Fructification of Langermannia gigantea in artificially inoculated field soil.   Czech Mycology 60(2): 231-242   (published: 27th February, 2009)   Abstract  

SINGH S. K., SINGH P. N., MISTRA P. (2008): New species of Passalora (cercosporoid hyphomycete) from Western Ghats, India.   Czech Mycology 60(2): 243-249   (published: 27th February, 2009)   Abstract  

PASTIRČÁKOVÁ K., IVANOVÁ H., BERNADOVIČOVÁ S. (2008): Neoerysiphe galeopsidis on Stachys species in Slovakia and the Czech Republic based on a re-examination of herbarium collections.   Czech Mycology 60(2): 251-264   (published: 27th February, 2009)   Abstract  

ČERNÝ K., GREGOROVÁ B., STRNADOVÁ V., TOMŠOVSKÝ M., HOLUB V., GABRIELOVÁ Š. (2008): Phytophthora cambivora causing ink disease of sweet chestnut recorded in the Czech Republic.   Czech Mycology 60(2): 265-274   (published: 27th February, 2009)   Abstract  

ŠOUN J., VONDRÁK J. (2008): Caloplaca aurantia and Caloplaca flavescens (Teloschistaceae, lichen-forming fungi) in the Czech Republic; with notes to their taxonomy and nomenclature.   Czech Mycology 60(2): 275-291   (published: 27th February, 2009)   Abstract  

Book review - Gallegly M.E., Hong C.: Phytophthora: Identifying Species by Morphology and DNA Fingerprints.   Czech Mycology 60(2): 293   (published: 27th February, 2009)

back to content

 

Czech Mycology - volume 61

issue 61(1), 2009

ANTONÍN V., BERAN M., DVOŘÁK D., HOLEC J. (2009): First records of Callistosporium pinicola in the Czech Republic and new findings on its ecology.   Czech Mycology 61(1): 1-12   (published: 29th September, 2009)   Abstract  

HOLEC J. (2009): Unusual occurrence of Phellinus nigrolimitatus in man-influenced habitats at low altitudes in the České Švýcarsko National Park, Czech Republic.   Czech Mycology 61(1): 13-26   (published: 29th September, 2009)   Abstract  

MALYSHEVA E. F., MOROZOVA O. V. (2009): Notes on Hemimycena from European Russia.   Czech Mycology 61(1): 27-71   (published: 29th September, 2009)   Abstract  

Book review - Chaverri P., Liu M., Hodge K.T.: Neotropical Hypocrella (anamorph Aschersonia), Moelleriella, and Samuelsia. .   Czech Mycology 61(1): 72   (published: 29th September, 2009)

KOCOURKOVÁ J., KNUDSEN K. (2009): A new species of Stigmidium (Mycosphaerellaceae, Ascomycetes) from western North America.   Czech Mycology 61(1): 73-80   (published: 29th September, 2009)   Abstract  

JOHNOVÁ M. (2009): Diversity and ecology of selected lignicolous Ascomycetes in the Bohemian Switzerland National Park (Czech Republic).   Czech Mycology 61(1): 81-97   (published: 29th September, 2009)   Abstract  

Book review - Gryzenhout M., Wingfield B.D., Wingfield M.J.: Taxonomy, Phylogeny, and Ecology of Bark-Inhabiting and Tree-Pathogenic Fungi in the Cryphonectriaceae. .   Czech Mycology 61(1): 98   (published: 29th September, 2009)

SVOBODOVÁ P., PEJČOCH M., HEROLDOVÁ M., PAVLÍČEK T., NEVO E., ŠUMBERA R., HUBÁLEK Z. (2009): Examination of rodents (Rodentia) for emmonsiosis in the Czech Republic, Israel and Africa.   Czech Mycology 61(1): 99-106   (published: 29th September, 2009)   Abstract  

RAVIKUMAR M., SRIDHAR K. R., SIVAKUMAR T., KARAMCHAND K. S., SIVAKUMAR N., VELLAIYAN R. (2009): Diversity of filamentous fungi on coastal woody debris after tsunami on the southeast coast of India.   Czech Mycology 61(1): 107-115   (published: 29th September, 2009)   Abstract  

Book review - Paul Y.S., Thakur V.K.: Indian Erysiphaceae. .   Czech Mycology 61(1): 116   (published: 29th September, 2009)

KOUKOL O. (2009): Geographical distribution of Scleroconidioma sphagnicola in coniferous forests in Europe and Canada.   Czech Mycology 61(1): 117-124   (published: 29th September, 2009)   Abstract  

back to content

issue 61(2), 2010

LEIŠOVÁ-SVOBODOVÁ L., HANZALOVÁ A., KUČERA L. (2010): The variability of a Pyrenophora tritici-repentis population as revealed by inter-retrotransposon amplified polymorphism with regard to the Ptr ToxA gene.   Czech Mycology 61(2): 125-138   (published: 10th August, 2010)   Abstract  

ZOUHAR M., DOUDA O., NOVOTNÝ D., NOVÁKOVÁ J., MAZÁKOVÁ J. (2010): Evaluation of the pathogenicity of selected nematophagous fungi.   Czech Mycology 61(2): 139-147   (published: 10th August, 2010)   Abstract  

Book review - Urban Z., Marková J.: Catalogue of rust fungi of the Czech and Slovak Republics. .   Czech Mycology 61(2): 148   (published: 10th August, 2010)

ABDULLAH S. K., MONFORTE E., ASENSIO L., SALINAS J., LOPEZ LLORCA L. V., JANSSON H. B. (2010): Soil mycobiota of date palm plantations in Elche, SE Spain.   Czech Mycology 61(2): 149-162   (published: 10th August, 2010)   Abstract  

STREIBLOVÁ E., GRYNDLEROVÁ H., VALDA S., GRYNDLER M. (2010): Tuber aestivum - hypogeous fungus neglected in the Czech Republic. A review.   Czech Mycology 61(2): 163-173   (published: 10th August, 2010)   Abstract  

