CZ   |   EN
Czech Scientific Society for Mycology

society committee


President of Czech Scientific Society for Mycology

RNDr. Vladimír Antonín, CSc.

Vice-President

Mgr. Jan Holec, Dr.

Secretary

RNDr. Alena Nováková, CSc.

Treasurer

RNDr. David Novotný, Ph.D.

Members of committee

Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.
RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
Doc. RNDr. Michal Tomšovský, PhD.architekt
© 2018   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   czech mycology   |   home