CZ   |   EN
Czech mycology

předplatné
Roční předplatné pro nečleny a instituce je 1000,- Kč (včetně poštovného); ve zdůvodněných případech může být poskytnuta sleva.

Roční předplatné pro členy České vědecké společnosti pro mykologii (ČVSM) činí 250,- Kč za první odběr, za každý další odběr 650,- Kč (vše včetně poštovného).Objednávky časopisu, informace o změnách adresy a případně další informace jsou přijímány na adrese:

Česká vědecká společnost pro mykologii, Knihovna botaniky, Univerzita Karlova, Benátská 2, 128 01 Praha 2architekt
© 2024   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   czech mycology   |   home