Book review - Mahaffee W.F., Pethybridge S.J., Gent D.H. (eds.): Compendium of hop diseases and pests.   Czech Mycology 61(2): 174   (published: 10th August, 2010)

RIPKOVÁ S., GLEJDURA S. (2010): Crepidotus ehrendorferi in Slovakia and taxonomic notes on related species.   Czech Mycology 61(2): 175-185   (published: 10th August, 2010)   Abstract  

Book review - Harveson R.M., Hanson L.E., Hein G.L. (eds.): Compendium of beet diseases and pests. Second Edition.   Czech Mycology 61(2): 186   (published: 10th August, 2010)

VLASÁK J., KOUT J. (2010): Sarcoporia polyspora and Jahnoporus hirtus: two rare polypores collected in South Bohemia, Czech Republic.   Czech Mycology 61(2): 187-195   (published: 10th August, 2010)   Abstract  

Book review - Gleason M.L., Daughtrey M.L., Chase A.R., Moorman G.W., Mueller D.S.: Diseases of herbaceous perennials. .   Czech Mycology 61(2): 196   (published: 10th August, 2010)

POUZAR Z., KOTLABA F. (2010): Two new species of the genus Dendrothele (Corticiaceae) from the Czech Republic.   Czech Mycology 61(2): 197-205   (published: 10th August, 2010)   Abstract  

Book review - de Hoog G.S., Grube M. (eds.): Black fungal extremes.   Czech Mycology 61(2): 206-207   (published: 10th August, 2010)

back to content

 

Czech Mycology - volume 62

issue 62(1), 2010

ANTONÍN V., MORAVEC J. (2010): Jafnea semitosta (Ascomycota, Pyronemataceae), first collection in the Czech Republic.   Czech Mycology 62(1): 1-11   (published: 15th February, 2011)   Abstract  

KUČERA V., LIZOŇ P., KAUTMANOVÁ I. (2010): Geoglossoid fungi in Slovakia II. Trichoglossum octopartitum, a new species for the country.   Czech Mycology 62(1): 13-18   (published: 15th February, 2011)   Abstract  

CHLEBICKÁ M., KONVALINKOVÁ T. (2010): Pirottaea lychnidis comb. nov. from the Bohemian Switzerland National Park, Czech Republic.   Czech Mycology 62(1): 19-32   (published: 15th February, 2011)   Abstract  

MOREAU P.-A., BOROVIČKA J. (2010): Epitypification of Naucoria bohemica (Agaricales, Hymenogastraceae).   Czech Mycology 62(1): 33-42   (published: 15th February, 2011)   Abstract  

PRYDIUK M. P. (2010): New records of dung-inhabiting Coprinus species in Ukraine I. Section Pseudocoprinus.   Czech Mycology 62(1): 43-58   (published: 15th February, 2011)   Abstract  

NOVOTNÝ D. (2010): First record of Ceratocystis laricicola (Ascomycota, Ceratocystidaceae) in the Czech Republic.   Czech Mycology 62(1): 59-65   (published: 15th February, 2011)   Abstract  

BARTA M. (2010): Pathogenicity assessment of entomopathogenic fungi infecting Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae).   Czech Mycology 62(1): 67-78   (published: 15th February, 2011)   Abstract  

KOKEŠ P. (2010): Tilletia anthoxanthi, a smut fungus new to Moravia.   Czech Mycology 62(1): 79-86   (published: 15th February, 2011)   Abstract  

MÜLLER J. (2010): Beitrag zur mykofloristischen Erforschung der Rost-, Brand und Falschen Mehltaupilze auf dem Králický Sněžník (Glatzer Schneeberg) und seiner Umgebung (Tschechische Republik).   Czech Mycology 62(1): 87-101   (published: 15th February, 2011)   Abstract  

Book review - Bacigálová K.: Mycota (Huby). Ascomycota (Vreckaté huby). Taphrinomycetes: Taphrinales (Grmanníkotvaré), čeľ. Protomycetaceae, čeľ. Taphrinaceae.   Czech Mycology 62(1): 102   (published: 15th February, 2011)

back to content

issue 62(2), 2013

HOLEC J., LANDA J., KŘÍŽ M., DANEŠ P. (2013): Index to fungal genera and species published in Czech Mycology, formerly Česká Mykologie, Volumes 1-64.   Czech Mycology 62(2): 103-384   (published: 19th April, 2013)

back to content

 

Czech Mycology - volume 63

issue 63(1), 2011

ANTONÍN V., BERAN M., BOROVIČKA J., DVOŘÁK D., HOLEC J. (2011): Clitocybula familia (Fungi, Agaricales) - taxonomy, distribution, ecology and first records in the Czech Republic and Slovakia.   Czech Mycology 63(1): 1-11   (published: 10th August, 2011)   Abstract  

PRYDIUK M. P. (2011): New records of dung inhabiting Coprinus species in Ukraine II. Section Coprinus.   Czech Mycology 63(1): 13-32   (published: 10th August, 2011)   Abstract  

KOTLABA F. (2011): Contribution to the knowledge of the very rare species Cytidiella albomellea (Corticiaceae s.l.).   Czech Mycology 63(1): 33-38   (published: 10th August, 2011)   Abstract  

KUNCA V. (2011): Ecology and incidence of Polyporus umbellatus in Slovakia.   Czech Mycology 63(1): 39-53   (published: 10th August, 2011)   Abstract  

PERIĆ B. (2011): Peziza acroornata (Ascomycota, Pezizales) - quatrième récolte européenne, première du Monténégro.   Czech Mycology 63(1): 55-64   (published: 10th August, 2011)   Abstract  

KUBÁTOVÁ A., KOUKOL O., NOVÁKOVÁ A. (2011): Geomyces destructans, phenotypic features of some Czech isolates.   Czech Mycology 63(1): 65-75   (published: 10th August, 2011)   Abstract  

