CZ   |   EN
Česká vědecká společnost pro mykologii

Mykologické listy / redakční rada


Šéfredaktor

RNDr. Vladimír Antonín, CSc.
Moravské zemské muzeum v Brně
botanické odd.
Zelný trh 6
659 37 Brno

e-mail:

Redaktoři

František Kotlaba, Zdeněk Pouzar, Jan Holec, David Novotný (všichni Praha)
Ludmila Marvanová, Daniel Dvořák (oba Brno)

Administrace

Alois Vágner

Moravské zemské muzeum v Brně
botanické odd.
Zelný trh 6
659 37 Brno
architekt
© 2017   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   czech mycology   |   home