CZ   |   EN
Czech Scientific Society for Mycology

society committee


President of Czech Scientific Society for Mycology

Dr. Vladimír Antonín - email: vantonin@mzm.cz

Vice-President

Dr. Jan Holec - email: jan.holec@nm.cz

Secretary

Dr. Alena Nováková - email: alena.novakova@biomed.cas.cz

Treasurer

Dr. David Novotný - email: novotny@vurv.cz

Members of committee

Dr. Petr Hrouda - email: svata@sci.muni.cz
Dr. Miroslav Kolařík - email: miroslavkolarik@seznam.cz
Dr. Michal Tomšovský - email: tomsovsk@yahoo.com
architekt
© 2017   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   czech mycology   |   home