HORTOVÁ B., NOVOTNÝ D. (2011): Endophytic fungi in branches of sour cherry trees: a preliminary study.   Czech Mycology 63(1): 77-82   (published: 10th August, 2011)   Abstract  

STUCHLÍK D., MENCL K., HUBKA V., SKOŘEPOVÁ M. (2011): Fungal melanonychia caused by Onychocola canadensis: first records of nail infections due to Onychocola in the Czech Republic.   Czech Mycology 63(1): 83-91   (published: 10th August, 2011)   Abstract  

TALIGOOLA H. K., ISMAIL M. A., CHEBON S. K. (2011): Mycobiota and aflatoxins associated with imported rice grains stored in Uganda.   Czech Mycology 63(1): 93-107   (published: 10th August, 2011)   Abstract  

back to content

issue 63(2), 2011

Editorial Board: This number of Czech Mycology is dedicated to Ludmila Marvanová on the occasion of her 80th birthday.   Czech Mycology 63(2): 109-112   (published: 22nd December, 2011)

BÄRLOCHER F., STEWART M., RYDER D. (2011): Analyzing aquatic fungal communities in Australia: impacts of sample incubation and geographic distance of streams.   Czech Mycology 63(2): 113-132   (published: 10th August, 2011)   Abstract  

GÖNCZÖL J., RÉVAY Á. (2011): Aquatic hyphomycetes and other water-borne fungi in Hungary.   Czech Mycology 63(2): 133-151   (published: 10th August, 2011)   Abstract  

KOUKOL O. (2011): Early spring mycobiota of pine litter needles.   Czech Mycology 63(2): 153-161   (published: 10th August, 2011)   Abstract  

JEANNEROT B. (2011): Contribution to the study of the genus Scutellinia (Pezizales) II: Type study of Scutellinia uliginosa and S. phymatodea.   Czech Mycology 63(2): 163-175   (published: 10th August, 2011)   Abstract  

PERIĆ B. (2011): Helvella branzeziana (Ascomycota, Pezizales) - première récolte Monténégrine d’une espèce rare.   Czech Mycology 63(2): 177-187   (published: 10th August, 2011)   Abstract  

MALYSHEVA V. F., AKULOV A. Y. (2011): New records of Dacrymyces ovisporus and Tremella diaporthicola from the Ukraine.   Czech Mycology 63(2): 189-194   (published: 10th August, 2011)   Abstract  

VAMPOLA P., VLASÁK J. (2011): Antrodiella niemelaei, a new polypore species related to Antrodiella americana.   Czech Mycology 63(2): 195-201   (published: 10th August, 2011)   Abstract  

CHUN-YING D., TAI-HUI L., BIN S. (2011): A revised checklist of Marasmiellus for China Mainland.   Czech Mycology 63(2): 203-214   (published: 10th August, 2011)   Abstract  

JANČOVIČOVÁ S., MIŠÍKOVÁ K., GUTTOVÁ A., BLANÁR D. (2011): The ecological knowledge on Crepidotus kubickae - a case study from central Slovakia.   Czech Mycology 63(2): 215-241   (published: 10th August, 2011)   Abstract  

HOLEC J., WILD J. (2011): Fungal diversity in sandstone gorges of the Bohemian Switzerland National Park (Czech Republic): impact of climatic inversion.   Czech Mycology 63(2): 243-263   (published: 10th August, 2011)   Abstract  

back to content

 

Czech Mycology - volume 64

issue 64(1), 2012

EDITORIAL BOARD: This number of Czech Mycology is dedicated to František Kotlaba and Zdeněk Pouzar on the occasion of their 85th and 80th birthday, respectively.   Czech Mycology 64(1): 1   (published: 2nd July, 2012)

VAMPOLA P., VLASÁK J. (2012): Rigidoporus pouzarii, a new polypore species related to Rigidoporus crocatus.   Czech Mycology 64(1): 3-11   (published: 2nd July, 2012)   Abstract  

RYVARDEN L. (2012): Type studies in Polyporaceae 27. Species described by P. Ch. Hennings.   Czech Mycology 64(1): 13-21   (published: 2nd July, 2012)   Abstract  

NAKASONE K. K. (2012): Type studies of corticioid Hymenomycetes (Basidiomycota) with aculei - Part II.   Czech Mycology 64(1): 23-42   (published: 2nd July, 2012)   Abstract  

DEMOULIN V. (2012): What is Polyporus burkillii Lloyd and how should it be spelled?   Czech Mycology 64(1): 43-53   (published: 2nd July, 2012)   Abstract  

INSUMRAN Y., KLINHOM U., PRAMUAL P. (2012): Variability of internal transcribed spacer ribosomal DNA sequences of Fuscoporia gilva and Fuscoporia sp. in Thailand.   Czech Mycology 64(1): 55-64   (published: 2nd July, 2012)   Abstract  

REBRIEV Y. A., ASSYOV B. (2012): New localities of Gastropila fragilis (Lycoperdaceae) in Europe and Asia.   Czech Mycology 64(1): 65-72   (published: 2nd July, 2012)   Abstract  

KOUKOL O. (2012): A new species of Rhexoampullifera (Pezizomycotina) from a rotten broadleaved trunk.   Czech Mycology 64(1): 73-78   (published: 2nd July, 2012)   Abstract  

BĚŤÁK J., PÄRTEL K., KŘÍŽ M. (2012): Ionomidotis irregularis (Ascomycota, Helotiales) in the Czech Republic with comments on its distribution and ecology in Europe.   Czech Mycology 64(1): 79-92   (published: 2nd July, 2012)   Abstract  

HOLEC J. (2012): Tricholomopsis osiliensis (Basidiomycota, Agaricales), recently described from Estonia, found in Slovakia.   Czech Mycology 64(1): 93-100   (published: 2nd July, 2012)   Abstract  

