CZ   |   EN
Česká vědecká společnost pro mykologii

ČVSM - o společnosti


Česká vědecká společnost pro mykologii Česká vědecká společnost pro mykologii z. s. (ČVSM) (dále Společnost) je dobrovolná výběrová organizace, která byla založená v roce 1946 jako Československý mykologický klub, navazující na činnost Mykologického klubu vzniklého v meziválečném období okolo prof. J. Velenovského. Působí jako vědecká společnost a je podporována Akademií věd České republiky.

V současné době je ve společnosti organizováno okolo 230 amatérských i profesionálních mykologů hlavně z České republiky, ale i ze zahraničí. Členem se může stát zájemce o mykologii jehož doporučí dva současní členové a bude schválen výborem společnosti. (zde možno stáhnout přihlášku)

Společnost od roku 1947 vydává odborný mykologický časopis Česká mykologie, který byl v roce 1993 přejmenován na Czech Mycology. Od roku 1980 je možné si zprávy ze života Společnosti a odborné mykologické články přečíst v odborném časopise Mykologické Listy. Kromě těchto dvou periodik jsou publikovány nepravidelně i jiné odborné materiály.

ČVSM získává hlavně výměnou za Czech Mycology mnoho cenných odborných časopisů a dalších publikací, které jsou uloženy v knihovně Společnosti, která je tak jednou z nejbohatších mykologických knihoven v České republice.

V rámci Společnosti působí tři zájmové sekce a jedna pobočka, které organizují mykology s podobnými zájmy.


Pobočky a sekce společnosti
Výbor společnosti
Členství, přihláška a stanovy
Knihovna společnosti
Kontaktyarchitekt
© 2024   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   czech mycology   |   home