5. česko-slovenská mykologická konference


Datum a místo konání

28.–30. 8. 2017    Brno-Bohunice, kampus Masarykovy univerzity

Pořádající subjekty

Česká vědecká společnost pro mykologii
Slovenská mykologická spoločnosť pri SAV
Ústav botaniky a zoologie PřF MU

Konference se koná pod záštitou doc. Jaromíra Leichmanna, děkana Přírodovědecké fakulty MU.

Program konference

28. 8. (pondělí)     registrace, přednášky, společenský večer
29. 8. (úterý)     přednášky, poster session
30. 8. (středa)     terénní exkurze – Holý kopec (Chřiby)

Pro zájemce, kteří chtějí přijet již v neděli 27. 8. a po cestě navštívit vybrané lokality (čistě ve vlastní režii), může být v neděli večer k dispozici prostor ke zpracování sběrů a mikroskopická technika (bude upřesněno dle zájmu).

Registrace proběhne 28. 8. 2017 od 9:30 do 10:30 v místnosti 311 (3. patro pavilonu A11, viz dále).
Předběžný program je zveřejněn v sekci program. Kdo by měl zájem přijet jen na jeden den (s ohledem na program), prosíme o informaci na adresu organizátorů (viz níže).
V prostoru konference bude k dispozici přístup na internet; přístupové heslo obdrží každý účastník při registraci.

Místo konání, příjezd

Přednášky a poster session proběhnou v prostoru pavilonu A11 (místnosti 306 a 311; viz plánek, překlikněte na 3. NP). Využijte hlavní vstup z ul. Netroufalky (červená budova v „čele“ kampusu, naproti obchodnímu centru, vchod pod lávkou), zde vpravo nahoru po skleněném schodišti a projděte do postranního koridoru. Hned na jeho začátku je boční schodiště, po kterém vystoupáte o patro výš (do 3. patra); horní koridor vás pak dovede na místo konání. V budově bude příchodová trasa vyznačena šipkami.

Parkování bude umožněno na parkovišti Ústavu botaniky a zoologie – vjezd z ul. Studentské na parkoviště vpravo (vedle budovy Fakulty sportovních studií), bude vám umožněn vjezd za závoru. Nebude-li nikdo u závory, volejte 549494568 nebo 605544283 (Dan Dvořák, bude k dispozici v pondělí 9.30–10.30, v úterý 9.30–10.00). Výjezd z parkoviště je volný, závora se sama otevře.
Alternativou je volné parkoviště mezi obchodním centrem Campus Square a dálničním přivaděčem (ul. Bítešskou). Přímo ke Campus Square nejezděte, zdejší parkoviště je stále plné a doprava tu není plynulá.

Společenský večer bude v prostoru kavárny Na lávce (spojovací lávka přes ulici Kamenice ve 2. patře, tedy o patro níž než prostor konference). Viz též plánek kampusu a okolí, případně se můžete libovolně pohybovat v plánku na výše uvedené adrese https://www.muni.cz/mapa/budova-567.

Abstrakty

přednášek a posterů zašlete na adresu cs-konference@czechmycology.org ve formátu MS Word nebo OpenOffice Writer (případně jiném, který lze načíst uvedenými programy; v případě problémů vás budeme kontaktovat). Termín pro zaslání abstraktů byl 16. 6. 2017, opozdilce a dodatečně přihlášené prosíme o zaslání obratem..

Připomínáme, že abstrakty nebudou vydány formou uceleného sborníku, ale jsou předem zveřejněny ke stažení v sekci abstrakty. Na registraci bude možnost nahrát soubor abstraktů na vlastní datový nosič (přenosný disk, flashdisk).

Konferenční poplatek

1400 Kč – základní (pro nečleny ČVSM nebo SMS)
1200 Kč – členský pro členy ČVSM nebo SMS
600 Kč – snížený pro studenty (včetně interní formy doktorského studia), důchodce a ženy/muže na mateřské nebo rodičovské dovolené (členy ČVSM nebo SMS)

Konferenční poplatek zahrnuje účast na programu, konferenční materiály, drobné občerstvení v průběhu přednáškových dní a dopravu na exkurzi. Nezahrnuje ubytování, obědy a společenský večer.

Aktivní účastníci z řad členů ČVSM a SMS, kterým poplatek nehradí jejich zaměstnavatel ani jej nemohou hradit z jiných prostředků (granty aj.), mohou požádat organizační výbor o účast za snížený poplatek (bude posuzováno individuálně na základě zaslaných abstraktů, rozhodnutí je v kompetenci organizačního výboru).

Pokyny k platbě

Název bankovního účtu: Česká vědecká společnost pro mykologii, Knihovna botaniky, Univerzita Karlova, Benátská 2, 128 01 Praha 2
Číslo bankovního účtu: 2700559197/2010
Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: CZ 2420100000002700559197
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Další informace: ČVSM není plátcem daně.

Prosíme, uveďte variabilní symbol platby 9917. Bez variabilního symbolu nebude platba dána do souvislosti s konferencí. Pro správnou identifikaci plátce vyplňte jméno účastníka(ů) konference do zprávy pro příjemce. (Nemáte-li možnost při převodu zadat zprávu pro příjemce, využijte e-mail cs-konference@czechmycology.org.)