Book reviews - SOCHA R. ET AL. (2011): Holubinky (Russula). - KREISEL H. (2011): Pilze von Mecklenburg-Vorpommern. - BOCKUS W.W. ET AL. (2010): Compendium of Wheat Diseases and Pests, Third Edition.   Czech Mycology 64(1): 101-104   (published: 2nd July, 2012)

back to content

issue 64(2), 2012

GMINDER A. (2012): Studies in the genus Mollisia s.l. III: Revision of some species of Mollisia and Tapesia described by J. Velenovský (part 2).   Czech Mycology 64(2): 105-126   (published: 7th December, 2012)   Abstract  

CHLEBICKÁ M. (2012): A European find of Hymenoscyphus dearnessii (Ascomycota, Helotiales) on Reynoutria sachalinensis with notes on taxonomy and distribution.   Czech Mycology 64(2): 127-134   (published: 7th December, 2012)   Abstract  

KUČERA V., GAISLER J. (2012): First record of Geoglossum uliginosum (Ascomycota, Geoglossales) in the Czech Republic.   Czech Mycology 64(2): 135-140   (published: 7th December, 2012)   Abstract  

PETERSEN R.H., HUGHES K.W., ADAMČÍK S., TKALČEC Z., MEŠIĆ A. (2012): Typification of three European species epithets attributable to Strobilomyces (Boletales).   Czech Mycology 64(2): 141-163   (published: 7th December, 2012)   Abstract  

KUNCA V. (2012): Boletus moravicus - ecological conditions of new localities in Slovakia.   Czech Mycology 64(2): 165-174   (published: 7th December, 2012)   Abstract  

ANTONÍN V., DE KESEL A. (2012): Crinipellis beninensis (Basidiomycota, Marasmiaceae), a new species from Benin (tropical Africa).   Czech Mycology 64(2): 175-180   (published: 7th December, 2012)   Abstract  

BOROVIČKA J., ROCKEFELLER A., WERNER P.G. (2012): Psilocybe allenii - a new bluing species from the Pacific Coast, USA.   Czech Mycology 64(2): 181-195   (published: 7th December, 2012)   Abstract  

ANTONÍN V., KRAMOLIŠ J., TOMŠOVSKÝ M. (2012): Two collections of albinotic forms of Tubaria (Basidiomycota, Agaricales, Inocybaceae).   Czech Mycology 64(2): 197-208   (published: 7th December, 2012)   Abstract  

JANČOVIČOVÁ S., ADAMČÍK S. (2012): Entoloma jahnii (Fungi, Agaricales) reported from Slovakia and notes on differences with E. byssisedum.   Czech Mycology 64(2): 209-222   (published: 7th December, 2012)   Abstract  

HOLEC J., KŘÍŽ M. (2012): Tricholoma borgsjoeënse found in the Czech Republic and Tricholoma luridum documented in Slovakia.   Czech Mycology 64(2): 223-232   (published: 7th December, 2012)   Abstract  

Book review - VÁNKY K. (2012): Smut Fungi of the World.   Czech Mycology 64(2): 233-234   (published: 7th December, 2012)

back to content

 

Czech Mycology - volume 65

issue 65(1), 2013

KOUT J., ZÍBAROVÁ L. (2013): Revision of the genus Cotylidia (Basidiomycota, Hymenochaetales) in the Czech Republic.   Czech Mycology 65(1): 1-13   (published: 10th June, 2013)   Abstract  

HOLEC J., KOLAŘÍK M. (2013): Notes on the identity of Hygrophoropsis rufa (Basidiomycota, Boletales).   Czech Mycology 65(1): 15-24   (published: 10th June, 2013)   Abstract  

BĚŤÁK J. (2013): Distribution and ecology of Lactarius rostratus and Lactarius rubrocinctus (Basidiomycota, Russulales) in the Czech Republic.   Czech Mycology 65(1): 25-43   (published: 10th June, 2013)   Abstract  

VAŠUTOVÁ M., DVOŘÁK D., BERAN M. (2013): Rare macromycetes from raised bogs in the Hrubý Jeseník Mts. (Czech Republic).   Czech Mycology 65(1): 45-67   (published: 10th June, 2013)   Abstract  

GANNIBAL P.B., KAZARTSEV I.A. (2013): Development of a PCR assay for amplification of mating-type loci of Alternaria spp. and related fungi.   Czech Mycology 65(1): 69-78   (published: 10th June, 2013)   Abstract  

SHARMA G., SHENOY B.D. (2013): Multigene sequence-based identification of Colletotrichum cymbidiicola, C. karstii and C. phyllanthi from India.   Czech Mycology 65(1): 79-88   (published: 10th June, 2013)   Abstract  

SAWMYA K., VASUDEVAN T.G., MURALI T.S. (2013): Fungal endophytes from two orchid species - pointer towards organ specificity.   Czech Mycology 65(1): 89-101   (published: 10th June, 2013)   Abstract  

ONDRÁČKOVÁ E., ONDŘEJ M., PROKINOVÁ E., NESRSTA M. (2013): Mycoparasitic fungi reducing the incidence and virulence of Bipolaris sorokiniana.   Czech Mycology 65(1): 103-112   (published: 10th June, 2013)   Abstract  

APINE I., BANKINA B., NIKOLAJEVA V., TOMSONE S. (2013): Powdery mildew on Rhododendron caused by Erysiphe azaleae in Latvia.   Czech Mycology 65(1): 113-123   (published: 10th June, 2013)   Abstract  

PASTIRČÁKOVÁ K., PASTIRČÁK M. (2013): Powdery mildew (Pseudoidium sp.) found on Chelidonium majus in the Czech Republic and Slovakia.   Czech Mycology 65(1): 125-132   (published: 10th June, 2013)   Abstract  

