CZ   |   EN
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy / předplatné
Předplatné

pro nečleny činí 300,- Kč,
pro členy ČVSM je zahrnuto v členském příspěvku

Evidence předplatitelů

Česká vědecká společnost pro mykologii
Knihovna botaniky
Univerzita Karlova
Benátská 2
128 01 Praha 2


Starší čísla

K zakoupení jsou kromě posledních i některá starší čísla.

Všem členům, kteří si chtějí doplnit mezery v řadě Mykologických listů, i ostatním zájemcům o mykologii nabízíme některá čísla Mykologických listů z našich zásob. K dispozici už bohužel nejsou čísla 1-20.

K zakoupení nabízíme tato čísla:
21, 24, 26, 28, 29-32, 34-55, 57-71 (přičemž čísla 24, 28, 31, 34, 35, 37, 38 jsou pouze v omezeném počtu)
Cena za jedno číslo ML do č. 58: 10,- Kč, u č. 59-67: 20,- Kč a u č. 68-71: 25,- Kč (+ poštovné).

Čísla ML lze zakoupit nebo objednat na výše uvedené emailové adrese.architekt
© 2024   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   czech mycology   |   home