CZ   |   EN
Czech Scientific Society for Mycology

society committee


President of Czech Scientific Society for Mycology

Mgr. Jan Holec, Dr.

Vice-President

RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.

Secretary

RNDr. Alena Nováková, CSc.

Treasurer

doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.

Members of committee

RNDr. Vladimír Antonín, CSc.
Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.
Mgr. Martin Křížarchitekt
© 2021   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   czech mycology   |   home