ISMAIL M.A., ABDEL-HAFEZ S.I.I., HUSSEIN N.A., ABDEL-HAMEED N.A. (2013): Contribution to physiological and biochemical diagnostics of Fusarium taxa commonly isolated in Egypt.   Czech Mycology 65(1): 133-150   (published: 10th June, 2013)   Abstract  

back to content

issue 65(2), 2013

MIERSCH J., ANTONÍN V. (2013): Hemimycena longipilosa (Agaricales), a new species from Germany.   Czech Mycology 65(2): 151-156   (published: 20th December, 2013)   Abstract  

JANDA V., KŘÍŽ M., REJSEK J. (2013): First records of Xerocomus chrysonemus (Boletaceae) in the Czech Republic.   Czech Mycology 65(2): 157-169   (published: 20th December, 2013)   Abstract  

CHIARELLO O., BATTISTIN E. (2013): Marasmiellus carneopallidus: first Italian record of a rare taxon.   Czech Mycology 65(2): 171-178   (published: 20th December, 2013)   Abstract  

CABOŇ M., ADAMČÍK S., VALACHOVIČ M. (2013): Diversity of the family Russulaceae in the Scots pine forests of Záhorská nížina (SW Slovakia).   Czech Mycology 65(2): 179-191   (published: 20th December, 2013)   Abstract  

ZOTTI M., PAUTASSO M. (2013): Macrofungi in Mediterranean Quercus ilex woodlands: relations to vegetation structure, ecological gradients and higher-taxon approach.   Czech Mycology 65(2): 193-218   (published: 20th December, 2013)   Abstract  

BALAJI P., HARIHARAN G.N. (2013): Checklist of microlichens in Bolampatti II Forest Range (Siruvani Hills), Western Ghats, Tamil Nadu, India.   Czech Mycology 65(2): 219-232   (published: 20th December, 2013)   Abstract  

KARUN N.C., SRIDHAR K.R. (2013): Occurrence and distribution of Termitomyces (Basidiomycota, Agaricales) in the Western Ghats and on the west coast of India.   Czech Mycology 65(2): 233-254   (published: 20th December, 2013)   Abstract  

KOTLABA F., POUZAR Z. (2013): Ten wood-inhabiting agarics from Cuba.   Czech Mycology 65(2): 255-265   (published: 20th December, 2013)   Abstract  

back to content

 

Czech Mycology - volume 66

issue 66(1), 2014

ŠUTARA J., JANDA V., KŘÍŽ M., GRACA M., KOLAŘÍK M. (2014): Contribution to the study of genus Boletus, section Appendiculati: Boletus roseogriseus sp. nov. and neotypification of Boletus fuscoroseus Smotl.   Czech Mycology 66(1): 1-37   (published: 4th June, 2014)   Abstract  

VAMPOLA P., ORDYNETS A., VLASÁK J. (2014): The identity of Postia lowei (Basidiomycota, Polyporales) and notes on related or similar species.   Czech Mycology 66(1): 39-52   (published: 4th June, 2014)   Abstract  

KOUT J., VLASÁK J., SPIRIN V. (2014): Contribution to the Antrodiella americana species complex (Basidiomycota, Polyporales).   Czech Mycology 66(1): 53-60   (published: 4th June, 2014)   Abstract  

ZÍBAROVÁ L., KOUT J. (2014): First record of Skeletocutis ochroalba (Polyporales) in the Czech Republic.   Czech Mycology 66(1): 61-69   (published: 4th June, 2014)   Abstract  

DVOŘÁK D., BĚŤÁK J., TOMŠOVSKÝ M. (2014): Aurantiporus alborubescens (Basidiomycota, Polyporales) - first record in the Carpathians and notes on its systematic position.   Czech Mycology 66(1): 71-84   (published: 4th June, 2014)   Abstract  

JANČOVIČOVÁ S., TOMKA P., ANTONÍN V. (2014): Gymnopus vernus (Omphalotaceae, Agaricales) recorded in Slovakia.   Czech Mycology 66(1): 85-97   (published: 4th June, 2014)   Abstract  

HAGARA L. (2014): An albinotic form of Lactarius vietus and an annulate form of Psathyrella multipedata.   Czech Mycology 66(1): 99-105   (published: 4th June, 2014)   Abstract  

back to content

issue 66(2), 2014

KOUKOL O., KOTLABA F., POUZAR Z. (2014): Taxonomic evaluation of the polypore Daedaleopsis tricolor based on morphology and molecular data.   Czech Mycology 66(2): 107-119   (published: 23rd December, 2014)   Abstract  

JANČOVIČOVÁ S., ADAMČÍK S. (2014): Exploring the limits of morphological variability and ecological preferences of Entoloma albotomentosum.   Czech Mycology 66(2): 121-134   (published: 23rd December, 2014)   Abstract  

JANDA V., KŘÍŽ M., GRACA M. (2014): First records of Xerocomus silwoodensis (Boletaceae) in the Czech Republic.   Czech Mycology 66(2): 135-146   (published: 23rd December, 2014)   Abstract  

JANDA V., KŘÍŽ M., REJSEK J. (2014): Supplementary notes on Xerocomus chrysonemus (Boletaceae): bluing context and distribution in the Czech Republic.   Czech Mycology 66(2): 147-155   (published: 23rd December, 2014)   Abstract  

ŠUTARA J. (2014): Anatomical structure of pores in European species of genera Boletus s.str. and Butyriboletus (Boletaceae).   Czech Mycology 66(2): 157-170   (published: 23rd December, 2014)   Abstract  

CABOŇ M., ADAMČÍK S. (2014): Ecology and distribution of white milkcaps in Slovakia.   Czech Mycology 66(2): 171-192   (published: 23rd December, 2014)   Abstract  

BUČINOVÁ K., JANÍK R., JAMNICKÁ G., KUKLOVÁ M. (2014): Accumulation and bioconcentration factors of mineral macronutrients in representative species of macrofungi prevailing in beech-dominated forests affected by air pollution.   Czech Mycology 66(2): 193-207   (published: 23rd December, 2014)   Abstract  

