CZ   |   EN
Czech Scientific Society for Mycology

society committee


President of Czech Scientific Society for Mycology

Mgr. Jan Holec, Dr.

Vice-President

RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.

Secretary

RNDr. Alena Nováková, CSc.

Treasurer

doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.

Members of committee

RNDr. Vladimír Antonín, CSc.
Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.
Mgr. Martin Kříž



architekt
© 2018   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   czech mycology   |   home