CZ   |   EN

aktuality


K zasílání aktualit emailem se přihlašte zde.


Inovované pokyny pro autory článků do Czech Mycology

Po Mykologických listech přišel na řadu i náš druhý časopis - Czech Mycology. Na českou i anglickou verzi jeho stránek byly vloženy mírně inovované pokyny pro autory (Instructions to authors) a nově také informace o autorských právech a podmínkách šíření článků (Copyright and privacy statement).
odkaz
[15.01.2021]

Inovované pokyny pro autory článků v Mykologických listech

Redakce časopisu Mykologické listy drobně upravila pokyny pro autory. Novinek je minimum, spíše se jedná o písemné podchycení stávající praxe, aby autoři přesně věděli, jak články připravit. Kompletní pokyny naleznete v příloze a na webu ČVSM v sekci Mykologické listy.
příloha
[11.01.2021]

Česko-slovenská mykologická konference bude 16.-19. září 2021 v Praze

Pevně věříme, že pandemie COVID-19 bude v druhé polovině roku 2021 za námi a budeme moci uspořádat již 7. česko-slovenskou mykologickou konferenci. Organizace tentokrát připadá na českou stranu a obětavě se jí ujal Mikrobiologický ústav AV ČR v Praze-Krči, jmenovitě RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D. Na prosincovém jednání výboru České vědecké společnosti pro mykologii byl stanoven předběžný termín konference:
16. – 19. září 2021
Již nyní si rezervujte volno na tento termín!
Podrobnější údaje naleznete v příloze, veškeré další informace budou zveřejňovány průběžně.


pozvánka
[30.12.2020]

PF 2021

Výbor České vědecké společnosti pro mykologii přeje všem členům a příznivcům rok, ve kterém se budeme moci svobodně a všestranně nadechnout. Kéž nám tato naděje vyroste jako houba na přiloženém přání!
příloha
[30.12.2020]
architekt
© 2021   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   czech mycology   |   home