CZ   |   EN
Česká vědecká společnost pro mykologii

aktuality


5. česko-slovenská mykologická konference

5. česko-slovenská mykologická konference, se uskuteční koncem srpna v Brně. Více v příloženém cirkuláři nebo na webu konference: www.czechmycology.org/cs-konference.
cirkulář
[20.03.2017]

Konference Novinky studia velkých hub 2017

Při příležitosti významných životních jubileí českých mykologů Františka Kotlaby a Zdeňka Pouzara organizují dne 20. května 2017 Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta Katedra botaniky, Národní muzeum Mykologické oddělení a Česká vědecká společnost pro mykologii konferenci „Novinky studia velkých hub 2017“
cirkulář
[20.03.2017]
architekt
© 2017   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   czech mycology   |   home