Termín platby pro účastníky z České republiky byl 16. června 2017 (skoro všichni již mají zaplaceno, děkujeme!). Účastníci ze Slovenska mohou zaplatit při registraci v eurech podle aktuálního kurzu.

Doklad o uhrazení konferenčního poplatku účastníci obdrží na registraci. V případě, že váš zaměstnavatel má konkrétní požadavky, co musí doklad obsahovat, prosím kontaktujte organizátory na výše uvedené e-mailové adrese.
Budete-li potřebovat na platbu vystavit fakturu, zašlete prosím objednávku taktéž na uvedenou adresu.

Storno: Při odřeknutí účasti se zaplacený konferenční poplatek nevrací.
Místo původně přihlášeného účastníka se konference může zúčastnit jiná osoba; v tom případě se jedná jen o změnu jména a prosíme, abyste o této změně neprodleně informovali organizátory.
V závažných případech je možné požádat organizační výbor o prominutí storna (bude posuzováno individuálně).

Obědy, občerstvení

Obědy nebudou organizovány centrálně; v přilehlém komplexu je k dispozici menza (viz jídelníček, ve sloupci vlevo vyberte příslušné datum a výdejnu Academic Restaurant) a řada restaurací různého typu (kompletní přehled).

Drobné občerstvení bude přichystáno při registraci a přestávkách (coffee breaks). Účastníky s bezlepkovou nebo jinou dietou prosíme o upozornění předem, aby mohly být jejich potřeby zohledněny při přípravě občerstvení v průběhu konference a v rámci společenského večera.

Společenský večer

je třeba objednat samostatně (není zahrnut v konferenčním poplatku), cena 350 Kč zahrnuje jídlo a nealkoholické nápoje v průběhu večera, zatímco pivo a víno bude hrazeno na místě dle osobní spotřeby.

Platbu za společenský večer je možno uhradit dvěma způsoby (pozor, změna oproti 1. cirkuláři):
(1) zaplatit samostatný konferenční poplatek a doplatit částku za společenský večer v hotovosti při registraci;
(2) zaplatit společenský večer dohromady s konferenčním poplatkem.

Dohlášky, informace

V případě zájmu o dodatečnou přihlášku můžete vyplnit formulář na přihláškový formulář
(přednášky/postery a jejich témata vyplňuje první autor, abychom předešli duplicitám).

Alternativně lze použít     offline přihlášku;
využijete-li tuto přihlášku, zašlete ji elektronicky na adresu cs-konference@czechmycology.org nebo poštou na adresu: Petr Hrouda, Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Kotlářská 2, 61137 Brno.

S jakýmikoli dotazy je možno se obrátit e-mailem na výše uvedenou adresu, případně telefonicky na (+420)549494474 nebo (+420)607534211 (Petr Hrouda).

Ke stažení

3. cirkulář
offline přihláška
univerzitní kampus - situační plánek

Poděkování (bez pořadí důležitosti, všichni si je zaslouží):
 • Vláďovi Antonínovi a Viktoru Kučerovi za odbornou garanci a zastřešení z pozice reprezentantů české a slovenské společnosti
 • Michalovi Tomšovskému coby lokálnímu supervizorovi za mraky rad a podnětných připomínek ke zdárnému průběhu akce
 • Davidu Novotnému za dohled nad kasou, abychom neskončili v červených číslech
 • Miriam Kuchaříkové za pečlivé průběžné sledování příchozích plateb a vystavování faktur
 • Danu Dvořákovi a Janku Běťákovi za (nejen, ale hlavně) vedení exkurze a přípravu exkurzních materiálů
 • Janě Beneschové za zajištění občerstvení na kafebrejky a pití na slopečenský večer (na tom makalo víc lidí, ale Jana hrála prim) a hromadu další práce
 • Kubovi Salašovi a Monče Kolényové za výstavku a hromadu další mravenčí práce při přípravě a v průběhu akce
 • Natálce Čeplové za zprostředkování zápůjčky posterových tabulí a Kamče Čížkové za vizitky
 • Petru Němcovi za přípravu konferenčního webu a Stanislavu Zrnovi za roll-up Czech Mycology
 • Ifce Dadákové za celodenní šichty při chystání žvance a mytí nádobí, zatímco my jsme se válelí na přednáškách :o)
 • Soně Hroudové za dlouhodobou mravenčí práci při přípravě, administraci a propagaci akce (taky za konferenční fejsbůček)
 • Danovi, Ifce, Soně, Aleně Kubátové a Míše Sedlářové za fotky
 • Daniele Dvorské a Pavlu Vicherkovi za poskytnutí fakultních zápisníků
 • Jaromíru Leichmannovi a Milanu Chytrému za přátelská slova na úvod
 • Iloně Klaškové a Yvetě Rozsypalové za zajištění ubytování na kolejích
 • dámám a pánovi z kavárny Na lávce za kulinářský zážitek
 • improvizovanému lidovému souboru primáše Běťáka a Marii Dvořákové s Mirkem Kolaříkem za kulturní zážitky
 • ... a vám všem, že jste přijeli a že jste to s námi přežili! :o)
 • Za organizátory Petr Hrouda.


  © 2023   ÄŚeská vÄ›decká spoleÄŤnost pro mykologii   |   czech mycology   |   home