CZ   |   EN
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy / o časopisuczech mycology journal cover Mykologické listy jsou odborný recenzovaný časopis České vědecké společnosti pro mykologii, který uveřejňuje původní vědecké práce, shrnující články, recenze, informace o činnosti ČVSM a o mykologických akcích a to ze všech oblastí mykologie. Články jsou publikovány v českém nebo slovenském jazyce s anglickým (nebo německým nebo francouzským) abstraktem. Časopis je určen pro vědeckou i širší odbornou veřejnost.

Vychází od roku 1980, nyní 3 x ročně.
Počet stran se pohybuje mezi 72 a 94 (včetně barevné obálky).
Mykologické listy (ML) jsou distribuovány také do některých důležitých zahraničních knihoven, např. Westerdijk Fungal Biodiversity Institute (dříve Centraalbureau voor Schimmelcultures), Utrecht (Nizozemsko); Naational Herbarium Nederland, Leiden (Nizozemsko); CABI Bioscience, Egham (Velká Británie).
Časopis je vydáván s finanční podporou Akademie věd ČR.ISSN 1213-5887


OBSAH ČÍSELarchitekt
© 2024   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   czech mycology   |   home