Editorial announcement.   Czech Mycology 66(2): 209   (published: 23rd December, 2014)

back to content

 

Czech Mycology - volume 67

issue 67(1), 2015

ABDEL-HAFEZ S.I.I., ABO-ELYOUSR K.A.M., ABDEL-RAHIM I.R. (2015): Leaf surface and endophytic fungi associated with onion leaves and their antagonistic activity against Alternaria porri.   Czech Mycology 67(1): 1-22   (published: 10th April, 2015)   Abstract  

ANTONÍN V., TESTONI A., TOMŠOVSKÝ M. (2015): Crinipellis mezzanensis, a new species from Italy.   Czech Mycology 67(1): 23-27   (published: 10th April, 2015)   Abstract  

KOLAŘÍK M., HULCR J., KIRKENDALL L.R. (2015): New species of Geosmithia and Graphium associated with ambrosia beetles in Costa Rica.   Czech Mycology 67(1): 29-35   (published: 10th April, 2015)   Abstract  

KOLAŘÍK M., HUJSLOVÁ M., VÁZQUEZ-CAMPOS X. (2015): Acidotolerant genus Fodinomyces (Ascomycota: Capnodiales) is a synonym of Acidiella.   Czech Mycology 67(1): 37-38   (published: 10th April, 2015)   Abstract  

KUMAR S., SINGH R. (2015): Pseudocercospora bischofigena, a new cercosporoid fungus from northeastern Uttar Pradesh, India.   Czech Mycology 67(1): 39-44   (published: 10th April, 2015)   Abstract  

GHATE S.D., SRIDHAR K.R. (2015): Rain-borne fungi in stemflow and throughfall of six tropical palm species.   Czech Mycology 67(1): 45-58   (published: 29th May, 2015)   Abstract  

KOUT J., HAJŠMANOVÁ P. (2015): Kavinia alboviridis in the Czech Republic.   Czech Mycology 67(1): 59-67   (published: 29th May, 2015)   Abstract  

MÜLLER J. (2015): Seltenere Falsche Mehltaupilze, Rost- und Brandpilze der Tschechischen und Slowakischen Republik. I. Teil Peronosporomycetes.   Czech Mycology 67(1): 69-83   (published: 29th May, 2015)   Abstract  

TEJKLOVÁ T., DECKEROVÁ H., GAISLER J. (2015): Sabuloglossum arenarium (Geoglossaceae) in the Czech Republic.   Czech Mycology 67(1): 85-94   (published: 11th June, 2015)   Abstract  

Abstracts of the International Symposium „Fungi of Central European Old-Growth Forests“.   Czech Mycology 67(1): 95-118   (published: 18th June, 2015)

back to content

issue 67(2), 2015

EGERTOVÁ Z., ECKSTEIN J., VEGA M. (2015): Lamprospora tuberculata, Octospora ithacaensis, O. orthotrichi and O. affinis - four bryoparasitic ascomycetes new to the Czech Republic.   Czech Mycology 67(2): 119-133   (published: 2nd July, 2015)   Abstract  

KOLAŘÍK M. (2015): New combinations for ergot species described under their anamorphic names by S. Pažoutová and colleagues.   Czech Mycology 67(2): 135-136   (published: 24th July, 2015)   Abstract  

KUNTTU P., KULJU M., KOTIRANTA H. (2015): Contributions to the Finnish aphyllophoroid funga (Basidiomycota): new and rare species.   Czech Mycology 67(2): 137-156   (published: 31st August, 2015)   Abstract  

HOLEC J., KŘÍŽ M., POUZAR Z., ŠANDOVÁ M. (2015): Boubínský prales virgin forest, a Central European refugium of boreal-montane and old-growth forest fungi.   Czech Mycology 67(2): 157-226   (published: 10th September, 2015)   Abstract  

NOVÁKOVÁ A., KUBÁTOVÁ A., VALINOVÁ Š., HUBKA V., KOLAŘÍK M. (2015): Trichoderma fassatiae, a new species from the section Pachybasium isolated from soil in the Czech Republic.   Czech Mycology 67(2): 227-231   (published: 30th October, 2015)   Abstract  

NOVÁKOVÁ A., SAVICKÁ D., KOLAŘÍK M. (2015): Two novel species of the genus Trichosporon isolated from a cave environment.   Czech Mycology 67(2): 233-239   (published: 30th October, 2015)   Abstract  

KOUKOL O., KUBÁTOVÁ A. (2015): New European records of basidiomycete Burgoa anomala from coniferous litter and sediment in underground tunnel.   Czech Mycology 67(2): 241-247   (published: 6th November, 2015)   Abstract  

back to content

 

Czech Mycology - volume 68

issue 68(1), 2016

ADAMČÍK S., AUDE E., BÄSSLER C., CHRISTENSEN M., DORT K. VAN, FRITZ Ö., GLEJDURA S., HEILMANN-CLAUSEN J., HOLEC J., JANČOVIČOVÁ S., KUNCA V., LACKOVIČOVÁ A., LÜTH M., ÓDOR P. (2016): Fungi and lichens recorded during the Cryptogam Symposium on Natural Beech Forests, Slovakia 2011.   Czech Mycology 68(1): 1-40   (published: 1st February, 2016)   Abstract  

PARVEEN S., WANI A.H., BHAT M.Y., KOKA J.A. (2016): Biological control of postharvest fungal rots of rosaceous fruits using microbial antagonists and plant extracts - a review.   Czech Mycology 68(1): 41-66   (published: 1st February, 2016)   Abstract  

KAUTMANOVÁ I., MATOUŠ J., TOMŠOVSKÝ M., KOUKOL O. (2016): Redescription and epitypification of Clavaria atrofusca Velen.   Czech Mycology 68(1): 67-77   (published: 13th April, 2016)   Abstract  

