CZ   |   EN
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy / redakční rada


Šéfredaktor

RNDr. Vladimír Antonín, CSc.
Moravské zemské muzeum v Brně
botanické odd.
Zelný trh 6
659 37 Brno

e-mail:

Redaktoři

Zdeněk Pouzar, Jan Holec, David Novotný (všichni Praha)
Ludmila Marvanová, Daniel Dvořák, Jakub Salaš (všichni Brno)

Administrace

Česká vědecká společnost pro mykologii

Knihovna botaniky
Univerzita Karlova
Benátská 2
128 01 Praha 2
architekt
© 2023   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   czech mycology   |   home