CZ   |   EN

aktuality


K zasílání aktualit emailem se přihlašte zde.


Nový článek v Czech Mycology

BAKHIT M.S.: The genus Canalisporium (Savoryellaceae) from freshwater habitats in Egypt.
Czech Mycology 73(2): 163-171
[22.10.2021]

Nový článek v Czech Mycology

MIRZAEE M.R., PANJEKEH N., SALARI M., ZARE R., PIRNIA M., SARANI S.A.: Pustula lactucae sp. nov. (Albuginales, Oomycota), a new species causing white blister rust disease on Lactuca undulata.
Czech Mycology 73(2): 151-162
[22.10.2021]

Zapomenutá možnost – rychlá publikace taxonomických a nomenklatorických novinek v časopisu Czech Mycology

Na nedávno konané 7. česko-slovenské mykologické konferenci se jasně projevilo, že častou prací mnohých mykologů je publikování taxonů nových pro vědu nebo různých nomenklatorických změn, typicky přeřazení druhů do jiných rodů. Obvykle je nutné, aby takové publikace vyšly rychle z důvodu uplatnění priority nově publikovaných jmen a nebrzdil je neúměrně dlouhý a většinou těžko předvídatelný redakční proces, v současnosti bohužel častý i u mnohých renomovaných časopisů.
celá zpráva
[05.10.2021]

7. Česko-Slovenská mykologická konference - abstrakty posterů

S předstihem zveřejňujeme abstrakty posterů, které budou prezentovány během konference.
abstrakty posterů
[15.09.2021]

7. Česko-Slovenská mykologická konference - abstrakty přednášek

S předstihem zveřejňujeme abstrakty přednášek, které zazní na konferenci.
abstrakty přednášek
[15.09.2021]

7. Česko-Slovenská mykologická konference - 2. cirkulář s nejnovější verzí programu

Ve druhém cirkuláři naleznete zejména informace o tom, jak se do místa konání konference dostat, "covidové" pokyny, a také nejnovější verzi programu, ve které byly doplněny dodatečně přihlášené příspěvky a opraveny časy konání některých přednášek.
cirkulář
[09.09.2021]

7. Česko-Slovenská mykologická konference - program

V příloze naleznete definitivní program konference. Pokud zaujme i toho, kdo se ještě na konferenci nepřihlásil, je možné tak učinit i dodatečně podle podmínek uvedených v níže uvedeném 1. cirkuláři (ve kterém je obsažena i přihláška). V takovém případě samozřejmě půjde o účast pasivní, bez možnosti prezentovat svůj příspěvek. Těšíme se na vás.
program konference
[30.08.2021]
architekt
© 2021   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   czech mycology   |   home