KOUKOL O., LOTZ-WINTER H. (2016): Secondary conidia observed in Bartheletia paradoxa.   Czech Mycology 68(1): 79-84   (published: 12th May, 2016)   Abstract  

KŘÍŽ M., ZÍTA V. (2016): First records of gasteromycete Queletia mirabilis in the Czech Republic.   Czech Mycology 68(1): 85-95   (published: 31st May, 2016)   Abstract  

KŘÍŽ M., JANDA V. (2016): First records of Tricholoma bresadolanum (Agaricales) in the Czech Republic.   Czech Mycology 68(1): 97-108   (published: 31st May, 2016)   Abstract  

JANDA V., KŘÍŽ M. (2016): Rubroboletus satanas f. crataegi, validly published name for xanthoid form of Rubroboletus satanas.   Czech Mycology 68(1): 109-110   (published: 6th June, 2016)   Abstract  

back to content

issue 68(2), 2016

GHATE S.D., SRIDHAR K.R. (2016): Aquatic hyphomycetes associated with leaves, leaf detritus and crown humus in palm canopies.   Czech Mycology 68(2): 111-126   (published: 8th July, 2016)   Abstract  

JUKIĆ N. (2016): First record of the Mediterranean species Ciboria brunneorufa in the Balkan Peninsula.   Czech Mycology 68(2): 127-137   (published: 29th July, 2016)   Abstract  

AMOOPOUR M., GHOBAD-NEJHAD M., KHODAPARAST S.A. (2016): New records of polypores from Iran, with a checklist of polypores for Gilan Province.   Czech Mycology 68(2): 139-148   (published: 27th September, 2016)   Abstract  

EGERTOVÁ Z., GAISLER J., ZEMANOVÁ L., HRADÍLEK Z. (2016): Mniaecia jungermanniae (Helotiales), an overlooked bryophilous ascomycete in the Liberec Region (Czech Republic).   Czech Mycology 68(2): 149-165   (published: 14th October, 2016)   Abstract  

NOVÁKOVÁ A., VAUGHAN M.J. (2016): Dimargaris bacillispora - novel records from cave environment and its isolation in culture.   Czech Mycology 68(2): 167-182   (published: 7th November, 2016)   Abstract  

ABDEL-SATER M.A., MOUBASHER A.H., SOLIMAN Z.S.M. (2016): Diversity of filamentous and yeast fungi in soil of citrus and grapevine plantations in the Assiut region, Egypt.   Czech Mycology 68(2): 183-214   (published: 20th December, 2016)   Abstract  

back to content

 

Czech Mycology - volume 69

issue 69(1), 2017

HOLEC J., KOLAŘÍK M. (2017): First report of Mycena clavata (Fungi, Agaricales) in the Czech Republic including notes on its taxonomy, phylogenetic position and ecology.   Czech Mycology 69(1): 1-14   (published: 19th January, 2017)   Abstract  

ĎURIŠKA O., ANTONÍN V., PARA R., TOMŠOVSKÝ M., JANČOVIČOVÁ S. (2017): Taxonomy, ecology and distribution of Melanoleuca strictipes (Basidiomycota, Agaricales) in Europe.   Czech Mycology 69(1): 15-30   (published: 9th May, 2017)   Abstract  

JANDA V., KŘÍŽ M., KONVALINKOVÁ T., BOROVIČKA J. (2017): Macroscopic variability of Rubroboletus legaliae with special regard to Boletus spinarii.   Czech Mycology 69(1): 31-50   (published: 12th May, 2017)   Abstract  

MATOUŠ J., HOLEC J., KOUKOL O. (2017): Ramariopsis robusta (Basidiomycota, Clavariaceae), a new European species similar to R. kunzei.   Czech Mycology 69(1): 51-64   (published: 12th May, 2017)   Abstract  

ZÍBAROVÁ L. (2017): Notes on corticioid fungi of the Czech Republic. I. Phlebia acanthocystis and Phlebia bispora (Meruliaceae).   Czech Mycology 69(1): 65-76   (published: 9th June, 2017)   Abstract  

ZÍBAROVÁ L., KOUT J. (2017): Xylariaceous pyrenomycetes from Bohemia: species of Biscogniauxia and Hypoxylon new to the Czech Republic, and notes on other rare species.   Czech Mycology 69(1): 77-108   (published: 29th June, 2017)   Abstract  

Mirko Svrček passed away.   Czech Mycology 69(1): 109-110   (published: 29th June, 2017)

Invitation to the 36th Annual Meeting of the European Culture Collections’ Organisation.   Czech Mycology 69(1): 111   (published: 29th June, 2017)

back to content

issue 69(2), 2017

VAHEDI-DARMIYAN M.E., JAHANI M., MIRZAEE M.R., ASGARI B. (2017): A noteworthy record of endophytic Quambalaria cyanescens from Punica granatum in Iran.   Czech Mycology 69(2): 113-123   (published: 26th July, 2017)   Abstract  

KAYGUSUZ O., ÇOLAK Ö.F. (2017): Typhula spathulata - first record from Turkey.   Czech Mycology 69(2): 125-131   (published: 4th October, 2017)   Abstract  

ŠAFRÁNKOVÁ I., HOLKOVÁ L. (2017): First record of Pythium mastophorum on celery seedlings in the Czech Republic.   Czech Mycology 69(2): 133-142   (published: 11th October, 2017)   Abstract  

FARID A., FRANCK A.R., GAREY J.R. (2017): Boletus rubricitrinus belongs in Pulchroboletus (Boletaceae).   Czech Mycology 69(2): 143-162   (published: 10th November, 2017)   Abstract  

PARRA L.A., DELLA MAGGIORA M., SIMONINI G., TRASSINELLI R. (2017): Nomenclatural study and current status of the names Boletus emileorum, Boletus crocipodius and Boletus legaliae (Boletales), including typification of the first two.   Czech Mycology 69(2): 163-192   (published: 24th November, 2017)   Abstract  

MARWA ABDEL-KAREEM M., ZOHRI A.A. (2017): Inhibition of three toxigenic fungal strains and their toxins production using selenium nanoparticles.   Czech Mycology 69(2): 193-204   (published: 24th November, 2017)   Abstract  

KAUR G., KAUR P., SINGH A.P., DHINGRA G.S. (2017): New records of resupinate, non-poroid agaricomycetous fungi from India.   Czech Mycology 69(2): 205-219   (published: 12th December, 2017)   Abstract  

back to content

 

Czech Mycology - volume 70

issue 70(1), 2018

MOUBASHER A.H., ABDEL-SATER M.A., SOLIMAN Z.S.M. (2018): Diversity of yeasts and filamentous fungi in mud from hypersaline and freshwater bodies in Egypt.   Czech Mycology 70(1): 1-32   (published: 26th January, 2018)   Abstract  

FAMILONI T.V., OGIDI C.O., AKINYELE B.J., ONIFADE A.K. (2018): Evaluation of yield, biological efficiency and proximate composition of Pleurotus species cultivated on different wood dusts.   Czech Mycology 70(1): 33-45   (published: 26th January, 2018)   Abstract  

PARVEEN S., WANI A.H., BHAT M.Y., PALA S.A. (2018): Comparative study of the antimycotic activity of aqueous and ethanolic extracts of Berberis lyceum and Rumex obtusifolius against selected rot fungi.   Czech Mycology 70(1): 47-56   (published: 16th March, 2018)   Abstract  

ÇOLAK Ö.F., KAYGUSUZ O. (2018): First record of Scutellinia legaliae (Ascomycota, Pyronemataceae) from relict endemic Liquidambar orientalis forest in Turkey.   Czech Mycology 70(1): 57-65   (published: 18th May, 2018)   Abstract  

MOUBASHER A.H., ABDEL-SATER M.A., SOLIMAN Z.S.M. (2018): First records of Aspergillus porphyreostipitatus and Aspergillus carlsbadensis since their original descriptions.   Czech Mycology 70(1): 67-82   (published: 29th May, 2018)   Abstract  

KŘÍŽ M. (2018): Pseudobaeospora albidula (Agaricales) found in the Czech Republic.   Czech Mycology 70(1): 83-90   (published: 25th June, 2018)   Abstract  

KOUKOL O., HRABĚTOVÁ M., SRBA M., ČERNÝ K. (2018): Microthia nepenthis, a new combination for Zythia nepenthis.   Czech Mycology 70(1): 91-98   (published: 28th June, 2018)   Abstract  

Acknowledgements to reviewers.   Czech Mycology 70(1): 99-100   (published: 28th June, 2018)

back to content

issue 70(2), 2018

NOVÁKOVÁ A., KUBÁTOVÁ A., SKLENÁŘ F., HUBKA V. (2018): Microscopic fungi on cadavers and skeletons from cave and mine environments.   Czech Mycology 70(2): 101-121   (published: 19th August, 2018)   Abstract  

KOLAŘÍK M. (2018): New taxonomic combinations in endophytic representatives of the genus Nigrograna.   Czech Mycology 70(2): 123-126   (published: 28th September, 2018)   Abstract  

HOLEC J., BĚŤÁK J., POUSKA V., DVOŘÁK D., ZÍBAROVÁ L., KOUT J., ADAM D. (2018): Old-growth forest fungus Antrodiella citrinella - distribution and ecology in the Czech Republic.   Czech Mycology 70(2): 127-143   (published: 24th October, 2018)   Electronic supplement   Abstract  

LYTVYNENKO YU.I., DZHAGAN V.V., TOPCHII I.V., SHCHERBAKOVA YU.V. (2018): Dung-inhabiting ascomycetes from the Ukrainian Carpathians.   Czech Mycology 70(2): 145-167   (published: 20th November, 2018)   Abstract  

ŠANDOVÁ M. (2018): On the identity of Lachnum winteri (Ascomycota, Helotiales).   Czech Mycology 70(2): 169-183   (published: 10th December, 2018)   Abstract  

KOTLABA F., ZEHNÁLEK P. (2018): Sixteen gasteromycetes collected in Cuba 50 years ago.   Czech Mycology 70(2): 185-209   (published: 14th December, 2018)   Abstract  

KUNCA V., ČILIAK M., LUPTÁK R. (2018): Fruitbody production of Hericium erinaceus and its distribution in Slovakia.   Czech Mycology 70(2): 211-224   (published: 14th December, 2018)   Abstract  

Book review - CONSIGLIO G. & SETI L. (2018): I generi Hohenbuehelia e Resupinatus in Europa.   Czech Mycology 70(2): 225   (published: 14th December, 2018)  

Czech Mycology - volume 71

issue 71(1), 2019

JANDA V., KŘÍŽ M., KOLAŘÍK M. (2019): Butyriboletus regius and Butyriboletus fechtneri: typification of two well-known species.   Czech Mycology 71(1): 1-32   (published: 2nd January, 2019)   Abstract  

JANDA V., KŘÍŽ M., HOLEC J. (2019): Addendum to the typification of Butyriboletus regius.   Czech Mycology 71(1): 33-35   (published: 5th March, 2019)   Abstract  

ZÍBAROVÁ L., KOUT J., KŘÍŽ M. (2019): First records of Cartilosoma rene-hentic (Polyporales) in the Czech Republic.   Czech Mycology 71(1): 37-47   (published: 29th March, 2019)   Abstract  

PASAILIUK M.V., SUKHOMLYN M.M., GRYGANSKYI A.P. (2019): Patterns of Hericium coralloides growth with competitive fungi.   Czech Mycology 71(1): 49-63   (published: 22nd May, 2019)   Abstract  

back to content-----------------
job done in 0.0025 sec.
Cache used (created 22.05.2019 16:49:46)

To receive notifications about new articles, subscribe here.


architekt
© 2019   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   czech mycology   |   home